Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Measuring depression in adolescence: Evaluation of a hierarchical factor model of the Children’s Depression Inventory and measurement invariance across boys and girls. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0249943.
 2. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
 3. BUREŠOVÁ, Iva, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Psychological Context of Overtraining Syndrome in Elite Athletes in Adolescence: Literature Review. STUDIA SPORTIVA. 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-50. ISSN 2570-8783.
 4. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism in predicting athlete burnout, training distress, and sports performance: A short-term and long-term longitudinal perspective. Journal of Sports Sciences. 2021, roč. 39, č. 17. ISSN 0264-0414. doi:10.1080/02640414.2021.1911415.
 5. 2020

 6. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Czech adaptation of the Brunel Mood States for adolescent athletes. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47-57. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-1-6.
 7. ŠÍP, Radek a Iva BUREŠOVÁ. Does personality matter when we are approaching the subjective perception of overtraining among adolescents? Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 1, s. 58-66. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-1-7.
 8. MYNÁŘOVÁ, Karolína, Vít JANŮ a Iva BUREŠOVÁ. How to manage preperformance states with thle help of mental preparation. Brno: H.R.G. spol.s.r.o., 2020. 29 s. ISBN 978-80-88320-64-7.
 9. MYNÁŘOVÁ, Karolína, Vít JANŮ a Iva BUREŠOVÁ. Jak zvládat předstartovní stavy pomocí mentální přípravy. Brno: H.R.G. spol.s.r.o., 2020. 28 s. ISBN 978-80-88320-53-1.
 10. BUREŠOVÁ, Iva, Hana JAHNOVÁ a Martina VYHNALOVÁ. KVALITA ŽIVOTA PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ V KONTEXTU PSYCHODIAGNOSTICKÝCH VÝZEV. In Kačmárová, Monika. Kvalita života 2019 : Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2020. s. 105-118. ISBN 978-80-555-2404-7.
 11. BUREŠOVÁ, Iva. Odborný seminář: Specifika elektronické formy tréninkového deníku. 2020.
 12. BUREŠOVÁ, Iva. Overtraining in Adolescent Athletes : Typological analysis based on physiological and emotional symptoms. In Eleventh International Conference on Sport & Society, 18.-19.6.2020, Granada. 2020.
 13. BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Predictors of Mental Health in Adolescence : The Role of Personality, Dispositional Optimism, and Social Support. SAGE Open. London: SAGE Publications, 2020, roč. 10, č. 2, s. 1-8. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020917963.
 14. 2019

 15. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ, Iva BUREŠOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Complex approach to monitoring athletes in the scope of overtraining prevention. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, 1/2019, s. 17-26. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-1-2.
 16. BUREŠOVÁ, Iva. Kvalita života předčasně narozených dětí v kontextu psychodiagnostických výzev. In KVALITA ŽIVOTA 2019 : Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti, 3.-4.10.2019, Stará Lesná. 2019.
 17. JELÍNEK, Martin a Iva BUREŠOVÁ. Overtraining in adolescent athletes : The role of personality and motivational factors. In 15th European Congress of Sport & Exercise Psychology, 15.-20.7. 2019, Münster, Germany. 2019.
 18. BUREŠOVÁ, Iva a Martin JELÍNEK. The desire to be perfect : Different aspects of perfectionism and their connection to burnout in adolescent athletes. In 15th European Congress of Sport & Exercise Psychology, 15.-20.7. 2019, Münster, Germany. 2019.
 19. ŠÍP, Radek a Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism and certain personality characteristics in the context of subjective perception of overtraining in team sports. In 12th International Conference on Kinanthropology: Sport and Quality of Life, 7.-9.11.2019, Brno. 2019.
 20. ŠÍP, Radek a Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism and certain personality characteristics in the context of subjective perception of overtraining in team sports. In 12th International Conference on Kinanthropology : Sport and Quality of Life, 7.-9.11.2019, Brno. 2019. ISBN 978-80-210-9429-1.
 21. TRČKOVÁ, Eva a Iva BUREŠOVÁ. Types of motivation and its relations to the development of overtraining syndrome symptoms in adolescent elite swimmers. In 12th International Conference on Kinanthropology : Sport and Quality of Life, 07.- 09.11.2019, Brno. 2019. ISBN 978-80-210-9429-1.
 22. TRČKOVÁ, Eva a Iva BUREŠOVÁ. Types of motivation and its relations to the development of overtraining syndrome symptoms in adolescent elite swimmers. In 12th International Conference on Kinanthropology : Sport and Quality of Life, 7.-9.11.2019, Brno. 2019.
 23. 2018

