FSS MV73 Mezinárodní vztahy
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ101Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1Z
FSS:MVZ102Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2Z
FSS:MVZ104Česká zahraniční politika M. Kořanzk 1/1/010 3P
FSS:MVZ174Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů O. Krpecz 1/1/04 3P
FSS:MVZ105Teorie mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/0/010 4P
FSS:MVZ106Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/010 5P
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries C. Kimbrellz 0/2/02 3-
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 --
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv M. Pitrovázk 1/14 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata M. Pitrovázk 2/24 --
FSS:EVSb2069Deutschland und EU M. Pitrováz 1/15 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU V. Hloušekzk 1/1/04 --
FSS:FSS110Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS190Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol P. Suchýz 2/0/03 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/15 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2008Security and Democracy in the South Caucasus P. Suchýzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia P. Suchýzk 1/15 --
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2016Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika F. Černochzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2017U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina P. Suchýzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Zapletalovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES P. Suchýz 1/1/01 --
FSS:MVZb2022Zahraniční politika USA P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Pšejaz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2028Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2032Israeli Society in the Cinema P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2035Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2036Kosmický prostor a mezinárodní bezpečnost P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2037American Political System Z. Ringlerovázk 1/15 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/1/06 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2043The Complex Nature of Ethnicity and Identity in the Western Balkans P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel P. Suchýz 1/15 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? P. Suchýzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2048National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika P. Suchýzk 1/14 --
FSS:MVZb2050Proseminář k teoriím mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2051China in the Global and Regional Politics P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2052Patterns and Specifics of Regional Hierarchical System in the post-Soviet Eurasia: Russia and the South Caucasus P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2053Russian-American Relations in 1990-2016 P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2054Politics and Foreign Policy of the Republic of Turkey P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2059Spojené státy ve východní Asii P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2071Zahraničná politika SR P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Vilímekzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2090US Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2091History of the Cold War P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2900Stáž P. Suchýz 0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries C. Kimbrellz 0/2/02 1-
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 2-
259 kreditů