Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Petra ŠRÁMKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Dušan KOVÁČIK. Adhesion improvement of LLDPE/PA tubular foil used as sausage casing after a very short atmospheric-pressure roll-to-roll plasma treatment. In 17th High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2022.
 2. AGHAJANI, Hossein, Arvin Taghizadeh TABRIZI, Reza GHORBANI, Sahand BEHRANGI, Monika STUPAVSKÁ a Nesa ABDIAN. Evaluation of electrochemical hydrogen storage capability of three-dimensional nano-structured nitrogen-doped graphene. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier, 2022, roč. 906, June, s. 1-8. ISSN 0925-8388. doi:10.1016/j.jallcom.2022.164284.
 3. 2021

 4. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Tomáš HOMOLA, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Atmospheric-pressure plasma treatment of ultra-thin flexible glass for deposition of conductive layers. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 5. KRAMÁR, Samuel, Tomáš PIPÍŠKA, Pavel SŤAHEL, Barbora PIJÁKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Anna OBERLE, Pavel KRÁL a Jozef RÁHEĽ. Effect of plasma sizing on basalt fibers adhesion with wood-working resins. European Journal of Wood and Wood Products. New York: Springer, 2021, roč. 79, č. 4, s. 873-885. ISSN 0018-3768. doi:10.1007/s00107-021-01673-7.
 6. RAFAILOVIĆ, L. D., Monika STUPAVSKÁ, Vadym PRYSIAZHNYI, G. POLT, O. ROHR, S. NIXON a Jozef RÁHEĽ. Impact of atmospheric pressure plasma treatment on surface metallization of CFRP composites. Surface and Coatings Technology. Elsevier Science SA, 2021, roč. 412, April, s. "127046", 8 s. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2021.127046.
 7. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of flexible ultra-thin glass by non-thermal atmospheric-pressure plasma. In NANOCON 2020: 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 305-310. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3717.
 8. SOUČEK, Pavel, Maroš POLAČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. On the Structure and Mechanical Properties of X2BC Coatings Prepared by High Power Impulse Magnetron Sputtering at Different Temperatures. In International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films 2021. 2021.
 9. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Slavomír SIHELNÍK, Petra ŠRÁMKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Dušan KOVÁČIK. Optimisation of the DCSBD roll-to-roll treatment of LLDPE/PA tubular foil using rollers of different electrical resistance. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 10. KELAROVÁ, Štěpánka, Monika STUPAVSKÁ, Roman PŘIBYL a Vilma BURŠÍKOVÁ. Organosilicon plasma polymers deposited in trimethylsilyl acetate/CH4 plasma of capacitively coupled RF glow discharge. In NANOCON 2020: 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. s. 535-540. ISBN 978-80-87294-98-7. doi:10.37904/nanocon.2020.3773.
 11. SIHELNÍK, Slavomír, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jianyu FENG, Eva KOSOVÁ, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Roll-to-roll cleaning and activation of ultra-thin flexible glass using atmospheric-pressure plasma in ambient air. In NANOCON 2021 - 13th International Conference on Nanomaterials – Research & Application. 2021.
 12. KELAROVÁ, Štěpánka, Monika STUPAVSKÁ, Vojtěch HOMOLA, Roman PŘIBYL, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Anna CAMPBELL CHARVÁTOVÁ, Marek HAVLÍČEK, Richard VÁCLAVIK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Stability of trimethylsilyl acetate-based plasma polymers towards atmospheric and water environments. Polymer Degradation and Stability. Elsevier Ltd., 2021, roč. 190, August, s. "109628", 14 s. ISSN 0141-3910. doi:10.1016/j.polymdegradstab.2021.109628.
 13. FENG, Jianyu, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK, Ali JAMAATI KENARI, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Surface modification of PTFE by atmospheric pressure plasma. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 14. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Petra ŠRÁMKOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Dušan KOVÁČIK. The effect of ambient air plasma generated by coplanar and volume dielectric barrier discharge on the surface characteristics of polyamide foils. Vacuum. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2021, roč. 183, January 2021, s. 1-9. ISSN 0042-207X. doi:10.1016/j.vacuum.2020.109887.
