Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Erik STAFFA. AKTIVITY BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU LF MU V OBLASTI BEZKONTAKTNÍ TERMOGRAFIE BĚHEM PANDEMIE COVID-19. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.
 2. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. NAŠE ZKUŠENOSTI S VIZUALIZACÍ KREVNÍHO ZÁSOBENÍ POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE A FLUORESCENCE INDOCYANINOVOU ZELENÍ V OTEVŘENÉ GASTROINTESTINÁLNÍ CHIRURGII. 2022. ISBN 978-80-7392-383-9.
 3. 2021

 4. CARUANA, C. J., V. KARENAUSKAITE, Vojtěch MORNSTEIN, E. VANO, E. PACE, A. A. LAMMERTSMA, A. J. J. MAAS, C. BERT, B. BYRNE, N. COLGAN, M. ESSERS, J. ISIDORO, I. KONIAROVA, A. MAKRIDOU, C. PESZNYAK, H. S. RONDE a J. WINIECKI. A generic curriculum development model for the biomedical physics component of the educational and training programmes of the non-physics healthcare professions. Physica Medica : European Journal of Medical Physics. Pisa-Roma: Elsevier, 2021, roč. 85, May 2021, s. 32-41. ISSN 1120-1797. doi:10.1016/j.ejmp.2021.04.015.
 5. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence imaging in open gastrointestinal surgery. Thermology international. Rakousko, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 106-107. ISSN 1560-604X.
 6. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Tomáš JŮZA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Svatopluk RICHTER, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence imaging in open gastrointestinal surgery. In XV Congress of the European Association of Thermology. 2021.
 7. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 6. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 8. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. IRT image evaluation variability – effect of subjective placement of the region of interest. Thermology international. European Association of Thermology, 2021, roč. 2021, č. 3, s. 83-84. ISSN 1560-604X.
 9. STAFFA, Erik, Vojtěch MORNSTEIN a Vladan BERNARD. IRT image evaluation variability – effect of subjective placement of the region of interest.. 2021.
 10. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9045-3.
 11. 2020

 12. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 5. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5758-6.
 13. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 14. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Aleš BOUREK, Marek DOSTÁL, Vojtěch MORNSTEIN a Jana POKORNÁ. Protective aspects in contactless infrared thermography fever screening. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2020, roč. 50, č. 3, s. 95-100. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.3.03.
 15. 2019

 16. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Bezkontaktní infračervená termografie u ezofagektomie pro karcinom – první výsledky. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 17. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin Effects on Human Facial and Neck Temperature. In Lhotska, L Sukupova, L Lackovic, I Ibbott, GS. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 87-90. ISBN 978-981-10-9035-6. doi:10.1007/978-981-10-9035-6_16.
 18. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Facial palsy - contactless thermographic study. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 19. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared Thermography: A New Approach for Examination of Brachial Plexus Injury. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 20. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Intestinal resection of a porcine model under thermographic monitoring. Physiological Measurement. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 40, č. 1, s. 1-7. ISSN 0967-3334. doi:10.1088/1361-6579/aafa8e.
 21. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9045-3.
 22. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Neurological disease monitored by contactless thermography: facial palsy. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 23. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Semi-Quantitative Comparison of Infrared Thermography with Indocyanine Green Imaging in Porcine Intestinal Resection. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2019, roč. 40, č. 6, s. 307-312. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2019.06.004.
 24. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Usefulness of blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence angiography for invasive esophagectomy performed after ischemic gastric conditioning. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland, 2019. 2019.
 25. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 26. 2018

 27. BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Marcela VLKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří SOPOUŠEK. AgCu bimetallic nanoparticles modified by polyvinyl alcohol - the cells viability study in vitro. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2018, roč. 48, č. 1, s. 5-10. ISSN 0301-5491.
 28. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Bezkontaktní termografické vyšetření jako kontrolní nástroj při resekci střeva. In 41. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 29. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin effects on human facial and neck temperature. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. 2018.
 30. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin thermal effects measured by thermal camera. In XXII. Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology. 2018.
 31. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Jana POKORNÁ, Aleš BOUREK a Vojtěch MORNSTEIN. Department of Biophysics, MU: Overview of recent infrared thermographic studies in human and veterinary medicine. In XXII Polish National Congress of Thermology. 2018.
 32. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KALA a Vladan BERNARD. Dynamic contactless thermography as a supportive imaging method in surgery of colorectal carcinoma. In IUPESM Prague 2018. 2018.
 33. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. DYNAMIC INFRARED THERMOGRAPHY AS A TOOL FOR IMAGING ISCHEMIA DURING ABDOMINAL SURGERY. In Clinical Thermometry and Thermal Imaging, XIV EAT Congress, Thermology international Vol 28 (2018), No. 2: 114-123. 2018. ISSN 1560-604X.
 34. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 35. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. INFRARED THERMOGRAPHY AND INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY AS IMAGING METHODS IN COLON SURGERY - CASE STUDY. In XXII Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology, Thermology international, Volume 28, 2018, Supplement. 2018.
 36. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 37. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
 38. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3.
 39. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9045-3.
 40. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 s. ISBN 978-80-210-7926-7.
 41. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU. In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 42. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ a Vojtěch MORNSTEIN. SLEDOVÁNÍ EFEKTU POŽÍTÍ KAPSAICINU POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE. In In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 43. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Využití bezkontaktního termografického měření při nalezení optimálního místa střevní anastomózy. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 44. 2017

