Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SKŘIČKOVÁ, Jana, K. HUDRÁLKOVÁ, M. BAŘINOVÁ, R. ROHOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Monika BRATOVÁ, O. FIŠER, Leona KOUBKOVÁ, Stanislava ČERNOVSKÁ, Jaromír ROUBEC, Michal HRNČIARIK, M ZEMANOVÁ, J KREJČÍ a H ČOUPKOVÁ. Co přinesl registr TULUNG. In 30. Moravskoslezké pneumologické dny Olomouc. 2022.
 2. SKŘIČKOVÁ, Jana, Kateřina HURDÁLKOVÁ, M. BAŘINOVÁ, R. ROUHOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Monika BRATOVÁ, O. FIŠER, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Jaromír ROUBEC, Michal HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, J. KREJČÍ a H. ČOUPKOVÁ. Registr TULUNG . historie nákladné léčby pokročilého NSCLC v ČR. In XLVI. Brněnské onkologické dny, sborník abstrakt. 2022. ISSN 0862-495X.
 3. 2021

 4. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, K. HURDÁLKOVÍ, M. BAŘINOVÁ, M. PEŠEK, I. GRYGÁRKOVÁ, O. FIŠER, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika BRATOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Centrová léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2021. In 29. Moravskoslezké pneumologické dny. 2021. ISBN 978-80-7471-368-2.
 5. 2020

 6. JANÍKOVÁ, Andrea, Jozef MICHALKA, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Vit CAMPR, Natasa KOPALOVA, Pavel KLENER, Katerina BENESOVA, Jitka HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA a Marek TRNENY. The interval between progression and therapy initiation is the key prognostic parameter in relapsing diffuse large B cell lymphoma: analysis from the Czech Lymphoma Study Group database (NIHIL). Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2020, roč. 99, č. 7, s. 1583-1594. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-020-04099-y.
 7. 2019

 8. UHER, Michal, Tomáš PAVLÍK, Markéta BARTŮŇKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Ladislav DUŠEK. Calculation of cost-related severity of secondary diagnoses and inpatient cases within the DRG classification system. In 40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. 2019. ISBN 978-94-6165-287-4.
 9. JANÍKOVÁ, Andrea, Renata CHLOUPKOVÁ, Vit CAMPR, Pavel KLENER, Jitka HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Natasa KOPALOVA, Jiří MAYER a Marek TRNENY. First-line therapy for T cell lymphomas: a retrospective population-based analysis of 906 T cell lymphoma patients. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2019, roč. 98, č. 8, s. 1961-1972. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-019-03694-y.
 10. UHER, Michal, Tomáš PAVLÍK, Markéta BARTŮŇKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Ladislav DUŠEK. Outlier cases detection in diagnoses-related group system using prediction intervals of various parametric distributions. In 40th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics. 2019. ISBN 978-94-6165-287-4.
 11. 2018

 12. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VAŠINA, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, VAVRUŠOVÁ a Petr NĚMEC. Možnosti diagnostiky revmatické polymyalgie a obrovskobuněčné arteritidy pomocí FDG PET a PET/CT zobrazení-dvanáctileté zkušenosti jednoho diagnostického centra. Česká revmatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 26, č. 3, s. 122-130. ISSN 1210-7905.
 13. JANÍKOVÁ, Andrea, Zbyněk BORTLÍČEK, Vít CAMPR, Natasa KOPALOVA, Katerina BENESOVA, Michaela HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Samuel VOKURKA, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA, Jiří MAYER a Marek TRNENY. The incidence of biopsy-proven transformation in follicular lymphoma in the rituximab era. A retrospective analysis from the Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2018, roč. 97, č. 4, s. 669-678. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-017-3218-0.
 14. PÁNKOVÁ, Alexandra, Eva KRÁLÍKOVÁ, Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka ZVOLSKA, Zbyněk BORTLÍČEK, Milan BLAHA, Matthew M. CLARK, Darrell R. SCHROEDER a Ivana T. CROGHAN. Weight Concerns Associated With Delay in Quit Date But Not Treatment Outcomes: A Czech Republic Experience. Nicotine and Tobacco Research. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 20, č. 1, s. 89-94. ISSN 1462-2203. doi:10.1093/ntr/ntw276.
 15. 2017

 16. RHO, Y.S., M. GILABERT, K. POLOM, A. ALADASHVILI, K. KOPECKOVA, V. MEGDANOVA, N. COLEMAN, M. GREALLY, D. MARRELLI, F. ROVIELLO, R. MCDERMOTT, V. PETROVA, Z. MIHAYLOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, J. PRAUSOVA, G. BATIST, L. AZOULAY a P. KAVAN. Comparing Clinical Characteristics and Outcomes of Young-onset and Late-onset Colorectal Cancer: An International Collaborative Study. CLINICAL COLORECTAL CANCER. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2017, roč. 16, č. 4, s. 334-342. ISSN 1533-0028. doi:10.1016/j.clcc.2017.03.008.
 17. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PESEK, V. KOLEK, Karel HEJDUK, L. KOUBKOVA, M. ČERNOVSKA, J. KREJCI, M. ZEMANOVA, L. HAVEL, J. ROUBEC, M. HRNCIARIK, F. SALAJKA, H. COUPKOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, I. GRYGARKOVA a P. OPALKA. Characteristics of NSCLC Patients Treated in First Line Treatment with Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI) - Real Data from the Czech Republic. 2017.
 18. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIAK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MEREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ S NSCLC A AKTIVAČNÍMI MUTACEMI EGFR LÉČENÝCH INHIBITORY TYROZINKINÁZY PO STANOVENÍ DIAGNÓZY - REÁLNÁ DATA Z ČESKÉ REPUBLIKY. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 19. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Jak používáme v České republice inhibitory tyrozinkinázy (TKI) po stanovení diagnózy u pacientů s NSCLC? In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 20. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEK, L. HAVEK, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017 (aktuální stav, výhled do budoucna). In XXVI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2017.
 21. HORNOVA, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Petra MÁJKOVÁ, Jitka ABRAHAMOVA, Drahomira KORDIKOVA, Zuzana DONATOVA, Martin KUPEC, Ludmila BOUBLIKOVA, Josef DVORAK, Radek ZAPLETAL a Tomas BUCHLER. Locally advanced breast cancer in elderly patients. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2017, roč. 161, č. 2, s. 217-222. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2017.011.
 22. BUCHLER, T., Alexandr POPRACH, Zbyněk BORTLÍČEK, Radek LAKOMÝ, Renata CHLOUPKOVÁ, Rostislav VYZULA, M. ZEMANOVA, K. KOPECKOVA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Igor KISS, H. STUDENTOVA, J. HORNOVA, O. FIALA, J. KOPECKY, J. FINEK, Ladislav DUŠEK a B. MELICHAR. Outcomes of Patients With Long-Term Treatment Response to Vascular Endothelial Growth Factor-Targeted Therapy for Metastatic Renal Cell Cancer. CLINICAL GENITOURINARY CANCER. DALLAS: CIG MEDIA GROUP, LP, 2017, roč. 15, č. 6, s. "E1047"-"E1053", 7 s. ISSN 1558-7673. doi:10.1016/j.clgc.2017.06.006.
 23. ŘEHÁK, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Tomáš KAZDA, Marek JOUKAL, R. KOUKALOVÁ, J. VASINA, J. EREMIASOVA a Petr NĚMEC. PET/CT imaging in polymyalgia rheumatica: praepubic F-18-FDG uptake correlates with pectineus and adductor longus muscles enthesitis and with tenosynovitis. RADIOLOGY AND ONCOLOGY. LJUBLJANA: ASSOC RADIOLOGY & ONCOLOGY, 2017, roč. 51, č. 1, s. 8-14. ISSN 1318-2099. doi:10.1515/raon-2017-0001.
