Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Rozvoj aplikované behaviorální analýzy v České republice. In MARKOVÁ, Aneta a Andrea CIBULKOVÁ (ed.). Užití prvků aplikované behaviorální analýzy ve školním prostřed. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 2022. s. 25-32. ISBN 978-80-7578-080-5.
 2. SCHMIDTOVÁ, Jana, Vendula MALANÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Karel PANČOCHA. Včasná diagnostika a evidence-based intervence jako klíčové faktory pro pozitivní vývoj u dětí s poruchou autistického spektra. Česká a slovenská psychiatrie. Česká lékařská společnosti J. E. Purkyně: Galén, 2022. ISSN 1212-0383.
 3. 2021

 4. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Helena VAĎUROVÁ. Cesta k diagnóze: příběhy rodin dětí s poruchou autistického spektra. In Nemoc jako lékařská diagnóza a/nebo součást životní dráhy. 2021.
 5. MÁROVÁ, Ivana, Helena VAĎUROVÁ a M. MÄKINEN. Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal - EATHEN Project. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2021 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, 2021. s. 330-336. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.0137.
 6. VAĎUROVÁ, Helena a Lenka SLEPIČKOVÁ. Global Storylines as a Way of Tackling Diversity in Classrooms and Around the World: Experiences from the Czech Pilot Project. Educational Forum. Routledge Taylor & Francis, 2021, roč. 85, č. 2, s. 128-142. ISSN 0013-1725. doi:10.1080/00131725.2020.1794090.
 7. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
 8. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
 9. PANČOCHA, Karel, Sheri Leigh KINGSDORF, Vendula MALANÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Tullia SYCHRA REUCCI. Výjimečná učebnice, výjimečný e-learningový kurz. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2021.
 10. 2020

 11. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. ABA: Aplikovaná behaviorální analýza. In Výzvy inkluze a jak na ně - dobrá praxe v inklusivním vzdělávání. 2020.
 12. 2019

 13. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Helena VAĎUROVÁ. Collaborating with Employers. In Job Coaches for Adults with Disabilities. 1. vyd. Londýn: Jessica Kingsley Publishers, 2019. s. 151-167. ISBN 978-1-78592-546-7.
 14. SLEPIČKOVÁ, Lenka, Karel PANČOCHA a Helena VAĎUROVÁ. Časný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s. r. o., 2019, roč. 20, č. 6, s. 330-334. ISSN 1213-0494.
 15. VAĎUROVÁ, Helena. Employing People with Disabilities: From Obligation to Recognition. In CBA Seminar Series. 2019.
 16. VAĎUROVÁ, Helena a Dita CHAPMAN. International Applications Derived from PATTAN’s Autism Initiative. In National Autism Conference 2019. 2019.
 17. VAĎUROVÁ, Helena a Victoria SHMIDT. Personal Assistance to People with ASD in Czechia: Between Positive Discrimination and Ableism. Journal of social policy studies. Rusko: Rossijskoe obshchestvo sotsiologov: Sentr sotsialʹnoj politiki i gendernykh issledovanij, 2019, roč. 17, č. 4, s. 629-642. ISSN 1727-0634. doi:10.17323/727-0634-2019-17-4-629-642.
 18. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Helena VAĎUROVÁ. Představení projektu DIPEx International. Modul "Zkušenosti rodičů dětí a dospělých s autismem". In Seminář KDN LF MU a FN Brno pro postgraduální a celoživotní vzdělávání lékařů. 2019.
 19. SLEPIČKOVÁ, Lenka, Helena VAĎUROVÁ a Karel PANČOCHA. Screening PAS: Zkušenosti českých pediatrů. In VII. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2019.
 20. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Včasná intenzivní behaviorální intervence u dětí s autismem: chybějící dílek puzzle. In XVI. Hradecké dny sociální práce - Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019. ISBN 978-80-7435-749-7.
 21. ŠKUBALOVÁ, Tereza, Helena VAĎUROVÁ, Karel PANČOCHA, Pavel NEPUSTIL, Monica SESMA-VAZQUEZ, Harlene ANDERSON, Rocio CHAVESTE, Papusa MOLINA, Sheila MCNAMEE, Leticia RODRIGUEZ, Joseph SEGUI, Adriana GIL-WILKERSON, Sylvia LONDON, Marilene GRANDESSO, Neca RODRIGUEZ, Nelly CHONG, Roxana ZEVALLOS, Saliha BAVA, Sue LEVIN a Přemysl ULMAN. 4th International Congress of Collaborative-Dialogic Practices. 2019.
 22. 2018

 23. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Behavior Analyst in the Czech Republic. In 9th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. 2018.
 24. CHAPMAN, Dita a Helena VAĎUROVÁ. International Applications Derived from PATTAN’s Autism Initiative. 2018.
 25. VAĎUROVÁ, Helena. The role of parents in home-based ABA programmes. In European Conference of Applied Behavior Analysis. 2018.
 26. 2017

