Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. LUKAS, Josef. Aktuální pohled na problematiku řízení třídy. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Zlín. 2018.
  Název anglicky: Current View on Classroom Management
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Classroom management; behaviorism; humanism; teacher; teacher-pupil relationship
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 16. 10. 2018 12:41.
 2. LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ a Jan KRÁSA. Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
  Název anglicky: Questionnaire for measuring the level of key competencies for elementary school pupils
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Key competencies; primary school; pupils; questionnaire preparation; pilot study
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Změněno: 30. 10. 2018 18:56.
 3. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Bohumíra LAZAROVÁ a Jan KRÁSA. Novinky v pedagogické a školní psychologii. Příklady dobré praxe. 2018.
  Název anglicky: News in educational and school psychology. Examples of good practice.
  RIV: Uspořádání konference. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Lazarová, Bohumíra (203 Česká republika, domácí) -- Krása, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: school psychology; teachers; psychologists; school counselling;

  Změnil: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Změněno: 12. 3. 2019 10:58.
 4. LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, roč. 68, č. 2, s. 155–172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180.
  URL
  Název anglicky: Classroom management: approaches, fields, strategies
  čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 22. 1. 2019 10:08.
 5. LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA. Učíme psychologii 2018. 2018.
  URL
  Název anglicky: Teaching psychology 2018
  RIV: Uspořádání konference. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Krása, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: education; psychology; educational psychology;

  Změnil: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Změněno: 12. 3. 2019 10:22.
 6. 2017

 7. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Bohumíra LAZAROVÁ a Jan KRÁSA. Novinky v pedagogické a školní psychologii. Příklady dobré praxe. 2017.
  URL
  Název anglicky: News in educational and school psychology. Examples of good practice.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: school psychology; teachers; psychologists; school counselling

  Změnil: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Změněno: 6. 3. 2018 10:49.
 8. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017.
  Název česky: Classroom management strategies in classes taught by student teachers
  Pedagogika a školství. čeština.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 5. 2. 2018 17:38.
 9. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2017.
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 21. 9. 2017 16:09.
 10. LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA. Teaching Psychology 2017. 2017.
  Název česky: Učíme psychologii 2017
  Název anglicky: Teaching Psychology 2017
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Jan Krása, Ph.D., učo 12516. Změněno: 6. 3. 2018 10:57.
 11. 2016

 12. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Dotazník báze moci učitele: verze pro studenty učitelství. Zkušenosti s využitím ve výukové praxi. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. 2016.
  URL
  Název anglicky: Teacher Power Bases Questionaire: a version for students and teachers. Experience with applications in teaching practice
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Teacher; student teacher; interaction with the class; the teacher power bases; questionnaire adaptation; TPUS (Teacher Power Use Scale)
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 12. 2016 15:18.
 13. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9.
  Název anglicky: Inclusive Education in Undergraduate Teacher Training
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: inclusive education; principles of inclusive education; teacher training

  Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 28. 3. 2017 10:10.
 14. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Moc ve školních třídách studentů učitelství: souhrnné výsledky projektu GAČR. 2016.
  Název anglicky: Power in Classess Taught by Student Teachers: Summarizing Research Results
  RIV/00216224:14410/16:00088522 Konferenční abstrakt. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vlčková, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Kohoutek, Tomáš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: power in the classroom; mixed methods design; student teachers; teaching practice
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., učo 19783. Změněno: 22. 9. 2017 16:32.
 15. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ a Tomáš KOHOUTEK. Moc ve školních třídách studentů učitelství: souhrnné výsledky projektu GAČR. 2016.
  Název anglicky: Power in Classess Taught by Student Teachers: Summarizing Research Results
  RIV/00216224:14410/16:00088505 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vlčková, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Kohoutek, Tomáš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: power in the classroom; mixed methods design; student teachers; teaching practice
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 8. 1. 2017 18:59.
 16. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 s. ISBN 978-80-210-8329-5.
  Čítárna Munispace
  Název anglicky: Management of inclusion in schools
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 24. 11. 2016 09:01.
 17. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  Název česky: Classroom Management Strategies in Classess Taught by Student Teachers
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: classroom management srategies, qualitative research, student teachers, teaching practice
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 4. 1. 2017 16:13.
 18. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS a Lucie ŠKARKOVÁ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
  Název anglicky: Classroom Management Strategies in Classess Taught by Student Teachers
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: classroom management srategies, qualitative research, student teachers, teaching practice
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 4. 1. 2017 15:56.
 19. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola. In PhD Existence 6 „Výzkum +/vs./- praxe“. 2016.
  URL
  Název anglicky: Tacit knowledge novice teachers. Between the search for the Holy Grail and reinventing of the wheel
  RIV/00216224:14410/16:00089476 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: tacit knowledge; teacher education; psychological literacy
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 1. 3. 2016 11:45.
 20. LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA. Učíme psychologii 2016. 2016.
  URL
  Název anglicky: Teaching psychology 2016
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Teaching of Psychology; Psychological literacy; usefulness beyond the scope of psychology; specifics of teaching non-psychology students

