FF FNLJpJ Latinský jazyk a literatura
Název anglicky: Latin language and literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-LJ_ Latinský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ551Seminář k magisterské diplomové práci I D. Urbanováz 0/2/010 3P
FF:LJ552Seminář k magisterské diplomové práci II D. Urbanováz 0/2/010 4P
FF:LJ554Magisterská diplomová práce D. Urbanováz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat i znalost děl přečtených v překladu se ověřuje v rámci příslušných povinných předmětů a u státní magisterské zkoušky.

Četba v originále:

 • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47, 44, 28, 93, 98, 62, 101, 118 (povinné předměty)
 • S. Propertius I, 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11 (povinné předměty)
 • Albius Tibullus I 1,3,10; II 2; IV 7, 9, 11 (povinné předměty)
 • C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109 (povinné předměty)
 • C. Plinius Caecilius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97 (povinné předměty)
 • T. Lucretius Carus. De rerum natura 1, 1-184 (povinné předměty)
 • L. Apuleius. Amor et Psýché (povinné předměty)
 • Cornelius Tacitus. Annales I 1-74; II 5-26, 59-75; III 52-55; IV 32-33; 37-38, 67; VI 46-51; XII 64-69; XIV 1-16; XV 48-67 (magisterská státní zkouška)
 • Q. Horatius Flaccus. Carmina I 1-3, 8-11, 14, 22, 24, 37; II 3, 7, 10,14; III 1-3, 8, 9, 13, 30; IV 3, 5, 7. Satirae I I, 9; II 6. Epistulae I 2, 10; De arte poetica (Ad Pisones) (povinné předměty, státní magisterská zkouška)
 • T. Maccius Plautus. 1 komedie podle vlastního výběru (povinné předměty)
 • M. Valerius Martialis. I 13, 16, 19, 32, 35; II 87, 89; III, 8; VI 60 X 16, XI 101 (povinné předměty)
 • Vulgáta. Genesis; Psalmi 1–411; 1 evangelium dle vlastního výběru; zvládnutí orientace ve Vulgátě a znalost pořadí biblických knih (povinné předměty)
 • Carmina Burana 1, 6, 10, 11, 16, 69, 75, 76, 100, 123, 130, 136, 191, 196, 211, 219 (povinné předměty)
 • Hagiografie a historiografie: Christiani monachi Vita et passio sancti Venceslai et sanctae Ludmilae avae eius, Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum I. (povinné předměty)
 • J. Amos Komenský. Didactica magna (ca. 10-20 stran) (povinné předměty)
 • Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Carmina selecta. Přel. J. Martínek, H. Businská, D. Martínková. Praha: Aula, 1996. (10 skladeb dle vlastního výběru) (povinné předměty)
 • Aurelius Augustinus. Confessiones I, IX; De civitate Dei I, II, VIII (státní magisterská zkouška)

Četba v překladu:

Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Anthologia Palatina (výběr); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti); Kléméns Alexandrijský / Órigenés / Basileios: jedno dílo dle vlastního výběru;

Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Statius: 12. kniha eposu Thebais (v anglickém překladu), ze sbírky Silvae to, co je v Stiebitzově výboru Římská lyrika; Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);

