Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. Heidelberg: Springer, 2020. 184 s. ISBN 978-981-15-9242-3. doi:10.1007/978-981-15-9243-0.
 2. 2019

 3. ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction, Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. doi:10.1016/j.learninstruc.2019.101217.
 4. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak na výukové komunikaci participují slabí žáci. In Konference České asociace pedagogického výzkumu : Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, Liberec, 11.-13.9.2019. 2019.
 5. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Petr FUČÍK. The relationship between peer status and students’ participation in classroom discourse. Educational Studies, England: Routledge, Taylor & Francis, 2019, neuveden, neuveden, s. 1-17. ISSN 0305-5698. doi:10.1080/03055698.2019.1706042.
 6. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. Brno: Muni press, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 7. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. ISBN 978-80-210-9529-8.
 8. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8.
 9. 2017

 10. VLČKOVÁ, Kateřina, Jan MAREŠ, Stanislav JEŽEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Studia Paedagogica, FF MU Brno: ÚVP FF MU, 2017, roč. 22, č. 1, s. 87-112. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-1-6.
 11. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 12. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768.
 13. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Teachers’ Emotions in Teacher Development: Do They Matter? Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 4, s. 77-110. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-4-5.
 14. FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8545-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8545-2017.
 15. 2016

 16. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 47-69. ISSN 1366-4530. doi:10.14712/23363177.2017.2.
 17. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 18. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
 19. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 20. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
 21. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Professional development for dialogic teaching: presentation & discussion. 7. 7. 2016, Faculty of Education, University of Cambridge. 2016.
 22. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Teacher expectancies, teacher behaviour and students’ participation in classroom discourse. Journal of Educational Enquiry, University of South Australia, 2016, roč. 15, č. 1, s. 44-61. ISSN 1444-5530.
 23. 2015

 24. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015.
 25. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum: Učitel a žáci v dialogickém vyučování. In Týden humanitních věd na FF MU. 2015.
 26. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem. Český jazyk a literatura, Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, 2015, roč. 65, č. 1, s. 31-38. ISSN 0009-0786.
 27. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. In Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 35-39, 5 s. ISSN 0323-0449.
 28. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Lze literatuře vyučovat dialogicky? In přednáška pro doktorské studenty Ústavu české literatury a knihovnictví, Filozofické fakulty, MU, 25. 11. 2015, Brno. 2015.
 29. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 188 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015.
 30. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015.
 31. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Sympozium : Akční výzkum výukové komunikace. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 32. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Ulicemi jazyka : využití lingvistické etnografie při práci s daty. 2015.
 33. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 34. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
 35. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 36. ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 75-94. ISSN 1804-526X.
 37. 2014

 38. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Hledání skrytých kvalit: rozhovor s Fredem Korthagenem. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 125-135. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-7.
 39. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. In Search of the Content of Scientific Concepts. A Linguistic Ethnographic Analysis of the Translation Strategies of Teachers. In Kraus, A; Buhl,M; von Carlsburg, G.-B.. Performativity, Materiality and Time: Tacit Dimensions of Pedagogy. Münster, New York: Waxmann Verlag, 2014. s. 83-102, 20 s. European Studies on Educational Practices ; 4. ISBN 978-3-8309-3116-4.
 40. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669.
 41. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2.
 42. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. (Re)konstruování školního vědeckého slovníku. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 9-42. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-1-2.
 43. ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction, 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2014.04.001.
 44. 2013

 45. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
 46. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 47. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 48. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Making the Implicit Visible: (Re)Construction of the School Scientific Lexicon. In Tacit Dimensions of Teaching and Learning: Performativity, Materiality and Time in Pedagogy. 2013.
 49. MAREŠ, Jan a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Moc jako téma pro smíšený výzkum: kontury designu výzkumného šetření. In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 50. VLČKOVÁ, Kateřina, Jarmila BRADOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Perceived Teachers´ Power in the Context of Length of their Practice. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
 51. VLČKOVÁ, Kateřina, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jan MAREŠ. Power Perception of Novice and Expert Teachers in Lower Secondary Classes. In ECER - European Conference on Educational Research, Istanbul. 2013.
 52. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Tvůrčí psaní - medikace výukové komunikace? In Tvůrčí psaní a textová kompetence. 2013.
 53. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizuální akty ve výukové komunikaci. Pedagogická orientace, Brno, 2013, roč. 23, č. 1, s. 48-71. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-1-48.
 54. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013. ISBN 978-80-7414-601-5.
 55. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vnímaná moc učitele ve školní třídě: adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. In ČAPV - Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 56. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 37-56. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-3.
 57. 2012

