Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KOLEJKA, Jaromír. Archeopark Mikulčice-Kopčany a okolí. 2019.
 2. KOLEJKA, Jaromír. Dolní Povislí, kraj cihlové gotiky. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 1-6. ISSN 1214-083X.
 3. KOLEJKA, Jaromír, Jan VYBÍRAL, Mária KOZOVÁ, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Libor LNĚNIČKA a František SYNEK. Krajinotvorné profese a aktivity člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v současné kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 109 s. ISBN 978-80-210-9201-3.
 4. KOLEJKA, Jaromír, Jan VYBÍRAL, Mária KOZOVÁ, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Libor LNĚNIČKA a František SYNEK. Krajinotvorné profese a aktivity člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v současné kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno v nakladatelství MUNIpress.cz, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9201-3.
 5. KOLEJKA, Jaromír a Eva NOVÁKOVÁ. The spatial analysis of the pre-industrial landscapes in Moravia (Czech Republic). In Geographia Napocensis Conference 100. 2019.
 6. 2018

 7. KOLEJKA, Jaromír. Ландшафтное картирование с применением ГИС и данных Google Earth. География и природные ресурсы, Irkutsk: Institut geografii im. V. B. Sočavy SO RAV, 2018, roč. 39, č. 3, s. 147-155. ISSN 0206-1619. doi:10.21782/GIPR0206-1619-2018-3(147-155).
 8. KREJČÍ, Lukáš, Jaromír KOLEJKA, Vít VOŽENÍLEK a Ivo MACHAR. Application of GIS to Empirical Windthrow Risk Model in Mountain Forested Landscapes. Forests, Basel: MDPI AG, 2018, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1999-4907. doi:10.3390/f9020096.
 9. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Geografické sucho - východiska zjišťování a operativní aplikace. In 8. medzinárodné kolokvium, Danišovce, s. 15, Ústav geografie, Prír. fak, UPJŠ, Košice. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 10. LNĚNIČKA, Libor a Jaromír KOLEJKA. Geografie na Povolžské státní sociálně pedagogické univerzitě v Samaře. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2018, roč. 37, č. 1, s. 61-64. ISSN 1213-1075.
 11. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI AG, 2018, roč. 7, 9: 369, s. nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7090369.
 12. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVOBODOVÁ. Kartografická kultura českého novinového tisku: příklad meteorologických předpovědních map. Geodetický a kartografický obzor, Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2018, roč. 64/106, č. 7, s. 146-152. ISSN 1805-7446.
 13. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Jan VYBÍRAL a Petr ČUPA. Konference u příležitosti 15. výročí vyhlášení Biosférická rezervace Dolní Morava. 2018.
 14. KOLEJKA, Jaromír. Krakov a okolí na straně půlnoční. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 1-7. ISSN 1214-083X.
 15. KOLEJKA, Jaromír. Landscape Mapping Using GIS and Google Earth Data. GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES, NEW YORK: MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 2018, roč. 39, č. 3, s. 254-260. ISSN 1875-3728. doi:10.1134/S1875372818030095.
 16. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Jan VYBÍRAL a Petr ČUPA. Objekty UNESCO a hospodaření v krajině. 2018.
 17. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR a Matej VOJTEK. Old roads in Dolní Pomoraví in the Mikulčice and Kopčany area: Hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imagery. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 304-313, 10 s. ISBN 978-80-210-8907-5.
 18. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Vít VOŽENÍLEK, Alena VONDRÁKOVÁ a Radek BARVÍŘ. Postindustriální krajiny Česka. 2018.
 19. LNĚNIČKA, Libor, Jaromír KOLEJKA, Jan VYBÍRAL a Petr ČUPA. Praktické zkušenosti s životem v památce UNESCO (Památky světového dědictví a Biosférické rezervace). 2018.
 20. KOLEJKA, Jaromír. Předindustriální krajiny Moravy jako kulturní dědictví. In 8. medzinárodné kolokvium, Danišovce, s. 15, Ústav geografie, Prír. fak, UPJŠ, Košice. 2018. ISBN 978-80-8152-646-6.
 21. KOLEJKA, Jaromír a Libor LNĚNIČKA. Samara / Kujbyšev - náhradné hlavné mesto Sovietskeho zväzu. Geografia, Časopis pre základné, stredné a vysoké školy, Bratislava: Ing. Eva Jankovičová - ELP s.r.o., Bratislava, 2018, roč. 26, č. 2, s. 40-45. ISSN 1335-9258.
 22. KOLEJKA, Jaromír. Scénické kulturní krajiny Moravy. In 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a 24. zjazd Českej geografickej spoločnosti, Ktižan, F., Šveda, M. (eds.):Geografia na (v)zostupe? Univerzita Komenského, Bratislava, s. 108,. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 23. KOLEJKA, Jaromír. Staré stezky dodnes signalizují průběh dávné moravsko-uherské hranice v nivě Moravy u Mikulčic. In Martínek Jan. Martínek, J. (ed.): Sborník příspěvků konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018, Vlastivědný věstník moravský. Supplementum 3,. 1. vyd. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i./Muzejni a vlastivědna společnost v Brně, z. s., 2018. s. 117-121, 5 s.
 24. LNĚNIČKA, Libor a Jaromír KOLEJKA. Studium geografie a geografický výzkum na Přírodovědecko-matematické fakultě Záhřebské univerzity. Informace ČGS, Praha: Česká geografická společnost, z.s., 2018, roč. 37, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-1075.
 25. KOLEJKA, Jaromír a Ladislav PLÁNKA. Technical Report: The development and experience with UAV research applications in former Czechoslovakia (1960s-1990s). Pure and Applied Geophysics, Basel: Springer Basel AG, 2018, roč. 175, č. 9, s. 3375-3390. ISSN 0033-4553. doi:10.1007/s00024-018-1807-z.
 26. KOLEJKA, Jaromír. The pre-industrial landscape as a cultural heritage: Malá Haná. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 173-186, 14 s. ISBN 978-80-210-8907-5.
 27. ZAPLETALOVÁ, Jana, Jaromír KOLEJKA a Tomáš KREJČÍ. The pre-industrial landscape of Moravia – An unknown cultural heritage. In EURORURAL´ 18, 6th Moravian Conference on Rural Research, European Countryside and its Perception. Book of Abstracts, s. 49, Mendelova univerzita v Brně. 2018. ISBN 978-80-7509-567-1.
 28. KOLEJKA, Jaromír. Useful geography in education. In Svobodová Hana. Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 46-55, 10 s. ISBN 978-80-210-8907-5.
 29. 2017

 30. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Comparative Research of Visual Interpretation of Aerial Images and Topographic Maps for Unskilled Users: Searching for Objects Important for Decision-Making in Crisis Situations. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel: MDPI, 2017, roč. 6, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6080231.
 31. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMANEK, Mojmír HRÁDEK a Karel KIRCHNER. Czech Post-industrial Landscapes in the Border Zone with Austria: Identification, Typology nad Value. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Wien: Österreichische Geographische Gesellschaft, 2017, roč. 159, č. 1, s. 221-242. ISSN 0029-9138. doi:10.23781/moegg159-221.
 32. KOLEJKA, Jaromír. Environmentální publikační aktivity bývalého Geografického ústavu ČSAV v Brně. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 50, č. 2, s. 83-85. ISSN 0044-4863.
 33. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Kateřina BATELKOVÁ. Geocomputation and Spatial Modelling for Geographical Drought Risk Assessment: A Case Study of the Hustopeče Area, Czech Republic. Pure and Applied Geophysics, Basel: Springer International Publishing, 2017, roč. 174, č. 2, s. 661-678. ISSN 0033-4553. doi:10.1007/s00024-016-1296-x.
 34. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Tomáš KREJČÍ. Hodnocení rizikovosti území obce pro případ přívalové povodně. In Klímová V, Žítek V.. XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2017. s. 497-505, 9 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-64.
 35. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Tomáš KREJČÍ. Hodnocení rizikovosti území obce pro případ přívalové povodně. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - Sborník anotací. 2017.
 36. KOLEJKA, Jaromír. Inspirace ze setkání "gisařů-geografů" v Kluži na téma rizik. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2017, roč. 36, č. 1, s. 63-64. ISSN 1213-1075.
 37. KOLEJKA, Jaromír, Jan ŠTRBÍK a Renata DULIAS. Inventory and Regeneration Potential of Brownfields along the D1/A1 Motorway Ostrava (CZ) - Gliwice (PL). Geographia Technica, Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2017, roč. 12, č. 2, s. 119-138. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.11.
 38. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Kamenicko – ikonické modely odhalují nenápadnou realitu. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 51, č. 1, s. 28-31. ISSN 0044-4863.
 39. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Mezinárodní workshop k rizikům připravil Ústav geoniky AV ČR. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2017, roč. 36, č. 1, s. 51-53. ISSN 1213-1075.
 40. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita. In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. s. 57-66, 10 s. ISBN 978-80-7458-095-6.
 41. KOLEJKA, Jaromír. Předindustriální krajina. Zeměpisné a vlastivědné spisy, Brno: Zeměpisné a vlastivědné sdružení, 2017, roč. 16, č. 3, s. 1-4. ISSN 2464-4803.
 42. KOLEJKA, Jaromír. Předindustriální krajina jako kulturní dědictví: Malá Haná. In 25. středoevropská geografická konference. 2017.
 43. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální krajina Slovácka. In Igor Kyselka, Jan Obšivač. Sborník příspěvků ze semináře "Kulturní detail v krajině - Historické struktury krajiny". 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2017. s. 50-63, 14 s. ISBN 978-80-87231-50-0.
 44. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální krajina Slovácka. In Kulturní detail v krajině - Historické struktury krajiny. 2017.
 45. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy. In Herber, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 15, Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 44-50, 7 s. ISBN 978-80-210-8844-3.
 46. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR a Matej VOJTEK. Staré cesty v Dolním Pomoraví v okolí Mikulčic a Kopčan: hypotézy podpořené analýzou starých map a leteckých snímků. In 25. středoevropská geografická konference. 2017.
 47. TLAPÁKOVÁ, Lenka, Jiří ŽALOUDÍK a Jaromír KOLEJKA. Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps, Kingston: School of Earth Sciences and Geography, Kingston University, 2017, roč. 13, č. 2, s. 55-65. ISSN 1744-5647. doi:10.1080/17445647.2016.1259129.
 48. KOLEJKA, Jaromír. Užitečná geografie. In 25. středoevropská geografická konference. 2017.
 49. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Česká geografická společnost, 2017, roč. 122, č. 3, s. 335-358. ISSN 1212-0014.
 50. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA, Bharat P. BHATTA, Santosh RAYAMAJHI, Ram P. SHARMA a Buddi S. POUDEL. When, where and whom: assessing wildlife attacks on people in Chitwan National Park, Nepal. Oryx, New York: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2017, roč. 51, č. 2, s. 370-377. ISSN 0030-6053. doi:10.1017/S0030605315001489.
 51. KOLEJKA, Jaromír. Záhřeb v roce 2017. Země a cesty, Brno: Zeměpisné a vlastivědné sdružení, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 1-6. ISSN 1214-083X.
 52. 2016

