Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULASOVA, Jan SMETANA, Hana DYNKOVA FILKOVA, Dominika MACHÁČKOVÁ, Kristína HANDZUŠOVÁ, Renata GAILLYOVA a Petr KUGLÍK. Exome sequencing improves the molecular diagnostics of paediatric unexplained neurodevelopmental disorders. Orphanet Journal of Rare Diseases. BMC, 2024, roč. 19, č. 1, s. 1-12. ISSN 1750-1172. doi:10.1186/s13023-024-03056-6.

  2023

  1. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Dominika MACHÁČKOVÁ, Hana Dynková FILKOVÁ, Jan SMETANA, Alena TAKÁCSOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. A unique case of Bloom syndrome with a combination of genetic hits: A lesson from trio-based exome sequencing: A case report. Molecular Medicine Reports. Spandidos Publications, 2023, roč. 27, č. 5, s. 1-9. ISSN 1791-2997. doi:10.3892/mmr.2023.12997.
  2. VALLOVÁ, Vladimíra, Kristína HANDZUŠOVÁ, Markéta WAYHELOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Different strategies for the detection of copy number variations from exome sequencing data. In 14th European Cytogenomics Conference. 2023.
  3. SMETANA, Jan, Vladimíra VALLOVÁ, Kristína HANDZUŠOVÁ, Markéta WAYHELOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Evaluace bioinformatických algoritmů pro detekci variant počtu kopií (CNVs) z exomových dat. In 56. Výroční cytogenomická konference, Ostrava. 2023.
  4. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Kristína HANDZUŠOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Inovace exomového sekvenování v molekulární diagnostice dětských neurovývojových onemocnění. In 25. celostátní konference DNA diagnostiky. 2023.
  5. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Kristína HANDZUŠOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Inovace exomového sekvenování v molekulární diagnostice dětských neurovývojových onemocnění. In 25. celostátní konference DNA diagnostiky. 2023.
  6. VALLOVÁ, Vladimíra, Dominik REŽNÝ, Hana FILKOVÁ, Eva HLADÍLKOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Optické mapování genomu – nová éra klinické cytogenetiky? In 56. Výroční cytogenetická konference, Ostrava. 2023.
  7. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Jan SMETANA, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Dominika MACHÁČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. The elucidation of the intrafamilial phenotypic heterogeneity of neurodevelopmental disorders by trio-based exome sequencing. In European Human Genetics Conference. 2023.

  2022

  1. MALÁ, Tereza, Markéta WAYHELOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Eva HLADÍLKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Analýza inaktivace chromozomu X u dětí s neurovývojovými onemocněními s X-vázanými chromozomovými abnormalitami. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP & 55. výroční cytogenetická konference, 2022. 2022.
  2. HANDZUŠOVÁ, Kristína, Markéta WAYHELOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Exómové sekvenovanie ako účinný nástroj pre detekciu intragénových variantov v počte kópií u detských pacientov s neurovývojovými ochoreniami. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP & 55. výroční cytogenetická konference. 2022.
  3. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Klinický benefit celoexomového sekvenování pro detekci vzácných genetických variant u dětských pacientů s neurovývojovými poruchami a vzácnými onemocněními. In 24. celostátní konference DNA diagnostiky. 2022.
  4. VALLOVÁ, Vladimíra, Markéta WAYHELOVÁ, Jan SMETANA, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. “Low-level parental somatic mosaicism detected by exome sequencing in cohort of patients with neurodevelopmental disorders. In European Human Genetics Conference 2022. 2022.
  5. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Dominika LOUBALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan SMETANA, Klára DRÁBOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Novel de novo pathogenic variant in the GNAI1 gene as a cause of severe disorders of intellectual development. Journal of Human Genetics. Springer Nature, 2022, roč. 67, č. 4, s. 209-214. ISSN 1434-5161. doi:10.1038/s10038-021-00988-w.
  6. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Jan SMETANA, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. The clinical benefit of trio-based whole-exome sequencing for the detection of rare pathogenic sequence variants in paediatric patients with undiagnosed neurodevelopmental disorders. In European Human Genetics Conference 2022. 2022.

  2021

  1. SMETANA, Jan, Vladimíra VALLOVÁ, Markéta WAYHELOVÁ, Eva HLADÍLKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Věra HOŘÍNOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Case Report: Contiguous Xq22.3 Deletion Associated with ATS-ID Syndrome: From Genotype to Further Delineation of the Phenotype. Frontiers in Genetics. Frontiers Media S.A., 2021, roč. 12, October, s. 750110-750116. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2021.750110.
  2. VALLOVÁ, Vladimíra, Dominika LOUBALOVÁ, Markéta WAYHELOVÁ, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan SMETANA, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Effectivity of whole-exome sequencing in copy number variant detection in children with neurodevelopmental disorders. In 13th European Cytogenomics Conference 2021. 2021.
  3. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Jan SMETANA, Petr BROŽ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Dominika LOUBALOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Whole-exome sequencing as an effective tool for the detection of DNA sequence and structural variants in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders. 2021.