 24. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, A. BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, J. KREJČÍ, P. OPÁLKA a H. ČOUPKOVÁ. Registr TULUNG. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
 25. KOPEČKOVÁ, Kateřina, Tomáš BÜCHLER, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Bohuslav MELICHAR, Petra POKORNÁ, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk LINKE, Luboš PETRUŽELKA, Igor KISS a Jana PRAUSOVÁ. Regorafenib in the Real-Life Clinical Practice: Data from the Czech Registry. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 12, č. 1, s. 89-95. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-016-0458-1.
 26. SKŘIČKOVÁ, Jana, Renata CHLOUPKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, I. GRYGÁRKOVÁ, L. KOUBKOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, L. HAVEL, F. SALAJKA, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Andrea BENEJOVÁ, D. SIXTOVÁ, M. MAREL, H. ČOUPKOVÁ, J. KREJČÍ a P. OPÁLKA. Stav léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2017. In XXV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2017. ISBN 978-80-7177-948-3.
 27. LAKOMÝ, Radek, Alexandr POPRACH, Zbyněk BORTLÍČEK, B. MELICHAR, Renata CHLOUPKOVÁ, Rostislav VYZULA, M. ZEMANOVA, K. KOPECKOVA, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Igor KISS, H. STUDENTOVA, Jaroslav JURÁČEK, O. FIALA, J. KOPECKY, J. FINEK, Ladislav DUŠEK, Karel HEJDUK a T. BUCHLER. Utilization and efficacy of second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma: data from a national registry. BMC Cancer. London: BioMed Central, 2017, roč. 17, č. 880, s. 1-8. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/s12885-017-3901-5.
 28. 2016

 29. KISS, Igor, Jitka MLČOCHOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH, Jiří DRÁBEK, Petra VYCHYTILOVÁ, Marek SVOBODA, Tomáš BÜCHLER, Stanislav BATKO, Aleš RYŠKA, Marian HAJDÚCH a Ondřej SLABÝ. Efficacy and Toxicity of Panitumumab After Progression on Cetuximab and Predictive Value of MiR-31-5p in Metastatic Wild-type KRAS Colorectal Cancer Patients. Anticancer Research. Athens: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2016, roč. 36, č. 9, s. 4955-4959. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.11063.
 30. POPRACH, Alexandr, Radek LAKOMÝ, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Tomáš PAVLÍK, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA, Marek SVOBODA, Igor KISS, Hana STUDENTOVA, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Katerina KUBACKOVA, Ladislav DUŠEK, Jana HORNOVA a Tomas BUCHLER. Efficacy of Sunitinib in Elderly Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma: Data from Real-World Clinical Practice. Drugs & Aging. Auckland: Adis International Ltd, 2016, roč. 33, č. 9, s. 655-663. ISSN 1170-229X. doi:10.1007/s40266-016-0390-1.
 31. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA, Ondrej SOREJS, Martin SVATON, Zbyněk BORTLÍČEK, Radek KUCERA a Ondrej TOPOLCAN. Epidermal Growth Factor Receptor Gene Amplification in Patients with Advanced-stage NSCLC. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2016, roč. 36, č. 1, s. 455-460. ISSN 0250-7005.
 32. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Ilona BINKOVÁ. Gefitinib in first-line treatment of caucasian patients with NSCLC and EGFR Mutations in Exons 19 or 21. In IASLC 17th world conference on Lung Cancer, vienna, Rakousko. 2016.
 33. FIALA, Ondrej, Tomas BUCHLER, Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Bohuslav MELICHAR, Vit Martin MATEJKA, Lubos HOLUBEC, Jana KULHANKOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Marie BARTOUSKOVA, Vaclav LISKA, Ondrej TOPOLCAN, Monika SEDIVCOVA a Jindrich FINEK. G12V and G12A KRAS mutations are associated with poor outcome in patients with metastatic colorectal cancer treated with bevacizumab. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 5, s. 6823-6830. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4523-7.
 34. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Ondrej TOPOLCAN, Jaroslav RACEK, Martin SVATON, Radek KUCERA, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Renata CHLOUPKOVÁ, Alexandr POPRACH a Tomas BUCHLER. Change in Serum Lactate Dehydrogenase Is Associated with Outcome of Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Erlotinib. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2016, roč. 36, č. 5, s. 2459-2465. ISSN 0250-7005.
 35. JANÍKOVÁ, Andrea, Zbyněk BORTLÍČEK, Vit CAMPR, Natasa KOPALOVA, Katerina BENESOVA, Jitka HAMOUZOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Samuel VOKURKA, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA, Jiří MAYER a Marek TRNENY. Impact of rituximab maintenance and maintenance schedule on prognosis in first-line treatment of follicular lymphoma. Retrospective analysis from Czech Lymphoma Study Group (CLSG) database. Leukemia & Lymphoma. Oxon: Taylor & Francis LTD, 2016, roč. 57, č. 5, s. 1094-1103. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2015.1079313.
 36. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v ČR v roce 2016 (aktuální stav, srovnání se zahraničím, výhled do budoucna). In XXIII. Jihočeské onkologické dny. 2016.
 37. BUCHLER, Tomas, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH, Tomáš PAVLÍK, Veronika VESKRNOVA, Michaela HONZIRKOVA, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Kateřina KUBÁČKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Bohuslav MELICHAR. Outcomes for Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Achieving a Complete Response on Targeted Therapy: A Registry-based Analysis. European Urology. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 70, č. 3, s. 469-475. ISSN 0302-2838. doi:10.1016/j.eururo.2015.12.031.
 38. TOMÁŠEK, Jiří, Lenka MOKRÁ a Zbyněk BORTLÍČEK. Panitumumab v 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu – výsledky v běžné praxi lepší než v registrační studii. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2016, roč. 12, č. 2, s. 319-323. ISSN 1801-1209.
 39. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGARKOVA, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Jaromir ROUBEC, Frantisek SALAJKA, Milada ZEMANOVA, Helena COUPKOVA, Monika SATANKOVA a Miloslav MAREL. Pemetrexed in maintenance therapy of 164 patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). In ERS International Congress 2016. 2016. ISSN 0903-1936. doi:10.1183/13993003.congress-2016.PA4839.
 40. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Martin SVATON, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Radek KUCERA a Ondrej TOPOLCAN. Pemetrexed Versus Erlotinib in the Second-line Treatment of Patients with Advanced-stage Non-squamous NSCLC Harboring Wild-type EGFR Gene. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2016, roč. 36, č. 1, s. 447-453. ISSN 0250-7005.
 41. SKŘIČKOVÁ, Jana, Kateřina FRÖHLICH, Matyáš KUHN, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Yvona GRYGÁRKOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL, František SALAJKA, Milada ZEMANOVÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Miloslav MAREL. Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 1, s. 31-36. ISSN 1802-4475.
 42. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Martin SVATON, Ondrej SOREJS, Zbyněk BORTLÍČEK, Radek KUCERA a Ondrej TOPOLCAN. Prognostic Significance of Serum Tumor Markers in Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Pemetrexed-based Chemotherapy. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2016, roč. 36, č. 1, s. 461-466. ISSN 0250-7005.
 43. FIALA, O., M. PESEK, J. FINEK, J. RACEK, M. MINARIK, L. BENESOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, O. SOREJS, R. KUCERA a O. TOPOLCAN. Serum albumin is a strong predictor of survival in patients with advanced-stage non-small cell lung cancer treated with erlotinib. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 3, s. 471-476. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/318_151001N512.
 44. SVATON, Martin, Ondrej FIALA, Milos PESEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA a Ondrej TOPOLCAN. The Prognostic Role of KRAS Mutation in Patients with Advanced NSCLC Treated with Second- or Third-line Chemotherapy. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2016, roč. 36, č. 3, s. 1077-1082. ISSN 0250-7005.
 45. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Ladislav DUŠEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ a Andrea BENEJOVÁ. Udržovací pokračovací léčba pemetrexed (alimtou) v ČR. In XXIV. Západočeské pneumoonkologické dny. 2016.
