Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Plch zahradní (Eliomys quercinus Linnaeus, 1766)

Podobný plchovi lesnímu (Dryomys nitedula), ale je větší. Dorůstá délky 110-136 mm a váhy 60-140 g. Hřbet a hlava jsou šedohnědé až hnědočervené, spodina těla bývá naopak čistě bílá. Po stranách hlavy se táhne od oka výrazný tmavý pruh, zasahující až kde krku. Ocas je vždy kratší než tělo a pokrytý krátkou tmavohnědou srstí, zakončený černobílou štětičkou prodloužených chlupů.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Stanovištěm jsou především listnaté lesy v nížinách a podhůřích. Vyskytuje se však také v zahradách, sadech apod.

Rozšíření: Jeho výskyt je ostrůvkovitý. Žije v západní, jižní, střední a severovýchodní Evropě (po Ural) i na severu Afriky, chybí na britských ostrovech a na Islandu. U nás se vyskytuje především v západním pohraničí.

Mapa zpracována podle Anděry (2010).

Mapa převzata z http://commons.wikimedia.org/.

 

Zdroje:

DUNGEL, J. & GAISLER, J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Academia, Praha. 150 s. ISBN 8020010262.

ANDĚRA, M. (2010): Mapa rozšíření Eliomys quercinus v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 30.11.2010. Dostupné na: <http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id58/>

http://commons.wikimedia.org/wiki/Erinaceus_concolor

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20697/