  2020

  1. WAYHELOVÁ, Markéta, Michal RYZÍ, Jan OPPELT, Eva HLADÍLKOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Lenka KRSKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Hana POLÁČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Novel Familial IQSEC2 Pathogenic Sequence Variant Associated With Neurodevelopmental Disorders and Epilepsy. Neurogenetics. New York: Springer, 2020, roč. 21, č. 4, s. 269-278. ISSN 1364-6745. doi:10.1007/s10048-020-00616-3.
  2. WAYHELOVÁ, Markéta, Vladimíra VALLOVÁ, Eva HLADÍLKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan OPPELT, Jana ŠOUKALOVÁ a Petr KUGLÍK. The clinical utility of targeted NGS in neurodevelopmental disorders: a case of a girl with pontocerebellar hypoplasia caused by TSEN54 gene pathogenic variants. In ESHG 2020 - European Human Genetics Virtual Conference. 2020. ISSN 1018-4813.

  2019

  1. WAYHELOVÁ, Markéta, Jan SMETANA, Vladimíra VALLOVÁ, Eva HLADÍLKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Marta HANÁKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Petra NIKOLOVÁ, Barbora GROMESOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. The clinical benefit of array-based comparative genomic hybridization for detection of copy number variants in Czech children with intellectual disability and developmental delay. BMC MEDICAL GENOMICS. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2019, roč. 12, č. 1, s. 111-121. ISSN 1755-8794. doi:10.1186/s12920-019-0559-7.
  2. WAYHELOVÁ, Markéta, Eva HLADÍLKOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Jan SMETANA, Hana FILKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. "Two hit" model as an explanation of variable expressivity of recurrent submicroscopic chromosomal rearrangements in children with intellectual disability and developmental delay. In 12th European Cytogenomics Conference ECA 2019. 2019. ISSN 1755-8166.

  2016

  1. WAYHELOVÁ, Markéta, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan SMETANA, Vladimíra VALLOVÁ, Dita BLAŽKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Lucie MOUKOVÁ a Petr KUGLÍK. Detection of oncogenic mutations in cervical carcinoma using method "High Resolution Melting" (HRM). Neoplasma. Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 5, s. 779-788. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2016_516.

  2015

  1. HLADÍLKOVÁ, Eva, Tuva BARØYA, Madeleine FANNEMELA, Vladimíra VALLOVÁ, Doriana MISCEO, Vesna BRYND, Iva SLÁMOVÁ, Šárka PRÁŠILOVÁ, Petr KUGLÍK a Eirik FRENGEN. A recurrent deletion on chromosome 2q13 is associated with developmental delay and mild facial dysmorphisms. MOLECULAR CYTOGENETICS. Londýn: BioMed Central, 2015, roč. 8, č. 57, s. "nestrankovano", 7 s. ISSN 1755-8166. doi:10.1186/s13039-015-0157-0.
  2. KUGLÍK, Petr, Kateřina KAŠÍKOVÁ, Jan SMETANA, Vladimíra VALLOVÁ, Anna LAŠTŮVKOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Lucie BROŽOVÁ. Molecular cytogenetic analyses of hTERC (3q26) and MYC (8q24) genes amplifications in correlation with oncogenic human papillomavirus infection in Czech patients with cervical intraepithelial neoplasia and cervical carcinomas. Neoplasma. Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 1, s. 130-139. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_017.
  3. KUGLÍK, Petr, Jan SMETANA, Darja NĚMCOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Vít HUBINKA a Marek KOUDELKA. První zkušenosti s preimplantačním genetickým screeningem chromozomových abnormalit pomocí komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA mikročipech. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 154, č. 3, s. 127-130. ISSN 0008-7335.

  2014

  1. SMETANA, Jan, Jan FRÖHLICH, Romana ZAORALOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Martina ALMAŠI, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience. BioMed Research International. Hindawi Publishing Corporation, 2014, Neuveden, MAY, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/209670.
  2. KUGLÍK, Petr, Jan SMETANA, Vladimíra VALLOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Kateřina KAŠÍKOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Lucie BROŽOVÁ. Genome-wide screening of DNA copy number alterations in cervical carcinoma patients with CGH+SNP microarrays and HPV-FISH. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. USA: e-Century Publishing Corporation, Madiso, 2014, roč. 7, č. 8, s. 5071-5082. ISSN 1936-2625.