 53. KOLEJKA, Jaromír. Abcházsko – krajina pod Kaukazom. Geografia, Bratislava: Geo-servis, 2016, roč. 24, č. 2, s. 63-69. ISSN 1335-9258.
 54. KOLEJKA, Jaromír. Co přinesla Výroční konference České geografické společnosti 2016. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2016, roč. 35, č. 2, s. 50-52. ISSN 1213-1075.
 55. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Tomáš KREJČÍ. Geografická data a know how v aplikaci: Toxická havárie na železnici. In Výroční konference České geografické společnosti. 2016.
 56. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Jana ZAPLETALOVÁ a Petr RAPANT. Geografická data a poznatky ve scénářích podpory krizového řízení pomocí GIS. In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 57. KOLEJKA, Jaromír. Geografická letní škola „Jakutsko-Bajkal 2016“. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2016, roč. 35, č. 2, s. 69-72. ISSN 1213-1075.
 58. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVOBODOVÁ. Geografické lokalizační prvky v novinových mapách předpovědi počasí. In Dubcova, A.. Geografické Informácie 20(2). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. s. 538-553, 16 s. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2016.20.2.538-553.
 59. KOLEJKA, Jaromír, Kateřina BATELKOVÁ a Aleš RUDA. Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi. In J. Rožnovský, J. Vopravil. PŮDNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, 2016. s. 165-177, 13 s. ISBN 978-80-87361-55-9.
 60. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků. Geografia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, roč. 10, č. 1, s. 5-17. ISSN 1337-6748.
 61. SILWAL, Thakur a Jaromír KOLEJKA. Human-wildlife conflict: Analysis of factors involved in wildlife attacts on humans in and around Chitwan National Park, Nepal. In Mezinárodní workshop "Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině". 2016. ISBN 978-80-86407-65-4.
 62. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Identification of landslide sensitive areas for planning documents. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 506-513, 8 s. ISBN 978-80-552-1574-7.
 63. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA a Ram P SHARMA. Injury Severity of Wildlife Attacks on Humans in the Vicinity of Chitwan National Park, Nepal. Journal of Biodiversity Management and Forestry, London: Journal of Biodiversity Management and Forestry, 2016, roč. 5, č. 1. ISSN 2327-4417. doi:10.4172/2327-4417.1000154.
 64. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural risks as limiting factors of rural development. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 390-397, 8 s. ISBN 978-80-552-1574-7.
 65. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 41-49, 9 s. ISBN 978-80-210-8313-4.
 66. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016. s. 75-82, 8 s. ISBN 978-80-89325-28-3.
 67. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA a Tomáš INSPEKTOR. Predikce rizika vzniku přívalové povodně s využitím dat meteorologických radarů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 162-166. ISSN 0044-4863.
 68. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA a Ram P SHARMA. Severities of wildlife attacks on humans in the vicinity of Chitwan National Park, Nepal. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Brno, 2016. s. 82-98, 17 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 69. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Jana ZAPLETALOVÁ. The GIS support to measures on the ground in case of leakage of liquid pollutant on the road. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. s. 179-190, 12 s. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 70. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Výstraha před nebezpečím sesouvání na svazích. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 136-140. ISSN 0044-4863.
 71. 2015

 72. KOLEJKA, Jaromír. Česko-slovenský akademický seminář proběhl v Piešťanech. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2015, roč. 34, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-1075.
 73. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA, Tomáš INSPEKTOR, Kateřina BATELKOVÁ, Jana ZAPLETALOVÁ a Karel KIRCHNER. Early warning of flash floods based on the weather radar. In Petras, I; Podlubny, I; Kacur, J; Vasarhelyi, J;. Conference Proceedings: International Carpathian Control Conference. 1. vyd. New York: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2015. s. 426-430, 5 s. ISBN 978-1-4799-7370-5. doi:10.1109/CarpathianCC.2015.7145117.
 74. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici. In 10. Mezunárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. 2015. ISBN 978-80-86407-53-1.
 75. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformační podpora efektivného scénáře operativního řešení toxické havárie na silnici II. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 76. BATELKOVÁ, Kateřina, Aleš RUDA a Jaromír KOLEJKA. Hodnocení rizika vzniku geografického sucha: Příklad Hustopečska v roce 2013. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO ´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky. 2015. ISBN 978-80-86407-53-1.
 77. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Kateřina BATELKOVÁ. Hodnotenie náchylnosti územia k zosuvom pre potreby krízového konania. In 7. medzinárodné geografické kolokvium, Danišovce,. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
 78. KOLEJKA, Jaromír. Chapter 10: International cultural heritage and its impact on present landscape of Czech republic: Importance of its educational application. In Salih Sahin, Przemyslaw Charzynski. Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe. 1. vyd. Ankara: Pagem Akademi, 2015. s. 133-148, 16 s. The Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe. ISBN 978-605-318-095-1.
 79. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Identification and Typology of Czech Postindustrial Landscapes on National Level Using GIS and Publicly Accessed Geodatabases. Ekológia (Bratislava), Berlin: De Gruyter, 2015, roč. 34, č. 2, s. 121-136. ISSN 1335-342X. doi:10.1515/eko-2015-0013.
 80. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Identification of Landslide Sensitive Areas for Planning Documents. In Sustainability of Rural Areas in Practive, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
 81. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK a Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian). Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 19, č. 2, s. 62-75. ISSN 1337-9453.
 82. KOLEJKA, Jaromír. Kamské Předuralí - sůl nad zlato. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 6-10. ISSN 1214-083X.
 83. KOLEJKA, Jaromír. Landšafty Islandii. Arktika. XXI vek. Estestvennye nauki, Jakutsk: Severo-Vostočnyj Federalnyj Universitet, 2015, roč. 3, č. 1, s. 65-75. ISSN 2410-1087.
 84. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Petr VLČEK a Marek TRÁVNÍČEK. Mezinárodní setkání a workshop skupiny C.A.L.M.A.Z. v Aarhus. In Informace ČGS. Praha: Česká geografická společnost, 2015. s. 63-64. ISSN 1213-1075.
 85. KOLEJKA, Jaromír. Na alasech Jakutska. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 1-7. ISSN 1214-083X.
 86. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural Risks as Limiting Factors of Rural Development. In Sustainability of Rural Areas in Practice, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
 87. RAPANT, Petr, Milan LÁZECKÝ, Jaromír KOLEJKA a Lucie ORLÍKOVÁ. Nonparametric Prediction of the Onset of Regional Floods: Floods in North-western Bohemia, Czech Republic, 2010. In 3rd International Conference on Water and Society. 1. vyd. Southampton: Wessex Institute of Technology, 2015. s. 111-122. doi:10.2495/WS150101.
 88. RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA, Tomáš INSPEKTOR a Kateřina BATELKOVÁ. Non-parametric quick flash flood forecast: Case study of the Luha River flood on June 24, 2009. In The 13th International Conference on Geo-Disaster Reduction. 2015.
 89. KOLEJKA, Jaromír, Wiesława ŹYSZKOWSKA, Kateřina BATELKOVÁ, Stanislaw CIOK, Sylwia DOŁZBŁAS, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Andrzej RACZYK, Waldemar SPALLEK a Jana ZAPLETALOVÁ. Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Technica, Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, roč. 10, č. 1, s. 51-65. ISSN 1842-5135.
 90. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: its identification, typology and value. In 17th International Symposium "Landscape and Landscape Ecology. 2015. ISBN 978-80-89325-27-6.
 91. KOLEJKA, Jaromír. Poznatky z pracovního semináře Akční skupiny "Permafrost a kultura" Mazinárodní asociace pro permafrost (IPA) v Jakutsku. Informace České geografické společnosti, Česká geografická společnost, 2015, roč. 34, č. 2, s. 75-78. ISSN 1213-1075.
 92. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ, Petr RAPANT a Tomáš INSPEKTOR. Regionální a blesková povodeň jako limitující faktor rozvoje. In Klímová, V., Žítek, V.. Sborník příspěvků XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ, Hustopeče, 17.–19. června 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 611-618, 8 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-82.
 93. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénář podpory opatření v terénu v případě úniku kapalného polutantu na silnici. In 23. středoevropská geografická konference "Středoevropský prostor v pohledu současné geografie". 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.
 94. KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ, Tomáš INSPEKTOR, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Lenka KŘÍČKOVÁ, Marek SMETANA a Jana ZAPLETALOVÁ. Scénáře podpory krizového řízení geoinformačními technologiemi. 1. vyd. Brno: UGN Ostrava a VŠB-TU Ostrava v nakladatelství SOLITON.CZ, 2015. 210 s. ISBN 978-80-87621-07-3.
 95. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA a Ram SHARMA. Severities of wildlife attacks on humans in the vicinity of Chitwan National Park, Nepal. In 23. středoevropská geografická konference "Středoevropský prostor v pohledu současné geografie". 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.
 96. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Stopy krajiny doby Velké Moravy u Mikulčic – geografická analýza indicií. In 7. medzinárodné geografické kolokvium. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
 97. RUDA, Aleš a Jaromír KOLEJKA. The Use of Real and Fictitious Surfaces for Territorial Distribution Assessment of Given Geographic Phenomenon. In Růžičková Kateřina, Inspektor Tomáš. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography - Surface Models for Geosciences. 1. vyd. Cham: Springer Switzerland, 2015. s. 189-203, 15 s. ISBN 978-3-319-18406-7. doi:10.1007/978-3-319-18407-4_16.
 98. KOLEJKA, Jaromír. Využití geoinformačních technologií pro krizový management. In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 99. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Výzkum svahových pohybů a s nimi spojených přírodních rizik v oblasti Buzau (Rumunsko). In 10. Mezinárodní geografická konference CONGEO´15 – Přírodní rizika a jejich sociální důsledky II. 2015. ISBN 978-80-86407-58-6.
 100. KOLEJKA, Jaromír. 70 let Geografického ústavu v Bukurešti. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2015, roč. 34, č. 1, s. 65-67. ISSN 1213-1075.
 101. 2014