 45. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, D. ČERVINKA, J. MARTIŠ, P. PROCHÁZKA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. A Thermographic Comparison of Irreversible Electroporation and Radiofrequency Ablation. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2017, roč. 38, č. 1, s. 26-33. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2016.11.001.
 46. FARKAŠOVÁ, Martina, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk KALA, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. Bezkontaktní termografie jako pomocný nástroj v chirurgii kolorektálního karcinomu. In 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 12. postgraduální kurz SGO. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 47. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina VALKOVIČOVÁ, Zdeněk KALA a Ladislav MITÁŠ. Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva. In SYLLABUS 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 48. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 49. BERNARD, Vladan, Vladimír ČAN, Erik STAFFA, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ, Marek DOSTÁL, Zdeněk KALA a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared thermal imaging: A potential tool used in open colorectal surgery. Minerva Chirurgica. Turin: Edizioni Minerva Medica, 2017, roč. 72, č. 5, s. 442-446. ISSN 0026-4733. doi:10.23736/S0026-4733.17.07366-7.
 50. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, roč. 25, č. 1, s. 42-49. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/1708538116640444.
 51. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ a Michaela NĚMCOVÁ. Použití sterilního PE návleku při termografickém měření. In Sborník abstrakt XXXX: Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 52. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 6. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 53. NĚMCOVÁ, Michaela, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. UŽITÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE KE ZJIŠTĚNÍ VLIVU PROKRVENÍ ČLÁNKŮ PRSTŮ PŘI PRÁCI S POČÍTAČOVOU MYŠÍ. In XXXX. Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 54. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Michaela NĚMCOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie při anastomóze střeva – pilotní studie. In XXXX. Dny lékařské biofyziky. 2017. ISBN 978-80-87878-26-2.
 55. 2016

 56. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří BENEŠ, Zdeněk MROZEK a Štěpán SVAČINA. Alternativní léčebné metody kolem nás. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 5, s. 267-273. ISSN 0008-7335.
 57. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina VALKOVIČOVÁ. BYPASS REVASCULARISATION OF LOWER LIMBS – TERMOGRAPHIC STUDY. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 58. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK a Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 59. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 80 s. ISBN 978-80-210-7926-7.
 60. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. The viability of ovarian carcinoma cells A2780 affected by titanium dioxide nanoparticles and low ultrasound intensity. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2016, roč. 46, č. 1, s. 21-24. ISSN 0301-5491.
 61. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, roč. 62, č. 4, s. 54-61. ISSN 0889-5899.
 62. MORNSTEIN, Vojtěch a Marek DOSTÁL. Výuka radiologických asistentů jako výzva. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 63. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
 64. 2015

 65. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Erik STAFFA a Vlastimil VÁLEK. Infrared thermography as a tool for monitoring of radiofrequency tissue ablation inside of metal stent. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 66. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN, Vlastimil VÁLEK a Erik STAFFA. Radiofrequency ablation procedure - an infrared thermography study. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 67. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Termografické měření jako příklad biofyzikálního výzkumu v medicíně. Zpravodaj Československé biologické společnosti. Brno: Československá biologická společnost, 2015, roč. 25, č. 2, s. 4-14. ISSN 1805-9619.
 68. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
 69. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
 70. SEDLÁŘ, Martin a Vojtěch MORNSTEIN. Trendy v dialyzační léčbě v České republice. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015. s. 64-64. ISBN 978-80-7259-068-1.
 71. 2014

 72. BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Jiří SOPOUŠEK a Vojtěch MORNSTEIN. AgCu Bimetallic Nanoparticles under Effect of Low Intensity Ultrasound: The Cell Viability Study In Vitro. Journal of Cancer Research. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 971769, s. 1-6. ISSN 2356-7201. doi:10.1155/2014/971769.
 73. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Josef JAROŠ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Combined effect of silver nanoparticles and therapeutical ultrasound on ovarian carcinoma cells A2780. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2014, roč. 12, č. 3, s. 137-145. ISSN 1214-021X. doi:10.1016/j.jab.2014.01.002.
 74. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 75. SEDLÁŘ, Martin a Vojtěch MORNSTEIN. Hemoeliminační techniky nejen u pacientů s chronickým a akutním selháním ledvin. In Ján Sabo. XXXVII. Dni lékarskej biofyziky: Zborník abstraktov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lékarska fakulta, 2014. s. 51-51. ISBN 978-80-8152-143-0.
 76. BERNARD, Vladan, Tomáš ANDRAŠINA, Vojtěch MORNSTEIN a Vlastimil VÁLEK. Radiofrequency tissue ablation inside of metal stent - A thermographis study. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2014, roč. 35, č. 3, s. 164-169. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2014.02.007.
 77. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 5. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 78. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. The effect of titanium dioxide nanoparticles and low intensity ultrasound on cell viability. In doc. Ján Sabo. Zbornik abstraktov XXXVII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2014. s. 13. ISBN 978-80-8152-143-0.
 79. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. The study of combined action of metallic nanoparticles in presence of therapeutical ultrasound field on human carcinoma cells. In ondřej Slabý. sborník přednášek a posterů XXI: Biologické dny. Praha, 2014. s. 57-57, 102 s. ISBN 978-80-260-6793-1.
 80. BERNARD, Vladan, Adéla KALUŽOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The study of the effects of nanomaterials on human tumor cells under ultrasound exposure. In Nanocon 2014 conference proceedings. Ostrava. Tanger Ltd., 2014. s. 138. ISBN 978-80-87294-55-0.
 81. SEDLÁŘ, Martin, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Zobrazovací metody využívající neionizující záření. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 s. ISBN 978-80-210-7156-8.
 82. 2013