 15. 2020

 16. KELAROVÁ, Štěpánka, Roman PŘIBYL, Vojtěch HOMOLA, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Martin ČERMÁK a Vilma BURŠÍKOVÁ. A comparative study of sioxcyhz thin films deposited in trimethysilyl ACETATE/O2/Ar plasmas. In 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application (NANOCON 2019). Ostrava: TANGER Ltd, 2020. s. 657-662. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8643.
 17. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Adhesive Properties of Silicone-Coated Release Liner Paper Enhanced by Atmospheric Pressure Plasma Pre- and Post-Treatment. Coatings. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-13. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings10111102.
 18. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 Conference Proceedings. 1st Edition. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. s. 298-303. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8769.
 19. MAZÁNKOVÁ, Věra, Pavel SŤAHEL, Petra MATOUŠKOVÁ, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Lubomír PROKEŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Marián LEHOCKÝ, Kadir OZALTIN, Petr HUMPOLÍČEK a David TRUNEC. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112679.
 20. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Richard KRUMPOLEC, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric pressure plasma: simple and efficient strategy for preparation of poly(2-oxazoline)-based coatings designed for biomedical applications. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-66423-w.
 21. KELAROVÁ, Štěpánka, Vojtěch HOMOLA, Monika STUPAVSKÁ, Martin ČERMÁK, Jiří VOHÁNKA, Roman PŘIBYL, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Vilma BURŠÍKOVÁ. Deposition of organosilicon coatings from trimethylsilyl acetate and oxygen gases in capacitively coupled RF glow discharge. Progress in Organic Coatings. Lausanne: Elsevier, 2020, roč. 149, December 2020, s. 1-8. ISSN 0300-9440. doi:10.1016/j.porgcoat.2020.105927.
 22. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ a Jozef RÁHEĽ. Effect of DCSBD plasma treatment distance on surface characteristics of wood and thermally modified wood. Wood Science and Technology. New York: Springer, 2020, roč. 54, č. 3, s. 651-665. ISSN 0043-7719. doi:10.1007/s00226-020-01175-4.
 23. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Tomáš ROCH, Alexander KROMKA, Radek FAJGAR, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Preparation and characterization of alumina submicron fibers by plasma assisted calcination. Ceramics International. Oxford: Elsevier Ltd, 2020, roč. 46, č. 14, s. 22774-22780. ISSN 0272-8842. doi:10.1016/j.ceramint.2020.06.044.
 24. HOMOLA, Vojtěch, Roman PŘIBYL, Štěpánka KELAROVÁ, Richard VÁCLAVIK, Petr TOMŠEJ, Monika STUPAVSKÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Anna CHARVATOVA CAMPBELL, Petr KLAPETEK a Vilma BURŠÍKOVÁ. Study of nanostructured plasma-polymer thin films growth under dusty plasma conditions. In 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application (NANOCON 2019). Ostrava: TANGER Ltd, 2020. s. 642-647. ISBN 978-80-87294-95-6. doi:10.37904/nanocon.2019.8699.
 25. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of clay-coated paper by atmospheric-pressure plasma in air. Surface and Interface Analysis. Hoboken (New Jersey, USA): Wiley, 2020, roč. 52, č. 12, s. 840-844. ISSN 0142-2421. doi:10.1002/sia.6798.
 26. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Jaroslav ŽENÍŠEK, David HOLEC, Nikola KOUTNÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Frank BURMEISTER, Bernhard BLUG, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Romana MIKŠOVÁ a Petr VAŠINA. The effect of chemical composition on the structure, chemistry and mechanical properties of magnetron sputtered W-B-C coatings: Modeling and experiments. Surface & coatings technology. Elsevier, 2020, roč. 383, FEB 15 2020, s. 1-12. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2019.125274.