 102. KOLEJKA, Jaromír. Fyzická geografie na Univerzitě Gent. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2014, roč. 33, č. 1, s. 33-35. ISSN 1213-1075.
 103. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Severovýchodní federální univerzitě v Jakutsku. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2014, roč. 33, č. 1, s. 35-38. ISSN 1213-1075.
 104. KOLEJKA, Jaromír. Geografie v Předuralí na Permské státní univerzitě. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2014, roč. 33, č. 2, s. 72-74. ISSN 1213-1075.
 105. KOLEJKA, Jaromír. Gol´fovoje pole kak načalo dal´nějšich izmeněnij sovremennogo kul´turnogo landšafta. Geografičeskij vestnik, Perm´: Permskij gosudarstvennyj nacional´nyj issledovatel´skij universitět, 2014, roč. 31, č. 4, s. 7-17. ISSN 2079-7877.
 106. KOLEJKA, Jaromír. Konstrukce mapy přírodní krajiny v podmínkách nedostatku spolehlivých analytických podkladů. Kartografické listy, Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2014, roč. 22, č. 1, s. 29-42. ISSN 1336-5274.
 107. BREUER, Toni, Jaromír KOLEJKA, Daniel MAREK a Ekkehard WERNER. Konvergence kulturní krajiny u česko-bavorské hranice na Šumavě. In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 298-299, 2 s. ISBN 978-80-905642-1-3.
 108. KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 s. ISBN 978-80-210-6659-5.
 109. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Kateřina BATELKOVÁ. Podpora prostorového rozhodování na příkladu vymezení rizika geografického sucha. In ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2014. Sborník příspěvků Konference GIS Esri v ČR. 1. vyd. Praha: ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2014. s. 44-47, 4 s. doi:16–1.
 110. KOLEJKA, Jaromír. Pohoří Eifel: Mezi maary. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 12-17. ISSN 1214-083X.
 111. KOLEJKA, Jaromír. Poslepromyšlennyj landšaft Čechiji. 2014.
 112. KOLEJKA, Jaromír. Průmyslové dědictví. Minulost a současný stav postindustriální krajiny Kamenicka. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 48, č. 4, s. 227-231. ISSN 0044-4863.
 113. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. The process of transition from industrial to post-industrial society identified in land use and land cover data: Case of the Czech Republic. In Ivan Bičík, Yukio Himiyama, Ján Feranec, Lucie Kupková. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. 1. vyd. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change, 2014. s. 95-104, 10 s. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World, Volume IX. ISBN 978-4-907651-10-7.
 114. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 302-304, 3 s. ISBN 978-80-905642-1-3.
 115. KOLEJKA, Jaromír, Lucie MISÁKOVÁ a Vladimír BRŮNA. Využití zkušeností z českého krajinářského výzkumu v pouštním prostředí na pomoc archeologickému studiu. In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 300-300, 1 s. ISBN 978-80-905642-1-3.
 116. 2013

 117. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Спутниковые атласы и их использование в ходе географического образования. In O. M. Krivošapkina et al.. Regionaľnaja sistema ekologičeskogo obrazovanija i prosveščenija v interesach ustojčivogo razvitija. 1. vyd. Jakutsk: Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj federacii a Severovostočnyj federaľnyj universitet imeni M. K. Ammosova, 2013. s. 27-33, 7 s.
 118. KOLEJKA, Jaromír. Bloudil Komenský, když jeho mapa je bez stezek? In Kirchner K., Martínek J.. Staré stezky v geografii a archeologii VIII. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pobočka Brno, 2013. s. 54-63, 10 s. ISBN 978-80-86407-40-1.
 119. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Stanislav MARTINÁT a Aleš RUDA. Delineation of post-industrial landscapes of the Upper-Silesian corridor in the Basin of Ostrava. Environmental and Socio-economic Studies, Katowice: Uniwersytet Slaski Katowice, 2013, roč. 1, č. 3, s. 21-34.
 120. KOLEJKA, Jaromír. Digitální model krajiny. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 47, č. 1, s. 36-40. ISSN 0044-4863.
 121. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Družicové atlasy jako učební pomůcka ve výuce geografie. In Hana Svobodová. Sborník příspěvků z Regionální konference ČGS: Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Česká geografická společnost, 2013. s. 48-61, 14 s. ISBN 978-80-210-6110-1.
 122. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na ostrově – geografické vzdělávání na Sachalinské státní univerzitě. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 60-62. ISSN 1213-1075.
 123. KOLEJKA, Jaromír. Gradace krajinných map v geografických atlasech. In Hana Svobodová. Sborník příspěvků z Regionální konefernce ČGS: Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, 2013. s. 118-125, 8 s. ISBN 978-80-210-6110-1.
 124. KOLEJKA, Jaromír. Jižní Sachalin: Rusko, Japonsko, SSSR/Rusko. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-5. ISSN 1214-083X.
 125. KOLEJKA, Jaromír. Na návštěvě na Geografickém ústavu Lisabonské univerzity. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 62-64. ISSN 1213-1075.
 126. KOLEJKA, Jaromír. Náměty a inspirace z letošní světové zeměpisné olympiády. BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS Časopis pro výuku na základních a středních školách, Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2013, roč. 22, č. 5, s. 243-246. ISSN 1210-3349.
 127. KOLEJKA, Jaromír a Vít VILÍMEK. Národní výzkumné projekty a Češi v zahraničí. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, 2013. s. 10-16, 7 s. ISBN 978-80-210-6110-1.
 128. KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2013. 440 s. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2201-1.
 129. BHATTA, Bharat P., Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu. Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Slovenska akademia vied, 2013, roč. 47, č. 3, s. 20-23. ISSN 0044-4863.
 130. DEVKOTA, Bishnu Prasad, Thakur SILWAL a Jaromír KOLEJKA. Prey Density and Diet of Snow Leopard (Uncia Uncia) In Shey Phoksundo National Park, Nepal. Applied Ecology and Environmental Sciences, Newark: Science and Education Publishing, 2013, roč. 1, č. 2, s. 55-60. ISSN 2328-3912. doi:10.12691/aees-1-4-4.
 131. KOLEJKA, Jaromír. Studium a výzkum na Wageningenské univerzitě v Nizozemsku. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 1, s. 72-75. ISSN 1213-1075.
 132. KOLEJKA, Jaromír. Zkušenosti z jubilejní 10. světové geografické olympiády 2013. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 71-73. ISSN 1213-1075.
 133. KOLEJKA, Jaromír. 17. česko-slovenský geografický akademický seminář proběhl v záhorské Skalici. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 1, s. 58-60. ISSN 1213-1075.
 134. 2012

 135. KOLEJKA, Jaromír. Česká postindustriální krajina. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 38-43. ISSN 0044-4863.
 136. KOLEJKA, Jaromír a Lucie ZEJDOVÁ. Geoinformační analýza Komenského mapy Moravy. Geografické informácie 16, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, roč. 16, č. 1, s. 183-191. ISSN 1337-9453.
 137. BURIAN, Jaroslav a Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava a její změny. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 1, s. 18-19. ISSN 1802-4521.
 138. KOLEJKA, Jaromír, Alois HYNEK a Pavel TRNKA. Hierarchizovaná diferenciace území České republiky do individuálních kulturních krajin. In Vladimír Herber. FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 10. 1. vyd. Brno: MASARYKOVA UNIVERZITA, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, ČESKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, 2012. s. 7-13, 7 s. ISBN 978-80-210-6045-6.
 139. KOLEJKA, Jaromír. Hodnoceni rizika toxické havárie s modelováním a vizualizací podkladů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012, roč. 46, č. 2, s. 85-89. ISSN 0044-4863.
 140. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Informational and educational value of satellite atlases. In 21st Cartographic School. 2012.
 141. SVATOŇOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a Hana SVOBODOVÁ. INTEGRATED SCIENCE FOR TEACHERS OF GEOGRAPHY. In Svobodová, Hana.. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. 1 st edition. Brno: Muni press, Masarykova univerzita, 2012. s. 508-515, 8 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 142. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 143. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 144. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
 145. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
 146. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 147. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
 148. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9.
 149. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
 150. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 151. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 152. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 153. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
 154. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 155. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1.
 156. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 157. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 158. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8.
 159. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 160. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.
 161. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.
 162. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5712-8.
 163. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
 164. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2.
 165. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press, 2012. 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8.
 166. KOLEJKA, Jaromír. Kalmycko - jediný budhistický stát v Evropě. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2012, roč. 124, č. 3, s. 7-12. ISSN 1214-083X.
 167. KOLEJKA, Jaromír. Kartografická škola. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 2, s. 20-22. ISSN 1802-4521.
 168. KOLEJKA, Jaromír. Na návštěvě na Ústavu ekologie a geografie Moldavské akademie věd. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 1, s. 63-66. ISSN 1213-1075.
 169. KOLEJKA, Jaromír. Než přijde jaro do Wroclawi. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2012, roč. 123, č. 2.
 170. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Nové mapování postindustriální krajiny ČR. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2012. s. 20-25, 6 s. ISBN 978-80-86407-25-8.
 171. KOLEJKA, Jaromír. Post-Industrial Landscape – Return to Rural Affairs? Rural Studies, Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organ, 2012, roč. 27, č. 1, s. 113-133. ISSN 1642-4689.
 172. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes in the Czech Republic - A GIS assisted search for present state. Geographia Napocensis, Cluj-Napoca: Academia Romana - Filiala Cluj-Napoca, 2012, roč. 6, č. 2, s. 7-16. ISSN 1843-5920.
 173. KOLEJKA, Jaromír, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Martin KLIMÁNEK, Petr KLUSÁČEK, Tomáš KREJČÍ, Libor LNĚNIČKA, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vladimír PLŠEK, Hana SVATOŇOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 298 s. ISBN 978-80-904785-1-0.
 174. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální transformace krajiny Kamenicka. In XVII. česko-slovenský geografický akademický seminár, Skalica, 23 - 24. október 2012. 2012. ISBN 978-80-89580-04-0.
 175. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Typology of post-industrial landscape in Usti Region. In Svobodova, Hana. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. 1. vyd. Brno: Masaryk Univ, Fac Educ; Masaryk Univ, Dep Geography, 2012. s. 25-36, 12 s. ISBN 978-80-210-5799-9.
 176. KOLEJKA, Jaromír. Univerzitní geografické vzdělávání v přikaspické oblasti Ruska v Astrachani. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 2, s. 56-59. ISSN 1213-1075.
 177. MIKITA, Tomáš, Martin KLIMÁNEK a Jaromír KOLEJKA. Usage of multidimensional statistic methods with MAXTOPEX factor for Windthrow risk assessment. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, Bad Orb: J. D. Sauerländer's Verlag, 2012, roč. 183, 3/4, s. 63-74. ISSN 0002-5852.
 178. KOLEJKA, Jaromír a Libor LNĚNIČKA. Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012. Geografické informace, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 2, s. 67-68. ISSN 1213-1075.
 179. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Vymezení a typologie postindustriální krajiny Česka. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 117, č. 3, s. 289–307. ISSN 1212-0014.
 180. SVOBODOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Eduard HOFMANN a Petr DANĚK. Výroční konference České geografické společnosti a workshop doktorandů/doktorandek. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2012, ročník 31, 1/2012, s. 48-49. ISSN 1213-1075.
 181. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 2. Krizové procesy. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 34-47, 14 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 182. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. 7.3 Geodatabáze a možnosti uplatnění geografických dat v krizovém řízení. In Milan Konečný a kolektiv. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 166-181, 16 s. Práce Masarykovy univerzity Brno. ISBN 978-80-210-5858-3.
 183. 2011