 83. HRAZDIRA, Ivo, Věra MARYŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Biomedicínské aplikace dopplerovských metod. 2013.
 84. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Carboplatin utilized in sonodynamic therapy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 11-11, 41 s. ISBN 978-80-210-6341-9.
 85. SEDLÁŘ, Martin a Vojtěch MORNSTEIN. Detekce pulsačních změn průměru tepen v dynamickém ultrazvukovém obraze. Lékař a technika. Praha: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 10-13. ISSN 0301-5491.
 86. SEDLÁŘ, Martin a Vojtěch MORNSTEIN. Detekce pulsačních změn průměru tepen v dynamickém ultrazvukovém obraze. In XXXVI. Dny lékařské biofyziky, Lázně Bělohrad. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
 87. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN a Aleš BOUREK. Effect of near field ultrasound on carboplatin treatment of ovarian carcinoma cells. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. India: National Institute of Science Communicat, 2013, roč. 50, č. 4, s. 284-288. ISSN 0301-1208.
 88. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Effect of simultaneous application of therapeutical ultrasound and silver nanoparticles on carcinoma cells A2780. 2013. s. 110. ISBN 978-80-87294-44-4.
 89. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Zdena DRUCKMÜLLEROVÁ, Roman JANISCH, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Effects of therapeutic ultrasound on the nuclear envelope and nuclear pore complexes. Journal of Applied Biomedicine. České Budějovice: Faculty of Health and Social Care, University of South Bohemia, 2013, roč. 11, č. 4, s. 235-242. ISSN 1214-021X. doi:10.2478/v10136-012-0042-7.
 90. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Věra MARYŠKOVÁ. Elastografie v medicíně- výhody a limity. 2013.
 91. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vojtěch MORNSTEIN a Aleš BOUREK. Infrared camera assessment of skin surface temperature - Effect of emissivity. Physica Medica, European Journal of Medical Physics. Oxford: Elsevier Ltd, 2013, roč. 29, č. 6, s. 583-591. ISSN 1120-1797. doi:10.1016/j.ejmp.2012.09.003.
 92. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Nanotechnologie a s nimi spojená rizika. Biologie - chemie - zeměpis. Praha: SPN, 2013, roč. 22, č. 3, s. 124-126. ISSN 1210-3349.
 93. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Ovlivnění buněčné viability při kombinovaném působení ultrazvukového pole a nanočástic stříbra. In Josef Hanuš. XXXVI. Dny lékařské biofyziky- sborník abstrakt. UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013. s. 14-14. ISBN 978-80-87727-04-1.
 94. SEDLÁŘ, Martin a Vojtěch MORNSTEIN. Srovnání různých přístupů hranové detekce končetinových tepen v podélném řezu ultrazvukového obrazu. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 11-14. ISSN 0301-5491.
 95. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 4. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 96. 2012

 97. MORNSTEIN, Vojtěch. A přece se netočí! Praha: KLIKA, 2012. 240 s. ISBN 978-80-87373-31-6.
 98. CARUANA, C.J., M. WASILEWSKA-RADWANSKA, A. AURENGO, P.P. DENDY, V. KARENAUSKAITE, M.R. MALISAN, S. MATTSON, J.H. MEIJER, D. MIHOV, Vojtěch MORNSTEIN, E. ROKITA, E. VANO, M. WECKSTROM a M. WUCHERER. A strategic development model for the role of the biomedical physicist in the education of healthcare professionals in Europe. Physica Medica : European Journal of Medical Physics. Pisa-Roma: Elsevier, 2012, roč. 28, č. 4, s. 307-318. ISSN 1120-1797. doi:10.1016/j.ejmp.2011.05.001.
 99. MORNSTEIN, Vojtěch. Co je nového na alternativní scéně? 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 100. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiří DOSTÁL. Elektrická aktivita biologických membrán. Biologie – Chemie – Zeměpis. Praha: SPN, 2012, roč. 21, č. 1, s. 29-34. ISSN 1210-3349.
 101. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 1. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
 102. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Měření povrchové teploty pomocí termovizní kamery. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 103. VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN a Jaroslav ŠTĚRBA. Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 104. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics : Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 1. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 80 s. ISBN 978-80-210-5192-8.
 105. SEDLÁŘ, Martin, Vojtěch MORNSTEIN a Michal RUTTNER. Srovnání různých přístupů hranové detekce končetinových tepen v podélném řezu ultrazvukového obrazu. In XXXV. Dny lékařské biofyziky, Rožnov pod Radhoštěm,. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 106. SEDLÁŘ, Martin, Vojtěch MORNSTEIN a Michal RUTTNER. Srovnání různých přístupů hranové detekce končetinových tepen v podélném řezu ultrazvukového obrazu. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 107. MARYŠKOVÁ, Věra, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. Stručná historie dnů lékařské biofyziky v číslech. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
 108. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 3. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 109. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Josef JAROŠ. Ultrasound and Cisplatin Combined Treatment of Human Melanoma Cells A375—the Study of Sonodynamic Therapy. Ultrasound in Medicine and Biology. 2012, roč. 38, č. 7, s. 1205-1211. ISSN 0301-5629. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2012.02.006.
 110. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Úskalí termografického měření v medicíně. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 5-10, 5 s. ISSN 0301-5491.
 111. ŠRÁMEK, Jaromír, Martin SEDLÁŘ, Vojtěch MORNSTEIN, Ondřej RÁČEK, Jan BRABEC a Aneta PIERZYNOVÁ. Ziskavani a analyza obrazove informace. Neuveden, 2012.
 112. 2011

