Upozornění:

Studijní plán dobíhá.

FSS MV73 Mezinárodní vztahy (dobíhající)
Název anglicky: International Relations
bakalářský prezenční na dostudování vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-MV Mezinárodní vztahy

Úvodní informace / Pokyny

Mezinárodní vztahy dvouoborové (převedni) - VEDLEJŠÍ

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu MV 80 ECTS, z toho 50 ECTS za povinné předměty a 27 ECTS za povinně volitelné předměty.
 Studenti dále musejí mít splněny celouniverzitní požadavky absolvování tělesné výchovy a minimální jazykové kompetence, přičemž tímto způsobem získané ECTS se započítávají do 80 programových ECTS (Minimální jazyková kompetence (4 kr.), TV (2 x 1 kr.) - bude rovnoměrně rozděleno mezi hlavním studijním plánem (3 kr.) a vedlejším studijním plánem (3 kr.)). V případě kombinace programů MV - ES se zohledňuje skutečnost, že předmět MVZ174 je zapisován pouze na jednom programu.

Podmínkou účasti u bakalářské SZZ je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden programový předmět přednášený v anglickém jazyce (v každém programu).

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Úvod do mezinárodních vztahů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ101Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1-
FSS:MVZb1001Úvod do mezinárodních vztahů O. Krpeczk 2/0/08 1-
16 kreditů

Dějiny mezinárodních vztahů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ102Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2-
FSS:MVZb1002Dějiny mezinárodních vztahů Z. Křížzk 1/1/08 2-
16 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ104Česká zahraniční politika T. Vlčekzk 2/0/010 3-
FSS:MVZ174Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů P. Suchýzk 1/1/04 3-
14 kreditů

Teorie mezinárodních vztahů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ105Teorie mezinárodních vztahů Z. Křížzk 2/0/010 4-
FSS:MVZb1005Teorie mezinárodních vztahů M. Kořanzk 2/0/010 4-
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVZ106Bezpečnost v jaderném věku P. Suchýzk 2/0/010 5-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS. Podmínkou účasti u bakalářské SZZ je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden programový předmět přednášený v anglickém jazyce.

Blok 1 - povinně volitelné předměty v češtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVF302L'actualité politique en France K. Sedláčkováz 0/2/02 --
FSS:CJVN302Aktuelle politische Themen in deutschsprachigen Ländern R. Heroutz 0/2/02 --
FSS:CJVS302Debates sobre la actualidad del mundo hispano J. Žváčkováz 0/2/02 --
FSS:MVZ202 -- 0/0- --
FSS:MVZ300 -- 0/0- --
FSS:EVSb2026Evropská unie - základní fakta a milníky M. Pitrovázk 2/0/04 4P
FSS:MVZb2002Diplomatický protokol J. Urbanovskáz 2/0/03 4P
FSS:MVZb2056Analýza zahraniční politiky M. Kořanzk 1/1/05 6P
FSS:EVSb2034Úvod do studia lidských práv J. Lhotskýzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2059Strukturální fondy EU - průřezová témata P. Kaniokzk 2/24 --
FSS:EVSb2069Deutschland und EU V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:EVSb2092Politické strany a jejich vztah k EU P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2003NATO v evropské bezpečnostní architektuře Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2004Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 5-
FSS:MVZb2011Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:MVZb2016Jaderné technologie v současném světě T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2018Izrael a Palestina M. Čejkazk 1/1/03 --
FSS:MVZb2020Polská zahraniční politika V. Velička Zapletalovázk 1/14 2-
FSS:MVZb2021Základy práce s informačními zdroji pro bakalářské studenty MVES B. Farkašováz 1/1/01 --
FSS:MVZb2022Zahraniční politika USA P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2023Aktuální blízkovýchodní bezpečnostní realita L. Kutějz 1/1/04 2-
FSS:MVZb2025Demokracie a demokratizace po studené válce P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2027Zpravodajské služby a mezinárodní politika Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2028Systémy protiraketové obrany a mezinárodní bezpečnost: ambice, realita, výzvy a příležitosti P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2034Vybrané bezpečnostní problémy meziválečného světa V. Černýzk 1/1/04 1-
FSS:MVZb2035Proliferace jaderných zbraní: technologie, teorie, kontrola P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2036Kosmický prostor a mezinárodní bezpečnost P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2041Mezinárodní ekonomické vztahy V. Hodulákzk 2/0/04 --
FSS:MVZb2045Transformace vojenství nebo Revoluce ve vojenských záležitostech? J. Urbanovskázk 2/0/04 2-
FSS:MVZb2046Antropologické aspekty peace buildingu Kulturní antropologie aplikovaná do postkonfliktního terénu P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2049Současná Latinská Amerika J. Urbanovskázk 1/1/04 4-
FSS:MVZb2050Proseminář k teoriím mezinárodních vztahů P. Suchýzk 0/2/04 --
FSS:MVZb2057Malé evropské státy v současné světové politice M. Kořanzk 1/1/04 1-
FSS:MVZb2058Francouzská zahraniční politika od konce 2. světové války P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2067Medzinárodné vyjednávanie P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2071Zahraničná politika SR P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2072Současná východní Asie P. Suchýzk 1/1/04 6-
FSS:MVZb2089Československá zahraniční politika 1918 - 1948 V. Černýzk 1/1/04 6-
FSS:MVZb2900Stáž J. Urbanovskáz 0/0/05 --
FSS:MVZb2901Zimní/Letní škola J. Urbanovskáz 0/0/03 --
FSS:EVSb2093EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři V. Havlíkzk 1/1/04 --
ESF:MPH_PRRI -- 0/0- --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:EVSb2030Současné dění v EU V. Havlíkz 0/2/03 --
FSS:EVSb2088Vnější vztahy Evropské unie P. Kaniokzk 1/14 --
FSS:EVSb2095Spory o region, o národ, o stát P. Kaniokzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2014Tajemný půvab diplomacie M. Brusenbauch Meislováz 2/0/02 --
180 kreditů