  2013

  1. ŠTĚPANOVSKÁ, Kristina, G. VAŇKOVÁ, Veronika NÉMETHOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Petr KUGLÍK, Karla PLEVOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Cytogenetické vyšetření lymfocytů periferní krve po stimulaci IL 2 a CpG oligonukleotidem DSP30 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemiíridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2: A prospective analysis. Klinická onkologie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2013, roč. 26, č. 4, s. 263-270. ISSN 0862-495X.
  2. KUGLÍK, Petr, Anna LAŠTŮVKOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Kateřina KAŠÍKOVÁ a Lucie MOUKOVÁ. Molekulární cytogenetika v diagnostice genetických abnormalit u karcinomu děložního hrdla. Praktická gynekologie. Facta Medica s.r.o., 2013, roč. 17, č. 1, s. 53-57. ISSN 1211-6645.
  3. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Vladimíra VALLOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Anna POTÁČOVÁ, Viera SANDECKÁ, Luděk POUR, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. První zkušenosti s metodou aCGH u 19 jedinců s monoklonální gamapatií nejasného významu. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.

  2012

  1. SLÁMOVÁ, Iva, Eva ZRNOVÁ HLADÍLKOVÁ, Tuva BAROY, Vladimíra VALLOVÁ, Šárka PRÁŠILOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, E FRENGEN a Petr KUGLÍK. ArrayCGH characterization of a deletion on 2q13 associated with developmental delay and facial dysmorphism (case report). In Europen Human Genetics Conference. 2012.
  2. MOUKOVÁ, Lucie, Vladimíra VALLOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Miroslava KIŠŠOVÁ a Petr KUGLÍK. Initial experience with determination of hTERC and MYCC genes amplification in cervical intraepithelial neoplasia and cervical carcinoma in the Czech Republic. European Oncology and Haematology. Touch Briefing, London, 2012, roč. 8, č. 2, s. 92-96. ISSN 1758-3853.
  3. HLADÍLKOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Unique Combination of 22q11 and 14qter Microdeletion Syndromes Detected Using Oligonucleotide Array-CGH. Molecular Syndromology. Zürich (Switzerland): Basel: S. Karger, 2012, roč. 2011;2, No. 2, s. 88-93. ISSN 1661-8769. doi:10.1159/000335334.

  2011

  1. VRANOVÁ, Vladimíra, Lucie MOUKOVÁ, Miroslava KIŠŠOVÁ, Iva SLÁMOVÁ a Petr KUGLÍK. Amplification of hTERC (3q26) and MYCC (8q24) genes in correlation with oncogenic human papilloma virus infection in cervical cancer. In European Cytogenetics Conference, Porto, Portugal. 2011. ISSN 0967-3849.
  2. VRANOVÁ, Vladimíra, Lucie MOUKOVÁ, Miroslava KIŠŠOVÁ, Iva SLÁMOVÁ a Petr KUGLÍK. Amplifikace genů hTERC (3q26) a MYCC (8q24)v buňkách napadených lidským papilloma virem. 2011.
  3. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Analysis of chromosomal aberrations in patients with mental retardation using array-CGH technique: a single Czech Centre experience. Folia biologica. Praha, 2011, roč. 2011, 57 No.5, s. 206-215. ISSN 0015-5500.
  4. SLÁMOVÁ, Iva, Vladimíra VRANOVÁ, Věra HOŘÍNOVÁ, Šárka PRÁŠILOVÁ, Vendula WERNEROVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Deletion of 9p associated with sex reversal: clinical and molecular-cytogenetic analysis of patients. In European Cytogenetics Conference, Porto, Portugal, 2011. s. 52. ISSN 0967-3849.
  5. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Petr KUGLÍK, Tuva BAROY a Eirik FRENGEN. Familiální výskyt balancované a nebalancované formy translokace t(1;12) v rodině se dvěma postižnými dětmi. In 44. výroční cytogenetická konference. 2011. ISBN 978-80-260-0415-8.
  6. FILKOVÁ, Hana, Zdeněk PAVELKA, Vladimíra VRANOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Klára DRÁBOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Chromosomal analysis of anaplastic ependymoma and diffuse astrocytoma presenting as synchronous primary brain tumors in a child (case report). In 8th European cytogenetic conference. 2011. ISSN 0967-3849.
  7. ZITTERBART, Karel, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Iva ZAMBO, Dagmar KANTOROVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Renata VESELSKÁ, Petr KUGLÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology. Springer Netherlands, 2011, roč. 102, č. 1, s. 25-33. ISSN 0167-594X. doi:10.1007/s11060-010-0289-3.
  8. TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Miluše SVITÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Marek MRÁZ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology. USA: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2011.34.7872.
  9. SMETANA, Jan, Jan FRÖHLICH, Vladimíra VRANOVÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Oligonucleotide-based Array CGH as a Diagnostic Tool in Multiple Myeloma Patients. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, Suppl., s. 43-48. ISSN 0862-495X.
  10. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, František ZEDEK, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma. International Journal of Oncology. 2011, roč. 39, č. 6, s. 1413-1420. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2011.1170.
  11. HANÁKOVÁ, Marta, Eva ZRNOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Šárka PRÁŠILOVÁ, Zdeněk KALINA, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Pavlína PEŤOVSKÁ, Eva MAKATUROVÁ, Markéta UNUCKOVÁ, Petr KUGLÍK, Iveta VALÁŠKOVÁ, Eirik FRENGEN a Renata GAILLYOVÁ. Rare Constitutional Chromosomal Rearrangements Found In Three Probands. In 8th European Cytogenetics Conference. 2011. ISSN 0967-3849.
  12. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Miroslava KIŠŠOVÁ, Iva SLÁMOVÁ a Hana FILKOVÁ. The initial experiences with detection of hTERC and MYCC genes in HPV positive cells in cervical carcinoma and cervical intraepithelial dysplasia using Vysis Cervical FISH Probe Kit. In European Human Genetics Conference, Amsterdam, Netherlands. 2011.

