FSS MV71 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční na dostudování
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků).

Minimální jazyková kompetence
Celouniverzitní tělesná výchova

Informace o katedře mezinárodních vztahů a evropských studií
Vysvětlení prerekvizit

Studijní předměty ve formě CŽV jsou nabízeny prostřednictvím Obchodního centra MU. Blíže na: http://is.muni.cz/obchod/ v sekci Fakulta sociálních studií.

Doporučený průchod studiem

Semestr

Počet ECTS

Název povinného předmětu

Počet povinně volitelných (volitelných) předmětů

1

8 ECTS

MVZb1001 Úvod do mezinárodních vztahů

5-6

2

8 ECTS

MVZb1002 Dějiny mezinárodních vztahů

5-7

3

10 ECTS
4 ECTS

 

MVZ104 Česká zahraniční politika
MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

5-6

4

10 ECTS

MVZb1005 Teorie mezinárodních vztahů

5-7

5

10 ECTS

MVZ106 Bezpečnost v jaderném věku

5-6

6

8 ECTS

MVZ107 Diplomový seminář

0

Povinné předměty

Úvod do mezinárodních vztahů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ101Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1-
FSS:MVZb1001Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1-
16 kreditů

Dějiny mezinárodních vztahů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ102Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2-
FSS:MVZb1002Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2-
16 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ104Česká zahraniční politika M. Kořanzk 1/1/010 3-
10 kreditů

Teorie mezinárodních vztahů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ105Teorie mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/0/010 4-
FSS:MVZb1005Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/010 4-
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ106Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/010 5-
FSS:MVZ174Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů O. Krpecz 1/1/04 3-
14 kreditů

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ107Diplomový seminář P. Suchýz 0/2/08 --
8 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 - povinně volitelné předměty v češtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:CJVS302Debates sobre la actualidad del mundo hispano J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:FSS100Zahraniční studijní pobyt T. Katrňákz 0/015 --
FSS:FSS101Zahraniční studijní pobyt - kredity druhého oboru T. Katrňákz 0/015 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MVZ202Stáž Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:MVZ300Zimní / letní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 4P
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 4P
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 6P
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv H. Smekalzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/2/04 --
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkz 1/1/05 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/05 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy O. Krpeczk 2/0/04 5-
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2016Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika T. Vlčekzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina P. Suchýzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 2-
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 --
FSS:MVZb2022Zahraniční politika USA P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 2-
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Pšejaz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2028Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/04 1-
FSS:MVZb2035Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2036Kosmický prostor a mezinárodní bezpečnost P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 2-
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/14 4-
FSS:MVZb2050Proseminář k teoriím mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 1-
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2071Zahraničná politika SR P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Vilímekzk 1/1/04 6-
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 6-
FSS:MVZb2900Stáž Z. Křížz 0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSSb1190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
FSS:EVS195Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
ESF:MPH_PRRIProjektové řízení J. Žákzk 0/14 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů I. T. Šmídzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/02 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2014 -- 0/0- --
FSS:EVS110 -- 0/0- --
FSS:EVS115 -- 0/0- --
FSS:EVS124 -- 0/0- --
FSS:EVS126Evropská unie - základní fakta a milníky P. Kaniokzk 2/0/03 --
FSS:EVS131 -- 0/0- --
FSS:EVS134Úvod do studia lidských práv H. Smekalzk 1/1/04 --
FSS:EVS155 -- 0/0- --
FSS:EVS159 -- 0/0- --
FSS:EVS167 -- 0/0- --
FSS:EVS169 -- 0/0- --
FSS:EVS171 -- 0/0- --
FSS:EVS175 -- 0/0- --
FSS:EVS177 -- 0/0- --
FSS:EVS178 -- 0/0- --
FSS:EVS187 -- 0/0- --
FSS:EVS192 -- 0/0- --
FSS:MVZ118Izrael a Palestina P. Suchýzk 1/1/03 --
FSS:MVZ122 -- 0/0- --
FSS:MVZ123 -- 0/0- --
FSS:MVZ138 -- 0/0- --
FSS:MVZ139 -- 0/0- --
FSS:MVZ141Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZ149Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/14 --
FSS:MVZ152 -- 0/0- --
FSS:MVZ156 -- 0/0- --
FSS:MVZ157 -- 0/0- --
FSS:MVZ158 -- 0/0- --
FSS:MVZ159 -- 0/0- --
FSS:MVZ162 -- 0/0- --
FSS:MVZ167 -- 0/0- --
FSS:MVZ171 -- 0/0- --
FSS:MVZ172 -- 0/0- --
FSS:MVZ181 -- 0/0- --
FSS:MVZ189Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 --
FSS:MVZ193 -- 0/0- --
FSS:MVZ197 -- 0/0- --
FSS:MVZ198 -- 0/0- --
FSS:MVZ211Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/15 --
FSS:MVZ212 -- 0/0- --
FSS:MVZ214 -- 0/0- --
FSS:MVZ215 -- 0/0- --
FSS:MVZ216Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika T. Vlčekzk 1/1/03 --
FSS:MVZ217 -- 0/0- --
FSS:MVZ219 -- 0/0- --
FSS:MVZ220Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:MVZ221Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 --
FSS:MVZ222Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZ223Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZ224 -- 0/0- --
FSS:MVZ225 -- 0/0- --
FSS:MVZ227Zpravodajské služby a mezinárodní politika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZ228 -- 0/0- --
FSS:MVZ234Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ235 -- 0/0- --
FSS:MVZ236 -- 0/0- --
FSS:MVZ245Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZ246 -- 0/0- --
FSS:POL234 -- 0/0- --
326 kreditů