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 12. 2016 15:50.
 21. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Zkoumání strategií řízení třídy studentů učitelství na výukových praxích. In Ďuričove dni 2016 Nitra. 2016.
  Název anglicky: Exploring Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: classroom management strategies; student teachers; secondary school; cognitive disclosure
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 12. 12. 2016 15:32.
 22. 2015

 23. LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Cesta od studenta učitelství k začínajícímu učiteli. In Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. s. 11-21, 10 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
  Název anglicky: The path from student teacher to a new teacher
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Emerging adulthood; teacher professional development; student teacher; pregradual teacher education; lower secondary education; power bases
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 1. 3. 2016 10:56.
 24. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
  Název česky: Scénáře donucovací moci ve třídách studentů učitelství (prezentace na konferenci ECER 2015)
  RIV/00216224:14410/15:00081535 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. angličtina. Maďarsko.
  Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vlčková, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: power; student teachers; coecive power; lower secondary schools
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 23. 3. 2016 11:31.
 25. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů. In Psychologická diagnostika 2015. 2015.
  URL
  Název anglicky: How pose psychological assessment tools in lectures for non-psychology students
  RIV/00216224:14410/15:00086818 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: psychological assessment tools; teaching psychology; teacher training
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:23.
 26. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Jak studenti učitelství pracují s mocí ve školní třídě? In 23. výroční konference ČAPV, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
  Název anglicky: How do Student Teachers Use Power in the Classroom?
  RIV/00216224:14410/15:00081358 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: power; mixed methods design; student teachers
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:28.
 27. LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Mapa férových škol. Příklad praktické aktivizující metody výuky pedagogické a školní psychologie studentů oboru psychologie. In konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015. 2015.
  URL
  Název anglicky: Map of the fair schools. An example of activising methods of teaching educational and school psychology of the psychology students
  RIV/00216224:14410/15:00084787 Prezentace na konferencích. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: teaching psychology; educational psychology teaching; activising teaching methods
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:24.
 28. LAZAROVÁ, Bohumíra, Jan MAREŠ, Josef LUKAS a Jan KRÁSA. Novinky v pedagogické a školní psychologii. Školní psycholog jako badatel školy. 2015.
  URL
  Název anglicky: News in educational and school psychology. School psychologist as a school explorer
  RIV/00216224:14210/15:00083846 Uspořádání konference. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lazarová, Bohumíra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Krása, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: school psychology; teachers; psychologists; school counselling

