Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUNT VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Lucie NĚMCOVÁ, S. MAŠLEJOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Dynamika vývoje mutací TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií během léčby BCR inhibitory. In 20. Pražské hematologické dny (Hematologie 2020), Praha. 2020.
 2. PAVLOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, S. BONFIGLIO, P. GHIA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Interlaboratory comparison of NGS methods for detection of TP53 variants ˂10% VAF: The first phase of an ERIC multicenter study on the clinical impact of low-frequent TP53 variants in CLL. In 25th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSphere. 2020.
 3. JAŠKOVÁ, Zuzana, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ a Martin TRBUŠEK. PRIMA-1MET cytotoxic effect correlates with p53 protein reduction in TP53-mutated chronic lymphocytic leukemia cells. Leukemia Research. Oxford: Pergamon Press, 2020, roč. 89, FEB 2020, s. 1-7. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2019.106288.
 4. 2019

 5. ZÁPRAŽNÁ, Kristína, Kamila RÉBLOVÁ, V. SVOBODOVA, Lenka RADOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Jiří BALOUN, Kristina ĎURECHOVÁ, Nikola TOM, Tomáš LOJA, Martina BUREŠOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, M.L. ATCHISON, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Activation-induced deaminase and its splice variants associate with trisomy 12 in chronic lymphocytic leukemia. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2019, roč. 98, č. 2, s. 423-435. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-018-3520-5.
 6. MAREČKOVÁ, Andrea, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Lenka RADOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea JANÍKOVÁ, Mojmír MOULIS, Jana ŠMARDOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. ATM and TP53 mutations show mutual exclusivity but distinct clinical impact in mantle cell lymphoma patients. LEUKEMIA & LYMPHOMA. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2019, roč. 60, č. 6, s. 1420-1428. ISSN 1042-8194. doi:10.1080/10428194.2018.1542144.
 7. PLEVOVÁ, K, T. RAUSCH, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants and formation of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 8. PLEVOVÁ, Karla, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, T. RAUSCH, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants lead to gene inactivation rather than expression of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In 24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSpehere. 2019.
 9. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Ivana PLUHAŘÍKOVÁ, Jakub HYNŠT, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Dynamika vývoje mutací TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární keukémií během léčby BCR inhibitory. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 10. MALČÍKOVÁ, Jitka. How to prepare a TP53 report for clinicians. In CME Course - Bringing the lab closer to the clinician. Genoa, Itálie. 2019.
 11. MALČÍKOVÁ, Jitka, Šárka PAVLOVÁ, Barbara VONKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Barbara DVOŘÁČKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Boris TICHÝ, Nikola TOM, Karol PÁL, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Minor-clone TP53 mutations in CLL patients entering first-line treatment: clonal evolution and clinical impact. In XVIII. International Workshop on CLL (iwCLL), Edinburgh, Spojené království. 2019.
 12. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jakub HYNŠT, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. In 63. Studentská vědecká konference, Brno. 2019.
 13. VONKOVÁ, Barbara, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Jakub HYNŠT, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ, Karol PÁL, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání počtu a alelické četnosti mutací genu TP53 u pacientů před první terapií a pacientů s relabující/refrakterní chronickou lymfocytární leukemií. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 14. POSPÍŠILOVÁ, Šárka a Jitka MALČÍKOVÁ. TP53 a nové molekulární prognostické markery u CLL. In XIV. Brněnské hematologické dny, Brno. 2019.
 15. 2018

 16. PLEVOVÁ, Karla, Tobias RAUSCH, Marie JAROŠOVÁ, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Šárka PAVLOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Richard ROSENQUIST, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza rozsáhlých přestaveb genomu u chronické lymfocytární leukémie. In 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice. 2018.
 17. MALČÍKOVÁ, Jitka a LA. SUTTON. Biomarker-aided clinical decision making in CLL: conclusions from the workshops and future perspectives. Conclusions on Recurrent gene mutations. In ERIC International Meeting: New frontiers in CLL Research, Barcelona. 2018.
 18. MALČÍKOVÁ, Jitka, E. TAUSCH, D. ROSSI, L.A. SUTTON, T. SOUSSI, T. ZENZ, A.P. KATER, C.U. NIEMANN, D. GONZALEZ, F. DAVI, M.G. DIAZ, C. MORENO, G. GAIDANO, K. STAMATOPOULOS, R. ROSENQUIST, S. STILGENBAUER, P. GHIA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. ERIC recommendations for TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia-update on methodological approaches and results interpretation. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 5, s. 1070-1080. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/s41375-017-0007-7.
 19. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michaela ŠPUNAROVÁ, Martin TRBUŠEK, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evolution of genomic abnormalities during CLL disease course is associated with telomere length changes. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 20. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evolution of genomic abnormalities during leukemia disease course is associated with telomere length changes. In CEITEC PHD and POSDOC RETREAT. 2018.
 21. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, A. BRZOBOHATÁ, Anna FREIBERGEROVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Genetic aberrations and progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based chemoimmunotherapy (FCR/BR): clinical practice experience. In 23rd Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden in HemaSphere. 2018.
 22. MALČÍKOVÁ, Jitka a LA. SUTTON. Hands on workshops on clinically relevant biomarkers: Cell-intrinsic biomarkers – Recurrent gene mutations: TP53 and beyond. In ERIC International Meeting: New frontiers in CLL Research. 2018.
 23. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Changes in telomere length associate with to evolution of genomic abnormalities during CLL disease course. In XIth International Workshop of the German CLL Study Group, Německo. 2018.
 24. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, M. SLAVIKOVA, Vojtěch BYSTRÝ, Jarmila KISSOVÁ, B. GISSLINGER, H. GISSLINGER, Miroslav PENKA, Jiří MAYER, R. KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Low-burden TP53 mutations in chronic phase of myeloproliferative neoplasms: association with age, hydroxyurea administration, disease type and JAK2 mutational status. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 2, s. 450-461. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2017.230.
 25. BRÁZDILOVÁ, Kamila, Karla PLEVOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Marek BORSKÝ, Vasileios BIKOS, Jitka MALČÍKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multiple productive IGH rearrangements denote oligoclonality even in immunophenotypically monoclonal CLL. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 1, s. 234-236. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2017.274.
 26. TIKKANEN, T., B. LEROY, J.L. FOURNIER, R.A. RISQUES, Jitka MALČÍKOVÁ a T. SOUSSI. Seshat: A Web service for accurate annotation, validation, and analysis of TP53 variants generated by conventional and next-generation sequencing. Human Mutation. New York: Wiley-Liss, 2018, roč. 39, č. 7, s. 925-933. ISSN 1059-7794. doi:10.1002/humu.23543.
 27. PAVLOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Somatické mutace TP53 u chronické lymfocytární leukémie: na cestě od malých klonů k chemorezistentnímu onemocnění. In 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice. 2018.
 28. TOM, Nikola, O. TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, T. RAUSCH, M. KOLARIK, V. BENES, Vojtěch BYSTRÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. ToTem: a tool for variant calling pipeline optimization. BMC Bioinformatics. London: BioMed Central, 2018, roč. 19, JUN, s. 243-251. ISSN 1471-2105. doi:10.1186/s12859-018-2227-x.
 29. ZÁPRAŽNÁ, Kristína, A. BASU, Nikola TOM, V. JHA, S. HODAWADEKAR, Lenka RADOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a M.L. ATCHISON. Transcription factor YY1 can control AID-mediated mutagenesis in mice. EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 48, č. 2, s. 273-282. ISSN 0014-2980. doi:10.1002/eji.201747065.
 30. 2017