 27. 2019

 28. KOVÁČIK, Dušan, Patrícia MULTÁŇOVÁ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Pavol ĎURINA, Beáta FEILHAUEROVÁ, Michal STANO, Monika STUPAVSKÁ, Monika JERIGOVÁ, Dušan VELIČ a Anna ZAHORANOVÁ. Acrylic acid polymerization on polypropylene nonwoven textile initiated by plasma of diaphragm discharge. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings, 2019. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 29. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019.
 30. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Atmospheric Pressure Plasma Cleaning and Activation of Float Soda-Lime Glass Prior to Lamination Processing. In NANOCON 2019 - 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, October 16th - 18th 2019, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. 2019. ISBN 978-80-87294-94-9.
 31. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SLAVÍČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a Lenka PETRŽELOVÁ. Atmospheric pressure plasma treatment of wheat seeds in ambient air. In XXXIV ICPIG & ICRP-10. Sapporo: Neuveden, 2019. s. 1-2. ISBN 978-4-900986-19-0.
 32. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Cold atmospheric plasma treatment of poly(2-oxazoline) thin films by diffuse coplanar surface barrier discharge. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 33. GALMIZ, Oleksandr, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. AIP Advances. New York: American Institute of Physics, 2019, roč. 9, č. 10, s. "105013-1"-"105013-7", 7 s. ISSN 2158-3226. doi:10.1063/1.5124149.
 34. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. Effect of bonding structure on hardness and fracture resistance of W-B-C coatings with varying B/W ratio. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier, 2019, roč. 358, January, s. 843-849. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2018.12.007.
 35. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. EFFECT OF COLD ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA GENERATED BY DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE ON POLY(2-OXAZOLINE) THIN FILMS. In NANOCON2018 Conference Proceedings, Peer Reviewed. Ostrava, Czech Republic, EU: TANGER Ltd., Ostrava, 2019. s. 505-510. ISBN 978-80-87294-89-5.
 36. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ a Jozef RÁHEĽ. Effect of DCSBD plasma treatment distance on thermally modified beech. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 37. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Kalev KAARNA a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD plasma treatment on surface properties of thermally modified wood. Surface and Interfaces. 2019, roč. 16, SEP 2019, s. 8-14. ISSN 2468-0230. doi:10.1016/j.surfin.2019.04.005.
 38. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Radan PANÁČEK, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD Plasma Treatment on Surface Properties of Thermally Modified Wood. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 39. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Michal FLEISCHER, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL, Lenka PETRŽELOVÁ a Milan SMÉKAL. Effect of plasma treatment on seeds before coating with agrochemicals and its influence on seeds dustiness. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 40. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Michal FLEISCHER, Jakub KELAR, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Pavel SLAVÍČEK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jan PRÁŠIL, Václav PRÁŠIL a Lenka PETRŽELOVÁ. Effect of various types of surface dielectric barrier discharge on seeds of maize and pea. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 41. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Fast large-area precleaning and activation of float soda-lime glass using non-thermal plasma at atmospheric pressure. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 42. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ, Lubomír PROKEŠ, Jana JURMANOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jozef RÁHEĽ a Pavel SŤAHEL. Fast Surface Hydrophilization via Atmospheric Pressure Plasma Polymerization for Biological and Technical Applications. Polymers. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 10, s. 1-15. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym11101613.
 43. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ a Dušan KOVÁČIK. Hydrophilic poly(2-oxazoline) coatings on PTFE surface promoting cell adhesion prepared by “cold” atmospheric pressure plasma. In The 8th Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE2019), Sanya, China. 2019.
 44. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Anna ZAHORANOVÁ, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Hydrophilic Poly(2-Oxazoline) Coatings Prepared By Non-Equilibrium “Cold” Atmospheric Pressure Plasma. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 45. SIHELNÍK, Slavomír, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Oliver BEIER, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Jost WITTWER, Bernd GRÜNLER, Andreas PFUCH, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Large area cleaning and activation of float glass by atmospheric pressure plasma as a pre-treatment phase of functional glass manufacturing process. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 46. SHEKARGOFTAR, Masoud, Petr DZIK, Zuzana DURAŠOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, David PAVLIŇÁK a Tomáš HOMOLA. Mineralization of flexible mesoporous TiO2 photoanodes using two low temperature dielectric barrier discharges in ambient air. Contributions to plasma physics. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2019, roč. 59, č. 1, s. 102-110. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201700213.