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 31. 3. 2016 15:12.
 29. LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce. In 33. Psychologické dni; Piešťany. 2015.
  Název anglicky: Role of Psychology in the education of prospective teachers: current changes in approaches to teaching
  Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: teaching psychology; student teacher; reflection
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 23. 3. 2016 11:36.
 30. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
  Název anglicky: Management of inclusion in schools
  RIV/00216224:14210/15:00090617 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lazarová, Bohumíra (203 Česká republika, domácí) -- Hloušková, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Trnková, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Pol, Milan (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: school management; inclusive education; school leadership; educational policy; multiple case study
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 11. 4. 2017 17:30.
 31. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9.
  Název anglicky: Management of inclusion in schools
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 24. 11. 2016 09:01.
 32. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437.
  Název anglicky: Coercive Power Scenarios in Classes Taught by Student Teachers: The Case of Alice
  RIV/00216224:14410/15:00081203 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: coercive power; power; qualitative research; student teachers
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 26. 10. 2016 16:19.
 33. LUKAS, Josef, Jan MAREŠ a Jan KRÁSA. Učíme psychologii 2015. 2015.
  URL
  Název anglicky: Teaching psychology 2015
  RIV/00216224:14410/15:00084884 Uspořádání konference. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Krása, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Teaching of Psychology; Psychological literacy; usefulness beyond the scope of psychology; specifics of teaching non-psychology students

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 4. 2016 11:25.
 34. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
  full text Munispace
  Název anglicky: From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes
  RIV/00216224:14410/15:00081507 Odborná kniha. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vlčková, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Šalamounová, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Kohoutek, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Bradová, Jarmila (703 Slovensko, domácí) -- Ježek, Stanislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Power; power relations; student teacher; pregradual teacher education; teaching practice; lower secondary education; power bases; coercive power; legitimate power; referent power; reward power; expert power
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Změněno: 20. 6. 2017 14:11.
 35. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8096-6.
  Název anglicky: From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Power; power relations; student teacher; pregradual teacher education; teaching practice; lower secondary education; power bases; coercive power; legitimate power; referent power; reward power; expert power

  Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 2. 6. 2016 13:46.
 36. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
  Čítárna Munispace
  Název anglicky: From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes

  Klíčová slova anglicky: Power; power relations; student teacher; pregradual teacher education; teaching practice; lower secondary education; power bases; coercive power; legitimate power; referent power; reward power; expert power

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 16. 2. 2016 12:07.
 37. 2014

 38. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí. In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.
  Název anglicky: Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire
  RIV/00216224:14230/14:00074063 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Class interaction with the teacher; teacher power; Czech adaptation of TPUS questionaire;
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 7. 11. 2014 11:46.
 39. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (abstrakt). In KUSÝ, Peter. Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“. Kniha abstraktov. 2014.
  Název anglicky: Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire (abstract)
  RIV/00216224:14410/14:00074310 Konferenční abstrakt. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Class interaction with the teacher; teacher power; Czech adaptation of TPUS questionaire;
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 13. 1. 2015 09:09.
 40. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Převod dotazníku TPUS (báze moci učitele) pro české kulturní prostředí. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. 2014.
  URL
  Název anglicky: Czech ddaptation of TPUS questionnaire (teachers power bases)
  RIV/00216224:14410/14:00074062 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Teacher interaction with the class; the teacher power bases; questionnaire adaptation; TPUS (Teacher Power Use Scale)
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 7. 11. 2014 11:13.
 41. LUKAS, Josef. Ředitel školy a (nejen) začínající učitel. In III. mezinárodní vědecká konference školského managementu; CŠM Praha. 2014.
  Název anglicky: The school principal and novice teacher
  RIV/00216224:14410/14:00075708 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: school principal; teacher; relationships between principal and teachers; school management; novice teacher
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 14. 6. 2014 13:24.
 42. LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Uplatňování podob moci studenty učitelství v průběhu výukové praxe. In XXII. konference České asociace pedagogického výzkum. 2014.
  URL
  Název anglicky: Use of power bases in classes of student teachers during their long term practice
  RIV/00216224:14410/14:00073839 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: power qualitative research student teachers
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 5. 10. 2015 11:30.
 43. 2013