 184. HOFMANN, Eduard, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA a Aleš RUDA. Central European Regional Olympiad – CERIGEO 2011. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 77-79. ISSN 1213-1075.
 185. KOLEJKA, Jaromír. Co přináší žákovská zeměpisná olympiáda 2011 vzdělávací praxi. Biologie, chemie, zeměpis, Praha: SPN, 2011, roč. 20, č. 5, s. 249-252. ISSN 1210-3349.
 186. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 187. KOLEJKA, Jaromír, Eva KALLABOVÁ a Tatjana BORODINA. Geografický ústav Ruské akademie věd dnes. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 10, č. 1, s. 63-65. ISSN 1213-1075.
 188. SVATOŇOVÁ, Hana, Hana SVOBODOVÁ, Libor LNĚNIČKA, Kateřina MRÁZKOVÁ, Kateřina HÖNIGOVÁ, Eduard HOFMANN, Marta CHOCHOLÁČOVÁ, Jan TURINSKÝ, Aleš MARTÍNEK, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání. 2011.
 189. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Moskevské Lomonosově státní univerzitě. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 10, č. 1, s. 61-63. ISSN 1213-1075.
 190. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Identification of wind storm risk areas in forested mountains (Šumava Mts., Czechia). 1. vyd. Smolyan: USB Smolyan, 2011. s. 527-535, 9 s. ISBN 978-954-397-025-4.
 191. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Benjamin FRAGNER. Identifikace areálů postindustrialní krajiny na území Libereckého kraje pomocí dat dostupných geodatabází. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 9, Fyzická geografie a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 108-113, 6 s. ISBN 978-80-210-5673-2.
 192. KOLEJKA, Jaromír, Alois HYNEK a Pavel TRNKA. Individuální přírodní krajinné jednotky Česka a jejich hierarchické zařazení i názvosloví. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 9, Fyzická geografie a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 34-39, 6 s. ISBN 978-80-210-5673-2.
 193. KOLEJKA, Jaromír. Inspirace pro geografické vzdělávání (z regionální konference Mezinárodní geografické unie IGU v roce 2010). Biologie/chemie/zeměpis - časopis pro výuku na základních a středních školách., Česká republika, Praha: Státní pedagogické nakladatelství Praha., 2011, roč. 20, č. 1, s. 44-45. ISSN 1210-3349.
 194. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
 195. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011. 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
 196. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
 197. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.
 198. KOLEJKA, Jaromír. Klasifikace a typologie moravské přírodní krajiny v ukázkách na topické a chorické úrovni. Acta Pruhoniciana, Průhonice: Akademie věd České republiky, 2011, roč. 5, č. 5, s. 111-134. ISSN 0374-5651.
 199. KOLEJKA, Jaromír. Na návštěvě v Tichooceánském geografickém ústavu Dálněvýchodního oddělení Ruská akademie věd ve Vladivostoku. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 62-65. ISSN 1213-1075.
 200. KOLEJKA, Jaromír. Oпыт создания экологических научных троп в Чешской республике. In 063-504-750-034. Sbornik itogovych materialov V. meždunarodnogo ekologičeskogo foruma "Priroda bez granic". 1. vyd. Vladivostok: Administracija Primorskogo kraja, 2011. s. 1-7, 7 s.
 201. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Benjamin FRAGNER. Post-industral Landscape: Case of the Liberec Region. Moravian Geographical Reports, Institute of Geonics, Ostrava: AV ČR, 2011, roč. 19, č. 4, s. 3-17. ISSN 1210-8812.
 202. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. Post-industrial landscapes of Usti region (Northern Czechia): data, identification rules, GIS procedure. In Union of Scientists in Bulgaria. Jubilee Scientific Conference with International Participation: The Man and the Universe. Scientific papers. 1. vyd. Smolyan: USB Smolyan, 2011. s. 536-544, 9 s. ISBN 978-954-397-025-4.
 203. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriálna krajina vo svetle geografického výskumu. In Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálních štruktúr ČR a SR. 1. vyd. Bratislava: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2011. s. 51-56, 6 s. ISBN 978-80-89580-02-6.
 204. KOLEJKA, Jaromír a Eduard HOFMANN. Postřehy ze soutěže mladých českých geografů. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 10, č. 1, s. 46-47. ISSN 1213-1075.
 205. KOLEJKA, Jaromír. Primárna štruktúra krajiny: kritériá vymedzenia pri rôznom rozlíšení. In Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálních štruktúr ČR a SR. 1. vyd. Bratislava: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2011. s. 63-68, 6 s. ISBN 978-80-89580-02-6.
 206. KOLEJKA, Jaromír. Rozmanitost přírodní krajiny v České republice – dialektika typičnosti a exotičnosti – či jako produkt rozlišení regionální analýzy. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011, roč. 45, č. 4, s. 28-36. ISSN 0044-4863.
 207. KOLEJKA, Jaromír a Martin KLIMÁNEK. The Role of Industrial Heritage in Present Cultural Landscape Typology. In International Geographic Union. UGI 2011 Regional Geographic Conference, Conference Proceedings. 1. vyd. Santiago de Chile: International Geographic Union, 2011. s. 1-12, 12 s.
 208. KOLEJKA, Jaromír. Univerzitní geografie v Přímoří na ruském Dálném východě. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 60-62. ISSN 1213-1075.
 209. KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. V San Franciscu proběhla světová žákovská zeměpisná olympiáda. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 76-77. ISSN 1213-1075.
 210. KOLEJKA, Jaromír a Miloš TEJKAL. Využití laserových modelů terénu v geomorfologickém výzkumu. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava: Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2011, roč. 11, č. 1, s. 7-17. ISSN 1337-6799.
 211. KOLEJKA, Jaromír. Význam znalosti krajinných štruktúr v krízovom manažmente. In Ivan Andráško, Vladimír Ira, Eva Kallabová. Časovo-priestorové aspekty regionálních štruktúr ČR a SR. 1. vyd. Bratislava: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 2011. s. 57-62, 6 s. ISBN 978-80-89580-02-6.
 212. KOLEJKA, Jaromír. Za Dněstrem je Moldavsko. 1. vyd. Brno: Zeměpisné sdružení, 2011. 4 s. Země a cesty 121/3.
 213. 2010

 214. KOLEJKA, Jaromír, Lucie MISÁKOVÁ a Vladimír BRŮNA. Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study. Geografie - Sborník ČGS, Praha: Česká geografická společnost, 2010, roč. 115, č. 3, s. 347-360. ISSN 1212-0014.
 215. BREUER, Toni, Jaromír KOLEJKA, Daniel MAREK a Ekkerhard WERNER. Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts. Geografie – Sborník ČGS, Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2010, roč. 115, č. 3, s. 308-329. ISSN 1212-0014.
 216. KOLEJKA, Jaromír. Design of Cartographic Products to Support Disaster Management. In Proceedings of 3rd Internatiobal Conference on Cartography and GIS. 1. vyd. Sofija: ICA - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2010. s. 1-8, 8 s. ISSN 1314-0604.
 217. KOLEJKA, Jaromír. Digital geographic data utilization in simulating toxic road accident. Riscuri si catastrofe, Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2010, roč. 8, č. 1, s. 11-24. ISSN 1584-5273.
 218. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Jáchym ČEPICKÝ. Energie akumulovatelná v potenciální lesní biomase. 2010.
 219. KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK a Martin KLIMÁNEK. Energie reliéfu. 2010.
 220. KOLEJKA, Jaromír. Geoinformatika pro krizové řízení. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, roč. 9, č. 4, s. 16-17. ISSN 1802-4521.
 221. KOLEJKA, Jaromír. Geomorfologický vývoj dolnomoravských niv. In Čupa, P., et al.: Lužní les v nivě Moravy a Dyje. 1. vyd. Břeclav: Biosferická rezervace Dolní Morava/Lesy ČR, s. p., 2010. s. 12-17, 6 s. Lužní les v nivě Moravy a Dyje. ISBN 978-80-254-5753-5.
 222. KOLEJKA, Jaromír. Geovizualizácia dát o krajine na podporu krízového konania. In Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
 223. KOLEJKA, Jaromír. Geovizualizácia dát o krajine na podporu riešenia krízových situácií. Geographia Cassoviensis, Košice: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, 2010, roč. 4, č. 2, s. 50-55. ISSN 1337-6748.
 224. KOLEJKA, Jaromír. GIS Ostrava 2010: Nový rok zahájen. Geobusiness, Praha: Springwinter, s. r. o., 2010, roč. 2010, 1-2, s. 30-31. ISSN 1802-4521.
 225. KOLEJKA, Jaromír a Vladimír PLŠEK. Hypsometrické stupně. 2010.
 226. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
 227. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
 228. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
 229. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
 230. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
 231. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010. 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
 232. KOLEJKA, Jaromír. Jak se dělá atlas po jakutsky. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, roč. 9, č. 10, s. 14-16. ISSN 1802-4521.
 233. KOLEJKA, Jaromír. Kladskem od jihu k západu. Země a cesty, Brno: Zeměpisné sdružení, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 5-9. ISSN 1214-083X.
 234. KOLEJKA, Jaromír. Krajina jako komplex - Krajina na mapě. 2010.
 235. KOLEJKA, Jaromír. Krajina jako komplex - Profil krajiny. 2010.
 236. KOLEJKA, Jaromír. Krajina jako životní prostředí. 2010.
 237. KOLEJKA, Jaromír. Krajina na makrochorické úrovni. 2010.
 238. KOLEJKA, Jaromír a Miloš TEJKAL. Laserscan terrain models and their application potential. In Digital Terrain Models in Cartography. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, 2010. s. 17-18, 2 s. ISBN 978-83-62673-01-8.
 239. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lesně-lučně-rybniční krajina mírně teplé kotliny (rybníky na Třeboňsku). 2010.
 240. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lesně-luční krajina chladné hornatiny s rozptýleným osídlením (v okolí Horní Bečvy v Moravskoslezských Beskydech). 2010.
 241. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lesně-polně-sadovnická krajina s vinicemi teplé vrchoviny (okolí Hustopečí). 2010.
 242. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lesně-polní krajina mírně chladné pahorkatiny (Českomoravská vrchovina v okolí Nového Města na Moravě). 2010.
 243. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lesní krajina rovin teplé nížiny (lužní lesy v Litovelském Pomoraví). 2010.
 244. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lučně-lesní krajina chladné hornatiny (rekreační oblast v okolí Špičáku na Šumavě). 2010.
 245. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lučně-lesní krajina teplého údolí (hluboké erozní údolí řeky Dyje). 2010.
 246. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Lučně-polně-sídelní krajina teplé pahorkatina (postindustriální krajina u Zbýšova). 2010.
 247. KOLEJKA, Jaromír a Miloš TEJKAL. Modele terenu na podstawie skaningu laserowego i ich potencjalne wykorzystanie. In Numeryczne modele terenu v kartografii. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2010. s. 132-143, 12 s. Glówne problemy wspólczesnej kartografii. ISBN 978-83-62673-01-8.
 248. KOLEJKA, Jaromír. O некоторых вопросах географического изучения ландшафта. In Vserossijskaja moloděžnaja naučnaja škola. 2010.
 249. KOLEJKA, Jaromír. O někotorych voprosach izučenija landšafta. In Современные проблемы географии и гидрологии суши. 1. vyd. Moskva: MAKS Press, 2010. s. 142-156, 15 s. Vserossijskaja molodežnaja naučnaja škola. ISBN 978-5-317-03398-9.
 250. KOLEJKA, Jaromír a Vladimír PLŠEK. Orientace svahů vůči světovým stranám. 2010.
 251. KOLEJKA, Jaromír. Otevřená kniha přírody v Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, Praha: Nakladatelství České geografické společn, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 8-9. ISSN 1210-3004.
 252. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Polně-lesně-industriální krajina zvlněné pánve (Mostecká pánev v Podkrušnohoří). 2010.
 253. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Polně-sídelní krajina teplé plošiny (jihozápadní okraj Prahy). 2010.
 254. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Polně-vodně-lesní krajina teplého údolí (rekreační oblast kolem vodní nádrže Vranov). 2010.
 255. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Tomáš MIKITA a Jaroslav SVOBODA. Polomy na Šumavě způsobené orkánem Kyrill a spoluúčast reliéfu na poškození lesa. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2010, roč. 10, č. 2, s. 16-28. ISSN 1337-6799.
 256. KREJČÍ, Tomáš, Jaromír KOLEJKA a Karel KIRCHNER. Post-industrial landscape - identification and typology on local level. In Books of Abstracts. International Conference in Landscape Ecology, 3-6 September 2010, Landscape Structure, Functions and Management: Response to Global Ecological Change. 2010. ISBN 978-80-254-8064-9.
 257. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial Landscape – physical changes and social consequences. In Abstracts Regional Conference IGU, July 12-16, 2010, Tel Aviv. 2010.
 258. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Postindustriální krajina - geografický pohled na staronový fenomén českých zemí. In Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v. v. i. Ostrava, oddělení environmentální geografie Brno, 2010. s. 66-71, 6 s. ISBN 978-80-86407-99-9.
 259. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina - staronový fenomén českých zemí z pohledu zeměpisce. Biologie, chemie, zeměpis, Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2010, roč. 19, č. 1, s. 44-49. ISSN 1210-3349.
 260. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina České republiky – dostupná fakta, dokumentace a možnosti typizace. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 2010.
 261. KOLEJKA, Jaromír. Progresívní rozvoj - Perspektivy nové alternativy využití krajiny. In Fórum o krajině - Management kulturní krajiny - Sborník abstraktů a příspěvků. 1. vyd. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., 2010. s. 12-12, 1-50, 51 s. ISBN 978-80-02-02255-8.
 262. KOLEJKA, Jaromír, Tomáš KREJČÍ a Martin DANĚK. Průmyslové dědictví při studiu krajiny. In FYZICKOGEOGRAFICKÝ SBORNÍK 8. Fyzická geografie a kulturní krajina. 1. vyd. Brno: Masyrykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Brno - Česká geografická společnost, 2010. s. 9-16, 8 s. ISBN 978-80-210-5369-4.
 263. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajina na makrochorické úrovni. 2010.
 264. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajina na mezochorické úrovni. 2010.
 265. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajina na topické úrovni. 2010.
 266. KOLEJKA, Jaromír. Příspěvek fyzické geografie krizovému řízení. In Sborník abstraktů XXII. sjezd České geografické společnosti, Ostrava 2010. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě/Česká geografická společnost, 2010. s. 56-56, 1 s.
 267. KOLEJKA, Jaromír. Půdní pokryv horské oblasti - Šumava. 2010.
 268. KOLEJKA, Jaromír. Půdní pokryv niv - soutoková oblast Jihlavy a Svratky. 2010.
 269. SVATOŇOVÁ, Hana, Petr KUBÍČEK, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Role and representation of geographic information within crisis management. In International conference on military technologies. Trenčín: Alexand Dubcek University of Trencin, 2010. s. 717-726, 10 s. ISBN 978-80-8075-453-2.
 270. BIČÍK, Ivan a Jaromír KOLEJKA. Rusko na fotografiích. Geografické rozhledy, Praha: Nakladatelství České geografické společn, 2010, roč. 19, č. 5, s. 32-33. ISSN 1210-3004.
 271. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Karel SUKUP. Sídelně-polní krajina zvlněné nížiny (okolí Chlumce nad Cidlinou). 2010.
 272. KOLEJKA, Jaromír a Vladimír PLŠEK. Sklon svahů. 2010.
 273. KOLEJKA, Jaromír. Skupiny typů přírodní krajiny. 2010.
 274. KOLEJKA, Jaromír, Dušan ROMPORTL a Zdeněk LIPSKÝ. Typy současné krajiny. 2010.
 275. KOLEJKA, Jaromír. Údolní síť jako funkční kostra v typologii krajiny. Životné prostredie, Bratislava, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010, roč. 44, č. 3, s. 143-148. ISSN 0044-4863.
 276. KOLEJKA, Jaromír. V Nesebaru měla sraz světová kartografie. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2010, roč. 9, 7-8, s. 14-15. ISSN 1802-4521.
 277. KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK, Martin KLIMÁNEK a Vladislav NAVRÁTIL. Výpočet polohové vodní energie v elementárním povodí. 2010.
 278. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Zamyšlení: Fyzická geografie – vize české vědy pro 21. století. In Miloš Fňukal, Jindřich Frajer, Jan Hercik. Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (10.–11. 6. 2009). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého/Česká geografická společnost, 2010. s. 105-115, 11 s. ISBN 978-80-244-2493-4.
 279. VILÍMEK, Vít a Jaromír KOLEJKA. Zpráva z jednání delegátů Národních komitétů IGU. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2010, roč. 29, č. 2, s. 51-52. ISSN 1213-1075.
 280. KOLEJKA, Jaromír. 19. Kartografická škola v Polsku ve znamení DMT. Geobusiness, Praha: Springwinter, s. r. o., 2010, roč. 9., č. 5, s. 31-31. ISSN 1802-4521.
 281. 2009