 47. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Monika STUPAVSKÁ a Dušan KOVÁČIK. Nanostructures on thermally modified wood after DCSBD plasma treatment. In the Eighth Central European Symposium on Plasma Chemistry – CESPC-8. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 48. KOVÁČIK, Dušan, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Petra ŠRÁMKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Jana JURMANOVÁ. Optimization of atmospheric pressure plasma treatment of polyamide foils for wettability and adhesion properties improvement. In The Eight Central European Symposium on Plasma Chemistry - CESPC-8 Proceedings. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 49. KOVÁČIK, Dušan, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Petra ŠRÁMKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Jana JURMANOVÁ. Optimization of polyamide foils adhesion properties used as casings for meat products by atmospheric pressure plasma treatment. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 50. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Slavomír SIHELNÍK, Monika STUPAVSKÁ a Dušan KOVÁČIK. Plasma activation of polyamide foils for their wettability and adhesion improvement. In BYPoS conference book 2019. 2019. ISBN 978-80-89841-09-7.
 51. KOVÁČIK, Dušan, Patrícia MULTÁŇOVÁ, Seyedehneda SIADATI, Oleksandr GALMIZ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Pavol ĎURINA, Michal STANO, Monika STUPAVSKÁ a Anna ZAHORANOVÁ. Plasma polymerization of acrylic acid on polypropylene nonwovens and foils initiated by diaphragm discharge. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 52. SOUČEK, Pavel, Maroš POLAČEK, Peter KLEIN, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI a Petr VAŠINA. Preparation of Hard Yet Fracture Resistant W-B-C Coatings Using High Power Impulse Magnetron Sputtering. In 46th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2019.
 53. SOUČEK, Pavel, Stanislava DEBNÁROVÁ, Saeed MIRZAEI, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Mostafa ALISHAHI, Katarína BERNÁTOVÁ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Yutao PEI a Petr VAŠINA. Structure, mechanical and tribological properties of hard yet tough W-B-C coatings as a function of their chemical composition. In 7th International Conference on Advanced Plasma Technologies. 2019. ISBN 978-961-290-061-8.
 54. 2018

 55. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. Materials Today Communications. Elsevier Science, 2018, roč. 16, September 2018, s. 330-338. ISSN 2352-4928. doi:10.1016/j.mtcomm.2018.07.010.
 56. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Jan PRÁŠIL, Milan SMÉKAL, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of agricultural seeds of cucumber (Cucumis sativus L.) and pepper (Capsicum annuum L.) with effect on reduction of diseases and germination improvement. Plasma Processes and Polymers. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, roč. 15, č. 2, s. 1-9. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700076.
 57. KOVÁČIK, Dušan, Slavomír SIHELNÍK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Oliver BEIER, Jost WITTWER, Andreas PFUCH, Bernd GRÜNLER a Mirko ČERNÁK. Atmospheric-pressure plasma treatment of float glass as surface cleaning and activation procedure prior to coating. In 16th HAKONE - High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium. 2018.
 58. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Jakub KELAR, Richard KRUMPOLEC, Zlata TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Juraj KRONEK, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect Of Cold Atmospheric Pressure Plasma Generated By Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge On Poly(2-Oxazoline) Thin Films. In NANOCON 2018 - Proceedings of 10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - Research & Application, 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 59. DRDLÍK, Daniel, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Monika STUPAVSKÁ, Jaroslav CIHLÁŘ, Katarína DRDLÍKOVÁ a Karel MACA. Electrophoretic deposition of plasma activated sub-micron alumina powder. Ceramics International. 2018, roč. 44, č. 8, s. 9787-9793. ISSN 0272-8842. doi:10.1016/j.ceramint.2018.02.215.
