Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ADAM, Zdeněk, Jeroným KLIMEŠ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL, Alice ONDERKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Jiří VORLÍČEK. Maligní onemocnění, psychika a stres: příběhy pacientů s komentářem psychologa. Praha: Grada Publishing, 2019. 204 s. ISBN 978-80-271-2539-5.
 2. 2012

 3. DUŠEK, Ladislav, J. ABRAHÁMOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, J. FÍNEK, Jakub GREGOR, J. HOCH, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, P. KOŽENÝ, Ondřej MÁJEK, Denisa MALÚŠKOVÁ, Jan MUŽÍK, Tomáš PAVLÍK, P. POC, M. RYSKA, B. SEIFERT, Lubomír SLAVÍČEK, Š. SUCHÁNEK, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK a Rostislav VYZULA. Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Vydání 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 199 s. ISBN 978-80-87347-07-2.
 4. PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Nejnovější trendy v přežití onkologických pacientů v datech Národního onkologického registru ČR – výsledky projektu CZ-ONCO(Q). In XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 5. VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Michael DOUBEK, František FOLBER, Anna PANOVSKÁ, Zdeněk RÁČIL, Petr SZTURZ, Martina TOŠKOVÁ a Karel ZITTERBART. Onkologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2012. 250 s. Lékařské repetitorium ; sv. č. 7. ISBN 978-80-7387-603-6.
 6. VORLÍČEK, Jiří. S projektem Discovery za novými objevy (3). 2012.
 7. SCHMID, Christoph, Myriam LABOPIN, Arnon NAGLER, Dietger NIEDERWIESER, Luca CASTAGNA, Reza TABRIZI, Michael STADLER, Juergen KUBALL, Jan CORNELISSEN, Jiří VORLÍČEK, Gerard SOCIÉ, Michele FALDA, Lars VINDELOV, Per LJUNGMAN, Graham JACKSON, Nicolaus KROEGER, Andreas RANK, Emmanuelle POLGE, Vanderson ROCHA a Mohamad MOHTY. Treatment, risk factors, and outcome of adults with relapsed AML after reduced intensity conditioning for allogeneic stem cell transplantation. Blood. Washington DC, USA: American Society of Hematology, 2012, roč. 119, č. 6, s. 1599-1606. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2011-08-375840.
 8. 2011

 9. SLÁMA, Ondřej, Jan LEJČKO, Jiří KOZÁK, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Jindřich FÍNEK, Ladislav SLOVÁČEK, Jaroslav DUBA a Lenka RYŠAVÁ. Epidemiologie a léčba průlomové bolesti u onkologických pacientů v ČR. Výsledky výzkumného projektu PARMA. Část 1. Prevalence a klinické charakteristiky průlomové bolesti. Bolest. Praha: Tigis, 2011, roč. 14, č. 1, s. 158-160. ISSN 1212-0634.
 10. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Chronická lymfatická leukemie. Informace pro pacienty a jejich blízké. Ilustrace Michael Doubek. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-4523-1.
 11. HUSA, Petr. Infekční onemocnění. In SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Jiří VORLÍČEK. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. s. 1075-1257. ISBN 978-80-247-2110-1.
 12. KLEINOVÁ, Jana, Luboš SOBOTKA, Pavel TĚŠÍNSKÝ, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk WILHELM a Zdeněk ZADÁK. Malnutrice nejen u nádorových onemocnění. 1.vyd. Olomouc: Solen, 2011. 60 s. ISBN 978-80-87327-77-7.
 13. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Vít KANDRNAL, Zbyněk BORTLÍČEK, Ondřej MÁJEK a Tomáš PAVLÍK. Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 8, s. 863-871. ISSN 1212-4184.
 14. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 15. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína a péče o pacienta v závěru života. In Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 1559-1570. ISBN 978-80-247-2110-1.
 16. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Zbyněk BORTLÍČEK, Daniel KLIMEŠ, Petr BRABEC, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK a Jakub GREGOR. Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, č. 6, s. 66-74. ISSN 1212-9445.
 17. ADAM, Zdeněk, S. ŠTĚPÁNOVÁ, A. SIROTKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Z. KOŘÍSTEK, Jiří LENZ, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Selhání ledvin u pacientky s chronickou B-lymfocytární leukemií (B-CLL) vzniklé na podkladě tvorby odlitkových válců v tubulech ledvin z monoklonálních volných lehkých řetězců (cast nephropathy). Vnitřní lékařství. Czech Republic: Praha : Avicenum, 2011, roč. 57, č. 2, s. 214-221. ISSN 0042-773X.
 18. VORLÍČEK, Jiří, Jindřich FÍNEK a Ladislav DUŠEK. Síť komplexních onkologických center České republiky. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 3, s. 317-319. ISSN 0042-773X.
 19. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 20. FIALA, Jindřich, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MECHL a Zdeněk ADAM. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2011, roč. 57, č. 3, s. 261-284. ISSN 0042-773X.
 21. 2010

 22. BRYCHTOVÁ, Yvona, Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Jan MUŽÍK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace krvetvorných buněk po režimu s redukovanou intenzitou fludarabin, busulfan a ATG, dlouhodobé výsledky. 2010. ISSN 1213-5763.
 23. DOUBEK, Michael a Jiří VORLÍČEK. Biologické principy transplantace hematopoetických kmenových buněk. In Klinická a radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 512-517. ISBN 978-80-8063-302-8.
 24. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, O HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ, D LENGEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Combination of chemotherapy and sequential reduced-intensity conditioning with allogeneic stem cell transplantation in 50 patients with advanced haematological malignancies. In 36th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantat/9th Meeting of the EBMT Data-Management-Group/26th Meeting of the EBMT Nurses Group/2nd EBMT Qual Management Meeting. 2010. ISSN 0268-3369.
 25. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Efficacy Of Thalidomide-Based And Bortezomib-Based Regimens In The First Relapse Of 146 Multiple Myeloma Patients: A Single Centre Experience. 2010. ISSN 0390-6078.
 26. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Ondřej MÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK a Jiří VORLÍČEK. Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2010, roč. 12, č. 3, s. 268-277. ISSN 1212-4184.
 27. DOUBEK, Michael a Jiří VORLÍČEK. Hematologická toxicita, na důkazech založená indikace leukocytárních růstových faktorů. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 1500-1501. ISBN 978-80-8063-302-8.
 28. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Karcinom nadledvin a další zhoubné nádory endokrinních žláz. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-648-9.
 29. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Karcinom štítné žlázy. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-648-9.
 30. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Martina ALMÁŠI, Pavel NĚMEC, Dana KRÁLOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Koncentrace hepatocytárního růstového faktoru a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2010, roč. 16, č. 1, s. 30-34. ISSN 1213-5763.
 31. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Martina ALMÁŠI, Ivana BUREŠOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Lucie KOVÁŘOVÁ, Pavel NĚMEC, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Levels of angiogenic factors in patients with multiple myeloma correlate with treatment response. Annals of Hematology. Německo: Springer Verlag, 2010, roč. 89, č. 4, s. 385-389. ISSN 0939-5555.
 32. DUŠEK, Ladislav, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Daniel KLIMEŠ, Miloš SUCHÝ, Ondřej MÁJEK, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Nedostupnost komplexních klinických dat limituje hodnocení léčebné péče v ČR - návrhy řešení na příkladu onkologických informačních systémů. In Health Technology Assessment. 2010. ISBN 978-80-903431-4-6.
 33. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Neuroendokrinní nádory. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-692-2.
 34. BLAŽKOVÁ, S, A POPRACH, R LAKOMÝ, Ondřej SLÁMA, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie a principy jejich prevence a jejich léčby. In Klinická a radiačná onkológia. I. diel. Martin, Slovensko: OSVETA, 2010. s. 495-511. ISBN 978-80-8063-302-8.
 35. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, J. NEUBAUER, T. NEBESKÝ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Odlišné průběhy recidivující anebo multisystémové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob - popis 22 případů z jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 542-56, 15 s. ISSN 0042-773X.
 36. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Zuzana MIKULKOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Pretreatment hepatocyte growth factor and thrombospondin-1 levels predict response to high-dose chemotherapy for multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie věd Bratislava, 2010, roč. 57, č. 1, s. 29-34. ISSN 0028-2685.
 37. VORLÍČEK, Jiří, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ, Silvia CINGELOVÁ a Ivana NOVÁKOVÁ. Princípy protinádorovej chemoterapie. In Klinická a Radiačná onkológia I, II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 416-472. ISBN 978-80-8063-302-8.
 38. KALVODOVÁ, L., Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM a P. SVAČINA. Psychologický náhled na problémy onkologických pacientů a ošetřujícího týmu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 570-581. ISSN 0042-773X.
 39. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Salvage treatment with upfront melphalan 100 mg/m(2) and consolidation with novel drugs for fulminant progression of multiple myeloma. Annals of hematology. Germany: Springer, 2010, roč. 89, č. 5, s. 483-487. ISSN 0939-5555.
 40. NAVRÁTIL, Milan, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Sepse a septický šok u onkologických a imunokompromitovaných pacientů-diagnostika, terapie. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, č. 6, s. 557-569. ISSN 0042-773X.
 41. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 418 s. Med. ISBN 978-80-7262-648-9.
 42. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Heidi MOCIKOVÁ, L. ŽIKAVSKÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, M. SKOPALOVÁ, Karol BOLČÁK, K. DĚDEČKOVÁ, J. KUBEŠ, Irena ČOUPKOVÁ, Leoš KŘEN, Z. VERNEROVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, J. SOUKUP, K. KLÁSKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a T. KOZÁK. Treatment of advanced stages of Hodgkin lymphoma in the Czech Republic. Sixteen years of cooperation with GHSG (1995-2010). In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.
 43. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Martina ALMASI, Dana KRÁLOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Lucie KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Treatment response to bortezomib in multiple myeloma correlates with plasma hepatocyte growth factor concentration and bone marrow thrombospondin concentration. European Journal of Haematology. 2010, roč. 84, č. 4, s. 332-336. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2009.01396.x.
 44. ADAM, Zdeněk, Martin KOMENDA, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Daniel SCHWARZ a Jiří VORLÍČEK. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 624-8, 5 s. ISSN 0042-773X.
 45. TOMÍŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Zásady nutriční podpory u onkologických pacientů. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 1538-1546. ISBN 978-80-8063-302-8.
 46. 2009

 47. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 48. POUR, Luděk, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Zdeněk ADAM, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Evaluation of HGF and Endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2009, roč. 82, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-3395.
 49. MECHL, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Historie protinádorové chemoterapie. Acta chemotherapeutica. 2009, roč. 18, 2/2009, s. 7-22. ISSN 1335-0579.
 50. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Chronická B-lymfatická leukemie a jí podobné stavy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 746-765, 10 s. ISSN 0042-773X.
 51. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, L. ŽIKAVSKÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Heidi MÓCIKOVÁ, M. SKOPALOVÁ, Karol BOLČÁK, K. DĚDEČKOVÁ, I. ČOUPKOVÁ, Leoš KŘEN, Z. VERNEROVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, J. SOUKUP, L. HYNKOVÁ, M. FOGLOVÁ, M. KALAŠOVÁ-MÁŠLOVÁ, K. KLÁSKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a T. KOZÁK. Léčba pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2009.
 52. KREJČÍ, Marta, Vlastimil ŠČUDLA, Elen TOTHOVA, Miroslava SCHUTZOVÁ, Vladimír KOZA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Viera SANDECKÁ, Dana KRÁLOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse. Clinical Lymphoma & Myeloma. United States: CIG MEDIA GROUP, LP, 2009, roč. 9, č. 6, s. 436-442. ISSN 1557-9190.
 53. DOLEŽAL, T, Marek HAKL, J KOZÁK, M KRŠIAK, J LEJČKO, B SKÁLA, O SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Bolest. 2009, s. 3-36. ISSN 1212-0634.
 54. KOZÁK, Jiří, Tomáš DOLEŽAL, Marek HAKL, Miloslav KRŠIAK, Jan LEJČKO, Bohuslav SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Bolest. Tigis, 2009, roč. 12, Suppl. 2, s. 4-27. ISSN 1212-0634.
 55. PAVLÍK, Tomáš, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Modelling excess mortality associated with most prevalent cancers in the Czech Republic: time trends and the role of anticancer treatment. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 56. KREJČÍ, M., J. MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, M. DOUBEK, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL, M. TOMÍŠKA a J. VORLÍČEK. Outcome of sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning in patients with advanced haematological malignancies. Bone Marrow Transplantation. 2009, roč. 43, Suppl. 1, s. 285. ISSN 0268-3369.
 57. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Petr BRABEC, Petr KLIKA, Miloš SUCHÝ, Milan BLAHA, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Pavel ANDRES, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Vladimír ROUS a Jiří VORLÍČEK. Projekt "Fúze dat Národního onkologického registru a výkazú plátcům zdravotní péče": první výsledky. In EDUKAČNÍ SBORNÍK - XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 3 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 58. DUŠEK, Ladislav, Rostislav VYZULA, Tomáš PAVLÍK, Petr BRABEC, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jindřich FÍNEK a Jiří VORLÍČEK. Sledování nákladné protinádorové terapie Českou onkologickou společností ČLS JEP a sítí komplexních onkologických center ČR. In Edukační sborník. Brno: MOÚ Brno, 2009. s. 201-203. ISBN 978-80-86793-12-2.
 59. NAVRÁTIL, Milan a Jiří VORLÍČEK. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči. Zvětšení lymfatických uzlin. 5.aktualizace. Verlag Dashöfer, 2009. 13 s.
 60. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Terapie fulminantní progrese mnohočetného myelomu:up-front mepfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu a konsolidace novými léky. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 61. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Transplantace krvetvorných buněk. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 738-745. ISSN 0042-773X.
 62. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Up-front salvage treatment with melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma and consolidation with novel drugs. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 63. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Lucie BUREŠOVÁ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib. Clinical lymphoma & myeloma. Dallas, Tex. : United States: Cancer Information Group, 2009, roč. 9, č. 2, s. 151-153, 4 s. ISSN 1557-9190.
 64. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárného pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72, 105(2), s. 1-2. ISSN 1210-7859.
 65. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Onkólogia. Bratislava: Solen, s.r.o., 2009, roč. 4, č. 2, s. 1-2. ISSN 1336-8176.
 66. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, Víťazoslav BELAN, Jiří EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, Běla MALINOVÁ, Ondřej KALITA a Radek LAKOMÝ. Vybrané diagnosticko-léčebné problémy u vysoce maligních gliomů - závěry multidisciplinárního 04. pracovního setkání. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 22, č. 2, s. 80-81. ISSN 1802-128X.
 67. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 767-772. ISSN 0042-773X.
 68. KLABUSAY, Martin, Michaela PEVNÁ, J. KISSOVÁ, Michael DOUBEK, M. HEIDEKEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vzácná diagnóza: CD4+56+ leukémie z dendritických buněk typu DC2. Časopis lékařů českých. 2009, roč. 147, č. 10, s. 511-515. ISSN 0008-7335.
 69. ŠLAMPA, Pavel, Martin SMRČKA, V BELAN, J. EHRMANN, Filip KRAMÁŘ, Jiří VORLÍČEK, B. MALINOVÁ, O. KALITA a Radek LAKOMÝ. Závěry multidisciplinárního pracovního setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2009. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2009. s. 124-125. ISBN 978-80-86793-12-2.
 70. 2008