 282. KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Cartographic database vizualizing for mitigation of disaster consequences. In XVIII Szkola kartograficzna. Glówne problemy wspólczesnej kartografii 2009, Legnica. 2009.
 283. KOLEJKA, Jaromír a Dušan ROMPORTL. Cartographic Documentation of Post-Industrial Landscape. In XXIII. Konferencja historyków kartografii, Warszawa. 2009.
 284. TEZCAN, Mark, Ares UZUN, Igor BONDYREV, Amir TAVARTKILADZE a Jaromír KOLEJKA. Critical Ecosystems in the Light of Problems of Landscape Architecture. 1. vyd. Tbilisi: Institute of Geography, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, 2009. 8 s. Critical ecoregions.
 285. KOLEJKA, Jaromír. Černá pole Lanzarote. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. 5 s. Lidé a země. ISSN 0024-2896.
 286. KOLEJKA, Jaromír. člen oborové rady Vědy o Zemi a vesmíru. : Grantová agentura Akademie věd České republiky, 2009.
 287. KOLEJKA, Jaromír. Disaster and accident data hub - solutions for road, rail and enterprise accidents threatening surrounding environment. In ITC Proposer´s Day,  Challenge 4: 4.3 Intelligent information management, Budapest. 2009.
 288. KOLEJKA, Jaromír. Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009, roč. 43, č. 4, s. 203-207. ISSN 0044-4863.
 289. KOLEJKA, Jaromír. Energogeografická regionalizace území České republiky. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2009, roč. 28, č. 1, s. 3-8. ISSN 1213-1075.
 290. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Václav TALHOFER. Geodatabase visualizing for early warning. In 12th AGILE Conference on Geographic Information Science. 2009.
 291. KOLEJKA, Jaromír. Geografie na Kamčatce. Geografie - Sborník Č eské geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2009, roč. 114, č. 1, s. 73-74. ISSN 1212-0014.
 292. JANČÍK, Miloslav a Jaromír KOLEJKA. GIS Ostrava 2009. Kdo nebyl, není gisákem. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2009, roč. 8, 1-2, s. 16-17. ISSN 1802-4521.
 293. KOLEJKA, Jaromír. Krajina budoucnosti. In Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. 2009.
 294. KOLEJKA, Jaromír. Krajinářská problematika na mezinárodním geografickém kolokviu. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009, roč. 43, č. 1, s. 48-49. ISSN 0044-4863.
 295. KOLEJKA, Jaromír. Křesťanská Káhira. 1. vyd. Brno: Zeměpisné sdružení, 2009. 5 s. Země a cesty.
 296. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Lesní polomy jako diskvalifikační faktor regionálního rozvoje: Analýza následků orkánu Kyrill na Šumavě. In Regionálne štruktúry ČR a SR: Časové a priestorové zmeny. 1. vyd. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009. s. 28-34, 7 s. ISBN 978-80-970076-6-9.
 297. KLUSÁČEK, Petr, Tomáš KREJČÍ, Jaromír KOLEJKA a Josef KUNC. Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields. In Nové trendy, nové nápady. 1. vydání. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 500-506, 7 s. ISBN 978-80-87314-04-3.
 298. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Na čem pracuje nastupující generace odborníků. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009, roč. 43, č. 1, s. 51-52. ISSN 0044-4863.
 299. MIKITA, Tomáš, Jaromír KOLEJKA a Martin KLIMÁNEK. Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře GIS Ostrava 2009. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2009. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-80-87294-00-0.
 300. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Postindustriální krajina - geografický pohled na staronový fenomén českých zemí. In XIV. Česko-slovenský akademický seminář, Telč. 2009.
 301. KOLEJKA, Jaromír. Postindustriální krajina - první přiblížení. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 9-17, 9 s. ISBN 978-80-210-5101-0.
 302. KOLEJKA, Jaromír. Studium geografie na univerzitách v Tatarstánu. Informace České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2009, roč. 28, č. 1, s. 31-32. ISSN 1213-1075.
 303. KOLEJKA, Jaromír, David KÁŇA, Vladimír PLŠEK, Martin KLIMÁNEK, Vladislav NAVRÁTIL a Jaroslav SVOBODA. Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, roč. 9, č. 2, s. 13-27. ISSN 1337-6799.
 304. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Tomáš MIKITA a Jaroslav SVOBODA. The windthrows in Šumava Mts caused by Kyrill hurricane and terrain features. In Stav geomorfologického výzkumu 2009, Kašperské Hory. 2009. ISBN 978-80-7399-746-5.
 305. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Užitečná geografie, vize použitelnosti fyzické geografie. 2009.
 306. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Užitečná geografie - vize použitelnosti fyzické geografie. In Geografické aspekty středoevropského prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 24-33, 10 s. ISBN 978-80-210-5101-0.
 307. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Využití geodatabází pro řešení krizových situací v České republice. 2009.
 308. BALEJ, Martin, Pavol ELIÁŠ, Maroš FINKA, Jaromír KOLEJKA, Pavel KOVÁŘ, Mária KOZOVÁ, Anna KRŠÁKOVÁ, Zdeněk LIPSKÝ, Rudolf MIDRIAK, Branislav OLAH, Július OSZLÁNYI, Ján OŤAHEĽ, Pavel RAŠKA, Milan RUŽIČKA, Ivan SUCHARA, Ján SUPUKA, Jana ŠPULEROVÁ a Pavel TRNKA. Významné krajinnoekologické pracoviská. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009, roč. 43, č. 2, s. 98-111. ISSN 0044-4863.
 309. KOLEJKA, Jaromír, Hana SVATOŇOVÁ a Jiří ŽALOUDÍK. Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. In BAZY DANYCH W KARTOGRAFII. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, 2009. s. 113-129, 17 s. Główne problemy współczesnej kartografii 2009. ISBN 978-83-928193-5-6.
 310. KOLEJKA, Jaromír a Karel KIRCHNER. Zamyšlení: Fyzická geografie - vize české vědy pro 21. století. In 50 let geografie na Palackého univerzitě v Olomouci. 2009.
 311. 2008