 27. VAĎUROVÁ, Helena. Best practices in employment of people with SEND in SENEL partner countries. In SENEL Event June 2017: Meeting the needs of your businesses. 2017.
 28. VAĎUROVÁ, Helena. Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2017, roč. 27, č. 3, s. 498-503, 5 s. ISSN 1211-4669.
 29. VAĎUROVÁ, Helena a Jana OBROVSKÁ. Klíčové kompetence mladých lidí s postižením/znevýhodněním pro trh práce. In V. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
 30. VAĎUROVÁ, Helena a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Proč zaměstnávat? Protože je to normální. Změny v přístupech k zaměstnávání osob s postižením a znevýhodněním. 2017.
 31. VAĎUROVÁ, Helena. Spolupráce se zaměstnavateli a pedagogickými pracovníky při podpoře mladých lidí s postižením vstupujících na trh práce. In SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍ INOVACE V PRAXI. 2017.
 32. VAĎUROVÁ, Helena a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce v evropském kontextu. In V. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
 33. 2016

 34. VAĎUROVÁ, Helena a Lenka SLEPIČKOVÁ. If You Are Not Really Ready, It Won´t Work" Attitudes of Head-teachers and Teachers of Public Primary Schools towards Inclusion. In European Conference on Educational Research - ECER & Emerging Researchers‘ Conference. 2016.
 35. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Helena VAĎUROVÁ. Perspektiven für junge Menschen und Arbeitgeber am Übergang Schule-Beruf - Projekt SENEL. In Inklusive Übergänge / Inclusive Transitions. 2016.
 36. 2015

 37. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 38. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 39. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
 40. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 41. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 42. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
 43. VAĎUROVÁ, Helena, Lenka SLEPIČKOVÁ a Karel PANČOCHA. Vzdělávání pro diverzitu: Zkušenosti s pilotováním metody Global Storylines v českých základních školách. In Škola a zdraví v 21. století. 2015.
 44. 2014

 45. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 46. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
 47. BELL, Sheena, Maija HIRVONEN, Hasso KUKEMELK, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ a Piret HION. The inclusion of students with special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Socialiniai Tyrimai/Social Research. Vilnius (Lithuania): Faculty of Social Sciences, Siauliai university, 2014, roč. 35, č. 2, s. 42-52. ISSN 1392-3110.
 48. 2013

 49. PANČOCHA, Karel, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Pinková PAVLÍNA, Sayoud Solárová KATEŘINA, Pavel SOCHOR, Helena VAĎUROVÁ a Martin VRUBEL. Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6688-5.
 50. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Česká veřejnost a inkluzivní vzdělávání. In SLEPIČKOVÁ, L. a K. PANČOCHA. Aktéři školní inkluze. School Inclusion Actors. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 9-31. ISBN 978-80-210-6688-5.
 51. VAĎUROVÁ, Helena. Inclusive Education - How to Understand it Today? Eisenstadt: Weber verlag Eisenstadt in Verlagsgemeinschaft mit der Pädagogischen Hochshule Burgenland, 2013. s. 69-78. ISBN 978-3-85253-456-5.
 52. VAĎUROVÁ, Helena. Kvalita života osob s postižením nebo znevýhodněním. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 64-85. ISBN 978-80-210-6306-8.
 53. PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním žáků se SVP na střední škole. Podpora pro pracovníky v odborném školství, kteří chtějí vytvořit inkluzivní prostředí. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
 54. SLEPIČKOVÁ, Lenka a Helena VAĎUROVÁ. Sociální inkluze osob s postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 23-49. ISBN 978-80-210-6306-8.
 55. 2012

 56. VAĎUROVÁ, Helena. Inkluzivní kultura školy v kontextu vzdělávání žáků se SVP na střední odborné škole – závěry pilotního ověřování sebehodnotícího nástroje. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 29-40. ISBN 978-80-7315-235-2.
 57. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 556-561. ISBN 978-80-210-5941-2.
 58. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
 59. VAĎUROVÁ, Helena. Projekt TILE - Průvodce inkluzivního vzdělávání na střední odborné škole. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 1 s. 3/2012. ISSN 1805-3394.
 60. VAĎUROVÁ, Helena, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním pro střední odborné školy. In konference Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012. 2012.
 61. VAĎUROVÁ, Helena, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním pro střední odborné školy. In konference Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012. 2012.
 62. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Teachers’ Self-reported Willingness and Ability to Teach Students with SEN in Inclusive Settings. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 35-55. ISBN 978-80-210-6107-1.
 63. 2011

 64. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Attitudes of future teachers and other professionals towards individuals with disabilities and inclusion. (Poster). In Forschungskulturen im Diskurs. 2011.
 65. VAĎUROVÁ, Helena. Principy inkluzivního vzdělávání v tělesné výchově. In Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011.
 66. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Občanské sdružení Willík: Podzimní setkání v Březejci. 2011.
 67. 2010

