Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Králíček obecný (Regulus regulus Linnaeus, 1758)

Velmi drobný ptáček dorůstající délky 8,5-9, 5 cm a hmotnosti 5-7,2 g. Dospělý jedinec má světle zelený hřbet, hlavu a ocas, černobílá křídla, bílé nebo nazelenalé břicho, černý zobák a velké oči a výrazný žlutý pruh na temeni s oranžovým středem lemovaný černým peřím. Samičce tento oranžový střed chybí.

Fotografie převzata z http://cs.wikipedia.org/.

Ekologie: Hnízdním prostředím králíčka obecného jsou zejména smrkové a jedlové lesy od nížin po horské polohy. Je však schopen se spokojit i se smíšenými lesy.

Rozšíření: Hnízdní areál králíčka obecného se rozprostírá v podstatné části Evropy, s výjimkou nejzazšího severu a některých oblastí jihu, a v Asii až po oblast Omska a Tobolska. Ke změnám v rozšíření v minulosti přispělo vysazování kulturních smrčin v nížinách a středních polohách, kde původně rostly listnaté lesy.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8927/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Regulus_regulus