 46. 2015

 47. KOCÁKOVÁ, Ilona, Bohuslav MELICHAR, Ivo KOCÁK, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Ladislav DUŠEK, Luboš PETRUŽELKA, Milan KOHOUTEK, Jana PRAUSOVÁ, Jindřich FÍNEK, Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA a Rostislav VYZULA. Bevacizumab with FOLFIRI or XELIRI in the First-line Therapy of Metastatic Colorectal Carcinoma: Results from Czech Observational Registry. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2015, roč. 35, č. 6, s. 3455-3461. ISSN 0250-7005.
 48. KUBÁČKOVÁ, Kateřina, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PIKUS, Zdeněk LINKE, Petra POKORNÁ, Rostislav VYZULA a Jana PRAUSOVÁ. Bevacizumab with chemotherapy in patients with KRAS wild-type metastatic colorectal cancer: Czech registry data. Future Oncology. LONDON: Future Medicine, 2015, roč. 11, č. 2, s. 225-232. ISSN 1479-6694. doi:10.2217/FON.14.240.
 49. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. BREAST Afinitor – klinický registr pacientek s karcinomem prsu: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 22 s.
 50. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Iva PROCHÁZKOVÁ, JTC HO, Josef MARYÁŠ, Hana IMRICHOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Rostislav VYZULA, Spiros D, GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Combined proteomics and transcriptomics identifies carboxypeptidase B1 and NF-kappa B associated proteins as putative biomarkers of metastasis in low grade breast cancer. In European Cancer Congress 2015, Vienna, Austria, 25.-29.9.2015 - European Journal of Cancer, Vol. 51, S3. Oxford: Elsevier Science Inc., 2015. s. S24-S25, 2 s. 2015. ISSN 0959-8049.
 51. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Iva PROCHÁZKOVÁ, JTC HO, Josef MARYÁŠ, Hana IMRICHOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Rostislav VYZULA, SD GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Combined Proteomics and Transcriptomics Identifies Carboxypeptidase B1 and Nuclear Factor kappa B (NF-kappa B) Associated Proteins as Putative Biomarkers of Metastasis in Low Grade Breast Cancer. MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS. BETHESDA: AMER SOC BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY INC, 2015, roč. 14, č. 7, s. 1814-1830. ISSN 1535-9476. doi:10.1074/mcp.M114.041335.
 52. KUBACKOVA, Katerina, Bohuslav MELICHAR, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Alexandr POPRACH, Marek SVOBODA, Radek LAKOMY, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Ladislav DUŠEK, Jana PRAUSOVA a Tomas BUCHLER. Comparison of Two Prognostic Models in Patients with Metastatic Renal Cancer Treated with Sunitinib: a Retrospective, Registry-Based Study. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 10, č. 4, s. 557-563. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-015-0366-9.
 53. BENCSIKOVÁ, Beatrix, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana HALÁMKOVÁ, Lenka OSTRIZKOVA, Igor KISS, Bohuslav MELICHAR, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Dalibor VALÍK, Rostislav VYZULA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Efficacy of bevacizumab and chemotherapy in the first-line treatment of metastatic colorectal cancer: broadening KRAS-focused clinical view. BMC Gastroenterology. LONDON: BioMed Central, 2015, roč. 15, MAR 24 2015, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1471-230X. doi:10.1186/s12876-015-0266-6.
 54. POPRACH, Alexandr, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Igor KISS, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Katerina KUBACKOVA, Oldřich COUFAL, Tomáš PAVLÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Tomas BUCHLER. Efficacy of sunitinib in patients with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency. European Journal of Cancer. Oxford: Elsevier Science Inc., 2015, roč. 51, č. 4, s. 507-513. ISSN 0959-8049. doi:10.1016/j.ejca.2014.12.010.
 55. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, T. BUCHLER, Jan MUŽÍK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a J. ABRAHAMOVA. Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 1, s. 30-43. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201530.
 56. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marketa CERNOVSKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Helena COUPKOVA, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVA, Dimka SIXTOVA, Monika ŠATÁNKOVÁ, Bohdan KADLEC a Miroslav MAREL. Gefitinib in Front-Line Treatment of 161 Caucasian Patients with NSCLC of the Czech Republic. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 57. BORTLÍČEK, Zbyněk, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. GIST – Klinický registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem: Stav k datu 15. 6. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 63 s.
 58. BORTLÍČEK, Zbyněk, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. GIST – Klinický registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem: Stav k datu 16. 11. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 63 s.
 59. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Ondrej TOPOLCAN, Jaroslav RACEK, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH a Tomas BUCHLER. High serum level of C-reactive protein is associated with worse outcome of patients with advanced-stage NSCLC treated with erlotinib. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 12, s. 9215-9222. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-3660-3.
 60. KOLEK, Vítězslav, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Leona KOUBKOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Inhibice ALK - současné a budoucí možnosti v léčbě NSCLC. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 61. POLÁK, Pavel, M. VRBA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana JURÁNKOVÁ, M. FREIBERGEROVÁ, Petr HUSA, J. KAMELANDER a Milan DASTYCH. Kampylobakteriózy na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013: retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 3, s. 153-159. ISSN 1210-7913.
 62. POLÁK, Pavel, Zbyněk BORTLÍČEK, M. VRBA, Jana JURÁNKOVÁ, M. FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Kdy indikovat empirickou antibiotickou léčbu u akutní komunitní gastroenterokolitidy suspektní bakteriální etiologie? Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios, 2015, roč. 21, č. 1, s. 24-28. ISSN 1211-264X.
 63. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, S. SPELDA, E. KREJCI, B. BENCSIKOVA, A. JURECKOVA, R. VYZULA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. Long term experience of patients with unresectable or metastatic KIT positive gastrointestinal stromal tumours. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Comenius University, 2015, roč. 116, č. 4, s. 218-221. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_042.
 64. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA, Miloslav MAREL, Martina VAŠÁKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 65. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015 v ČR. In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 66. POPRACH, Alexandr, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA a Bohuslav MELICHAR. Pazopanib, přehled studií, reálná data z praxe. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 67. KOLEK, Vitezslav, Libor HAVEL, Milos PESEK, Frantisek SALAJKA, Leona KOUBKOVA, Jaromir ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, Dimka SIXTOVA, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Pemetrexed and Cisplatin in Malignant Pleural Mesothelioma - Czech Experience. In 16th World Conference on Lung Cancer. 2015. ISSN 1556-0864.
 68. KUBACKOVA, Katerina, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, B. MELICHAR, Z. LINKE, P. POKORNA, Rostislav VYZULA, J. PRAUSOVA a T. BUCHLER. Prognostic factors in renal cell carcinoma patients treated with sorafenib: results from the Czech registry. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 10, č. 3, s. 385-392. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-014-0343-8.
 69. JANÍKOVÁ, Andrea, Zbyněk BORTLÍČEK, Vit CAMPR, Natasa KOPALOVA, Katerina BENESOVA, David BELADA, Vit PROCHAZKA, Robert PYTLIK, Samuel VOKURKA, Jan PIRNOS, Juraj DURAS, Heidi MOCIKOVA, Jiří MAYER a Marek TRNENY. Radiotherapy with rituximab may be better than radiotherapy alone in first-line treatment of earlystage follicular lymphoma: is it time to change the standard strategy? Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, 2015, roč. 56, č. 8, s. 2350-2356. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2014.990010.
 70. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Afinitor – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 44 s.
 71. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Nexavar – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 46 s.
 72. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. RENIS Sutent – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 15. 9. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 47 s.
 73. ŠPELDOVÁ, J., Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Bohdan KADLEC, M. ŠATÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Retrospektivní zhodnocení vlivu adjuvantní chemoterapie na čas do progrese a přežití po resekci nemalomuněčného bronchogenního karcinomu v běžné klinické praxi. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
 74. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FÍNEK, Marek MINARIK, Lucie BENESOVA, Zbyněk BORTLÍČEK a Ondrej TOPOLCAN. Statins augment efficacy of EGFR-TKIs in patients with advanced-stage non-small cell lung cancer harbouring KRAS mutation. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 8, s. 5801-5805. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-3249-x.
