Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Čolek horský (Mesotriton alpestris Laurenti, 1768)

Středně velký ocasatý obojživelník dorůstající délky do 12 cm. Hlava je shora zploštělá, trup válcovitý, ocas kratší než tělo, prsty bez kožních lemů. Samečci ve svatebním šatu (ve vodní fázi) jsou pestře zbarveni a mají vyvinut na hřbetě a na ocase nízký kožní hřeben. Zbarvení hřbetu tmavošedé, u samců s nádechem do modra, u samic je typické mramorování. Na bocích vytvořeny černé skvrny a u samců modrý pruh. Břicho nejčastěji oranžové, vždy bez skvrn.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Rozmnožuje se hlavně v lesních tůních, klidných úsecích potoků nebo v horských jezerech. V suchozemské fázi žije skrytým způsobem ve vlhkých lesích.

Rozšíření: Od Španělska přes střední Evropu až na Balkánský poloostrov. V ČR především ve vyšších a středních polohách.

Mapa zpracována podle Šandery (2010).

 

Zdroje:

ZWACH, I. (2009): Obojživelníci a plazi České republiky. Grada Publishing, Praha. 496 s. ISBN 9788024725093

ŘEHÁK, Z. & DUNGEL, J. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 181 s. ISBN 8020012826.

ŠANDERA, M. (2010): Mapa rozšíření Mesotriton alpestris v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id72/>

http://commons.wikimedia.org/wiki/Mesotriton_alpestris

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id311/