 113. BERNARD, Vladan a Vojtěch MORNSTEIN. Cisplatin utilized in sonodynamic therapy. In Proceedings-Biopolymers: structure and dynamics , A biophysical workshop. 2011. ISBN 978-80-263-0050-2.
 114. BERNARD, Vladan, Lukáš FOJT, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Determination of free cisplatin in medium by differential pulse polarography after ultrasound and cisplatin treatment of a cancer cell culture. Indian Journal of Biochemistry & Biophysics. India: National Institute of Science Communicat, 2011, roč. 48, č. 1, s. 59-62. ISSN 0301-1208.
 115. DOSTÁL, Jiří a Vojtěch MORNSTEIN. Energie, teplo a lidské tělo. Biologie - Chemie - Zeměpis. Praha: SPN, 2011, roč. 20, č. 3, s. 133-137. ISSN 1210-3349.
 116. BERNARD, Vladan, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Naděžda VAŠKOVICOVÁ. Interakce ultrazvukového pole s biologickými strukturami. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2011, roč. 60 (2011), 3-4, s. 199-203. ISSN 0009-0700.
 117. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 118. MORNSTEIN, Vojtěch. Selhání imunity nebo pouhé fluktuace systému? Malé zamyšlení nad vztahem akademického světa a pseudovědy medicínské i jiné. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita : Akademické nakladatelství CERM, 2011, roč. 2, č. 1, s. 115-117. ISSN 1804-6657.
 119. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Sonodynamická terapie - studie účinků na buňkách A375 lidského majligního melanomu. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
 120. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 2. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-4792-1.
 121. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 122. 2010

 123. CARUANA, Carmel J., M. WASILEVSKA-RADWANSKA, A. AURENGO, P.P. DENDY, V. KARENAUSKAITE, M.R. MALISAN, J.H. MEIJER, D. MIHOV, Vojtěch MORNSTEIN, E. ROKITA, E. VANO, M. WECKSTROM a M. WUCHERER. A comprehensive SWOT audit of the role of the biomedical physicist in the education of healthcare professionals in Europe. Physica Medica : European Journal of Medical Physics. Pisa-Roma: Elsevier, 2010, roč. 26, č. 2, s. 98-110. ISSN 1120-1797.
 124. MORNSTEIN, Vojtěch. (Bio)fyzika a medicína. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
 125. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Iva SLANINOVÁ. Biological effects of combined ultrasound and cisplatin treatment on ovarian carcinoma cells. Ultrasonics. 2010, roč. 50, č. 3, 357-362. ISSN 0041-624X.
 126. CARUANA, Carmel J., M. WASILEVSKA-RADWANSKA, A. AURENGO, P.P. DENDY, V. KARENAUSKAITE, M.R. MALISAN, J.H. MEIJER, D. MIHOV, Vojtěch MORNSTEIN, E. ROKITA, E. VANO, M. WECKSTROM a M. WUCHERER. EFOMP project "Biomedical physics education for the medical/healthcare professions" - an update for MEDPHYS2010. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 90-94. ISSN 1822-5721.
 127. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ, Carmel J. CARUANA a Ivo PROVAZNÍK. First experience of teaching General Biophysics to Biomedical Technologists. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
 128. VLK, Daniel a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika, komunikační nástroj - terminologický základ pro všechny zdravotnické odbornosti. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
 129. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Carmel J. CARUANA. Medical biophysics curricula for first year students of medicine and dentistry at Masaryk University, Brno, Czech republic. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
 130. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. Medical Physics and Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 86-89. ISSN 1822-5721.
 131. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of physics. 2. upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 80 s. ISBN 978-80-210-5192-8.
 132. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ovlivnění buněčných linií A2780 a A2780cis v závislosti na aplikaci ultrazvukového pole a cytostatika. Folia Medica Cassoviensia. Košice (Slovenská Republika): Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2010, roč. 65 / 2010, č. 1, s. 23-25. ISSN 1337-7817.
 133. MORNSTEIN, Vojtěch. Postavení doplňkové a alternativní medicíny v onkologii. In Jurga, Ludovít, a kol. Klinická a radiačná onkológia. 1. vydanie. Martin: Osveta, 2010. s. 617-625. ISBN 978-80-8063-302-8.
 134. BERNARD, Vladan, Lukáš FOJT, Jan KUTA, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Stanovení cisplatiny v buněčné suspenzi po sonodynamické aplikaci ultrazvuku. In XXXIII. Dny Lékařské Biofyziky. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.
 135. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Teaching of medical physics to medical, dental, healthcare and biomedical engineering students in the Czech Republic. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 153-156. ISSN 1822-5721.
 136. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. What topics shoul we include in the physics component of the entrance examination for medical schools? In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.
 137. MORNSTEIN, Vojtěch a Daniel VLK. XXXIII. Dny lékařské biofyziky. První. Brno: Tribun EU, 2010. 76 s. ISBN 978-80-7399-962-9.
 138. 2009

 139. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics conceptual base for medical/healthcare/technology students at the Department of biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk Uni., Brno. In IFMBE Proceedings, Vol. 25/XII., World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. s. 54-56. ISBN 978-3-642-03897-6.
 140. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 141. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Aplikace fyzikálně-chemických faktorů na buňky ovariálního karcinomu. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
 142. PACLOVÁ, Šárka, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. Biomedical Device learning needs of general nurses in first cycle programs in the Czech Republic. In IFMBE Proceedings, Vol. 25, World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. s. 145-147. ISBN 978-3-642-03897-6.
 143. CARUANA, Carmel J., M. WASILEVSKA-RADWANSKA, A. AURENGO, P.P. DENDY, V. KARENAUSKAITE, M.R. MALISAN, J.H. MEIJER, D. MIHOV, Vojtěch MORNSTEIN, E. ROKITA, E. VANO, M. WECKSTROM a M. WUCHERER. EFOMP project 'Biomedical physics education for the healthcare professions' - an update for WC2009. In IFMBE Proceedings, Vol. 25, World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. s. 141-144. ISBN 978-3-642-03897-6.
 144. CARUANA, Carmel J., M. WASILEVSKA-RADWANSKA, A. AURENGO, P.P. DENDY, V. KARENAUSKAITE, M.R. MALISAN, J.H. MEIJER, D. MIHOV, Vojtěch MORNSTEIN, E. ROKITA, E. VANO, M. WECKSTROM a M. WUCHERER. EFOMP project 'Biomedical physics education for the medical/healthcare professions'. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
 145. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Lékařská biofyzika pro lékařské i nelékařské obory na LF MU a její širší význam. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
 146. MORNSTEIN, Vojtěch. Pohled skeptika na alternativní medicínu. In Praktický lékař a civilizační nemoci, uspořádali H. Matějovská Kubešová, J.Holík, V. Marek. Brno: LF MU, Protis s.r.o., 2009. s. 24-28. ISBN 978-80-903674-7-0.
 147. CARUANA, Carmel J., M. WASILEVSKA-RADWANSKA, A. AURENGO, P.P. DENDY, V. KARENAUSKAITE, M.R. MALISAN, J.H. MEIJER, Vojtěch MORNSTEIN, E. ROKITA, E. VANO a M. WUCHERER. The role of the biomedical physicist in the education of the healthcare professions: An EFOMP project. Physica Medica. Pisa-Roma: Istituti Editoriali Poligrafici Intern., 2009, roč. 25, č. 3, s. 133-140. ISSN 1120-1797.
 148. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Roman JANISCH, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ultrastructural changes in the nuclear membrane during interphase and apoptosis. In Mikroskopia 2009. 2009. ISBN 978-80-7399-739-7.
 149. 2008