 31. JAROŠOVÁ, Marie, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, E. ONDRUŠKOVÁ, E. ĎURECHOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza genetických změn CLL nemocných s vývojem resistence k léčbě inhibitorem BTK. In 50. výroční cytogenetická konference, Praha. 2017.
 32. KOČKOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Veronika MANČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michaela HLOŽKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B cell receptor signaling actvity is associated with genomic defects in chronic lymphocytic leukemia. In CEITEC PHD RETREAT II. 2017.
 33. OLBERTOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Veronika MANČÍKOVÁ, Tomáš LOJA, Martin TRBUŠEK, Michaela ŠPUNAROVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B cell receptor signaling actvity is associated with genomic defects in chronic lymphocytic leukemia. In Nucleic Acids and Immunity. 2017.
 34. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Kristina ĎURECHOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Biallelic TP53 gene mutations due to copy-neutral loss of heterozygosity and monoallelic mutations in absence of 17p deletion occur in CLL with comparable frequency. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 35. ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Barbora RAVČUKOVÁ, Květoslava LIŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Jan ŠMARDA a Jana ŠMARDOVÁ. Complex analysis of the TP53 tumor suppressor in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports. ATHENS: SPANDIDOS PUBL LTD, 2017, roč. 38, č. 4, s. 2535-2542. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2017.5891.
 36. PLEVOVÁ, Karla, Jakub HYNŠT, Vojtěch BYSTRÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karol PÁL, T. RAUSCH, V. BENEŠ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex genome rearrangements are associated with altered gene expression in chronic lymphocytic leukemia. In EMBO Basel Life. 2017.
 37. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Dopad rekurentních mutací na dobu do progrese po terapiích zahrnujících rituximab v 1. linii u pacientů s CLL. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
 38. GLASS (software)
  PÁL, Karol, Vojtěch BYSTRÝ, Tomáš REIGL, Martin DEMKO, Adam KREJČÍ, T. TOULOUMENIDOU, E. STALIKA, Boris TICHÝ, P. GHIA, K. STAMATOPOULOS, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ a Nikos DARZENTAS. GLASS. 2017.
 39. PÁL, Karol, Vojtěch BYSTRÝ, Tomáš REIGL, Martin DEMKO, Adam KREJČÍ, T. TOULOUMENIDOU, E. STALIKA, Boris TICHÝ, P. GHIA, K. STAMATOPOULOS, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ a Nikos DARZENTAS. GLASS: assisted and standardized assessment of gene variations from Sanger sequence trace data. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 33, č. 23, s. 3802-3804. ISSN 1367-4803. doi:10.1093/bioinformatics/btx423.
 40. PÁL, Karol, Vojtěch BYSTRÝ, Tomáš REIGL, Martin DEMKO, Adam KREJČÍ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ a Nikos DARZENTAS. GLASS: assisted and standardized assessment of gene variations from Sanger sequence trace data. In CEITEC PHD RETREAT II, Telč. 2017.
 41. PÁL, Karol, Vojtěch BYSTRÝ, Tomáš REIGL, Martin DEMKO, Adam KREJČÍ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ a Nikos DARZENTAS. GLASS:assisted and standardized assessment of gene variations from Sanger sequence trace data. In Curie-Pasteur-CEITEC joint young scientist retreat. 2017.
 42. ŠPUNAROVÁ, Michaela, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Marek BORSKÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Anna PANOVSKÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Impact of recurrent mutations on progression-free survival in CLL patients treated with front line rituximab-based regimens. In 22nd congress of EHA, Madrid, Španělsko, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 43. RODRIGUEZ-VICENTE, A.E., Vasileios BIKOS, V. HERNANDEZ-SANCHEZ, Jitka MALČÍKOVÁ, J.M. HERNANDEZ-RIVAS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Next-generation sequencing in chronic lymphocytic leukemia: recent findings and new horizons. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2017, roč. 8, č. 41, s. 71234-71248. ISSN 1949-2553. doi:10.18632/oncotarget.19525.
 44. BOUDNÝ, Miroslav, Jana ZEMANOVÁ, Marek BORSKÝ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Kamil PARUCH a Martin TRBUŠEK. Potenciál inhibice proteinu Chk1 u chronické lymfocytární leukémie s mutacemi v genu TP53. In XXXI. Olomoucké hematologické dny. 2017.
 45. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Marek BORSKY, Karla PLEVOVÁ, Jana SMARDOVA, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Martin TRBUSEK, Eva DIVISKOVA, Hana FRANCOVA SKUHROVA, Veronika NAVRKALOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVA, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis revealed a coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in chronic lymphocytic leukaemia patients. British journal of haematology. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 178, č. 6, s. 979-982. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.14176.
 46. TOM, Nikola, Ondřej TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. ToTem – a tool for automated optimization of variant calling pipelines. In Curie-Pasteur-CEITEC joint young scientist retreat. 2017.
 47. TOM, Nikola, Ondřej TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. ToTem – automated software solution for program selection and parameter optimization. In CEITEC PHD RETREAT II, Telč. 2017.
 48. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Tracking Low-Burden TP53-mutated subclones during CLL treatment and remission using ROR1 separation. In XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. 2017.
 49. KOTAŠKOVÁ, Jana, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Lucie POPPOVÁ, Helena OLBERTOVÁ, Michael DOUBEK, Vítězslav BRYJA a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Treatment with BCR inhibitors increases ROR1 expression in CLL cells. In 22nd EHA Annual Congress; Madrid, Spain, červen 2017 in Haematologica (2017). 2017.
 50. 2016