 60. KELAROVÁ, Štěpánka, Roman PŘIBYL, Vojtěch HOMOLA, Richard VÁCLAVIK, Monika STUPAVSKÁ, Lukáš KELAR a Vilma BURŠÍKOVÁ. ENVIRONMENTAL STABILITY OF NITROGEN CONTAINING PLASMA-POLYMERIZED HEXAMETHYLDISILOXANE FILMS. In Czech Soc New Mat & Technol; Region Ctr Adv Technol & Mat. 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2017). Brno: TANGER Ltd, 2018. s. 842-847. ISBN 978-80-87294-81-9.
 61. ALISHAHI, Mostafa, Saeed MIRZAEI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. Evolution of structure and mechanical properties of hard yet fracture resistant WBC coatings with varying C/W ratio. Surface & coatings technology. Elsevier, 2018, roč. 340, April, s. 103-111. ISSN 0257-8972.
 62. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Industrial Corona Pre- and Post-treatment for Enhanced Silicone Coating of Paper used as Release Liner. In 9th International Conference on Nanomaterials - Reseach & Application (NANOCON). Brno: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 271-276. ISBN 978-80-87294-81-9.
 63. VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Mostafa ALISHAHI, Saeed MIRZAEI, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI a Jiří BURŠÍK. Magnetron sputtered hard and fracture resistant metal-boron-carbon based coatings. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 64. VAŠINA, Petr, Mostafa ALISHAHI, Saeed MIRZAEI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI a Zsolt CZIGÁNY. Metal-boron-carbon Based Coatings-novel Material with High Hardness and Fracture Resistance. In BIT's 4th Annual World Congress of Smart Materials-2018. 2018.
 65. SOUČEK, Pavel, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Saeed MIRZAEI, Mostafa ALISHAHI, Monika STUPAVSKÁ, Jiří BURŠÍK, Zsolt CZIGÁNY, Katalin BALÁZSI, Vratislav PEŘINA a Petr VAŠINA. Novel coatings with high hardness and fracture resistance based on metal-carbon-boron design. In 83rd IUVSTA Workshop on New Horizons in Boron-Containing Coatings: Modelling, Synthesis and Applications. 2018.
 66. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Zlata TUČEKOVÁ, Jan PRÁŠIL, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of vegetable seeds with surface dielectric barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. In 11th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NON-THERMAL/THERMAL PLASMA POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY & SUSTAINABLE ENERGY (ISNTP), Padova, Italy. 2018. ISBN 978-88-6938-129-4.
 67. HOMOLA, Vojtěch, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš KELAR, Štěpánka KELAROVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Vratislav PEŘINA. PREPARATION OF PPHMDSO THIN FILMS IN CAPACITIVELY COUPLED RF GLOW DISCHARGES UNDER DUSTY PLASMA CONDITIONS. In 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2017). SLEZSKA: TANGER LTD, 2018. s. 831-835. ISBN 978-80-87294-81-9.
 68. KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Pavel SŤAHEL, Jana SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka MUSILOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Marián LEHOCKÝ. The Effect of Plasma Pretreatment and Cross-Linking Degree on the Physical and Antimicrobial Properties of Nisin-Coated PVA Films. Materials. MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2018, roč. 11, č. 8, s. 1-14. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma11081451.
 69. SOUČEK, Pavel, Jaroslav HNILICA, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. The role of applied bias on the properties of HiPIMS deposited nc-TiC/a-C:H coatings. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 70. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Peter KLEIN, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. W-B-C hard yet ductile coatings prepared by High Power Impulse Magnetron Sputtering. In 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 71. 2017

 72. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Jakub KELAR, Jan PRÁŠIL, Milan SMÉKAL, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of agricultural seeds with effect on wettability and surface chemical changes. In Proceedings of the XXXIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG). Estoril, Portugal, 2017.
 73. TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 74. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma pre-treatment and post-treatment on the adhesive properties of silicone coated release liner paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 75. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. HiPIMS and Ni Doping Induced Structure Reinforcement and Phase Change in nc-TiC/a-C:H Coatings. In 44th ICMCTF. 2017.