 68. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Analýza inkluzivního prostředí v základních školách prostřednictvím Indexu Inkluze. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 25-40. ISBN 978-80-7315-201-7.
 69. SHEENA, Bell, Maija HIRVONEN, Inga MUTSO, Karel PANČOCHA a Helena VAĎUROVÁ. Embracing the Challenges of Diversity in the Inclusion of Adults with (SEN) Special Educational Needs in Vocational Training; A Comparative Study of the Changing Role of SEN Teachers in the European Context. In The 5th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference. 2010.
 70. VAĎUROVÁ, Helena. Komunitní propojení školy a jejího okolí jako nástroj podpory inkluze. 1. vyd. Brno: Liga lidských práv, 2010. 55 s. Manuály. ISBN 978-80-87414-02-6.
 71. VAĎUROVÁ, Helena. Letní tábor pro osoby se souběžným postižením více vadami. In 6. mezinárodní konference O výchově a volném čase. 2010.
 72. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Předpoklady inkluzivního vzdělávání na úrovni pedagogických pracovníků. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 15-32. ISBN 978-80-210-5383-0.
 73. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Připravenost na inkluzivní vzdělávání z pohledu pedagogických pracovníků. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 53-65. ISBN 978-80-7315-201-7.
 74. VAĎUROVÁ, Helena. System der unterstützenden nicht ärztlichen Dienste für Familien mit Kindern mit chronischer/schwerwiegender Erkrankung. behinderete Menchen. Graz, 2010, roč. 33, 3/2010, s. 34-45. ISSN 1561-2791.
 75. PANČOCHA, Karel, Lenka SLEPIČKOVÁ a Helena VAĎUROVÁ. Učitel jako zprostředkovatel inkluzivního vzdělávání a sociální inkluze u žáků se SVP. 2010.
 76. VAĎUROVÁ, Helena. Úloha školy v procesu sociální inkluze. In Inkluzivní vzdělávání není sci-fi. 2010.
 77. VAĎUROVÁ, Helena a Pavel MÜHLPACHR. Vymezení, dimenze a měření kvality života. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 101-108. ISBN 978-80-7315-198-0.
 78. 2009

 79. VAĎUROVÁ, Helena. Developing Competencies of Special Needs Teachers within Inclusive Vocational Education. In Leonardo da Vinci - Life Long Learning Programme. 2009.
 80. VAĎUROVÁ, Helena. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 53-66. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 81. VAĎUROVÁ, Helena. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 15 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 82. 2008

 83. VAĎUROVÁ, Helena a Ilka VAĎUROVÁ. Komunikace jako nezbytná součást práce speciálního pedagoga v ZŠ při nemocnici. In Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008.
 84. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 92-128, 36 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
 85. VAĎUROVÁ, Helena. Quality of Life of Cancer Children Caregivers. In ŘEHULKA, Evžen, Oliva ŘEHULKOVÁ, Marek BLATNÝ a Jiří MAREŠ. Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MDS, s. r. o., 2008. s. 42-48, 6 s. ISBN 978-80-7392-073-9.
 86. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008. s. 201-208. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 87. VAĎUROVÁ, Helena. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace. Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66. ISSN 1211-4669.
 88. 2007

 89. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 90. VAĎUROVÁ, Helena a Ilka VAĎUROVÁ. Education of Children with Diabetes and Epilepsy. In Final Conference of the Comenius 2.1 Project TIMSIS. 2007.
 91. VAĎUROVÁ, Helena. Komlexní péče o rodinu a dítě s onkologickým onemocněním a její vliv na kvalitu života primárních pečovatelů. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 223-244, 26 s. ISBN 978-80-7392-012-8.
 92. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální aspekty kvality života pečovatelů onkologicky nemocných dětí. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 126-141, 15 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 93. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočnické služby poskytované sluchově postiženým v České republice a analýza jejich využívání. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 82-91. ISBN 978-80-86633-92-3.
 94. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Vizuální percepce řeči u sluchově postižených. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 36-43, 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 95. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním. 2007.
 96. PANČOCHA, Karel. Závislostní chování u osob s postižením. In PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103 – 117, 14 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
 97. 2006

 98. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální aspekty kvality života v onkologii. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2006. 148 s. MSD. ISBN 80-86633-60-8.
 99. VAĎUROVÁ, Helena. Systém podpůrné péče o nemocného a jeho rodinu v onkologii. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 15-29, 14 s. ISBN 80-86633-62-4.
 100. 2005

 101. VAĎUROVÁ, Helena a Pavel MÜHLPACHR. Kvalita života : teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 145 s. ISBN 80-210-3754-7.
 102. VAĎUROVÁ, Helena. Měření a klasifikace faktorů ovlivňujících kvalitu života seniorů, nevyléčitelně nemocných a umírajících. In MÜHLPACHR, Pavel. Schola Gerontologica. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. s. 42-52, 10 s. ISBN 80-210-3838-1.
 103. VAĎUROVÁ, Helena. Problematika kvality života: vymezení, dimenze, měření. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005. s. 96-101, 5 s. ISBN 80-86633-31-4.
 104. 2001

 105. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální práce jako součást výchovného působení učitele. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí – vývoj, realita, perspektivy. 1. vyd. Brno: OL Print, 2001. ISBN 80-210-2661-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 00:55