Blok 2 - povinně volitelné předměty v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA302Current political events in English speaking countries J. Lennonz 0/2/02 --
FSS:CZVMVZ003The Energy Policy of the EU and its Position in Global Energy Environment P. Suchýz 1/14 --
FF:JAP132Japan in 21st Century: From the Bubble Burst to Tokyo Olympics L. Bělkazk 2/0/04 --
FF:JAP142War, Memory and Politics in East Asia L. Bělkazk 2/0/05 --
FSS:MVZb2090US Foreign Policy P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2091History of the Cold War P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2038Introduction to Political Analysis Z. Ringlerovázk 1/16 5P
FSS:MVZb2006Defusing the "Powder Keg": Dissolution of Yugoslavia and International Intervention J. Urbanovskázk 1/1/05 3-
FSS:MVZb2010The Western Balkans in Transition: Post-Conflict Transformation of BiH, Croatia and Serbia J. Urbanovskázk 1/1/05 3-
FSS:MVZb2017U. S. Foreign Policy-Actors P. Suchýzk 2/0/05 1-
FSS:MVZb2032Israeli Society in the Cinema P. Suchýz 1/1/04 --
FSS:MVZb2037American Political System Z. Ringlerovázk 1/15 --
FSS:MVZb2043The Complex Nature of Ethnicity and Identity in the Western Balkans P. Suchýzk 1/1/06 --
FSS:MVZb2044U.S. Foreign Policy Towards Israel M. Chovančíkz 1/1/05 --
FSS:MVZb2047Israeli Foreign Policy M. Chovančíkzk 1/1/05 6-
FSS:MVZb2048National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýz 1/1/05 --
FSS:MVZb2051China in the Global and Regional Politics P. Suchýz 2/0/04 --
FSS:MVZb2052Patterns and Specifics of Regional Hierarchical System in the post-Soviet Eurasia: Russia and the South Caucasus M. Chovančíkz 8/8/04 --
FSS:MVZb2053Russian-American Relations in 1990-2016 P. Suchýz 8/8/04 --
FSS:MVZb2054Turkish Politics and Foreign Policy V. Bízikzk 2/0/04 4-
FSS:MVZb2059Democracy, the state and conflict in Africa J. Urbanovskáz 1/1/04 --
FSS:ENSb1302Biophysical Resources and Socio-economic Systems B. Binkazk 1/1/010 --
FF:JAP225Government and Politics in Northeast Asia L. Bělkazk 0/0/05 --
FF:JPNB12History and Politics of Modern East Asia I. Plšekzk 2/0/05 --
FF:JPNB71The Politics of Japan J. Matelazk 0/0/05 --
FSS:MVZb2040Politics, International Relations and Popular Culture P. Suchýz 1/1/03 --
FSS:MVZb2005Humanitarian Intervention K. Fridrichovázk 1/1/04 --
FSS:MVZb2092Challenges in the Eastern Mediterranean Z. Křížz 2/0/03 --
FSS:EVSb2011EU Elections and Public Opinion Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:EVSb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/04 --
FSS:EVSb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2001Arctic Geopolitics B. Halaškovázk 1/1/04 --
FSS:IREb2008Afghanistan and Regional Security Dynamics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2014Culture, Society and Politics in the German-speaking Countries M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:IREb2015Politics and Society in Israel M. Higginszk 2/0/04 --
FSS:IREb2016Statehood, Identity and Foreign Policy in Western Balkan countries V. Vučkovićzk 1/1/05 --
FSS:IREb2017Introduction to Hungarian foreign policy V. Havlíkz 1/1/04 --
FSS:IREb2019British Foreign Policy 1714-2015 V. Černýzk 2/0/04 --
FSS:IREb2022Development in Africa M. Chovančíkzk 2/0/04 --
FSS:IREb2023Nations in conflict M. Higginszk 1/1/04 --
FSS:IREb2024Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization? M. Chovančíkz 1/1/04 --
FSS:MVZb2007Peace economics M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2009National Security and Grand Strategy: Israeli and American Perspectives P. Suchýzk 1/1/04 --
FSS:MVZb2012The Evolution of British Politics Z. Křížzk 1/1/03 --
FSS:MVZb2013Concepts in International Relations K. Fridrichovázk 0/2/04 --
FSS:MVZb2015Dvě světové války v dějinách mezinárodních vztahů V. Černýzk 1/1/05 --
FSS:MVZb2019Cuban Missile Crisis: Academic writing workshop Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MVZb2024American Political System Z. Ringlerovázk 1/1/04 --
FSS:IREb2020The European Union - System in Crisis: EU’s Enlargement Policy V. Vučkovićzk 1/1/05 --
217 kreditů