  2010

  1. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Array CGH characterization of three patients with deletion 22q13. In European Journal of Human Genetics. 2010. ISSN 1018-4813.
  2. VRANOVÁ, Vladimíra, Lucie MOUKOVÁ, Miroslava KIŠŠOVÁ, Nina ŠTROSSOVÁ, Iva SLÁMOVÁ a Petr KUGLÍK. Cytogenetické změny u karcinomu děložního čípku a jejich přínos pro diagnostickou rozvahu. In 43. výroční cytogenetická konference. 2010.
  3. SLÁMOVÁ, Iva, Eva ZRNOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Databáze DECIPHER a její využití u pacientů s psychomotorickou retardací vyšetřovaných pomocí array CGH. In 43. vyroční cytogenetická konference. 2010.
  4. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Detection of subtelomeric aberrations as a cause of mental retardation. In XIV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2010. ISBN 978-80-210-5164-5.
  5. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Charakteristika tří pacientů s mikrodelečním syndromem 22q13 - Phelan McDermid. In VIII. Hradecký cytogenetický den. 2010.
  6. TAUWINKLOVÁ, Gabriela, Renata GAILLYOVÁ, Pavel TRÁVNÍK, Eva ORÁČOVÁ, Kateřina VESELÁ, Lenka HROMADOVÁ, Jan VESELÝ, Petra MUSILOVÁ, Jiří RUBEŠ, Jitka KADLECOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Eva MAKATUROVÁ a Vladimíra VRANOVÁ. Monozygotic twins with discordant karyotypes following preimplantation genetic screening and single embryo transfer: case report. J. Assist. Reprod. Genetics. USA, 2010, roč. 27, č. 11, s. 649-655. ISSN 1058-0468.
  7. FILKOVÁ, Hana, Pavel MAZÁNEK, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Iveta VALÁŠKOVÁ, Petra ŠMUHAŘOVÁ a Petr KUGLÍK. Neuroblastom: Využití array CGH pro detekci genetických změn a stratifikaci pacientů ve FN Brno. In 43. vyroční cytogenetická konference. 2010.
  8. PAVELKA, Zdeněk, Alexandra OLTOVÁ, Lenka TOMÁŠKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, J ZRŮSTOVÁ, Jiří VENTRUBA, Zdeněk MACKERLE, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Současný výskyt anaplastického ependymomu a difúzního astrocytomu u dítěte. In Brněnské neurochirurgické dny. 2010. s. 9-9.
  9. SLÁMOVÁ, Iva, Lucie MOUKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Nina ŠTROSSOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Using the FISH method for an identification of genetic alterations in cervical carcinoma ane cervical intraepithelial neoplasia: gain of human telomerase gene (hTERC). In Europen Human Genetics Conference. 2010. ISSN 1018-4813.