 24. PIROVÁ, Viola a Iva BUREŠOVÁ. Assessment of psychomotor development of preschool children. In 9th Conference for Youth Sport, Ljubljana, 7.-8.12.2018. 2018. ISBN 978-961-6843-90-4.
 25. EGYDY, David a Iva BUREŠOVÁ. Cesta za kruhy. In Konsekvence psychologie sportu ve vědě a praxi : jednota v rozmanitosti. 2018.
 26. JUŘÍK, Vojtěch a Iva BUREŠOVÁ. Demonstrace technologie Motion Capture systém pro měření pohybu člověka v prostoru, experimentálního virtuálního prostředí a možností využití mobilního eye-trackeru. In Konsekvence psychologie sportu ve vědě a praxi : jednota v rozmanitosti, 13. 11. 2018, Brno. 2018.
 27. BUREŠOVÁ, Iva. Konsekvence psychologie sportu ve vědě a praxi : jednota v rozmanitosti. 2018.
 28. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. One health behaviour or many health-related behaviors? Psychology Research and Behavior Management. 2018, roč. 2018, č. 12, s. 23-30. ISSN 1179-1578. doi:10.2147/PRBM.S173692.
 29. BUREŠOVÁ, Iva. Psychologické souvislosti prevence pracovních úrazů. In SOCIÁLNÍ DIALOG V ENERGETICKÉM SEKTORU III. 2018.
 30. PRUKNEROVÁ, Tereza a Iva BUREŠOVÁ. Relationship between parental involvement in sport and the level of overtraining in adolescent elite ice hockey players. In 14th Conference of European Network of Young Specialists in Sport Psychology, 26.-28. 4. 2018, Zagreb, Croatia. 2018.
 31. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Relationship between parent-initiated motivational climate, motivation and overtraining syndrome in adolescent elite athletes in collective sports. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018.
 32. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Relationship between parent-initiated motivational climate, motivation and overtraining syndrome in adolescent elite athletes in collective sports. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018. ISBN 978-961-6843-90-4.
 33. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role of perfectionism and parent-initiated motivational climate in overtraining syndrome in adolescent elite athletes. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018.
 34. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role of perfectionism and parent-initiated motivational climate in overtraining syndrome in adolescent elite athletes. In 9th Conference for Youth Sport, 7.-8.12.2018, Ljubljana. 2018. ISBN 978-961-6843-90-4.
 35. BUREŠOVÁ, Iva. Vliv vybraných psychologických charakteristik na zvládání sportovní zátěže. In Konsekvence psychologie sportu ve vědě a praxi : jednota v rozmanitosti, Brno. 2018.
 36. PIROVÁ, Viola a Iva BUREŠOVÁ. Vplyv interakčného štýlu trenéra na mieru pretrénovania u vrcholových športovcov v adolescencii. In Blatný, Marek; Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor. Sociální procesy a osobnost,2017 - LOOKING BACK, LOOKING FOR. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. s. 287-295. ISBN 978-80-86174-22-8.
 37. 2017