Blok 2 - povinně volitelné předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries C. Kimbrellz 0/2/02 --
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 --
FSS:FSSb1000Předmět ze zahraniční v AJ I S. Crhová- 0/0/0- --
FF:JAP132 -- 0/0- --
FF:JAP142 -- 0/0- --
FSS:MVZb2090US Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2091History of the Cold War P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 5P
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 3-
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 3-
FSS:MVZb2017U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 1-
FSS:MVZb2032Israeli Society in the Cinema P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2037American Political System Z. Ringlerovázk 1/15 --
FSS:MVZb2043The Complex Nature of Ethnicity and Identity in the Western Balkans P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel P. Suchýz 1/15 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 6-
FSS:MVZb2048National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2051China in the Global and Regional Politics P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2052Patterns and Specifics of Regional Hierarchical System in the post-Soviet Eurasia: Russia and the South Caucasus P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2053Russian-American Relations in 1990-2016 P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2054Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey P. Suchýz 2/0/04 4-
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:ENSb1302Biophysical Resources and Socio-economic Systems B. Binkazk 1/1/010 --
FF:JAP225Government and Politics in Northeast Asia L. Bělkazk 0/0/05 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia J. Matelazk 2/0/05 --
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:EVSb2011 -- 0/0- --
FSS:EVSb2016 -- 0/0- --
FSS:EVSb2017 -- 0/0- --
FSS:IREb2001Arctic Geopolitics B. Padrtováz 1/1/04 --
FSS:IREb2008Afghanistan and Regional Security Dynamics P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Hadarzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Hadarz 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2022 -- 0/0- --
FSS:IREb2023 -- 0/0- --
FSS:IREb2024 -- 0/0- --
FSS:MVZb2005Humanitarian Intervention K. Fridrichováz 1/1/04 --
FSS:MVZb2007 -- 0/0- --
FSS:MVZb2009 -- 0/0- --
FSS:MVZb2012 -- 0/0- --
FSS:MVZb2013 -- 0/0- --
FSS:MVZb2015 -- 0/0- --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024 -- 0/0- --
FSS:MVZb2092Challenges in the Eastern Mediterranean Z. Křížz 2/0/03 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy V. Vučkovićzk 1/1/04 --
158 kreditů