 71. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK, Igor KISS a D. BRANČÍKOVÁ. Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků. Farmakoterapie. Praha: Farmakon press, 2008, roč. 3, č. 3, 3 s. ISSN 1801-1209.
 72. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie. Transfúze a hematologie dnes. 2008, roč. 3/14, č. 3, s. 131-139, 144 s. ISSN 1213-5763.
 73. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Marian HAJDÚCH a Jiří VORLÍČEK. Cesta k predikcím počtu léčených onkologických pacientů v ČR z populačních a klinických dat. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 204-205. ISBN 978-80-86793-11-5.
 74. KREJČÍ, M., J. MAYER, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ a J. VORLÍČEK. Cyklofosfamid v terapii jaterní steroid-rezistentní GVHD - dlouhodobé výsledky. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 78 - 78. ISSN 1213-5763.
 75. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Pavel ŠTOURAČ, Ingrid VÁŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Časný relaps Hodgkinova lymfomu manifestující se jako paraneoplastická cerebellární degenerace (kazuistika). In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 76. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA Executive Office, Rotterdam, Nizozemí, 2008. s. 561-561. ISSN 0390-6078.
 77. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan MATUŠKA, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti. In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 78. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, František FOLBER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčebné výsledky pacientů s Burkittovým lymfomem, analýza 38 nemocných z jednoho pracoviště. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 73-73. ISSN 1213-5763.
 79. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina LENGEROVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana WINTEROVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika plicních postižení z bronchoalveolární laváže: analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 65-65. ISSN 1213-5763.
 80. RÁČIL, Zdeněk, I. KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Febrilní neutropenie u onkologických nemocných. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 319-326. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 81. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Fertility in male patients with newly diagnosed Hodgkin´s lymphoma. In European Andrology (suplementum). Praha, Česká Republika: Androgeos, 2008. s. 44-44. ISSN 1802-4793.
 82. ADAM, Z., Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 404 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 83. RÁČIL, Zdeněk, I. KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Infekční komplikace u onkologicky nemocných a jejich léčba. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 313-318. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 84. RÁČIL, Zdeněk, J. MAYER, Iva KOCMANOVÁ, B. WÁGNEROVÁ, J. WINTEROVÁ, F. FOLBER, M. LENGEROVÁ, M. MOULIS, D. ŽÁČKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, M. NAVRÁTIL, D. DVOŘÁKOVÁ a J. VORLÍČEK. Invazivní aspergilové infekce u hematoonkologických nemocných: význam jednotlivých diagnostických metod, léčebných postupů a nástin finanční náročnosti léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2008, roč. 54, č. 2, s. 157-168. ISSN 0042-773X.
 85. FOLBER, F., L. ŠMARDOVÁ, J. GOMBOŠOVÁ, M. NAVRÁTIL, I. VÁŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, I. HANKE, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Kazistika agresivního lymfomu prezentujícího se syndromem horní duté žíly a obstrukcí dýchacích cest. 2008.
 86. KLÁSKOVÁ, K., J. MARKOVÁ, Z. KRÁL, L. ŠMARDOVÁ, M. FOGLOVÁ, E: DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, J. VORLÍČEK, H. FLECHTNER a T. KOZÁK. Kvalita života pacientů dlouhodobě přežívajících po léčbě Hodgkinova lymfomu. 2008.
 87. KRÁL, Z., J. MARKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, T. KOZÁK, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Léčba lokalizovaného a středně pokročilého stadia hodgkinova lymfomu podle protokolů německé hodgkinovy skupiny. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 74 - 74. ISSN 1213-5763.
 88. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664, 11 s. ISSN 0042-773X.
 89. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem α,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664. ISSN 0042-773X.
 90. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Z. ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, M. KRESOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, M. SAHMANI, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term aoutcomes of autologous transplantation in 141 multiple myeloma patients: a single centre experience. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 87-87. ISSN 0390-6078.
 91. BRYCHTOVÁ, Y., Marta KREJČÍ, Michael DOUBEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, O. HORKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term results of reduced-intensity allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for 1ST chronic phase CML. 2008.
 92. FOLBER, František, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Má v léčbě akutní lymfoblastické leukemie dospělých místo i autologní transplantace krvetvorných buněk. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, Suppl.1, s. 50-52. ISSN 1213-5763.
 93. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jaroslav STANÍČEK a Jiří VORLÍČEK. Maligní non-hodgkinské lymfomy. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 105-117. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 94. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Z. KRÁL, L. ŠMARDOVÁ, M. KLABUSAY, M. BRABENCOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Mantle CELL lymfom - retrospektivní zhodnocení výsledků léčby a charakteristik souboru 107 pacientů léčených na IHOK FN Brno v letech 1997 - 2007. 2008.
 95. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Milan NAVRÁTIL, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 119-130. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 96. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Nové léky v hematoonkologii. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 331-338, 7 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 97. KOŘÍSTEK, Z., J. ŠTĚRBA, T. KEPÁK, M. NAVRÁTIL, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Odběry PBSC u dětí: 10 let zkušeností jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 54 - 54. ISSN 1213-5763.
 98. PAVLÍK, Tomáš, Petr BRABEC, Daniel KLIMEŠ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Ladislav DUŠEK. Postavení a budoucnost klinických registrů v rámci Národního Onkologického Programu České republiky. In Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 206-207. ISBN 978-80-86793-11-5.
 99. ZAHRADOVÁ, Lenka, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Protinádorová vakcína dendritickými buňkami naloženými Id proteinem u nemocných s mnohočetným myelomem, interní analýza bezpečnosti podání. In Edukační sborník, XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 79-82. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 100. KREJČÍ, M., J. MAYER, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Z. RÁČIL, Z. KOŘÍSTEK, M. NAVRÁTIL a J. VORLÍČEK. Protokol FLAMSA-RIC u vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami - zkušenosti jednoho centra. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 34-35. ISSN 1213-5763.
 101. KLÁSKOVÁ, Katka, Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, Jiří VORLÍČEK, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Quality of live in long-term survivors of Hodgkin lymphoma treated within the GHSG in the Czech Republic: a crosssectional study of patients treated 1995 to 2003. In Annals of Oncology. Glasgow, United Kingdom: European Society of Medical Oncology, 2008. s. 236-236. ISSN 0923-7534.
 102. KLÁSKOVÁ, Katka, Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, Jiří VORLÍČEK, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Quality of live in long-term survivors of Hodgkin lymphoma treated within the GHSG in the Czech Republic: a crosssectional study of patients treated 1995 to 2003. In Onkologie. Basel, Švýcarsko: Karger AG, 2008. s. 178-178. ISBN 978-3-8055-9021-1.
 103. KŘIVANOVÁ, A., R. HÁJEK, M. KREJČÍ, Z. ADAM, I. BUREŠOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, V. SANDECKÁ, M. HOLÁNEK, V. ŠČUDLA, K. INDRÁK, V. MAISNAR, K. HAVLÍKOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 69 - 69. ISSN 1213-5763.
 104. ŽIKAVSKÁ, L., Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, Heidi MOCIKOVÁ, Robert PYTLÍK, Katka KLÁSKOVÁ, Petra ŠTĚPÁNKOVÁ, David BELADA, J. MALÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří VORLÍČEK a Tomáš KOZÁK. Rodinný výskyt maligních lymfoproliferativních onemocnění u pacientů s Hodgkinským lymfomem. Retrospektivní analýza. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 90-90. ISSN 1213-5763.
 105. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Y. BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Sequential regimen of chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with advanced haematological malignancies. Bone marrow transplantation. 2008, roč. 41, č. 1, s. 110-110.
 106. KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 139-145. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 107. ŠMARDOVÁ, Lenka, Lucie KŘIKAVOVÁ, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 137-142. ISBN 978-80-247-1749-4.
 108. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 115-117. ISBN 978-80-247-1749-4.
 109. KLABUSAY, Martin, Michaela PEVNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Monika HEIDEKEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vzácná diagnóza: CD4+56+ leukémie z dendritických buněk typu DC2. Časopis lékařů českých. Czech republic: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 2008, č. 147, s. 511-515. ISSN 0008-7335.
 110. 2007

 111. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Acyklovir v dávce 400mg denně je dostatečný pro profylaxi herpetické infekce při léčbě Velcade. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 74-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
 112. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Akutní lymfatická leukémie dospělých. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 99-102. ISBN 978-80-7262-453-9.
 113. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Akutní myeloidní leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 55-64, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 114. KRÁL, Zdeněk, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Anaplastický velkobuněčný lymfom: naše zkušenosti a výsledky. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 98. ISBN 978-80-7346-078-5.
 115. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Andrea JANÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace periferních kmenových buněk krvetvorby u nonhodgkinských lymfomů - výsledky jednoho pracoviště. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 56. ISBN 978-80-7346-078-5.
 116. KŘIVANOVÁ, Andrea, M. KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ADAM, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Could Velcade show the benefit over the autologous retransplantation in relapsing multiple myeloma? In Haematologica 2007. 2007.
 117. LENGEROVÁ, Martina, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Časná detekce invazivní aspergilózy u hematoonkologických pacientů pomocí PCR a realitime PCR. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 89-90. ISBN 978-80-7346-078-5.
 118. DOUBEK, Michael, Daniela ŽÁČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Dasatinib a jeho postavení v léčbě chronické myeloidní leukémie. Revizní a posudkové lékařství. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 10, č. 2, s. 60-64. ISSN 1214-3170.
 119. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Dendritic cell counts and their subsets during treatment of multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, roč. 54, č. 4, s. 297-303. ISSN 0028-2685.
 120. PALÁSEK, Ivo, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk RÁČIL, Marek BORSKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Detekce molekulárního relapsu (MR) akutní myeloidní leukémie (AML) častým a pravidelným sledováním minimální zbytkové nemoci (MRD) prostřednictvím molekulárních markerů v různých buněčných populacích a léčba molekulárního relapsu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 121. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, J. NEUBAUER a L. POUR. Difúzní velkobuněčný B-Lymfom – nejčastější zástupce ze skupiny agresivních maligních nehodgkinských lymfomů. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 175-180, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 122. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a M. DOUBEK. Esenciální (primární) trombocytémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 121-126, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 123. ADAM, Zdeněk, Karol BOLČÁK, J. STANÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, J. PRÁŠEK, J. NEUBAUER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, Ltd., 2007, roč. 54, č. 6, s. 536-540. ISSN 0028-2685.
 124. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 125. POUR, Luděk, Miroslav PENKA, Zdeněk ADAM, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Hepatocytární růstový faktor a thrombospondin jsou vhodnými kandidáty pro monitoring angiogenze u pacientů s mnohočetným myelomem léčených autologní transplantací. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 10-10. ISBN 978-80-7346-078-5.
 126. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Z. KRÁL. Hodgkinův lymfom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 183-186, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 127. KŘIVANOVÁ, Andrea, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Horečka nejasné etiologie. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 265-281. ISBN 978-80-7262-453.
 128. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. TOMÍŠKA, M. DOUBEK a L. POUR. Hypereozinofilní syndrom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 131-140, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 129. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Chronická idiopatická myelofibróza. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 127-130, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 130. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Chronická myeloidní leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 105-110, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 131. KRÁL, Zdeněk, Jana MARKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER, Tomáš KOZÁK a Jiří VORLÍČEK. Léčba lokalizovaného a pokročilého stádia Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skkupiny pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 35. ISBN 978-80-7346-078-5.
 132. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, J. NEUBAUER, J. STÁNÍČEK, K. BOLČÁK a K. DVOŘÁK. Maligní lymfomy obecně. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 143-152, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 133. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. s. 191-223.
 134. KŘIVANOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Může být Velcade účinnější než autologní retransplantace u nemocných s relabujícím/progredujícím mnohočentým myelomem? In Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 75-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
 135. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a L. POUR. Mycosis Fungoides – Příklad kožního T-Lymfomu s nízkou agresivitou nemoci. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 173-487. ISBN 978-80-7262-453-9.
 136. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L POUR. Myeloproliferativní nemoci obecně. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 103-104, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 137. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Petr ZEMÁNEK, Daniel SCHWARZ, Petr BRABEC, Ladislav DUŠEK a Jiří VORLÍČEK. Národní onkologický program ČR on-line a webová mapa onkologických center. In Edukační sborník: XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 46-47, 411 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 138. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 139. FADRUS, Pavel, Ondřej SLÁMA, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. In Paliativní medicína pro praxi. Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 140. SLÁMA, Ondřej a Lukáš PRUDIL. Právní aspekty paliativní péče. In SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 323-328, 5 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
 141. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prevence poškození ovariálních funkcí aplikací analog gonadoliberinu u pacientek léčených pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
 142. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Igor CRHA, Zdeněk KRÁL, Pavel VENTRUBA a Jiří VORLÍČEK. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/Teh Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 143. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař. 2007, roč. 87, č. 9, s. 531-536, 7 s. ISSN 0032-6739.
 144. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. PENKA, G. CHLUPOVÁ a L. POUR. Příznaky krevních chorob a základní vyšetřovací metody. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 23-24, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 145. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Real-time PCR diagnostics failure caused by nucleotide variability withing exos 4 of human cytomegalovirus major immediate-early gene. Journal of Clinical Microbiology. 2007, roč. 45, č. 3, s. 1042-1044. ISSN 0095-1137.
 146. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, E. VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Salvage treatment with Melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma. In Hematologica/The hematology Journal, 2007; Vol.92, suppl.1. 2007. ISSN 0390-6078.
 147. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, A. SVOBODNÍK, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2007, roč. 54, č. 2, s. 143-148. ISSN 0028-2685.
 148. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Leoš ŠATAVA, Jiří SVOBODA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie I. A - L. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 987 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 149. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 150. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 151. KLABUSAY, M., V. SUKOVÁ, Z. KOŘÍSTEK, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Subpopulace CD34+ buněk a jejich význam pro přihojení štěpu u příbuzenských alogenních trasplantací periferních kmenových buněk. Vnitřní lékařství. Praha, 2007, roč. 53, č. 6, s. 646-651. ISSN 0042-773X.
 152. KŘIVANOVÁ, Andrea, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří VORLÍČEK. Teplota nejasné etiologie: příčiny a diagnostický postup. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 2, s. 169-178. ISSN 0042-773X.
 153. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a L. POUR. Vlasatobuněčná leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 169-171, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 154. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a L. POUR. Vysoce agresivní lymfomy. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 181-182, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 155. KREČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoká efektivita a nízká toxicita pulsního cyklofosfamidu u jaterní steroid-rezistentní reakce štěpu proti hostiteli. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-7346-078-5.
 156. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Luděk POUR, Vladimír MAISNAR, Miloš TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jiří VORLÍČEK. Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 157. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Záchranný režim u fulminantní progrese mnohočetného myelomu: melfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.
 158. 2006