 51. ZÁPRAŽNÁ, Kristína, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Martin TRBUŠEK, M. ATCHISON a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Activation induced deaminase splice variants expressed in B cell leukemia and lymphoma do not retain their catalytic activity. In Haematologica (2016); 101(s1): 429-430. (21st Congress of the EHA). 2016.
 52. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza jednotlivých buněk CLL pacientů se souběžnými mutacemi p53 a NOTCH1. In Plenární zasedání ČSCLL, Praha, březen 2016. 2016.
 53. MAREČKOVÁ, Andrea, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, David ŠÁLEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM gene mutations represent a hallmark of mantle cell lymphoma but do not impact patients survival. In Haematologica (2016); 101(s1): 271 (21st Congress of the EHA). 2016.
 54. KOČKOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B cell receptor signaling activity is associated with evolution of TP53 defects in chronic lymphocytic leukemia. In 2nd Interantional Conference on New Concepts in B-cell malignancies, Estoril, Portugalsko. 2016.
 55. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Ondřej TOM a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Cancer clonal evolution and mutational patterns in leukemia patients and development of software for variant calling. In EMBO Bioinformatics and Comparative Genome Analyses, Turecko, květen 2016. 2016.
 56. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Jan ŠMARDA. Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports. National Hellenic Research Foundation, 2016, roč. 35, č. 3, s. 1859-1867. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2015.4533.
 57. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed analysis of chronic lymphocytic leukemia cases with single TP53 mutation. In EHG Conference 2016 (European Journal of Human Genetics (2016); 24(ES1): 269). 2016.
 58. SUTTON, Lesley-Ann, Emma YOUNG, Panagiotis BALIAKAS, Anastasia HADZIDIMITRIOU, Theodoros MOYSIADIS, Karla PLEVOVÁ, Davide ROSSI, Jana KMÍNKOVÁ, Evangelia STALIKA, Lone Bredo PEDERSEN, Jitka MALČÍKOVÁ, Andreas AGATHANGELIDIS, Zadie DAVIS, Larry MANSOURI, Lydia SCARFO, Myriam BOUDJOGHRA, Alba NAVARRO, Alice F. MUGGEN, Xiao-Jie YAN, Florence NGUYEN-KHAC, Marta LARRAYOZ, Panagiotis PANAGIOTIDIS, Nicholas CHIORAZZI, Carsten Utoft NIEMANN, Chrysoula BELESSI, Elias CAMPO, Jonathan C. STREFFORD, Anton W. LANGERAK, David OSCIER, Gianluca GAIDANO, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Frederic DAVI, Paolo GHIA, Kostas STAMATOPOULOS a Richard ROSENQUIST. Different spectra of recurrent gene mutations in subsets of chronic lymphocytic leukemia harboring stereotyped B-cell receptors. Haematologica. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION, 2016, roč. 101, č. 8, s. 959-967. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2016.141812.
 59. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Lesley-Ann SUTTON, Jitka MALČÍKOVÁ, Eugen TAUSCH, Davide ROSSI, Emili MONTSERRAT, Carol MORENO, Kostas STAMATOPOULOS, Gianluca GAIDANO, Richard ROSENQUIST a Paolo GHIA. Innovation In the prognostication of chronic lymphocytic leukemia: how far beyond TP53 gene analysis can we go? Haematologica. PAVIA: FERRATA STORTI FOUNDATION, 2016, roč. 101, č. 3, s. 263-265. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2015.139246.
 60. MALČÍKOVÁ, Jitka. Klonální evoluce TP53 mutací a její klinický dopad včetně terapeutických implikací. In Plenární zasedání ČSCLL, Praha, březen 2016. 2016.
 61. MALČÍKOVÁ, Jitka a Šárka PAVLOVÁ. Klonální evoluce u CLL. In Novinky v hematologii, Brno. 2016.
 62. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. GISSLINGER, H. GISSLINGER, Jiří MAYER, Robert KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Low-Burden TP53 mutations occur in chronic phase of myeloproliferative neoplasms regardless of hydroxyurea administration, disease type and JAK2 status. In Blood (2016); s. 4284. (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
 63. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, Jarmila KISSOVÁ, H. GISSLINGER, Jiří MAYER, Robert KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Minoritní klony s mutací genu TP53 se vyskytují v chronické fázi myeloproliferativních neoplázií nezávisle na léčbě hydroxyureou. In 17. Pražský hematologický den, Praha. 2016.
 64. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monoallelic TP53 abnormalities in CLL: do they really exist? The frequency and clinical impact of copy-neutral loss of heterozygosity. In 2nd Interantional Conference on New Concepts in B-cell malignancies. 2016.
 65. HLOŽKOVÁ, Michaela, Jana FIGULOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Nikola TOM, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutations in SF3B1 gene are selected independently on ATM/TP53 status and reduce the time to first treatment in CLL patients. In Haematologica (2016); 101(s1): 417 (21st Congress of the EHA). 2016.
 66. JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Martin TRBUŠEK. Pro-apoptotic effects of prima-1met correlate with Noxa gene induction in chronic lymphocytic leukemia cells. In Haematologica (2016); 101(s1): 226 (21st Congress of the EHA). 2016.
 67. VÁVROVÁ, Eva, Barbara KANTOROVÁ, Barbara VONKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Srovnání nejčastěji využívaných metod detekce hotspot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In XL. brněnské onkologické dny. 2016.
 68. ZÁPRAŽNÁ, Kristína, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, M. ATCHISON a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium funkce sestřihových variant aktivací indukované deaminázy. In XL. brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S120). 2016.
 69. ZÁPRAŽNÁ, Kristína, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Kamila RÉBLOVÁ, M. ATCHISON a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium funkčních vlastností sestřihových variant aktivací indukované deaminázy exprimovaných u B buněčných malignit. Klinická onkologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 29, Supplementum 2, s. 142-143. ISSN 0862-495X.
 70. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Karol PÁL, Kamila BRÁZDILOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium selekce genomických abnormalit v průběhu chronické lymfocytární leukemie. In XL. brněnské onkologické dny. Praha: Ambit Media, 2016. s. "2S140"-"2S141", 2 s. ISSN 0862-495X.
 71. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Martin TRBUŠEK, Eva DIVÍŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium selekce nepříznivých genomických abnormalit v relapsu chronické lymfocytární leukemie. In XL. brněnské onkologické dny (Klinická Onkologie (2016); 29(s2): 2S117). 2016.
 72. MALČÍKOVÁ, Jitka. TP53 Network. Brno: European Research Initiative on CLL (ERIC), 2016. 1 s.
 73. MALČÍKOVÁ, Jitka a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam a metodika stanovení mutací v genu TP53 u chronické lymfocytární leukémie. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
 74. POSPÍŠILOVÁ, Šárka a Jitka MALČÍKOVÁ. When and how to analyse TP53 status (both mutations and 17p deletions) in CLL patients: the ERIC experience. In VI Simposium GCECGH, Alicante, Španělsko, květen 2016. 2016.
 75. KOČKOVÁ, Helena, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Veronika MANČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Zisk abnormalit genu TP53 je asociován se změněnou signalizací B-buněčným receptorem. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
 76. 2015

 77. HLOŽKOVÁ, Michaela, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a TRBUŠEK. Akumulace mutací v genu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií vykazujících dysfunkci p53 dráhy. In XXX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015.
 78. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2015, roč. 29, č. 4, s. 877-885. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2014.297.
 79. JAŠKOVÁ, Zuzana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Elimination of mutated p53 protein and induction of p53 downstream genes in chronic lymphocytic leukemia cells using prima-1met. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 80. ZEMANOVÁ, Jana, Kamil PARUCH, Lumír KREJČÍ, Karel SOUČEK, Ondřej HYLSE, Miroslav BOUDNÝ, Marek BORSKÝ, Jitka OSIČKOVÁ, PrashantKumar KHIRSARIYA, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Chronic lymphocytic leukemia cells are highly susceptible to direct inhibition of checkpoint kinase. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 81. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, Michal JEŽ, Nikola TOM, Filip PARDY, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER, Jaroslav KOČA, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNA involvement in DNA damage response and BCR signaling in malignant B cells. In AACR Annual Meeting 2015. 2015.
 82. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Václav ŠEDA, Gabriela PAVLASOVÁ, Michal JEŽ, Nikola TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER, Jaroslav KOČA, M. ARIGONI, F. RICARDO, R. CALOGERO, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. MicroRNAs in DNA damage response and BCR signaling in malignant B cells. In MicroRNAs and Noncoding RNAs in Cancer. 2015.
 83. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY, Šárka PAVLOVÁ, Karol PÁL, Vasileios BIKOS, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutations in the TP53 gene show feature sof somatic hypermutation process with prominent diference between IGHV mutated and unmutated chronci lymphocytic leukemia. In CEITEC PhD Retreat. 2015.
 84. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY, Šárka PAVLOVÁ, Karol PÁL, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutations in the TP53 gene show features of somatic hypermutation process with prominent difference between IGHV mutated and unmutated chronic lymphocytic leukemia. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 85. TOM, Nikola, Jitka MALČÍKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Filip PARDY, Šárka PAVLOVÁ, Karol PÁL, Vasileios BIKOS, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutations in the TP53 gene show features of somatic hypermutation process with prominent difference between IGHV mutated and unmutated chronic lymphocytic leukemia. In International Workshop Algorithmics, Bioinformatics and Statistics for NGS data analysis. 2015.
 86. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. NOTCH mutace u chronické lymfocytární leukemie. In Plenární zasedání ČSCLL, Praha. 2015.
 87. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, roč. 90, č. 5, s. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964.
 88. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbara VONKOVÁ, E. VÁVROVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam hot spot mutace genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a souvislosti s molekulárně biologickými markery onemocnění. In XXXIX. brněnské onkologické dny in Klinická onkologie. 2015.
 89. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek BORSKÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostický význam NOTCH1 murací u chronické lymfocytární leukemie. In Kaprasův den, Praha. 2015.
 90. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Marek BORSKÝ, Karla PLEVOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Single cell analysis proves the coexistence of NOTCH1 and TP53 mutations within the same cancer cells in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 57th ASH Annual Meeting in Blood. 2015.
 91. SUTTON, Lesley-Ann, Viktor LJUNGSTRÖM, Larry MANSOURI, Emma YOUNG, Diego CORTESE, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Alice F. MUGGEN, Martin TRBUŠEK, Panagiotis PANAGIOTIDIS, Frederic DAVI, Chrysoula BELESSI, Anton W. LANGERAK, Paolo GHIA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Kostas STAMATOPOULOS a Richard ROSENQUIST. Targeted next-generation sequencing in chronic lymphocytic leukemia: a high-throughput yet tailored approach will facilitate implementation within a clinical setting. Haematologica. Pavia (Italy): Ferrata Storti Foundation, 2015, roč. 100, č. 3, s. 370-376. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2014.109777.
 92. TE RAA, G.D., I.A.M. DERKS, Veronika NAVRKALOVÁ, A. SKOWRONSKA, P.D. MOERLAND, J. VAN LAAR, C. OLDREIVE, H. MONSUUR, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, M. LODÉN, C.H. GEISLER, J. HULLEIN, A. JETHWA, T. ZENZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, T. STANKOVIC, M.H.J. VAN OERS, A.P. KATER a E. ELDERING. The impact of SF3B1 mutations in CLL on the DNA-damage response. Leukemia. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2015, roč. 29, č. 5, s. 1133-1142. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2014.318.
 93. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Sim TRUONG, Eva DIVISKOVA, Jana KOTAŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Nancy PATTEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 5, s. 3371-3380. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-014-2971-0.
 94. TAUSCH, E., Jitka MALČÍKOVÁ a F. BARAN-MARSZAK. TP53 mutational analysis - methods and approaches, including NGS. In 1st ERIC Workshop on TP53 Analysis in CLL. 2015.
 95. KOTAŠKOVÁ, Jana, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Soňa MEJSTŘÍKOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. 13Q deletion in predominant cytogenetic aberration newly aquired during chronic lymohocytic leukemia course irrespective of disease activity and treatment status. In 20th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2015.
 96. 2014