 38. BARTOŠOVÁ, Kateřina a Iva BUREŠOVÁ. Pre-game sport rituals : a cbt approach. In 47th Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT'17). 2017.
 39. BUREŠOVÁ, Iva. Psychosociální kontext vzniku a rozvoje syndromu přetrénování. In Týden humanitních věd na FF MU, 13.-17. 11. 2017, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. nestránkováno.
 40. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Iva BUREŠOVÁ, Adriana VALCOVÁ a Veronika DACEROVÁ. RITUALS IN SPORT. Kinesiologia Slovenica. Univerzita Ljubljana, 2017, roč. 23, č. 1, s. 5-13. ISSN 1318-2269.
 41. BUREŠOVÁ, Iva a Kateřina BARTOŠOVÁ. Role rizikových a protektivních faktorů v rozvoji syndromu přetrénování v adolescenci. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.
 42. BUREŠOVÁ, Iva. Sympózium: Psychologické aspekty tréninkové zátěže v adolescenci. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.
 43. BUREŠOVÁ, Iva. Sympózium Sportovní psychologie ve vědě a praxi II - Psychosociální aspekty vzniku a rozvoje syndromu přetrénování v adolescenci. In Týden humanitních věd na FF MU, 13.-17. 11. 2017, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. nestránkováno.
 44. BUREŠOVÁ, Iva. Syndrom přetrénování v adolescenci. In Mezinárodní vědecká konference Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií, 27. 11. 2017, Bratislava. 2017.
 45. PIROVÁ, Viola, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The Interaction Style of Coaching and Perceived Training Load in Elite Adolescent Athletes. In Eighth International Conference on Sport and Society, London, UK, 10. - 11.7.2017. 2017.
 46. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Sára HUTEČKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. The relationship between parent-initiated motivational climate and overtraining syndrome in young elite athletes. In Eighth International Conference on Sport and Society, 10.-11. 7. 2017, Imperial College, London. 2017.
 47. HUTEČKOVÁ, Sára, Zuzana FRYDRYCHOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. The Relationship between Personality Traits and Overtraining Syndrome in Young Elite Athletes. In Eighth International Conference on Sport and Society, 10.-11. 7. 2017, Imperial College, London. 2017.
 48. PIROVÁ, Viola a Iva BUREŠOVÁ. Vplyv interakčného štýlu trénera na mieru pretrénovania u vrcholových športovcov v adolescencii. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.
 49. PIROVÁ, Viola a Iva BUREŠOVÁ. Vplyv interakčného štýlu trénera na zvládanie záťaže u vrcholových športovcov v adolescencii. In Týden humanitních věd na FF MU, 13.-17. 11. 2017, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. nestránkováno.
 50. BUREŠOVÁ, Iva a Viola PIROVÁ. Vybrané psychosociální aspekty tréninkové zátěže v adolescenci. In Mezinárodní vědecká konference Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií, 27. 11. 2017, Bratislava. 2017.
 51. BUREŠOVÁ, Iva. "Vždyť to dělaj všichni - jen my o tom moc nevíme" - Sebepoškozování u současných českých adolescentů. In Konference CPPPaP, 17. 9. 2017, Slovensko. 2017.
 52. 2016

