FF FBPJpSPKS Polská kulturní studia
Název anglicky: Polish Cultural Studies
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

Úvodní informace / Pokyny

Tento studijní plán vznikl v souvislosti s akreditací programu a jeho pozdějšími úpravami. Stávající nabídku předmětů a plnění studijních povinností je však nutné vždy ověřovat v aktuální registrační, respektive kontrolní šabloně (podle roku imatrikulace). Zde je zobrazena verze studijního plánu platného pro studenty imatrikulované počínaje akademickým rokem 2023/2024.

Společná část (120 kr.)

Bakalářská práce

V posledním semestru studia student zapisuje také předmět PJN399K Státní závěrečná zkouška bakalářská (pro specializaci Polská kulturní studia), kterým dává najevo plánované přistoupení ke zkoušce. S její strukturou se lze seznámit při přepnutí zobrazení průchodu studijním plánem do režimu Prezentace (nahoře).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJNP304Projekt bakalářské diplomové práce R. Madeckiz 0/0/0 konzultace.1 5P
FF:PJN304Seminář k bakalářské diplomové práci R. Madeckiz 0/2/09 6P
FF:PJN305Bakalářská diplomová práce R. Madeckiz 0/0/0 odevzdání práce.- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I R. Madeckiz 0/4/03 1P
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 1P
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II R. Madeckizk 0/4/04 2P
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 2P
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2P
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtovázk 2/1/03+2 3P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtovázk 2/1/03+2 4P
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 4P
FF:PJN301Normativní mluvnice polštiny III (syntax) R. Madeckizk 1/1/05 5Z
FF:PJN302Polština – jazykový kurz V R. Madeckiz 0/3/03 5P
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 5Z
FF:PJN303Polština – jazykový kurz VI R. Madeckizk 0/3/05 6P
85 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJV007Polskie kino współczesne R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:PJV009Tvorba odborného textu pro slavisty M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV010Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 --
FF:PJV011Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou II M. Przybylskiz 0/0/0 konzultace.3 --
FF:PJV012Intenzivní letní kurz polského jazyka a kultury v Polsku R. Madeckiz 0/0/0 letní kurz.5 --
FF:PJV013Moderní dějiny Polska v kontextu střední Evropy R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJV030Dodatkowe ćwiczenia i konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/2/03 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské literatury a kultury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn070Vybrané kapitoly z českého pravopisu Z. Michálekz 1/1/05 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a historických vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
43 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 3 kredity. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU. Do této kategorie se započítají i případné kredity z povinně volitelných předmětů (ze společného základu i ze specializace) získané nad rámec předepsaných povinností.

Společný univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů
Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů
Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Specializační část (60 kr.)

Povinné předměty

Předmět PJN213 Osobnosti polské literatury (jehož náplň se každoročně mění) student/ka absolvuje dvakrát, typicky ve 3. a 5. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 1Z
FF:RSb042Interpretace literárního textu J. Dohnalz 1/1/05 2P
FF:PJN209Odborná exkurze v Polsku R. Madeckiz 0/0/04 3P
FF:PJN210Kulturní cestovní ruch Polska I R. Buchtovázk 1/1/03+2 3P
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář (Wisława Szymborska) R. Buchtovázk 0/2/0(3+2)*2 3P
FF:PJN214Kulturní cestovní ruch Polska II R. Buchtovázk 1/1/03+2 4P
FF:RSn096Panoráma světové literatury I. Pospíšilzk 1/1/05 4P
FF:PJN306Překladatelský seminář I R. Buchtováz 0/2/05 5P
FF:PJN311Seminář polského filmu R. Madeckiz 0/3/05 5P
FF:PJN312Překladatelský seminář II R. Madeckizk 0/2/05 6P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat celkem min. 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN211Polština v obchodní a podnikatelské sféře I R. Madeckiz 0/2/05 --
FF:PJN308Polština v obchodní a podnikatelské sféře II R. Madeckizk 0/2/05 --
FF:PJN310Základy tlumočnictví R. Madeckiz 1/1/05 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 --
FF:PJV024Refren kolczastego drutu: o literatuře holocaustu a koncentračních táborů R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:JSB053Tvůrčí analýza literárního textu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 --
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 --
45 kreditů