 75. FIALA, Ondrej, Jindrich FINEK, Tomas BUCHLER, Vit Martin MATEJKA, Lubos HOLUBEC, Jana KULHANKOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Vaclav LISKA a Ondrej TOPOLCAN. The Association of Serum Carcinoembryonic Antigen, Carbohydrate Antigen 19-9, Thymidine Kinase, and Tissue Polypeptide Specific Antigen with Outcomes of Patients with Metastatic Colorectal Cancer Treated with Bevacizumab: a Retrospective Study. Targeted Oncology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 10, č. 4, s. 549-555. ISSN 1776-2596. doi:10.1007/s11523-015-0365-x.
 76. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. TULUNG - Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 77. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Monika ŠATÁNKOVÁ. Tulung - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie Ostrava. 2015.
 78. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Renata CHLOUPKOVÁ. TULUNG Alimta – klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic: stav registru k datu 19. 10. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 s.
 79. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří VAŠINA, Petr NĚMEC, Zdeněk FOJTÍK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Dorota REHAKOVA, Jan ADAM, Alena VAVRUSOVA a Zdeněk ADAM. Various forms of F-18-FDG PET and PET/CT findings in patients with polymyalgia rheumatica. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 629-636. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.026.
 80. KOLEK, Vítězslav, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Miloš PEŠEK, František SALAJKA, Jaromír ROUBEC, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Výskyt a léčba maligního mezoteliomu pleury v čr. In XIX. Kongres české a slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. 2015. ISBN 978-80-88112-00-6.
 81. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR v čr v období 4 let (2011-2014). In XXIII. západočeské pneumoonkologické dny. 2015. ISBN 978-80-7177-958-2.
 82. 2014

 83. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Iva STRUHÁROVÁ, Eva BUDINSKÁ, Spiros D. GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. A novel panel of proteins correlating with lymph node metastasis of low-grade breast cancer as identified by combined proteomics and transcriptomics approach. 2014.
 84. BUCHLER, Tomáš, Tomáš PAVLÍK, Bohuslav MELICHAR, Zbyněk BORTLÍČEK, Zuzana USIAKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Igor KISS, Milan KOHOUTEK, Vera BENESOVA, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHAMOVA a Radka OBERMANNOVA. Bevacizumab with 5-fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin versus bevacizumab with capecitabine and oxaliplatin for metastatic colorectal carcinoma: results of a large registry-based cohort analysis. BMC CANCER. London: BIOMED CENTRAL LTD, 2014, roč. 14, "article number" 323, s. 1-7. ISSN 1471-2407. doi:10.1186/1471-2407-14-323.
 85. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. BREAST – klinický registr pacientek s karcinomem prsu: stav registru k datu 6. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 18 s.
 86. ZVOLSKA, Kamila, Eva KRALIKOVA, Alexandra KMETOVA, Lenka STEPANKOVA, Milan BLAHA, Michal ŠTÍCHA, Zbyněk BORTLÍČEK, Vera ADAMKOVA, Ludmila PETERKOVA, Fraser KEELY a Richard CESKA. Cardiovascular risk among smokers seeking cessation treatment compared to smokers who do not: A cross-sectional study. Experimental and Clinical Cardiology. Oakville: Pulsus Group, 2014, roč. 20, č. 8, s. 3933-3941. ISSN 1205-6626.
 87. POPRACH, A., Tomáš PAVLÍK, B. MELICHAR, K. KUBACKOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, M. SVOBODA, R. LAKOMY, R. VYZULA, I. KISS, Ladislav DUŠEK a T. BUEHLER. Clinical and laboratory prognostic factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib and sorafenib after progression on cytokines. UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS. New York: ELSEVIER SCIENCE INC., 2014, roč. 32, č. 4, s. 488-495. ISSN 1078-1439. doi:10.1016/j.urolonc.2013.09.011.
 88. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. CORECT – Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem: stav registru k datu 6. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 21 s.
 89. SLAVÍČEK, Lubomír, Tomáš PAVLÍK, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Bohuslav MELICHAR, Rostislav VYZULA, Jana PRAUSOVÁ, Jindřich FÍNEK, Ondřej MÁJEK a Ladislav DUŠEK. Efficacy and safety of bevacizumab in elderly patients with metastatic colorectal cancer: results from the Czech population-based registry. BMC Gastroenterology. London: BioMed Central, 2014, roč. 14, č. 53, s. 1-8. ISSN 1471-230X. doi:10.1186/1471-230X-14-53.
 90. KISS, Igor, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Alexander POPRACH, Jana HALÁMKOVÁ, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Tomas BUCHLER. Efficacy and Toxicity of Bevacizumab on Combination with Chemotherapy in Different Lines of Treatment for Metastatic Colorectal Carcinoma. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2014, roč. 34, č. 2, s. 949-954. ISSN 0250-7005.
 91. BUCHLER, Tomas, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH, Kateřina KUBÁČKOVÁ, Igor KISS, Milada ZEMANOVA, Ondrej FIALA, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Bohuslav MELICHAR. Efficacy of everolimus in second- and third-line therapy for metastatic renal cell carcinoma: A registry-based analysis. UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS. New York: ELSEVIER SCIENCE INC., 2014, roč. 32, č. 5, s. 569-575. ISSN 1078-1439. doi:10.1016/j.urolonc.2013.12.007.
 92. VOJTILOVÁ, Lenka, Michaela FREIBERGEROVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Petr HUSA. Epidemiological factors influencing the development of relapsing and severe Clostridium difficile infection. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 63, č. 1, s. 27-34. ISSN 1210-7913.
 93. KMETOVA, Alexandra, Eva KRALIKOVA, Lenka STEPANKOVA, Kamila ZVOLSKA, Milan BLAHA, Michal ŠTÍCHA, Zbyněk BORTLÍČEK, Darrell R. SCHROEDER a Ivana T. CROGHAN. Factors associated with weight changes in successful quitters participating in a smoking cessation program. ADDICTIVE BEHAVIORS. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014, roč. 39, č. 1, s. 239-245. ISSN 0306-4603. doi:10.1016/j.addbeh.2013.10.010.
 94. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří VAŠINA, Jana EREMIÁŠOVÁ, Petr NĚMEC, Zdeněk FOJTÍK a Zbyněk BORTLÍČEK. FDG PET (PET/CT) obraz polymyalgia rheumatica. In Nukl Med. 2014.
 95. KULTAN, Juraj, Vitezslav KOLEK, Ondrej FIALA, Jindrich FÍNEK, Miloš PEŠEK, Monika ŠATÁNKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ. Frequency of EGFR gene mutations in patients with NSCLC in Czech Republic. In 14th Central European Lung Cancer Conference. 2014. ISSN 2218-6751. doi:10.3978/j.issn.2218-6751.2014.AB002.
 96. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PEŠEK, Vitezslav KOLEK, Lucie KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromir ROUBEC, Libor HAVEL, Frantisek SALAJKA, Ivona GRYGARKOVA, Michal HRNCIARIK, Monika SATANKOVA, Zdenka POVOLNA, Marketa CERNOVSKA, Miroslav MAREL a Martina VASAKOVA. Gefitinib in front line treatment of patients with NSCLC in the Czech republic: Analysis of 113 patients. In ERS International Congress 2014. 2014. ISSN 1399-3003.
 97. BORTLÍČEK, Zbyněk, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. GIST – Klinický registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem: Stav k datu 1. 11. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 63 s.
 98. BORTLÍČEK, Zbyněk, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. GIST – Klinický registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem: Stav k datu 1. 6. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 63 s.
 99. POLÁK, Pavel, Martin VRBA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana JURÁNKOVÁ, Michaela FREIGERGEROVÁ, Petr HUSA, Jan KAMELANDER a Milan DASTYCH. Infekce způsobené netyfovými sérovary salmonel na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013 - retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 63, č. 4, s. 289-296. ISSN 1210-7913.
 100. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK a Marcela TOMÍŠKOVÁ. Nákladná léčba pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic(NSCLC v čr dle dat registru TULUNG. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny Plzeň. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2014. s. 62-65. ISBN 978-80-7177-969-8.
