FF FNSLAVpH Slavistika
Název anglicky: Slavistics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB_SLAVb1Bulharština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 P PV
FF:JSB_SLAVh1Chorvatština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 P PV
FF:JSB_SLAVm1Makedonština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 P PV
FF:JSB_SLAVn1Slovinština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 P PV
FF:JSB_SLAVs1Srbština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 P PV
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 P P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 Z P
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 P PV
FF:PJ_SLAV06Současná polština 1: jazykový seminář R. Madeckiz 0/4/03 P PV
FF:UJ_SLAV02Lektorská cvičení z ukrajinštiny I H. Myronovaz 0/2/04 P PV
37 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 P P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 P PV
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 P PV
FF:JSB_SLAVb2Bulharština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 P PV
FF:JSB_SLAVh2Chorvatština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 P PV
FF:JSB_SLAVm2Makedonština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 P PV
FF:JSB_SLAVn2Slovinština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 P PV
FF:JSB_SLAVs2Srbština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 P PV
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 P P
FF:PJ_SLAV08Současná polština 2: jazykový seminář R. Madeckizk 0/2/04 P PV
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 Z P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 P PV
FF:UJ_SLAV03Lektorská cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovazk 0/2/05 P PV
59 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 P P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 P P
FF:PJ_SLAV07Nejnovější polská literatura a kultura R. Buchtovázk 1/1/05 P PV
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 P P
FF:UJ_SLAV04Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I P. Kalinaz 1/1/04 P PV
29 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 P P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- - P
FF:UJ_SLAV05Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy II P. Kalinaz 1/1/04 P PV
14 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 - PV
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 - PV
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 - PV
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 - PV
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 - PV
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 - PV
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 - PV
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 - PV
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 - PV
38 kreditů