Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DYMÁČKOVÁ, Radana, Iveta SELINGEROVÁ, Tomáš KAZDA, Marek SLÁVIK, Jana HALÁMKOVÁ, Michaela ŠVAJDOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLÁMA. Effect of Acupuncture in Pain Management of Head and Neck Cancer Radiotherapy: Prospective Randomized Unicentric Study. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-12. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10051111.
 2. ŠVAJDOVÁ, Michaela, Tomáš KAZDA, Pavol DUBINSKÝ a Pavel ŠLAMPA. Radikální reiradiace rekurentních nádorů hlavy a krku s využitím zevní radioterapie. Klinická onkologie. Brno: Care Comm s r.o., 2021, roč. 34, č. 2, s. 103-112. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021103.
 3. ŠVAJDOVÁ, Michaela, Pavol DUBINSKÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Současné možnosti reiradiace nádorů hlavy a krku. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2021, roč. 2021, č. 2, s. 58-62. ISSN 1802-4475. doi:.
 4. BURKOŇ, Petr, Iveta SELINGEROVÁ, Marek SLÁVIK, Petr POSPÍŠIL, Lukas BOBEK, Libor KOMINEK, Pavel OSMERA, Tomáš PROCHÁZKA, Miroslav VRZAL, Tomáš KAZDA a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic Body Radiotherapy for Lymph Node Oligometastases: Real-World Evidence From 90 Consecutive Patients. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2021, roč. 10, FEB 2021, s. 1-13. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.616494.
 5. 2020

 6. DYMÁČKOVÁ, Radana, Tomáš KAZDA, Marek SLÁVIK, Iveta SELINGEROVA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLÁMA. Acupuncture in the treatment of acute toxicity during and after head and neck cancer radiotherapy: Interim analysis of randomized prospective open-label trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2020, roč. 164, č. 4, s. 454-460. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2020.021.
 7. BELANOVÁ, Renata, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Michal STANDARA, Eva JANŮ, Renata KOUKALOVÁ, Jan KŘÍSTEK, Petr BURKOŇ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Petr POSPÍŠIL, Arnab CHAKRAVARTI, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Tomáš KAZDA. In silico study of pseudoprogression in glioblastoma: collaboration of radiologists and radiation oncologists in the estimation of extent of high dose RT region. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2020, roč. 164, č. 3, s. 307-313. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.039.
 8. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT a Pavel ŠLAMPA. Multidisciplinární přístup v léčbě gliomů - astrocytomy a oligodendrogliomy. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2020, roč. 22, č. 2, s. 137-142. ISSN 1212-4184.
 9. KALA, Zdeněk, Martin ZATLOUKAL, Vladimír ČAN, Beáta HEMMELOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Nové trendy v neoadjuvantní léčbě lokálně pokročilého karcinomu rekta z pohledu chirurga - komentář. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 33, č. 5, s. 362-371. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020362.
 10. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Václav VYBÍHAL, Radim JANČÁLEK, Igor KISS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Andrea KNIGHT, Jiří ŠÁNA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Pre-Radiotherapy Progression after Surgery of Newly Diagnosed Glioblastoma: Corroboration of New Prognostic Variable. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-13. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10090676.
 11. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
 12. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 13. ŠVAJDOVÁ, Michaela, Marián SIČÁK, Pavol DUBINSKÝ, Marek SLÁVIK, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Recurrent Nasopharyngeal Cancer: Critical Review of Local Treatment Options Including Recommendations during the COVID-19 Pandemic. Cancers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 12, s. 1-19. ISSN 2072-6694. doi:10.3390/cancers12123510.
 14. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Renata BELANOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Radim JANČÁLEK, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Alexandr POPRACH a Pavel ŠLAMPA. Retrospektivní analýza pacientů s glioblastomem se zaměřením na velmi časnou progresi před zahájením adjuvantní léčby. In 11. MEZIOBOROVÉ ONKOLOGICKÉ KOLOKVIUM PragueONCO 2020. 2020. ISBN 978-80-87339-61-9.
 15. AHMAD, Parwez, Marek SLÁVIK, Karolína TRACHTOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Dominik GURÍN, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Salivary microRNAs identified by small RNA sequencing as potential predictors of response to intensity-modulated radiotherapy in head and neck cancer patients. CELLULAR ONCOLOGY. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 43, č. 3, s. 505-511. ISSN 2211-3428. doi:10.1007/s13402-020-00507-7.
 16. FADRUS, Pavel, Tomáš KAZDA, Petr DVORACEK, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Radana DYMÁČKOVÁ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Renata BELANOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA a Pavel ŠLAMPA. Targeted Radiotherapy of the Tumor Cavity after Surgical Resection of Aggressive Recurrent Brain Metastasis: A Case Report. CASE REPORTS IN ONCOLOGY. BASEL: KARGER, 2020, roč. 13, č. 1, s. 233-238. ISSN 1662-6575. doi:10.1159/000506328.
 17. 2019

 18. BURKOŇ, Petr, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Marek SLÁVIK, Libor KOMÍNEK, Iveta SELINGEROVÁ, D. M. BLAKAJ, Tomáš PROCHÁZKA, Miroslav VRZAL, Zdeněk ŘEHÁK a Pavel ŠLAMPA. Ablative dose stereotactic body radiation therapy for oligometastatic disease: a prospective single institution study. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2019, roč. 66, č. 2, s. 315-325. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_180731N558.
 19. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Michal KÝR, Pavel ŠLAMPA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Ondřej SLABÝ, David LAŠTOVIČKA a Irene SLAVC. Customized, or randomized approach for H3K27M mutated diffuse midline gliomas? Analysis of 13 biopsy proven patients from two countries. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 20. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Robert BARTOŠ, Renat BELANOVÁ, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Diagnostika, operační a systémová terapie matastáz solidních nádorů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 13, č. 3, s. 123-128. ISSN 1802-4475.
 21. SLÁVIK, Marek, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Parwez AHMAD, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Expression of CD44, EGFR, p16, and their mutual combinations in patients with head and neck cancer: Impact on outcomes of intensity-modulated radiation therapy. Head and Neck. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 41, č. 4, s. 940-949. ISSN 1043-3074. doi:10.1002/hed.25533.
 22. KAZDA, Tomáš, Renat BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Glioart, investigátorem iniciovaná akademická klinická studie – prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů (patterns of failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC). In Klinická onkologie. 2019. ISBN 978-80-204-5325-9.
 23. KAZDA, Tomáš, Radim JANČÁLEK, Renata BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radek LAKOMÝ. GLIOBLASTOMA SURVIVAL OUTCOMES RELATED TO CORTICAL/NEURAL STEM CELLS REGIONS. In 14th Meeting of the European-Association-of-Neuro-Oncology (EANO). 2019. ISSN 1522-8517. doi:10.1093/neuonc/noz126.336.
 24. PEŠEK, Miloš, Jana SKŘIČKOVÁ, Vítězslav KOLEK, Petr ZATLOUKAL, Adam PEŠTÁL a Pavel ŠLAMPA. Klinický standard komplexní péče o pacienty s bronchogenním malobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii. Praha: maxdorf, 2019. s. 226-260, 34 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 25. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Klinický standrad komplexní péče o pacienty s bronchogenním nemalobuněčným karcinomem plic. In Doporučené postupy v pneumologii 3. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2019. s. 226-260, 34 s. ISBN 978-80-7345-624-5.
 26. AHMAD, Parwez, Jiří ŠÁNA, Marek SLÁVIK, Dominik GURÍN, Lenka RADOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA-15b-5p Predicts Locoregional Relapse in Head and Neck Carcinoma Patients Treated With Intensity-modulated Radiotherapy. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2019, roč. 16, č. 2, s. 139-146. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20119.
 27. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, R JANČÁLEK, Pavel FADRUS, Renat BELANOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Nejdůležitější neuroonkologické klinické studie publikované v roce 2018. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 28. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA, Radek LAKOMÝ a Ondřej SLABÝ. NOS ČOS – Centrum Brno. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 29. JANČÁLEK, Radim, Tomáš KAZDA, Renata BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radek LAKOMÝ. RAPID EARLY PROGRESSION OF GLIOBLASTOMA IS NOT RELATED TO CORTICAL/NEURAL STEM CELLS REGIONS. In 14th Meeting of the European-Association-of-Neuro-Oncology (EANO). 2019. ISSN 1522-8517. doi:10.1093/neuonc/noz126.342.
 30. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Robert BARTOŠ, Renata BELANOVÁ, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti radioterapie mozkových metastáz solidních nádorů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 13, č. 4, s. 167-172. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2019.032.
 31. 2018

 32. SLÁVIK, Marek, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Parwez AHMAD, Markéta HERMANOVÁ, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. CD44, EGFR and p16 expressions in oropharyngeal squamous cell cancer patients treated by IMRT. In 37th Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO). 2018. ISSN 0167-8140. doi:10.1016/S0167-8140(18)32601-X.
 33. MUŽÍK, Jan, Ondřej MÁJEK, Ivana SVOBODOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa. Gliomy – současná diagnostika a léčba. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018. s. 14-23. ISBN 978-80-7345-561-3.
 34. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA a Pavel ŠLAMPA. Gliomy : současná diagnostika a léčba. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2018. 267 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-561-3.
 35. KAZDA, Tomáš, Adela MISOVE, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Adam DZIACKY, Renata BELANOVÁ, Martin BULIK, Zdeněk ŘEHÁK, Alexandr POPRACH, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ, Radim JANČÁLEK a Radek LAKOMÝ. Incidence of Hippocampal Metastases: Laterality and Implications for Unilateral Hippocampal Avoiding Whole Brain Radiotherapy. BioMed Research International. London: HINDAWI, 2018, roč. 2018, č. 2459608, s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2018/2459608.
 36. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Prediction potentialof #S#ed microRNAs in glioblastoma patients. In The 15th Meeting of the Asian Society for Neuro-Oncology (ASNO 2018). Bejing, China. 2018.
 37. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Parwez AHMAD, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Michal HENDRYCH, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Prognostic impact of combined immunoprofiles in oropharyngeal squamous cell carcinoma patients with respect to AJCC 8th edition. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 47, č. 9, s. 864-872. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12772.
 38. SCHAFER, Rebekka, Vratislav STRNAD, Csaba POLGAR, Wolfgang UTER, Guido HILDEBRANDT, Oliver J. OTT, Daniela KAUER-DORNER, Hellen KNAUERHASE, Tibor MAJOR, Jaroslav LYCZEK, Jose Luis GUINOT, Juergen DUNST, Cristina G. MIGUELEZ, Pavel ŠLAMPA, Michael ALLGAUER, Kristina LOSSL, Gyoergy KOVACS, Arnt-Rene FISCHEDICK, Rainer FIETKAU, Alexandra RESCH, Anna KULIK, Leo ARRIBAS, Peter NIEHOFF, Ferran GUEDEA, Annika SCHLAMANN, Christine GALL a Buelent POLAT. Quality-of-life results for accelerated partial breast irradiation with interstitial brachytherapy versus whole-breast irradiation in early breast cancer after breast-conserving surgery (GEC-ESTRO): 5-year results of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncology. New York: Elsevier Science INC, 2018, roč. 19, č. 6, s. 834-844. ISSN 1470-2045. doi:10.1016/S1470-2045(18)30195-5.
 39. KAZDA, Tomáš, Adam DZIACKY, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Marek SLÁVIK, Zdeněk ŘEHÁK, Radim JANČÁLEK, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Radiotherapy of glioblastoma 15 years after the landmark Stupp's trial: more controversies than standards? RADIOLOGY AND ONCOLOGY. LJUBLJANA: ASSOC RADIOLOGY & ONCOLOGY, 2018, roč. 52, č. 2, s. 121-128. ISSN 1318-2099. doi:10.2478/raon-2018-0023.
 40. SLÁVIK, Marek, Parwez AHMAD, Jiří ŠÁNA, Tetiana SHATOKHINA, Tomáš KAZDA, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. The Role of MicroRNAs Expression Model in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. In 37th Meeting of the European-Society-for-Radiotherapy-and-Oncology (ESTRO). 2018. doi:10.1016/S0167-8140(18)32599-4.
 41. 2017