 97. RAA TE, Doreen G., Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Martin TRBUŠEK, M. Le GARFF-TAVERNIER, H. MERLE-BERAL, R. GREIL, O. MERKEL, Šárka POSPÍŠILOVÁ, K. LIN, A. R. PETTITT, T. STANKOVIC, A.R. OERS VAN, M.H. ELDERING, S. STILGENBAUER, T. ZENZ a A.P. KATER. Assessment of TP53 functionality in chronic lymphocytic leukaemia by different assays; an ERIC-wide approach. British journal of haematology. England: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 167, č. 4, s. 565-569. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.13006.
 98. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Filip PARDY, Nikola TOM, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jaroslav KOČA, Calogero RINOLDO, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. Biological and clinical relevance of mirnas induced in chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells during administration of therapy in vivo and in vitro. 2014. ISSN 0390-6078.
 99. PAVLOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, K. ADAMCOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Blood sample processing significantly affects occurence of alternatively spliced transcripts of TP53 gene. In 16th International p53 workshop, Švédsko. 2014.
 100. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Marek BORSKÝ, Vasileios BIKOS, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Co všechno nám mohou napovědět imunoglobulinové geny u chronické lymfatické leukémie. In ČSAC, B-klub. 2014.
 101. ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STANO-KOZUBEK, Lenka PITROVÁ a Jan ŠMARDA. Complex Analysis of TP53 in Lung Carcinoma. 2014.
 102. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Vasileios BIKOS, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Deep sequencing for detailed analysis of TP53 mutations clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia. In 1st International conference on new concepts in B-cell malignancies, Řecko. 2014.
 103. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Filip PARDY, Lenka RADOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Deep sequencing for identification of minor-clone TP53 mutations before their clonal selection by therapy in chronic lmyphocytic leukemia. In 16th International p53 workshop, Švédsko. 2014.
 104. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Marek BORSKÝ, Zuzana JAŠKOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin ŠRÁMEK, Michael DOUBEK, Tomáš LOJA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Distinct in vitro sensitivity of p53-mutated and ATM-mutated chronic lymphocytic leukemia cells to ofatumumab and rituximab. Experimental Hematology. New York: Elsevier Science Inc, 2014, roč. 42, č. 10, s. 867-874. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2014.06.003.
 105. TRBUŠEK, Martin, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ZEMANOVÁ. Genetické aberace v B-lymfocytu chronické lymfocytární leukémie - vznik, selekce a dopad na terapii. In ČSAC, B-klub. 2014.
 106. BALIAKAS, Panagiotis, Michail ISKAS, Anne GARDINER, Zadie DAVIS, Karla PLEVOVÁ, Nguyen-Khac FLORENCE, Jitka MALČÍKOVÁ, Achlles ANAGNOSTOPOULOS, Sharron GLIDE, Sarah MOULD, Kristina ŠTĚPANOVSKÁ, Martin BREJCHA, Chrysoula BELESSI, Frederic DAVI, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Anastasia ATHANASIADOU, Kostas STAMATOPOULOS a David OSCIER. Chromosomal translocations and karyotype complexity in chronic lymphocytic leukemia: A systematic reappraisal of classic cytogenetic data. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 89, č. 3, s. 249-255. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23618.
 107. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Nikola TOM, Filip PARDY, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Jaroslav KOČA. Identification of microRNAs involved in DNA damage response in malignant B cells and their biological and clinical relevance. In AACR Annual Meeting, San Diego. 2014.
 108. ČERNÁ, Kateřina, Jan OPPELT, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jaroslav KOČA, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marek MRÁZ. Identification of microRNAs involved in DNA damage response in malignant B cells and their biological and clinical relevance. In CEITEC Annual Conference "Frontiers in Material and Life Sciences. 2014.
 109. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Kristína ZÁPRAŽNÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina ČERNÁ, Tobias RAUSCH, Vladimír BENEŠ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Identification of novel sequence variations in microRNAs in chronic lymphocytic leukemia. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 5, s. 992-1002. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgt396.
 110. KANTOROVÁ, Barbara, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Sylvia TAKÁČOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulární prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při studiu patogeneze onemocnění. In XXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2014.
 111. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jiří MAYER, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Multiple productive immunoglobulin heavy chain gene rearrangements in chronic lymphocytic leukemia are mostly derived from independent clones. Haematologica. Pavia (Italy): FERRATA STORTI FOUNDATION, 2014, roč. 99, č. 2, s. 329-338. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2013.087593.
 112. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Róbert KRÁLOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutace genu TP53 u pacientů s myeloproliferativními neoplasiemi. In XXI. Biologické dny, Brno. 2014.
 113. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prognostic impact of NOTCH1 hotspot mutation in TP53-mutated patients with chronic lymphocytic leukemia. In 56th ASH Annual Meeting and Exposition, USA. 2014.
 114. ELDERING, E., D. TE RAA, I. DERKS, Veronika NAVRKALOVÁ, A. SKOWRONSKA, C. OLDREIVE, P. MOERLAND, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, J. HULLEIN, A. JETHWA, T. ZENZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, T. STANKOVIC, M. VAN OERS a A. KATER. SF3B1 mutations in CLL are associated with a defective DNA damage response. In Haematologica, the hematology journal. 2014. ISSN 0390-6078.
 115. PLEVOVÁ, Karla, Kamila BRÁZDILOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Marek BORSKÝ, Karol PÁL, Filip PARDY, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Significance of genomic abnormalities in evolution of biclonal chronic lymphocytic leukemia. In Human Genome Meeting, Švýcarsko. 2014.
 116. SUTTON, LA., V. LJUNGSTROM, E. MANSOURI, E. YOUNG, D. CORTESE, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, F. MUGGEN, Martin TRBUŠEK, F. DAVI, C. BELESSI, W. LANGERAK, P. GHIA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, K. STAMATOPOULOS a R. ROSENQUIST. Targeted next-generation sequencing for mutational screening in chronic lymphocytic leukemia: a high-throughput yet tailored approach will facilitate implementation within a clinical setting. In Haematologica, the hematology journal. 2014. ISSN 0390-6078.
 117. MALČÍKOVÁ, Jitka, Evangelia STALIKA, Zadie DAVIS, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Larry MANSOURI, Lydia SCARFO, Panagiotis BALIAKAS, Anne GARDINER, LA SUTTON, Hana Skuhrová FRANCOVA, Andreas AGATHANGELIDIS, Achilles ANAGNOSTOPOULOS, Ian TRACY, Antonis MAKRIS, Jana ŠMARDOVÁ, Paolo GHIA, Chrysoula BELESSI, David GONZALEZ, Richard ROSENQUIST, David OSCIER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Kostas STAMATOPOULOS. The frequency of TP53 gene defects differs between chronic lymphocytic leukaemia subgroups harbouring distinct antigen receptors. British Journal of Haematology. Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2014, roč. 166, č. 4, s. 621-625. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.12893.
 118. MALČÍKOVÁ, Jitka, Šárka PAVLOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 Mutation Analysis in Clinical Practice: Lessons From Chronic Lymphocytic Leukemia. Human Mutation. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 35, č. 6, s. 663-671. ISSN 1059-7794. doi:10.1002/humu.22508.
 119. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Róbert KRÁLOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutations in chronic phase of myeloproliferative neoplasias. In 16th International p53 workshop, Švédsko. 2014.
 120. KANTOROVÁ, Barbara, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Sylvia TAKÁČOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam mutační analýzy prognostických markerů u chronické lymfocytární leukemie s využitím přístupů další generace sekvenováním. In Kaprasův den - Klinická genetika, Praha. 2014.
 121. KOTAŠKOVÁ, Jana, Jitka MALČÍKOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Soňa MEJSTŘÍKOVÁ, Vladimíra VRÁNOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. 13Q deletion as the most frequently gained abrration during CLL course. In 1st International conference on new concepts in B-cell malignancies, Řecko. 2014.
 122. 2013