  2009

  1. GAILLYOVÁ, Renata, I BOREK, Marta HANÁKOVÁ, D MATUŠKOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Eva ZRNOVÁ. Asistovaná reprodukce, neonatologie, lékařská genetika. In Izakovičův memoriál. 2009.
  2. HOŘÍNOVÁ, Věra, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ a Petr HOŘÍN. Clinical characterization of a microdeletion syndrome in Xq22.3 in a Czech family. In European Human Genetics Conference. 2009. ISSN 1018-4813.
  3. ZITTERBART, Karel, Dagmar KANTOROVÁ, Hana FILKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr KUGLÍK a Renata VESELSKÁ. Copy number changes of MYCC and MYCN genes detected by I-FISH are useful prognostic markers in children with medulloblastoma: a study from the University Hospital Brno. In International Journal of Mol. Medicine 24 (Sup. 1) - the 14th World Congress on Advances in Oncology and the 12th International Symposium on Molecular Medicine. Athens: Spandidos Ltd., 2009. s. S37, 1 s. ISSN 1107-3756.
  4. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Detekce subtelomerických aberací u pacientů s mentální retardací a faciální dysmorfií pomocí metody MLPA. In Konference DNA analýza VI. 2009.
  5. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Jan SMETANA, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Genomová profilace mnohočetného myelomu pomocí oligonukleotidové array-CGH. In 42. Cytogenetická konference, Brno. 2009.
  6. ZAORALOVÁ, Romana, Jan SMETANA, Vladimíra VRANOVÁ, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Barbora SÁBLÍKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Genomová profilace myelomových pacientů s nepříznivými cytogenetickými markery pomocí oligonukleotidové array-CGH. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
  7. VRANOVÁ, Vladimíra, Věra HOŘÍNOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Petr KUGLÍK. Chromosome Xq22.3 gene deletion syndrome (ATS-MR) in a Czech family: additional characterization of the clinical and molecular aspects using array-CGH. In European cytogenetics Conference. 2009. ISSN 0967-3849.
  8. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Hana FILKOVÁ a Petr KUGLÍK. MLPA v klinické diagnostice. In Konference 2009 pro ZL, ZS a VŠ nelékaře v lékařské genetice. 2009.
  9. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Jan SMETANA, Drahomíra KYJOVSKÁ, Barbora SÁBLÍKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Molecular diagnostics of multiple myeloma using oligonucleotide array-based comparative genomic hybridization (array-CGH). In 7. European Cytogenetics Conference, Stockholm. 2009. ISSN 0967-3849.
  10. SLÁMOVÁ, Iva, Eva ZRNOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jiří SOBOTKA, Jana ŠOUKALOVÁ, Jan BLATNÝ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Molekulární cytogenetika ve službách pacientů s psychomotorickou retardací. In Konference pro ZL, ZS a VŠ nelékaře v lékařské genetice. 2009.
  11. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. USA Washington, 2009, roč. 114/2009, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971.
  12. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2009-07-234708.
  13. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Jan SMETANA, Drahomíra KYJOVSKÁ, Barbora SÁBLÍKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Oligo array-based comparative genomic hybridization shows a difference in genomic profiles of multiple myeloma patients with and without cytogenetic negative prognostic factors. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
  14. VRANOVÁ, Vladimíra, Věra HOŘÍNOVÁ, Eva ZRNOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Hana FILKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Oligonukleotidová array-CGH a jej využitie v klinickej genetike u pacientov FN brno. In Celostátní cytogenetická konference. 2009.
  15. VRANOVÁ, Vladimíra, Věra HOŘÍNOVÁ, Eva ZRNOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Hana FILKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Oligonukleotidová array-CGH a jej využitie v rámci FN Brno. In Izakovičov memmoriál. 2009.
  16. ZITTERBART, Karel, Hana FILKOVÁ, Dagmar KANTOROVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Renata VESELSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Petr KUGLÍK. Početní změny genů MYCN a MYCC stanovené metodou I-FISH mají prognostický význam u dětí s meduloblastomem: analýza nádorového materiálu pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. In XXXIII. Brněnské onkologické dny - edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 82-83. ISBN 978-80-86793-12-2.
  17. FILKOVÁ, Hana, Karel ZITTERBART, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Dagmar KANTOROVÁ, Petr KUGLÍK, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Prognostic signification of copy number changes of MYCN and MYCC genes studied by I-FISH method in childhood medulloblastoma. In Chromosome Research 17 (Suppl. 1) - 7th European Cytogenetics Conference. Dordrecht: Springer, 2009. s. 124. ISSN 0967-3849.
  18. FILKOVÁ, Hana, Karel ZITTERBART, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Dagmar KANTOROVÁ, Petr KUGLÍK, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Prognostic signifitation of copy number changes of MYCN and MYCC genes studied by I-FISH in childhood medulloblastoma. In Izakovičův memoriál. 2009.
  19. ZITTERBART, Karel, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Dagmar KANTOROVÁ, Iva ZAMBO, Renata VESELSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Petr KUGLÍK, Stefan RUTKOWSKI a Jaroslav ŠTĚRBA. Prognostické biomarkery meduloblastomu: zařazení pacientů do rizikových skupin v nastupující generaci léčebných protokolů. In XIX. Konferencia detských hematológov a onkologov Českej a Slovenskej republiky - zborník abstraktov. Košice: GESS Production, 2009. s. 48.
  20. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Technologie DNA mikročipů. Nemocniční listy. Brno, 2009, X., č. 2, s. 8-9. ISSN 1802-0224.
  21. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Využití metody MLPA při diagnostice pacientů s psychomotorickou retardací. In XX. Izakovičov memoriál. 2009.