 42. PROCHÁZKA, T., Tomáš KAZDA, Jana ZITTERBARTOVÁ, Libor KOMÍNEK, P. DVOŘÁČEK, D. FRANCOVÁ, D. DVOŘÁK a Pavel ŠLAMPA. Fotonová radioterapie kraniospinální osy s využitím dávkových gradientů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 1, s. 76-77. ISSN 0862-495X.
 43. ONDRÁČEK, Jakub, Pavel FADRUS, Jiří ŠÁNA, Andrej BEŠŠE, Tomáš LOJA, Marek VEČEŘA, Lenka RADOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Global MicroRNA Expression Profiling Identifies Unique MicroRNA Pattern of Radioresistant Glioblastoma Cells. Anticancer Research. Athens: The International Institute of Anticancer Research, 2017, roč. 37, č. 3, s. 1099-1104. ISSN 0250-7005. doi:10.21873/anticanres.11422.
 44. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X.
 45. ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar, Štěpán TUČEK, Pavel JANÍČEK, Michal MAHDAL a Pavel ŠLAMPA. Kombinovaná léčba měkkotkáňového sarkomu v oblasti pánve. Rozhledy v chirurgii. Praha: Chirurgie-Servis, 2017, roč. 96, č. 6, s. 263-266. ISSN 0035-9351.
 46. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Radim JANČÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 5, s. 337-342. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017337.
 47. POLGAR, C., O.J. OTT, G. HILDEBRANDT, D. KAUER-DORNER, H. KNAUERHASE, T. MAJOR, J. LYCZEK, J.L. GUINOT, J. DUNST, C.G. MIGUELEZ, Pavel ŠLAMPA, M. ALLGAUER, K. LOSSL, B. POLAT, G. KOVACS, A.R. FISCHEDICK, R. FIETKAU, A. RESCH, A. KULIK, L. ARRIBAS, P. NIEHOFF, F. GUEDEA, A. SCHLAMANN, R. POTTER, C. GALL, W. UTER a V. STRNAD. Late side-effects and cosmetic results of accelerated partial breast irradiation with interstitial brachytherapy versus whole-breast irradiation after breast-conserving surgery for low-risk invasive and in-situ carcinoma of the female breast: 5-year results of a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncology. New York: Elsevier Science INC, 2017, roč. 18, č. 2, s. 259-268. ISSN 1470-2045. doi:10.1016/S1470-2045(17)30011-6.
 48. KAZDA, Tomáš, Miroslav VRZAL, Tomas PROCHAZKA, Petr DVORACEK, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Adam DZIACKY, T. NIKL, Radim JANČÁLEK, Pavel ŠLAMPA a Radek LAKOMÝ. Left hippocampus sparing whole brain radiotherapy (WBRT): A planning study. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2017, roč. 161, č. 4, s. 397-402. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2017.031.
 49. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANNOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Micro RNA Profile in Head and Neck SCC. In 6th Trends in Head and Neck Oncology. 2017.
 50. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Vladimír ČAN, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Vlastimil VÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Moderní trendy v chirurgii kolorektálního karcinomu aneb co by měl onkolog vědět o práci chirurga. Onkologie. Olomouc: Solen s.r.o., 2017, roč. 11, č. 2, s. 54-60. ISSN 1802-4475.
 51. LAKOMÝ, Radek, Ludmila HYNKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Pavel ŠLAMPA, Radim JANČÁLEK a Tomáš KAZDA. Patterns of failure after brain metastases radiotherapy: reflections on the importance for treatment and clinical trials reporting. Neoplasma. BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2017, roč. 64, č. 3, s. 329-337. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2017_302.
 52. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Radim JANČÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Postavení chemoterapie v pooperační léčbě low-grade gliomů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 5, s. 343-348. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017343.
 53. POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Ludmila HYNKOVÁ, Martin BULIK, M. DOBIASKOVA, Petr BURKOŇ, N.N. LAACK, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Post-WBRT cognitive impairment and hippocampal neuronal depletion measured by in vivo metabolic MR spectroscopy: Results of prospective investigational study. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Barcelona: Elsevier, 2017, roč. 122, č. 3, s. 373-379. ISSN 0167-8140. doi:10.1016/j.radonc.2016.12.013.
 54. ZITTERBARTOVÁ, Jana a Pavel ŠLAMPA. Pozdní nežádoucí účinky radioterapie u dětí - poznání a perspektivy. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 6, s. 692-696. ISSN 1212-4184.
 55. RAK, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie renálního karcinomu. První vydání. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o., 2017. 6 s. Farmakoterapie. ISBN 978-80-906589-3-6.
 56. LANGEROVÁ, Eliška, Pavel ŠLAMPA a Vladimír VAŠKŮ. Radioterapie v léčbě kožních T-buněčných lymfomů u pacientů I. DVK v Brně. In Interdisciplinární dermatologie. 2017.
 57. NAVRÁTILOVÁ, P., Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 6, s. 433-436. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017433.
 58. HYNKOVÁ, Ludmila, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel FADRUS, Renat BELANOVÁ, Jan GARČIC, M VRZAL, Ivana ŠIKOVÁ, I SELINGEROVÁ a Pavel ŠLAMPA. Streotaktická radioterapie v léčbě recidivujících high-grade gliomů. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů. 2017.
 59. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Význam mikro RNA profilu u karcinomů hlavy a krku. In Zborník abstraktov: 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Martin, 6.-8.9.2017., s.17. 2017.
 60. 2016

 61. KAZDA, Tomáš, Martin BULIK, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Advanced MRI increases the diagnostic accuracy of recurrent glioblastoma: Single institution thresholds and validation of MR spectroscopy and diffusion weighted MR imaging. NeuroImage: Clinical. Oxford: Elsevier BV, 2016, roč. 11, "neuvedeno", s. 316-321. ISSN 2213-1582. doi:10.1016/j.nicl.2016.02.016.
 62. POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Aktuální onkologická léčba high-grade gliomů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 287-292. ISSN 1213-1814.
 63. ŠLAMPA, Pavel, Jiří MAYER a Radka BARTLOVÁ. Celotělové ozáření jako součást předtransplantační přípravy. In Petr Cetkovský, Jiří Mayer, Jan Starý, Mariana Hričinová. Transplantace kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk. První vydání. Praha: Galén, 2016. s. 16-18. ISBN 978-80-7492-267-1.
 64. KRUPA, Pavel, Hana TICHA, Tomáš KAZDA, Radana DYMÁČKOVÁ, Jana ZITTEBARTOVÁ, Anna ODLOZILIKOVA, Libor KOMINEK, Lukas BOBEK, Ales KUDLACEK a Pavel ŠLAMPA. Early toxicity of hypofractionated radiotherapy for prostate cancer. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 3, s. 435-441. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.008.
 65. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Stefan REGULI, Radim LIPINA, Marek SVOBODA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MiR-338-5p sensitizes glioblastoma cells to radiation through regulation of genes involved in DNA damage response. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 6, s. 7719-7727. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4654-x.
 66. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš KAZDA, VRZAL, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Neinvazivní fixace při radiochirurgii mozku lineárním urychlovačem. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 67. KAZDA, Tomáš, Petr POSPÍŠIL, Radim JANČÁLEK, Radek LAKOMÝ a Pavel ŠLAMPA. Novinky a trendy v léčbě glioblastomů. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 9-11. ISSN 1805-398X.
 68. FAIT, Vuk a Pavel ŠLAMPA. Onkologie v obrazech : Angiosarkom prsu po radioterapii před 11 lety. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 1, s. 77. ISSN 0862-495X.
 69. PAVLÍKOVÁ, Lucie, Radana DYMÁČKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Paliativní radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic. In Luboš Petruželka. Nemalobuněčný karcinom plic. 1. vydání. Praha: Farmakon Press, 2016. s. 56-60. ISBN 978-80-906589-1-2.
 70. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Denis PRINC, P. BURKOŇ a Hana DOLEŽELOVÁ. Radioterapie. In Rostislav Vyzula, Ondřej Sláma. Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2016. s. 55-72. ISSN 1801-6103.
 71. LANGEROVÁ, Eliška, Pavel ŠLAMPA a Vladimír VAŠKŮ. Radioterapie v léčbě kožních T- buněčných lymfomů. In 5. brněnský dermatologický den Antonína Trýba. 2016.
 72. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Radioterapie v léčbě mozkových metastáz. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 293-297. ISSN 1213-1814.
 73. NOVOTNÝ, Tomáš a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 77-88. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.
 74. ŠLAMPA, Pavel. Zhoubné nádory kůže hlavy a krku. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 215-223. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.
 75. STRNAD, Vratislav, Oliver J. OTT, Guido HILDEBRANDT, Daniela KAUER-DORNER, Helen KNAUERHASE, Tibor MAJOR, Jaroslaw LYCZEK, Jose Luis GUINOT, Jürgen DUNST, Cristina Gutierrez MIGUELEZ, Pavel ŠLAMPA, Michael ALLGÄUER, Kristina LÖSSL, Bülent POLAT, György KOVÁCS, Arnt-René FISCHEDICK, Thomas G. WENDT, Rainer FIETKAU, Marion HINDEMITH, Alexandra RESCH, Anna KULIK, Leo ARRIBAS, Peter NIEHOFF, Fernando GUEDEA, Annika SCHLAMANN, Richard PÖTTER, Christine GALL, Martina MALZER, Wolfgang UTER a Csaba POLGÁR. 5-year results of accelerated partial breast irradiation using sole interstitial multicatheter brachytherapy versus whole-breast irradiation with boost after breast-conserving surgery for low-risk invasive and in-situ carcinoma of the female breast: a randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. New York: Elsevier Science BV, 2016, roč. 387, č. 10015, s. 229-238. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(15)00471-7.
 76. 2015