 159. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří VORLÍČEK. Cardiac function and cardiopulmonary performance in patients after treatment for non-Hodgkin's lymphoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2006, roč. 53, č. 2, s. 174-181. ISSN 0028-2685.
 160. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Cardiopulmonary exercise tests in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. Leukemina and Lymphoma. 2006, roč. 47, č. 5, s. 843-851.
 161. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Z POSPÍŠIL, Zdeněk RÁČIL, Dana DVOŘÁKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Ondřej HORKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK, T DOLEŽAL a Jiří VORLÍČEK. Clinical outcomes and direct hospital costs of reduced-intensity allogeneic transplantation in chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2006, roč. 38, č. 7, s. 483-491. ISSN 0268-3369.
 162. MAYER, Jiří, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, M. NAVRÁTIL, L. KŘEN, S. PALŠA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ, V. KOHÚTOVÁ, Jiří VORLÍČEK, L. GROCH, J. MELUZÍN, P. RAUŠER a M. VLAŠÍN. Continuous infusion instead of repeated boluses of bone marrow-derived mononuclear cells into the coronary arteries. In 32nd Annual meeting of the European group for blood and marrow transplantation, Hamburk, Německo. 2006.
 163. ADAM, Zdeněk, J. BEDNAŘÍK, J. NEUBAUER, R. CHALOUPKA, Z. FOJTÍK, J. VANÍČEK, Luděk POUR, Z. ČERMÁKOVÁ, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, J. ŠTRAUB, M. SCHÜTZOVÁ, E. GREGORA, M. WEINREB, Katrin STUCHLÍKOVÁ, J. STANÍČEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. 2, s. 11-31. ISSN 0042-773X.
 164. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Z KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Evaluation of early and chronic cardiotoxicity adult patients treated for Hodgkin´s disease with ABVD regimen. Neoplasma. 2006, roč. 53, č. 1, s. 586-590.
 165. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, A KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER a Jiří VORLÍČEK. Exathema and herpes zoster infection during Velcade use incidence, treatment and profylaxis. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 443. ISSN 0390-6078.
 166. TRBUŠEK, Martin, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Viera KUHROVÁ, Dita MENTZLOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER, Miluše SVITÁKOVÁ, Věra LINKOVÁ, Jiří ZAČAL a Jitka KUJÍČKOVÁ. Inactivation of p53 and deletion of ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation. Leukemia. 2006, roč. 2006, č. 20, s. 1159-1161. ISSN 0887-6924.
 167. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, I VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jindřich ŠPINAR. Kardiopulmonální výkonnost a kvalita života u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2006, roč. 15, č. 2. ISSN 1210-5481.
 168. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Kardiopulmonální výkonnost u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 45.
 169. MALČÍKOVÁ, Jitka, S. PEKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, L. TOMŠÍKOVÁ, D. MENTZLOVÁ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Martin TRBUŠEK. Komplexní analýza statusu p53 u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií (B-CLL). In XX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2006.
 170. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Zdeněk BOLELOUCKÝ, L. KALVODOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Léčba bolesti - neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti. Vnitřní lékařství. Praha, 2006, roč. 52, Suppl. 3, s. 65-81. ISSN 0042-773X.
 171. DOLEŽAL, T., Marek HAKL, J. KOZÁK, Miloslav KRŠIAK, J. LEJČKO, B. SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti. Bolest. Praha: Tigis, 2006, roč. 9, Suppl. 3, s. 9-18. ISSN 1212-0634.
 172. DOLEŽAL, T., Marek HAKL, J. KOZÁK, Miloslav KRŠIAK, J. LEJČKO, B. SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Bolest. Praha: Tigis, 2006, roč. 9, Suppl. 3, s. 4-8. ISSN 1212-0634.
 173. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Václav CHALOUPKA a Jiří VORLÍČEK. Pozdní kardiotoxicita u nemocných léčených pro maligní lymfomy chemoterapií s doxorubicinem. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 23-24, 1 s.
 174. ADAM, Zdeněk, Karol BOLČÁK, Jaroslav STANÍČEK, Luděk POUR, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Jiří PRÁŠEK, Jiří NEUBAUER, Iveta MARESCHOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 52, č. 3, s. 207-214. ISSN 0042-773X.
 175. KVAPIL, F., Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Zdeněk KALA, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Splenektomie v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění - indikace, komplikace a výsledky z jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006, roč. 12, č. 3, s. 146-152, 6 s. ISSN 1213-5763.
 176. MAYER, Jiří, Martin KLABUSAY, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Milan NAVRÁTIL, Leoš KŘEN, Stanislav PALŠA, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ, Viera HRABČÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Ladislav GROCH, Jaroslav MELUZÍN, Michal RAUŠER a Michal VLAŠÍN. Srovnání kontinuální infuse a bolusové aplikace mononukleárních buněk kostní dřeně do koronárních arterií při infarktu myokardu. In 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 2006.
 177. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, M NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Srovnání plazmatických hladin B-natriuretického peptidu s echokardiografickými ukazateli funkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 6, s. 563-570.
 178. ELBL, Lubomír, Z KRÁL, Iva TOMÁŠKOVÁ, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, František JEDLIČKA, I VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. The evaluation of acute and early cardiotoxicity in survivors of Hodgkin´s disease treated by ABVD or BEACOPP regimens. Journal of Chemotherapy. 2006, roč. 4, č. 18, s. 20-29. ISSN 112000X.
 179. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, František JEDLIČKA, Jiří VORLÍČEK, L MALASKOVA, Jindřich ŠPINAR a Petr KALA. The relationship between echocaqrdiographic features and brain natriuretic peptide in patients with late anthracycle - induced cardiotoxicity. European Journal of Echocardiography. 2006, roč. 7, suppl.1, s. 35.
 180. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. The role of cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. European Journal of Echocardiography. 2006, roč. 7, suppl., s. 169.
 181. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, M KREJČÍ, M NAVRÁTIL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vliv vysokodávkové chemoterapie s následnou transplantací krvetvorných buněk na funkci levé komory srdeční u nemocných s maligními lymfomy léčenými doxorubicinem v primární chemoterapii. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 3, s. 221-231.
 182. 2005

 183. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Analýza aktivity proteinu p53 pomocí oligonukleotidových a proteinových čipů. In XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc. 2005.
 184. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Cílená léčba v onkologii. Remedia. 2005, roč. 15, 4-5, s. 390-404.
 185. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. In 3rd International Symposium on the Clinical Use of Cellular Product – Cellular Therapy 2005. 2005.
 186. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. 2005.
 187. KRÁLÍKOVÁ, E., Svatopluk BÝMA, R. CIFKOVÁ, R. ČEŠKA, V. DVOŘÁK, Jana HAMANOVÁ, Karel HORKÝ, Jaromír HRADEC, Stanislav KONŠTACKÝ, S. KOS, Rom KOSTŘICA, M. KUNEŠOVÁ, M. KVAPIL, K. LANGROVÁ, Ondřej MAYER, V. PETRŮ, P. POPOV, Jiří RABOCH, Hana ROSOLOVÁ, K. ROZTOČIL, P. SUCHARDA, Jiří VORLÍČEK a Jiří WIDIMSKÝ. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 327-333. ISSN 0008-7335.
 188. VORLÍČEK, Jiří. Editorial. Postgraduální onkologie. 2005, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 1801-1322.
 189. POUR, Luděk, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Evaluation of hepatocyte growth factor and endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture. Haematologica/the hematology journal. Pavia, 2005, roč. 2005, S 1, s. 170-170, PO.914. ISSN 0390-6078.
 190. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Jana SMEJKALOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Darina OČADLÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Immunomonitoring after idiotype protein-KLH vaccination in patients with multiple myeloma relapse. In 10th Congress of the European Hematology Association. 2005. ISBN 0390-6078.
 191. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In Annals of Oncology. United Kingdom: The European Society of Medical Oncology, 2005. s. 198-199. ISSN 0923-7534.
 192. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Vladimíra KALÁBOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2005, roč. 18, č. 2, s. 59-63. ISSN 0862-495X.
 193. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Jiří VORLÍČEK a Martin MISTRÍK. Kostní nádorová choroba. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 296 s. ISBN 80-247-1357-8.
 194. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Aleš ČERMÁK. Kostní nádorová choroba; kapitola 5: indikace a klinická účinnost bisfosfonátů. In Kostní nádorová choroba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 55-67. ISBN 80-247-1357-8.
 195. VORLÍČEK, Jiří. Lidé získali pseudopocit nesmrtelnosti. Komfort. 2005, č. 3.
 196. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing autologous transplantation. In 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 2005.
 197. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Tomáš BÜCHLER, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Mycophenolate mofetil for treatment of acute and chronic steroid-refractory graft-versus-host disease. Annals of Hematology. 2005, č. 84, s. 681-685.
 198. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Obecná onkologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 442 s. ISBN 80-210-3574.
 199. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMIŠKA. Obecné principy léčby nádorové nemoci a problémy rozhodování o léčbě cytostatiky u biologicky starších osob. Česká geriatrická revue. 2005, roč. 3, č. 2, s. 5-16.
 200. BÜCHLER, Tomáš, Marta KREJČÍ, Adam SVOBODNÍK, J. MINAŘÍK, J. BAČOVSKÝ, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors durig high-dose chemoterapy. The Hematology Journal. 2005, č. 5, s. 559-564. ISSN 1061-6128.
 201. BÜCHLER, Tomáš, Marta KREJČÍ, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, J. MINAŘÍK, J. BAČOVSKÝ, V. ŠČUDLA, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy. The hematology journal. England: Nature Publishing Group, 2005, roč. 5, č. 7, s. 559-564. ISSN 1466-4860.
 202. VORLÍČEK, Jiří a Ondřej SLÁMA. Paliativní medicína - historie a současnost. Sanquis. 2005, roč. 41, č. 10, s. 34-35.
 203. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladimíra KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
 204. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladka KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis Lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
 205. POSPÍŠILOVÁ, Yvona, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 479-481. ISSN 0042-773X.
 206. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 162-169. ISSN 1213-5763.
 207. KREJČÍ, Marta, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK, A. SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2005, roč. 35, č. 2, s. 159-164. ISSN 0268-3369.
 208. MALÁSKA, Jan, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMIŠKA, Ludmila MALÁSKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prokalcitonin v intenzivní péči v hematoonkologii – naše zkušenosti. In XIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, 15.-18.6.2005. 2005.
 209. JANOUŠEK, Stanislav, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH, Petr KALA, Milan KAMÍNEK, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Martin POLOCZEK, M. NAVRÁTIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Martin KLABUSAY, J. VINKLÁRKOVÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Jiří MAYER, Jiří PRÁŠEK, Jiří VÍTOVEC, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK a Jiří ADLER. Průběžné výsledky randomizované studie intrakoronární transplantace autologních kmenových buněk u akutního srdečního infarktu. Pacienti s AIM levé komory. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 10, s. 1165-1166.
 210. TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Přehled metabolických komplikací u maligních chorob. Postgraduální medicína. 2005, č. 7, s. 257-268. ISSN 1801-1322.
 211. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Šárka SEDLÁČKOVÁ. Přehled protinádorové léčby. Praktické lékarenství. 2005, č. 2, s. 76-80.
 212. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Skin lesions induced by bortezomib. In 10th Congress of EHA. 2005.
 213. LENGEROVÁ, Martina, Pavlína VOLFOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Úskalí diagnostiky cytomegaloviru polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2005, roč. 11, č. 6, s. 204-210.
 214. 2004