  2008

  1. NĚMEC, Pavel, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jan SMETANA, Kristina BERÁNKOVÁ a Roman HÁJEK. Abnormality chromozómu 1 u pacientů s mnohočetným myelomem a jejich prognostický význam. In 41. výroční konference cytogenetické sekce s mezinárodní účastí. 2008.
  2. ŽEŽULKOVÁ, Dita, Petr KUGLÍK, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Karel ZITTERBART a Renata VESELSKÁ. Cytogenetic changes and clinical outcome in neuroblastoma: A study from the University Hospital Brno. In International Journal of Mol. Medicine 22 (Sup. 1) - the 13th World Congress on Advances in Oncology and the 11th International Symposium on Molecular Medicine. Athens: Spandidos Ltd., 2008. s. S49, 1 s. ISSN 1107-3756.
  3. ZRNOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Klára MOLLOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Renata GAILLYOVÁ a Petr KUGLÍK. Cytogenetické nálezy vícečetných chromosomových aberací u pacientů s mentální retardací a faciální dysmorfií. In 41. výroční cytogenetická konference. 2008.
  4. MALINOVÁ, Karla, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce chromozomálních aberací pomocí array-CGH u chronické lymfocytární leukemie. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
  5. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Detekce nebalancovaných chromosomových změn u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí techniky komparativní genomové hybridizace (CGH). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 212-213. ISSN 0862-495X.
  6. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Iva SLÁMOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Detekce nebalancovaných chromozómových aberací u mnohočetného myelomu pomocí komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a techniky Array-CGH. In XV. CESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008. ISSN 1213-5763.
  7. VRANOVÁ, Vladimíra, Dita MENTZLOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Denisa MENDELOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Petr KUGLÍK. Efficacy of high - resolution comparative genomic hybridization in detection of chromosomal abnormalities in children with acute leukemia. Neoplasma. Bratislava: SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2008, roč. 55, č. 1, s. 23-30. ISSN 0028-2685.
  8. VRANOVÁ, Vladimíra, Petr KUGLÍK, Iva SLÁMOVÁ, Eva ZRNOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. Identification of cryptic chromosomal rearrangements in patients with multiple anomaly syndrome and mental retardation using oligo-based array-CGH. In European Human Genetics Conference 2008. 2008.
  9. KONEČNÝ, Michal, Katarína ZÁVODNÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Miriam VIZVARYOVÁ, Eva WEISMANOVÁ, Iveta MĹKVA, Petr KUGLÍK, Juraj KAUSITZ a Zdena BARTOŠOVÁ. Identification of rare complete BRCA1 gene deletion using a combination of SNP haplotype analysis, MLPA and array-CGH techniques. Breast Cancer Res. MIDDLESEX HOUSE, 34 CLEVELAND ST, LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2008, roč. 109, č. 3, s. 581-583. ISSN 1465-5411.
  10. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ a Hana FILKOVÁ. Metody klasické a molekulární cytogenetiky v diagnostice mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Brno: ČLS J.E. Purkyně, 2008, roč. 21, Supplement, s. 198-203. ISSN 0862-495X.
  11. CEJPEK, Pavel, Petr KUGLÍK, Renata VESELSKÁ, Eva NEČESALOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Tomáš LOJA, Jiřina RELICHOVÁ, Petr KRUPA, Jaroslav HORKÝ a Zenon STARČUK. Significance of molecular cytogenetic characterization of glioblastoma for prediction of patient prognosis. In 11th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. 2008.
  12. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 207-209. ISSN 0862-495X.
  13. KUGLÍK, Petr, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Roman HÁJEK, Henrieta GREŠLIKOVÁ a Romana ZAORALOVÁ. Změny chromozomálních aberací v průběhu onemocnění a léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. In KUPSKÁ RENATA. Izakovičův memoriál. 2008.