Augustinus: Vyznání, O boží obci; Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Dětmar z Merseburku: Kronika, přel. B. Neškudla. Praha, Argo 2008; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Zlatá legenda (ca. 100 stran); Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (kniha 1, s. 49-119); Helena Businská: Renesanční poezie. Praha: Academia, 1975; Apoštol míru J. A. Komenský (ca. 200 stran); Kosmova kronika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ151Archaická latina D. Urbanovázk 1/1/04 1P
FF:LJ152Pozdní latina J. Mikulovázk 1/1/04 2P
FF:LJ153Středověká a humanistická latina I D. Stehlíkovák 1/1/04 3P
FF:LJ154Středověká a humanistická latina II P. Mutlovázk 1/1/04 4P
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovázk 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ251Magisterský interpretační seminář I K. Petrovićovák 0/2/04 1P
FF:LJ252Magisterský interpretační seminář II D. Urbanovák 0/2/04 2P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ263Interpretační seminář středověké latiny P. Mutlovák 0/2/04 3P
FF:LJ255Samostatná četba (Seneca a Plinius Secundus) J. Mikulovák 0/0/02 1P
FF:LJ256Samostatná četba (Lucretius a Apuleius) K. Petrovićovák 0/0/02 3P
FF:LJ257Samostatná četba (Plautus) D. Urbanovák 0/0/03 2P
FF:LJ258Samostatná četba elegických básníků D. Urbanovák 0/0/02+1 2P
FF:LJ260Samostatná četba středověké českolatinské hagiografie a historiografie P. Mutlovák 0/0/02 4P
FF:LJ261Samostatná četba Vulgáty P. Mutlovák 0/0/02 4P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovázk 1/1/04 1P
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 1-
56 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti musí splnit oba bloky povinně volitelných předmětů, tj. Teoretické předměty i Ostatní předměty.

Teoretické předměty

Studenti si musí vybrat jeden ze dvou teoretických předmětů podle svého odborného zaměření nebo tématu diplomové práce. Výběr předmětu je zohledněn v otázkách u státní magisterské zkoušky, protože se jedná o teoretické předměty profilujícího základu. Pokud studenti absolvují oba předměty, kredity za druhý z nich přecházejí do kategorie povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ158Latinská lingvistika D. Urbanovák 1/1/04 2Z
FF:MEDMgr01Vybrané literární teorie a metody interpretace textu K. Petrovićovák 1/1/04 1Z
8 kreditů

Ostatní předměty

Studenti si vybírají předměty podle svého zájmu tak, aby získali minimálně 32 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ159Latina jako jazyk odborného textu I D. Urbanovák 1/1/03 1-
FF:LJ160Latina jako jazyk odborného textu II D. Urbanovák 1/1/03 2-
FF:LJ262Latinský překladatelský seminář D. Urbanovák 1/1/04 2-
FF:LJMedA09Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/0/02 --
FF:KR027Historical and Critical Introduction to the New Testament J. Franekk 2/0/04 --
FF:LJMedA10Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/03 --
FF:LJMedA02Českolatinská středověká literatura - přemyslovské Čechy P. Mutlovák 1/1/04 3-
FF:LJMedA03Českolatinská středověká literatura - lucemburské Čechy P. Mutlovázk 2/0/04 4-
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 4-
FF:DSMB04Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I J. Bednaříkováz 2/2/05 --
FF:DSMB11Pozdně antické a raně středověké barbarské státy II J. Bednaříkovázk 2/25 --
FF:KR015Klasická řečtina pro neoborové studenty III J. Stekláz 0/2/04 --
FF:KR016Klasická řečtina pro neoborové studenty IV J. Steklázk 0/2/04 --
FF:KR024Greek Philosophy of Late Antiquity and Early Christianity J. Franekz 2/0/04 2-
FF:KR023Hellenistic Philosophy J. Franekz 2/0/04 1-
FF:LJ451Přednášky odborníků z ČR i ze zahraničí D. Urbanovák 0/0/04 3-
61 kreditů

Volitelné předměty

Student musí získat 8 kreditů za volitelné předměty. Lze mezi ně započítat i přebývající kredity za povinně volitelné předměty. Jako volitelný si student může zapsat jakýkoliv předmět, doporučují se předměty z blízkých oborů nebo teoreticky zaměřené předměty. Níže uvedené předměty slouží jako příklad.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DSMB06Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru J. Bednaříkováz 2/04 --
FF:LJ407Arabský svět v době antiky a raného středověku I J. Bednaříkováz 2/0/03 1-
FF:LJ408Arabský svět v době antiky a raného středověku II J. Bednaříkovák 2/0/03 --
FF:LJ452Letní škola klasických studií I. Radováz 0/0/03 --
FF:MED50Studijní soustředění K. Petrovićováz 0/26/04 2-
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 --
FF:LgBA11Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 --
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:CJBB132Syntax češtiny pro překladatele J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJBB94Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele M. Křístekzk 0/2/04 --
37 kreditů