 123. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of NOTCH1 hotspot mutation in chronic lymphocytic leukemia patients harboring TP53 gene aberrations. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 124. NAVRKALOVÁ, Veronika, Barbara KANTOROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM mutations are mutually exclusive with NOTCH1 mutations in chronic lymphocytic leukemia patients. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 125. NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NÉMETHOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2013, roč. 98, č. 7, s. 1124-1131. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2012.081620.
 126. BALIAKAS, P., A. HADZIDIMITRIOU, LA. SUTTON, D. ROSSI, E. MINGA, E. AGATHANGELIDIS, N. VILLAMOR, Jana KMÍNKOVÁ, M. LARRAYOZ, Z. DAVIS, E. STALIKA, Jitka MALČÍKOVÁ, A. MAKRIS, L. MANSOURI, L. SCARFN, D. CORTESE, Karla PLEVOVÁ, G. JULIUSSON, A. NAVARRO, J. DELGADO, D. OSCIER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, G. GAIDANO, E. CAMPO, J. STREFFORD, Ch. BELESSI, P. GHIA, R. ROSENQUIST a K. STAMATOPOULOS. Differential distribution of recurrent gene mutations in subsets of chronic lymphocytic leukemia patients with stereotyped B-cell receptros: results from a multicenter project of the european research initiative on CLL in a series of 2482 cases. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 127. MALČÍKOVÁ, Jitka, E. STALIKA, Z. DAVIS, L. MANSOURI, Karla PLEVOVÁ, B. PANAGIOTIS, A. GARDINER, L. SUTTON, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, A. ANAGNASTOPULOS, I. TRACY, Martin TRBUŠEK, A. MAKRIS, C. BELESSI, D. GONZALEZ, R. ROSENQUISAT, D. OSCIER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a K. STAMATOPOULOS. Distinct frequency and profiles of TP53 gene mutations in CLL subgroups with distinct antigen receptors: Evidence for antigen-driven selection of genomci aberrations. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 128. STREFFORD, JC., LA. SUTTON, P. BALIAKAS, A. AGATHANGELIDIS, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, L. SCARFO, Z. DAVIS, E. STALIKA, D. CORTESE, N. CAHILL, LB. PEDERSEN, PF. DI CELLE, T. TZENOU, C. GEISLER, P. PANAGIOTIDIS, AW. LANGERAK, N. CHIORAZZI, Šárka POSPÍŠILOVÁ, D. OSCIER, F. DAVI, C. BELESSI, L. MANSOURI, P. GHIA, K. STAMATOPOULOS a R. ROSENQUIST. Distinct patterns of novel gene mutations in poor-prognostic stereotyped subsets of chronic lymphocytic leukemia: the case of SF3B1 and subset #2. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2013, roč. 27, č. 11, s. 2196-2199. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2013.98.
 129. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Klonální evoluce a selekce mutací TP53 v relapsu chronické lymfocytární leukémie. In XVII. celostátní konference DNA diagnostiky, Dolní Morava. 2013.
 130. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Molekulární biologie CLL - význam molekulárních prognostických faktorů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
 131. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Mutace v genu TP53 jsou spojeny s vyšší rezistencí CLL buněk na ofatumumab a rituximab in vitro. In Pražský hematologický den. 2013.
 132. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutační analýza genu NOTCH1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In IX. Diagnostic, predictive and experimental oncology days, Olomouc. 2013.
 133. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, J. TRIZULJAK, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa MAJERČÁKOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Michaela LINDTNEROVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed of refractory chronic lymphocytc leukemia. Results from a phase II study of the czech leukemia study group for life. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 134. TE RAA, G. Doreen, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Maria LE GARFF-TAVERNIER, Helene MERLE-BERAL, Ke LIN, Andrew R. PETTITT, Olaf MERKEL, Tatjana STANKOVIC, Marinus H. VAN OERS, Eric ELDERING, Stephan STILGENBAUER, Thorsten ZENZ a Arnon P. KATER. Overview of available p53 function tests in relation to TP53 and ATM gene alterations and chemoresistance in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, 2013, roč. 54, č. 8, s. 1849-1853. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2013.796058.
 135. NAVRKALOVÁ, Veronika, Jitka MALČÍKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. SF3B1 mutations frequently occur with both ATM mutations and TP53 mutations in CLL patients. In 55th ASH Annual Meeting and Exposition. 2013.
 136. MALČÍKOVÁ, Jitka, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana TOŠKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, roč. 54, č. 9, s. 2083-2087. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.762649.
 137. MRÁZ, Marek, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The expression of a single microRNA -miR-34a - is a reliable marker for impairment of TP53-pathway in chronic lymphocytic leukemia. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 138. MRÁZ, Marek, Kateřina ČERNÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The expression of micrRNA-34a is a highly reliable for impairment of p53-pathway in CLL: development of clinically applicable assay. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 139. PANOVSKÁ, Anna, L. SMOLEJ, D. LYSÁK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. ŠIMKOVIČ, M. MOTYČKOVÁ, P. VODÁREK, Michaela LINDTNEROVÁ, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Michael DOUBEK. The outcome of chronic lymphocytic leukemia patients who relapsed after fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab. European Journal of Haematology. Kopenhagen: Wiley-Blackwell, Munksgaard Int. Publ. Ltd., 2013, roč. 90, č. 6, s. 479-485. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12106.
 140. TRBUŠEK, Martin a Jitka MALČÍKOVÁ. TP53 aberrations in chronic lymphocytic leukemia. In Malek S. Advances in Chronic Lymphocytic Leukemia. 1. vyd. New York: Springer, 2013. s. 109-131. 5584. ISBN 978-1-4614-8050-1.
 141. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, David POTĚŠIL, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. TP53 mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to ofatumumab and rituximab. In XV iwCLL, Cologne, Německo. 2013.
 142. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Martin ŠRÁMEK, Zuzana JAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. TP53 mutations but not ATM mutations associate with higher in vitro resistance of CLL cells to rituximab. In 18th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal, Stockholm, Švédsko. 2013.
 143. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Kristýna ADAMCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav PENKA, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Robert KRALOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Vyhledávání a sledování klonů s mutací TP53 v chronické fázi myeloproliferativních neoplazií (MPN). In XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno. 2013.
 144. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Michael DOUBEK a Jiří MAYER. Využití moderních genomických přístupů v diagnostice a léčbě lekémií. In XI. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. 2013.
 145. 2012

