FSS ENV03 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-ENV Environmentální studia

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1101Lokální environmentální rizika Z. Ulčákzk 2/0/06 3Z
FSS:ENSb1105Odborné praxe Z. Ulčákz 0/0/0 80 hodin.2 4-
FSS:ENSb1106Kritická ekonomie a příroda B. Binkaz 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1114Úvod do studia environmentalistiky Z. Ulčákzk 2/0/06 1Z
FSS:ENSb1123Obecná ekologie a ekologie krajiny P. Jelínekz 2/0/04 3P
FSS:ENSb1124Globální environmentální problémy + seminář Z. Ulčákzk 2/1/05 2Z
FSS:ENSb1125Environmentální etika I B. Binkazk 2/0/02 4Z
FSS:ENSb1247Uvedení do biologie Z. Ulčákzk 2/0/04 3Z
35 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1104Geografické myšlení ve společenských vědách P. Daněkzk 1/1/08 --
FSS:ENSb1109Právo a environmentální problémy B. Binkazk 0/2/04 --
FSS:ENSb1115Úvod do filosofie B. Binkazk 2/0/04 3-
FSS:ENSb1116Zoologický přehled Z. Ulčákzk 2/0/04 2-
FSS:ENSb1117Úvod do metodologie L. Galčanová Batistazk 2/2/06 4-
FSS:ENSb1118Botanický přehled P. Jelínekzk 2/0/04 2-
FSS:ENSb1122Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1-
FSS:ENSb1203Environmentální výchova J. Činčerazk 2/1/06 --
FSS:ENSb1210Blok expertů Z. Ulčákz 2/0/03 --
FSS:ENSb1271Environment and Identity Z. Ulčákzk 3/0/05 --
FSS:ENSb1275Environmental interpretation J. Činčeraz 1/1/03 --
FSS:ENSb1294Stabilita a udržitelnost biosféry P. Rotterzk 1/0/04 --
FSS:ENSb1299Základní texty environmentalistiky B. Binkaz 0/2/02 3-
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
82 kreditů

Kulturní environmentalistika

Kulturní environmentalistika je určena těm, kteří se zajímají o kořeny a širší souvislosti environmentálních problémů. Studenti získávají jedinečný kulturně-historický přehled, který je solidním základem pro navazující studium společenskovědních i humanitních oborů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1107Dějiny přírodních věd K. Stibralzk 2/0/06 --
FSS:ENSb1201Životní hodnoty starověkých civilizací a environmentální krize L. Kysučanz 2/0/03 --
FSS:ENSb1231Environmentální teologie J. Zámečníkk 1/1/06 --
FSS:ENSb1265Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče K. Stibralzk 4/0/03 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 --
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENSb1285Architektura a město J. Dostalíkzk 2/0/03 --
FSS:ENSb1288Environmental History I L. Kysučanzk 2/0/06 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
39 kreditů

Sociálně-ekologické podnikání

Toto studijní zaměření nabízí specializaci na podnikání, které má jiné cíle, než jen zisk, ať už ve sféře sociální, environmentální nebo kulturní. Je tedy primárně zaměřené na praktické dovednosti, užitečné v podnikatelském světě, ale zároveň se bude tento svět snažit teoreticky a kriticky nahlédnout a přesáhnout.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENSb1287Ekonomické alternativy v teorii a praxi N. Johanisováz 2/0/04 --
FSS:ENSb1289Food, sustainability and alternative food networks N. Johanisováz 0/0/02 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 --
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
24 kreditů

Občanská angažovanost a veřejná správa

Občanská angažovanost a veřejná správa nabízí ucelenou průpravu pro všechny, kteří se chtějí zasazovat o ochranu přírody a životního prostředí v rámci neziskových organizací, ve státní správě či samosprávě. Předměty seznamují s činností environmentálních organizací a učí praktickým znalostem dovednostem jako je vedení projektů, získávání finančních prostředků na neziskovou činnost, (spolu)práce s lidmi a další.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSb1239Fundraising B. Binkazk 1/0/04 --
FSS:ENSb1258Personální management B. Binkaz 2/0/03 --
FSS:ENSb1260Projektový management B. Binkaz 2/0/04 --
FSS:ENSb1261Základy práce v advokačních NNO B. Binkazk 2/0/04 --
FSS:ENSb1268Environmentální organizace v ČR B. Binkazk 2/0/03 --
FSS:ENSb1281Environmentální publicistika H. Librováz 2/0/05 --
FSS:ENSb1282Politika, ideologie a životní prostředí H. Librováz 2/0/04 --
FSS:ENSb1283Úvod do Animal Studies T. Vandrovcováz 0/2/04 --
FSS:ENSb1284Environmentální kauzy v ČR J. Činčeraz 0/1/06 --
FSS:ENSb1295Seminář ke kritické ekonomii N. Johanisováz 0/1/06 --
FSS:ENSb1296Participace veřejnosti v udržitelném plánování města J. Dostalíkz 2/0/05 --
48 kreditů