FSS SPR01 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky (4kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (2 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1279Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/04 6P
FSS:SPRb1280Metodologie závěrečné práce P. Navrátilz 2/0/03 4Z
FSS:SPRb1281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) L. Musilz 0/1/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/04 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1105Sociální právo I. Kernovázk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1115Odborná praxe a supervize II, individuální Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum L. Otavazk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1129Aplikace psychologie pro SPR J. Vanderzk 0/2/04 2-
FSS:SPRb1140Posouzení životní situace klienta M. Punovázk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1142Přístupy k práci s menšinami R. Balážzk 1/1/04 4P
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/04 2P
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPRb1207Sociální problematika menšin R. Balážzk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR P. Horovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc Z. Dohnalovázk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/06 2Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum M. Suchaneczk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/2/04 1-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 1/1/04 4-
90 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí během studia získat nejméně 64 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů.

Povinně volitelné předměty v ČJ

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1127Práce s rodinou - systemická a dialogická perspektiva P. Nepustilz 1/1/04 4-
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 5-
12 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 2 (Odborná praxe).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1116Odborná praxe a supervize III, skupinová M. Punováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5P
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní M. Votoupalz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 5P
10 kreditů
Blok 3

Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení R. Trbolazk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor J. Pejcalzk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 2-
FSS:VPLb1149Základy teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/06 3-
FSS:VPLb1152Právo zaměstnanosti, pracovní právo a právo kolektivního vyjednávání B. Plasovázk 1/1/05 4-
FSS:VPLb1160Odborná praxe pro veřejnou správu J. Horňáčekz 0/0/12 100 hodin praxe.4 4-
FSS:VPLb1161Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů I. Zelenkováz 0/0/12 100 hodin praxe.4 4-
33 kreditů
Blok 4

Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 4 (Případová SPR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1123Pomoc lidem s duševním onemocněním z hlediska jejich osobní zkušenosti J. Vanderz 1/1/04 3-
FSS:SPRb1141Práce s případem v praxi sociální práce M. Votoupalz 0/2/03 3-
FSS:SPRb1144Proces práce s klientem v praxi M. Votoupalz 0/2/05 3-
FSS:SPRb1146Sociální práce s lidmi s psychózou J. Vanderzk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1159Arteterapie a SPR se zdravotně postiženými klienty P. Sochorz 0/2/03 5-
FSS:SPRb1160Úvod do sociální práce s uprchlíky R. Balážk 1/1/04 4-
24 kreditů
Blok 5

Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 5 (Rizika ve společnosti).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1124Resocializace a sociální práce R. Strouhalzk 1/1/04 5-
FSS:SPRb1211Drogy a společnost M. Tesárkovázk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1220Thanatologie Z. Dohnalováz 1/1/05 2-
13 kreditů

Povinně volitelné předměty v AJ

Povinně zvolte nejméně dva z předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1126Policy Engagement of Social Workers R. Balážz 1/1/02 5-
FSS:SPRb1130Human Behavior and the Violence P. Navrátilzk 2/0/05 3-
FSS:SPRb1131International Responses to Traumatic Events P. Navrátilzk 1/1/03 --
FSS:SPRb1228Drug Interventions P. Navrátilz 1/1/05 4-
FSS:VPLb1155European Union Public Policy J. Wiltonzk 1/1/05 5-
20 kreditů