Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠUBRTOVÁ, Milena. Cesta nejen domů. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, medzinárodny dom umenia pre deti, 2021. s. 58-60. ISSN 1335-7263.
 2. ŠUBRTOVÁ, Milena. Miroslav Šašek et la transmission de culture. In Penser/classer l album classique. 2021.
 3. ŠUBRTOVÁ, Milena. Personifikace smrti v literatuře pro děti. In Mariana Hrašková, Petra Kaizerová. Akcenty literatúry pre deti a mládež: trendy, problémy, interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. s. 105-120. ISBN 978-80-558-1699-9.
 4. SVOBODOVÁ, Hana a Milena ŠUBRTOVÁ. Problematika výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU. In Podpora kvality pregraduální přípravy pedagogických pracovníků – učitelů češtiny jako druhého jazyka. 2021.
 5. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematizace sebevraždy jako etický problém v literatuře pro mládež (Patrick Ness: Něco víc). In Iveta Gal Drzewiecka, Dávid Dziak. (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021. s. 112-117. ISBN 978-80-555-2756-7.
 6. 2020

 7. ŠUBRTOVÁ, Milena. České stopy v USA. Bibiana. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2020, XXVII, č. 2, s. 32-33. ISSN 1335-7263.
 8. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka oborové rady DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání (PdF UP). 2020 - 2020.
 9. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka oborové rady DSP Didaktika českého jazyka a literatury (PdF OU). 2020 - 2020.
 10. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty literární ceny Zlatá stuha 2020. 2020 - 2020.
 11. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kánony a kanóny slovenskej literatúry pre deti a mládež - anketa. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, medzinárodny dom umenia pre deti, 2020. s. 38-39. ISSN 1335-7263.
 12. ŠUBRTOVÁ, Milena. Komunikace s literární dílem - podoby smrti v literatuře pro děti a mládež. 2020.
 13. ŠUBRTOVÁ, Milena. La chanson dans la littérature tcheque pour les enfants et les jeunes. In Florence Gaiotti - Éléonore Hamaide-Jager. La chanson dans la littérature d´enfance et de jeunesse. 1. vyd. Arras: Artois Presse Université, 2020. s. 121-134. ISBN 978-2-84832-368-8.
 14. ŠUBRTOVÁ, Milena. La transmission de l´expérience de la seconde guerre mondiale et la conception de la mémoire dans la littérature tcheque pour les enfants. In Anne Schneider. La littérature de jeunesse, veilleuse de mémoire. Les grands conflits du XXe siecle en Europe racontés aux enfants. 1. vyd. Mont Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2020. s. 119-135. Littérature de jeunesse et histoire. ISBN 979-10-240-1289-6.
 15. ŠUBRTOVÁ, Milena. Na rozhraní ideonym a pragmatonym: jména parfémů a jejich souvislost s olfaktorickou percepcí. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, LXI, č. 1, s. 194-209. ISSN 1211-4413.
 16. ŠUBRTOVÁ, Milena. Narodit se znova, as za dvě stě let. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, medzinárodny dom umenia pre deti, 2020. s. 52-53. ISSN 1335-7263.
 17. ŠUBRTOVÁ, Milena. Po probuzení z jarního spánku. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, medzinárodny dom umenia pre deti, 2020. s. 50-51. ISSN 1335-7263.
 18. ŠUBRTOVÁ, Milena. Věra Vařejková (1931-2020). Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020, roč. 68, č. 5, s. 634-636. ISSN 0009-0468.
 19. 2019

 20. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bilanční zastavení nad českou literaturou pro děti a mládež v roce 2018. In Vedecká konferencia: Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2018, Bratislava. 2019.
 21. ŠUBRTOVÁ, Milena. Česká literatura pro děti a mládež a téma jinakosti a handicapu. In Přednáška pro studenty Pedagogické fakulty PU v Prešově v rámci pedagogické mobility Erasmus +. 2019.
 22. ŠUBRTOVÁ, Milena. Česká literatura pro děti a mládež v roce osudových osmiček. Bibiana. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2019, roč. 26, č. 2, s. 18-27. ISSN 1335-7263.
 23. ŠUBRTOVÁ, Milena. Členka poroty výroční literární ceny Zlatá stuha v kategorii Původní česká slovesná tvorba. 2019 - 2019.
 24. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ikonotexty v literární komunikaci s dětským čtenářem. In Přednáška v rámci pedagogické mobility Erasmus +, Pedagogická fakulta PU v Prešove. 2019.
 25. ŠUBRTOVÁ, Milena. Lida, les premieres oeuvres de l´écrivaine. NVL la revue. Bordeaux: NVL- Centre Denise Escarpit, 2019, Neuveden, č. 219, s. 24-28. ISSN 0153-9027.
 26. ŠUBRTOVÁ, Milena. Meno Bibiana znamená "Plná života". In Bibiana. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2019. s. 1-2. ISSN 1335-7263.
 27. ŠUBRTOVÁ, Milena. Parfémonyma na rozhraní ideonym a pragmatonym a jejich souvislost s olfaktorickou percepcí. In Variantnost v onymii a dialektech. 2019.
 28. ŠUBRTOVÁ, Milena. Proč obrazy potřebují knihy. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2019. s. 51-52. ISSN 1335-7263.
 29. ŠUBRTOVÁ, Milena. Renáta Fučíková - Nejen Kafka; beseda s R. Fučíkovou a M. Šubrtovou moderovaná R. Kopáčem. In Beseda u příležitosti výstavy Nejen Kafka v MZK, Brno. 2019.
 30. ŠUBRTOVÁ, Milena. Sladovna, v níž klíčí fantazie. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2019. s. 60-61. ISSN 1335-7263.
 31. ŠUBRTOVÁ, Milena. Stoleté ohlédnutí. In Bibiana. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2019. s. 38-39. ISSN 1335-7263.
 32. ŠUBRTOVÁ, Milena. Svět v obrazových příbězích Pavla Čecha. In Medzinárodne konferencie o čítaní III. Čo vidíme a čo nevidíme. Príbeh v obrázkovej knížke. 2019.
 33. 2018

