FF FNSLAVpSJB Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-SLAV_ Slavistika

Společná část (80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLAV01Seminář k magisterské diplomové práci I V. Štěpánekz 0/2/010 3P
FF:SLAV02Seminář k magisterské diplomové práci II V. Štěpánekz 0/2/010 4P
FF:SLAV03Magisterská diplomová práce V. Štěpánekz 0/0/0- 4-
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV01Dějiny myšlení o jazyce R. Madeckizk 1/1/05 1P
FF:PJ_SLAV02Střední Evropa: areál, pomezí, identita I. Pospíšilzk 2/0/05 1Z
FF:PJ_SLAV03Stylistika a kultura jazyka R. Madeckizk 1/1/05 2P
FF:RSn092Literární komparatistika a genologie I. Pospíšilzk 1/1/05 2Z
FF:JSB_SLAV11Staroslověnština E. Krejčovázk 1/1/05 2P
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 3P
FF:JSB_SLAV51Balkán a Evropa vzájemnýma očima: obrazy a stereotypy napříč staletími P. Stehlíkz 1/1/05 3P
35 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok I: Vztahy mezi slovanskými národy

Nutno získat min. 5 kreditů. (Platí pro imatrikulační ročník 2021 a pozdější.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJ_SLAV05Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi P. Kalinazk 1/1/05 1P
FF:JSB_SLAV52Jihoslovansko-české vztahy V. Štěpánekzk 1/1/05 2P
FF:RSn099My a oni: česko-ruské vztahy včera a dnes I. Pospíšilzk 1/1/05 2P
15 kreditů
Blok II: Vybrané otázky slavistiky a slovanského areálu

Nutno získat min. 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV12Biblické texty ve světle slovanských překladů E. Krejčováz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV53"Vojna s Turkem" 1526-1878: Habsburská říše, Polsko, Rusko a kozáci proti Osmanské říši V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV54Pravoslaví a slovanský svět V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV55Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB055Balkánský román P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB071Češi v jihovýchodní Evropě P. Stehlíkz 1/1/04 --
FF:JSB079Překladatelský software pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:PJ_SLAV15Prostor postkomunistické Evropy v současné polské reportáži R. Madeckiz 1/1/04 --
FF:SK_39Kapitoly z českých a slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov I. Pospíšilz 2/0/03 --
FF:UJ_SLAV01Ludvík Kuba: folklorista a malíř slovanských národů P. Kalinaz 1/1/04 --
41 kreditů

Volitelné předměty

Nutno získat min. 5 kreditů. Předměty si student volí z nabídky celé fakulty, případně i jiných fakult MU.

Specializační část (40 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV13Spisovné jazyky jihoslovanského areálu a jejich standardizační peripetie P. Krejčízk 1/1/04 1P
FF:JSB_SLAV14Základy dialektologie a nářeční obraz jihoslovanských jazyků P. Krejčízk 1/1/04 2P
FF:JSB_SLAV56Balkánský literární postmodernismus P. Stehlíkzk 1/1/05 2P
13 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student povinně zapisuje čtyři kurzy téhož profilového jazyka. Absolventi specializací bc. programu Jihoslovanská a balkánská studia zapisují povinně čtyři jazykové kurzy označené M1 až M4 a vybírají si příslušnou seminární skupinu podle jazyka vystudovaného v bakalářském programu (nabízené jazyky: bulharština, srbština, slovinština, chorvatština). Absolvent hlavního studijního plánu (maior) bc. programu Jihoslovanská a balkánská studia povinně zapisuje čtyři jazykové kurzy toho jazyka, který studoval v bc. programu (pro středně pokročilé I–II a pro pokročilé I–II, nabízené jazyky: bulharština, srbština, slovinština, chorvatština, makedonština).

Jazykový kurz I
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV21Jazykový kurz M1 E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVb1Bulharština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVh1Chorvatština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVm1Makedonština pro středně pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVn1Slovinština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
FF:JSB_SLAVs1Srbština pro středně pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 1P
18 kreditů
Jazykový kurz II
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV22Jazykový kurz M2 E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVb2Bulharština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVh2Chorvatština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVm2Makedonština pro středně pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVn2Slovinština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAVs2Srbština pro středně pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 2P
24 kreditů
Jazykový kurz III
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV23Jazykový kurz M3 E. Krejčováz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVb3Bulharština pro pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVh3Chorvatština pro pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVm3Makedonština pro pokročilé I E. Krejčováz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVn3Slovinština pro pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 3P
FF:JSB_SLAVs3Srbština pro pokročilé I P. Krejčíz 0/2/03 3P
18 kreditů
Jazykový kurz IV
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV24Jazykový kurz M4 E. Krejčovázk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVb4Bulharština pro pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVh4Chorvatština pro pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVm4Makedonština pro pokročilé II E. Krejčovázk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVn4Slovinština pro pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 4P
FF:JSB_SLAVs4Srbština pro pokročilé II P. Krejčízk 0/2/04 4P
24 kreditů
Blok jazykovědných předmětů

Studenti specializace jihoslovanská a balkánská studia musí získat 4 kreditů za předměty z bloku jazykovědných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV15Česká a jihoslovanská frazeologie - teorie, praxe, překlad P. Krejčízk 1/1/04 3P
FF:JSB_SLAV25Překladatelský seminář pro pokročilé studenty chorvatštiny/srbštiny P. Krejčíz 0/2/04 3P
FF:JSB_SLAV26Překladatelský seminář pro pokročilé studenty slovinštiny P. Krejčíz 0/2/04 2P
FF:JSB_SLAV27Překladatelský seminář z bulharštiny E. Krejčováz 0/2/04 2P
16 kreditů
Blok literárněvědných a kulturologických předmětů

Student musí během studia získat alespoň 5 kreditů za předměty z bloku literárněvědných a kulturologických předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB051Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu P. Stehlíkz 1/1/05 --
FF:JSB061Současné Srbsko P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB064Současné Chorvatsko: na pomezí Střední Evropy, Mediteránu a Balkánu P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV57Srbská a chorvatská literární avantgarda V. Štěpánekz 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV58Workshop uměleckého překladu ze srbštiny, chorvatštiny a bosenštiny V. Štěpánekz 0/2/05 --
FF:JSB_SLAV59Jak vznikal chorvatský národ? Chorvatské národní hnutí 1832-1918 P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB_SLAV60Mezi ideologií a subverzí: jugoslávský film 60. let P. Stehlíkz 1/1/05 --
35 kreditů
Doplňující předměty

Student musí během studia získat alespoň 4 kredity za doplňující předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV61Tradiční město a vesnice na Balkáně V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV62Balkánci v Česku V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV63Etnosociální konflikty na Balkáně V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB_SLAV64Tradiční rodina a příbuzenství na Balkáně V. Štěpánekz 1/1/04 --
FF:JSB077Transylvánie a sedmihradští Sasové V. Štěpánekz 2/0/05 --
21 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB_SLAV65Odborná praxe P. Krejčíz 0/0/0 15 pracovních dnů.4 --
FF:JSB_SLAV78Odborná exkurze do jihovýchodní Evropy P. Krejčíz 0/2/04 --
8 kreditů