 76. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Investigation of the Influence of Ni Doping on the Structure and Hardness of Ti-Ni-C Coatings. Journal of Nanomaterials. London: HINDAWI LTD, 2017, roč. 2017, July, s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2017/6368927.
 77. MIRZAEI, Saeed, Mostafa ALISHAHI, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Vratislav PEŘINA, Katalin BALÁZSI, Zsolt CZIGÁNY a Petr VAŠINA. Microstructure and mechanical properties of nanostructured W-B-C coatings prepared by magnetron sputtering. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 78. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Zlata TUČEKOVÁ a Mirko ČERNÁK. Modification of paper surface properties by corona as pretreatment before coating. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 79. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Nanocomposite nc-TiC/a-C:H Coatings: Enhancement of Coating Properties by Utilization of HiPIMS and Ni Doping. In 16th International Conference on Reactive Sputter Deposition. 2017. ISBN 978-80-261-0754-5.
 80. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. On the effect of the substrate to target position on the properties of titanium carbide/carbon coatings. Surface & coatings technology. LAUSANNE, SWITZERLAND: Elsevier Science, 2017, roč. 328, November, s. 462-468. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2017.06.076.
 81. BITTNEROVÁ, Štěpánka, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Vojtěch HOMOLA. STUDY OF NITROGEN DOPED ORGANOSILICON PLASMA POLYMER THIN FILMS. In Czech Soc New Mat & Technol; Region Ctr Adv Technol & Mat. 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). Brno: TANGER Ltd, 2017. s. 727-732. ISBN 978-80-87294-71-0.
 82. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Superhard nanocomposite nc-TiC/a-C:H coatings: The effect of HiPIMS on coating microstructure and mechanical properties. Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier Science, 2017, roč. 311, February, s. 257-267. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2017.01.021.
 83. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Pavel SLAVÍČEK, Silvie CHLUPOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of natural leather using diffuse ambient air plasma. International Journal of Adhesion and Adhesives. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 77, September, s. 198-203. ISSN 0143-7496. doi:10.1016/j.ijadhadh.2017.05.004.
 84. KOVÁČIK, Dušan, J. MAXA, Veronika MEDVECKÁ, B. HERGELOVÁ, P. ĎURINA, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Surface modification of PP nonwovens by plasma generated in water and acrylic acid water solution. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 85. PROCHAZKA, Michal, Monika STUPAVSKÁ, Sona HALASZOVA, Monika JERIGOVA a Dusan VELIC. Ultraviolet photocatalytic degradation of cholesterol on TiO2: secondary ion mass spectrometry. Surface and Interface Analysis. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 49, č. 4, s. 278-283. ISSN 0142-2421. doi:10.1002/sia.6129.
 86. 2016

 87. MEDVECKÁ, Veronika, Dušan KOVÁČIK, Anna ZAHORANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Atmospheric pressure plasma assisted calcination of organometallic fibers. Materials Letters. 2016, roč. 162, January, s. 79-82. ISSN 0167-577X. doi:10.1016/j.matlet.2015.09.109.
 88. KOVÁČIK, Dušan, Jakub MAXA, Dana SKÁCELOVÁ, Jana KRŠKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Anna ZAHORANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Low-cost and in-line plasma treatment of BOPP films. In Sborník konference PLASTKO 2016, Zlín, UTB, 2016. Zlín, 2016. s. nestr., 12 s. ISBN 978-80-7454-590-0.
 89. BITTNEROVÁ, Štěpánka, Vilma BURŠÍKOVÁ a Monika STUPAVSKÁ. NITROGEN DOPED ORGANOSILICON PLASMA POLYMERS FOR BIOAPPLICATIONS. In Proceedings CECE 2016. 2016. ISBN 978-80-904959-4-4.
 90. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Pavel SLAVÍČEK, Silvie CHLUPOVÁ, Jana JURMANOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Martin ZVONAŘ a Mirko ČERNÁK. PLASMA TREATMENT OF NATURAL LEATHER WITH DIFFUSE COPLANAR SURFACE BARRIER DISCHARGE IN AMBIENT AIR. In HAKONE XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 330-333. ISBN 978-80-210-8318-9.