  2007

  1. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Comparison of prognostic impact of chromosome 1q21 gain in patients with multiple myeloma treated by Velcade, thalidomide and any conventional therapy. In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, supplement no.1. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 49-49. ISSN 0390-6078.
  2. NEČESALOVÁ, Eva, Karel ZITTERBART, Dita ŽEŽULKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Iva ZAVŘELOVÁ, Lenka LENTVORSKÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr KUGLÍK a Renata VESELSKÁ. Detekce prognosticky významných cytogenetických markerů u meduloblastomu s využitím metod CGH a I-FISH. In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 158-161. ISBN 978-80-86793-09-2.
  3. ŽEŽULKOVÁ, Dita, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Genetická charakterizace neuroblastomu středního a vysokého rizika pomocá metod FISH, CGH a array-CGH. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 40. cytogenetická konference. 2007.
  4. ŽEŽULKOVÁ, Dita, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Eva NEČESALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Genetické změny u neuroblastomů středního a vysokého rizika a jejich prognostický význam. In XVII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky - sborník. 2007.
  5. NEČESALOVÁ, Eva, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Pavel CEJPEK, Marie JAROŠOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Jiřina RELICHOVÁ a Renata VESELSKÁ. Incidence of the main genetic markers in glioblastoma multiforme is independent of tumor topology. Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 3, s. 212-218. ISSN 0028-2685.
  6. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Malignant fibrous histiocytoma of the parotid gland. Čes.-slov. Patol. Praha: Olympia a.s., 2007, roč. 43, č. 4, s. 148-152. ISSN 1210-7875.
  7. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, I. ZAVŘELOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ a Petr KUGLÍK. Malignant Fibrous Histiocytoma of the Parotid Gland. Česlo-slovenská patologie. 2007, roč. 43, č. 4, s. 148-152. ISSN 1210-7875.
  8. VRANOVÁ, Vladimíra, Klára MACKOVÁ a Petr KUGLÍK. MLPA as useful approach for detection of subtelomeric abnormalities in patients with mental retardation and dysmorphic features. In XI. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 41-42. ISBN 978-80-210-4234-6.
  9. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Newly Diagnosed Multiple Myeloma Patients with 1q21 Amplification Treated by Autologous Stem Cell Transplantation Have Shorter Progression-Free Survival Interval. In Blood 2007, Vol.110(11) Part 2. Washington DC, USA: American Society of Hematology (ASH), 2007. s. 263B-263B, 1 s. ISSN 0006-4971.
  10. NĚMEC, Pavel, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Hana FILKOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Prognostic impact of 1q21 amplification in patients with multiple myeloma treated by velcade, thalidomide and any conventional chemotherapy. In Blood Reviews. Volume 21, Supplement 1. Neuveden: Elsevier, 2007. s. 131-131. ISSN 0268-960X.
  11. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
  12. VRANOVÁ, Vladimíra, Eva NEČESALOVÁ, Petr KUGLÍK, Pavel CEJPEK, Martina PEŠÁKOVÁ, Eva BUDINSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ a Renata VESELSKÁ. Screening of genomic imbalances in glioblastoma multiforme using high-resolution comparative genomic hybridization. Oncology Reports. 2007, roč. 17, č. 2, s. 457-464. ISSN 1021-335X.
  13. CEJPEK, Pavel, Petr KUGLÍK, Renata VESELSKÁ, Eva NEČESALOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Petr KRUPA, Jaroslav HORKÝ a Pavol VNENČÁK. Significance of molecular cytogenetic characterization of glioblastoma. In Proceedings of the 13 - th Congress of Neurosurgery , EANS. Glasgow: EANS, 2007. s. 401-405. ISBN 978-88-7587-386-8.
  14. KOZUBÍKOVÁ, Kateřina, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. The use of long-oligonucleotide microarray-based comparative genomic hybridization in prediction of clinical outcome of B-cell chronic lymphocytic leukemia. In XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2007. ISBN 978-80-210-4234-6.
  15. ZITTERBART, Karel, Eva NEČESALOVÁ, Iva ZAVŘELOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Lenka LENTVORSKÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Petr KUGLÍK a Renata VESELSKÁ. Vztah vybraných cytogenetických markerů k histopatologickému vyšetření a prognóze u pacientů s meduloblastomem. In XVII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky - sborník. 2007.

