FF FNPMEJpSNE Překladatelství němčiny
Název anglicky: Translation of German
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PMEJ_ Překladatelství moderních evropských jazyků

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA010Diplomový seminář magisterský A. Urválekz 0/2/410 3P
FF:PRZA011Diplomový seminář magisterský P. Kyloušekz 0/2/410 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRZA001Stylistika Z. Hladkázk 0/2/05 1Z
FF:PRZA002Teorie překladu A. Urválekzk 2/0/05 1Z
FF:PRZA003Nástroje IT P. Kyloušekz 0/2/0 kombinace blokové a průběžné výuky.5 1Z
FF:PRZA004Praktické a technické aspekty překladu I A. Urválekk 0/2/05 1Z
FF:PRZA005Redakční praxe P. Dytrtzk 0/2/05 1Z
FF:PRZA006Správné psaní pro překladatele I. Buzekzk 0/2/05 2Z
FF:PRZA007Syntax pro překladatele Z. Hladkázk 0/2/05 2Z
FF:PRZA008Praktické a technické aspekty překladu II A. Urválekk 0/2/05 2Z
FF:PRZA009Korpusová lingvistika I. Zündorfzk 0/2/05 2Z
45 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Specializace překladatelství německého jazyka.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PRNJ001Teorie a praxe uměleckého překladu S. Stanovskák 1/1/05 1P
FF:PRNJ002Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů J. Maláz 1/1/05 1P
FF:PRNJ003Tlumočení A. Urválekk 0/2/04 3P
FF:PRNJ004Hospodářská němčina pro překladatele I Z. Marečekk 0/2/05 3P
FF:PRNJ005Překladová cvičení k hospodářské němčině - cílový jazyk čeština A. Urválekz 0/2/04 2P
FF:PRNJ007Titulkování A. Urválekk 0/2/05 2P
FF:PRNJ008Odborný jazyk - překladatelé I. Zündorfk 1/1/05 4P
FF:PRNJ009Překlad do němčiny A. Urválekk 0/2/05 4P
FF:PRNJ011Lingvistika chyb S. Stanovskázk 0/1/02 2P
40 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z tohoto výběru je třeba nasbírat alespoň 15 kreditů. Zbývající kredity do počtu 120 lze nasbírat z dalších volitelných předmětů zahrnutých do jiných magisterských plánů studia němčiny.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 --
FF:PRNJ010Hospodářská němčina pro překladatele II Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:PRNJ012Překlad právnických textů - cílový jazyk němčina Z. Marečekk 0/2/05 --
19 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/05 --
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/05 --
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/05 --
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/05 --
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/05 --
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/05 --
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/05 --
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/05 --
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_94BPražská německojazyčná židovská literatura Z. Marečekz 0/2/04 --
FF:NJII_96BKratší próza kolem roku 1900 Z. Marečekk 0/2/04 --
100 kreditů