 91. SOUČEK, Pavel, Josef DANIEL, Jaroslav HNILICA, Katarína BERNÁTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Structure Reinforcement and Phase Change in nc-TiC/a-C:H Coatings Induced by HiPIMS. In 15th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2016.
 92. DVOŘÁKOVÁ, Hana, Monika STUPAVSKÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Pavel SŤAHEL. STUDY OF SURFACE PROPERTIES OF THE PLASMA-TREATED HIGH DENSITY POLYETHYLENE. In Cernak, M Hoder, T. HAKONE XV: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HIGH PRESSURE LOW TEMPERATURE PLASMA CHEMISTRY: WITH JOINT COST TD1208 WORKSHOP: NON-EQUILIBRIUM PLASMAS WITH LIQUIDS FOR WATER AND SURFACE TREATMENT. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2016. s. 291-293. ISBN 978-80-210-8318-9.
 93. KLÍMEK, Petr, Tomáš MORÁVEK, Jozef RÁHEĽ, Monika STUPAVSKÁ, David FRIEDECKÝ, Pavel KRÁL, Jozef KÚDELA a Rupert WIMMER. Utilization of air-plasma treated waste polyethylene terephthalate particles as a raw material for particleboard production. Composites Part B. 2016, roč. 90, April, s. 188-194. ISSN 1359-8368. doi:10.1016/j.compositesb.2015.12.019.
 94. 2015

 95. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Igor NOVÁK. Atmospheric pressure plasma treatment of polyamide-12 foils. Open Chemistry. De Gruyter Open, 2015, roč. 13, č. 1, s. 382-388. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0049.
 96. DANIEL, Josef, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Pavel SOUČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jaroslav HNILICA, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. COMPARISON OF STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF nc-TiC/a-C(:H) AND nc-(Ti,Ni)C/a-C(:H) COATINGS. In ITFPC15. 2015. ISSN 2276-4283.
 97. KRŠKOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Dana SKÁCELOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Jozef PREŤO, Jozef ORAVEC a Mirko ČERNÁK. Enhancement of carbon-steel blend adhesion to rubber using atmospheric pressure plasma. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry 2015. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 98. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Miroslav VALTR, Vilma BURŠÍKOVÁ a Monika STUPAVSKÁ. Improvement of glass wettability using Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge and gliding arc considering aging effect. In TANGER Ltd. NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION. Ostrava: TANGER Ltd, 2015. s. 321-326. ISBN 978-80-87294-63-5.
 99. HOMOLA, Tomáš, Vadym PRYSIAZHNYI a Monika STUPAVSKÁ. Nano-modification of Si-wafer surfaces using low-cost ambient air diffuse plasma. International Journal of Nanomanufacturing. 2015, roč. 11, 5/6, s. 237-244. ISSN 1746-9392. doi:10.1504/IJNM.2015.075226.
 100. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Miroslav VALTR, Vilma BURŠÍKOVÁ a Monika STUPAVSKÁ. Plasma treatment of glass using dielectric barrier discharge and gliding arc. In Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-6), Bressanone. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 101. HERGELOVÁ, Beata, Anna ZAHORANOVÁ, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Polylactic acid surface activation by atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma. Open chemistry. Warsaw: DE GRUYTER OPEN LTD, 2015, roč. 13, č. 1, s. 564-569. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0067.
 102. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ, Katarína BERNÁTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ a Petr VAŠINA. Structure and mechanical properties of Ni doped nc-TiC/a-C(:H) coatings. In Jan Čech, Pavel Souček, Dana Skácelová, Jaroslav Hnilica. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015. Book of Contributed Papers. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 7-10. ISBN 978-80-210-8053-9.
 103. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Monika STUPAVSKÁ, Jana JURMANOVÁ a Mirko ČERNÁK. Surface chemical changes of atmospheric pressure plasma treated rabbit fibres important for felting process. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2015, roč. 355, November, s. 1037-1043. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2015.07.121.
