Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara Jacquin, 1787)

Ještěrka dorůstající velikosti 13-17 cm s krátkými končetinami s dlouhými prsty a silnějším krkem a ocasem. Její zbarvení bývá proměnlivé. Nejčastější je světle hnědá.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Díky své živorodosti dokáže přežít i v chladných horských a severních oblastech. V ČR se vyskytuje především ve vyšších polohách. Obývá vlhké zalesněné oblasti, okraje a světliny listnatých i  jehličnatých lesů - oblasti původním výskytem bučin a horských smrčin.

Rozšíření: Areál ještěrky živorodé sahá od Irska až po Japonsko. V Evropě se vyskytuje od severní Skandinávie až po sever Španělska a na Balkáně.

Mapa zpracována podle Šandery (2010).

 

Zdroje:

MIKÁTOVÁ, B., VLAŠÍN, M. & ZAVADIL, V. eds. (2001): Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK, Brno – Praha, 257 pp.

ZWACH, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha. 496 s. ISBN 9788024725093

ŘEHÁK, Z. & DUNGEL, J. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 181 s. ISBN 8020012826.

ŠANDERA, M. (2010): Mapa rozšíření Zootoca vivipara v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id114/>

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id358/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Zootoca_vivipara