 146. BALIAKAS, P., M. ISKAS, A. GARDINER, Z. DAVIS, Karla PLEVOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, A. ANAGNOSTOPOULOS, S. GLIDE, S. MOULD, Gabriela VAŇKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, A. ATHANASIADOU, K. STAMATOPOULOS a D. OSCIER. A reappraisal of the biological and clinical implications of chromosomal translocations in chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 147. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XXIII. Biochemický sjezd. 2012.
 148. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Chemické listy 106(5). 2012.
 149. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Konference mladých 2012 in Chemické listy 106(5). 2012. ISSN 0009-2770.
 150. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 151. TE RAA, D., Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. LE GARFF-TAVERNIER, H. MERLE-BÉRAL, T. STANKOVIC, M. VAN OERS, E. ELDERING, S. STILGENBAUER, T. ZENZ a A. KATER. Assessment of p53 functionality in chronic lymphocytic leukemia by different assays, an ERIC-wide approach. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 152. TE RAA, G., Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. LE GARFF-TAVERNIER, H. MERLE-BERAL, O. MERKEL, T. STANKOVIC, M. VAN OERS, E. ELDERING, S. STILGENBAUER, T. ZENZ a A. KATER. Assessment of p53 functionality in chronic lymphocytic leukemia by different assays; an eric-wide approach. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematologica. 2012.
 153. TE RAA, G.D., Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, M. LE GARFF-TAVERNIER, H. MERLE-BÉRAL, O. MERKEL, T. STANKOVIC, M.H. VAN OERS, E. ELDERING, S. STILGENBAUER, T. ZENZ a A.P. KATER. Assessment of p53 functionality in chronic lymphocytic leukemia by different assays; an ERIC-wide approach. In Young Investigation Meeting, Kolín nad Rýnem. 2012.
 154. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Clonal selection of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukaemia detected by ultra-deep pyrosequencing. In 22nd Biennial Congress of the European association for cancer research in European Journal of Cancer. 2012.
 155. TRBUŠEK, Martin, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Nikola TOM, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. Deep sequencing identifies TP53 mutations before their clonal selection by therapy in chronic lymphocytic leukemia. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematologica, the hematology journal. 2012.
 156. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detailed mutational analysis of TP53 gene reveals high INCI-dence of additional minor proportion mutations in chronic lymphocytic leukemia patients. In 17th Congress of the European Hematology Association (Amsterdam) in Haematologica (97, s1). 2012.
 157. TICHÝ, Boris, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce klonální selekce u CLL pacientů pomocí ultra-deep sekvenování. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 158. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, D. GONZALEZ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, D. ROSSI, A.P. KATER, F. CYMBALISTA, B. EICHHORST, M. HALLEK, H. DOEHNER, P. HILLMEN, M. VAN OERS, J. GRIBBEN, P. GHIA, E. MONTSERRAT, S. STILGENBAUER a T. ZENZ. ERIC recommendations on TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2012, roč. 26, č. 7, s. 1458-1461. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2012.25.
 159. PLEVOVÁ, Karla, Jitka MALČÍKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Lenka JURAČKOVÁ, Boris TICHÝ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Genomic copy number alternations in high-risk CLL patients harboring TP53 defects: insights from consecutive investigations. In 17th Congress of the European Hematology Association in Haematlogica - the Hematology Journal. 2012.
 160. MRÁZ, Marek, Martin TRBUŠEK, Dáša DOLEŽALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Barbara KANTOROVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Identifikace patogeneticky významných mutací u chronické lymfocytární leukemie pomocí "sekvenování nové generace". Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 18, č. 2, s. 72-75. ISSN 1213-5763.
 161. MALČÍKOVÁ, Jitka. Komplexní molekulárně-biologický pohled na jedno onemocnění - chronickou lymfocytární leukémii. In setkání Č. biologické společnosti. 2012.
 162. MRÁZ, Marek, Kateřina ČERNÁ, Veronika MAYEROVÁ, Kateřina MUSILOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Microrna-34a as a marker for fludarabine resistance and impairment of p53-pathway in chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 163. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Nikos DARZENTAS, Kateřina BURČKOVÁ, Kamila BRÁZDILOVÁ, Nikola TOM, Karol PÁL, Lenka JURAČKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulárně genetické aspekty klonální evoluce chronické lymfocytární leukémie. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 164. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Boris TICHÝ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Karol PÁL, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulárně-biologické přístupy mutační analýzy genu TP53 u onkologických pacientů. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012.
 165. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Mutace T315I je nejvýznamnějším faktorem pro regresi onemocnění u pacientů s chronickou myeloidní leukémií rezistentních na terapii tyrozin kinázovými inhibitory. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 166. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Sim TRUONG, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Karol PÁL, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Nancy PATTEN, Lin WU, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutational analysis of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different methodological approaches. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 167. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Prediktivní a prognostický význam mutací v genechTP53 a ATM u chronické lymfocytární leukémie. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transuziologický sjezd, Brno. 2012.
 168. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, V. VRÁNOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. P53 mutations affecting DNA-binding have prominent impact on survival in chronic lymphocytic leukemia. In 22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research. 2012.
 169. MALČÍKOVÁ, Jitka. Selekce mutací ATM a TP53 - kazuistika. In VII. Brněnský hematologický den, Brno. 2012.
 170. KMÍNKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Vladimír BENEŠ, Tobias RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Sequence variations in miRNA genes are common and may affect their expression in patients with chronic lymphocytic leukemia. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA in Blood. 2012.
 171. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 9, s. 1817-1819. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.658794.
 172. MALČÍKOVÁ, Jitka, Tomáš JURČEK, Filip RÁZGA, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Nikos DARZENTAS, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. T315I mutations are clustered with advanced phases contrary to other aberrations in CML patients resistant to TKI therapy. In 17th Congress of the European Hematology Association, Amsterdam. 2012. ISSN 0390-6078.
 173. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Boris TICHÝ. "ULTRA-DEEP" sekvenování identifikuje TP53 mutace před jejich klonální selekcí léčbou u chronické lymfocytární leukémie. In Konference mladých v Chemické listy 106(5). 2012. ISSN 0009-2770.
 174. TRBUŠEK, Martin, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam mutací v genech ATM a TP53 u chronické lymfocytární leukémie - implikace pro terapii. In 16. celostátní konference DNA diagnostiky. 2012.
 175. 2011

 176. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza biklonálních /bifenotypických případů chronické lymfocytární leukemie. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 177. LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza mutací v genech pro mikroRNA u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Pražský hematologický den Karolinum, Praha. 2011.
 178. TICHÝ, Boris, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Nikola TOM, Jana LOCHMANOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detection of clonal evolution and subclonal heterogeneity in chronic lymphocytic leukemia using deep sequencing of antioncogene TP53. In Cancer Genomics. 2011.
 179. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Kateřina BURČKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER, Boris TICHÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Double/Triple productive immunoglobulin rearrangements in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 180. LOCHMANOVÁ, Jana, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, L. WU, S. TRUONG, Boris TICHÝ, Veronika NAVRKALOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, N, PATTEN, A. NAKAO, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Evaluation of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia using resequencing microarray platforms. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 181. MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Jana ŠMARDOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Identification of minor proportion p53 mutations selected later by therapy. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 182. LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 183. TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Miluše SVITÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Marek MRÁZ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology. USA: American Society of Clinical Oncology, 2011, roč. 29, č. 19, s. 2703-2708. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2011.34.7872.
 184. LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, V. BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. 2011.
 185. LOCHMANOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Vladimír BENEŠ, Tobias RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia. In 53rd ASH meeting. 2011. ISSN 0006-4971.
 186. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ a Jiří MAYER. Selection of new TP53 mutations by therapy in chronic lymohocytic leukemia. Leukemia Research. Elsevier, 2011, roč. 35, č. 7, s. 981-982. ISSN 0145-2126.
 187. ŠEBEJOVÁ, Ludmila, Olga BOEHMOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Sensitization of high-risk chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine using inhibition of DNA-dependent protein kinase. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 188. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Současné trendy v molekulárně-biologické analýze genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a příklady aplikace v praxi. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí v Transfuze a hematologie dnes. 2011. ISSN 1213-5763.
 189. DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Karla PLEVOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.
 190. DOUBEK, Michael, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Petr KOZMON, Petr DOBEŠ, Gabriela VAŇKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The impact of specific mutations in TP53 gene on the results of alemtuzumab therapy in chronic lymphocytic leukemia patients. In 16th Congress of the European Hematology Association in Haematologica - the hematology journal. 2011. ISSN 0390-6078.
 191. KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka PAVLOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie pro screening změn genu TP53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. 2011.
 192. 2010