 53. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 598-605. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62.
 54. HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI a Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 567-583. ISSN 0009-062X.
 55. BUREŠOVÁ, Iva a Tereza DEMLOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport. In 8th Conference for Youth Sport, 9.-10. 12. 2016, Ljubljana. 2016.
 56. BUREŠOVÁ, Iva a Tereza DEMLOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport. In Youth Sport: Abstract book of the 8th Conference for youth sport in Ljubljana. 2016. ISBN 978-961-6843-70-6.
 57. BUREŠOVÁ, Iva, Tereza DEMLOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport - pilot study. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 240-254. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.25.
 58. BUREŠOVÁ, Iva, Tereza DEMLOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Coping strategies preferred by adolescents when managing stress in sport - pilot study. In 7th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), 11.-15. 10. 2016, Rhodes, Greece. 2016.
 59. KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2016. s. 45-51. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6.
 60. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults. In 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France. 2016.
 61. BUREŠOVÁ, Iva a Markéta CAHOVÁ. Health behavior in the context of perceived social support in late adolescence. In 7th International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY), 11.-15. 10. 2016, Rhodes, Greece. 2016.
 62. BUREŠOVÁ, Iva a Markéta CAHOVÁ. Health Behavior in the Context of Perceived Social Support in Late Adolescence. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Nizozemsko: Elsevier, 2016. s. 288-301. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.30.
 63. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Health Supportive Behavior in Adults : Prevention in Dental Care and Its Correlates. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2016, roč. 6, č. 3, s. 41-47. ISSN 2156-9053. doi:10.18848/2156-8960/CGP.
 64. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1167-1175. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137.
 65. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Veronika DACEROVÁ. Health-Related Behaviour of Czech Adolescents. In Minas, Melis. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2016. s. 1146-1152. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.130.
 66. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 67. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 68. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Optimismus v kontextu chování souvisejícího se zdravím. In Konference k 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU v Brně. 2016.
 69. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Sára HUTEČKOVÁ. Parental motivational climate – a risk factor contributing to overtraining syndrome in young elite athletes? In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real, Portugal. 2016.
 70. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Sára HUTEČKOVÁ. Parental motivational climate – a risk factor contributing to overtraining syndrome in young elite athletes? In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real. 2016. ISSN 2052-1847.
 71. HUTEČKOVÁ, Sára, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Zuzana FRYDRYCHOVÁ. Personal traits of elite athletes in the context of overtraining syndrome in adolescence. In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real, Portugal. 2016.
 72. HUTEČKOVÁ, Sára, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Zuzana FRYDRYCHOVÁ. Personal traits of elite athletes in the context of overtraining syndrome in adolescence. In The 1st International Conference on Technology and Innovation is Sports, Health and Wellbeing, 1.-3. 12. 2016, Vila Real, Portugal. 2016. ISSN 2052-1847.
 73. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45.
 74. KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Prediction of depression risk by discriminant analysis in Czech adolescents. In II International Congress of Clinical and Health Psychology on children and adolescents, 17.-19. 11. 2016, Barcelona, Spain. 2016.
 75. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti. Československá Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, roč. 60, č. 4, s. 414-429. ISSN 0009-062X.
 76. BUREŠOVÁ, Iva a Tereza DEMLOVÁ. Psychological contexts of training load in adolescence - verifying the utility of the Profile of Mood States and Training Distres Scale in Czech sociokultural conditions. In Mojca Doupona Topič. Youth sport : proceedings of the 8th Conference for Youth Sport, Ljubljana, 2016. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 2016. s. 28-36. ISBN 978-961-6843-78-2.
 77. BUREŠOVÁ, Iva. Psychologie sportu ve výzkumu a praxi. In Týden vědy. Brno, 2016. s. nestránkováno.
 78. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Sára HUTEČKOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Role rodičovského motivačního klima v rozvoji syndromu přetrénování u dospívajících vrcholových sportovců. In PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2016 aneb SPORT - PRŮVODCE ŽIVOTEM, 25.-26. 11. 2016, Brno. 2016. ISBN 978-80-210-8399-8.
 79. HONSOVÁ, Pavlína, Veronika HRUBÁ a Iva BUREŠOVÁ. Sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Sociální procesy a osobnost 2016, 12.-14. 9. 2016, Nový Smokovec. 2016.
 80. BUREŠOVÁ, Iva. Self-Harm Classification System Development : Theoretical Study. Review of Social Sciences. Beaverton (OR): LAR Center Press, 2016, roč. 1, č. 4, s. 13-20. ISSN 2378-8569. doi:10.18533/rss.v1i4.21.
 81. BUREŠOVÁ, Iva. Self_Harm in Adolescence. Frankfurt am Main: PL Academic Research, 2016. 125 s. Academic Research. ISBN 978-3-631-66751-4.
 82. BUREŠOVÁ, Iva. Sportovní psychologie ve vědě a praxi - přehled výsledků výzkumných studií realizovaných na PSÚ. In Týden humanitních věd na FF MU, 14.-18. 11. 2016, Brno. Brno: Neuveden, 2016. s. Nestránkováno.
 83. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. s. 155-162. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6.
 84. BUREŠOVÁ, Iva a Jana SCHORMOVÁ. The Development of Self-Regulatory Mechanisms in the Course of Adolescence. In 11th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, 2.-5. 8. 2016, London. 2016.
 85. FRYDRYCHOVÁ, Zuzana, Sára HUTEČKOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. The role of parental motivational climate in the development of overtraining syndrome in adolescent elite athletes. In PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2016 aneb SPORT - PRŮVODCE ŽIVOTEM, 25.-26. 11. 2016, Brno. 2016.
 86. DACEROVÁ, Veronika a Iva BUREŠOVÁ. The sports rituals. In 8th Conference for Youth Sport, 9.-10. 12. 2016, Ljubljana. 2016.
 87. DACEROVÁ, Veronika a Iva BUREŠOVÁ. The sports rituals. In 8th Conference for Youth Sport, 9.-10. 12. 2016, Ljubljana. 2016. ISBN 978-961-6843-70-6.
 88. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Who are those healthy behaved? The analysis of the relationship between personality and health-related behavior. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 140-148. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.15.
 89. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Alena PUČELÍKOVÁ. Zdraví a chování se zdravím související. In Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 35-62. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2.
 90. 2015