 150. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics laboratory practical curriculum for biomedical technology and bioinformatics students. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 s.
 151. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Biofyzika ve zdravotnických bakalářských oborech. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 105-110, 10 s. ISBN 978-80-244-1985-5.
 152. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, roč. 2008, č. 54, s. 97-101. ISSN 0015-5500.
 153. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo PROVAZNÍK, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. The Contribution of the medical faculty, Masaryk univ., Brno, to the education of biomedical technologists. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 s.
 154. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The in vitro effect of ultrasound and cisplatin on A2780 and A2780cis cell line. In XIX. BIOLOGICKÉ DNY. Hradec Králové, 2008. s. 54. ISBN 978-80-7399-545-4.
 155. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. The viability of human ovarian carcinoma cell lines A2780 and A2780cis after ultrasound exposure and cisplatin treatment. In The 31st Medical Biophysics Conference. 2008. ISBN 978-80-244-1985-5.
 156. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Viabilita buněk linií lidského ovariálního karcinomu A2780 a A2780cis po kombinovaných účincích ultrazvuku a cisplatiny. In Proceedings XXXI. dny lékařské biofyziky. Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 13-16. ISBN 978-80-244-1985-5.
 157. VACHUTKA, Jaromír, Pavel GREC, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. Visualizing and measuring the temperature field produced by medical diagnostic ultrasound using thermography. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, 2008, roč. 29, č. 2008, s. 1287-1294. ISSN 1361-6404.
 158. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
 159. VLK, Daniel a Vojtěch MORNSTEIN. Výuka praktických cvičení z biofyziky pro studenty technicky zaměřených nelékařských zdravotnických bakalářských oborů. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 151-154. ISBN 978-80-244-1985-5.
 160. 2007

 161. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Biomedical physic education for healthcare professionals of the future,. In Sborník abstrakt. 2007. vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007. s. 40-41. ISBN 978-80-239-9421-6.
 162. BRABEC, Kamil a Vojtěch MORNSTEIN. Detection of ultrasonic cavitation based on low-frequency analysis of acoustic signal. Central European Journal of Biology. Springer Versita, 2007, roč. 2, č. 2, s. 213-221. ISSN 1895-104X.
 163. MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5.
 164. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Účinek nízkých intenzit ultrazvuku a cisplatiny na viabilitu buněk A2780. In Sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 2007. s. 12. ISBN 978-80-239-9421-6.
 165. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Use of chemical dosimetry for comparison of ultrasound and ionising radiation of cavitation. Physiological Research. Praha, 2007, roč. 56, Suppl.1, s. S77-S84, 7 s. ISSN 0862-8408.
 166. 2006

 167. BRABEC, Kamil a Vojtěch MORNSTEIN. Effect of physical factors on cavitation threshold. In XXIX. Dny lékařské biofyziky. Bratislava, 2006.
 168. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Photochemical properties of a potential photosensitiser indocyanine green in vitro. Journal of Photochemistry and Photobiology B: biology. Elsevier, 2006, roč. 85, č. 2, s. 150-154. ISSN 1011-1344.
 169. MORNSTEIN, Vojtěch, František CVACHOVEC a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Preperation of practical training in radiological subject taught at Masarykiensis University. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, roč. 107/2006, č. 4, s. 164-164. ISSN 0006-9248.
 170. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Lenka FORÝTKOVÁ. Project support of practical training in biophysics. Bratislava Medical Journal. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, roč. 8/2006, č. 107, s. 336-338. ISSN 0006-9248.
 171. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ, Bohdan KRATOCHVÍL, Kamil BRABEC a Pavlína BEČVÁŘOVÁ. Towards understanding the cellular and subcellular action of ultrasound. Bratislava Medical Journal. Bratislava: School of Medicine, Comenius University,, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 164-165. ISSN 0006-9248.
 172. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Daniel VLK. Zdroje zdravotnických znalostí, nástroje na jejich správu (možnosti, omezení, rizika). In II.Celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno,2006. Brno: Lékařská fakulta MU, Brno, 2006.
 173. 2005

