FF FNBApJ Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-BA_ Baltistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Během jednooborového studia baltistiky musí student splnit 120 kreditů, z toho 100 připadá na diplomovou práci, povinné a povinně volitelné předměty a 20 kreditů připadá na volitelné předměty. Nabídka předmětů v každém z těchto bloků se zobrazje níže.

Diplomová práce

Předmět "Magisterská diplomová práce" (BA_MgP) se zapisuje v posledním (4.) semestru studia. Dva semináře k magisterské diplomové práci (I a II) se zapisují v třetím semestru (BA_SemMgP1) resp. čtvrtém semestru (BA_SemMgP2) studia: tyto semináře slouží k přípravě diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgPMagisterská diplomová práce V. Šeferisz 0/0/0- 4P
FF:BA_SemMgP1Seminář k magisterské diplomové práci I V. Šeferisz 0/2/015 3P
FF:BA_SemMgP2Seminář k magisterské diplomové práci II V. Šeferisz 0/2/015 4P
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg1Litevská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg2Lotyšská literatura H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 --
FF:BA_Mg3Finská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 2Z
FF:BA_Mg4Estonská literatura P. Hebedovázk 1/1/05 --
FF:BA_Mg5Novodobé dějiny baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/04 --
FF:BA_SZk_MgStátní závěrečná zkouška magisterská V. ŠeferisSZk 0/0/0- --
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student volí mezi litevštinou a finštinou. Ve zvoleném jazyce pak musí absolvovat všechny předměty, přičemž předměty BA_MgL3, BA_MgL4, BA_MgL5, resp. BA_MgF3, BA_MgF4, BA_MgF5 se zapisují opakovaně (každý semestr).

Litevština

Předměty BA_MgL3, BA_MgL4, BA_MgL5 se zapisují opakovaně každý semestr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgL1Litevština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 -Z
FF:BA_MgL2Litevština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 -Z
FF:BA_MgL3Litevština: překladová cvičení V. Šeferiszk 0/2/012*4 1P
FF:BA_MgL4Seminář práce s litevským literárním textem V. Šeferiszk 0/2/012*4 1P
FF:BA_MgL5Litevská konverzace V. Šeferisz 0/2/012*4 1P
154 kreditů

Finština

Předněty BA_MgF3, BA_MgF4, BA_MgF5 se zapisují opakovaně každý semestr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgF1Finština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 -Z
FF:BA_MgF2Finština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 -Z
FF:BA_MgF3Finský seminář překladu a redakčních prací P. Hebedovázk 0/2/012*4 1P
FF:BA_MgF4Seminář práce s finským literárním textem P. Hebedovázk 0/2/012*4 1P
FF:BA_MgF5Finská konverzace P. Hebedováz 0/2/012*4 1P
154 kreditů

Volitelné předměty

Nutno splnit alespoň 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA201LLitevština. Jazykový kurs A3: výklad systému V. Šeferiszk 1/0/02 --
FF:BA202LLitevština. Jazykový kurs A4: výklad systému P. Hebedovázk 1/0/03 --
FF:BA303LLitevština. Jazykový kurs B5: praktikum V. Šeferiszk 0/4/04 --
FF:BA304LLitevština. Jazykový kurs B6: praktikum P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA305LLitevština. Jazykový kurs C5: četba V. Šeferisz 0/2/02 --
FF:BA306LLitevština. Jazykový kurs C6: četba V. Šeferisz 0/2/01 --
FF:BA307LLitevština. Jazykový kurs D5: intensivní cvičení V. Šeferiszk 0/2/02 --
FF:BA308LLitevština. Jazykový kurs D6: intensívní cvičení V. Šeferiszk 0/22 --
FF:BA441Další jazyk baltického prostoru V. Šeferisz 2/2/04 --
FF:BA777Redakční práce pro baltisty V. Šeferisz 0/2/04 --
FF:BA_E1Estonština 1 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E1_drilEstonština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E2Estonština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E2_drilEstonština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E3Estonština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E3_drilEstonština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E4Estonština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E4_drilEstonština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_E5Estonština 5 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_E6Estonština 6 M. Kovářzk 0/4/03 --
FF:BA_E_cetbEstonská četba P. Hebedováz 0/1/02 --
FF:BA_E_superEstonština pro pokročilé P. Hebedovázk 0/4/04 --
FF:BA_F1Finština 1 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_F1_drilFinština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F2Finština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_F2_drilFinština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F3Finština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_F3_drilFinština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F4Finština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_F4_drilFinština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F5Finština 5 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_F5_drilFinština 5 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F6Finština 6 P. Hebedovázk 0/4/03 --
FF:BA_F6_drilFinština 6 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 --
FF:BA_F_cetb1Finština: četba I P. Hebedováz 0/2/02 --
FF:BA_F_cetb2Finština: četba II P. Hebedováz 0/2/02 --
FF:BA_F_cetb3Finština: četba III M. Kovářz 0/2/01 --
FF:BA_F_cetb4Finština: četba IV M. Kovářz 0/2/01 --
FF:BA_F_syst1Finština: výklad systému I P. Hebedovázk 2/0/03 --
FF:BA_F_syst2Finština: výklad systému II P. Hebedovázk 2/0/03 --
FF:BA_L3Litevština 3 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_L3_drilLitevština 3 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 --
FF:BA_L4Litevština 4 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_L4_drilLitevština 4 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 --
FF:BA_L5Litevština 5 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_L5_drilLitevština 5 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 --
FF:BA_L6Litevština 6 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_L6_drilLitevština 6 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 --
FF:BA_L_cetb1Litevština: četba I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/02 --
FF:BA_L_cetb2Litevština: četba II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/02 --
FF:BA_L_cetb3Litevština: četba III H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/01 --
FF:BA_L_cetb4Litevština: četba IV H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/01 --
FF:BA_L_syst1Litevština: výklad systému I V. Šeferiszk 2/0/03 --
FF:BA_L_syst2Litevština: výklad systému II V. Šeferiszk 2/0/03 --
FF:BA_LV1Lotyština 1 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_LV1drilLotyština 1 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 --
FF:BA_LV2Lotyština 2 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_LV2drilLotyština 2 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 --
FF:BA_LV3Lotyština 3 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_LV3drilLotyština 3 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 --
FF:BA_LV4Lotyština 4 V. Šeferiszk 0/4/03 --
FF:BA_LV4drilLotyština 4 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 --
154 kreditů