 91. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. In International Conference on Education and Educational Technologies, Barcelona, 7-9 April 2015. 2015.
 92. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. In Mastorakis, N., Rudas, I., Shitikova, M. V., Shmaliy, Y. S. Recent advances on education and educational technologies. Sofia: INASE, 2015. s. 20-23. ISBN 978-1-61804-294-1.
 93. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Jana KABELÁČOVÁ. Academic Self-Regulation in the Context of Education in Early Adolescence. In Mastorakis, N., Rudas, I., Shitikova, M. V., Shmaliy, Y. S. Recent advances on education and educational technologies. Sofia: INASE, 2015. s. 63-68. ISBN 978-1-61804-294-1.
 94. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Jana KABELÁČOVÁ. Academic Self-Regulation in the Context of Education in Early Adolescence. In International Conference on Educational Technologies and Education, Vienna, 15-17 March 2015. 2015.
 95. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA a Iva BUREŠOVÁ. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice. Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 21.–22. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-8026-3.
 96. MAAROVÁ, Iva, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů. In Učíme psychologii, Brno, 12. listopadu 2015. 2015.
 97. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parenting styles and self-harm in adolescence. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: ScienceDirect, Elsevier, 2015. s. 1106-1113. ISSN 1877-0428.
 98. KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Depressive Symptoms and Suicidal Ideation Among Czech Adolescents. In International Psychological Applications Conference and Trends, Ljubljana, 2-4 May 2015. 2015.
 99. HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. Gender Differences in Characteristics of Giftedness Scale Scores in Preschool Children. The International Journal of Early Childhood Learning. USA: University of Illinois Research Park, 2015, Volume 22, Issue 1, s. 1-20. ISSN 2327-7939.
 100. SCHORMOVÁ, Jana a Iva BUREŠOVÁ. Genderové rozdíly ve vývoji seberegulace v průběhu adolescence. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V., Bratislava, 26.-27. novembra 2015. 2015.
 101. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Health Supportive Behavior in Adults: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015.
 102. BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Health Supportive Behaviour in Adolescents: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015.
 103. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In 3rd International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Istanbul, 13-17 October 2015. 2015.
 104. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Veronika DACEROVÁ. Health-Related Behaviour of Czech Adolescents. In 3rd International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Istanbul, 13-17 October 2015. 2015.
 105. SCHMIDTOVÁ, Lenka a Iva BUREŠOVÁ. Chování související se zdravím v rané adolescenci. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V., Bratislava, 26.-27. novembra 2015. 2015.
 106. BUREŠOVÁ, Iva a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Intormation Behavior of Gifted Children in the Pre-literate Stage - Qualitative Study. American Journal of Educational Research. USA: Science and Education Publishing, 2015, Volume 3, Issue 2, s. 159-165. ISSN 2327-6150. doi:10.12691/education-3-2-8.
 107. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. s. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278.
 108. BUREŠOVÁ, Iva, Magdaléna VRBOVÁ a Michal ČERŇÁK. Personality characteristic of adolescent self-harmers. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam. 171: ScienceDirect, ELSEVIER, 2015. s. 1118-1127. ISSN 1877-0428.
 109. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK a Iva BUREŠOVÁ. Sebepoškozující chování u adolescentů. Fakultní nemocnice Brno, 2015.
 110. ŘEZNÍČKOVÁ, Andrea a Iva BUREŠOVÁ. Seberegulace v sociální oblasti v kontextu zvládání zátěže, self-esteem a self-efficacy v pozdní adolescenci. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V., Bratislava, 26.-27. novembra 2015. 2015.
 111. HRUBÁ, Veronika, Iva BUREŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Self-harming behavior and its relation with previous psychological or psychiatric care. The European Journal of Social & Behavioural Sciences. Paris: EJSBS, 2015, roč. 13, č. 2, s. 1865-1875. ISSN 2301-2218. doi:10.15405/ejsbs.167.
 112. BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. School aspiration in the context of academic self-regulation. In Mastorakis, N., Rudas, I., Shitikova, M. V., Shmaliy, Y. S. Recent advances on education and educational technologies. Sofia: INASE, 2015. s. 44-47. ISBN 978-1-61804-294-1.
 113. BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. School Aspiration in the Context of Academic Self-regulation. In International Conference on Education and Educational Technologies, Barcelona, 7-9 April 2015. 2015.
 114. HUTEČKOVÁ, Sára, Zuzana FRYDRYCHOVÁ, Kateřina ŠVECOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Social self-regulation in the context of applied parental styles and preferred styles of coping in early and middle adolescence. In 6th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, 13-17 October 2015. 2015.
 115. ŠVECOVÁ, Kateřina, Sára HUTEČKOVÁ, Zuzana FRYDRYCHOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Social self-regulation in the context of applied parental styles and preferred styles of coping in early and middle adolescence - pilot study. The European Journal of Social & Behavioural Sciences. Paris: EJSBS, 2015, roč. 15, č. 1, s. 2014-2027. ISSN 2301-2218. doi:10.15405/ejsbs.182.
 116. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Charakteristic and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In International Psychological Applications Conference and Trends, Ljubljana, 2-4 May 2015. 2015.
 117. ŠŤASTNÝ, Aleš, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Suicidální tendence v kontextu depresivní symptomatologie u českých adolescentů. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V., Bratislava, 26.-27. novembra 2015. 2015.
 118. BUREŠOVÁ, Iva a Martin JELÍNEK. Životní styl a chování související se zdravím u adolescentů v ČR. In Sociální procesy a osobnost 2015, Brno, 9.-11. 9. 2015. 2015.
 119. 2014