 77. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Jakub ONDRÁČEK, Marek VEČEŘA, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2015.
 78. POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Martin BULIK, Marie DOBIÁŠKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Hippocampal proton MR spectroscopy as a novel approach in the assessment of radiation injury and the correlation to neurocognitive function impairment: initial experiences. Radiation Oncology. London: BioMed Central, 2015, roč. 10, č. 211, s. 1-8. ISSN 1748-717X. doi:10.1186/s13014-015-0518-1.
 79. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, J GARČIC, Štěpán RUSÍN, Radek LAKOMÝ, Ivana ŠIKOVÁ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba v kombinaci se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných mozkových metastáz. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. s. 132-132. ISSN 1802-5307.
 80. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, Radek LAKOMÝ a Martin SMRČKA. Komplexní terapie gliomů mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 214-217. ISSN 1802-4475.
 81. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. In Onkologie v praxi. 2015.
 82. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, R. LIPINA a Rostislav VYZULA. Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u gliálních nádorů. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2015. ISBN 978-80-87562-39-0.
 83. DOLEŽELOVÁ, Hana, P. HÜBNEROVÁ, Š. SOVADINOVÁ, A. KUDLÁČEK, Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Onkologie v obrazech : Radioterapie pokročilých kožních nádorů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 5, s. 386-387. ISSN 0862-495X.
 84. KAZDA, Tomáš, Adéla KUKLOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Ludmila HYNKOVÁ, T. PROCHAZKA, M. VRZAL, M. STAVIK, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Použití prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi – je jejich složitý výpočet ještě stále problém? Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 5, s. 352-358. ISSN 0862-495X.
 85. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.
 86. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Principy radioterapie u geriatrických onkologických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 69-82. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 87. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie - základní terminologie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 73-80. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 88. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 373-381. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 89. BULIK, Martin, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. The Diagnostic Ability of Follow-Up Imaging Biomarkers after Treatment of Glioblastoma in the Temozolomide Era: Implications from Proton MR Spectroscopy and Apparent Diffusion Coefficient Mapping. Biomed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 641023, s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/641023.
 90. KAZDA, Tomáš, Petr POSPÍŠIL, M. VRZAL, O. SEVELA, T. PROCHAZKA, Radim JANČÁLEK, Pavel ŠLAMPA a N.N. LAACK. Volumetric modulated arc therapy for hippocampal-sparing radiotherapy in transformed low-grade glioma: A treatment planning case report. CANCER RADIOTHERAPIE. BRIDGEWATER: ELSEVIER, 2015, roč. 19, č. 3, s. 187-191. ISSN 1278-3218. doi:10.1016/j.canrad.2014.11.013.
 91. 2014

 92. FADRUS, Pavel, J ŠÁNA, O SLABÝ, M SMRČKA, V VYBÍHAL, Leoš KŘEN, Eduard NEUMAN, M SOVA, Radek LAKOMÝ, HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Analýza vybraných mikroRNA jako petenciálních prediktorů prognózy u pacientů s glioblastomem. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti – Sborník abstrakt. 2014.
 93. SMRČKA, Martin, Radim JANČÁLEK, Martin BULIK, Tomáš KAZDA a Pavel ŠLAMPA. Developing role of advanced MRI techniques for diagnosis of high-grade glioma relapse after complex oncology treatment. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. 2014.
 94. SMRČKA, Martin, Radim JANČÁLEK, Martin BULIK, Tomáš KAZDA, T. POSPÍŠIL a Pavel ŠLAMPA. Developing role of advanced MRI techniques for diagnosis of high-grade glioma relapse after complex oncology treatment. In EANS 2014 - 15th European Congress of Neurosurgery. 2014.
 95. JANČÁLEK, Radim, Martin BULIK, Tomáš KAZDA, Petr POSPÍŠIL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. DEVELOPING ROLE OF ADVANCED MRI TECHNIQUES FOR DIAGNOSIS OF HIGH-GRADE GLIOMA RELAPSE AFTER COMPLEX ONCOLOGY TREATMENT. In 11th Congress of the European Association of Neuro-Oncology. 2014. ISSN 1522-8517. doi:10.1093/neuonc/nou174.311.
 96. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Andrej BEŠŠE, Jarmila NEKVINDOVÁ, Pavel FADRUS, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII.konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
 97. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Šárka BOHATÁ a Vlastimil VÁLEK. Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 3, s. 256-264. ISSN 1212-4184.
 98. SMRČKA, Martin, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Marek SVOBODA, Marian HAJDUCH a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In 19th Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology. 2014.
 99. ŠÁNA, Jiří, Radek LAKOMÝ, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Marek SVOBODA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. In AACR Annual Meeting 2014 April 5-9, 2014 San Diego Convention Center San Diego, California. 2014.
 100. ČOUPEK, P., I. ČOUPKOVÁ, T. PROCHÁZKA a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapie karcinomu prostaty. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 94, č. 2, s. 64-68. ISSN 0032-6739.
 101. LANGEROVÁ, Eliška, Vladimír VAŠKŮ a Pavel ŠLAMPA. Nemocní s pokročilými formami mycosis fungoides – kazuistiky. In XXI. ročník Konference mladých lékařů. 2014.
 102. LAKOMÝ, Radek, Pavel ŠLAMPA a F. TŘEBICKÝ. Radioterapie a chemoterapie gliomů. In Doporučené postupy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP. 1. vyd. Praha: Ambit Media, 2014. s. 25-30. ISBN 978-80-905474-4-5.
 103. ZITTERBARTOVÁ, Jana, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie renálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 5, s. 208-211. ISSN 1802-4475.
 104. ŠLAMPA, Pavel, Petr POSPÍŠIL a Tomáš KAZDA. Radioterapie u karcinomu konečníku - kontroverze? In Kontroverze v onkologii : sborník přednášek. 2014. ISBN 978-80-87009-98-7.
 105. ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrej BEŠŠE, Jana NEKVINDOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Marek SVOBODA, Marian HAJDÚCH, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Risk Score based on microRNA expression signature is independent prognostic classifier of glioblastoma patients. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 12, s. 2756-2762. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu212.
 106. VOJTÍŠEK, Radovan, Jan MUŽÍK, Pavel ŠLAMPA, Marie BUDÍKOVÁ, Jaroslav HEJSEK, Petr SMOLÁK, Jiří FERDA a Jindřich FÍNEK. The impact of PET/CT scanning on the size of target volumes, radiation exposure of organs at risk, TCP and NTCP, in the radiotherapy planning of non-small cell lung cancer. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. Wroclaw: Elsevier Urban and Partner sp. z o.o., 2014, roč. 19, č. 3, s. 182-190. ISSN 1507-1367. doi:10.1016/j.rpor.2013.09.006.
 107. SLÁVIK, Marek, Petr BURKOŇ, Tomáš KAZDA, Marie BUDÍKOVÁ, M. SLAVIKOVA, E. DVORAKOVA, Petr POSPÍŠIL, J. GOMBOSOVA, P. NAVRATILOVA a Pavel ŠLAMPA. Toxicity and survival outcomes of adjuvant chemoradiation for gastric and gastroesophageal junction cancer patients treated in period 2006-2009: an institutional experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2014, roč. 61, č. 6, s. 739-746. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2014_090.
 108. KAZDA, Tomáš, Radim JANČÁLEK, Petr POSPÍŠIL, O. SEVELA, T. PROCHAZKA, M. VRZAL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Nadia N. LAACK. Why and how to spare the hippocampus during brain radiotherapy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy. Radiation Oncology. London: BioMed Central, 2014, roč. 9, č. 139, s. 1-10. ISSN 1748-717X. doi:10.1186/1748-717X-9-139.
 109. 2013