 101. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Jiří PRÁŠEK, Tomáš NEBESKÝ, Zdenka ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 499-511. ISSN 0042-773X.
 102. SVATON, Martin, Ondrej FIALA, Milos PESEK, Frantisek BRUHA, Petr MUKENSNABL, Jaroslav RACEK, Marek MINARIK a Zbyněk BORTLÍČEK. Predictive and prognostic significance of sodium levels in patients with NSCLC treated by Erlotinib. Anticancer Research. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2014, roč. 34, č. 12, s. 7461-7465. ISSN 0250-7005.
 103. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Lucie BENESOVA, Marek MINARIK, Zbyněk BORTLÍČEK a Ondrej TOPOLCAN. Predictive Role of CEA and CYFRA 21-1 in Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Erlotinib. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2014, roč. 34, č. 6, s. 3205-3210. ISSN 0250-7005.
 104. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS Afinitor – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 43 s.
 105. MOKRÁ, Lenka, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS Nexavar – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 47 s.
 106. MOKRÁ, Lenka, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK a Daniel KLIMEŠ. RENIS Sutent – Klinický registr pacientů s renálním karcinomem: stav registru k datu 20. 10. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 47 s.
 107. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK a František SALAJKA. Současný stav nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuňečného karcinomu plic (NSCLC) v první linii a nové možnosti. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologickú ústav, 2014. s. 82-83. ISBN 978-80-86793-32-0.
 108. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Milos PESEK, Vitezslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jaromír ROUBEC, Libor HAVEL a František SALAJKA. The results of gefitinib in front line treatment of Caucasian patients with NSCLC in the Czech Republic: analysis according to activated mutations location. In The 14th Central European Lung Cancer Congress. 2014. ISSN 2218-6751.
 109. FIALA, Ondrej, Milos PESEK, Jindrich FINEK, Lucie BENESOVA, Marek MINARIK, Zbyněk BORTLÍČEK a Ondrej TOPOLCAN. The Role of Neuron-specific Enolase (NSE) and Thimidine Kinase (TK) Levels in Prediction of Efficacy of EGFR-TKIs in Patients with Advanced-stage NSCLC. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2014, roč. 34, č. 9, s. 5193-5198. ISSN 0250-7005.
 110. KRÁLÍKOVÁ, E., A. KMEŤOVÁ, L. ŠTĚPÁNKOVÁ, K. ZVOLSKÁ, V. FELBROVÁ, S. KULOVANÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Milan BLAHA a K. FRASER. Tobacco Dependence, the Most Important Cardiovascular Risk Factor: Treatment in the Czech Republic. Physiological Research. Prague: Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014, roč. 63, Suppl. 3, s. "S361"-"S368", 8 s. ISSN 0862-8408.
 111. HEJDUK, Karel, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. TULUNG – klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic: stav registru k datu 29. 9. 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 23 s.
 112. FIALA, Ondřej, Monika ŠATÁNKOVÁ, Juraj KULTAN, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Jindřich FÍNEK, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ a Zbyněk BORTLÍČEK. Výskyt mutací genu EGFR u pacientů s NSCLC v České republice. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 4, s. 156-159. ISSN 1802-4475.
 113. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Ladislav HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Jaromír ROUBEC, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Helena ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Michal HRNČIARIK, Miloslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Výsledky léčby gefitinibem dle lokalizace aktivační mutace genu EGFR. In II. kongres české pneumologické společnosti ČLS JEP. Olomouc: Solen s.r.o., 2014. s. 84.
 114. 2013

 115. BURGER, Michal, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK a Ladislav DUŠEK. Analýza klinických dat přípravku Herceptin® (trastuzumab) v léčbě metastatického adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageálního spojení v podmínkách klinické praxe v České republice. Brno: neuveden, 2013. 16 s.
 116. POPRACH, Alexandr, Radek LAKOMÝ, Tomáš PAVLÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohuslav MELICHAR, Marek SVOBODA, Igor KISS, Ondřej SLABÝ, K. KUBÁČKOVÁ a Tomáš BÜCHLER. Analýza prognostických faktorů pacientů z registru renis, srovnání s hengovým prognostickým modelem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 117. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. BREAST - Tyverb: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno: neuveden, 2013. 18 s.
 118. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, M. ŠATÁNKOVÁ, Z. POVOLNÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Co vypovídá registr TULUNG o trendech ve využití nákladné léčby u NSCLC? In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 119. FIALA, Onřej, Miloš PEŠEK, Jindřich FÍNEK, Lucie BENEŠOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Marek MINÁRIK. Comparison of EGFR-TKI and chemotherapy in the first-line treatment of advanced EGFR mutation-positive NSCLC. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2013, roč. 60, č. 4, s. 425-431. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_055.
 120. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. CORECT - Erbitux: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 51 s.
 121. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. CORECT - Vectibix: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 24 s.
 122. KRALIKOVA, E., A. KMETOVA, K. ZVOLSKA, Milan BLAHA a Zbyněk BORTLÍČEK. Czech adolescent smokers: unhappy to smoke but unable to quit. INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE. PARIS: INT UNION AGAINST TUBERCULOSIS LUNG DISEASE (I U A T L D), 2013, roč. 17, č. 6, s. 842-846. ISSN 1027-3719. doi:10.5588/ijtld.12.0753.
 123. OLSZEWSKI, W., H. POPPER, I. KERN, L. MULLAUER, R. DZIADZIUSZKO, P. BERZINEC, Ladislav DUŠEK, T. CUFER, P. BAJCIC, Zbyněk BORTLÍČEK, Lucia COPÁKOVÁ, B. DOME, J. CHOROSTOWSKA-WYNIMKO, Blanka ROBEŠOVÁ, Vítězslav KOLEK, Miloš PEŠEK, R. RAMLAU, W. EISTERER, L. MEDVECOVA, P. KRAWCZYK, J. MAZAL a J. PIRKER. EGFR mutation testing methods in clinical practice in central Europe: findings from the insight observational study. In 17th World conference on lung cancer in Journal of thoracic oncology, Australia. 2013.
 124. POPRACH, Alexandr, Radek LAKOMÝ, Iveta SELINGEROVÁ, B. DOLEČKOVÁ, Ondřej BÍLEK, Ondřej SLABÝ, Renata HÉŽOVÁ, Pavel FABIAN, Michal STANÍK, Tomáš PAVLÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Hana MLČOCHOVÁ, Daniel TKÁČ, Rostislav VYZULA, Igor KISS, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ a Marek SVOBODA. Epidemiologická a klinicko-patologická charakteristika pacientů s renálním karcinomem: Analýza 544 případů z jednoho centra. Klinická onkologie. 2013, roč. 26, č. 2, s. 114-123. ISSN 0862-495X.
 125. FIALA, O., M. PESEK, J. FINEK, J. KREJCI, L. HAVEL, M. HRNCIARIK, F. SALAJKA, Zbyněk BORTLÍČEK, L. BENESOVA a M. MINARIK. Erlotinib in the treatment of advanced squamous cell NSCLC. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2013, roč. 60, č. 6, s. 676-682. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_086.
 126. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, Libor HAVEL, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, František SALAJKA, Michal HRNČIARIK a Markéta ČERNOVSKÁ. Gefitinib for the first-line treatment of NSCLC patients with EGFR mutations in exons 19 or 21: analysis of 74 patients from Czech Republic. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 127. FIALA, Ondřej, Miloš PEŠEK, Jindřich FÍNEK, Lucie BENEŠOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Marek MINÁRIK. Gene Mutations in Squamous Cell NSCLC: Insignificance of EGFR, KRAS and PIK3CA Mutations in Prediction of EGFR-TKI Treatment Efficacy. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2013, roč. 33, č. 4, s. 1705-1711. ISSN 0250-7005.
 128. BORTLÍČEK, Zbyněk, Jana STRENKOVÁ a Petr BRABEC. GIST – Klinický registr pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem: Stav k datu 11. 11. 2013. Brno: neuveden, 2013. 63 s.
