FF FNSLAVpSJB Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Posluchač specializace Jihoslovanská a balkánská studia v rámci programu Slavistika musí absolvovat všechny povinné předměty a získat předepsaný počet kreditů z jednotlivých bloku povinně volitelných předmětů dle pokynů pro průchod studiem.

Společná část

Student musí absolvovat všechny předepsané předměty a splnit podmínky dané u povinně volitelných předmětů. Další 3 kredity získá absolvováním volitelných předmětů, které si zcela libovolně zvolí z nabídky celé FF, případně i jiných fakult MU.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01PProjekt magisterské diplomové práce V. Štěpánekz 0/0/0 konzultace.1 2P
FF:SLAV01SSeminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/09 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok A: Vztahy a kontakty
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 --
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV07Slovenská setkání a konfrontace I. Pospíšilzk 1/1/05 --
25 kreditů
Blok B: Překlad a tlumočení
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:JSB_SLAV66Základy tlumočnictví pro slavisty E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV14Polské právní texty a terminologie: překladatelský workshop R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_SLAV18Problematika překladu českých reálií R. Madeckiz 1/1/04 --
19 kreditů
Blok C: Jazyk, kultura a dějiny
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJV007Polskie kino współczesne R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
31 kreditů
Blok D: Literatura
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury P. Pilchz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář (Wisława Szymborska) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:PJ_SLAV16Literární workshop: polská literatura od roku 1956 do současnosti R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 --
28 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV13Spisovné jazyky jihoslovanského areálu a jejich standardizační peripetie P. Krejčízk 1/1/04 1P
FF:JSB_SLAV14Základy dialektologie a nářeční obraz jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB_SLAV15Česká a jihoslovanská frazeologie - teorie, praxe, překlad P. Krejčízk 1/1/04 4P
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Pilchzk 1/1/05 2P
17 kreditů

Povinně volitelné předměty

Jazykový kurz

Absolventi jazykové specializace programu Jihoslovanská a balkánská studia na FF MU povinně zapisují příslušné předměty z určeného bloku a vybírají si příslušnou seminární skupinu.

Absolveni ostatních studijních programů zapisují povinně 1 blok jazykových kurzů označených "pro ostatní".

Jazykové kurzy pro absolventy jazykové specializace (Bc.)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV21Jazykový kurz M1 E. Krejčováz 0/2/03 1-
FF:JSB_SLAV22Jazykový kurz M2 E. Krejčovázk 0/2/04 2-
FF:JSB_SLAV23Jazykový kurz M3 E. Krejčováz 0/2/03 3-
FF:JSB_SLAV24Jazykový kurz M4 E. Krejčovázk 0/2/04 4-
14 kreditů
Bulharština (pro ostatní studenty)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVb1Bulharština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVb2Bulharština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVb3Bulharština pro pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVb4Bulharština pro pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 --
14 kreditů
Chorvatština (pro ostatní studenty)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVh1Chorvatština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVh2Chorvatština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVh3Chorvatština pro pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVh4Chorvatština pro pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
14 kreditů
Makedonština (pro ostatní studenty)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVm1Makedonština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVm2Makedonština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVm3Makedonština pro pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVm4Makedonština pro pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 --
14 kreditů
Slovinština (pro ostatní studenty)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVn1Slovinština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVn2Slovinština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVn3Slovinština pro pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVn4Slovinština pro pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
14 kreditů
Srbština (pro ostatní studenty)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAVs1Srbština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVs2Srbština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
FF:JSB_SLAVs3Srbština pro pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:JSB_SLAVs4Srbština pro pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 --
14 kreditů
Blok jazykovědných předmětů

Studenti specializace jihoslovanská a balkánská studia musí získat 4 kredity za předměty z bloku jazykovědných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV25Překladatelský seminář pro pokročilé studenty chorvatštiny/srbštiny P. Krejčíz 0/2/04 3P
FF:JSB_SLAV26Překladatelský seminář pro pokročilé studenty slovinštiny P. Krejčíz 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAV27Překladatelský seminář z bulharštiny E. Krejčováz 0/2/04 2P
12 kreditů
Blok literárněvědných a kulturologických předmětů

Student musí během studia získat alespoň 5 kreditů za předměty z bloku literárněvědných a kulturologických předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV57Srbská a chorvatská literární avantgarda V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV58Workshop uměleckého překladu ze srbštiny, chorvatštiny a bosenštiny V. Štěpánekz 0/2/05 --
FF:JSB_SLAV59Jak vznikal chorvatský národ? Chorvatské národní hnutí 1832-1918 P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV60Mezi ideologií a subverzí: jugoslávský film 60. let P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB062Současné Slovinsko M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Současné Bulharsko P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
33 kreditů
Překladatelské předměty

Student musí během studia získat alespoň 4 kredity za doplňující předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSS436Workshop uměleckého překladu (chorvatština, srbština, bosenština) P. Krejčíz 0/2/03 --
FF:RSb021Elektronická agenda Z. Michálekz 0/2/05 --
FF:RSn070Vybrané kapitoly z českého pravopisu Z. Michálekz 1/1/05 --
FF:RSn072Praktické a technické aspekty překladu J. Gazdaz 1/1/05 --
FF:RSn073Čeština pro překladatele Z. Michálekz 1/1/05 --
23 kreditů