Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Vrána obecná šedá (Corvus corone cornix)

Jedná se o poddruh vrány obecné (Corvus corone Linnaeus, 1758). Od vrány obecné černé se liší šedým zbarvením těla. Černou má jen hlavu, náprsenku, křídla, ocas a nohy. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Obývá otevřenou krajinu s poli, loukami, lesy a vodou od nížin po horní hranici lesa.

Rozšíření: Areál tohoto poddruhu se rozkládá od střední Evropy na východ až do střední Asie a V severojižním směru se areál vrány obecné šedé rozkládá od Islandu, Skotska, Skandinávie až po Blízký východ a severní Egypt. Českou republikou prochází hybridní zóna vrány obecné šedé a vrány obecné černé, přičemž vrána obecná šedá se převážně vyskytuje na východ od této hranice, tedy ve východní části republiky.

Mapa převzata z Šťastný et al. (2006).

 

Zdroje:

ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. Aventinum, Praha. 464 s.

DUNGEL, J. & HUDEC, K. (2001): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 249 s. ISBN 8020009272.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Corvus_corone

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8985/