Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Rejsek horský (Sorex alpinus Schinz, 1837)

Drobný hmyzožravec dorůstající délky 60-80 mm a váhy 5-14 g. Od ostatních našich rejsků se dobře pozná podle zbarvení. Celé tělo má jednobarevný černošedý tón, od něhož se odlišují pouze chodidla a ocas. Ocas je krátce osrstěný, dvoubarevný a minimálně stejně dlouhý jako hlava a tělo. Špičky zubů jsou tmavě červené.

Fotografie převzata z http://www.zsm.mwn.de/ autor Richard Kraft.

Ekologie: Vyskytuje se především v lesích horských oblastí, ale i nad horní hranicí lesa. Preferuje vlhké jehličnaté lesy do 2500 m n. m.

Rozšíření: Horské oblasti střední Evropy a Balkánu - Alpy, Šumava, Krkonoše, Karpatský oblouk a severozápadní balkánská pohoří.

Mapa zpracována podle Anděry (2010).

Mapa převzata z http://www.iucnredlist.org/.

 

Zdroje:

DUNGEL, J. & GAISLER, J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 150 s. ISBN 8020010262.

ANDĚRA, M. (2010): Mapa rozšíření Sorex alpinus v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id10/>

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20520/

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/29660/0

http://www.zsm.mwn.de/external/ksaeuger/alpenspitzmaus.html