 174. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2005, roč. 7, č. 3, s. 277-281. ISSN 1212-4184.
 175. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína a klinicky neověřená terapie v onkologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2005, roč. 7, č. 6, s. 605-609. ISSN 1212-4184.
 176. BRABEC, Kamil, Vojtěch MORNSTEIN, Štěpán HEFNER a Jan HAVRÁNEK. Analysis of acoustic signal incidental to ultrasonic cavitation. In EDS 05. Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2005. s. 154-159. ISBN 80-214-2990-9.
 177. BRABEC, Kamil a Vojtěch MORNSTEIN. Analýza akustického signálu provázejícího ultrazvukovou kavitaci. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 12-12. ISBN 80-210-3695-8.
 178. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN a Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, roč. 68, č. 1, s. 1-5. ISSN 1059-910X.
 179. MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská biofyzika včera, dnes a zítra. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 65-65. ISBN 80-210-3695-8.
 180. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sledování účinku kavitačního ultrazvuku na larvy korýše Artemia salina. In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. s. 50-50. ISBN 80-210-3695-8.
 181. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK a Vojtěch MORNSTEIN. Studium fototoxicity indocyaninové zeleně in vitro. In Sborník XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s.59. ISBN 80-210-3695-8.
 182. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Jiří ŠVIHÁLEK a Vojtěch MORNSTEIN. The study of cytotoxcicity and phototoxicity of indocyanine green in vitro. Scripta Medica (BRNO). Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 78-2005, č. 5, s. 305-312, 16 s. ISSN 1211-3395.
 183. FORÝTKOVÁ, Lenka a Vojtěch MORNSTEIN. XXVIII.Dny lékařské biofyziky, Valtice, hotel Hubertus, 25.5 - 27.5.2005. 2005.
 184. 2004

 185. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
 186. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, František CVACHOVEC a Vojtěch MORNSTEIN. Dozimetrie ve studium radiologické fyziky. In Sborní abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 59-59.
 187. KOUTNÁ, Markéta, Roman JANISCH, Marek UNUCKA, Adam SVOBODNÍK a Vojtěch MORNSTEIN. Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa. Photochemistry and Photobiology. 2004, roč. 80, č. 3, s. 531-534. ISSN 0031-8655.
 188. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, roč. 126, Supp. 2, s. 168-168. ISSN 1330-4917.
 189. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Koncepce studia radiologické fyziky na MU v Brně. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 42-42.
 190. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Metodika sledování reparace cytoskeletu buněk založená na diskrétní Fourierově transformaci. In Sborník abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vydání. Hradec Králové: Ústav Lékařské biofyziky LF UK, 2004. s. 3-3.
 191. KRATOCHVÍL, Bohdan, Petr DVOŘÁK a Vojtěch MORNSTEIN. Srovnání účinků kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření pomocí chemické dozimetrie. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. s. 31-31.
 192. 2003

 193. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternatív orvoslás és áltudomány - Egy biofizikus megjegyzései. 'přel. Bencze Gyula'. Természet Világa. Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2003, roč. 134, č. 3, s. 132-134. ISSN 0040-3717.
 194. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína a onkologie. In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. první. Praha: Grada publishing, 2003. s. 765-770. ISBN 80-247-0677-6.
 195. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Bilogické účinky ultrazvuku -současný stav znalostí. Olomouc: Česká spol. pro UZ, UP Olomouc, Vídeňská universita, Spol. pro biomed. inženýrství, 2003. s. 13 - 14.
 196. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Biofyzikální centrum MU a Biofyzikálního ústavu AV ČR. 2002. vyd. UK Praha: Ústav biofyziky a informatiky, 2003. s. 60. ISBN 80-239-0497-3.
 197. NÁDENÍČEK, Petr a Vojtěch MORNSTEIN. Detekce kavitačního prahu v systémech modelující tělesné tekutiny. In X. ročník konference mladých lékařů. FN U svaté Anny v Brně, 2003.
 198. MORNSTEIN, Vojtěch. Jiří Heřt, Jan Hnízdil a Pavel Klener: Akupunktura - mýty a realita. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 49, č. 3, s. 199-199. ISSN 0042-773X.
 199. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Využití ultrazvuku v medicíně. České Budějovice: Mgr. Renata Havránková, 2003. s. 37.
 200. 2002

 201. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternative medicine and pseudoscience - comments of a biophysicist. Skeptical Inquirer. Amherst: CSICOP, 2002, roč. 26, č. 6, s. 40-43. ISSN 0194-6730.
 202. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína z pohledu přírodovědce. In Věda kontra iracionalita 2. první. Praha: Academia, 2002. s. 103-112. ISBN 80-200-1020-3.
 203. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Problém nepřímého účinku ultrazvuku. 2002. vyd. Lékarská fakulta v Martině: Ústav Biofyziky, 2002. s. 42.
 204. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemical effects of descaler-produced ultrasound in vitro. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 75, č. 1, s. 21-28. ISSN 1211-3395.
 205. GREC, Pavel, Aleš BOUREK, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Vliv stupně počítačové gramotnosti posluchačů LF MU na strukturu výuky výpočetní techniky a zdravotnické informatiky. In Zborník abstraktov. Lékarská fakulta v Martine: Ústav biofyziky, 2002. s. 12.
 206. 2001