 215. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, O. HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, V. KINCL, Jiří ADLER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří VÍTOVEC a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor et vasa. Praha: Praha publishing, 2004, roč. 46, č. 8, s. 384-388, 6 s. ISSN 0010-8650.
 216. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Roman PANOVSKÝ, Ota HLINOMAZ, Ivan HORŇÁČEK, Martin KLABUSAY, Jiří PRÁŠEK, Milan KAMÍNEK, Jaroslav STANÍČEK, Vladimír KINCL, Jiří ADLER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Jiří VÍTOVEC a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu. Cor et vasa. Praha, 2004, roč. 46, č. 8, s. 384-388, 400 s. ISSN 0010-8650.
 217. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Bolest a možnosti jejího léčení. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 31-59. ISBN 80-0279-7.
 218. BÜCHLER, Tomáš, Libor ČERVINEK, O. BĚLOHLÁVEK, KANTOROVÁ, Marek MECHL, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Brief Report. Lagerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System Involvement: Up by FDG-PET During Treatment With Cladribine. Pediatr Blood Cancer. 2004, č. 43, s. 1-3.
 219. SKŘIČKOVÁ, Jana. Bronchogenní karcinom (41-62). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II vydání. Praha: Grada Publishing Praha, 2004. s. 692. ISBN 80-86793-01-X.
 220. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 69 - 76. ISBN 80-210-3395-9.
 221. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA a Jiří VORLÍČEK. Data base for health technology assessment (HTA) in oncology - an educational model for HTA information background. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 25 - 46. ISBN 80-210-3395-9.
 222. DUŠEK, Ladislav, Jan ŽALOUDÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinickká onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, Suppl 2004, s. 11-26. ISSN 0862-495X.
 223. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizoavné a přepracované vydání: Vlasatobuněčná leukemie. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 463-469. ISBN 80-247-0896-5.
 224. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 648 s. ISBN 80-247-0896-5.
 225. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Agresivní maligní lymfomy. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 481-485. ISBN 80-247-0896-5.
 226. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Difuzní velkobuněčný B-lymfom. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 485-493. ISBN 80-274-0896-5.
 227. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Chronická B-lymfatická leukemie. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 453-463. ISBN 80-247-0896-5.
 228. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Mycosis fungoides, Sézaryho syndrom a další kožní nemoci. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 475-481. ISBN 80-247-0896-5.
 229. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Nehodgkinské maligní lymfomy nízké agresivity. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 439-447. ISBN 80-247-0896-5.
 230. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Vysoce agresivní lymfomy. Praha: Grada Publishing, 2004. 463-469. ISBN 80-247-0896-5.
 231. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Folikulární lymfomy. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 447-453. ISBN 80-247-0896-5.
 232. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Hodgkinova choroba. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 497-511. ISBN 80-247-0896-5.
 233. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK a Jiří VORLÍČEK. HTA v onkologii: datové zdroje a parametrické záznamy. Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, s. 39-44. ISSN 0862-495X.
 234. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Hana VIŠŇOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2004. s. 25-25. ISSN 1466-4860.
 235. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. J. for the Czech Myeloma Group: Second Autologus Transplantation for Multiple Meloma Patients Relapsing afther the First Autograft - a Pilot Study for the Experimental Maintenance Therapies. Onkologie. 2004, č. 27, s. 275-279.
 236. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Jaká je dávka klodronatu pro pacienty s maligní osteolýzou ? Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, č. 17, s. 180-183. ISSN 0862-495X.
 237. MELUZÍN, Jaroslav, Ladislav GROCH, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Jiří VÍTOVEC, Ota HLINOMAZ, Martin KLABUSAY a Jiří SEMÉNKA. Klinické zkušenosti s autologní transplantací dřeňových buněk v kardiologii. Cor et Vasa. 2004, roč. 46, č. 4, s. 58. ISSN 0010-8650.
 238. BÜCHLER, Tomáš. Langerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System. 2004. 1-3. Pediatr Blood Cancer, 43.
 239. VORLÍČEK, Jiří. Lesk a bída onkologie. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 50, S1, s. 9-22. ISSN 0042-773X.
 240. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Lymfomy asociované s mukózní tkání - MALT - lymfomy a ostatní lymfomy zažívacího traktu. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 469-475. ISBN 80-247-0896-5.
 241. ŠPELDA, Stanislav a Jana SKŘIČKOVÁ. Maligní mezoteliom (63-68). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. Praha: Grada Publishing Praha, 2004. s. 63-68. ISBN 80-86793-01-X.
 242. DOLEŽAL, Tomáš, Marek HAKL, Jiří KOZÁK, Miloslav KRŠIAK, Jan LEJČKO, Bohumil SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 4, s. VII-XVI, 10 s. ISSN 1214-2158.
 243. DOLEŽAL, Tomáš, Marek HAKL, Jiří KOZÁK, Miloslav KRŠIAK, Jan LEJČKO, Bohumil SKÁLA, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti. Anesteziologie & Intenzivní medicína. ČLS J.E.Purkyně Praha, 2004, roč. 15, č. 4, s. I-VI, 6 s. ISSN 1214-2158.
 244. KISS, Igor, Jana SKŘIČKOVÁ, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jiří TOMÁŠEK, Šárka SEDLÁČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Model parametrického hodnocení vývoje onkologického pacienta v reálném klinickém provozu a čase - případová studie karcinom kolorekta. Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2004, roč. 17, supp, s. 64-67. ISSN 0862-495.
 245. INDRÁK, Karel, Ladislav DUŠEK, Marie JAROŠOVÁ, K. SIČOVÁ, Jan MUŽÍK, T. SZOTKOWSKI, Jiří VORLÍČEK, J. VOGLOVÁ a Jiří MAYER. Model populaního klinického registru umožujícího hodnocení léebné pée - projekt alert. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, Supp 2004, s. 79-83. ISSN 0862-495X.
 246. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nevolnost a zvracení v paliativní medicíně. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 73-86. ISBN 80-0279-7.
 247. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Aleš ČERMÁK a Dana DVOŘÁKOVÁ. Obecná onkologie; kapitola 4: Nádorové markery. In Obecná onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 98- 107. Obecná onkologie. ISBN 80-210-3574-9.
 248. HUSA, Petr. Paliativní léčba v infekčním lékařství. In VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 295-307. 2028. ISBN 80-247-0279-7.
 249. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Yvona POSPÍŠILOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. Praha: Grada, 2004. s. 331-338, 9 s. Paliativní medicína,2.vydání. ISBN 80-2470279-7.
 250. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. GRADA: Grada, 2004. s. 331-338. 2. ISBN 80-247-0279-7.
 251. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína, druhé přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 537 s. ISBN 80-0279-7.
 252. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, A. ČERMÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Igor KISS a I. CRHA. Paliativní medicína. Druhé, přepracované a dopněné vydání: Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 241-270, 29 s. ISBN 80-0279-7.
 253. KISS, Igor, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Šárka SEDLÁČKOVÁ. Parametrický záznam diagnostiky a léčby onkologického pacienta se solidním nádorem-potřeba a současné možnosti. Klinická onkologie. ČLS J.E. Purkyně: Aps Brno, 2004, roč. 17, supp., s. 57-60. ISSN 0862-495X.
 254. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 448-451. ISBN 80-7262-255-2.
 255. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Patří chemoprofylaxe maligních nemocí do standardní péče nebo je stále věcí klinického výzkum ? Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2004, roč. 6, č. 2, s. 126-129. ISSN 1212-4184.
 256. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii (jíroveci) pneumonia (PCP) in ICU patients with hematological malignancies. European Respiratory Journal. 2004, supp 48, č. 24, s. 549. ISSN 0904-1850.
 257. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii (jíroveci) pneumonia (PCR) in ICU patients with hematological malignancies. In European Respiratory Journal. Glasgow: ERS, 2004. s. 548. ISBN 0904-1850.
 258. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří MAYER, Ladislav GROCH, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK a Jiří VÍTOVEC. Regeneration of a damaged myocardium by autologous bone marrow cell transplantation. Cor Vasa. 2004, roč. 46, č. 11, s. 537-543. ISSN 0010-8650.
 259. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Karel INDRÁK, Rostislav VYZULA, Jan ŽALOUDÍK a Jiří VORLÍČEK. Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. 2004. s. 39-45.
 260. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Second autologous transplantation for multiple myeloma patients relapsing after the first autograft -- a pilot study for the evaluation of experimental maintenance therapies. Report of the prospective non-randomized pilot study of the Czech Myeloma Group. Onkologie. Switzerland: Karger, 2004, roč. 27, č. 3, s. 275-279. ISSN 0378-584X.
 261. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Syndrom míšní komprese. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 437-440. ISBN 80-7262-255-2.
 262. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Pavel ŠTOURAČ, Vladimír VAŠKŮ a Šárka SKORKOVSKÁ. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2004, roč. 6, č. 4, s. 364-372. ISSN 1212-4184.
 263. INDRÁK, Karel, Ladislav DUŠEK, Marie JAROŠOVÁ, Kateřina SIČOVÁ, Jan MUŽÍK, T. SZOTKOWSKI, Jiří VORLÍČEK, Jaroslava VOGLOVÁ, J. ČERMÁK, T. KOZÁK, Jiří MAYER, J. MALÝ, P. CETKOVSKÝ, V. KOZA, Kyra MICHALOVÁ, J. HUBÁČEK, I. BUCHTOVÁ, J. MAALOUFOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Jana KOPTÍKOVÁ a Petr PAVLIŠ. The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry. In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 55 - 68. ISBN 80-210-3395-9.
 264. BABIČKOVÁ, Lenka a Jana SKŘIČKOVÁ. Thymom (69-74). In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 69-74. ISBN 80-86793-01-X.
 265. VORLÍČEK, Jiří. Úvod do problematiky paliativní medicíny. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 19-28. ISBN 80-0279-7.
 266. BÜCHLER, Tomáš, Libor HANÁK, Jana SMEJKALOVÁ, Ludmila KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti z klinické studie. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, č. 2, s. 64-67.
 267. BÜCHLER, Tomáš, Libor HANÁK, Jana SMEJKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem - První zkušenosti z klinické studie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 17, č. 2, s. 64-67. ISSN 0862-495X.
 268. VORLÍČEK, Jiří. Základní principy diagnostiky a léčby jednotlivých symptomů. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 29-31. ISBN 80-0279-7.
 269. 2003

 270. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína a onkologie. In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. první. Praha: Grada publishing, 2003. s. 765-770. ISBN 80-247-0677-6.
 271. KLABUSAY, Martin, Věra SUKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Analýza fenotypu a kinetiky subpopulací CD34+ buněk a lymfocytů dárců periferních hematopoetických kmenových buněk pro alogenní transplantace. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 142, č. 7, s. 410-416. ISSN 0008-7335.
 272. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jan KUBEK, Lubomír ELBL, Alena BULIKOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VORLÍČEK a Yvona BRYCHTOVÁ. Eozinofilie, idopatický hyperozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 5, s. 471-487. ISSN 1212-4184.
 273. OBOŘILOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Petr PAVLÍK, Alena BULIKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Hemofagocytární syndrom. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 3, s. 210-216. ISSN 0042-773X.
 274. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Taťána ČERNOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Incidence of Hodgkins lymphoma in the lung, an infrequent case of pulmonary infiltration without mediastinal lymphadenopathy. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2003. s. 286-286. ISSN 1466-4860.
 275. SLÁMA, Ondřej, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Léčba bolesti u onkologických nemocných. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 1, s. 75-84. ISSN 1212-4184.
 276. VORLÍČEK, Jiří, Libor PÁČ, Svatopluk ČECH, Nataša HONZÍKOVÁ, Blanka SOCHOROVÁ, Eva TÁBORSKÁ, Jiří VÍTOVEC, Jindřich VOMELA a Jan ŽALOUDÍK. Lékařská fakulta MU v letech 1997-2002. První. Brno: Lékařská fakulta, 2003. 61 s. ISBN 80-210-3059-3.
 277. BÜCHLER, Tomáš, Roman HÁJEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, R. MUSILOVÁ, L. BOURKOVÁ, Zbyněk ČECH, P. VÁNOVÁ, L. TŮZOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Low antigen-dependent activity of T cells after repeated stimulation using dendritic cells and expansion with interleukin-2. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2003, roč. 50, č. 5, s. 345-349. ISSN 0028-2685.
 278. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Aleš ČERMÁK a Miroslava NEKULOVÁ. Nádorové markery. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. s. 195-204. n/a. ISBN 80-247-0677-6.
 279. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha Publishing: Grada, 2003. 788 s. ISBN 80-247-0677-6.
 280. TOMIŠKA, Miroslav, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Palliative treatment of cancer anorexia with oral suspension of megestrol acetate. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 227-234.
 281. VORLÍČEK, Jiří. Sdělování onkologické diagnózy. Sestra. Praha: MONA s.r.o., 2003, č. 2, s. 35-36. ISSN 1210-0404.
 282. HABER, Jan, Jiří VORLÍČEK, Jan ČERMÁK, Pavel KLENER, Vladimíra MAREŠOVÁ, Miroslav RYSKA a Jan ŠVIHOVEC. Stanovisko odborných společností k indikaci a použití antimykotik se systémovým účinkem. Transfúze a hematologie dnes. 2003, roč. 9, č. 3, s. 103-109.
 283. ŽALOUDÍK, Jan a Jiří VORLÍČEK. Stanovisko onkologů k systémové enzymoterapii. Zdravotnické noviny. Praha, 2003, č. 32, s. 18. ISSN 0044-1996.
 284. ADAM, Zdeněk, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA, Zdeněk FOJTÍK, ŠŤOURAČ, VAŠKŮ, SKORSKOVSKÁ, Tomáš BÜCHLER a Miroslav TOMIŠKA. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. s. 127-154, 788 s. ISBN 80-247-0677-6.
 285. HÁJEK, Roman, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, Eva KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Treatment of Chronic Myeloid Leukemia with Autologous Transplantation Using Peripheral Blood Stem Cells or Bone Marrow Cultured in IL-2 Followed by IL-2, GM-CSF and IFN-a Administration. Medical Oncology. 2003, roč. 20, č. 1, s. 69-76.
 286. HÁJEK, Roman, D. ŽÁČKOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, E. KRAHULCOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, J. ADLER, E. JANOVSKÁ, Karel INDRÁK, E. FABER, M. DOUBEK, M. KLABUSAY, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, L. BOURKOVÁ, L. DUŠEK, Iveta MARESCHOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Treatment of chronic myeloid leukemia with autologous transplantation using peripheral blood stem cells or bone marrow cultured in IL-2 followed by IL-2, GM-CSF, and IFN-alpha administration. Medical oncology. United States: Humana Press Inc.,, 2003, roč. 20, č. 1, s. 69-76. ISSN 1357-0560.
 287. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Využití Rituximabu v léčbě chronické lymfatické leukémie. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2003, roč. 16, č. 4, s. 178-183. ISSN 0862-495X.
 288. ADAM, Z., Jiří VORLÍČEK, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Igor KISS a Jana SKŘIČKOVÁ. Vývoj účinnosti onkologicé léčby a nákladů na ni (pohled zpět a zamyšlení do let budoucíc).V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. 5 s. ISBN 80-247-0677-6.
 289. 2002

 290. FIŠEROVÁ, Anežka, Roman HÁJEK, Vladimíra HOLUBOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří SOBOTKA, Lucie KOVÁŘOVÁ, Romana MUSILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Iveta MARESCHOVÁ, Pavlína VÁŇOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Detection of 13q abnormalities in multiple myeloma using immunomagnetically selected plasma cells. Neoplasma. 2002, roč. 49, č. 5, s. 300-306.
 291. ADAM, Z., Jiří VORLÍČEK a Hana HRSTKOVÁ. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. In Učebnice : Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. ČR: Grada 2002, 2002. s. 517-521. ISBN 80-7169-792-3.
 292. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada, 2002. 604 s. ISBN 80-7169-792-3.
 293. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2002. 612 s. ISBN 80-7169-792-3.
 294. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiři MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčba infekčních postižení plic u imunokompromitovaných nemocných. In Studia Pneumologica et Phtiseologica. Olomouc: Trios, Praha, 2002. s. 67. ISBN 1213-810X.
 295. ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 21 s. ISBN 80-210-2778-9.
 296. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Karel DVOŘÁK a Nina HEJLOVÁ. Diferenciální diagnostika zvětšených uzlin. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2002, roč. 4, č. 2, s. 123-134. ISSN 1212-0634.
 297. KEPÁK, Tomáš, Zdeněk PAVELKA, Hana HRSTKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Igor KISS, Jan ŽALOUDÍK, Jiří VORLÍČEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Dlouhodobá dispenzární péče po léčbě nádorových onemocnění v dětství v rámci univerzitního onkologického centra Brno (UOC). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2002, roč. 15, č. 6, s. 234.
 298. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu vypracované anglickou hematologickou společností v roce 2001. Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.o.r. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 48-68. ISSN 0862-495X.
 299. VORLÍČEK, Jiří a Ondřej SLÁMA. Existuje benigní chronická bolest? Medicína po promoci. Praha: Mez.med.nakl.s.r.o., 2002, roč. 3, č. 2, s. 7. ISSN 1218-2583.
 300. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, S. VOSTREJŠOVÁ a V. BENČÍKOVÁ. léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací periferních kmenových buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa nebo interferonem alfa a dexametazonem. Klinická onkologie - Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 21-27. ISSN 0862-495.
 301. ADAM, Jiří VORLÍČEK a Hana HRSTKOVÁ. Leukémie v dětském věku. Speciální onkologie - učební texty. ČR: MU v Brně, 2002, roč. 2002, kap.č.59, s. 507-510. ISBN-80-7169-.
 302. SLÁMA, Ondřej a Jiří VORLÍČEK. Možnosti podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně. Lékařské listy. Praha: Mona s.r.o., 2002, roč. 51, č. 25, s. 26-27. ISSN 0044-1996.
 303. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Drahomír HORKÝ, J. DOUBEK, Zdeněk RÁČIL a Jiří VORLÍČEK. Možnosti profylaxe mykotických infekcí u onkologicky nemocných s přihlédnutím k toxicitě antimykotických léků. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnosti JEP, 2002, roč. 48, č. 3, s. 248-254. ISSN 0042-773X.
 304. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nutriční podpora onkologických nemocných. Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2002, roč. 4, č. 2, s. 143-150. ISSN 1212-4184.
 305. TOMIŠKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, František SALAJKA a Jiří VORLÍČEK. Perorální suspenze Megestrol Acetátu v léčbě anorexie u pokročilého nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 2, s. 67-71. ISSN 0862-495X.
 306. LINHARTOVÁ, Věra a Jiří VORLÍČEK. Pomník T.G. Masaryka. In HLUŠIČKA, Jiří, Jaroslav MALINA a Jiří ŠEBEK. Vincenc Makovský. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Akademické nakladatelství Cerm, Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 257-258. ISBN 80-210-2666-9.
 307. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu: I. Klasifikace, patogeneze a diagnostika. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 2, s. 47-57. ISSN 0862-495X.
 308. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu II. Léčba a prognóza. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 3, s. 86-92. ISSN 0862-495X.
 309. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Retransplantace u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) relabujícím po první autologní transplantaci (pilotní studie CMG). Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 31-35. ISSN 0862-495X.
 310. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Brno: MU Brno, 2002. 542 s. ISBN 80-210-2826-2.
 311. SLÁMA, Ondřej a Jiří VORLÍČEK. Symptomy terminální fáze a jejich léčba. Lékařské listy. Praha: Mona s.r.o., 2002, roč. 51, č. 25, s. 23-25. ISSN 0044-1996.
 312. DOUBEK, Michael, Jiří MAYER, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Terapie akutní lymfoblastické leukémie dospělých kombinací sedmi chemoterapeutik v indukční léčbě, intenzivní konsolidaci s autologní transplantací kmenových buněk krvetvorby nebo bez ní a s následnou udržovací léčbou. Časopis lékařů českých. Praha, 2002, roč. 141, č. 4, s. 122-126. ISSN 0008-7335.
 313. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a J. KOPTÍKOVÁ. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of pulmonary complications in immunocompromised HIV negative patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, J. MAYER, Jiří VORLÍČEK a J. KOPTÍKOVÁ. Program - Abstracts. Boston: Congress Secretariat Tufts Universtiy School of Medicine Office - Boston, 2002. s. B28, 1 s. ISBN nebylo přidělen.
 314. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. The Use of Bronchoalveolar Lavage in Diagnosis of Pulmonary Complications in Immunocompromised HIV Negative Patients In: J.F. Beamis, jr., S.M.Shapshay. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, J. MAYER a Jiří VORLÍČEK. Proceedings of the 12th World Congress for Bronchology. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2002. s. 385-388. Proceedings of the 12th World Congress for Broncho. ISBN 88-323-2617-5.
 315. SKŘIČKOVÁ, Jana, Anna HRAZDIROVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MERTA a Jana KOPTÍKOVÁ. Use of bronchoalveolar lavage (BAL) in diagnosis and treatment of pulmonary complications in immunocompromised patients in intensieve care unit (ICU). In European Respiratory Journal. Sweden: ERS, 2002. s. 477. ISBN 0904-1850.
 316. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Zkušenosti s megestrolacetátem v léčbě syndromu anorexie/kachexie. Literární přehled i vlastní zkušenost. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče. 2002, č. 1, s. 21-26.
 317. 2001

