Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF BNJ3Shk Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-NJ3S_ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.2 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
29 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk D. Dvořákováz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I D. Trčkovázk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_B101, NJ_B102, NJ_B201, NJ_B202, NJ_B204. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_AA10Úvod do studia němčiny T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Základy vědecké práce v němčině T. Káňaz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_B101Jazyková cvičení B1+/1 T. Káňaz 0/3/0 24 hodin v kombinované formě.3 1-
PdF:NJ_B102Jazyková cvičení B1+/2 T. Káňazk 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Jazyková cvičení B2 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Jazyková cvičení B2+/1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Jazyková cvičení B2+/2 T. Káňazk 0/2/0 12 hodin blokově v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_D201Gramatická cvičení 1 T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.1 1-
PdF:NJ_G100Fonetika a fonologie němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
PdF:NJ_G200Morfologie němčiny T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_G300Syntax němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3P
PdF:NJ_G400Lexikologie a stylistika němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_K100Kultura a společnost německy mluvících zemí T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L101Úvod do analýzy literárního textu T. Káňaz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102Německy psaná literatura před rokem 1900 T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103Německy psaná literatura po roce 1900 T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 12 kreditů. U předmětů s dvojím ukončením (typicky zápočet nebo kolokvium) je možno získat +1 kr. navíc za vyšší ukončení

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D301Prezentační dovednosti v němčině T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Tvůrčí psaní T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G130Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_G220Morfologie: Třídy německé flexe T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_G310Kontrastivní syntax 1 T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_G320Kontrastivní syntax 2 T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_G420Slovotvorba kontrastivně T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_G600Textová lingvistika T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 5-
PdF:NJ_G990Korpusová lingvistika T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Tématický literární seminář T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_L130Mezinárodní literární seminář T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 5-
PdF:NJ_M301Němčina jako vyučovací jazyk T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivace ve výuce cizího jazyka T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Práce se slovní zásobou T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
46 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G111Cvičení z německé fonetiky 1 T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G211Cvičení z německé morfologie T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G311Cvičení z německé syntaxe T. Káňaz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G411Cvičení z lexikologie a slovotvorby T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
8 kreditů

Oborove didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M100Základy oborové didaktiky T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Strategie učení se cizímu jazyku T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4Z
7 kreditů

Praxe (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga L. Škarkováz 0/0/2.5 30 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe M. Sedlákováz 0/0/2.5 30 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 E. Štěpařováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/.7 8 hodin (2 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/.3 4 hodiny.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_BPBakalářská práce T. Káňaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:NJ_BPdBakalářská práce - Dokončení T. Káňaz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:NJ_BPpBakalářská práce - Projekt T. Káňaz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 kreditů