 129. ZAJAK, J., E. KRÁLÍKOVÁ, P. PAFKO a Zbyněk BORTLÍČEK. Kouření a pooperační komplikace. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 92, č. 9, s. 501-505. ISSN 0035-9351.
 130. BORTLÍČEK, Zbyněk, Jiří JARKOVSKÝ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, Daniel KLIMEŠ a Ladislav DUŠEK. Lékový registr – YONDELIS: stav registru k datu 1. 7. 2013. Brno: neuveden, 2013. 53 s.
 131. VYBÍHAL, Václav, George HANOUN, Marek SOVA, Martin SMRČKA, Zbyněk BORTLÍČEK a Miloš KEŘKOVSKÝ. Normotenzní hydrocefalus – komplikace z předrénování a jejich závislost na použitém ventilu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 2, s. 217-220. ISSN 1210-7859.
 132. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Jaromír ROUBEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Monika ŠATÁNKOVÁ, Zdenka POVOLNÁ, Helena ČOUPKOVÁ, František SALAJKA, Dimka SIXTOVÁ, Leona KOUBKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNCIARIK, Milada ZEMANOVÁ a Markéta ČERNOVSKÁ. Pemetrexed in combination with cisplatin in the first-line treatment of non-squamous NSCLC: Czech experience with 233 patients. In 15th World Conference on Lung Cancer, October 27 - 30, 2013, Sydney, Australia. 2013. ISSN 1556-0864.
 133. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) nsclc a ps 0-1 léčených erlotinibem ve 2. linii léčby. In XXI. Západočeské pneumoonkologické dny, 7.-8.11.2013, Břasy. 2013. ISBN 978-80-7177-982-7.
 134. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvamózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) NSCLC A PS 0-1 na léčbě Pemetrexedem ve druhé linii léčby. In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 135. ROUBEC, Jaromír, Bohdan HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Registr Tulung: Analýza dat pacientů s neskvanózní formou (adenokarcinom, velkobuněčný karcinom) NSCLC a PS 0-1 na léčbě pemetrexedem ve druhé linii léčby. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologi. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 136. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ, K. KOŠATOVÁ, M. ČERNOVSKÁ, M. MAREL a M. VAŠÁKOVÁ. Registr TULUNG (sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic) - zdroj informací pro všechny pneumology. In XXII. Moravskoslezké dny pneumologie, 4.-5. října 2013, Brno. 2013. ISBN 978-80-904971-3-9.
 137. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Afinitor: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 44 s.
 138. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Nexavar: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 45 s.
 139. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Sutent: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 47 s.
 140. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. RENIS - Votrient: stav registru k datu 7. 10. 2013. Brno: neuveden, 2013. 37 s.
 141. VOJTILOVÁ, Lenka, Martina PÝCHOVÁ, M. FREIBERGEROVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Petr HUSA. Rizikové faktory rekurentního a těžkého průběhu kolitidy vyvolané infekcí Clostridium difficile. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 59, č. 1, s. 23-30. ISSN 0042-773X.
 142. FIALA, Ondřej, Miloš PEŠEK, Jindřich FÍNEK, Lucie BENEŠOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Marek MINÁRIK. Sequential Treatment of Advanced-stage Lung Adenocarcinoma Harboring Wild-type EGFR Gene: Second-line Pemetrexed Followed by Third-line Erlotinib versus the Reverse Sequence. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2013, roč. 33, č. 8, s. 3397-3402. ISSN 0250-7005.
 143. FIALA, Ondřej, Miloš PEŠEK, Jindřich FÍNEK, Jana KREJČÍ, Jan ŘÍČAŘ, Zbyněk BORTLÍČEK, Lucie BENEŠOVÁ a Marek MINÁRIK. Skin Rash as Useful Marker of Erlotinib Efficacy in NSCLC and Its Impact on Clinical Practice. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2013, roč. 60, č. 1, s. 26-32. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_004.
 144. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIAK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ, Kateřina KOŠATOVÁ, Markéta ČERNOVSKÁ, Miroslav MAREL a Martina VAŠÁKOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18.3.2013) - původní práce. Farmakoterapie. Praha 2: Farmakon Press, 2013, roč. 9, č. 1, s. 65-68. ISSN 1801-1209.
 145. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Dimka SIXTOVÁ a Helena ČOUPKOVÁ. TLUNG registry: data analysis of patients with non-squamous NSCLC (adenocarcinoma, large cell carcinoma) and PS 0-1 treated with erlotinib in second line setting. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 146. STEPANKOVA, Lenka, Eva KRALIKOVA, Kamila ZVOLSKA, Alexandra KMETOVA, Milan BLAHA, Zbyněk BORTLÍČEK, Michal ŠTÍCHA, Martin ANDERS, Darell R. SCHROEDER a Ivana T. CROGHAN. Tobacco Treatment Outcomes in Patients With and Without a History of Depression, Czech Republic, 2005-2010. PREVENTING CHRONIC DISEASE. Atlanta: CENTERS DISEASE CONTROL, 2013, roč. 10, č. 9, s. 1-9. ISSN 1545-1151. doi:10.5888/pcd10.130051.
 147. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. TULUNG - Alimta: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno: neuveden, 2013. 75 s.
 148. HEJDUK, Karel, Petr BRABEC, Zbyněk BORTLÍČEK a Daniel KLIMEŠ. TULUNG - Iressa: stav registru k datu 30. 9. 2013. Brno: neuveden, 2013. 40 s.
 149. ROUBEC, Jaromír, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA a Marcela TOMÍŠKOVÁ. TULUNG registry: Analysis of data from PS 0-1 patients with advanced/metastatic non-squamous NSCLC (adenokarcinoma, large cell carcinoma) treated in second line with pemetrexed. In Journal of Thoracic Oncology. 2013. ISSN 1556-0864.
 150. SMĚLÁ, Markéta, Daniel BARTUŠEK, Vlastimil VÁLEK, Jakub HUSTÝ a Zbyněk BORTLÍČEK. Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Česká radiologie. 2013, roč. 67, č. 1, s. 46-51. ISSN 1210-7883.
 151. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK a Karel HEJDUK. Vývoj Léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v České republice (ČR). In XVIII. KONGRES Slovenskej a českej penumologickej a ftiziologickej spoločnosti. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 152. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, H. ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. VÝVOJ LÉČBY POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) V ČESKÉ REPUBLICE (ČR). In XVIII. Kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ztizeologickej spoločnosti, 12.-14.6.2013, Grant hotel Bellevue, Horný Smokovec - Vysoké Tatry. 2013. ISBN 978-80-970740-1-2.
 153. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, Petr SZTURZ, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Petr OPLETAL, Renata KOUKALOVÁ, Iva NEVESELÁ, Jiří VAŠINA, Jiří PRÁŠEK, Iva KIELKOWSKÁ a Petr NĚMEC. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 1, s. 62-72. ISSN 1210-7883.
 154. ŘEHÁK, Zdeněk, Zdeněk FOJTÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Jaroslav STANÍČEK, Petr OPLETAL, Iva NEVESELÁ, Jiří PRÁŠEK, Petr NĚMEC, Petr SZTURZ, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jiří VAŠINA, Renata KOUKALOVÁ a Iva KIELKOWSKÁ. 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů. Česká radiologie. 2013, roč. 67, č. 1, s. 62-72. ISSN 1210-7883.
 155. 2012

 156. JANÍKOVÁ, Andrea, Andrea MAREČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Boris TICHÝ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. A real-time (PCR) for a real life ...? Quantitative evaluation of BCL2/IGH in follicular lymphoma and its implications for clinical practice. Experimental hematology. New York: Elsevier Science Inc, 2012, roč. 40, č. 7, s. 528-539. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2012.02.005.
 157. SLAVÍČEK, Lubomír, Věra BENEŠOVÁ, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Bevacizumab u karcinomu prsu - zhodnocení údajů českého klinického registru BREAST. In 17. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účastiou SEKCAMA. 2012. ISBN 978-80-89305-24-7.
