Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Žluna šedá (Picus canus Gmelin, 1788)

Šplhavý pták z čeledi datlovitých dorůstající délky 27-30 cm a váhy 110-150 g. Zbarvení je šedozelené s šedou hlavou na níž má úzký černý vous. Ocas zelený, prostřední pár per slabě pruhovaný. Spodina těla je světle žlutozelená, boky tmavozelené a vrch těla zelený. Samec se pozná podle červené barvy na čele.

Fotografie převzata z Šťastný et al. (2006).

Ekologie: Prostředím žluny šedé jsou vysoce strukturované listnaté a smíšené lesy ve vrchovinách a na horách. Na rozdíl od žluny zelené (Picus viridis) vystupuje až k horní hranici lesa, nalezneme ji tedy i v jehličnatých lesích, není pro ně však typická. Vzhledem ke svým biotopovým požadavkům je žluna šedá pokládána za vhodný bioindikátor přirozených klimaxových lesů.

Rozšíření: Hnízdní areál žluny šedé se táhne ve středních zeměpisných šířkách přes celý euroasijský kontinent od Francie až po Japonsko, kde se stáčí k jihu přes Čínu po Sumatru. V Evropě žluna šedá chybí v jihozápadní části, na britských ostrovech a na severu Skandinávie a také v nížinách severozápadní Evropy a Maďarska, kde nejsou vhodné lesní porosty.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

Mapa převzata z http://commons.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8789/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Picus_canus