Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Zmije obecná (Vipera berus Linnaeus, 1758)

Had z čeledi zmijovitých dorůstající délky 60-80 cm. Tělo je silné a tlusté, hlava trojúhelníková. Zbarvení je světle šedé či hnědé s černým klikatým pruhem na hřbetě. Existuje ovšem celá řada víceméně vzácných barevných variant, z nichž některé vůbec žádnou čáru nemají. Na území ČR se můžeme setkat např. s černou morfou. Spolehlivý znak, kterým se zmije obecná odlišuje od ostatních českých hadů, je svislá štěrbinovitá zornička.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Lesní druh dobře přizpůsobený podmínkám drsného klimatu s kolísajícími teplotami. Oblíbeným biotopem jsou prosluněné horské stráně, paseky, vřesoviště a rašeliniště nebo mokřady středních a vyšších poloh ČR.

Rozšíření: Zmije je mimořádně odolná chladnému klimatu což jí dovoluje rozšíření v severských oblastech. V Evropě je rozšířena od Skandinávie až na Balkán. Ve středomoří chybí. U nás se vyskytuje převážně ve vyšších polohách - v horách a vrchovinách.

Mapa zpracována podle Šandery (2010).

 

Zdroje:

MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M. & ZAVADIL, V. eds. (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK, Brno – Praha, 257 pp.

ZWACH, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha. 496 s. ISBN 9788024725093

ŘEHÁK, Z. & DUNGEL, J. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 181 s. ISBN 8020012826.

ŠANDERA, M. (2010): Mapa rozšíření Vipera berus v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id112/>

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id378/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vipera_berus