 110. KLEINOVÁ, Renata, Jiří ŠÁNA, Eva DULAVOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Analýza vybraných mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 111. MUŽÍK, Jan, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Vít KANDRNAL, Filip KRAMÁŘ, Pavel ŠLAMPA a Ladislav DUŠEK. Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In Pavel Šlampa. Gliomy. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 24-33. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 112. ŠÁNA, Jiří, Andrej BEŠŠE, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Global expression analysis of microRNAs in paired initial and relapsed glioblastoma. In The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine, Hotel Creta Maris Resort, Greece. 2013. ISSN 1107-3756.
 113. BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Zdeňka KOSAŘOVÁ, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Globální expresní analýza mikroRNA u párových vzorků glioblastomů a jejich relapsů. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 114. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Karcinom plic - další péče a podstatné informace. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 210-220. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 115. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 177-191. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 116. ŠLAMPA, Pavel a Tomáš KAZDA. Konzervativní postupy v léčbě gliomů. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, č. 3, s. 281-285. ISSN 1212-4184.
 117. SKŘIČKOVÁ, Jana, Miloš PEŠEK, Vítězslav KOLEK, Pavel ŠLAMPA, Petr ZATLOUKAL a Adam PEŠTÁL. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In Vítězslav Kolek. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 192-209. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
 118. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Možnosti využití některých mikroRNA u multiformního glioblastomu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 119. SVOBODA, Marek, Ilona KOCÁKOVÁ, Pavel FABIAN, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka SLAMOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Lukáš SIROTEK, Roman ŠEFR, Zdeněk EBER, Jaroslav STANÍČEK, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Neoadjuvantní chemoradioterapie v léčbě lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta: výsledky z jednoho centra. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 120. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.
 121. ŠLAMPA, Pavel. RADIOTERAPIE PŘI MINIMÁLNÍM POSTIŽENÍ AXILÁRNÍCH UZLIN U KARCINOMU PRSU. In 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 2013. ISSN 1804-2252.
 122. TOBIÁŠ, Pavel, D. VRÁNA, K. CWIERTKA, D. GREMLICA a Pavel ŠLAMPA. Significance of using DICOM communication standard in quality assurance in radiation oncology – an institutional experience. Journal of BUON. Greece: ZERBINIS MEDICAL PUBL, 2013, roč. 18, č. 4, s. 1045-1047. ISSN 1107-0625.
 123. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel KRUPA a Pavel ŠLAMPA. Standardní a speciální techniky paliativní radioterapie u karcinomu prsu. In XX. jihočeské onkologické dny [elektronický zdroj] : Český Krumlov, 17.-19.10.2013 : diagnostika a léčba nádorů prsu. 2013. s. 30-35. ISBN 978-80-905041-3-4.
 124. ŠLAMPA, Pavel. Standardní postupy v léčbě gliomů. In Gliomy : současná diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 10-20. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 125. ŠLAMPA, Pavel, Petr BURKOŇ, P. ČOUPEK, Denis PRINC a Marek SLÁVIK. Standardy a novinky v radioterapii karcinomu prsu. In XX. jihočeské onkologické dny [elektronický zdroj] : Český Krumlov, 17.-19.10.2013 : diagnostika a léčba nádorů prsu. 2013. s. 21-27. ISBN 978-80-905041-3-4.
 126. DOLEŽELOVÁ, Hana, Petr POSPÍŠIL, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIČ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie primárních tumorů mozku. Onkologie. Solen s.r.o., 2013, roč. 7, č. 6, s. 281-285. ISSN 1802-4475.
 127. DOLEŽELOVÁ, Hana a Pavel ŠLAMPA. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v léčbě recidivujícího gliobastoma multiforme. In Gliomy : současná diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 71-77. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 128. GOMBOŠOVÁ, Jana, Petr POSPÍŠIL, Hana TICHÁ a Pavel ŠLAMPA. Výsledky kurativní chemoradioterapie u pacientů s karcinomy anu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2013, roč. 26, č. 3, s. 201-207. ISSN 0862-495X.
 129. KAZDA, Tomáš, Petr POSPÍŠIL, Hana DOLEŽELOVÁ, Radim JANČÁLEK a Pavel ŠLAMPA. Whole brain radiotherapy: Consequences for personalized medicine. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. 2013, roč. 18, č. 3, s. 133-138. ISSN 1507-1367. doi:10.1016/j.rpor.2013.03.002.
 130. ŠLAMPA, Pavel. Závěry pracovních setkání 2008-2013. In Gliomy : současná diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. s. 158-177. Jessenius. ISBN 978-80-7345-321-3.
 131. 2012

 132. BARTLOVÁ, Radka, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří KOMÍNEK a Jiří VAŠINA. Облучение всего тела с целью подавления иммунитета для подготовки к трансплантации костного мозга. In A. A. Stanževskij, T. I. Stanževskaja, O. Ju. Jurkova. МАTEPИAЛЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ». město Sankt-Peterburg: akademik Pamn, prof. A.M. Granov, 2012. s. 3-7, 56 s.
 133. KRUPA, Petr, Aleš KUDLÁČEK, Libor KOMÍNEK, Tomáš KAZDA, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a J. PŘÍJEMSKÁ. Akcelerovaná hypofrakcionovaná radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty technikou RapidArc – první zkušenosti. In Jiří Petera, Dagmar Švecová, Eva Plášilová. Radiační onkologie 2012 : sborník příspěvků : 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky : Hradec Králové, 2.-3. 3. 2012. Vyd. 1. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2012. s. 14-17, 121 s. ISBN 978-80-260-1315-0.
 134. ŠLAMPA, Pavel. Alternativní metody v onkologii. In Výroční konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu : Praha, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, 9.-10. 11. 2012. 2012.
 135. PRINC, Denis, Hana TICHÁ, Jana GARČICOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila FUCHSOVÁ a Denisa TOMKOVÁ. APBI (Accelerated Partial Breast Irradiation) v MOÚ - naše zkušenosti a výsledky léčby. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 136. BARTLOVÁ, Radka, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Denis PRINC. Celotělové ozařování - akutní radiobiologické reakce na snižování imunity před transplantací kostní dřeně. In prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Mgr. Dagmar Švecová, Eva Plášilová. Radiační onkologie 2012 elektronický Sborník příspěvků 8. konference SROBF. Vydání první. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové, 2012. s. 78-198. ISBN 978-80-260-1314-3.
 137. ŠLAMPA, Pavel. člen. Vědecká rada České lékařské komory, 2012.
 138. ŠLAMPA, Pavel. člen. Vědecká rada 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, 2012.
 139. ŠLAMPA, Pavel. člen. Vědecká rada Masarykova onkologického ústavu, 2012.
 140. ŠLAMPA, Pavel. člen. Oborová komise pro onkologii Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky, 2012.
 141. ŠLAMPA, Pavel a Petr BURKOŇ. Extrakraniální radiochirurgie v MOÚ. In 1. kongres Slovenské radioterapeutické společnosti : Košice, 25.-26. 4. 2012. 2012.
 142. PAVELKA, Zdeněk, Andrea BOBEKOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Leoš KŘEN, Tomáš SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva BRICHTOVÁ, Karel GOLDEMUND, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinom mozku produkující choriogonadotropin jako příčina předčasné pseudopuberty u dítěte. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 249 - 251. ISBN 978-80-86793-23-8.
 143. ŠLAMPA, Pavel a Tomáš KAZDA. Chemoterapie a radioterapie u nádorů močového měchýře. Urologické listy. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 10, č. 2, s. 50-53. ISSN 1214-2085.
 144. ŠMARDOVÁ, Lenka, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Pavel ŠLAMPA, Ivo HANKE, Zdeněk KALA, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Léčebné výsledky u pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 145. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Blažena SYPTÁKOVÁ. Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2012, roč. 22, č. 1, s. 26-30. ISSN 0862-8947.
 146. PAVELKA, Zdeněk, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Daniela KODYTKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory CNS dětí do 3 let věku na KDO Brno v letech 1998 - 2010. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 242-243. ISBN 978-80-86793-23-8.
 147. ŠLAMPA, Pavel. Neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie u nádorů močového měchýře, radioterapie. In Kurz Onko-urologie I. : Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z. 2012.
 148. ŠLAMPA, Pavel. Neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie u nádorů močového měchýře, radioterapie. In Sborník přednášek : Kurz Onko-urologie I. : Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z. 1. vyd. Brno: FILENO, 2012. s. 19-20, 44 s. ISBN 978-80-260-1918-3.
 149. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, P. DUBINSKÝ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, A. ŠEDO, A. MALUCELLI, B. MALINOVÁ, J. RŮČKA, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Novinky v diagnostice a léčbě primárních nádorů mozku - Závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2012. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 2, s. 147-148. ISSN 0862-495X.
 150. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J. EHRMANN, Z. KOLÁŘ, P. DUBINSKÝ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, A. ŠEDO, A. MALUCELLI, B. MALINOVÁ, J. RŮČKA, Ondřej SLABÝ a Radek LAKOMÝ. Novinky v diagnostice a léčbě primárních nádorů mozku – závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2012. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 261-262. ISSN 1210-7859.
 151. ŠLAMPA, Pavel. Nový systém postgraduálního vzdělávání v radiační onkologii. In 8. Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky : 2. - 3. března 2012, Hradec Králové. 2012.
 152. ŠLAMPA, Pavel. O novinkách v managementu primárních nádorů mozku. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, 2012. 3/2012.
 153. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 6, s. 754-756. ISSN 1210-7859.
 154. PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineálního regionu u dítěte. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012. s. 252-253. ISBN 978-80-86793-23-8.
 155. ŠLAMPA, Pavel. Pohled na protonovou terapii. Medical tribune. Praha: Medical Tribune CZ s.r.o., 2012, roč. 8, č. 16, s. B4-B5, 2 s. ISSN 1214-8911.
 156. SYPTÁKOVÁ, Blažena, Pavel ŠLAMPA, Jana GAMBOŠOVÁ a Denis PRINC. Postavení radioterapie a brachyterapie v léčbě nádorů pankreatu a žlučových cest. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 157. ŠLAMPA, Pavel. Předoperační chemoradioterapie s bevacizumabem u karcinomu konečníku. In 8. Konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky : 2. - 3. března 2012, Hradec Králové. 2012.
 158. ŠLAMPA, Pavel. předseda. Specializační oborová rada pro radiační onkologii, 2012.
 159. ŠLAMPA, Pavel. předseda. Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro radiační onkologii, 2012.
 160. ŠLAMPA, Pavel. předseda. Oborová rada České lékařské komory pro radiační onkologii, 2012.
 161. ŠLAMPA, Pavel. Radiochirurgie v Brně. In Onkologický kongres : Znojmo, 5.-6. 10. 2012. 2012.
 162. KOMÍNEK, Libor, Jana ZITTERBARTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie zhoubných muskuloskeletálních nádorů. Ortopedie. Praha: MedAkta, 2012, roč. 6, č. 2, s. 74-77. ISSN 1802-1727.
 163. ČERVENÁ, Renata, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Tomáš NOVOTNÝ a Pavel ŠLAMPA. Reiradiace nádorů hlavy a krku – ano či ne? In XIX. Jihočeské onkologické dny : Český Krumlov, 18.-20.10.2012 : diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku : sborník přednášek. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-905041-1-0.
 164. ŠLAMPA, Pavel. Současný názor na radioterapii prsu s pozitivitou axilárních uzlin. In Kontroverze v onkologii : onkologická konference : Kongresové centrum Golf resort Kunětická Hora, Pardubice, 16.-17. 2. 2012. 2012.
 165. BURKOŇ, Petr, Pavel ŠLAMPA, Tomáš KAZDA, Marek SLÁVIK, T. PROCHÁZKA a M. VRZAL. Stereotactic Body Radiation Therapy for Colorectal Cancer Liver Metastases; Early Results. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, SUPPL. 2, s. 2S93-2S97, 5 s. ISSN 0862-495X.
 166. ŠLAMPA, Pavel, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Tomáš KAZDA, Tomáš PROCHÁZKA a M. VRZAL. Stereotaktická radioterapie jaterních ložisek v MOÚ. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 167. KOMÍNEK, L., T. NOVOTNÝ, J. KOMÍNEK, E. KOCMANOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Toxicita radioterapie v MOÚ u nejčastějších diagnóz. In 7. mezinárodní konference Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie, radiochirurgie a brachyterapie : 4.-5.4.2012, Nemocnice Na Homolce, Praha. 2012.
 168. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA a Jana GARČICOVÁ. Vyhodnocení dozimetrických parametrů intersticiální brachyterapie prsu, APBI. In MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2012. s. 84-85. ISBN 978-80-86793-23-8.
 169. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, M SOVA, George HANOUN, Eduard NEUMAN, Ludmila HYNKOVÁ, I ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby pacientů s glioblastomem multiforme léčených ve FN Brno a MOÚ Brno. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012. s. 16-16. ISSN 1213-1814.
 170. DOLEŽELOVÁ, Hana, Ludmila HYNKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, I. ŠIKOVÁ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Jan GARČIC, M. VRZAL, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 445-451. ISSN 0862-495X.
 171. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Petr BURKOŇ, Petr ČOUPEK, Irena ČOUPKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana GARČICOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Petra HUBNEROVÁ, Tomáš KAZDA, Eva KOCMANOVÁ, Libor KOMÍNEK, Pavel KRUPA, Aleš KUDLÁČEK, Pavla NAVRÁTILOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Barbora ONDROVÁ, Petr POSPÍŠIL, Denis PRINC, Marek SLÁVIK, Miroslava SLÁVIKOVÁ, Silvia SLÁVIKOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Pavel TOBIÁŠ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jana BADUROVÁ, Jitka VESELÁ, Radka BARTLOVÁ, David DVOŘÁK, Jan GARČIC, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Martin STEINER, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří ŠIMÍČEK a Hana TICHÁ. Základy radiační onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 247 s. ISBN 978-80-210-6061-6.
 172. ŠLAMPA, Pavel. 5. ročník Glio mítinku – Novinky v managementu primárních nádorů mozku. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2012, roč. 3, č. 10. ISSN 1805-014X.
 173. 2011