 312. KOLEJKA, Jaromír a Pavel TRNKA. Assessment of Landscape Changes: Theoretical Starting Points for Study and the Research Reality. Moravian Geographical Reports, Brno: Akademie věd České republiky, 2008, roč. 16, č. 3, s. 2-15. ISSN 1210-8812.
 313. KOLEJKA, Jaromír, Lucie MISÁKOVÁ a Vladimír BRŮNA. Czech Landscape Experience Transfer into Desert Environment to Support Archaeological Research. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 187-191, 5 s. ISBN 978-80-210-4600-9.
 314. SILLEOS, Nikolaios, Ines CHERIF, Jaromír KOLEJKA, Christos KARYDAS, Feres KATSOGIANNOS a Giorgos SILLEOS. Desertification assessment in the Lesvos island in Greece and methodology for mitigation action planning. In AWICTSAE09. Proceedings: International Advanced Workshop on Information and Communication Technologies for Sustainable Agri-production and Environment. 1. vyd. Thesaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2008. s. 241-254, 14 s. ISBN 978-960-287-103-4.
 315. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Geografická analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill. Spisy Zeměpisného sdružení, Brno: Zeměpisné sdružení, 2008, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN 1214-0848.
 316. KOLEJKA, Jaromír a Daniel MAREK. Konvergence kulturní krajiny – výhoda nebo hrozba? In Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Ostrava/Olomouc: Ústav geoniky AV ČR/Univerzita Palackého, 2008. s. 49-54, 5 s. ISBN 978-80-86407-33-3.
 317. KOLEJKA, Jaromír a Zdeněk LIPSKÝ. Landscape mapping and typology in the Czech Republic. Problemy Ekologii Krajobrazu, Warszawa: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2008, roč. 20, č. 1, s. 67-78. ISSN 1899-3850.
 318. KOLEJKA, Jaromír. Mapy energií v Atlase krajiny České republiky. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42, č. 6, s. 292-297. ISSN 0044-4863.
 319. KUPČÁK, Václav a Jaromír KOLEJKA. Návrat lesů na Island? Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008, roč. 87, č. 12, s. 86-88. ISSN 0322-9254.
 320. KOLEJKA, Jaromír. Návrh nového pedogeografického členění Česka. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2008, roč. 113, č. 1, s. 74-78. ISSN 1212-0014.
 321. KLIMÁNEK, Martin a Jaromír KOLEJKA. Potenciální energie akumulovaná v přirozené lesní biomase. Životné prostredie, Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008, roč. 42, č. 6, s. 312-315. ISSN 0044-4863.
 322. KLIMÁNEK, Martin, Jaromír KOLEJKA a Tomáš MIKITA. Prostorová analýza polomů na Šumavě po orkánu Kyrill 2007. In Fyzickogeografický sborník 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 70-76, 7 s. ISBN 978-80-210-4780-8.
 323. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Petr CHALUPA a Dana HÜBELOVÁ. Putování po světadílech učebnice 1.díl, Amerika, Afrika. Brno: Nová škola, 2008. 95 s. ISBN 80-7289-095-6.
 324. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Risk analysis of the occurrence of the forest wind falls. The case of the Šumava National Park after hurricane Kyrill 2007. Riscuri si catastrofe, Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2008, roč. 7, č. 5, s. 65-79. ISSN 1584-5273.
 325. MIKULÍK, Oldřich, Vít VOŽENÍLEK, Antonín VAISHAR, Jaroslav BURIAN, Stanislav CETKOVSKÝ, Zdena DOBEŠOVÁ, Eva KALLABOVÁ, Jaromír KAŇOK, Helena KILIANOVÁ, Karel KIRCHNER, Petr KLUSÁČEK, Jaromír KOLEJKA, Barbora KOLIBOVÁ, Magdaléna KOZÁKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vilém PECHANEC, Evžen QUITT, Pavel SEDLÁK, Zuzana ŠŤÁVOVÁ a Jana ZAPLETALOVÁ. Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 181 s. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-1928-2.
 326. VYBÍRAL, Jan a Jaromír KOLEJKA. Tradiční krajinné profese a krajinotvorné aktivity člověka. 1. vyd. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., 2008. 70 s. Krajinné profese.
 327. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Užitečnost fyzickogeografických údajů a znalostí v krizovém řízení. Geographia Cassoviensis, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic, 2008, roč. 2, č. 1, s. 69-73. ISSN 1337-6748.
 328. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Vichřice jako riziko pro rozvoj cestovního ruchu - Šumava po orkánech Kyrill 2007 a Ema 2008. In Sborník příspěvků celostátní konference ProRegio 2008. 1. vyd. Brno: Institut regionálních informací, 2008. s. 1-12, 12 s. ISBN 978-80-254-2421-6.
 329. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Tomáš MIKITA. Wieloparametrowa terenowa analiza wiatrołomów leśnych. In Analyzy przestrzenne w kartografii. 1. vyd. Wroclaw: Universytet Wroclawski, 2008. s. 95-111, 17 s. Analyzy przestrzenne w kartografii. ISBN 978-83-928193-0-1.
 330. 2007

 331. KLIMÁNEK, Martin, Jaromír KOLEJKA a Tomáš MIKITA. Analýza a verifikácia rizika lesných polomov na Šumave pomocou GIS. In Zborník medzinárodnej konferencie Ochrana území postihnutých ničivými prírodnými pohromami. 1. vyd. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2007. s. 253-263, 11 s. ISBN 978-80-228-1803-2.
 332. KOLEJKA, Jaromír a Daniel MAREK. Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz. In Sborník celostátní konference „Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel – proRegio". 1. vyd. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o., 2007. s. 1-9, 9 s.
 333. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA a Karel CHARVÁT. Dynamic geovizualization of landscape changes and threatening processes using digital landscape model. In EFITA - Environmental and rural sustainability through ICT. 1. vyd. Glasgow: Glasgow Caledonian University, 2007. s. 87 - 93, 7 s.
 334. KOLEJKA, Jaromír. Energie v Atlasu krajiny České republiky. GeoBusiness, Praha: Springwinter, s.r.o., 2007, roč. 2007, č. 4, s. 18-19. ISSN 1802-4521.
 335. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62, 5 s. ISBN 978-80-86633-91-6.
 336. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management, its application and geovisualisation. In Súčasné trendy v kartogafii. 1. vyd. Bratislava: Kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007. s. 190 - 196, 7 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 337. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabáze v krizovém řízení. In Informační systémy a technologie, základ interoperability krizového řízení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 60-64. ISBN 978-80-86633-91-6.
 338. KOLEJKA, Jaromír a Luděk ŠEFRNA. Chapter 10: Landscape models and their utilising. In Petr Dostál, Jakub Langhammer. Modelling Natural Environment and Society. Geographical Systems and Risk Processes. 1. vyd. Praha: P3K for Charles University in Prague, 2007. s. 159-175, 17 s. ISBN 978-80-903584-7-8.
 339. KOLEJKA, Jaromír a Zdeněk LIPSKÝ. Landscape maps in the Czech Republic in connection with world and European development. In Journal of Landscape Ecology. Praha. Praha: Czech-IALE, 2007. s. 54-74, 21 s. ISBN 978-80-86386-97-3.
 340. BREUER, Toni, Melanie HOFFARTH, Jaromír KOLEJKA a Ekkerhard WERNER. Perspektiven grenzüberschreitender Dorfentwicklung beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze. Geographische Rundschau, Braunschweig: Westermann, 2007, roč. 59, č. 6, s. 50-57. ISSN 0016-7460.
 341. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice. Computer Design, Brno: Computer Press, a.s., 2007, roč. 2007, č. 1, s. 64-68. ISSN 1212-4389.
 342. KOLEJKA, Jaromír. Physical Geography and Crisis Management - a Topical Challenge for Applied Geographic Research. Moravian Geographical Reports, Brno: Akademie věd České republiky, 2007, roč. 15, č. 3, s. 11-24. ISSN 1210-8812.
 343. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK, Tomáš MIKITA a Jiří ŽALOUDÍK. Po stopách orkánu Kyrill. Computer Design, Brno: Computer Press, a.s., 2007, roč. 2007, č. 4, s. 57-59. ISSN 1212-4389.
 344. KOLEJKA, Jaromír. Podpora krizového řízení, aktuální cesta společenské angažovanosti současné geografie. Biologie, Chemie, Zeměpis, Praha: SPN, 2007, roč. 16, č. 3, s. 151-154. ISSN 1210-3349.
 345. SILLEOS, Nikolaos, Ines CHERIF, Jaromír KOLEJKA, Georgios SILLEOS a Fotis KATSOGIANNOS. Prediction of desertification risk using recommended European methodology and GIS techniques. Riscuri si catastrofe, Cluj-Napoca: Casa cartii de stiinta, 2007, roč. 4, č. 4, s. 11-31. ISSN 1584-5273.
 346. KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Základné mapovanie a vizualizácia máp rizík pre potreby krízového konania. In Zborník medzinárodnej konferencie Ochrana území posihnutých ničivými prírodnými pohromami. 1. vyd. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2007. s. 265-272, 8 s. ISBN 978-80-228-1803-2.
 347. 2006