 120. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parental educational styles and self-harm during early adolescence. In International Conference on Education and Educational Psychology. Kyrenia-Cyprus 2014. 2014.
 121. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Ivo ČERMÁK. Cross-informant agreement and teacher nomination technique in the assessment of children behavior problems. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 174-182. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.
 122. BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014. s. 89-99. ISBN 978-80-89322-16-9.
 123. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Kamila Paráková, Barbora Sulíková: Terapeutická práce se stresem a techniky zvládaní stresu u profesionálních řidičů - přednáška projektu InPsy. 2014.
 124. BUREŠOVÁ, Iva. Mezinárodní den levorukosti. ČT 24, 2014.
 125. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students and Adults. In ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus, 22-25 October 2014. 2014.
 126. VRBOVÁ, Magdaléna a Iva BUREŠOVÁ. Osobnostné charakteristiky dospievajúcich s výskytom sebapoškodzujúceho správania. In Sociálne procesy a osobnosť (SPaO): Človek a spoločnosť, Stará Lesná, 18.-19. 9. 2014. 2014.
 127. BUREŠOVÁ, Iva, Magdaléna VRBOVÁ a Michal ČERŇÁK. Personality characteristic of adolescents with the occurrence of Self-harm. In ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus, 22-25 October 2014. 2014.
 128. BUREŠOVÁ, Iva. Protektivní faktory výchovných stylů. In III. konference a workshopy k projektu ESF Podpora rozvoje komunikačních kompetencí dětí a žáků mateřských a základních škol v Královehradeckém kraji. 2014.
 129. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. s. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1.
 130. BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 45-54. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.
 131. HRUBÁ, Veronika, Iva BUREŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Self-harming behavior and its relation with previous psychological or psychiatric care. In The International Congress on Clinical & Counselling Psychology (CPSYC), Antalya, Turkey, 1st to 4th December 2014. 2014.
 132. HAVIGEROVÁ, Jana Marie a Iva BUREŠOVÁ. The Ability of Young Children to Ask Questions: More Questions, More Intelligent Child? The International journal of early childhood learning. 2014, roč. 20, č. 2014, s. 63-73, 10 s. ISSN 2327-7939.
 133. BUREŠOVÁ, Iva a Kateřina KLEMENTOVÁ. Vybrané koreláty uplatňovaných výchovných stylů a sebehodnocení děti s poruchami chování a emocí. In Medzinárodná konferencia Kondášove dni, Trnava, 30. .5. 2014. 2014.
 134. KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Výskyt depresivity v rané adolescenci. In Sociálne procesy a osobnosť (SPaO): Človek a spoločnosť, Stará Lesná, 18.-19. 9. 2014. 2014.
 135. BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof., 2014. s. 99-107. ISBN 978-80-89322-16-9.
 136. 2013

