Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SPR01 Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS B-SPR Sociální práce

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B. Volbou předmětu, který je vyučován v AJ, lze naplnit podmínku absolvování předmětu v anglickém jazyce.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1279Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/04 6P
FSS:SPRb1280Metodologie závěrečné práce L. Musilz 2/0/03 4Z
FSS:SPRb1281Konceptualizace závěrečné práce (BAK-PR) L. Musilz 0/1/04 5P
11 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1101Úvod do sociální práce L. Musilzk 1/1/03 1Z
FSS:SPRb1103Teorie a metody sociální práce P. Navrátilzk 1/1/05 2Z
FSS:SPRb1104Základy práva I. Kernovázk 2/1/03 1-
FSS:SPRb1105Sociální právo I. Kernovázk 1/1/03 2-
FSS:SPRb1111Filosofie a etika v sociální práci M. Nečasovázk 1/1/04 3P
FSS:SPRb1113Odborná praxe a supervize I J. Navrátilováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.5 3P
FSS:SPRb1115Odborná praxe a supervize II, individuální Z. Dohnalováz 1/1/8 Celkem 104 hodin praxí.3 4P
FSS:SPRb1119Kvalitativní výzkum M. Žižlavskýzk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1128Základy psychologie pro SPR J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:SPRb1129Aplikace psychologie pro SPR J. Vanderzk 0/2/04 2-
FSS:SPRb1140Posouzení životní situace klienta P. Navrátilzk 1/1/05 3P
FSS:SPRb1142Přístupy k práci s menšinami I. Vašečkazk 1/1/04 4P
FSS:SPRb1156Praxe a supervize v sociální práci M. Punováz 0/2/01 2P
FSS:SPRb1204Politika sociálních služeb K. Kubalčíkovázk 1/1/05 1-
FSS:SPRb1209Sociální deviace pro SPR R. Balážzk 1/1/04 4-
FSS:SPRb1217Zdraví a nemoc L. Kuklazk 1/0/04 4-
FSS:SPRb1219Sociologie P. Horákzk 1/1/04 2P
FSS:VPLb1102Sociální politika T. Sirovátkazk 1/1/05 2Z
FSS:VPLb1118Kvantitativní výzkum O. Horazk 1/1/04 2-
FSS:VPLb1132Statistika M. Suchaneczk 2/1/04 1-
FSS:VPLb1154Sebeřízení a time management J. Vanderzk 1/1/04 1-
FSS:VPLb1157Demografie J. Pitnerzk 0/0/04 4-
FSS:VPLb1207Sociální problematika menšin I. Vašečkazk 1/1/04 5P
90 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1122Sociální práce s rodinami L. Otavazk 1/1/04 3-
FSS:SPRb1134Sociální práce s oběťmi domácího násilí J. Čechováz 1/1/04 3-
FSS:SPRb1216Práce s klientem v manželské a rodinné poradně T. Novákzk 2/1/04 5-
12 kreditů

Blok 2

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 2 (Praxe a supervize).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1116Odborná praxe a supervize III, skupinová M. Nečasováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
FSS:SPRb1117Odborná praxe a supervize III, komunitní K. Kubalčíkováz 1/1/12 Celkem 156 hodin praxe.4 5P
8 kreditů

Blok 3

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1208Sociální zabezpečení L. Sedlákovázk 1/1/05 2-
FSS:SPRb1218Nestátní neziskový sektor V. Hyánekzk 1/1/04 5-
FSS:VPLb1124Politika a služby zaměstnanosti M. Horákovázk 1/1/05 2-
14 kreditů

Blok 4

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 4 (Případová SPR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1144Proces práce s klientem v praxi M. Votoupalz 0/2/05 3-
FSS:SPRb1146Sociální práce s lidmi s psychózou J. Šupazk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1160Úvod do sociální práce s uprchlíky P. Votoupalovák 1/1/04 4-
14 kreditů

Blok 5

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 5 (SPR a zdraví).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1214Sociologie medicíny S. Bártlovázk 1/1/05 4-
FSS:SPRb1220Thanatologie Z. Dohnalováz 1/1/05 2-
10 kreditů

Blok 6

Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 6 (Protidrogové intervence). Absolvováním předmětu SPR228 lze také splnit podmínku absolvování předmětu v AJ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRb1211Drogy a společnost L. Skácelovázk 1/1/04 2-
FSS:SPRb1228Drug Interventions M. Frišaufováz 1/1/05 4-
9 kreditů

Volitelné předměty