 207. NÁDENÍČEK, Petr, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Detekce kavitačního prahu v systémech modelujících tělesné tekutiny a měkké tkáně. In Sborník abstrakt XXIV. Dnů lékařské biofyziky. Praha: III. LKékařská fakulta UK, 2001. s. 20-20.
 208. MORNSTEIN, Vojtěch a Petr KAPLAN. Fyzikální a chemická rizika ultrazvukových aplikací v medicíně. Medicína v praxi. Praha: Adore, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 73-74. ISSN 1212-8759.
 209. MORNSTEIN, Vojtěch a Lenka FORÝTKOVÁ. Fyzioterapie a rehabilitace - alternativní medicína nebo medicína založená na důkazech?_. Praha: Ústav lékařské biofyziky, 2001. s. 53.
 210. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes in the arrangement of intermediary filaments exposed to therapeutic laser. In Cells III, J. Berger ed. České Budějovice: Kopp, 2001. s. 179-180. ISBN 80-7232-154-4.
 211. KRATOCHVÍL, Bohdan, Lenka FORÝTKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Chemické a hemolytické účinky ultrazvukového přístroje BTL - 07. In Sborník abstrakt. Praha: Ústav lékařské boifyziky, 2001. s. 19.
 212. NÁDENÍČEK, Petr a Vojtěch MORNSTEIN. Jsou rizika ultrazvukové diagnostiky pouze teorií nebo realitou v ordinaci lékaře? In Sborník abstrakt XXIV. Dnů lékařské biofyziky. Praha: III. Lékařská fakulta UK, 2001. s. 23-23.
 213. ŠIDLOVÁ, Alexandra, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Laser light effects on the cytoskeleton of HeLa cells. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2001, roč. 74, č. 3, s. 195-394. ISSN 1211-3395.
 214. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4.
 215. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, s. 5-9. ISSN 0551-1038.
 216. NÁDENÍČEK, Petr, Josef ŠIKULA a Vojtěch MORNSTEIN. Low-frequency acoustic signal analysis for detection of cavitation caused by medical equipment. In Mezinárodní workshop "Noise and non-linearity testing of modern electronics components". 2001.
 217. NÁDENÍČEK, Petr, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Nízkofrekvenční analýza akustického signálu - nová metoda detekce kavitace. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, s. 65-70. ISSN 0551-1038.
 218. GREC, Pavel, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ a Aleš BOUREK. Současný stav výuky biofyziky na LF MU v Brně. In Sborník abstrakt XXIV. Dnů lékařské biofyziky. Praha: III. Lékařská fakulta UK, 2001. s. 13.
 219. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA a Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. 1. vyd. Brno: Lékařský fakulta MU v Brně, 2001. 92 s. ISBN 80-210-2542-5.
 220. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Roman JANISCH, Alexandra ŠIDLOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Ultrastructural changes in the actin cytoskeleton after therapeutic ultrasound treatment. In Sborník XVI. Biologických dnů "Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie". 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 128. ISBN 80-244-0327-7.
 221. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN a Bohdan KRATOCHVÍL. Ultrazvukový "descaling" a jeho možné vedlejší účinky. In Sborník abstrakt. Praha: Ústav lékařské biofyziky, 2001. s. 18.
 222. 2000

 223. MORNSTEIN, Vojtěch, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Biophysical Principles of Medical Technology. 2. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 148 s. ISBN 80-210-2414-3.
 224. BOUREK, Aleš, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Co vlastně chtějí? In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 5. ISBN 80-238-5214-0.
 225. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes of tumour cell cytoskeleton caused by therapeutic laser. In Cells II, J. Berger ed. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2000. s. 179-180. ISBN 80-7232-120-X.
 226. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Lékařská fyzika, biofyzika a informatika. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 42-43. ISBN 80-238-5214-0.
 227. NÁDENÍČEK, Petr, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Ovlivnění kavitačního prahu suspenzí mikrobublin. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 42-43. ISBN 80-238-5214-0.
 228. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. Plzeňský lékařský sborník. Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2000, roč. 2000, č. 67, s. 143-146. ISSN 0551-1038.
 229. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400. In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. s. 33-34. ISBN 80-238-5214-0.
 230. 1999

 231. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN a Květoslav ŠIPR. Alternativní medicína a studenti medicíny. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 30-31. ISBN 80-7097-369-2.
 232. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří LECHNER. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 148 s. ISBN 80-210-2213-2.
 233. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Buněčné účinky ultrazvuku. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 73-74. ISBN 80-7097-369-2.
 234. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Cytoskelet a proliferace HeLa buněk v důsledku kombinovaného účinku ultrazvuku a cytostatik. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 70-71. ISBN 80-967507-5-5.
 235. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Detekce účinku ultrazvuku a cytostatik na buňky tkáňových kultur. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 1999. vyd. Košice, SR: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 84-85. ISBN 80-7097-369-2.
 236. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Dny lékařské biofyziky: Historie a perspektiva. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 6-7. ISBN 80-967507-5-5.
 237. KRATOCHVÍL, Bohdan a Vojtěch MORNSTEIN. Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření. In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. s. 58. ISBN 80-7097-369-2.
 238. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Stress action of changed temperature on the cytoskeleton of tumour cells. In CELLS. 1999. vyd. Ceské Budejovice: KOPP nakladatelství, 1999. s. 126. ISBN 80-7232-069-6.
 239. MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník. ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999. 208 s. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9.
 240. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Výuka lékařské biofyziky jako problém. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. s. 24-27. ISBN 80-967507-5-5.
 241. 1998

 242. MORNSTEIN, Vojtěch. An overview of general physics. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 76 s. ISBN 80-210-1560-8.
 243. VAŠINA, Petr, Josef ŠIKULA, Martin VAŠINA, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Detekce kavitačního prahu na základě analýzy nízkofrekvenčních složek kavitačního šumu. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 29, č. 6, s. 140-143. ISSN 0301-5491.
 244. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina �KORPÍKOVÁ a Pavel GREC. FCM stanovení profilu DNA u nádorových buněk v pokusech in vitro a in vivo. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 26. ISBN 80-238-2322-1.
 245. MORNSTEIN, Vojtěch. Ivo Hrazdira, DrSc. - Osobnost a dílo. Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 631-632. ISSN 0036-5327.
 246. TALAČ, Robert, Ivan HORNIAK, Jan ŽALOUDÍK, Zdeněk PAČOVSKÝ, Helena BARTOŇKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. Neinvazivní stanovení perfuze jaterních metastáz kolorektálního karcinomu pomocí Power Dopplera. Miniinvazivní terapie. Brno: MEDICA MEDIA, 1998, III, č. 2, s. 54-58. ISSN 1211-5177.
 247. MORNSTEIN, Vojtěch. Otazníky medicínské pavědy. Remedia populi. Praha: PANAX Co., 1998, roč. 1998, č. 1, s. 2-4. ISSN 1211-698X.
 248. MORNSTEIN, Vojtěch. Sisyfos jako nutnost. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 34-39. ISSN 1211-3384.
 249. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound and cytostatic treatment on the cytoskeleton of HeLa cells. Folia biologica. Praha: Institute of Molecular Genetics, 1998, roč. 44, č. 2, s. 14. ISSN 0015-5500.
 250. DOLNÍKOVÁ, Marcela, Jiřina �KORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Vojtěch MORNSTEIN a Roman JANISCH. Účinek cytostatik na ultrazvukem ovlivněný cytoskelet HeLa buněk. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 21. ISBN 80-238-2322-1.
 251. HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Úvod do obecné a lékařské biofyziky. Brno: Masarykova univerzita Lékařská fakulta, 1998. 274 s. ISBN 80-210-1822-4.
 252. LECHNER, Jiří a Vojtěch MORNSTEIN. Výchozí znalosti výpočetní techniky studentů I.ročníku LF MU. In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. s. 42. ISBN 80-238-2322-1.
 253. 1997