 44. LUKAS, Josef. Internetové stránky škol: jejich současná podoba a hodnocení. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2013.
  URL
  Název anglicky: School websites – their current form and evaluation
  RIV/00216224:14410/13:00072373 Popularizační texty a aktivity. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: school websites; evaluation of school
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 24. 3. 2014 10:54.
 45. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Klima školy a klima školní třídy - jak zjistit, co by mělo být v dotazníku. In seminář NÚCEM Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. 2013.
  URL
  Název anglicky: School climate and classroom climate - how to find out what should be in the questionnaires
  RIV/00216224:14230/13:00067879 Vyžádané přednášky. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lukas, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: school climate; clasroom climate; assessment; evaluation
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 31. 3. 2014 10:06.
 46. LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. 2013.
  Název anglicky: Power as an ethical aspect of professional competence of a teacher
  RIV/00216224:14410/13:00066404 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bradová, Jarmila (703 Slovensko, domácí) -- Lojdová, Kateřina (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: code of ethics of teachers power professional competence of a teacher
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 5. 10. 2015 11:30.
 47. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Psychologické kurzy v pregraduální výuce učitelů. In Učíme psychologii 2013. 2013.
  Název česky: Psychological courses in undergraduate teachers study
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: teaching of psychology at universities; teaching psychology in undergraduate teachers study;
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 31. 3. 2014 10:09.
 48. 2012

 49. LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3.
  Manuál Evaluační nástroj
  Název anglicky: School webpage. School self-evaluation tool.
  RIV/00216224:14230/12:00059141 Účelové publikace. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Mareš, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: school self-evaluation; self-evaluation tool; school website; self-evaluation tool user manual
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 12. 6. 2012 15:19.
 50. LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8.
  Manuál
  Název anglicky: Preparedness of school for inclusive education.
  RIV/00216224:14410/12:00069618 Účelové publikace. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: inclusive education; school self-evaluation;
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 10. 2013 15:26.
 51. 2011

 52. LUKAS, Josef. Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI). 2011.
  URL
  Název anglicky: Results of standardization and possibilities of using Questionnaire on Teacher Interaction
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: communication in school; teacher interaction styles; school psychology
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 10. 2013 16:52.
 53. LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 59-72, 14 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2.
  URL
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 9. 9. 2011 15:18.
 54. 2010

 55. LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, AŠP SR a ČR, 2010, roč. 12, 1-2, s. 62-67. ISSN 1212-0529.
  URL

  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 9. 9. 2011 15:09.
 56. 2009

 57. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78. ISSN 1802-4637.
  URL
  Název anglicky: Primary school websites as an indicator of school social environment
  RIV/00216224:14230/09:00035625 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant) -- Lukas, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: primary school; internet; school website; school website analysis; communication; school climate
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 17. 7. 2009 13:29.
 58. LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Předběžné výsledky standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých základních škol. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. s. 786-797, 12 s. ISBN 978-80-88910-26-8.
  URL
  Název anglicky: Preliminary standardization of the Questionnaire on Teacher Interaction for older students of Czech elementary schools
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: učitel; interakční styl; standardizace; QTI; klima třídy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 2. 4. 2009 12:37.
 59. LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437.
  URL
  Název anglicky: Relations between basic schools teachers and headteachers; an overview of relevant studies

  Klíčová slova anglicky: basic school, headteachers interpersonal behaviour, leadership styles, school climate
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 10. 10. 2009 20:54.
 60. 2008

 61. LUKAS, Josef. Etnické menšiny v ČR a jejich specifika (možná souvislost vzdělávání a kriminality). In Mezinárodní odborný seminář MEPA, pořádaný Odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra ČR. Brno. 2008.
  Název anglicky: Ethnic minorities in Czech republic and their specifics (possible connection between education and criminality)
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: stereotype; prejudice; acculturation; criminality; project SIM
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 9. 1. 2009 10:44.
 62. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  URL
  Název anglicky: School website as an idicator of the school social environment
  RIV/00216224:14230/08:00027384 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: school; internet; school website; school webiste analysis; changes in shool presentations 2005-2008; communication; school social climate
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 15. 6. 2009 14:26.
 63. LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
  URL
  Název anglicky: Psychology of leadership
  RIV/00216224:14410/08:00034169 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant) -- Smolík, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: political psychology; leader; power; authority; leadership
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., učo 42956. Změněno: 22. 5. 2009 16:13.
 64. LUKAS, Josef. Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno). In Mezinárodní konference a odborný seminář „Ďuričove dni“ Asociace školní psychologie SR a ČR, Nitra. 2008.
  URL
  Název anglicky: The contemporary situation of the multicultural education and teaching in the Czech Republic {the conceptions and experiences of SIM/Centre for Minority Integration Brno}
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: multicultural education; stereotype; prejudice; acculturation; project SIM
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 26. 11. 2008 19:35.
 65. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815.
  URL
  Název anglicky: Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 2)
  RIV/00216224:14410/08:00033458 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: teacher; development; developmental stages; interpersonal development; teacher identity
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 6. 4. 2010 13:41.
 66. 2007