 174. ŠLAMPA, Pavel. Accelerated partial radiotherapy of breast cancer. In Slampa, P. Accelerated partial radiotherapy of breast cancer. Regional training course IAEA, Evidence Based Radiation Oncology in Common Cancers, Azerbaijan, Baku, 17-21 May, 2010, Textbook, pp. 108-116. Vienna: IAEA, 2011. s. 108-116. Regional training course IAEA.
 175. BARTLOVÁ, Radka, Pavel ŠLAMPA, Jana GOMBOŠOVÁ a Dana FRANCOVÁ. Celotělové ozáření - TBI. In Radiační onkologie v praxi. 3. aktualizované vydání. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 256-258. Interní publikace MOÚ. ISBN 978-80-86793-19-1.
 176. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Z. NOVÁK a P. FADRUS. Course and conclusions of the interdisciplinary meeting "Winter GLIO TRACK Meeting" 2011. Lakomý R.,Kalina P., Kvech J., Madingová Z., Janícková N., Svoboda T. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154, 2 s.
 177. PRINC, Denis, Jana GARČICOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Radka BARTLOVÁ a Hana TICHÁ. Gynekologické zhoubné nádory. In Radiační onkologie v praxi. 3. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 138-164. ISBN 978-80-86793-19-1.
 178. ŠLAMPA, Pavel. IMRT in the treatment of head and neck cancer. In IMRT in the treatment of head and neck cancer. Regional training course IAEA, Evidence Based Radiation Oncology in Common Cancers, Azerbaijan, Baku, 2010, Textbook. Vienna: IAEA, 2011. 8 s. Regional training course IAEA.
 179. TOBIÁŠ, Pavel, Pavel ŠLAMPA a Michal ZYCHÁČEK. Informační systémy v radioterapii. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 24, č. 3, s. 224-230. ISSN 0862-495X.
 180. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA a Jarmila FUCHSOVÁ. Intersticiální brachyterapie pro karcinom anu u pacientky se synchronní nádorovou duplicitou - kasuistika. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2011. s. 155-156. ISBN 978-80-86793-17-7.
 181. KISS, Igor a Pavel ŠLAMPA. Karcinom žaludku a gastrointestinální stromální nádory. In Adam a kol. Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galen, 2011. s. 65-70. Adam a kol. Speciální onkologie. ISBN 978-80-7262-648-9.
 182. ČOUPKOVÁ, Irena, Petr ČOUPEK, Petr KRUPA a Pavel ŠLAMPA. Komplikace spojené s radioterapií karcinomu prostaty, jejich prevence a léčba. Urologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 5, s. 292-294. ISSN 1213-1768.
 183. ŠLAMPA, Pavel. Masarykův onkologický ústav, Brno. 1. vyd. Brno: Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, 2011. 81 s. Historie radioterapie v České republice.
 184. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jiří VENTRUBA, Martin SMRČKA a Pavel ŠLAMPA. Nádorová onemocnění mozku u dětí. 2011. ISSN 1210-7859.
 185. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Nové trendy v terapii HGG. In Sborník - Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové: Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, 2011. s. 19-20.
 186. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 187. ŠLAMPA, Pavel. Palliative radiotherapy of breast and lung cancer. In Slampa, P. Palliative radiotherapy of breast and lung cancer. Regional training course IAEA, Evidence Based Radiation Oncology in Common Cancers, Azerbaijan, Baku, 17-21 May, 2010, Textbook, pp. 128-140. Vienna: IAEA, 2011. s. 128-140, 320 s. Regional training course IAEA.
 188. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Prediktivní faktory v terapii HGG. In Brněnské neurochirurgické dny. 2011.
 189. ŠLAMPA, Pavel, Zdeněk PAVELKA, Z. NOVÁK, P. FADRUS a R. KANDRNÁL. Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2011. Česko Slovenská Neurologie. 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226 - 227.
 190. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Pavel FADRUS, T. DOLEŽAL, V. KADRNÁL, Radek LAKOMÝ, P. KALINA, J. KVĚCH, Z. MAČINGOVÁ, N. JANÍČKOVÁ, T. SVOBODA a Zdeněk PAVELKA. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Onkológia. 2011, roč. 6, č. 2, s. 152-154. ISSN 1336-8176.
 191. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Pavel FADRUS, T. DOLEŽAL, V. KADRNÁL, Radek LAKOMÝ, P. KALINA, J. KVĚCH, Z. MAČINGOVÁ, N. JANÍČKOVÁ, Tomáš SVOBODA a Zdeněk PAVELKA. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha, 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226-227. ISSN 1210-7859.
 192. ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Pavel FADRUS, V. KADRNÁL, Radek LAKOMÝ, P. KALINA, J. KVĚCH, Z. MAČINGOVÁ, N. JANÍČKOVÁ, T. SVOBODA a Z. PAVELKA. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154. ISSN 0862-495X.
 193. ŠLAMPA, Pavel. Předoperační chemoradioterapie v kombinaci s bevacizumabem u karcinomu konečníku. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 338– 342. ISSN 0862-495X.
 194. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS a Tomáš SVOBODA. Radiační onkologie v praxi. 3. akualizované vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. 319 s. ISBN 978-80-86793-19-1.
 195. HYNKOVÁ, Ludmila, Hana DOLEŽELOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. (eds.) Obecná onkologie. 1. vydání. Praha: Galen, 2011. s. 113-128. ISBN 978-80-7262-715-8.
 196. ŠLAMPA, Pavel. Radioterapie a brachyterapie u zhoubných nádorů děložního těla. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2011. 4 s. XVII. Jihočeské onkologické dny, Sborník příspěvků.
 197. ŠLAMPA, Pavel. Radioterapie distálního GIT. In XVIII. Jihočeské onkologické dny : sborník přednášek. 2011. s. 14-19. ISBN 978-80-260-0192-8.
 198. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Pavel FADRUS, J. GARČIC, R. BELANOVÁ, I. ČOUPKOVÁ a Ivana ŠIKOVÁ. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie mozkových metastáz. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. 2011.
 199. ŠLAMPA, Pavel. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů, příklady z praxe. In Šlampa, P., Fadrus, P., Garčic, J., a kol. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů, příklady z praxe. Mezinárodní konference Nejnovější trendy radioterapie, Praha, 2010. Praha: Transkontakt, 2011. 3 s.
 200. BARTLOVÁ, Radka, Anna ODLOŽILÍKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Total Body Irradiation – the Acute Radiobiological Response to Decreasing of Transplantation Immunity. In The Student Scientific Conference on Cancer Research. 2011. ISBN 978-80-210-5442-4.
 201. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 202. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, George HANOUN, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Ondřej SLABÝ, I ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby glioblastoma multiforme ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 68-68.
 203. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Marek SVOBODA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R BELANOVÁ, I ŠIKOVÁ, M SCHNEIDEROVÁ, M PROCHÁZKOVÁ, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA a Rostislav VYZULA. Výsledky multimodální léčby a zhodnocení prognostických faktorů u 86 pacientů s glioblastoma multiforme léčených v letech 2003 – 2009. In Brněnské neurochirurgické dny – Abstrakta. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2011. s. 2-2.
 204. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Leoš KŘEN, Eva LŽIČAŘOVÁ, R. BELANOVÁ, Ivana ŠIKOVÁ, Alexandr POPRACH, Monika SCHNEIDEROVÁ, M. PROCHÁZKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Martin SMRČKA, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Výsledky multimodální léčby glioblastoma multiforme: konsekutivní série 86 pacientů diagnostikovaných v letech 2003–2009. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 24, č. 2, s. 112-120. ISSN 0862-495X.
 205. ŠLAMPA, Pavel, L. KOMÍNEK, A. KUDLÁČEK a Radek LAKOMÝ. Vysoce maligní (high grade) gliomy. In Radiační onkologie v praxi. 3. aktualizované vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 204-209. ISBN 978-80-86793-19-1.
 206. BURKOŇ, Petr, Pavel ŠLAMPA, Karol BOLČÁK, T. PROCHÁZKA, M. VRZAL, J. ŠIMÍČEK, D. FRANCOVÁ, D. TŮMOVÁ, J. HOLUBOVÁ, H. ŠOUKALOVÁ, D. TOMKOVÁ, V. HŮLKOVÁ, R. NOVÁKOVÁ, J. PŘÍJEMSKÁ, R. KOHÚTOVÁ a D. BURKOŇOVÁ. Zkušenosti s extrakraniální stereotaktickou radioterapií v Brně. In Masarykův onkologický ústav. XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty : Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 70-73. ISBN 978-80-86793-17-7.
 207. ŠLAMPA, Pavel. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie, Hradec Králové, 2011. 2 s.
 208. ŠLAMPA, Pavel. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního, zhodnocení sledovaných parametrů. In Tichá, H., Princ, D., Šlampa, P., Garčicová, J., Odložilíková, A., Fuchsová, J. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního: zhodnocení sledovaných parametrů. XXXIV. Brněnské onkologické dny, Brno, Edukační sborník, 2010, s. 133-134. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 133-134. ISBN 978-80-86793-15-3.
 209. 2010