 318. HÁJEK, Roman, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jana VINKLÁRKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Aktivace autologního transplantátu hematopoetických kmenových buněk interleukinem 2. Časopis lékařů českých. Praha, 2001, č. 14, s. 430-434. ISSN 0008-7335.
 319. HÁJEK, R., Z. KOŘÍSTEK, J. VINKLÁROVÁ, E. JANOVSKÁ, M. KLABUSAY, M. DOUBEK, D. DVOŘÁKOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, L. DUŠEK, J. ADLER, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Aktivace autologního transplantátu hematopoietických kmenových buněk interleukinem 2. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2001, roč. 140, č. 14, s. 430-435. ISSN 0008-7335.
 320. HÁJEK, Roman, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, E. JANOVSKÁ, Martin KLABUSAY, M. DOUBEK, D. DVOŘÁKOVÁ, L. BOURKOVÁ, L. DUŠEK, J. ADLER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Aktivace autologních transplantátů hematopoetických kmenových buněk interleukinem 2. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 140, č. 14, s. 430-435. ISSN 0008-7335.
 321. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Vlastimil ŠČUDLA, Jaroslav BAČOVSKÝ, Karel INDRÁK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace hematopoetických buněk z periferní krve a následná udržovací léčba INF alfa nebo INF alfa s dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem - výsledky randomizované studie 4W České myelomové skupiny. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, Suppl 1, s. 40-47. ISSN 0042-773X.
 322. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Vladimír ŠČUDLA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace periferních hemopoetických buněk a následná udržovací terapie interferonem alfa a dexamethasonem u nemnocných s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, č. 47, s. 40-47. ISSN 0042-773X.
 323. HÁJEK, Roman, Andrea KŘIVANOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Biologie dendritických buněk a jejich příprava pro klinické užití (přehled a předběžné výsledky). Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 3, s. 79-84. ISSN 8662-495X.
 324. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Bolest u nádorových onemocnění. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 235-239. ISSN 1212-4184.
 325. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM, Boleslav PROKEŠ, Ladislav DUŠEK, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Bone Mineral Density in Multiple Myeloma Patients after Intravenouc Clodronate Therapy. Acta Medica Austriace. Austria, 2001, roč. 2, č. 1, s. 38-42. ISSN 0303-8173.
 326. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Bronchoalveolární laváž (BAL) v diagnostice postižení plic u HIV negativních imunokompromitovaných nemocných. In Zborník Abstrakt. Nitra: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost, 2001. s. 8.
 327. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Alena HEJLOVÁ, Petr KRUPA, KRUPOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Miroslav TOMIŠKA. Diagnostický postup s lymfadenopatií nejasné etiologie. Interní medicína pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2001, roč. 3, č. 10, s. 460-465. ISSN 1212-7299.
 328. VORLÍČEK, Jiří. Editoriál. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 1, s. 3. ISSN 1212-4184.
 329. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada, 2001. 680 s. ISBN 80-247-0116-2.
 330. MAYER, Jiří, Zdeněk ADAM, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří VORLÍČEK. Ifosfamide and etoposide-based chemotherapy as salvage and mobilizing regimens dor poor prognosis lymphoma. Eur. J. Haematology. USA, 2001, č. 66, s. 21-27.
 331. PROTIVÁNKOVÁ, Markéta, Jiří VORLÍČEK a Ondřej SLÁMA. Inkurabilní onkologický pacient ? Vnitřní lékařství. Brno, 2001, roč. 47, č. 8, s. 588-590. ISSN 0042-773X.
 332. VORLÍČEK, Jiří, Ondřej SLÁMA a Libuše KALVODOVÁ. Jak sdělit onkologickou diagnózu. Problém. 2001, IX, č. 6, s. 11.
 333. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Léčba dušnosti u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2001, roč. 3, č. 2, s. 206-210. ISSN 1212-4184.
 334. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Léčba u nemocných s pokročilým nádorovým onemocněním. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 206-210. ISSN 1212-4184.
 335. MAYER, Jiří, Milan NAVRÁTIL, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Necytostatická léčba malignit. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, č. 47, s. 57-61. ISSN 0042-773X.
 336. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti paliativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie - zvláštní číslo. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 1, s. 2-6. ISSN 0862-495.
 337. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanisla ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Některé možnosti palitativní léčby u nemocných s rakovinou plic. Klinická onkologie. Praha: Pliva Praha, 2001, roč. 14, zvláštní, s. 2-4. ISSN 0862-495X.
 338. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nevonost a zvracení v paliativní léčbě. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 211-220. ISSN 1212-4184.
 339. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, V. HOFFOVÁ, J. ČERŇANSKÁ, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců -sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 47, Supplement, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 340. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, č. 47, s. 15-28. ISSN 0042-773X.
 341. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jiří MAYER a Richard CHALOUPKA. Ortopedické léčení hrozících či dokonaných patologických fraktur. In Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada, 2001. s. 591-599. ISBN 80-247-0116-2.
 342. VORLÍČEK, Jiří a Ondřej SLÁMA. Paliativní medicína a dobrá smrt. Lékařské listy. Praha, 2001, č. 26, s. 6-9. ISSN 0044-1996.
 343. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, V. ZNOJIL, Olga KUBOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ a M. VOTAVA. Plicní infekce pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných. In VI. česko-slovenský kongres o infekčních chorobách s mezinárodní účastí. Pfizer, 2001. s. 33.
 344. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, V. ZNOJIL a Zdeněk MERTA. Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) in HIV negative patients. In SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. European Respiratory Journal. Berlin: 11 th ERS Annual Congress, 2001. s. 302. ISBN 1-904097-02-2.
 345. VORLÍČEK, Jiří a Ondřej SLÁMA. Sdělování onkologické diagnózy. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, roč. 47, č. 8, s. 544-547. ISSN 0042-773X.
 346. VORLÍČEK, Jiří. Úvod do problematiky. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, č. 2, s. 187-189. ISSN 1212-4184.
 347. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 348. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMIŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HOKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu - přehled současných možností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 349. MAYER, Jiří, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří VORLÍČEK. Záchranné a periferní buňky mobilizující chemoterapie založená na kombinaci Ifosfamidu a Etoposidu u nemocných lymfomem se špatnou prognózou. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 3, s. 90-95. ISSN 0862-495X.
 350. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Zásady paliativní chemoterapie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 221-234. ISSN 1212-4184.
 351. 2000

 352. VORLÍČEK, Jiří a Miroslav TOMIŠKA. Akutní problematika v onkologii. Praha: Galén, 2000. s. 304-311.
 353. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Akutní stavy v onkologii. In Klinická onkológia a radioterapia. Trnava, 2000. s. 154-159.
 354. LINHARTOVÁ, Věra a Jiří VORLÍČEK. Brno má pomník T.G. Masaryka. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 2000, roč. 7, 3., s. 50-51. ISSN 1211-6866.
 355. KRÁL, Zdeněk, Jiří MAYER, Milan NAVRÁTIL, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK, Jiří ADLER, Jana VINKLÁRKOVÁ, Kamila PETRÁKOVÁ a Pavel VODVÁŘKA. Efekt vysokodávkované chemoterapie u nemocných s relabující nebo rezistentní Hodgkinovou chorobou. Vnitřní lékařství. Brno: Česká leék.spol.J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 5, s. 268-271. ISSN 0042-773X.
 356. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. Brno: MU Brno, 2000. 50 s. ISBN 80-210-2424-0.
 357. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Eva TÁBORSKÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Jiří MAYER a Jana ŠMARDOVÁ. Farmakologie nejčasteji používaných cytostatik. In Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2000. s. 77-167. ISBN 80-7169-974-8.
 358. VÁŠOVÁ, Ingrid a Jiří VORLÍČEK. Hodgkinův lymfom. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 611-620. ISBN 80-889-08-71-X.
 359. VORLÍČEK, Jiří, Pavel ŠEVČÍK a Ondřej SLÁMA. Chronická bolest onkologicky nemocných. In IV. gerontologické dny. Ostrava, 2000. s. 74-82.
 360. KRAHULCOVÁ, Eva a Jiří VORLÍČEK. Chronické leukémie. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 602-610. ISBN 80-88908-71-X.
 361. ŽALOUDÍK, Jan, Luboš PETRUŽELKA, Jiří VORLÍČEK a Pavel KLENER. Internetové stránky České onkologické společnosti a možnosti využití v praxi. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2000, č. 2, s. 65-66. ISSN 0862-495X.
 362. VORLÍČEK, Jiří. Je v našem zdravotnictví opravdu nedostatek peněz? Univerzitní noviny. Brno, 2000, č. 2, s. 62-63.
 363. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Václav CHALOUPKA, Hana KUBEŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Kardiotoxicita protinádorové léčby. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 3, s. 178-183. ISSN 0042-773X.
 364. VORLÍČEK, Jiří a Pavel ŠEVČÍK. Léčení nádorové bolesti. Medicína po promoci. Praha: Mezinárodní medicínské nakl.s.r.o., 2000, roč. 1, č. 4, s. 65-73. ISSN 1218-2583.
 365. KRÁL, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Metastázy nádoru neznámé primární lokalizace. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Oress s.r.o., 2000. s. 1008-1110, 3 s. ISBN 80-88908-71-X.
 366. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 636-645. ISBN 80-88908-71-X.
 367. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 5, s. 286-296. ISSN 0042-773X.
 368. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Vnitřní lékařství. Brno, 2000, roč. 46, č. 5, s. 286-296. ISSN 0042-773X.
 369. VORLÍČEK, Jiří a Zdeněk ADAM. Možnosti a meze protinádorové chemoterapie - solidní tumory. Farmakoterapeutické informace. 2000, č. 10, s. 1-4.
 370. VORLÍČEK, Jiří a Zdeněk ADAM. Možnosti a meze protinádorové chemoterapie - solidní tumory II. část. Farmakoterapeutické informace. 2000, č. 11, s. 3-4.
 371. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi. 2000, roč. 2, č. 7, s. 318-323. ISSN 1212-7299.
 372. POSPÍŠILOVÁ, Ivona a Jiří VORLÍČEK. Nádory endokrinních žláz. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 797-808. ISBN 80-88908-71-X.
 373. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jiří VORLÍČEK. Nádory plic, pleury a mediastina. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 732-766. ISBN 80-88908-71-X.
 374. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jiří VORLÍČEK. Nádory plic, pleury a mediastina - Bronchogení karcinom. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava 2000: Slovac Academic Press s.r.o., 2000. s. 733-750. ISBN 80-88908-71-X.
 375. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jiří VORLÍČEK. Nádory plic, pleury a mediastina - Jiné maligní plicní nádory. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 750-751. ISBN 80-88908-71-X.
 376. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jiří VORLÍČEK. Nádory plic, pleury a mediastina - Nádory pleury. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 752-753. ISBN 80-88908-71-X.
 377. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jiří VORLÍČEK. Nádroy plic, pleury a mediastina - Benigní plicní nádory. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 752-753. ISBN 80-88908-71-X.
 378. VÁŠOVÁ, Ingrid a Jiří VORLÍČEK. Nehodgkinské lymfomy (NHL). In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 621-635. ISBN 80-88908-71-X.
 379. VYZULA, Rostislav a Jiří VORLÍČEK. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie, metody jejich prevence, monitorování a léčby. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slova Academic Press s.r.o., 2000. s. 505-524. ISBN 80-88908-71-X.
 380. LINHARTOVÁ, Věra, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk MECHL. O dějinách brněnské onkologie a česko-slovenské spolupráci. In História medicíny, farmacie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia. Bratislava, 2000. s. 47-50. ISBN 80-85506-99-8.
 381. LINHARTOVÁ, Věra, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk MECHL. O dějinách brněnské onkologie a česko-slovenské spolupráci. In História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte európskej vedy dvadsiateho storočia. první. Bratislava: Lékařská fakulta Komenského univerzity, 2000. s. 47-50. 5.. pokračování Fragmentů z dějin LFUK. ISBN 80-85506-99-8.
 382. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologicky nemocných. Pneumologie. 2000, s. 142-150.
 383. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PÁLKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. In Pneumologie 2000. Hradec Králové: NUCLEUS, 2000. s. 196. ISBN 80-86225-05-4.
 384. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Ivana PALKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jana KAPLANOVÁ a Zdeněk MERTA. Paliativní léčba respiračních obtíží u onkologických nemocných. In Pneumologie 2000, Aktuality oboru TRN. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2000. s. 142-146. ISBN 80-86225-05-4.
 385. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Paliativní péče a hospice. Bolest. 2000, č. 1, s. 130-131. ISSN 1212-0634.
 386. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vladimír ZNOJIL a Zdeněk MERTA. plicní infekce pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných s nádoroým a bez nádorového onemocnění. In X. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologieckej spoločnosti. Poprad, Slovensko: Boehringer Ingelheim Pharma, Plynárenská l, 821 09 Bratislava, 2000. s. 151. Súhrn prednášok.
 387. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Ingrid VÁŠOVÁ, Svatopluk NEHYBA a Jiří VORLÍČEK. Poškozenífunkce levé komory srdeční po léčbě doxorubicinem u nemocných s maligními lymfomy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, 2000, roč. 46, č. 11, s. 768-775. ISSN 0042-773X.
 388. VORLÍČEK, Jiří, Rostislav VYZULA a Zdeněk ADAM. Praktická onkologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada publishing s.r.o., 2000. 344 s. ISBN 80-7169-974-8.
 389. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Principy léčby algického syndromu. In Klinická onkológia a rádioterapia. I. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 530-565. ISBN 80-88908-71-X.
 390. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk MERTA. Pulmonary infections in leukemic patients. In European Respiratory Journal. Italy: World Congress on Lung Health and 10th ERS Annual Congress, 2000. s. 493. ISBN 87-16-16420-2.
 391. VYZULA, Rostislav a Jiří VORLÍČEK. Rizika manipulace s cytostatiky. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 566-569. ISBN 80-88908-71-X.
 392. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Symptomatologie nádorových onemocnění. In Klinická onkológia a radioterapia. Trnava, 2000. s. 138-153.
 393. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Symptomatologie nádorových onemocnění a akutní stavy v onkologii. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 138-161, 23 s. ISBN 80-88908-71-X.
 394. JURGA, Ludovít, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Systémová liečba - protinádorová chemoterápia. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 331-414. ISBN 80-88908-71-X.
 395. VORLÍČEK, Jiří. Thanatologie - předmluva. Praha: Galén, 2000. 191 s. ISBN 80-7262-034-7.
 396. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Zdeněk MERTA, Jiří VORLÍČEK, Stanislav ŠPELDA, Dagmar BURGETOVÁ, V. DRAŠAR, H. KUNDEROVÁ, V. KUBÁLEK, Lev MEZENSKÝ, A. ŠEVČÍKOVÁ, M. ŠTROBLOVÁ a M. VOTAVA. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of infectious pulmonary complications in immunocompromised patients. Journa of Heath Management and Public Health. USA, 2000, roč. 5, č. 4, s. 73-80. ISSN 1335-1885.
 397. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Zdeněk MERTA, Jiří VORLÍČEK, Stanislav ŠPELDA, Dagmar BURGETOVÁ, V. DRAŠAR, H. KUNDEROVÁ, Vojtěch KUBÁLEK, Lev MEZENSKÝ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, H. ŠTROBLOVÁ a Miroslav VOTAVA. The use of bronchoalveolar lavage in diagnosis of infectious pulmonary complications in immunocompromised patients. Journal of Health Management and Public Health. 2000, roč. 5, č. 4, s. 73-80. ISSN 1335-1885.
 398. MAYER, Jiří a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 415-473. ISBN 80-88908-71-X.
 399. TOMIŠKA, M., Zdeněk ADAM, B. PROKEŠ, L. DUŠEK, R. HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Vývoj kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem při intravenózní léčbě klodronátem. In Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. Brno: Masarykova Univerzita, 2000. s. 41-50. ISBN 80-210-2424-0.
 400. 1999