 137. BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV, Bratislava, 27.-28. novembra 2013. 2013.
 138. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 139. BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Jitka Nedomová: Práce psychologa v občanském sdružení - přednáška projektu InPsy. 2013.
 140. BUREŠOVÁ, Iva, Lenka VACKOVÁ a Veronika HRUBÁ. Komunikační styl rodičů sebepoškozujících se adolescentů. In Mezinárodní konference Sociální procesy a osobnost, Třešť, 23.-25.9.2013. 2013.
 141. ŠULKOVÁ, Petra a Iva BUREŠOVÁ. Osobnosť a nákupné štýly u mladých dospelých. In Seitl, Martin; Vavrysová, Lucie. Psychologie práce a organizace 2013. Sborník mezinárodní konference. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 119-127. ISBN 978-80-244-3916-7.
 142. ŠULKOVÁ, Petra a Iva BUREŠOVÁ. Osobnosť a nákupné štýly u mladých dospelých. In Psychologie práce a organizace, Olomouc, 22.-23.5.2013. 2013. ISBN 978-80-244-3502-2.
 143. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK, Veronika HRUBÁ, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Perceived self-competence in adolescent children who self-harm. In The 1st World Conference on Personality, Stellenbosch, South Africa, 19-23 March 2013. 2013.
 144. SMETANOVÁ, Veronika, Iva BUREŠOVÁ a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Pohotovost ke kladení otázek u dětí v kontextu nadání a tvořivosti. In Mezinárodní konference Sociální procesy a osobnost. 2013.
 145. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání. Praha: Grada, 2013. 171 s. ISBN 978-80-247-5200-6.
 146. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Sociální procesy a osobnost, Třešť, 23.-25. září 2013. 2013.
 147. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 31-34. ISBN 978-989-97866-0-8.
 148. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ a Jana PŘIBYLOVÁ. Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku. Klinická psychologie a osobnost. Brno: MUNI PRESS, 2013, 02/01/2013, s. 5-14, 9 s. ISSN 1805-6393.
 149. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 26-30. ISBN 978-989-97866-0-8.
 150. BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV, Bratislava, 27.-28. novembra 2013. 2013.
 151. HRUBÁ, Veronika, Josef REGNER, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. Vztah sebepoškozujícího jednání dětí staršího školního věku k depresivitě a dalším faktorům. In Sociální procesy a osobnost, Třešť, 23.-25. září 2013. 2013.
 152. BUREŠOVÁ, Iva a Monika CHROBÁKOVÁ. Vztah vnímaného pracovního stresu a copingových strategií k prožívání konfliktu práce a rodiny u příslušníků PČR. In Psychologie práce a organizace, Olomouc, 22.-23.5.2013. 2013. ISBN 978-80-244-3502-2.
 153. 2012

 154. BUREŠOVÁ, Iva a Alan STEINHÄUSEL. Computer gaming and risk behaviour in adolescence. In 3rd international conference on education and educational psychology, Istanbul, 10-13 October 2012. 2012.
 155. BUREŠOVÁ, Iva, Alan STEINHÄUSEL a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Computer gaming and risk behaviour in adolescence: A Pilot Study. In Bekirogullari, Z. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION & EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (ICEEPSY 2012) Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Istanbul, TURKEY: SciVerse ScienceDirect, 2012. s. 247-255.
 156. REGNER, Josef, Iva BUREŠOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Depresivita jako prediktor výskytu sebepoškozování u dětí. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 128-133. ISBN 978-80-88910-40-4.
 157. BUREŠOVÁ, Iva, Jana M. HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ. Informační chování nadaných dětí. Předběžné výsledky kvalitativní studie. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Muni Press, 2012, roč. 1, č. 1, s. 39-44. ISSN 1805-6393.
 158. BUREŠOVÁ, Iva, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Mariana ŠIMÍKOVÁ. Information behaviour of Gifted Children - The Qualitative Study. NL: Elsevier, 2012. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.405.
 159. ČERŇÁK, Michal, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Sebepoškozování u dětí - přehledová studie. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. 1. vyd. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 110-117. ISBN 978-80-88910-40-4.
 160. HUMPOLÍČEK, Pavel a Iva BUREŠOVÁ. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých). 2012.
 161. BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých). 2012.
 162. BUREŠOVÁ, Iva. SYMPÓZIUM. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Sociálne procesy a osobnosť 2012. 2012. ISBN 978-80-88910-38-1.
 163. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Ivo ČERMÁK. Teacher nomination technique in assessment of children behavior problems. In International Psychological Applications Conference and Trends. Lisboa, Portugal. 2012. ISBN 978-989-97866-0-8.
 164. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Michal ČERŇÁK. The relationship of selected personal charakteristic to self-harm in early adolescens : a pilot study. In International Psychological Applications Conference and Trends, Lisboa, Portugal. 2012. ISBN 978-989-97866-0-8.
 165. HRUBÁ, Veronika, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Výskyt, formy a vybrané souvislosti sebepoškozování u dětí staršího školního věku. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 118-122. ISBN 978-80-88910-40-4.
 166. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 123-127. ISBN 978-80-88910-40-4.
 167. BUREŠOVÁ, Iva a Veronika HRUBÁ. Výskyt sebepoškozujícího jednání mezi dětmi školního věku. Pilotní studie. In Heretik, Anton; Rošková, Eva. Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave PSYCHOLOGICA XLI. 1. vyd. Bratislava: STIMUL, FiF UK, 2012. s. 77-93. ISBN 978-80-8127-057-4.
 168. 2011