 58. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Interaction of Teachers’ Explanations with Pupils’ Clarifying Strategies. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 59. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Když se žáci ptají: typy žákovských otázek. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2012. 5 s. časopis Komenský, roč. 137, č. 2. ISSN 0323-0449.
 60. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
 61. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Jiří ZOUNEK. Proč a jak zkoumat výukovou komunikaci. In ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012. s. 19-39, 20 s. ISBN 978-80-262-0085-7.
 62. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. S Ondřejem Hausenblasem o mnohoučenosti, moudrosti a profesionalismu ve vzdělávání. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2012. 7 s. časopis Komenský, roč. 137, č. 1. ISSN 0323-0449.
 63. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. The Visual in Educational Communication. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 64. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Tvůrčí psaní jako cesta k tvořivé pedagogické komunikaci. In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 37-78, 42 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-6121-7.
 65. FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 226 s. ISBN 978-80-210-6121-7.
 66. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Vizualita ve výukové komunikaci. In XX. konference České asociace pedagogického výzkumu s názvem Kvalita ve vzdělávání. 2012.
 67. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Výuka vědeckých pojmů českého jazyka v kontextu každodenní žákovské zkušenosti. In Jana Kohnová. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 227-235, 9 s. ISBN 978-80-7290-625-3.
 68. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Výuka vědeckých pojmů českého jazyka v kontextu každodenní žákovské zkušenosti. In Jana Kohnová. Profesní rozvoj učitelů: sborník z konference [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 284-292, 9 s. ISBN 978-80-7290-548-5.
 69. 2011

 70. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 2011, roč. 61, č. 1, s. 13-34. ISSN 0031-3815.
 71. MAKOVSKÁ, Zuzana. Dítě v procesu osvojování jazyka. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 225-230. ISSN 1803-7437.
 72. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Koncept jasnosti ve výukové komunikaci. In Kaščák, Ondrej,Pupala, Branislav. Škola - statický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 160-165, 6 s. ISBN 978-80-8078-459-1.
 73. MAKOVSKÁ, Zuzana a Jiří ZOUNEK. Organizační formy vyučování pohledem učitelů. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 74. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah komunikace mezi učitelem a žáky. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 75. ŠVAŘÍČEK, Roman a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Struktura a obsah výukové komunikace mezi učitelem a žáky. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 46-51, 6 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-73.
 76. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 52-56, 5 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-54.
 77. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana a Roman ŠVAŘÍČEK. Subjektivní teorie učitelů o výukové komunikaci. In 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
 78. MAKOVSKÁ, Zuzana. Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, roč. 21, č. 1, s. 85-103. ISSN 1211-4669.
 79. MAKOVSKÁ, Zuzana. Žákovské (ne)porozumění ve výukové komunikaci. In Jana Poláchová Vašťatková; Alice Bačínová. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 127-135, 9 s. ISBN 978-80-244-2815-4.
 80. MAKOVSKÁ, Zuzana. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 47-70. ISSN 1803-7437.
 81. MAKOVSKÁ, Zuzana. Žákovský podíl na komunikaci ve školní třídě. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. 2011.
 82. 2010

 83. MAKOVSKÁ, Zuzana. Čas psaní: vývoj dětské literární tvorby v dialogu s kulturou dospělých. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1. ISSN 1803-7437.
 84. MAKOVSKÁ, Zuzana, Jiří ZOUNEK, Klára ŠEĎOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Dialogical Structures in Educational Communication. In Konference ECER: Education and cultural change. 2010.
 85. MAKOVSKÁ, Zuzana. Pojetí moci v žákovských vyprávěních. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 141-151. ISSN 1803-7437.
 86. MAKOVSKÁ, Zuzana. Students’ Use of Behavioral Alteration Techniques. In PreKonference ECER: Education and cultural change. Emerging Researchers' Network. 2010.
 87. MAKOVSKÁ, Zuzana. Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 88. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Výukový dialog v české škole. In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 89. MAKOVSKÁ, Zuzana. Žákovské (ne)porozumění ve výukové komunikaci. In Mezinárodní studentská vědecká konference doktorských studijních programů. 2010.
 90. 2009

 91. MAKOVSKÁ, Zuzana. Diskurz(y) školní třídy z různých perspektiv. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2020 19:50