 158. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Dostupnost "centrově" pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) ihned po stanovení diagnózy. Jak je na tom Česká republika? In I. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2012. ISSN 1213-810X.
 159. DUŠEK, Ladislav, J. ABRAHÁMOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, J. FÍNEK, Jakub GREGOR, J. HOCH, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, P. KOŽENÝ, Ondřej MÁJEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, P. POC, M. RYSKA, B. SEIFERT, Lubomír SLAVÍČEK, Š. SUCHÁNEK, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Vydání 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 199 s. ISBN 978-80-87347-07-2.
 160. ČOUPKOVÁ, Helena, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Bohdan KADLEC, František SALAJKA, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Leona KOUBKOVA, Dimka SIXTOVA, Petr ZATLOUKAL, Jaromír ROUBEC, Milada ZEMANOVÁ, Rostislav VYZULA a Stanislav ŠPELDA. Characteristics of advanced NSCLC patients with at least 6 months erlotinib treatment duration in Czech Republic. In 2012 ASCO Annual Meeting. 2012. ISSN 0732-183X.
 161. NĚMEČEK, Radim, Jiří TOMÁŠEK, Karel HEJDUK a Zbyněk BORTLÍČEK. Klinický registr CORECT. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 6, s. 480-485. ISSN 0862-495X.
 162. POPRACH, Alexandr, Tomáš BÜCHLER, Zbyněk BORTLÍČEK, Ladislav DUŠEK a Rostislav VYZULA. Klinický registr RENIS. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 4, s. 299-301. ISSN 0862-495X.
 163. ŠPELDA, Stanislav, Jana SKŘIČKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL, M. HRNČIARIK, M. ZEMANOVÁ, D. SIXTOVÁ, J. ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a K. KOŠATOVÁ. Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 5, s. 383-384. ISSN 0862-495X.
 164. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Ivana IHNATOVÁ, Jenny HO, Iva STRUHÁROVÁ, Eva BUDINSKÁ, Rostislav VYZULA, Spiros D. GARBIS, Bořivoj VOJTĚŠEK a Rudolf NENUTIL. Molecular players in lymph node metastasis of low grade breast cancer: From proteomics-based target discovery to functional characterization. 2012.
 165. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Iva STRUHÁROVÁ, Eva BUDINSKÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Juraj LENČO, Spiros D. GARBIS, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Molekulární mechanismy metastazování u low-grade karcinomů prsu: Od proteomického profilování k funkční charakterizaci. In XXIII. Biochemický sjezd. Brno, 26.-29.8. 2012. p. 86. 2012.
 166. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první línii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 169 - 172. ISBN 978-80-86793-23-8.
 167. FIALA, Ondřej, Miloš PEŠEK, Jindřich FÍNEK, František BRŮHA, Zbyněk BORTLÍČEK, Jana KREJČÍ, Lucie BENEŠOVÁ a Marek MINÁRIK. Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 4, s. 267-273. ISSN 0862-495X.
 168. PAVELKA, Zdeněk, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Daniela KODYTKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory CNS dětí do 3 let věku na KDO Brno v letech 1998 - 2010. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 242-243. ISBN 978-80-86793-23-8.
 169. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír ROUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie. Praha: Solen, 2012, roč. 2, č. 6, s. 79-81. ISSN 1802-4475.
 170. BÜCHLER, Tomáš, Tomáš PAVLÍK, Zbyněk BORTLÍČEK, Alexandr POPRACH, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Bohuslav MELICHAR. Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma. Medical Oncology. 2012, roč. 29, č. 5, s. 3321-3324. ISSN 1357-0560. doi:10.1007/s12032-012-0293-x.
 171. SLAVÍČEK, Lubomír, Věra BENEŠOVÁ, Stanislava CAHOVÁ, Václav JANOVSKÝ, Jiří BARTOŠ, Milan LYSÝ, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK a Zbyněk BORTLÍČEK. Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press spol.s.r., 2012. ISSN 1801-1209.
 172. POPRACH, Alexandr, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Bohuslav MELICHAR, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Petr BRABEC, Marek SVOBODA, Ladislav DUŠEK a Jakub GREGOR. Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database. Medical Oncology. 2012, roč. 29, č. 5, s. 3314-3320. ISSN 1357-0560. doi:10.1007/s12032-012-0286-9.
 173. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, Miloš PEŠEK a Leona KOUBKOVÁ. Pemetrexed in the first line treatment in non-small cell lung cancer (NSCLC): A multicentre prospective analysis of data from cllinical practise of Czech Republic. In ERS Vídeň. 2012. ISSN 0903-1936.
 174. POPRACH, Alexandr, Tomáš PAVLÍK, Bohuslav MELICHAR, Igor PUZANOV, Ladislav DUŠEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Tomáš BÜCHLER. Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study. Annals of Oncology. 2012, roč. 23, č. 12, s. 3137-3143. ISSN 0923-7534. doi:10.1093/annonc/mds145.
 175. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, Miloš PEŠEK, Petr ZATLOUKAL, Vítězslav KOLEK, František SALAJKA, Leona KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Ivona GRYGÁRKOVÁ, Libor HAVEL, Michal HRNČIARIK, Milada ZEMANOVÁ, Dimka SIXTOVÁ, Jaromír REOUBEC, Helena ČOUPKOVÁ a Kateřina KOŠATOVÁ. Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie. 2012, roč. 8, č. 5, s. 485-488. ISSN 1801-1209.
 176. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, P. ZATLOUKAL, V. KOLEK, F. SALAJKA, L. KOUBKOVÁ, H. ČOUPKOVÁ a M. ZEMANOVÁ. The Czech Republic experience with erlotinib in the treatment of a non-selected non-small cell lung cancer (NSCLC) population of 2365 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.075.
 177. ZVOLSKÁ, Kamila, Eva KRÁLÍKOVÁ, Alexandra KMEŤOVÁ, Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ, Milan BLAHA, Michal ŠTÍCHA, Zbyněk BORTLÍČEK a Richard ČEŠKA. The role of a center for tobacco-dependent in cardiovascular prevention. A retrospective study. Neuroendocrinology Letters. 2012, roč. 33, S2, s. 102-107. ISSN 0172-780X.
 178. SKŘIČKOVÁ, Jana, Karel HEJDUK, Zbyněk BORTLÍČEK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, P. ZATLOUKAL, M. ZEMANOVÁ, J. ROUBEC, D. SIXTOVÁ, F. SALAJKA, H. ČOUPKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Y. GRYGÁRKOVÁ, L. HAVEL a M. HRNČIARIK. Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012, roč. 72, č. 3, s. 125-128. ISSN 1213-810X.
 179. SKŘIČKOVÁ, Jana, Zbyněk BORTLÍČEK, Karel HEJDUK, M. PEŠEK, V. KOLEK, L. KOUBKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, J. ROUBEC, P. ZATLOUKAL a F. SALAJKA. Use of pemetrexed as first line treatment of advanced non-small cell lung cancer: The Czech Republic experience with the treatment of 237 patients (pts). In 13th Central European Lung Cancer Conference. 2012. ISSN 0169-5002. doi:10.1016/j.lungcan.2012.05.074.
 180. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 491 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-298-8.
 181. ŘEHÁK, Zdeněk, Petr SZTURZ, Zdeněk FOJTÍK, Karol BOLČÁK, Jiří BARTL a Zbyněk BORTLÍČEK. [18F]-FDG PET and PET/CT examinations in early diagnosis of giant cell arteritis a cohort of 39 patients. In Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2012. 2012.
 182. 2011

 183. KMETOVA, Alexandra, Eva KRÁLÍKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Milan BLAHA. Alarming data about smoking of Czech adolescents. In XIIIth Annual Meeting of the SRNT-Europe. 2011.
 184. IRA, Daniel, Igor ČIŽMÁR, M. KRTIČKA, Pavel DRÁČ, Zbyněk BORTLÍČEK a Michal MAŠEK. Časná sutura versus ligamentoplastika leze skafolunátního vazu - srovnání klinických výsledků. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 2, s. 149-155. ISSN 0001-5415.