 210. ŠLAMPA, Pavel. Glioblastom - přehled léčby. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2010, roč. 12, č. 7, s. 766-771. ISSN 1212-4184.
 211. LAKOMÝ, Radek, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, A POPRACH, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN, R BELANOVÁ, I ŠIKOVÁ a O SLABÝ. Glioblastoma multiforme – naše zkušenosti s léčbou v letech 2003-2008. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno, 2010. s. 48.
 212. PAVELKA, Zdeněk, J. SKOTÁKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, J. VENTRUBA, E. BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Pavlína CAHOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomy optické dráhy u dětí. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 213. ŠLAMPA, Pavel. Karcinom anu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galen, 2010. 4 s. ISBN 978-80-7262-648-9.
 214. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Igor PENKA, Pavel ŠLAMPA a Vlastimil VÁLEK. Karcinom ezofagu. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 59-63. ISBN 978-80-7262-648-9.
 215. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Oldřich ROBEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Martin MAN, Ludmila HYNKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 938-951. ISBN 978-80-8063-302-8.
 216. KISS, Igor, Zdeněk KALA, Jiří TOMÁŠEK, Jana HALÁMKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Karcinom žaludku a gastrointestinální stromální nádory. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 65-70. ISBN 978-80-7262-648-9.
 217. ŠLAMPA, Pavel, I. KISS a V. PROCHÁZKA. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967. 2. díl. ISBN 978-80-8063-302-8.
 218. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
 219. KALA, Zdeněk a Pavel ŠLAMPA. Karcinomy žaludku. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 933-937. ISBN 978-80-8063-302-8.
 220. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy žaludku. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 933-937. ISBN 978-80-8063-302-8.
 221. FADRUS, Pavel, Martin SMRČKA, J GARČIC, L HYNKOVÁ, I ČOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Pavel ŠLAMPA, I ŠIKOVÁ, Tomáš SVOBODA a Eduard NEUMAN. Kombinace chirurgické léčby se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných metastáz mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 222. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Multimodal Oncological Therapy Comprising Stents, Brachytherapy and Regional Chemotherapy for Cholangiocarcinoma. Gut and Liver. 2010, roč. 4, Suppl.1, s. "S82"-"S88", 7 s. ISSN 1976-2283. doi:10.5009/gnl.2010.4.S1.S82.
 223. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Zdeněk KALA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Nádory jícnu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 928-932. ISBN 978-80-8063-302-8.
 224. ŠLAMPA, Pavel. Nádory slinivky břišní. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 968-972. 2. díl. ISBN 978-80-8063-302-8.
 225. MAN, Martin, Igor KISS, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří TOMÁŠEK. Nádory slinivky břišní. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 968-972. ISBN 978-80-8063-302-8.
 226. ŠLAMPA, Pavel, P. KYSELA a J. TOMÁŠEK. Nádory tenkého střeva. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 952-954. 2. díl. ISBN 978-80-8063-302-8.
 227. KYSELA, Petr, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Pavel ŠLAMPA, Zdeněk KALA a Markéta HERMANOVÁ. Nádory tenkého střeva. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 952-954. ISBN 978-80-8063-302-8.
 228. ŠLAMPA, Pavel. Paliativní radioterapie kostních metastáz. In 1. pražské mezioborové kolokvium, Praha, 2010. 2010.
 229. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, P. FADRUS, J. GARČIC, I. ČOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, I. ŠIKOVÁ, T. SVOBODA a M. PROCHÁZKOVÁ. Paliativní stereotaktická radioterapie u high-grade gliomů. In Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie, 5. roč., Praha. Praha, 2010.
 230. ŠLAMPA, Pavel, J. PETERA a M. VOŠMIK. Principy radiační onkologie. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 351-397. 2. díl. ISBN 978-80-8063-302-8.
 231. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, Jan MUŽÍK, P. KALINA, Filip KRAMÁŘ, E. JANEKOVÁ, B. MALINOVÁ, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Z. MAČINGOVÁ, R. BARTOŠ a K. BELÁNOVÁ. Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2010. Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 23, č. 3, s. 188-189. ISSN 0862-495X.
 232. ŠLAMPA, Pavel. Průběh a závěry mezioborového setkání Winter GLIO TRACK Meeting 2010. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 2, 2 s. ISSN 1802-4041.
 233. FUCHSOVÁ, Jarmila, Denisa TOMKOVÁ, Radka KOHÚTOVÁ, Denis PRINC, Jana GARČICOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Hana TICHÁ a Petr OPLETAL. První zkušenosti s plánováním brachyterapie u nádorů děložního hrdla na podkladě CT a MR z pohledu radiologického asistenta. In prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 227-228. ISBN 978-80-86793-15-3.
 234. ŠLAMPA, Pavel, Denis PRINC, Hana TICHÁ a Jana GARČICOVÁ. Radioterapie a brachyterapie u zhoubných nádorů děložního těla. 2010. s. 39-42.
 235. ŠLAMPA, Pavel, Denis PRINC, Hana TICHÁ a Jana GARČICOVÁ. Radioterapie a brachyterapie u zhoubných nádorů děložního těla. In PhDr. Marie Šotolová, MUDr. Miluše Dolečková, Ph.D. Sborník přednášek. Český Krumlov: Nemocnice České Budějovice, 2010. 4 s.
 236. ŠLAMPA, Pavel. Radioterapie histiocytozy z Langerhansových buněk. In Seminář České leukemické skupiny pro život, TOP Hotel Praha. 2010.
 237. ŠLAMPA, Pavel, Petr ČOUPEK, Irena ČOUPKOVÁ a Jana GOMBOŠOVÁ. Radioterapie histiocytózy z Langerhansových buněk. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 56, Suppl. 2, s. 152-156. ISSN 1801-7592.
 238. ŠLAMPA, Pavel. Radioterapie jaterních metastáz. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 239. ŠLAMPA, Pavel a Ludmila HYNKOVÁ. Radioterapie karcinomu ledvin. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 28-32. ISSN 1801-1209.
 240. ŠLAMPA, Pavel, Jana GOMBOŠOVÁ, T. NOVOTNÝ, P. KRUPA, Irena ČOUPKOVÁ a P. ČOUPEK. Radioterapie při konzervativní a chirurgické léčbě karcinomu prostaty. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 58-60. ISBN 978-80-86793-15-3.
 241. BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radiotherapy induced glioblastoma multiforme in the child treated for cerebellar medulloblastoma. 2010. ISSN 1522-8517.
 242. HALÁMKOVÁ, Jana, Petr BURKOŇ, Jiří TOMÁŠEK, Igor KISS, Štěpán TUČEK a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti léčby karcinomu slinivky břišní. Remedia. Praha, 2010, roč. 20, č. 6, s. 368-372. ISSN 0862-8947.
 243. FADRUS, Pavel, Václav VYBÍHAL, Radek LAKOMÝ, O SLABÝ, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I ŠIKOVÁ. Současné možnosti v terapii high grade gliomů mozku. In Edukační sborník, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010.
 244. ŠLAMPA, Pavel. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In Radiotherapy and oncology, vol. 96, suppl 1. 2010. ISSN 0167-8140.
 245. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In ESTRO 29. Radiotherapy and oncology, vol. 96, suppl 1, p. S 368. 2010. ISSN 0167-8140.
 246. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In Radiotherapy & Oncology, Volume 96 Supplement 1 (2010) – ESTRO 29, Abstract Book. Volume 96 Supplement. 2010. s. 368. ISSN 0167-8140.
 247. ŠLAMPA, Pavel. Stereotaktická radioterapie. In Kurz IPVZ Moderní metody radioterapie, teorie a praxe. Praha. 2010.
 248. ČOUPKOVÁ, I., Ludmila HYNKOVÁ, P. ČOUPEK, Jan GARČIC, T. SVOBODA, P. FADRUS, Hana DOLEŽELOVÁ, Pavel ŠLAMPA a R. BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie meningeomů. In Rostislav Vyzula. Edukační sborník: XXXIV Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 14-16. ISBN 978-80-86793-12-2.
 249. ŠLAMPA, Pavel, P. BURKOŇ, Petr ČOUPEK a Ludmila HYNKOVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v MOÚ. In XVII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Brno. 2010.
 250. ŠLAMPA, Pavel, P. FADRUS, Jan GARČIC, Ludmila HYNKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, J. ZITTERBARTOVÁ a R. BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů - příklady z praxe. In Mezinárodní konference „Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie“, 5. roč., Praha. 2010.
 251. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, O. SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel ŠLAMPA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jaroslav MICHÁLEK, Martin SMRČKA, Eduard NEUMAN a I. ŠIKOVÁ. Terapie high grade gliomů mozku. In Neuro Ski. Harrachov, 2010.
 252. FADRUS, Pavel, L. HYNKOVÁ, J. GARČIC, I. ČOUPKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, I. ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Terapie mnohočetných mozkových metastáz kombinací chirurgické léčby se stereotaktickou radiochirurgie. In Neuro Ski,Harrachov. Harrachov, 2010.
 253. ŠLAMPA, Pavel. Treatment volumes in radiotherapy of lung cancer. In Regional training course IAEA, Evidence Based Radiation Oncology in Common Cancers, Azerbaijan, Baku, 2010, Textbook. Vienna: IAEA, 2010. 320 s. Regional training course IAEA.
 254. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva POUROVÁ, O. SYNEK, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Marek MECHL, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Josef FEIT, J. VOKURKOVÁ, Zdeněk KRÁL, O. BEDNAŘÍK, Pavel ŠLAMPA, H. DOLEŽALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823. ISSN 0042-773X.
 255. ŠLAMPA, Pavel. Vzácný případ itrakraniálního Hodgkinova lymfomu. In Konference Lymfomy Hodgkina, Sborník abstrakt, Obninsk, Rusko. 2010.
 256. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Jana GARČICOVÁ a Anna ODLOŽILÍKOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního : zhodnocení sledovaných parametrů. Brno, 2010. s. 133-134. ISBN 978-80-86793-15-3.
 257. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Anna ODLOŽILÍKOVÁ a Jarmila FUCHSOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního: vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů. In Sborník přednášek 6.konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové, 2010. s. 121-122. ISBN 978-80-254-6111-2.
 258. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Anna ODLOŽILÍKOVÁ a Jarmila FUCHSOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního: vyhodnocení DVH parametrů cílových objemů. In Sborník přednášek 6.konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové, 2010. s. 121-122. ISBN 978-80-254-6111-2.
 259. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA, Jana GARČICOVÁ, Anna ODLOŽILÍKOVÁ a Jarmila FUCHSOVÁ. 3D plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního: zhodnocení sledovaných parametrů. In prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 133-134. ISBN 978-80-86793-15-3.
 260. 2009