 193. PLEVOVÁ, Karla, Hana FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Alteration of CLL clones during course of the disease accelerated by therapy: teo cases with VH1-69 selection. In Antigens and Lymphomas Santorini. 2010.
 194. PAVLOVÁ, Šárka, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Zuzana TVARŮŽKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of microRNAs associated with aggressive subtype of chronic lymphocytic leukaemia harbouring inactivated p53. In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association for cancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349.
 195. MALČÍKOVÁ, Jitka, Boris TICHÝ, Jiří DAMBORSKÝ, Jitka KABÁTHOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of the DNA-binding activity of p53 mutants using functional protein microarrays and its relationship to transcriptional activation. Biological Chemistry. Berlin, DE: Walter de Gruyter&CO, 2010, roč. 391, 2/3, s. 197-205. ISSN 1431-6730.
 196. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Barbora RAVČUKOVÁ, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Analýza mutací nádorového supresoru p53 u pacientů s lymfomy. In XIV. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 80-81. ISBN 978-80-210-5164-5.
 197. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Petr KUGLÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza p53 mutací in vitro a in vivo. In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770.
 198. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek MRÁZ, Petr DOBEŠ, Martin TRBUŠEK a Jiří MAYER. Application of genomic approaches in hematooncological research and diagnostics. In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy, Mikulov. 2010.
 199. PLEVOVÁ, Karla, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Šárka PAVLOVÁ, Marek MRÁZ, Jitka MALČÍKOVÁ, Hana JELÍNKOVÁ, Marek BORSKÝ, Boris TICHÝ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. B-lymphocytes genomic analysis in chronic lymphocytic leukemia patients. In The HUGO Journal, Human genome meeting. 2010. ISSN 1877-6558.
 200. LOCHMANOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Petr DOBEŠ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Marek MRÁZ, Jaroslav ZELENÝ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. CLL-specific resequencing microarray as a tool for CLL research and diagnostics. In 1st International Conference on Advances in Cell and Gene Therapy and Immunotherapy: from basic research to clinical applications and 3rd Workshop on Immunotherapy, Mikulov. 2010.
 201. LOCHMANOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Petr DOBEŠ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Marek MRÁZ, Jaroslav ZELENÝ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. CLL-specific resequencing microarray as a tool for CLL research and diagnostics. In Haematologica, the haematology journal. 2010. ISSN 0390-6078.
 202. PLEVOVÁ, Karla, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Ondřej HORKÝ, Olga STEHLÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Clonal evolution of malignant populations in potentially biclonal chronic lymphocytic leukemia patients. In 52nd annual meeting ASH in Blood. 2010.
 203. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Martin TRBUŠEK, Hana FRANCOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. High Expression of Lymphocyte-Activation Gene 3 in Chronic Lymphocytic Leukemia Cells is Associated with Unmutated IGHV and Reduced Treatment-Free Survival. The journal of molecular diagnostics. Bethesda, MD: American Society for Investigative Pathology/Association for Molecular Pathology, 2010, roč. 12, č. 3, s. 328-334. ISSN 1525-1578.
 204. TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Petr DOBEŠ a Jiří MAYER. Inaktivace proteinu p53 u chronické lymfocytární leukémie – hlavní výstupy z našich analýz. In 14. Celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2010.
 205. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Iva FALKOVÁ, Jana SLOVÁČKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Loss of the p53 tumor suppressor activity is associated with negative prognosis of mantle cell lymphoma. International Journal of Oncology. Athens, Greece: International Center for Cancer Research, 2010, roč. 36, č. 3, s. 699-706. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo_00000545.
 206. MALČÍKOVÁ, Jitka. Molecular genetics of p53, ATM, microRNA, DNA arrays. In Two-day intensive educational meeting: Chronic lymphocytic leukemia. 2010.
 207. MRÁZ, Marek, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Molekulární patogeneze chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J E Purkyně, 2010, roč. 16, suppl. 1, s. 16-20. ISSN 1213-5763.
 208. ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Mutace nádorového supresoru p53 jsou negativním prognostickým znakem u lymfomu z buněk plášťové zóny. In Konference Sigma-Aldrich v Chemické listy 104(5). 2010. ISSN 0009-2770.
 209. LOCHMANOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Petr DOBEŠ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Marek MRÁZ, Jaroslav ZELENÝ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Resekvenační mikročipy: nástroj pro výzkum a diagnostiku chronické lymfocytární leukémie. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 210. LOCHMANOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Petr DOBEŠ, Veronika NAVRKALOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Marek MRÁZ, Jaroslav ZELENÝ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Martin TRBUŠEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Resekvenační mikročipy: nástroj pro výzkum a diagnostiku chronické lymfocytární leukémie. 2010. ISSN 1213-5763.
 211. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Selection and clinical relevance of monoallelic and biallelic TP53 defects in chronic lymphocytic leukemia. In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association for cancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349.
 212. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jana LOCHMANOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. The origin of 22q11 deletion and microRNA-650 expression in chronic lymphocytic leukemia (CLL). In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes. 2010. ISSN 1213-5763.
 213. ZENZ, T., D. VOLLMER, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, A. BENNER, T. SOUSSI, H. HELFRICH, M. HEUBERGER, P. HOTH, M. FUGE, T. DENZEL, S. HÄBE, Jitka MALČÍKOVÁ, Petr KUGLÍK, S. TRUONG, N. PATTEN, L. WU, D. OSCIER, R. IBBOTSON, A. GARDINER, I. TRACY, K. LIN, A. PETTITT, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, M. HALLEK, H. DÖHNER a S. STILGENBAUER. TP53 mutation profile in chronic lymphocytic leukemia: evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations. Leukemia. England: Nature Publishing Group, 2010, roč. 24, č. 12, s. 2072-2079. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2010.208.
 214. MALČÍKOVÁ, Jitka, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Význam nádorového supresoru p53 u chronické lymfocytární leukemie. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J E Purkyně, 2010, roč. 16, Suppl.1, s. 29-32. ISSN 1213-5763.
 215. 2009

 216. PLEVOVÁ, Karla, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek BORSKÝ, Hana JELÍNKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza lehkého řetězce imunoglobulinu lambda u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií. In Pražský hematologický den. 2009.
 217. MRÁZ, Marek, Karla PLEVOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek BORSKÝ, Jan VERNER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detail characterization of 22q11 deletion and mir-650 role in CLL patients. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 22, s. 507-508. ISSN 0006-4971.
 218. MALINOVÁ, Karla, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Characterization of 22Q11 deletion in CLL patients. In European Hematology Association. 2009.
 219. PLEVOVÁ, Karla, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Marek MRÁZ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Charakterizace delece 22q11 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In XIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
 220. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Impact of monoallelic TP53 deffects on survival and DNA damage response in chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, the haematology journal. 2009. ISSN 0390-6078.
 221. STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in a chronic lymphocytic leukemia patient. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2009, roč. 189, č. 1, s. 53-58. ISSN 0165-4608.
 222. MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, L KABLÁSKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNAs expression pattern in aggressive subtype of chronic lymphocytic leukemia. In European Hematology Association. 2009.
 223. MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia. Stockton Press, 2009, roč. 23, č. 6, s. 1159-1163. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2008.377.
 224. MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia. 2009, roč. 23, č. 1, s. 1159-63, 5 s. ISSN 0887-6924.
 225. MRÁZ, Marek, Jana KOTAŠKOVÁ, Karla MALINOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p expression in chronic lymphocytic leukemia patients is dependent on p53 functionality. In Proceedings of the 100th annual meeting of the American association for cancer research. 2009.
 226. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2009, roč. 114, č. 26, s. 5307-5314. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2009-07-234708.
 227. ROČŇOVÁ, Ludmila, Boris TICHÝ, David POTĚŠIL, Soňa ČEJKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Monoclonal antibody rituximab sensitizes a proportion of CLL samples to fludarabine - searching for responsible genes. In Haematologica, the haematology journal. 2009. ISSN 0390-6078.
 228. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Tomáš JURČEK, Ludmila ROČŇOVÁ, Martin TRBUŠEK, Alexandra OLTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. p53 inactivation and genomic abberations in chronic myeloid leukemia. In Blood. 2009.
 229. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Relationship between therapy and clonal evolution of TP53 abnormalities in patients with chronic lymphocytic leukemia. In European Hematology Association. 2009.
 230. 2008