 185. JANÍKOVÁ, Andrea, Andrea MAREČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Klinický význam Bcl2/IgH ve sledování minimální zbytkové nemoci u folikulárního lymfomu. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 186. KUBÁČKOVÁ, K., J. FÍNEK, Rostislav VYZULA, Mária ZVARÍKOVÁ, M. VOČKA, S. BATKO, J. DRESLEROVÁ, P. P. LAZAROV, M. LYSÝ, Z. PTÁČKOVÁ, V. BENEŠOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK a Vít KANDRNAL. Lékový registr – trabectedin. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 6, s. 470–474. ISSN 0862-495X.
 187. CRHÁNOVÁ, Magdaléna, M. MALCOVA, Monika MAZGAJOVÁ, D. KARASOVA, A. SEBKOVA, A. FUCIKOVA, Zbyněk BORTLÍČEK, Lenka PILOUSOVÁ, K. KYROVA, M. DEKANOVA a I. RYCHLIK. LPS structure influences protein secretion in Salmonella enterica. Veterinary Microbiology. Amsterdam: Elsevier, 2011, roč. 152, 1-2, s. 131-137. ISSN 0378-1135. doi:10.1016/j.vetmic.2011.04.018.
 188. CRHANOVÁ, M., M. MALCOVÁ, M. MAZGAJOVÁ, D. KARASOVÁ, A. ŠEBKOVÁ, A. FUČÍKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, L. PILOUSOVÁ, K. KYROVÁ, M. DĚKANOVÁ a I. RYCHLÍK. LPS structure influences protein secretion in Salmonella enterica. Veterinary Microbiology. Elsevier, 2011, roč. 152, 1-2, s. 131-137. ISSN 0378-1135. doi:10.1016/j.vetmic.2011.04.018.
 189. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Vít KANDRNAL, Zbyněk BORTLÍČEK, Ondřej MÁJEK a Tomáš PAVLÍK. Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 8, s. 863-871. ISSN 1212-4184.
 190. SLAVÍČEK, Lubomír, Věra BENEŠOVÁ, Stanislava CAHOVÁ, Václav JANOVSKÝ, Jiří BARTOŠ, Milan LYSÝ, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK a Zbyněk BORTLÍČEK. Panitumumab v klinické praxi v ČR z hlediska účinnosti a bezpečnosti. In Sborník abstrakt 18. Jihočeské onkologické dny. 2011. ISBN 978-80-260-0192-8.
 191. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Daniel KLIMEŠ, Petr BRABEC, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK a Jakub GREGOR. Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, č. 6, s. 66-74. ISSN 1212-9445.
 192. SVAČINOVÁ, Veronika, Radek VODIČKA, Radek VRTĚL, Marek GODAVA, Marcela KVAPILOVÁ, Eva KREJČIŘÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Zbyněk BORTLÍČEK a Jiří ŠANTAVÝ. Sequence recombination in exon 1 of the TSPY gene in men with impaired fertility. Biomedical Papers. 2011, roč. 155, č. 3, s. 287-298. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2011.034.
 193. BUDINSKÁ, Eva, Zbyněk BORTLÍČEK a Ladislav DUŠEK. Současné trendy v analýze genomických dat. Lékař a technika. 2011, roč. 2011. ISSN 0301-5491.
 194. DUBSKÁ, Lenka, Kateřina PILÁTOVÁ, Monika DOLEJSKÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Tereza FROSTOVÁ, Ivan LITERÁK a Dalibor VALÍK. Surface-enhanced laser desorption ionization/time-of-flight (SELDI-TOF) mass spectrometry (MS) as a phenotypic method for rapid identification of antibiotic resistance. Anaerobe. 2011, roč. 17, č. 6, s. 444-447. ISSN 1075-9964. doi:10.1016/j.anaerobe.2011.05.008.
 195. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Iva STRUHÁROVÁ, Spiros D. GARBIS, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Towards understanding the mechanisms of metastasis in low grade breast cancer: Discovery of new targets via "omics" techniques. In HUPO 2011 10th Annual World Congress. 2011.
 196. BOUCHAL, Pavel, Monika DVOŘÁKOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Zbyněk BORTLÍČEK, Iva STRUHÁROVÁ, Michaela ŠČIGELOVÁ, Alexander SCHERL, Spiros D. GARBIS, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Towards understanding the mechanisms of metastasis in low grade breast cancer: Discovery of new targets with proteomics-driven transcriptomic approach. In „2nd RECAMO joint meeting“: Role of p53, MDM2, AGR2/3 and ubiquitin/chaperone systém in tumour biology. 2011. ISBN 978-80-86793-20-7.
 197. KRÁLÍKOVÁ, Eva, A KMETOVA, L STEPANKOVA, K ZVOLSKA, V FELBROVA, S KULOVANA, J RAMES, Zbyněk BORTLÍČEK a Milan BLAHA. Treatment of tobacco dependence in the Czech Republic. In XIIIth Annual Meeting of the SRNT-Europe. 2011.
 198. BÜCHLER, Tomáš, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Alexandr POPRACH, Dita BUDŇÁKOVÁ, Vít KANDRNAL, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk BORTLÍČEK, Daniel KLIMEŠ, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Rostislav VYZULA. Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus – analýza údajů z klinického registru RENIS. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 389-392, 3 s. ISSN 0862-495X.
 199. KMETOVA, A, Eva KRÁLÍKOVÁ, L STEPANKOVA, K ZVOLSKA, Zbyněk BORTLÍČEK a Milan BLAHA. Weight gain during the first year of bstinence from smoking. In XIIIth Annual Meeting of the SRNT-Europe. 2011.
 200. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní oeraci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava: Marko BB, 2011, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 201. 2010

 202. BOUCHAL, Pavel, Monika MUDROCHOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Theodoros ROUMELIOTIS, Eva BUDINSKÁ, Dominika VÁŇOVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Iva STRUHÁROVÁ, Roman HRSTKA, Petr MÜLLER, Alexander SCHERL, Spiros D. GARBIS, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Biomarker discovery in low-grade breast cancer: An integrated, proteomics-based approach. In Abstract book of "3rd joint meeting on the role of p53, MDM2, AGR2/3 and ubiquitin/chaperone system in tumour biology". 2010. ISBN 978-80-86793-16-0.
 203. BOUCHAL, Pavel, Monika MUDROCHOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Iva STRUHÁROVÁ, Lenka HERNYCHOVÁ, Theodoros ROUMELIOTIS, Spiros D. GARBIS, Roman HRSTKA, Petr MÜLLER, Rudolf NENUTIL a Bořivoj VOJTĚŠEK. Biomarkers of lymph node metastasis in low-grade breast cancer: An integrated, proteomics-based approach. In XXII. Biochemický zjazd: The Book of Abstracts. 2010. ISBN 978-80-88866-83-1.
 204. IRA, Daniel, Jan KOVAŘÍK, Milan KRTIČKA, Michal MAŠEK a Zbyněk BORTLÍČEK. Komplikace zlomenin metakarpů po operační stabilizaci miniinstrumentáriem. Úrazová chirurgie. 2010, roč. 18, č. 1, s. 1-6, 5 s. ISSN 1211-7080.
 205. KMEŤOVÁ, Alexandra, Eva KRÁLÍKOVÁ, Marek MALY, Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ a Zbyněk BORTLÍČEK. Smoking cessation, age of the first cigarette, and body weight, Translating Science into Policy. In 12th Annual Meeting of the SRNT Europe. 2010.
 206. ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka, Eva KRÁLÍKOVÁ, Alexandra KMEŤOVÁ, Jan ZAJAK a Zbyněk BORTLÍČEK. Success rates of tobacco dependence treatment among patients with and without depression history. In 12th Annual Meeting of the SRNT Europe. 2010.
 207. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Zbyněk BORTLÍČEK. Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Banská Bystrica, 2010, roč. 14, č. 3, s. 10-14. ISSN 1336-6572.
 208. 2009

Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 03:11