 261. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav MICHÁLEK, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové trendy v terapii high-grade gliomů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 37-37. ISSN 1210-7859.
 262. TICHÁ, Hana, Denis PRINC, Pavel ŠLAMPA a Jana GARČICOVÁ. Plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního s využitím CT a MRI - sledované parametry. In Sborník přednášek 6. sympozia v radiační onkologii. Nový Jičín: Radioterapie a.s. Nový Jičín, 2009. 2 s.
 263. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radiační onkologie - učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 242 s. ISBN 978-80-86793-13-9.
 264. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, BURKOŇ, Irena ČOUPKOVÁ a Pavel TOBIÁŠ. Radiační onkologie - učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2009. 242 s. ISBN 978-80-86793-13-9.
 265. ŠLAMPA, Pavel. Radioterapie v léčbě nádorů podjaterní krajiny. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 149-156. ISBN 978-80-247-2867-4.
 266. ŠLAMPA, Pavel a Pavel LOVAS. Současný pohled na chemoradioterapii karcinomu rekta. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press spol. s r.o., 2009, roč. 2009, č. 5, s. 44-49, 5 s. ISSN 1801-1209.
 267. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL a Martin SMRČKA. Stanovení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltrensferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem. Neurologie pro praxi,. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 10/2009, Suplement, s. 14-15. ISSN 1213-1814.
 268. PALÁCOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka RADOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Tumor phenotype and characteristics of metastatic brain involvement in breast cancer patients: Potential clinical consequences. In Journal of Clinical Oncology - supplementum. 1. vyd. Alexandria, VA 22314, USA: American Society of Clinical Oncology, 2009. s. 15-15. ISSN 1527-7755.
 269. FADRUS, Pavel, O. SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Tomáš SVOBODA a Martin SMRČKA. Určení stupně metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltransferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 33-33. ISBN 978-80-86793-12-2.
 270. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárného pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72, 105(2), s. 1-2. ISSN 1210-7859.
 271. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Onkólogia. Bratislava: Solen, s.r.o., 2009, roč. 4, č. 2, s. 1-2. ISSN 1336-8176.
 272. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárního 04. pracovního setkání. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 22, č. 2, s. 80-81. ISSN 1802-128X.
 273. PRINC, Denis, Jana GARČICOVÁ, Hana TICHÁ, Pavel ŠLAMPA a Jana GOMBOŠOVÁ. Zakreslování cílových objemů při plánování brachyterapie u karcinomu hrdla děložního na podkladě CT a MR. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 123-124. ISBN 978-80-86793-15-3.
 274. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, V BELAN, J. EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, B. MALINOVÁ, O. KALITA a Radek LAKOMÝ. Závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2009. s. 124-125. ISBN 978-80-86793-12-2.
 275. 2008

 276. ZITTERBART, Karel, Tomáš KEPÁK, Zdeněk PAVELKA, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomatosis cerebri: soubor pacientů Kliniky dětské onkologie LF MU a FN Brno. In XXXII. Brněnské onklogické dny a XXII. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků. 2008.
 277. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Radioterapii indukovaný glioblastom u dítěte léčeného pro meduloblastom mozečku. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 278. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte pro meduloblastom mozečku (kazuistika a přehled literatury). Klinická onkologie. Brno: ČLS JEP, 2008, roč. 21, č. 1, s. 31 - 34, 3 s. ISSN 0862-495X.
 279. TICHÁ, Hana, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Jana GOMBOŠOVÁ. Sledované dozimetrické parametry intersticiální brachyterapie prsu, GEC-ESTRO APBI studie, soubor pacientů MOÚ. In Sborník přednášek 4. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové: Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové, 2008. s. 149-151. ISBN 978-80-254-0518-5.
 280. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Současné možnosti léčby low grade gliomů mozku. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 213-214. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 281. FADRUS, P., Radek LAKOMÝ, Roman HRSTKA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Leoš KŘEN. Stanovení metylace genu kódujícího O6-metylguanin DNA metyltransferázu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. In Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. 2008.
 282. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, R. HRSTKA, E. LŽIČAŘOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stanovení metylace genu pro O6-metylguanin DNA metyltransferasu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 58-58. ISSN 1210-7859.
 283. DOLEŽELOVÁ, Hana, Pavel ŠLAMPA, Barbora ONDROVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Karol BOLČÁK, Jana RŮŽIČKOVÁ, Ludmila HYNKOVÁ a Marie FORBELSKÁ. The impact of PET with 18FDG in radiotherapy treatment planning and in the prediction in patients with cervix carcinoma - results of pilot study. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2008, roč. 55, č. 5, s. 437-441. ISSN 0028-2685.
 284. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLIK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, Josef JAKUBEC, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Treatment results of low-grade gliomas in children ( a retrospective data analysis). Česka a slovenská neurologie a neurochirugie. 2008, č. 71, s. 206 - 214, 8 s. ISSN 1802-4041.
 285. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Týmová spolupráce při léčbě maligních gliomů mozku. In The 4th congress of the Slovak Neurosurgical Society - Final Program and Abstracts. Bratislava: Slovak Neurosurgical Society in cooperation the Czech Neurosurgical Society, 2008. s. 47-47.
 286. SMRČKA, Martin a Pavel ŠLAMPA. Týmový přístup v léčbě maligních gliomů mozku. In Seminář Neurochirurgického a onkologického oddělení nemocnice České Budějovice. 2008.
 287. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby dlouhodobě sledovaných pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty (KP) léčených radioterapií kombinovanous hormonální léčbou. In Sborník XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, . 2008. s. s.356.
 288. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 206-214. ISSN 1210-7859.
 289. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme ve FN Brno a MOÚ. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 215-216. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 290. ŠLAMPA, Pavel, P. FADRUS, J. GARČIC, Petr ČOUPEK, Ludmila HYNKOVÁ, Irena ČOUPKOVÁ, M. STEINER, Denis PRINC a Radek LAKOMÝ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In XIII. dny prof. Vl. Staška. 2008.
 291. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J. GARČIC, P. ČOUPEK, L. HYNKOVÁ, I. ČOUPKOVÁ, M. STEINER, D. PRINC a R. LAKOMÝ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In Staškovy dny - sborník abstrakt. 2008. s. 88-88.
 292. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, Jan GARČIC, P. ČOUPEK, L. HYNKOVÁ, Martin SMRČKA, I. ČOUPKOVÁ, M. STEINER, D. PRINC a J. HŘIVŇACKÁ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In Edukační sborník - XXXII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 214-214. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 293. KOCÁK, Ivo, Ilona KOCÁKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Pavel ŠLAMPA, Roman ŠEFR, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Výsledky 4-letého sledování po neoadjuvatní chemorádioterapii s kapecitabinem u lokálně pokročilého adenokarcinomu rekta. In XXXII. Brněnské Onkologické Dny. XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. vyd. Brno: Masarykuv Onkologický Ústav, Brno, 2008. s. 323-325.
 294. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Elena BOLEJŠÍKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Filip KRAMÁR, Vladimír PŘIBÁŇ, Běla MALINOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a R. PAJDLHAUSER. Závěry "Winter Glio Track Meeting" 2008. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2008, roč. 21, č. 2, s. 74-75. ISSN 0862-495X.
 295. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Elena BOLJEŠIKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Filip KRAMÁR, Vladimír PŘIBÁŇ, B. MALINOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a R. PAJDLHAUSER. Závěry "Winter GLIO TRACK Meeting" 2008. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 234-235. ISSN 1210-7859.
 296. ŠLAMPA, Pavel, M. SMRČKA, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Radek LAKOMÝ, F. KRAMÁR, M. PŘIBÁŇ, B. MALINOVÁ, J. ŠTĚRBA a R. PAJDLHAUSER. Závěry „Winter Glio Track Meeting“ 2008. Onkológia. Bratislava: Solen, 2008, roč. 3, č. 1, s. 62. ISSN 1336-8176.
 297. 2007

