Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Sýc rousný (Aegolius funereus Linnaeus, 1758)

Pták s rozpětím křídel 50-62 cm, délkou 22-27 cm a váhou 95-210 g, samice jsou větší. Svrchní část těla je tmavohnědá, se světlými skvrnami zejména na hlavě a za šíjí. Spodina těla je bílá s hustými tmavohnědými skvrnami. Závoj je bílý, tmavě lemovaný, před okem a nad ním je černá skvrna.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Druh preferuje staré vysokokmenné lesy ve vyšších polohách, převážně lesy jehličnaté (hlavně smrkové) a smíšené, žije však i v lesích listnatých, u nás hlavně v bučinách. Obsazuje však i rozsáhlé jehličnaté lesy nižších poloh s dostatkem hnízdních dutin.

Rozšíření: Sýc rousný má cirkumpolární rozšíření v boreálním pásu holarktické oblasti. V Evropě končí hranice jeho souvislého rozšíření v Polsku, dále na jih je rozšíření ostrůvkovité, zasahuje však až po Pyreneje a na Balkán. Zde vytváří izolované populace často označované jako glaciální relikty. V celém areálu stálý, nanejvýš přelétavý druh.

V Červeném seznamu ČR je zařazen do kategorie VU - druh zranitelný.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Mapa převzata z http://commons.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8774/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Aegolius_funereus