 401. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloblativním režimu. Časopis lékařů českých. Praha, 1999, roč. 138, č. 20, s. 624-627. ISSN 008-7335.
 402. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Diagnostické a léčebné ortopedické postupy. In Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 209-211. ISBN 80-210-2034-2.
 403. HÁJEK, Roman, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jana VINKLÁRKOVÁ, Jiří ADLER, Eva JANOVSKÁ, Eva KRAHULCOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Miroslav PENKA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Effect of 24-hours cultivation in the presence of interleukin-2 (IL-2) on bone marrow from patients with CML. In Bone Marrow Transpl. 1999;23,Suppl.1:79. 1999.
 404. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Pavel VODVÁŘKA. Ifosfamide and etoposide based chemotherapy as salvage and mobilizing regemens for poor prognosis lymphoma. Bone Marrow Transplantation. 1999, roč. 23, č. 5, s. 414-419. ISSN 0268-3369.
 405. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Infekce Pneumocystis carinii. Postgraduální medicína. Brno, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 26-34.
 406. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Z. POSPÍŠIL, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Z. KRÁL, M. NAVRÁTIL, Jiří VORLÍČEK, L. BOURKOVÁ, M. MATÝSKOVÁ, J. ADLER, J. VINKLÁRKOVÁ, Martin KLABUSAY, I. KOUTNÁ, V. HOFFOVÁ, D. SCHMITZOVÁ a E. JANOVSKÁ. Kinetika hematopoesy po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 6, s. 170-177. ISSN 0008-7335.
 407. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Ingrid VÁŠOVA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL, Milan NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Kinetika obnovy krvetvorby po vysokodávkové chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 138, č. 6, s. 170-177. ISSN 0008-7335.
 408. VORLÍČEK, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří MAYER. Lung infiltrates in febrile neutropenia: Implication for early antifungal therapy. In Abstrakta. United Kingdom: 21st International Congress of Chemotherapy, 1999. s. 19-20.
 409. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Vladimír ŠČUDLA a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 370 s. Vyavatelství MU Kraví hora. ISBN 80-961 02/58.
 410. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Moderní paliativní péče přispívá k dobré kvalitě života. Zdravotnické noviny - Lékařské listy. Praha, 1999, roč. 48, č. 37, s. 4-5, 1 s. ISSN 0044-1996.
 411. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Must we really fear toxicity of conventional amphotericine B in oncological patients? Support Care Cancer. ger: Springer-Verlag, 1999, roč. 1999, č. 7, s. 51-55. ISSN 0941-4355.
 412. TOMIŠKA, Miroslav a Jiří VORLÍČEK. Nevolnost a zvracení u onkologicky nemocných v paliativní péče. Bolest. Praha: TIGIS Praha, 1999, roč. 2, č. 4, s. 171-179. ISSN 1212-0634.
 413. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Přehled zkušeností s vysokodávkovanou chmoterapií následovanou autologní transplantací krvetvorných buněk u pacientů s folikulárními lymfomya s lymfomem plášťových buněk. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 4, s. 113-119. ISSN 0862-495X.
 414. OBOŘILOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří VORLÍČEK a Dagmar HAVRANOVÁ. Symptomatická parenterální antipyretická léčba u onkologicky nemocných - srovnání metamizolu, diclofenacu a propacetamolu. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno s.r.o., 1999, roč. 12, č. 6, s. 200-205. ISSN 0862-495X.
 415. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Terapie mnohočetného myelomu: zhodnocení přínosu vysokodávkované chemoterapie enterferonu ALFA a bisfosfonátů. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 2, s. 35-44. ISSN 0862-495X.
 416. SKŘIČKOVÁ, Jana a Jiří VORLÍČEK. Terapie preterminálních stavů onkologicky nemocných, čast I. Dušnost. Bolest (časopis společnosti pro studium a léčbu bolesti). 1999, roč. 1999, č. 2, s. 3-7.
 417. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Terapie preterminálních stavů onkologicky nemocných. Část II. Pleurální výpotek. Bolest. 1999, roč. 1999, č. 2, s. 56-60. ISSN 1212-0634.
 418. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Stanislav ŠPELDA, Dagmar BURGETOVA, Vladimír DRAŠAR, Hana KUNDEROVÁ, Vojtěch KUBÁLEK, Lev MEZENSKÝ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Hana STROBLOVÁ a Miroslav VOTAVA. Využití bronchoalveolární laváže v diagnostice infekčního postižení plic u imunokompromitovaných nemocných. Remedia-Klinická mikrobiologie. Praha: Nakladatelství a vydavatelství PANAX, 1999, roč. 3, č. 3, s. 80-86. ISSN 1211-7684.
 419. ELBL, L., V. CHALOUPKA, I. VÁŠOVÁ, Igor KISS, Jiří JANČÍK, Jiří VORLÍČEK a Miloslav NAVRÁTIL. Změny funkce levé komory srdeční v průběhu chemoterapie doxorubicinem. Vnitř. Lék. 1999, roč. 45, č. 7, s. 395-401. ISSN 0042773.
 420. 1998

 421. VORLÍČEK, Jiří a Markéta KRAHULOVÁ. Akutní leukémie. Informace pro pacienty a jejich blízké. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 24 s. ISBN 80-210-1783-X.
 422. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Anamnestické údaje a klinické vyšetření. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 50. ISSN 1211-3530.
 423. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Igor KISS, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří JANČÍK a Jiří VORLÍČEK. Anthracyclines and the heart. Cardiology. Slovenská kardiologická společnost, 1998, roč. 7, č. 4, s. 211-218. ISSN 1210-0048.
 424. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace periferních kmenových buněk v terapii relapsu mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 1998, roč. 44, č. 12, s. 698-701. ISSN 0042-773X.
 425. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Biologické a medicínské poznámky ke kostním metastázám. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 49-50. ISSN 1211-3530.
 426. PENKA, Miroslav, Eva KRAHULCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina KRAHULOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Blood Coagulation Disorders in Malignant Pateints – The Differences between Clinical and Authopsy Outcomes. In Brit J Haematol. 1998;102(1), abstract P-0519. 1998.
 427. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Bolest a její terapie. In Podpůrná léčba v onkologii. I.vyd. Praha: Galén, 1998. s. 87-99. ISBN 80-902501-2-2.
 428. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Bolest a možnosti jejího léčení. In Paliativní medicína. I.vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 27-65. ISBN 80-7169-437-1.
 429. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Celkově podávané opioidy v léčbě onkologických bolestí. Medica revue. Praha, 1998, roč. 5, č. 4, s. 34-39. ISSN 1210-9673.
 430. HÁJEK, Roman, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří VORLÍČEK. Current Role of Immunotherapy in Multiple Myeloma. Acta med.Austriaca. 1998, roč. 25, č. 3, s. 79-85. ISSN 0303-8173.
 431. MAYER, Jiří, Jan KOVAŘÍK, Jiří VORLÍČEK, J. ČÍHALOVÁ a Vojtěch KUBÁLEK. Efficacy of polymerase chain reaction for detection of deep mycotic infections: confirmation by autopsy. Mycoses. 1998, roč. 41, 11-12, s. 471-475. ISSN 0933-7407.
 432. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Farmakologická léčba. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 59-64. ISSN 1211-3530.
 433. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, Zdeněk ADAM, I. VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Herpes simplex infection as possible etiology for febrile neutropenia and mucositis in patients treated for hematological malignancies. Acta Medica Austriaca. 1998, roč. 25, č. 2, s. 57-60. ISSN 0303-8173.
 434. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ingrid VÁŠOVÁ, I. MÜLLEROVÁ, Z. KRÁL, Miloslav NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK, P. VODVÁŘKA, Nina HEJLOVA, Miroslav PENKA, Eva KRAHULCOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Chemoterapie rezistentních a relabujících lymfomů založená na kombinaci ifosfamidu a etopozidu. Protinádorový efekt, toxicita a stimulace periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. 1998, roč. 137, č. 19, s. 590-597. ISSN 0008-7335.
 435. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Inhibice osteolýzy působením kalcitoninu nebo bisfosfonátů na osteoklasty. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 69-79. ISSN 1211-3530.
 436. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Hana SMEJKALOVÁ a Ludmila ZAPLATILOVÁ. Karcinom tlustého střeva a konečníku. Onkologická péče. 1998, roč. 2, č. 4, s. 11-14.
 437. SKŘIČKA, Tomáš, Vratislav PROCHÁZKA, Karel DVOŘÁK a Jiří VORLÍČEK. Koincidence karcinomu céka a Hodgkinského lymfomu. Česká a slovenská gastroenterologie. Praha, 1998, roč. 52, č. 5, s. 4. ISSN 1210-7824.
 438. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER, Boleslav PROKEŠ, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Léčba folikulárních lymfomů: současný stav a nové trendy. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 6, s. 183-191. ISSN 0862-495X.
 439. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jan BAČOVSKÝ, Nina HEJLOVÁ, Bohumil KUČA, Maja ŠVOJGROVÁ, Hana FRAŇKOVÁ, Jaroslav GUMULEC, Jan JANČA, K. VEPŘEK, B. JANUŠKA, F. LEHANKA, Z. REZEK, P. PRASKAČ, S. CAHOVÁ, M. VRÁNOVÁ, T. PAPAJÍK, Eva KRÁLOVÁ, J. NOVOTNÁ, V. ŠČUDLA, V. KOZA, Josef DRBAL, E. FABER, I. MARESCHOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapií s transplantací autologních kmenových hemopoetických buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b a dexamethazonem. Zpráva o probíhající studii. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 7, s. 400-408. ISSN 0042-773X.
 440. ADAM, Zdeněk, Iveta MARESCHOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný mylom. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers-Squibb, 1998, roč. 2, č. 1, s. 8-10.
 441. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Z. POSPÍŠIL, Jiří VORLÍČEK, L. BOURKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří ADLER, Irena KOUTNÁ, V. HOFFOVA a Daniela SCHMITZOVÁ. Množství mononukleárních buněk není spolehlivé pro ohodnocení kvality transplantátu periferních kmenových buněk. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 5, s. 163-167. ISSN 0862-495X.
 442. ŘIHÁČKOVÁ, P. a Jiří VORLÍČEK. Nevolnost a zvracení. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 71-78. ISBN 80-7169-437-1.
 443. KLENER, Pavel a Rostislav VYZULA. Nežádoucí účinky chemoterapie. In KLENER, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba v onkologii. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. s. 119-145. ISBN 80-902501-2-2.
 444. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Hilda VORLÍČKOVÁ. Nežádoucí účinky chemoterapie z pohledu sestry I. Onkologická péče. 1998, roč. 2, č. 1, s. 2-6.
 445. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Hilda VORLÍČKOVÁ. Nežádoucí účinky chemoterapie z pohledu sestry II. Onkologická péče. 1998, roč. 2, č. 2, s. 5-7.
 446. VORLÍČEK, Jiří a Zdeněk ADAM. Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Avicenum, 1998. 480 s. Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-437-1.
 447. SKŘIČKOVÁ, Jana, D. KINDLOVA, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Plicní infekce Pneumocystis carinii. In Abstrkata. Plzeň: 9. český a slovenský pneumoftizeologický kongres s mezinárodní účastí, 1998. s. 85-86. Přednáška.
 448. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Miroslav VOTAVA. Plicní infekce Pneumocystis carinii u onkologicky nemocných. Seminář společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Praha 7.10.1997. Referát). Praktický lékař. 1998, roč. 78, č. 11, s. 599-600. ISSN 0032-6739.
 449. KLENER, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba v hematologii a onkologii. In Podpůrná léčba v hematologii aonkologii. Praha: Galen, 1998. 1.
 450. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 221-245. ISBN 80-7169-437-1.
 451. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Předpověď úspěchů erytropoetinů u pacientů s maligními nemocemi. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, Suppl.1, s. 38-40. ISSN 0862-495X.
 452. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Přehled maligních lymfoproliferativních chorob. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, č. 28, s. 5-12. ISSN 1211-3530.
 453. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. REAL klasifikace maligních lymfoproliferativních nemocí, jejich imunofenotypické znaky a klinická charakteristika. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, Supl.2, s. 2-17. ISSN 0862-495X.
 454. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Andrea KŘIVANOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Michael DOUBEK, Michaela VŠIANSKÁ a Jiří VORLÍČEK. Relaps mnohočetného myelomu - jaké možnosti máme? Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 3, s. 73-79. ISSN 0862-495X.
 455. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Terapie preterminálních stavů onkologicky nemocných. In Abstrakta. Praha: Seminář IPVZ - Problematika léčby bolesti u onkologických onemocnění - paliativní léčba - hospice, 1998. s. 9-10.
 456. PENKA, Miroslav, Eva KRAHULCOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Markéta KRAHULOVÁ, Petra ŘIHÁČKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. The Role of Heparins in Patients with Malignancy. In Supportive Care in Oncology, International Symposium, Praha, 24. – 26. 9. 1998, Sborník, Galén, Praha, 1998;53-54. 1998.
 457. ŠEVČÍK, Pavel a Jiří VORLÍČEK. Transdermální fentanyl - nová léková forma podávání opioidů. Remedia. Praha, 1998, roč. 8, č. 5, s. 289-293. ISSN 0862-8947.
 458. VORLÍČEK, Jiří. Úvod do problematiky paliativní medicíny. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 17-25. ISBN 80-7169-437-1.
 459. VORLÍČEK, Jiří. Základní principy diagnostiky a léčby jednotlivých symptomů. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 25-26. ISBN 80-7169-437-1.
 460. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Hana HRSTKOVÁ, J. KISS, I. VÁŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří JANČÍK. Zátěžová echokardiografie u onkologických pacientů. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 1998, roč. 40, suppl. 4, s. 8. ISSN 0010-8650.
 461. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Hana HRSTKOVÁ, Igor KISS, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jiří JANČÍK. Zátěžová echokardiografie u onkologických pacientů. Abstrakt. Cor Vasa. 1998, roč. 40, Suppl.4, s. 8. ISSN 0010-9650.
 462. 1997