 254. MORNSTEIN, Vojtěch. An Overview of General Physics. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 72 s. ISBN 80-210-1560-8.
 255. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Bachelor study and biophysics. editor Elena Kukurová. In KUKUROVÁ, Elena. Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. 1. vyd. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 19-20. ISBN 80-967064-7-0.
 256. VAŠINA, Petr, Josef ŠIKULA, Pavel VAŠINA, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN a Pavel GREC. Cavitation treshold detection using acoustic signal measurements. In Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 132-133. ISBN 80-967064-7-0.
 257. MORNSTEIN, Vojtěch. Cavitation-induced risks associated with contrast agents used in ultrasonography. European Journal of Ultrasound. Elsevier Science Ireland Ltd, 1997, roč. 6, č. 5, s. 101-111. ISSN 0929-8266.
 258. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA a Pavel GREC. Flow-cytometry: principles and its use in detection ultrasound bioeffects. In Advances in Medical Physics, Biophysics and Biomaterials. Bratislava: Male Centrum, 1997. s. 48-51. ISBN 80-967064-7-0.
 259. MORNSTEIN, Vojtěch. Jev zvaný UFO. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 39-44. ISSN 1211-3384.
 260. MORNSTEIN, Vojtěch. K diskusi o biofyzice. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1997, roč. 47, 4-5, s. 289-290. ISSN 0009-0700.
 261. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Kombinovaný účinek ultrazvuku a cytostatik na cytoskelet HELA buněk. In XIV.Biologické dny. 1997. vyd. Praha,CR: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1997. s. 79. ISBN 80-85009-29-3.
 262. MORNSTEIN, Vojtěch. Potěmkinova medicína, čili obchod se lží. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 1, s. 53-56. ISSN 1211-3384.
 263. 1996

 264. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
 265. MORNSTEIN, Vojtěch. Brání lékaři vědeckou úroveň medicíny? Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 58-61. ISSN 1211-3384.
 266. MORNSTEIN, Vojtěch. Pavěda a my - ignorovat či neignorovat? editoři: Jiří Lechner, Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková. In LECHNER, Jiří, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sborník abstrakt XIX. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 20. ISBN 80-210-1350-8.
 267. TALAČ, Richard, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. "Power Doppler Imaging" - nová alternativa barevného dopplerovského zobrazení. Scripta medica. 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 57-60. ISSN 1211-3395.
 268. TALAČ, Richard, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. "Power Doppler Imaging" - nová alternativa barevného dopplerovského zobrazení. In Scripta medica. 69. vyd. Brno: LF MU, 1996. s. 57-60. Suppl.1. ISBN 1211-3395.
 269. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH, Vojtěch MORNSTEIN, Ivo HRAZDIRA a Lenka FORÝTKOVÁ. Účinky ultrazvuku na cytoskelet HeLa buněk. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 51-56. ISSN 1211-3395.
 270. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Ultrazvukové pole a jeho reprodukovatelnost v biologickém experimentu. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1996, roč. 69, Suppl. 1, s. 39-43. ISSN 1211-3395.
 271. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Ultrazvukové pole a jeho reprodukovatelnost v biologickém experimentu. Editoři: Jiří Lechner, Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková. In LECHNER, Jiří, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sborník abstrakt XIX. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 21. ISBN 80-210-1350-8.
 272. 1995

 273. FORÝTKOVÁ, Lenka, Ivo HRAZDIRA a Vojtěch MORNSTEIN. Effect of ultrasound on DNA synthesis in tumor cells. Ultrasound in Medicine and Biology. 1995, roč. 21, č. 4, s. 585-592. ISSN 0301-5629.
 274. MORNSTEIN, Vojtěch. Iracionalita radiofobie a její společenské souvislosti. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 20-23.
 275. MORNSTEIN, Vojtěch a Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Ultrazvuk - jeho historie ve světě a u nás. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1995, roč. 26, č. 5, s. 115-118. ISSN 0301-5491.
 276. MORNSTEIN, Vojtěch. Ultrazvuk v biologii a medicíně. Vesmír. Praha: Vesmír, 1995, roč. 74, č. 10, s. 566-569. ISSN 0042-4544.
 277. 1994

 278. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Intenzívní ultrazvuk a jeho význam v lékařství. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 25, č. 1, s. 25-26. ISSN 0301-5491.
 279. MORNSTEIN, Vojtěch a Pavel GREC. Nové terapeutické aplikace intenzívního ultrazvuku. Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 25, č. 1, s. 85-87. ISSN 0301-5491.
 280. MORNSTEIN, Vojtěch a Petr KAPLAN. Ultrazvuk, jeho chemické účinky a biochemické aplikace. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1994, roč. 88, č. 8, s. 650-659. ISSN 0009-2770.
 281. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.
 282. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ a Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii. Česká stomatologie. 1994, roč. 94, č. 4, s. 191-204. ISSN 1210-7891.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 1. 2023 04:25