 298. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp1, s. S253, 1 s. ISSN 0167-6806.
 299. SMRČKA, Martin, Karel SVOBODA, Vladimír SMRČKA, Leoš KŘEN a Pavel ŠLAMPA. Central neurocytoma: current knowledge and our experiences. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 128-128. ISSN 0001-6268.
 300. SVOBODA, Karel, Martin SMRČKA, Vladimír SMRČKA, Leoš KŘEN a Pavel ŠLAMPA. Centrální neurocytom: současné znalosti a naše zkušenosti. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 26.
 301. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, M. HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Gliomy nízkého stupně u dětí - (ne)jenom chirurgické řešení? Retrospektivní analýza dat souboru KDO FN Brno. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP, sborník abstrakt. 2007. ISBN 978-80-239-8990-0.
 302. SVOBODA, Tomáš, Pavel FADRUS, Pavel ŠLAMPA, Martin SMRČKA a I. ČOUPKOVÁ. Klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 23.
 303. ŠLAMPA, Pavel, Z. PAVELKA, Ladislav DUŠEK, L. HYNKOVA, J. STERBA, B. ONDROVA, D. PRINC, T. NOVOTNY a S. KOSTAKOVA. Longterm treatment results of childhood medulloblastoma by craniospinal irradiation in supine position. Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 1, s. 62-67, 5 s. ISSN 0028-2685.
 304. ŠLAMPA, Pavel, Zdeněk PAVELKA, Ladislav DUŠEK, Ludmila HYNKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ONDROVÁ, Denis PRINC, Zuzana KOŠŤÁKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Longterm treatment results of childhood medulloblastoma by craniospinal irradiation in supine position. Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 1, s. 62-67, 5 s. ISSN 0028-2685.
 305. ZITTERBART, Karel, Zdeněk PAVELKA, Jiří VENTRUBA, Pavel ŠLAMPA, T. PAVLÍK, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Meduloblastom: Současný management léčby. Léčebné výsledky na Klinice dětské onkologie LF MU a FN Brno v letech 2000 - 2006. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007. s. 30.
 306. MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA a D. PRINC. Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. 2007.
 307. ŠLAMPA, Pavel, Karel ZITTERBART, Ladislav DUŠEK, Olga MAGNOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Petr ČOUPEK, Petr POSPÍŠIL, Štěpánka SOVADINOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal CHRENKO a Katarína MIKLÓŠOVÁ. Ozáření kraniospinální osy u dětí s meduloblastomy v supinační poloze: dlouhodobé výsledky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Medica Healthworld, 2007, roč. 70/103, č. 3, s. 308-314. ISSN 1802-4041.
 308. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007. s. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9.
 309. ŠLAMPA, Pavel a Jiří PETERA. Radiační onkologie. In PACÍK, Dalibor. Radiation oncology. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 307-312. Galém. ISBN 978-80-7262-469-0.
 310. ŠLAMPA, Pavel. Radiační onkologie v praxi. In PACÍK, Dalibor. Radiační onkologie v praxi. druhé, aktualizované. Brno: MOU, 2007. s. 136-170. interní publikace MOU. ISBN 978-80-86793-08-5.
 311. PAVELKA, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Karel ZITTERBART, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapií indukovaný glioblastom u dítěte léčeného dříve pro meduloblastom ( kazuisitka ). In Publikováno ve sborníku abstrakt 17. konference dětských onkologů a hematologů. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2007.
 312. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti a limitace systémové léčby nádorů CNS u dětí. In Publikováno ve sborníku Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkologie. Praha, 2007. s. 31-32.
 313. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, J GARČIC, Tomáš SVOBODA, B ONDROVÁ a Martin SMRČKA. Stereotaktická radioterapie v praxi MOÚ. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 23.
 314. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. The results of treatment of patients with glioblastoma in University Hospital Brno and Masaryk´s Oncology Institute. Acta Neurochirurgica. Wien, 2007, I-CCXXVII, s. 128-128. ISSN 0001-6268.
 315. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 166. ISBN 978-978086793-09-2.
 316. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In XXXI. Brněnské onkologické dny, edukační sborník. 2007. s. 166. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 317. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, T. PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, T. PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Kuncův Memoriál, sborník abstrakt. 2007. s. 33.
 318. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ a ET AL. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. konferencí pro sestry a laboranty. 2007. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 319. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby pacientů s glioblastoma multiforme. In Kuncův memoriál 2007. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze a Subkatedra neurochirurgie IPVZ, 2007. s. 21.
 320. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Pavel ŠLAMPA a Jiří VENTRUBA. Výslekdy léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí na KDO FN Brno. In Publikováno ve sborníku abstrakt Kuncův memoriál 2007 - Neuroonkolgoie. Praha, 2007. s. 33-33.
 321. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007. s. 53.
 322. 2006

 323. KAPLANOVÁ, Jana, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Pavel ŠLAMPA a Jana SKŘIČKOVÁ. Concurrent chemoradiotherapy with paclitaxel and carboplatin for locoregionally advanced non-small cell lungn cancer (NSCLC). Lung Cancer. 2006, roč. 52, Suppl 2, s. 34-34. ISSN 0169-5002.
 324. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Hodnocení efektu adjuvantní léčby Bicalutamidem 150 u pacientů s karcinomem prostaty po radioterapii s kurativním záměrem. Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 72. ISSN 1211-8729.
 325. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby karcinomu prostaty s rizikovými faktory progrese. Urológia. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 9. ISSN 1335-3071.
 326. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Výsledky léčby karcinomu prostaty s rizikovými faktory progrese neoadjuvantní androgenní deprivací, radioterapií a adjuvantní léčbou bicalutamidem 150. In Edukační sborník - XXX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2006. s. 206.
 327. 2005

 328. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT a Pavel ŠLAMPA. Casodex 150 při ovlivnění progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory léčených s kurativním záměrem. Urológia. 2005, roč. 11/2005, č. 2, s. 23-28. ISSN 1335-3071.
 329. KADLEC, Bohdan, Jana KAPLANOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PÁLKOVÁ. Chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and concurrent radiotherapy for advanced non small cell lung cancer. In Lung Cancer. Barcelona: 11th World Conference on Lung Cancer, 2005. s. 380. ISSN 0169-5002.
 330. PACÍK, Dalibor, Vítězslav VÍT, Aleš ČERMÁK a Pavel ŠLAMPA. Je možné ovlivnit riziko progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory, léčených radioterapií s kurativním záměrem? Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 48. ISSN 1211-8729.
 331. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Leoš KŘEN, Pavel ŠLAMPA a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Nádory penisu. In Onkourologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. s. 445-469. n/a. ISBN 80-7262-349-4.
 332. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, J GARČIC, H HOROVÁ, L. HYNKOVÁ a Tomáš SVOBODA. První klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In Sborník abstrakt - Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Praha: Česká neurochirurgická společnost, 2005.
 333. FADRUS, Pavel, Pavel ŠLAMPA, J GARČIC, H HOROVÁ, L HYNKOVÁ a Tomáš SVOBODA. První klinické zkušenosti u pacientů léčených stereotaktickou radiochirurgií a radioterapií přístrojem LINAC. In XII. jihočeské onkologické dny - sborník přednášek. Český Krumlov, 2005. s. 21-22. ISBN 80-239-5607-8.
 334. ŠLAMPA, Pavel, Pavel FADRUS, P GARČIC, HOROVÁ, L HYNKOVÁ, P ČOUPEK a K POLÁK. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie pomocí mMLC. In Edukační sborník - XXIX. Brněnské onkologické dny. Brno, 2005. s. 281-282. ISBN 80-86793-05-2.
 335. 2004

 336. KAPLANOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Jana SKŘIČKOVÁ, Bohdan KADLEC, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ivana PALKOVA. Concomitant chemotherapy with paclitaxel, carboplatin and radiotherapy in the treatment of locoregionally advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer. 2004, supp 3, č. 45, s. 59. ISSN 0169-5002.
 337. 2002

 338. KEPÁK, Tomáš, Zdeněk PAVELKA, Hana HRSTKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Igor KISS, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Dlouhodobá dispenzární péče po léčbě nádorových onemocnění v dětství v rámci univerzitního onkologického centra Brno (UOC). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 15, č. 6, s. 234.
 339. ŠLAMPA, Pavel, Jiří TOMÁŠEK, KORBIČKA a Zuzana ŠENEKLOVÁ. Karcinom análního kanálu. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada, 2002. s. 123-126, 612 s. ISBN 80-7169-792-3.
 340. SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, M. BUDÍKOVÁ, I. HOROVÁ, Jana RŮŽIČKOVÁ, Petr ČOUPEK, Pavel ŠLAMPA, Zuzana ŠENEKLOVÁ a Katarína PETRÁKOVÁ. Lokální recidivy a vzdálená diseminace u pacientek s karcinomem prsu I. a II. klinického stádia léčených konzervativním chirurgickým výkonem a radioterapií. Radiační onkologie. Praha, 2002, roč. 2, č. 1, s. 10;17, 8 s. ISSN 1213-1695.
 341. 2000

 342. VAŠKŮ, Vladimír, Z. NEVORALOVÁ, Jan BUČEK a Pavel ŠLAMPA. Kombinované léčebné postupy u mycosis fungoides. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 247-250. ISSN 0009-0514.
 343. 1999

 344. LAUREOVÁ, L., Ladislav DUŠEK, M. ŠIMÍČKOVÁ, F. ROVNÝ, V. SPURNÝ, Pavel ŠLAMPA, J. ŽALOUDÍK, Aleš REJTHAR, J. WOTKE a J. KOVAŘÍK. Renal cell carcinoma - associated immune impairment that may interfere with the response to cytokine therapy. Neoplasma. 1999, roč. 45, č. 3, s. 141-149. ISSN 0028-2685.
 345. LAUEROVA, Ludmila, Ladislav DUŠEK, Marta ŠIMÍČKOVÁ, František ROVNÝ, Vladimír SPURNÝ, A. ROVNÝ, Pavel ŠLAMPA, Jan ŽALOUDÍK, Aleš REJTHAR, Jiří WOTKE a Jan KOVAŘÍK. Renal cell carcinoma-associated impairment that may interfere with the response to cytokine therapy. Neoplasma. Bratislava, 1999, roč. 46, č. 3, s. 141-149. ISSN 0028-2685.
 346. 1998

 347. ŠLAMPA, Pavel, Vladimír SPURNÝ, Zuzana ŠENEKLOVÁ a D. KRÁKOROVÁ. Léčba Gravesovy orbitopatie ozařováním. Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1998, roč. 44, č. 8, s. 461-463. ISSN 0042-773X.
 348. ŠLAMPA, Pavel, Vladimír SPURNÝ, Vlastimil VÁLEK, Karel BENDA, Jindřich VOMELA a Zdeněk KALA. Radioterapie maligních stenóz jícnu se zavedeným expandibilním stentem. Česká radiologie. Praha, 1998, roč. 52, č. 2, s. 95-97. ISSN 1210-7883.
 349. ŠLAMPA, Pavel a Vladimír SPURNÝ. Terapie a prognostické faktory ependymomů u dětských pacientů. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 53, č. 8, s. 502-505. ISSN 0069-2328.
 350. 1996

 351. VÁLEK, Vlastimil, Jindřich VOMELA, Karel BENDA, Petr HROBAŘ, J. MRÁZOVÁ, Jiří PRÁŠEK, H. MÜNZOVÁ, Aleš HEP, P. ČOUPEK a Pavel ŠLAMPA. Léčba nemocných s benigní stenózou jícnu zavedením expandibilního kovového stentu. Česká radiologie. 1996, roč. 50, č. 4, s. 241-247. ISSN 1210-7883.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2021 08:43