 463. KREJČÍ, Marta, M. DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Autologní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem a renální insufuciencí. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1997, roč. 43, č. 11, s. 756-758. ISSN 0042-773X.
 464. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Miroslav VOTAVA. Bronchoalveolární laváž v diagnostice plicních komplikací u nemocných s hematologickými malignitami. In Abstrakta. Olomouc: X. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 1997. s. 31.
 465. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Hana KUBEŠOVÁ, Igor KISS a Dagmar BURGETOVÁ. Cefpirom v empirické terapii febrilní neuropenie u onkologicky nemocných. Vnitřní lékařství. 1997, č. 43, s. 503-506.
 466. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Cefpirom v empirické terapii febrilní neutropenie u onkologicky nemocných. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 503-506. ISSN 0042-773X.
 467. KREJČÍ, Marta, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Cefpirom v terapii febrilní neutropenie. In dr.David Jappel: Éra antibiotik. Brno: AMI Studio, 1997. s. 28.
 468. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Detekce myelomových buněk v periferní krvi pomocí průtokové cytometrie. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1997, roč. 43, č. 9, s. 592-598. ISSN 0042-773X.
 469. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Diagnostika a léčba plicních příznaků u nemocných s hematologickými malignitami. In Abstrakta. Bratislava: Kongres SFPD a PFS s hlavnou témou, 1997. s. 19.
 470. VORLÍČEK, Jiří, Jiří MAYER, A. KOVAŘÍK, J. ČÍHALOVÁ a V. KUBÁLEK. Diagnostika mykotických infekcí u onkologicky nemocných pomocí polymerázové řetězové reakce. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 5, s. 290-297. ISSN 0042-773X.
 471. VORLÍČEK, Jiří, Jiří MAYER, A. KOVAŘÍK, J. ČÍHALOVÁ a V. KUBÁLEK. Diagnostika mykotických infekcí u onkologicky nemocných pomocí polymerázové řetězové reakce. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 5, s. 290-297. ISSN 0042-773X.
 472. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Erytropoetin pro léčbu anémie provázející maligní nemoci. Brno: Boehringer Mannheim, 1997.
 473. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Hilda VORLÍČKOVÁ. Chemoterapie a vy. In Chemoterapie a vy. Brno: Lachema, 1997.
 474. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY a Jiří VORLÍČEK. Imunofenotyp buněk mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 6, s. 174-180. ISSN 0862-495X.
 475. VORLÍČEK, Jiří, Ivan KOZA a Lubomír ELBL. Indikace k zahájení kardioprotekce Cardioxanem u nemocných léčeých antracykliny. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 4, s. 110-115. ISSN 0862-495X.
 476. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Infekční komplikace u imunokompromitovaných nemocných. In Abstrakta. Brno: 106. internistický den - XIII. Vanýskův den, 1997. s. 14.
 477. ELBL, L., R. HÁJEK, I. VÁŠOVÁ, Miroslav PENKA a Jiří VORLÍČEK. Kardiologické komplikace protinádorové léčby antracykliny. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup. 4, s. 315-319. ISSN 1211-3395.
 478. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Možnosti pneumologické diagnostiky u imunokompromitovaných nemocných. In Abstrakta. Praha: Dětská pneumologie 1997 - III. konference, 1997. s. 5.
 479. VORLÍČEK, Jiří. Palliative Care in the Czech Republic. Hospice Bulletin. 1997, roč. 4, Issue No 4, s. 9. ISSN 0965-1470.
 480. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Plicní infekce Pneumocystis carinii u onkologicky nemocných. In Abstrakta. 1997. vyd. Praha: Seminář Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 1997. s. 12.
 481. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Stanislav ŠPELDA. Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP) in Patients with Malignancies. In Abstract. Brussel: 3rd International Symposium on Febrile Neutropenia, 1997. s. 74.
 482. ELBL, Lubomír, Jiří VORLÍČEK a Václav CHALOUPKA. Poškození srdečního svalu léčbou antracykliny. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 3, s. 71-96. ISSN 0862-495X.
 483. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Profylaxe časných komplikací spojených s alogenní transplantací krvetvorných progenitorových buněk periferní krve nebo kostníostní dřeně. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 4, s. 110-115. ISSN 0862-495X.
 484. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Pulmonary infiltrate etiology in leukemic patients with fever. In Febrile neutropenia. Berlin: Springer Verlag, 1997. s. 103-106.
 485. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Pulmonary Infiltrate Etiology in Leukemic Patients with Fever. In In Febrile Neutropenia. New York: d.Jean A.Klastersky, 1997. s. 103-106.
 486. VORLÍČEK, Jiří a Olga RECHTOŘÍKOVÁ. Sdělování diagnozy onkologicky nemocným. Scripta medica. 1997, roč. 70, Suppl.4, s. 176-179. ISSN 1211-3395.
 487. VORLÍČEK, Jiří a O. RECHTOŘÍKOVÁ. Sdělování diagnózy onkologicky nemocným. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup. 4, s. 176-179. ISSN 1211-3395.
 488. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, M. SVATOŠOVÁ a Stanislav ŠPELDA. The palliative medicine in Czech Republic. In Abstrakta. Lodon: Fifth Congress of the European Association for Palliative Care, 1997. s. 74.
 489. KUBEŠOVÁ, Hana, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Tolerance reversní izolace nemocných s hematologickými malignitami v aseptické jednotce. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 77, č. 2, s. 91-93. ISSN 0032-6739.
 490. MAYER, Jiří a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací buněk. Zdravotnické noviny : týdeník odborných profesí ve zdravotnictví. Praha: Strategie, 1997, roč. 46, č. 21, s. 7-9. ISSN 0044-1996.
 491. MAYER, Jiří a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk v komplexní léčbě zhoubných nádorů. In Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací krvetvorných bu. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1491-1.
 492. MAYER, Jiří a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk. In Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací k. Brno: LF MU, 1997. ISBN 80-210-1573-X.
 493. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Využití bronchoskopie v diagnostice infekčního postižení plic. In Abstrakta. Brno: 106. internistický den - XIII. Vanýskův den, 1997. s. 26.
 494. KRAHULCOVÁ, E., Miroslav PENKA a Jiří VORLÍČEK. Vývoj diagnostiky a terapie AL. Scripta medica. 1997, roč. 70, sup. 4, s. 303-306. ISSN 1211-3395.
 495. KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Význam flowcytometrické analýzy perferní krve v monitorování pacientů s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 6, s. 184-187. ISSN 0862-495X.
 496. 1996

 497. VYZULA, Rostislav, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Carboplatin in treatment of the patients with bronchogenic carcinoma. In Abstrakta. Gdansk: 4th Central European lung Cancer Conference, 1996. s. 133.
 498. ADAM, Zdeněk, M. KREJČÍ a J. VORLÍČEK. Erytropoetin v hematologii a onkologii. Část I. Chronická anémie malignich onemocnění a farmakologie erytropoetinu. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 285-289. ISSN 0042-773X.
 499. ADAM, Zdeněk, N. KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Erytropoetin v onkologii. Část II. Zhodnocení efektivity erytropoetinu u hematologických a onkologických chorob. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 5, s. 351-358. ISSN 0042-773X.
 500. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a N. HEJLOVÁ. Léčba chronické lymfatické leukémie. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 8, s. 573-578. ISSN 0042-773X.
 501. HÁJEK, R., Zdeněk ADAM, M. KREJČÍ, I. VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetného myelomu - od monoterapie melfalanem po transplantaci kostní dřeně. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 278-284. ISSN 0042-773X.
 502. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA a Jiří VORLÍČEK. Léčba neoperabilního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu kombinací cisplatiny a vinorelbinu - průběžné hodnocení. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 3, s. 175-180. ISSN 0042-773X.
 503. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA, L. LOFFELMAN, A. MARTÍNEZ, L. NOVÁKOVÁ, P. PRŮŠA, P- REITERER, P. ROŽÁNEK, B. SKÁLOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, V. ŠTURZA, Jiří VORLÍČEK a F. WURST. Léčba neoperabilního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu kombinací cisplatiny a vinorelbinu - průběžné hodnocení. Vnitřní lékařství. Brno, 1996, roč. 42, č. 3, s. 175-180.
 504. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a M. MATÝŠKOVÁ. Myeloproliferativní choroby. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 10, s. 710-1415. ISSN 0042-773X.
 505. HÁJEK, Roman, Jiří VORLÍČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Daniela STAFFOVÁ. Prospective Randomized Clinical Trial of Antiseptic Central Venous Catheter (A-CVC) Versus Standard CVC for Prevention of Catheter Related Infection in Patients Undergoing Autologous Bone marrow Transplantation (ABMT). In 7th International Congress for Infectious Diseases, Hong Kong, 10.-13.6.1996, abstract No.107.012. 1996.
 506. ELBL, L., I. VÁŠOVÁ, V. CHALOUPKA, R. HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Zhodnocení kardioprotektivního účinku bispiperazinedionu ICRF-187 (Cardioxane) u nemocných léčených antracykliny - echokardioardiografická studie. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 268-340. ISSN 0042-773X.
 507. 1995

 508. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Z. ROZKOŠNÁ. Bronchoalveolar Lavage (BAL) in the Diagnosis of the Affection of Lungs by Fungi in Patients with Leukemia. In Abstracts. Brno: ESBiC Annual General Meeting, 1995. s. 12-13. 57.
 509. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a M. TOMÍŠKOVÁ. Carboplatin, Adriamycin and Cyclophosphamide for Small Cell Lung Cancer (SCLC). In Abstracts. Brno: 3rd Central European Lung Cancer Conference, 1995. s. 175.
 510. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, D. KRÁLOVCOVÁ, Nina HEJLOVA, Miroslav TOMIŠKA a Stanislav ŠPELDA. Carboplatina v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Klinická onkologie. Brno, 1995, roč. 1, č. 8, s. 16-19. ISSN 0862-495X.
 511. SKŘIČKOVÁ, J., Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Carboplatina v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 1, s. 16-19. ISSN 0862-495X.
 512. ŽALOUDÍK, Jan, Jiří VORLÍČEK, V, KUBÁLEK, František SALAJKA, Jana SKŘIČKOVÁ a L. JANÁKOVÁ. DNA profil bronchogeních karinomů. In Abstrakta. Brno: Pneumologické symposium na téma bronchogenní karcinom, 1995.
 513. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Y. POSPÍŠILOVÁ. Doporučení americké společnosti klinické onkologie /ASCO/ pro používání leukocytárních růstových faktorů, přijaté v září 1994. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 8, s. 571-573. ISSN 0042-773X.
 514. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Evaluation of treatment of anemia with erythropoietin in patients with multiple myeloma. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-838. ISSN 0042-773X.
 515. ADAM, Zdeněk, E. KRAHULCOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Granulocyte colony stimulating factor in the induction therapy of acute lymphatic leukemia (ALL) in adults. Scripta medica. 1995, roč. 67, č. 8, s. 317-324. ISSN 1211-3395.
 516. ADAM, Zdeněk, B. PROKEŠ, Dobroslav HÁJEK a J. VORLÍČEK. Increasing bone density in myeloma patients after the administration of clodronate. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, 1/2, s. 9-12. ISSN 0303-8173.
 517. VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - I. díl - obecná část. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1256-0.
 518. VORLÍČEK, Jiří. Klinická onkologie - II. díl - Speciální část. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1257-9.
 519. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA, I. LOFFELMANN, A. MARTINEZ, L. NOVÁKOVÁ, P. PRŮŠA, P. REITERRER, P. ROŽÁNEK, B. SKÁLOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a F. WURTZ. Kombinovaná léčba nemalobuněčného neoperabilního karcinomu vinorelbinem a cisplatinou. In Abstrakta. Brno: XIX. Brněnské onkologické dny, 1995. s. 170.
 520. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Léčba anemie pomocí erytropoetinu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-72, 6 s. ISSN 0042-773X.
 521. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Microbiological and cytological findings in bronchoalveolar fluid (BAF) in patients with leukemias and pulmonary infiltrates. In Abstracts. Brno: ERS Annual Congress, 1995. s. 73.
 522. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Paliativní léčba a terminální péče. In Klinická onkologie - I. díl - obecná část. MU LF v Brně: Jiří Vorlíček a kolektiv, 1995. s. 215-219. ISBN 80-210-1257-9.
 523. VORLÍČEK, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Stanislav ŠPELDA. Platinové deriváty v léčbě nemalobuněčného nádoru plic. In Abstrakta. Brno: Pneumologické symposium na téma bronchogenní karcinom, 1995.
 524. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Plicní komplikace u pacientů se zhoubnými nádory. In Abstrakta. Brno: XIX. Brněnské onkologické dny, 1995. s. 57.
 525. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Postižení plic u imunokompromitovaných nemocných. Diferenciální diagnostika a využití bronchoalveolární laváže. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 511 s.
 526. HEP, Aleš, Dalibor KLUSÁČEK, Jan ŽALOUDÍK, Boris HABANEC, Petr DÍTĚ, Jiří VORLÍČEK a Jiří PRÁŠEK. Proliferační aktivita žaludeční sliznice u nemocných s duodenogastrickým refluxem. Abstrakt. In 25.Český a slovenský gastroenterologický kongres. 1995. s. 60.
 527. HÁJEK, R., Jiří VORLÍČEK a M. SLAVÍK. Přehled protinádorové aktivity paclitaxelu /Taxol/ v klinických studiích. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 2, s. 33-44. ISSN 0862-495X.
 528. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Pulmonary infiltrares aetiology in leukemic patients with fever. In Abstract. Brno: 2nd International Symposium on Febrile Neutropenia, 1995. s. 72.
 529. VORLÍČEK, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří MAYER. Pulmonary infiltrates etiology in leukemic patients with fever. In Abstracts. Brno: Supportive Care in Cancer, 7th International Smyposium, 1995. s. 335. 14.
 530. MAYER, Jiří, R. HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Sepsis and septic shock. II. treatment. Support care cancer. 1995, roč. 3, č. 2, s. 111-119. ISSN 0941-4355.
 531. VORLÍČEK, Jiří a Jan HABER. Systémové mykózy a jejich léčba. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 5, s. 147. ISSN 0862-495X.
 532. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Acta medica Austriaca. Austria: Springer Verlag, 1995, roč. 22, č. 4, s. 59-64. ISSN 0303-8173.
 533. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, č. 4, s. 59-64. ISSN 0303-8173.
 534. MAYER, J. a Jiří VORLÍČEK. Transplantace kmenových krvetvorných buněk periferní krve. Část 1,2,3. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 4, s. 258-270. ISSN 0042-773X.
 535. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, J. VORLÍČEK, R. HÁJEK a Dobroslav HÁJEK. Treatment of refractory multiple myeloma. Scripta medica. 1995, roč. 68, 1-2, s. 3-14. ISSN 1211-3395.
 536. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Úloha Vinorelbinu /Navelbin Pierre Fabre/ v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 5, s. 148-152. ISSN 0862-495X.
 537. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Sabina TOMÍŠKOVÁ a Stanislav ŠPELDA. Úloha Vinorelbinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. Brno, 1995, roč. 8, č. 5, s. 148-152. ISSN 0862-495X.
 538. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA, L. LOFFELMAN, A. MARTÍNEZ, M. NOVÁKOVÁ, P. PRŮŠA, P. REITERER, B. SKÁLOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, V. ŠTURZA, Jiří VORLÍČEK a J. WURST. Vinorelbine and Cisplatin in the Treatment of Advanced Non-small Cell Lung Cancer: Results of a Multicentric Czech Study. Acta Med. Austriaca. Austriaca, 1995, roč. 22, č. 5, s. 120-124. ISSN 0303-8173.
 539. ADAM, Zdeněk, B. PROKEŠ a Jiří VORLÍČEK. Vzestup kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem léčených clodronátem. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 40, č. 11, s. 726-729. ISSN 0042-773X.
 540. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Zkušenost s použitím platinových derivátů u vybraných onkologických onemocnění: Nemalobuněčné nádory plic. In Abstrakta. Brno: XIX. Brněnské onkologické dny, 1995. s. 165.
 541. VORLÍČEK, Jiří a Vladimír KRČMÉRY. Zprávy o knihách - Aktuálné farmakoterapeutiká VII - Cefalosporíny. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 8, s. 573-574. ISSN 0042-773X.
 542. 1994