 169. BUREŠOVÁ, Iva. Negativní aspekty výlučnosti. In Nadané dítě, Ústav primární a preprimární edukace, Pedagogická fakulta, Hradec Králové. 2011.
 170. BUREŠOVÁ, Iva a Veronika HRUBÁ. Výskyt sebepoškozujícího jednání mezi dětmi staršího školního věku. Pilotní studie. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií III. Medzinárodná konferencia, 23.-24. 11. 2011, Univerzita Komenského, Bratislava. 2011.
 171. BUREŠOVÁ, Iva a Veronika HRUBÁ. „Vždyť to dělaj všichni“…jen my o tom nevíme: Výskyt sebepoškozujícího jednání mezi dětmi staršího školního věku : Předběžné výsledky pilotní studie. In Kateřina Bartošová, Michal Čerňák, Pavel Humpolíček, Markéta Kukaňová, Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Kroměříž 14.-16. 9. 2011. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 52-59. ISBN 978-80-263-0029-8.
 172. 2010

 173. RICHTEROVÁ, Kamila a Iva BUREŠOVÁ. Vzťah vybraných osobnostných charakteristík ku konfliktu práce a rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, LVIII, P 14, s. 101-108. ISSN 1211-3522.
 174. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Závislost na poli a její vztah k inteligenci a k osobnosti. In Denisa Fedáková, Michal Kentoš. SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. 2011. vyd. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2010. s. 333-338. ISBN 978-80-89524-01-3.
 175. 2009

 176. BUREŠOVÁ, Iva a Alan STEINHÄUSEL. Hraní počítačových her a rizikové chování v adolescenci. In Kondášove dni 2009, Trnava, 9.6.2009. 2009. ISBN 978-80-8105-114-2.
 177. BUREŠOVÁ, Iva. Kontext antisociálního chování mladistvých. In Slávka Démuthová. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Kondášove dni 2008. Trnava, Slovenská Republika: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. cyrila a Metoda v Trnave, 2009. s. 18-36. ISBN 978-80-8105-046-6.
 178. KLIMUSOVÁ, Helena, Mojmír SVOBODA a Iva BUREŠOVÁ. Test Zrcadlové kreslení jako nástroj měření adaptability. In Sociální procesy a osobnost 2009: Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti. 2009. ISSN 1211-8818.
 179. 2008

 180. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 39-45. ISSN 1211-3522.
 181. 2007

 182. BUREŠOVÁ, Iva. K příčinám vzniku a možnostem predikce rozvoje rizikového a delikventvího chování v adolescenci. In Pavel Humpolí ček Mojmír Svoboda Marek Blatný. Sborník př íspěvků 10. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost. 2007. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. s. 69-74. ISBN 978-80-7392-016-6.
 183. BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR. 2007. ISBN 978-80-89236-29-9.
 184. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-89236-29-9.
 185. BUREŠOVÁ, Iva. Vybrané koreláty mladistvých, kteří spáchali trestný čin. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Brno: Masarykova univerzita, 2007, P 11/2007, P 11, 12 s. ISSN 1211-3522.
 186. 2006

 187. HUMPOLÍČEK, Pavel, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. Sympózium k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 11. 2021 19:23