 348. KOLEJKA, Jaromír. Application of Digital Landscape Model in Crisis Management. Geographia Technica, Cluj: Cluj University Press, 2006, roč. 1, č. 2, s. 61-70. ISSN 1842-5135.
 349. KOLEJKA, Jaromír. Atlas krajiny České republiky – současný stav. . Bulletin CZ – IALE, Praha: Česká asociace pro krajinnou ekologii, 2006, roč. 6, č. 3, s. 4-6.
 350. KOLEJKA, Jaromir. Atlas krajiny České republiky vstupuje do druhé poloviny přípravného období. Geoinformace, Praha: Klaudyan Praha, 2006, roč. 3, č. 1, s. 42-44. ISSN 1214-2204.
 351. KOLEJKA, Jaromír. Atlas krajiny ČR před finálem. Geoinformace, Praha: Klaudyan Praha, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 16-17. ISSN 1214-2204.
 352. KOLEJKA, Jaromír. Computer technologies in geography education at the Faculty of Pedagogy of Masaryk University in Brno. In Computers in geographical education: a European perspective on developing exciting Geography. 1. vyd. Bucuresti: Cartea Universitara, 2006. s. 27-33, 7 s. ISBN 973-731-449-2.
 353. KOLEJKA, Jaromir. Digital landscape model and its utilization in primary and applied geographic research. Geographia Technica, Cluj: Cluj University Press, 2006, roč. 1, č. 1, s. 103-110. ISSN 1842-5135.
 354. KOLEJKA, Jaromír a Zdeněk HOTAŘ. Geoinformation technology as a basic instrument for planning landscape revitalization after mining. In Conference Proceedings: The Extractive Industry and the Environment in Central Europe (EIECE 2006). 1. vyd. Brno: Těžební unie, 2006. s. 219-229, 11 s.
 355. SVATOŇOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Svatopluk NOVÁK a Petr CHALUPA. Geovisualization as support of decision-making in crisis situation. In ESRI International User Conference Proceedings. San Diego: ESRI, 2006. s. 1-17, 17 s.
 356. KOLEJKA, Jaromír. Krajina a průmysl. Životné prostredie, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, roč. 40, č. 4, s. 173-175. ISSN 0044-4863.
 357. KOLEJKA, Jaromír. Krizový management v geoinformatice. Computer Design, Praha: Computer Press, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 72-77. ISSN 1212-4389.
 358. KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Kulturní krajina v době globalizace. Sbližování krajin. Biologie, Chemie, Zeměpis, Praha: PN, 2006, roč. 15, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-3349.
 359. KOLEJKA, Jaromír, Martin KLIMÁNEK a Vladimír PLŠEK. Maps of georelief as derivates of digital elevation model. In XV Szkola kartograficzna „Świat techniki w kartografii". 1. vyd. Wroclaw: Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoślaskiego, 2006. s. 31-32, 2 s.
 360. KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK, Martin KLIMÁNEK a Vladislav NAVRÁTIL. Mapy rzeźby jako pochodne numerycznego modelu terenu. In Świat techniki w kartografii. 1. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2006. s. 78-88, 11 s. Swiat techniki v kartografii. ISBN 83-915878-7-8.
 361. KOLEJKA, Jaromir a Jiri ZALOUDIK. Monitoring of Czech Landscape Development Using GIS and Remote Sensing. Geografie – Sborník ČGS, Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2006, roč. 111, č. 1, s. 70-81. ISSN 1212-0014.
 362. KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK, David KÁŇA, Martin KLIMÁNEK a Vladislav NAVRÁTIL. Netradiční deriváty digitálního modelu terénu. Computer Design, Brno: Computer Press, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 75-77. ISSN 1212-4389.
 363. KOLEJKA, Jaromir. Počítače v geografickém vzdělávání. Rozvoj podnětné geografie. Biologie, Chemie, Zeměpis, Praha: PN, 2006, roč. 15, č. 20, s. 96-98. ISSN 1210-3349.
 364. KOLEJKA, Jaromír a Hubert KŘÍŽ. Role of geographic conditions in recent floods in Czech Republic. Riscuri si Catastrofe, Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta, 2006, roč. 5, č. 3, s. 175-190. ISSN 1584-5273.
 365. KOLEJKA, Jaromír. Rosicko-Oslavansko: Krajina ve spirále. Životné prostredie, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, roč. 40, č. 4, s. 187-194. ISSN 0044-4863.
 366. KOLEJKA, Jaromír a Daniel MAREK. Sustainable land use convergence in border area in Central Europe. In Environmental Security and Sustainable Land Use – with special reference to Central Asia. 1. vyd. Dordrecht: Springer Verlag, 2006. s. 183-198, 16 s. The NATO Programme for Security through Science. ISBN 1-4020-4492-5.
 367. 2005

 368. KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS. Computer Design, Praha: Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 75-77. ISSN 1212-4389.
 369. KOLEJKA, Jaromír. Application of integrated geospatial data in crisis management. In Geografie 16. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 68-74, 7 s. ISBN 80-210-3208-1.
 370. HOTAR, Zdenek a Jaromir KOLEJKA. Co přináší letecký laserscanning geoinformatice a praxi. IT InGIS, Brno: CCB, 2005, roč. 2005, Special 2, s. 19-21. ISSN 0862-996X.
 371. KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny, nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií. Geografie – Sborník ČGS, Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2005, roč. 110, č. 4, s. 286-299. ISSN 1212-0014.
 372. KOLEJKA, Jaromir a Eduard HOFMANN. Geographical Fieldwork in forests. In Changing Horizons in Geography Education. 1. vyd. Liverpool: Hope University, 2005. s. 43-47, 5 s. ISBN 83-7443-01.
 373. KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Kulturní krajina v době globalizace. Námět (a důkazy) k zamyšlení. Biologie, Chemie, Zeměpis, Praha: PN, 2005, roč. 14, č. 5, s. 246-251. ISSN 1210-3349.
 374. ZALOUDIK, Jiri, M. SIMA a Jaromir KOLEJKA. Studium stavu a změn litorálních ploch. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2005, roč. 12, Ročen 2005, s. 58-61. ISSN 1212-4311.
 375. KOLEJKA, Jaromír, Filip LANGAR, Daniel MAREK a Zuzana HUDEČKOVÁ. Tématická kartografická data česko-bavorského pomezí: sběr, interpretace, unifikace, integrace, vyhodnocení a vizualizace. In Mapa v informační společnosti. 1. vyd. Brno: Kartografická společnost ČR, 2005. s. 166-174, 9 s. ISBN 80-7231-015-1.
 376. ČEPICKÝ, Jáchym, Martin KLIMÁNEK, Jaromír KOLEJKA, Tomáš MIKITA, Stanislav ŠUMBERA a Vladimír ŽIDEK. Tvorba digitálního modelu krajiny v oblasti jihomoravského luhu. In Říční krajina 3. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 46--57, 12 s. ISBN 80-244-1162-8.
 377. KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Vizualizace geografických dat a produktů a jejich zpracování ve fotorealistické podobě. IT InGIS, Brno: BB, 2005, roč. 2005, special 1, s. 22-25. ISSN 0862-996X.
 378. HOTAR, Zdenek, Milos JANKU a Jaromir KOLEJKA. Využití moderních laserových skenerů při určování kubatur prostorových těles. Minerální suroviny/Surowce mineralne, Brno: Těžební unie, 2005, roč. 15, č. 3, s. 32-35. ISSN 1212-7248.
 379. 2004

 380. KOLEJKA, Jaromir. Aktuální změny v portugalském lesnictví. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2004, roč. 83, č. 10, s. 22-23. ISSN 0322-9254.
 381. KOLEJKA, Jaromir, Daniel MAREK a Marie NOVOTNA. Environmentálně adresný monitoring vývoje kulturní krajiny na česko-bavorském pomezí. In Sborník konference "Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - Seč 2004". 1. vyd. Praha: Help Service - Education, 2004. s. 20, 1 (+CD).
 382. KOLEJKA, Jaromír, D. STRNAD, Ivo TÁBOR a Vít VOŽENÍLEK. Geoinformační projekt pro širokou veřejnost. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2004, roč. 11, Rocen. 04, s. 69-71. ISSN 1212-4311.
 383. KOLEJKA, Jaromír. Geomorfologický vývoj jihomoravských niv. 1. vyd. Břeclav: Moraviapress, 2004. s. 21-28, 8 s. ISBN 80-86181-68-5.
 384. KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Identifikace vývojových trendů využití krajiny v odlišných typech přírodního prostředí. Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2004, roč. 2004, č. 8, s. 127-135. ISSN 80-8050-784-8.
 385. KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Konvergence a divergence vývoje kulturní krajiny v česko-německém pomezí na Šumavě. Životné prostredie, Bratislava: Slovenska akademia vied, 2004, roč. 38, č. 2, s. 66-71. ISSN 0044-4863.
 386. KOLEJKA, Jaromír. Multidimensional Digital Modelling in Present Czech Geography. In Czech Geography at the Dawn of the Millenium. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, 2004. s. 363-374, 12 s. ISBN 80-244-0858-9.
 387. KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Sledování vývojových trendů kulturní krajiny v GIS. Computer Design, Praha: Computer Press, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 57-59. ISSN 1212-4389.
 388. KOLEJKA, Jaromir. Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej. Geografie – Sborník ČGS, Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2004, roč. 109, č. 3, s. 266-268. ISSN 1212-0014.
 389. KOLEJKA, Jaromír a (EDIT.). Theme „Energy“ in Primary School Environmental Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 76 s. Geografie 15. ISBN 80-210-3208-1.
 390. HUDECKOVA, Zuzana, Jaromir KOLEJKA, Filip LANGAR a Daniel MAREK. Využití technologie GIS k obnově lesních geosystémů na nelesní půdě velkoplošných chráněných území. In Sborník Konference „Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor“. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Ceska zemedelska univerzita v Praze, 2004. s. 137-145, 9 s. ISBN 80-213-1244-0.
 391. HUDECKOVA, Zuzana, Jaromir KOLEJKA a Daniel MAREK. Vývojové trendy využití krajiny na česko-bavorském pomezí. GeoInfo, Praha: Computer Press, 2004, roč. 11, Rocenka 04, s. 64-66. ISSN 1212-4311.
 392. 2003

 393. KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK a Jan POKORNY. Digital Landscape Model, an integrated tool for area management. In Proceedings The 3rd International Symposium on Digital Earth Digital Earth, Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 155-165, 11 s. ISBN 80-210-3223-5.
 394. KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny. Computer Design, Praha: Computer Press, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 36-39. ISSN 1212-4389.
 395. KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny, šance pro geografii? Spisy Zeměpisného sdružení, Brno: Zemepisne sdruzeni, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-4. ISSN 1214-0848.
 396. KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK, Ludek SEFRNA a Jan POKORNY. Digitální model krajiny v zemědělských a lesnických aplikacích. In Sborník IX. konference Seč 2003 „Informační systémy v zemědělství a lesnictví“. 1. vyd. Benesov: Help Service - Education, 2003. s. 52-53, 2 s.
 397. KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK a Jan POKORNY. Digitální model krajiny ve 4D kartografii. In 15. Kartografická konferencia „Geoinformatizácia kartografie“. 1. vyd. Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene, 2003. s. 173-178, 6 s. ISBN 80-89060-04-8.
 398. KOLEJKA, Jaromir. Geoekologická aspekty zmírňování povodňových škod. Geografie – Sborník ČGS, Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2003, roč. 108, č. 1, s. 1-13. ISSN 1212-0014.
 399. KOLEJKA, Jaromir. Geoinformační systémy v aktivním managementu životního prostředí: data a možnosti hodnocení a modelování rizik. Životné prostredie, Bratislava: Slovenska akademia vied, 2003, roč. 37, č. 1, s. 19-24. ISSN 0044-4863.
 400. KOLEJKA, Jaromir. Identifikace změn krajiny podle družicového ortofota. Computer Design, Praha: Computer Design, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 36-39. ISSN 1212-4389.
 401. HOTAR, Zdenek, Jaromir KOLEJKA, Karel SUKUP a Renata SRAMKOVA. Kontinuálna farebná ortofotomapa Českej republiky a Slovenskej republiky pred dokončením. In 15. Kartografická konferencia „Geoinformatizácia kartografie“. 1. vyd. Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene, 2003. s. 143-148, 6 s. ISBN 80-89060-04-8.
 402. KOLEJKA, Jaromír. Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 1, s. 92-93. ISSN 1212-001.
 403. KOLEJKA, Jaromir. Modely říční krajiny. In Sborník příspěvků konference „Říční krajina“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 187-194, 8 s. ISBN 80-244-0751-5.
 404. HOFMANN, Eduard, Jaromir KOLEJKA, Filip LANGAR a Svatopluk NOVÁK. Navrhování změn ve využití krajiny za pomoci DPZ a GIS. Geografie, Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 2003, č. 14, s. 297-301.
 405. NOVÁK, Svatopluk, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA a František LANGAR. Navrhování změn ve využívání krajiny za pomocí GIS a DPZ. In Geografie XIV. Brno: PdF MU, 2003. s. 297-301. ISBN 80-210-3208-1.
 406. KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK, Jan POKORNY, Hana SVATONOVA, Ludek SEFRNA, Vit VILIMEK a Pavel VRANKA. Nový nástroj pro územní management, digitální model krajiny. In Sborník referátů konference „GIS Seč 2003 – GIS ve veřejné správě“. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2003. s. 39-40, 2 s. ISBN 80-86143-26-0.
 407. KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK a Jan POKORNY. Využití digitálního modelu krajiny v managementu území. In Geografie 15. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 302-307, 6 s. ISBN 80-210-3759-8.
 408. LANGAR, Filip, Jaromir KOLEJKA, Ilona OSTRIZKOVA, Jelena VITASKOVA a Vladimir ZIDEK. Využití geoinformačních technologií v lokaci a relokaci lesa v příhraničním území. In Sborník referátů konference „GIS Seč 2003 – GIS ve veřejné správě“,. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2003. s. 45-46, 2 (+CD). ISBN 80-86143-26-0.
 409. LANGAR, Filip, Vladimir ZIDEK, Petr CHALUPA a Jaromir KOLEJKA. Zalesňujeme pomocí GIS. Computer Design, Praha: Computer Press, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 58-60. ISSN 1212-4389.
 410. 2002