 231. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Viera HRABČÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Hana FRANCOVÁ, L. BOURKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Aberantní somatická hypermutace u chronické lymfocytární leukemie: jak (asi) vzniká a k čemu vede. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Špindlerův Mlýn, 6.-9.9.2008. 2008. ISSN 1213-5763.
 232. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ a Jiří MAYER. Abnormality v genech TP53 a ATM determinují odpověď CLL buněk na moderní léčbu. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
 233. KOTAŠKOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Hana FRANCOVÁ, Michal DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. High expression of LAG3, LPL and ZAP-70 genes in B-CLL strongly correlates with unmutated IgVH and early therapy requirement. In Blood. r.112-č.11. 2008. s. 723-723.
 234. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Molecular Immunology. 2008, roč. 45, č. 5, s. 1525-1529. ISSN 0161-5890.
 235. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical for the response of CLL cells to fludarabine. In Haematologica/The hematology journal. 2008. ISSN 0390-6078.
 236. ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Martin TRBUŠEK. Přítomnost heterozygotní delece ATM nedeterminuje odpověď CLL buněk na fludarabin. In XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008.
 237. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Selekce mutací v genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukemií - stěžejní vliv léčby. In XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. Špindlerův Mlýn. 2008.
 238. ZENZ, T., Jana ŠMARDOVÁ, D. VOLLMER, Martin TRBUŠEK, A. BENNER, S. HABE, T. DENZEL, Jitka MALČÍKOVÁ, S. TRUONG, N. PATTEN, D. OSCIER, R. IBBOTSON, A. GARDINER, I. TRACY, K. LIN, A. PETTITT, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, H. DOHNER a S. STILGENBAUER. TP53 abnormalities in chronic lymphocytic leukemia exhibit a disease specific profile: meta-analysis of 270 mutations. 2008.
 239. 2007

 240. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Definice a validace nových prognostických markerů u B-buněčné lymfocytární leukémie. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. s. 33.
 241. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek BORSKY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Definition and Validation of Novel Prognostic Markers in B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2007.
 242. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka KABÁTHOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Expression of lymphocyte activation gene 3 predicts IgVH mutational status with 100% sensitivity. In XII. International workshop on CLL, London, Great Britain. 2007.
 243. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia. In Leukemia and Lymphoma. 2007. s. 130-131.
 244. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Importance of Monitoring of Both TP53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia. In International p53 Marathon. 2007. s. 62.
 245. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Viera KUHROVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Microarray-based detection of novel prognostic markers for chronic lymhocytic leukemia. In Advances in microarray technology, Edinburg, Great Britain. 2007.
 246. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Alexandra KAPLANOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK a Jiří MAYER. Moderní metody molekulární biologie - genomické a proteomické přístupy a jejich využití v onkologii. In XXVIII. Imunoanalytické dny. 2007. s. 11.
 247. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monitoring of the Status of Both P53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia – Relevance to Prognosis and Treatment,. In Haematologica/the hematology journal, 12th Congress of EHA. 2007. s. 37.
 248. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Monitoring of the Status of Both P53 Alleles in Patients with B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia – Relevance to Prognosis and Treatment,. In Haematologica. 2007. s. 37.
 249. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Martin TRBUŠEK. Prognostický význam mutačního stavu genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – význam monitorování obou alel. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. s. 29.
 250. ZENZ, Thorsten, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, S HÄBEL, T DENZEL, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří SCHWARZ, H DÖHNER a S STILGENBAUER. p53 Inactivation in CLL: Pattern of 110 TP53 Mutations. In Blood, ASH Annual Meeting Abstracts. 2007.
 251. TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab senzitizes some B-CLL samples to fludarabine and chlorambucil in vitro, regardless of p53/ATM status. In Haematologica, the hematology journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 252. ČEJKOVÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jitka CHUMCHALOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Senzitivizace B-CLL vzorků in vitro na fludarabin a chlorambucil pomocí monoklonální protilátky rituximab. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 253. MALČÍKOVÁ, Jitka, Dana DVOŘÁKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Soňa ČEJKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Význam stanovení statusu obou alel genu TP53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – vztah k prognóze a léčbě. 2007. s. 32. ISBN 978-80-7346-078-5.
 254. 2006

 255. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi. In XX. olomoucké hematologické dny. 2006. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. s. 65. ISBN 80-7346-065-3.
 256. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X.
 257. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jiří DAMBORSKÝ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Application of functional protein microarrays for detection of p53 mutation activity. In Advances in microarray technology, Amsterdam, Holandsko. 2006.
 258. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 29-30, 1 s. ISBN 80-210-3942-6.
 259. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Branislav KUSENDA, Lenka JURÁČKOVÁ, Martin TRBUŠEK a Jiří MAYER. Genomic and proteomic approaches to analysis of p53 activity in tumor cells. In XX. Biochemický zjazd, Piešťany, Slovensko. 2006.
 260. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Importance of p53 status detection in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia - relevance to prognosis and treatment. In Genomics and Cancer, Heidelberg, Německo. 2006.
 261. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER, Miluše SVITÁKOVÁ, Věra LINKOVÁ, Jiří ZAČAL a Jitka KUJÍČKOVÁ. Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation. Leukemia. 2006, roč. 2006, č. 20, s. 1159-1161. ISSN 0887-6924.
 262. BUKOVSKÁ, Soňa, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Věra LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 a delece ATM v souboru B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu statusu IgVH a léčbě. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 5, s. 374-374, 2 s. ISSN 0009-2770.
 263. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří ZAČAL, Jitka KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. In XX. olomoucké hematologické dny. 1. vyd. Olomouc: RUBICO, 2006. s. 61-61. ISBN 80-7346-065-3.
 264. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u B-CLL pacientů ve vztahu k mutačnímu stavu IgVH a léčbě. In XX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: Rubico, 2006. s. 61-61. ISBN 80-7346-065-3.
 265. MALČÍKOVÁ, Jitka, S. PEKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, L. TOMŠÍKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Martin TRBUŠEK. Komplexní analýza statusu p53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií (B-CLL). In XX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2006.
 266. MALČÍKOVÁ, Jitka, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Od genomu k proteomu - využití proteinových čipů v onkologii. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 342-350, 5 s. ISSN 0862-495X.
 267. KUSENDA, Branislav, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific Silencing of Mutant Antioncogene p53 by RNA Interference. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30. ISBN 80-210-3942-6.
 268. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Branislav KUSENDA, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití genomiky a proteomiky při analýze antionkogenu p53 v nádorových buňkách. ČR: Bibliographia Medica Čechoslovaca, 2006.
 269. 2005

 270. MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analysis of p53 protein activity using functional protein micoarrays. In 2nd Czech proteomic conference, Lednice. 2005.
 271. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analysis of p53 protein in patiens with B-cell chronic lymphocytic leukemia. In IX. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2005.
 272. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Analýza aktivity proteinu p53 pomocí oligonukleotidových a proteinových čipů. In XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc. 2005.
 273. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression analysis of B-CLL cells with different IgVH status and presence or absence of 13q14 deletion. In 1st EHA scientific workshop on microarray approaches to hematologic malignancies, Carscais, Portugal. 2005.
 274. TRBUŠEK, Martin, Viera KUHROVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, Věra LINKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. CHARACTERIZATION OF P53 ABNORMALITIES IN B-CLL PATIENTS IN RELATION TO IGVH MUTATION STATUS AND PREVIOUS TREATMENT. Blood. 2005, roč. 2005, č. 11, s. 827a-827a, 2 s. ISSN 0006-4971.
 275. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, J. KUJÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Characterization of p53 inactivation in B-CLL patiens. In 10th Congress of the European hematology association, Stockholm, Sweden. 2005.
 276. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Dita MENTZLOVÁ, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, Vlasta LINKOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana KUBÍČKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Charakterizace abnormalit v genech p53 a ATM u B-CLL pacientů. In XIX. olomoucké hematologické dny. Olomouc: LF UP, 2005. s. 71-72. ISBN 80-7346-065-3.
 277. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Silvie BUKOVSKÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Vlasta LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Starý známý neznámý TP53, tentokráte u B-CLL. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 350-350. ISSN 0008-7335.
 278. 2004

 279. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Soňa BUKOVSKÁ, Jana ŠMARDOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Inaktivace p53 u pacientů s B-CLL - detailní analýza obou alel. In XVIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2004.
 280. MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Komplexní analýza dráhy ATM/p53 u B-CLL. In Pražský hematologický den, Praha. 2004.
 281. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, V. LINKOVÁ, Petr KUGLÍK, Viera KUHROVÁ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Starý známý neznámý TP53, tentokrát u B-CLL. In VIII. Celostátní konference DNA diagnostiky s mezinárodní účastí, Brno. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 3. 2021 03:43