 67. LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie, Praha: Academia, 2007, LI, č. 6, s. 622-634. ISSN 0009-062X.
  URL
  Název anglicky: Application of repertory grid technique of politicians impression formation research
  RIV/00216224:14410/07:00023280 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Šerek, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: political psychology; repertory grid technique; impression formation
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., učo 98968. Změněno: 10. 11. 2016 14:54.
 68. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika, Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815.
  URL
  Název anglicky: School website as an idicator of the shool social environment
  RIV/00216224:14410/07:00021898 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika) -- Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: school; internet; school website; school webiste analysis; communication; school social climate
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 26. 11. 2008 20:19.
 69. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
  URL
  Název anglicky: Concept proposal of the diagnostics of the internal social environment in primary school
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: primary school; social environment; interaction; communication; classroom climate; leadership style

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 3. 6. 2008 14:50.
 70. LUKAS, Josef a Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
  URL
  Název anglicky: Reflection of teacher identity research
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: teacher; identity; life story; beginning teacher; expert teacher
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 8. 5. 2008 23:16.
 71. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815.
  URL
  Název anglicky: Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 1)
  RIV/00216224:14410/07:00032802 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: teacher; development; developmental stages; interpersonal development; teacher identity
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 6. 4. 2010 13:42.
 72. 2006

 73. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X.
  URL
  Název anglicky: Teachers life stories - from qualitative toward mixed research design
  RIV/00216224:14230/06:00017304 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: teacher; development; qualitative methodology; life story; narrative approach; triangulation; mixed methods research design

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 12. 5. 2008 23:24.
 74. 2005

 75. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Stanislav JEŽEK a Adam CHALUPNÍČEK. Do jaké míry lze využít internetovou prezentaci školy jako zrcadlo sociálního klimatu školy? Ježek, S. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Copy, 2005. s. 130-153, 23 s. ISBN 80-86633-45-4.
  URL
  Název anglicky: School website as an indicator of school climate.
  RIV/00216224:14410/05:00013160 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Jan (203 Česká republika, garant) -- Lukas, Josef (203 Česká republika) -- Ježek, Stanislav (203 Česká republika) -- Chalupníček, Adam (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: school; school environment; web presentation; web pages; webauthoring

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 8. 5. 2008 23:13.
 76. LUKAS, Josef. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 370-376, 6 s. ISBN 80-210-3804-7.
  URL
  Název anglicky: Systems approach to classroom communication and personality of teacher in this communication
  RIV/00216224:14230/05:00014031 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Student- teacher interaction; systems theory; personality; interpersonal behavior; interpersonal style

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 8. 5. 2008 23:12.
 77. LUKAS, Josef. Zkušenosti se zjišťováním interakčních stylů učitelů na 2. stupni ZŠ. Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2005. s. 29-43. ISBN 80-86856-11-9.
  URL
  Název anglicky: Experience in finding of interaction style of primary teachers
  RIV/00216224:14230/05:00015135 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: interpersonal behavior; interaction style; primary teacher; Questionnaire on Teacher Interaction

  Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 8. 5. 2008 23:10.
 78. 2002

 79. LUKAS, Josef. Rusko v éře prezidenta Vladimíra Putina : (změny zahraniční politiky). Brno, 2002. 27 l.
  Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 9. 3. 2004 23:47.
  Přír. čísla: 000188141, 4240720728
 80. 2001

 81. LUKAS, Josef. Politická socializace českých adolescentů v transformující se společnosti. 2001. 53 s., pří.
  Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 9. 3. 2004 23:44.
  Přír. čísla: 000185087, 4240718241
Zobrazeno: 22. 3. 2019 01:50