 543. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Z. ROZKOŠNÁ. Bronchoalveolar Lavage (BAL) in the Diagnosis of the Affection of Lung by Fungi in Patients with Leukemia. In Abstracts. Brno: Congress Supportive care in Hematological Oncology, 1994. s. 1.
 544. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Bronchoalveolární Lavage as the Diagnostic tool for Pulmonary complications in immunocompromised patients. In Abstracts. Slovak Republic: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic and Phtisiologic Societies with International Participation, 1994. s. 18-19.
 545. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Vojtěch KUBÁLEK. Diagnostic Utilization of Bronchoalveolar Lavage in Immunocompromised Patients. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1994, roč. 67, č. 5, s. 147-156. ISSN 1211-3395.
 546. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Dlouhodobé podávání bisfosfonátů onkologicky nemocným s postižením kostí. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 10, s. 671-675. ISSN 0042-773X.
 547. MAYER, Jiří a Jiří VORLÍČEK. Edém plic - první část. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 29-32. ISSN 0862-495X.
 548. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, E. KRÁLOVÁ, R. HÁJEK a N. HEJLOVÁ. Effectlose Therapie der primaren Amyloidose mit Interferon alpha. Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 5, s. 137-139. ISSN 0303-8173.
 549. HEP, Aleš, Jiří PRÁŠEK, Hana KUBEŠOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Petr DÍTĚ. Gastric transit time in patients with cancer. Scripta Medica. 1994, roč. 67, č. 8, s. 325-328. ISSN 1211-3395.
 550. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Knochenmanifestationen des multiplen Myeloms und die Therapiemöglichkeiten. Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 5, s. 117-121. ISSN 0303-8173.
 551. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, Jiří VORLÍČEK, E. KRÁLOVÁ, H. NOVOTNÁ, Roman HÁJEK a N. HEJLOVÁ. Komplikace při léčbě primární amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 9, s. 595-599. ISSN 0042-773X.
 552. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Léčebné použití interferonu beta. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 1, s. 329-333. ISSN 0042-773X.
 553. MAYER, Jiří a Jiří VORLÍČEK. Lze zabránit vzniku mykotických infekcí u onkologických pacientů? Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 12, s. 783-788. ISSN 0042-773X.
 554. ŽALOUDÍK, Jan, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK, Aleš BURSA a Jana SKŘIČKOVÁ. Metodické a prognostické aspekty DNA flow cytometrie u bronchogenních karcinomů. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 7, č. 6, s. 166-174. ISSN 0862-495X.
 555. ŽALOUDÍK, Jan, Jiří VORLÍČEK a Vojtěch KUBÁLEK. Metodické a prognostické aspekty DNA flowcytometrie u bronchogenních karcinomů. Klinická onkologie. 1994, roč. 6, č. 1, s. 166-174. ISSN 0862-495X.
 556. PISARČÍKOVÁ, Miroslavsa, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. MS Mundipharma - nový preparát pro léčbu bolesti onkologickynemocných. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, č. 6, s. 180-181. ISSN 0862-495X.
 557. MAYER, Jiří, Miroslav TOMIŠKA, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Zdeňka ROZKOŠNÁ. Neoočekávaný nález Candida albicans jako původce bronchopneumonie. Diagnostika pomocí bronchoalveolární laváže. Acta chemo-therapeutica. Slovenská republika: Slovenská chemoterapeutická spoločnost, 1994, roč. 1, č. 3, s. 1-7. ISSN 1335-0579.
 558. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, N. HEJLOVÁ, E. KRÁLOVÁ a H. NOVOTNÁ. Nížší kardiotoxicita adriamycinu během nepřetržitého dávkování u pacientů s refrakterním mnohočetným myelomem léčeným cyklofosfamidem, vinkristinem, adriamycinem a dexametasonem (C-VAD). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 8, s. 506-512. ISSN 0042-773X.
 559. ADAM, Zdeněk, Luboš ELBL a Jiří VORLÍČEK. Nižší kardiotoxicita adriamycinu při kontinuálním podání u nemocných s refrakterním mnohočetným myelomem léčených cyklofosfamidem, vincristinem, adriamysinem a dexametazonem (C-VAT). Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 8, s. 506-512. ISSN 0042-773X.
 560. ADAM, Zdeněk, Luboš ELBL a Jiří VORLÍČEK. Obtížná léčba primární amyloidózy. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 9, s. 595-600. ISSN 0042-773X.
 561. TOMÍŠKOVÁ, M., Jana SKŘIČKOVÁ, J. DOLEŽALOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Hilda VORLÍČKOVÁ. One Year´s Experience of the First Department of Palliative Care in the Moravian Region of the Czech Republic. In Abstracts. Brno: Congress Supportive care in Hematological Oncology, 1994. s. 83.
 562. TOMÍŠKOVÁ, M., Jana SKŘIČKOVÁ, M. DOLEŽALOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Hilda VORLÍČKOVÁ. One Year´s Experience of the First Palliative Care Unit in Moravia. In Abstracts in Journal of Palliative Care. Bergen: Third Congress of the European Association for Palliative Care, 1994. s. 102. 10.
 563. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Radomír BUČEK. Plicní infekce Pneumocystis carinii u nemocných se zhoubnými hematologickými chorobami. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 40, č. 9, s. 591-594. ISSN 0862-495X.
 564. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Plicní infekce Pneumocystis carinii u nemocných se zhoubnými hematologickými chorobami. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 9, s. 591-594. ISSN 0042-773X.
 565. VORLÍČEK, Jiří. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Závěrečné shrnutí problematiky. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 50-51. ISSN 0862-495X.
 566. MAYER, Jiří, Jiří VORLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory 2. Plicní komplikace způsobené infekcemi - obecné aspekty. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 5-7. ISSN 0862-495X.
 567. MAYER, Jiří, Jiří VORLÍČEK a Jana SKŘIČKOVÁ. Plicní komplikace způsobené infekcemi. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 5-7. ISSN 0862-495X.
 568. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Postižení plic vlastním nádorovým procesem. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 18-20. ISSN 0862-495X.
 569. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Postižení plic vlastním nádorovým procesem. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 18-20. ISSN 0862-495X.
 570. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Poškození plic způsobená léčebnými zákroky - dokončení. Plicní hemoragie. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 27-29. ISSN 0862-495X.
 571. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Poškození způsobená léčebnými zákroky - dokončení. Plicní hemorragie. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 27-29. ISSN 0862-495X.
 572. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Poznámky k některým mikroorganismům vyvolávajícím pneumonie - 4. část. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 15-18. ISSN 0862-495X.
 573. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Poznámky k některým mikroorganizmům vyvolávajícím pneumonií - 4. část. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 15-18. ISSN 0862-495X.
 574. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Eva KRAHULCOVÁ. Presence of Blastic Cells in Bronchoalveolar Fluid (BAF) in Patients Suffering from Leukemia - Only an Interest or also a Suggestion of Treatment Adjustment? In 5th Biennial Conference on Chemotherapy pf Infections Diseases and Malignancies. Salzburg: Abstract, 1994. s. 20-22.
 575. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Eva KRAHULCOVÁ. Presence of Blastic Cells in Bronchoalveolar Fluid (BAF) inn Patients Suffering from Leukemia. In Abstracts. Munich, Germany: The 8th World Congress for Bronchology, 1994. s. 111. 144.
 576. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Vojtěch KUBÁLEK a Radomír BUČEK. Pulmonary Infection with Pneumocystis carinii. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1994, roč. 67, č. 7, s. 251-264. ISSN 1211-3395.
 577. VLČEK, J., Ilona BINKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, P. ČOUPEK a Jindřich VOMELA. Simultaneus Chemotherapy and Radiotherapy in Neoadjuvant therapy in clinical stage III Non - Small Cell Lung Cancer. In Abstracts. Brno: 8th Congress of Slovak and Czech Pneumologic and Phtiseologic Societies with International Partipation, 1994.
 578. HÁJEK, Roman, Pavel ŠEVČÍK a Jiří VORLÍČEK. Současné možnosti řešení dlouhodobého žilního přístupu u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1994, roč. 3, č. 1, s. 67-72. ISSN 0862-495X.
 579. HÁJEK, R., P. ŠEVČÍK a J. VORLÍČEK. Současné možnosti řešení dlouhodobého žilního přístupu u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, č. 3, s. 67-72. ISSN 0862-4957.
 580. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, J. VORLÍČEK, R. HÁJEK a Dobroslav HÁJEK. Treatment of refractory multiple myeloma with vincristine, adriamycin, dexamethasone, and with repeated application of cyclophosphamide (C-VAD). Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 3, s. 111-115. ISSN 0303-8173.
 581. MAYER, Jiří, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití bronchoalveolární laváže - obecné poznámky. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 40-44. ISSN 0862-495X.
 582. MAYER, Jiří, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Využití bronchoalveolární laváže - obecné poznámky. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 40-44. ISSN 0862-495X.
 583. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Vojtěch KUBÁLEK. Využití bronchoalveolární laváže pro diagnostiku plicních komplikací u nemocných s porušenou imunitou. Vnitřní lékařství. Brno, 1994, roč. 40, č. 3, s. 179-183.
 584. MAYER, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Využití bronchoalveolární laváže pro diagnostiku plicních komplikací u nemocných s porušenou imunitou. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 3, s. 179-183. ISSN 0042-773X.
 585. ADAM, Zdeněk, Boleslav PROKEŠ, Dobroslav HÁJEK, J. VORLÍČEK a M. TOMISKA. Vzestup kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem léčených clodronátem. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 11, s. 726-729. ISSN 0042-773X.
 586. KUBEŠOVÁ, Hana, Olga RECHTOŘÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vztah nemocných k hospitalizaci či k ambulantnímu způsobu léčby a některé další psychologické aspekty hematologicko-onkologických onemocnění. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1994, roč. 74, č. 1, s. 11-14. ISSN 0032-6739.
 587. KUBEŠOVÁ, Hana, Olga RECHTOŘÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vztah nemocných s hematologickými malignitami k ambulantnímu a hospitalizačnímu způsobu léčby. Praktický lékař. 1994, s. 11-14.
 588. VORLÍČEK, Jiří. Základní přehled jednotlivých plicních komplikcí. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl. č., s. 5-7. ISSN 0862-495X.
 589. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Základy farmakologie bisfonátů a jejich použití při hyperkalcemii. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 10, s. 667-736. ISSN 0042-773X.
 590. HEP, Aleš, J. ŽALOUDÍK, Petr DÍTĚ, A. KRPENSKÝ, Jiří VORLÍČEK, Jiří PRÁŠEK a J. BURZA. Změny proliferační aktivity žaludeční sliznice u osob s pozitivním pitevním nálezem Helicobacter pylori. Pilotní cytoflowmetrwmetrická studie. Česká a slovenská gastroenterologie. 1994, roč. 1994, č. 3, s. 107-109. ISSN 1210-7824.
 591. 1993

 592. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Bronchoalveolar lavage (BAL) in the diagnosis and treatment of pulmonary complications in patients with hematologie malignancies. Lekárský obzor, Supplementum. Bratislava, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 61-66.
 593. HÁJEK, Dobroslav, Beata ŠIMČÍKOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Circaseptan rhythm restitution by means of timed high dose methylprednisolon - an improvement of cytostatic treatment response? Journal of Interdisciplinary Cycle Research. 1993, roč. 24, č. 4, s. 342-344.
 594. KUBEŠOVÁ, Hana, Jarmila ZEMANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Časná empirická antibiotická léčba infekčních komplikací u nemocných s neutropenii. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 5, s. 437-444. ISSN 0042-773X.
 595. KUBEŠOVÁ, Hana, Jarmila ZEMANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Časná empirická antibiotická léčba infekčních komplikací u nemocných s neutropenii. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 5, s. 437-444. ISSN 0042-773X.
 596. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Hemopoietické růstové faktory v protinádorové léčbě z hlediska terapeutického i ekonomického. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 5, s. 487-500. ISSN 0042-773X.
 597. VORLÍČEK, Jiří, Aleš HEP a Hilda VORLÍČKOVÁ. Léčba bolesti u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1993, roč. 1993, č. 6, s. 171-175. ISSN 0862-495X.
 598. VORLÍČEK, Jiří, Aleš HEP a Hilda VORLÍČKOVÁ. Léčba bolesti u onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1993, roč. 1993, č. 6, s. 171-175. ISSN 0862-495X.
 599. VORLÍČEK, Jiří a Milan SLAVIK. Maligní lymfomy u nemocných s poruchami imunity. Klinická onkologie. 1993, roč. 1992, č. 1, s. 14-16. ISSN 0862-495X.
 600. VYZULA, Rostislav, Milan SLAVIK a Jiří VORLÍČEK. Maligní nádorová onemocnění a životní prostředí v ČSFR. Klinická onkologie. 1993, roč. 1992, č. 6, s. 172-175. ISSN 0862-495X.
 601. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Paliativní léčba onkologicky nemocných. Klinická onkologie. 1993, roč. 4, č. 1, s. 119-122. ISSN 0862-495X.
 602. VORLÍČEK, Jiří a Jana SKŘIČKOVÁ. Paliativní léčba onkologicky nemocných. Klinická onkologie. Brno, 1993, roč. 4, č. 5, s. 119-122.
 603. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba mnohočetného myelomu. 1. Ovlivnění kostních projevů. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 9, s. 385-388. ISSN 0032-6739.
 604. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba mnohočetného myelomu. 2. Léčba anemie. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 9, s. 388-389. ISSN 0032-6739.
 605. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba mnohočetného myelomu 3. Zlepšení obrany proti infekcím. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 9, s. 390-391. ISSN 0032-6739.
 606. VORLÍČEK, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ADAM a D. KRÁLOVCOVÁ. Preparáty platiny v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Sborník přednášek Carboplatina. Brno, 1993, s. 28-35.
 607. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Profylaxe a terapie toxických účinků cytostatické léčby. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 12, s. 544-549. ISSN 0032-6739.
 608. ADAM, Zdeněk, Dagmar SYSLOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Přínos leukocytárních růstových faktorů pro onkologicky nemocné. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 876-881. ISSN 0042-773X.
 609. KUBEŠOVÁ, Hana a Jiří VORLÍČEK. Reevaluation of the gastrointestinal selective decontamination effectiveness on the course of neutropenia in hematological malignancies. Lakársky obzor. 1993, s. 54-58.
 610. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Zpráva ze sympozia update in haematology and oncology II. Vídeň. Klinická onkologie. 1993, roč. 1992, č. 2, s. 58. ISSN 0862-495X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 18:53