 411. KOLEJKA, Jaromir. Czech experience with land use and land cover change research. In Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference,. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2002. s. 144-152, 9 s.
 412. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.
 413. KOLEJKA, Jaromir. GIS as powerful tool for landscape planning. Acta Univ. Palacki Olomouc. Fac. Rer. Nat., Geographica, Olomouc: Univerzita Palackeho, 2002, roč. 2002, č. 37, s. 31-42. ISSN 0231-9365.
 414. KOLEJKA, Jaromir a Jan POKORNY. Informační technologie při projektování územních systémů ekologické stability. Příklad údolní nivy. In MADERA, P. Ekologické sítě - Geobiocenologické spisy. 1. vyd. Brno: Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Brne, 2002. s. 206-211, 6 s. ISBN 80-7157-580-1.
 415. KOLEJKA, Jaromir. Integracja warstw i zjawisk w systemach informacji geograficznej. In PAWLAK, W. Šwiat mapy – šwiat na mapie. Glówne problemy wspólczesnej kartografii. 2002. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2002. s. 94-107, 14 s. ISBN 83-915878-0-0.
 416. KOLEJKA, Jaromir. K možnému poučení z výstavby regionálních geoinformačních systémů. Sběr a formální integrace dat nestačí. In Sborník konference „GIS Seč 2002 – GIS ve veřejné správě“. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2002. s. 22+CD, 5 s. ISBN 80-86143-23-6.
 417. KOLEJKA, Jaromir. Landšaftnoje planirovanie v Čechii. Geografija i prirodnyje resursy, Novosibirsk: Akademija Nauk Rossii, Sibirskoe otdelen, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 128-131.
 418. KONVIČKA, Miloslav, (et al.) A KOLEKTIV a Jaromír) (KOLEJKA. Město a povodeň. Strategie rozvoje měst po povodních. 1. vyd. Brno: Era Group, 2002. 219 s. Město a povodeň. ISBN 80-86517-38-1.
 419. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Jan POKORNÝ. Ráz krajiny: Regionalizácia Českej republiky do typov súčasnej krajiny. Geografické informácie, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 298-304. ISSN 80-8050-542-X.
 420. KOLEJKA, Jaromir, Jan POKORNY a Ondrej SKROTT. The Problem of Waste: Searching for GIS Solution. NATO Science Series, IV. Earth and Environmental Sciences, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002, roč. 2002, č. 10, s. 131-146.
 421. 2001

 422. KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny jako perspektivní nástroj aplikované geografie. Geografie, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 13, s. 313-319.
 423. KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. Ekologická stabilizace krajiny v záplavovém území pomocí GIS. Příklad zázemí města Kroměříže. GeoInfo, Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 2, s. 24-28. ISSN 1212-4311.
 424. KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Jan POKORNÝ. Forestry Participation in Formation of the Czech Landscape View. In Proceedings of the International Conference “Management of Floodplain Forests in Southern Moravia". 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. s. 43-50, 8 s.
 425. KOLEJKA, Jaromir. Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní. Sborník České geografické společnosti, Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2001, roč. 106, č. 2, s. 65-73. ISSN 1210-115X.
 426. KOLEJKA, Jaromir. Jiný pohled na modely. DMK - Integrovaný databázový nástroj. GeoInfo, Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 4, s. 7-9. ISSN 1212-4311.
 427. KRETEK, Michael a Jaromir KOLEJKA. Klimatické změny a ochrana přírody. GIS jako účelný nástroj pro hodnocení rizik. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 1, s. 28-31. ISSN 1212-4311.
 428. KOLEJKA, Jaromir. Mapujeme krajinu. Biologie, chemie, zeměpis, Praha: PN, 2001, roč. 10, č. 4, s. 192-201. ISSN 1210-3349.
 429. KOLEJKA, Jaromír, Ladislav PLÁNKA a Jiří TRNKA. Rádiem řízené modely snímkují naši krajinu. GeoInfo, Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 3, s. 41-45. ISSN 1212-4311.
 430. 2000

 431. PELIKANOVA, Denisa a Jaromir KOLEJKA. Digitální model krajiny a jeho využití k identifikaci erozních rizik v povodí. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 5, s. 11-14. ISSN 1212-4311.
 432. KOLEJKA, Jaromir a Ioannis MANAKOS. Eroze půdy hrozí. Jak identifikovat a kvantifikovat škody pomocí DPZ a GIS. GeoInfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 1, s. 12-15. ISSN 1212-4311.
 433. VRANKA, Pavel a Jaromír KOLEJKA. GIS povodí Harasky v prostředí AutoCAD Map 2000. 1. vyd. Brno: Česká škola, 2000. Autodesk Academia.
 434. KOLEJKA, Jaromir. Integrace prostorových dat – nový úkol geografického vzdělávání. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyskov: Vysoka vojenska skola pozemniho vojska, 2000. s. 149-155, 7 s. ISBN 80-7231-059-3.
 435. KOLEJKA, Jaromir. Jak dál v integraci dat o přírodě? Renesance geografických znalostí. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 6, s. 8-12. ISSN 1212-4311.
 436. SKROTT, Ondrej a Jaromir KOLEJKA. Kam s odpadem? Úkol pro GIS. Vyhledávání skládkových lokalit pomocí geoinformačních technologií. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 4, s. 32-34. ISSN 1212-4311.
 437. KOLEJKA, Jaromir. Krajinné plánování a GIS. Příprava podkladů pro územní plán obce. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 3, s. 12-16. ISSN 1212-4311.
 438. KOLEJKA, Jaromir a Jan POKORNY. Krajinné plánování a prognózování pomocí technologie GIS. Geographical Studies, Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2000, roč. 2000, č. 7, s. 425-438.
 439. KOLEJKA, Jaromir a Ivo STEJSKAL. Netradiční využití šikmých leteckých snímků. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 5, s. 39-42. ISSN 1212-4311.
 440. KOLEJKA, Jaromir. Nezbytnost logické integrace prostorových dat v GISech. In Geoinformační systémy a jejich využití v AČR. 1. vyd. Brno: Vojenska akademie, 2000. s. 111-122, 12 s.
 441. KOLEJKA, Jaromir a Robert KOSTKA. Permafrost- und Frostbodenstudien im Putorana Plateau, Tajmir, Nordsibirien. Salzburger Geographische Arbeiten, Salzburg: University of Salzburg, 2000, roč. 2000, č. 36, s. 159-173.
 442. KOLEJKA, Jaromir, Zdenek LIPSKY a Jan POKORNY. Ráz krajiny České republiky. GIS a DPZ pomáhají v jeho identifikaci a hodnocení. Geoinfo, Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 2, s. 24-28. ISSN 1212-4311.
 443. KOLEJKA, Jaromir a Jan POKORNY. Využití GIS při projektování územních systémů ekologické stability. In Sborník referátů konference GIS Seč 2000. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2000. s. 255-265, 11 s. ISBN 1211-7439.
 444. 1999

 445. KOLEJKA, Jaromir. Česká geoekologie v meziválečném období. Geografie, Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, č. 11, s. 133-136. ISSN 80-210-2138-1.
 446. KOLEJKA, J. Geoekologické aspekty rozvoje měst po povodni. 1. vyd. Brno: MU a GEOTEST, 1999. 30 s. Niva z multidisciplinárního pohledu III.
 447. JURNEČKOVÁ, R. a J. KOLEJKA. Historický vývoj ekologické stability krajiny v nivě Svratky mezi Brnem a Novomlýnskými nádržemi. 1. vyd. Brno: Geografie XI, 1999. 14 s. ISBN 80-210-2138-1.
 448. JURNEČKOVÁ, Romana a Jaromir KOLEJKA. Hodnocení ekologické stability nivy Svratky mezi Brnem a Novomlýnskými nádržemi v historické retrospektivě. In Niva z multidisiplinárního pohledu III. 1. vyd. Brno: MU a GEOTEST, 1999. 12 s.
 449. KOLEJKA, Jaromír. Krajinnné mapy a jejich klasifikace. Geodetický a kartografický obzor, Praha: ČKS, 1999, roč. 45/87, č. 12, s. 273-278. ISSN 0016-7096.
 450. KOLEJKA, Jaromír a Zdeněk LIPSKÝ. Mapy současné krajiny. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 1999, roč. 104, č. 3, s. 161-175. ISSN 1210-115X.
 451. KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. ÚSES jako příklad účelového využití prostorových dat. In Integrace prostorových dat – Olomouc ‘99. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999. s. 14-27, 14 s. ISBN 80-244-0003-0.
 452. KŘÍŽ, Hubert a Jaromír KOLEJKA. Vliv geografických podmínek na vznik extrémních hydrologických jevů v povodích. In Extrémní hydrologické jevy v povodích. Workshop´99. 1. vyd. Praha: ČVUT/ČVTS, 1999. s. 239-248, 10 s.
 453. KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. Využití integrovaných digitálních dat v územním plánování na bázi krajinného potenciálu. In Integrace prostorových dat - Olomouc '99. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999. s. 51-61, 11 s. ISBN 80-244-0003-0.
 454. 1998

 455. KOLEJKA, Jaromír. Geosystém jako homogenní informační jednotka v aplikacích GIS. Geografie, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, č. 10, s. 69-79. ISSN 80-210-3759-8.
 456. KOLEJKA, Jaromír, Nikos SILLEOS, Ioannis MANAKOS a Alexandros KONSTADINIDIS. Getting standardized spectral information about eroded soil by integration of GIS and remotely sensed data. In Proceedings II: "Geographic Information Systems: Information Infrastructures and Interoperability for the 21st Century Information Society. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 1998. s. 23-40, 18 s.
 457. KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. Navrhování územních systémů ekologické stability za využití technologie GIS. Geografie - Sborník České geografické společnosti, Praha: Česká geografická společnost, 1998, roč. 103, č. 2, s. 88-100. ISSN 1210-115.
 458. 1997

 459. KOLEJKA, Jaromír a Michael KRETEK. Odhad rizika dopadů klimatických změn na vybraná chráněná území přírody Opavska pomocí GIS. Geografie, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1997, č. 9, s. 4-22. ISSN 80-210-3759-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 10. 2019 17:49