  2006

  1. VRANOVÁ, Vladimíra, Iva SLÁMOVÁ, Marta HANÁKOVÁ a Petr KUGLÍK. Case with terminal deletion of chromosome 14 and DiGeorge syndrome resulted from unbalanced translocation involving chromosomes 14 and 22 detected by FISH and array-CGH. Abbott Molecular Newsletter. 2006, roč. 3, č. 1, s. 16-17.
  2. OLTOVÁ, Alexandra, Petra ŠMUHAŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Dita ŽEŽULKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Peter MÚDRY, Věra BAIČIOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Detection of chromosomal aberrations by FISH, CGH and SKY in cultured and noncultured tumours in children during 2003 and 2005. In Europen Journal of Human Genetics. Amsterdam: ESHG, 2006. s. 226. ISBN 80-7232-264-8.
  3. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Jaroslav ŠTĚRBA. High-resolution of comparative genomic hybridization improves detection of chromosomal aberrations with prognostic significance in neuroblastoma. In Europen Journal of Human Genetics. Amsterdam: ESHG, 2006. s. 184. ISSN 1018-4813.
  4. DOSTÁL, Aleš, Jitka NĚMEČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Mojmír LEJSKA, Ivo ŠLAPÁK, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Petr KUGLÍK. Identification of 2.3-Mb gene Locus for Congenital Aural Atresia in 18q22.3 Deletion: A Case Report Analysed by Comparative Genomic Hybridization. Otology and Neurotology. 2006, roč. 27, č. 3, s. 427-432, 5 s. ISSN 1531-7129.
  5. VESELSKÁ, Renata, Petr KUGLÍK, Karel ZITTERBART, Tomáš LOJA, Vladimíra VRANOVÁ, Eva NEČESALOVÁ a Tomáš KEPÁK. Molecular cytogenetics in diagnosis of embryonal childhood tumors. In International Journal of Mol. Medicine18 (Sup. 1) - the 11th World Congress on Advances in Oncology and the 9th International Symposium on Molecular Medicine. Athens: Spandidos Ltd., 2006. s. 65-1, 1 s. ISSN 1107-3756.
  6. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Lenka ŠTEFANČÍKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Možnosti komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a array-CGH při detekci prognostických markerů u neuroblastomu. In II. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Solen, 2006. s. 39-40. ISBN 80-239-8240-0.
  7. NEČESALOVÁ, Eva, Petr KUGLÍK, Pavel CEJPEK, Renata VESELSKÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ a Jiřina RELICHOVÁ. Studium polyzomie chromozomu 7, monozomie chromozomu 10, amplifikace genu EGFR a delece genu p53 u multiformního glioblastomu pomocí metody fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Klinická onkologie. 2006, roč. 19, č. 1, s. 9-13. ISSN 0862-495X.

  2005

  1. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Pavel CEJPEK, Eva NEESALOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ a Jiina RELICHOVÁ. Genomic imbalance detected in glioblastoma multigorme using high-resolution comparative genomic hybridization. In Chromosome Research. UK: Springer, 2005. s. 87.
  2. VRANOVÁ, Vladimíra, Petr KUGLÍK, Martina PEŠÁKOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Marcela VILÉMOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Renata GAILLYOVÁ. High resolution comparative genomic hybridisation analysis for detecting small constitutional chromosome abnormalities. In European Journal of Human Genetics. Praha: Nature Publishing Group, 2005. s. 83. ISSN 1018-4813.
  3. VRANOVÁ, Vladimíra, Petr KUGLÍK, Martina PEŠÁKOVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ a Jan HEJDA. Komparatívna genómová hybridizácia s vyšším rozlišením a jej využitie pro diagnostiku a liečbu onkologických pacientov. In Študenská vedecká konferencia - zborník príspevkov z prednášok a posterov. Bratislava: Karprint, 2005. s. 159.
  4. ZITTERBART, Karel, Petr KUGLÍK, Jitka KADLECOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádorová biologie meduloblastomu: výsledky vyšetření vybraných molekulárně genetických a cytogenetických znaků na Klinice dětské onkologie FN Brno. In 15. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. s. 83. ISBN 80-7232-264-8.
  5. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladimíra KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
  6. MENTZLOVÁ, Dita, Alexandra OLTOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Martina PEŠÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Denisa MENDELOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ a Hana FILKOVÁ. The yield of chromosomal aberrations in children with acute leukemia using methods GTG banding, FISH, CGH and HR-CGH. In European Journal of Human Genetics. Praha: Nature Publishing Group, 2005. s. 187. ISSN 1476-5438.

  2004

  1. KUGLÍK, Petr, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Alexandra OLTOVÁ a Roman HÁJEK. Detection of chromosome 13 abnormalities and 14q32 translocations in multiple myeloma using simultaneous imunofluorescent labelling of malignant plasma cells and fluorescent in situ hybridization. European Journal of Human Genetics. Nature Publishing Group, 2004, roč. 12, Suppl. 1, s. 170. ISSN 1018-4813.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 16:54