 104. KRÁL, Pavel, Jozef RÁHEĽ, Monika STUPAVSKÁ, Jan ŠRAJER, Petr KLÍMEK, Mishra Pawan KUMAR a Wimmer RUPERT. XPS depth profile of plasma-activated surface of beech wood (Fagus sylvatica) and its impact on polyvinyl acetate tensile shear bond strength. WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. NEW YORK: SPRINGER, 2015, roč. 49, č. 2, s. 319-330. ISSN 0043-7719. doi:10.1007/s00226-014-0691-7.
 105. 2014

 106. PRYSIAZHNYI, Vadym, Monika STUPAVSKÁ, Jozef RÁHEĽ, Christoph KLEBER, Mirko ČERNÁK a Lidija RAFAILOVIĆ. A comparison of chemical and atmospheric plasma assisted copper plating on carbon fiber reinforced epoxy polymer surfaces. Surface and Coatings Technology. 2014, roč. 258, November, s. 1082-1089. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.07.026.
 107. HANUSOVÁ, Jana, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Adhesive properties of polyamide-12 foil treated by atmospheric pressure plasma. In 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Book of Contributions. 2014.
 108. GALMIZ, Oleksandr, Monika STUPAVSKÁ, Harm WULFF, Holger KERSTEN, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Deposition of Zn-containing films using atmospheric pressure plasma jet. Open chemistry. De Gruyter Open, 2014, roč. 13, č. 1, s. 198-203. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0020.
 109. PRYSIAZHNYI, Vadym, Antonín BRABLEC, Jan ČECH, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Generation of Large-Area Highly-Nonequlibrium Plasma in Pure Hydrogen at Atmospheric Pressure. Contributions to Plasma Physics. 2014, roč. 54, č. 2, s. 138-144. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201310060.
 110. DANIEL, Josef, Pavel SOUČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Ondřej CAHA, Monika STUPAVSKÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ a Petr VAŠINA. Influence of Ni dopping on structure and mechanical properties of nc-TiC/a- C:H coatings. In EMRS 2014 Spring Meeting. 2014.
 111. SKÁCELOVÁ, Dana, Monika STUPAVSKÁ, Pavel SŤAHEL a Mirko ČERNÁK. Modification of (111) and (100) silicon in atmospheric pressure plasma. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, roč. 312, SEPTEMBER, s. 203-207. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2014.05.196.
 112. SOUČEK, Pavel, Vilma BURŠÍKOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Monika STUPAVSKÁ a Petr VAŠINA. Preparation of hard and moderately ductile Mo2BC coatings by pulsed DC magnetron sputtering. In Fourteenth International Conference on Plasma Surface Engineering. 2014.
 113. HNILICA, Jaroslav, Lucia POTOČŇÁKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ a Vít KUDRLE. Rapid surface treatment of polyamide 12 by microwave plasma jet. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, roč. 288, JANUARY, s. 251-257. ISSN 0169-4332. doi:10.1016/j.apsusc.2013.10.016.
 114. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Pavel SLAVÍČEK, Vilma BURŠÍKOVÁ a Monika STUPAVSKÁ. Treatment of glass with different plasma discharges at atmospheric pressure. In International workshop Young Professionals in Microplasma Research, Bochum. 2014.
 115. 2013

 116. HOMOLA, Tomáš, Vadym PRYSIAZHNYI a Monika STUPAVSKÁ. Nano-modification of surfaces using low-cost ambient air diffuse plasma. In 5th International Conference of Asian Socienty for Precision Engineering and Nanotechnology. 2013.
 117. PAMREDDY, Annapurna, Dana SKÁCELOVÁ, Martin HANIČINEC, Pavel SŤAHEL, Monika STUPAVSKÁ, Mirko ČERNÁK a Josef HAVEL. Plasma cleaning and activation of silicon surface in Dielectric Coplanar Surface Barrier Discharge. Surface & coatings technology. Elsevier Science, 2013, roč. 236, č. 236, s. 326-331. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.10.008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 07:26