 34. ŠUBRTOVÁ, Milena. Analfabeta Negramotná na návštěvě v Brně. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 2018. s. 32-33. ISSN 1335-7263.
 35. ŠUBRTOVÁ, Milena. Cizinec nahlížený z dětské perspektivy. In Obraz cizince v literatuře. 2018.
 36. ŠUBRTOVÁ, Milena. Co četly děti před sto lety. In Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín. 2018.
 37. ŠUBRTOVÁ, Milena. Handicapovaný hrdina v české literatuře pro děti a mládež. In Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii. 2018.
 38. ŠUBRTOVÁ, Milena. Handicapovaný hrdina v české literatuře pro děti a mládež: stereotypy a inovace. In Iveta Gal Drzewiecka, Alexandra Brestovičová. Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom). Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2018. s. 35-50. ISBN 978-80-555-2044-5.
 39. ŠUBRTOVÁ, Milena. hodnotitelka NAÚ. Národní akreditační úřad pro VŠ, 2018 - 2019.
 40. ŠUBRTOVÁ, Milena. La recherche et le discours critique de la littérature tcheque de jeunesse. In přednáška v rámci stáže na Université d´Artois, Arras. 2018.
 41. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´album en littérature de jeunesse tcheque. In přednáška v rámci stáže na Université d´Artois, Arras. 2018.
 42. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´oeuvre littéraire de Ludmila Durdíková-Faucher et les débuts de la collection Albums du Pere Castor. In přednáška v rámci stáže na Université d´Artois, Arras. 2018.
 43. ŠUBRTOVÁ, Milena, Jana ČEŇKOVÁ a Petr MATOUŠEK. Nejlepší knihy dětem. Výběr z českých knih pro děti a mládež 2017/2018. Praha: Komise pro dětskou knihu Svazu českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci s Českou sekcí IBBY a SKIP, 2018. 32 s. ISBN 978-80-907020-0-4.
 44. ŠUBRTOVÁ, Milena. "Než válka uplyne, chci si získati jakés jméno - a tím i budoucnost, jinou, lepší" Dopisy Bohumila Markalouse příteli Karlu Hradeckému z let 1914-1918. Literární archiv. Praha: Památník národního písemnictví, 2018, neuveden, č. 50, s. 158-205. ISSN 0231-5904.
 45. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ota Hofman v čele takzvané nové vlny prózy pro děti a mládež. In Triangl, příloha o literatuře pro děti a mladé čtenáře. Praha: Tvar, 2018. s. VII-VIII, 2 s. ISSN 0862-657X.
 46. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ota Hofman v čele tzv. "nové vlny". In Jana Čeňková. Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci a Nakladatelství Bor, 2018. s. 82-100. ISBN 978-80-85874-89-1.
 47. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ota Hofman v čele tzv. nové vlny v próze pro děti a mládež. In Současnost literatury pro děti a mládež. Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. Česko-německá konference k nedožitým devadesátinám tvůrce. 2018.
 48. ŠUBRTOVÁ, Milena. Paměť versus čas. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 2018. s. 52-53. ISSN 1335-7263.
 49. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádky k polechtání bránice, pro husí kůži i filozofické zamyšlení (recenze knížky Jones, Terry: Dobrou s kobrou). In iLiteratura. iLiteratura, 2018. ISSN 1214-309X.
 50. ŠUBRTOVÁ, Milena. Quand les parfums racontent : La critique de parfum comme un défi littéraire. In Sens et Senteurs : une question d´expression et de communication. 2018.
 51. ŠUBRTOVÁ, Milena. Stoletá dáma listuje vlastní minulostí. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 2018. s. 48-49. ISSN 1335-7263.
 52. ŠUBRTOVÁ, Milena. Studenti ve stopách sportovních legend. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 2018. s. 44-45. ISSN 1335-7263.
 53. 2017

 54. ŠUBRTOVÁ, Milena. A za zdí aneb Historická zkušenost v metaforickém příběhu. Duha (online), 2017. ISSN 1804-4255.
 55. ŠUBRTOVÁ, Milena. Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih. In doprovodný materiál k výstavě v Moravském zemském muzeu. Brno: MZM, 2017. ISBN 978-80-7028-482-7.
 56. ŠUBRTOVÁ, Milena. Čekání na román. Hodnoty české literatury pro děti a mládež v roce 2016. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2017. s. 58-66. ISSN 1335-7263.
 57. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dárkyně pohádkových světů. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2017. s. 48-49. ISSN 1335-7263.
 58. ŠUBRTOVÁ, Milena. Hodnoty současné české literatury pro děti a mládež. In Literárna, ilustračná a dramatická tvorba pre deti a mládež v roku 2016. 2017.
 59. ŠUBRTOVÁ, Milena. Humorná pohádka s heideggerovskými otázkami. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2017. ISSN 1214-309X.
 60. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kniha o člověku a umělci úzkostlivého svědomí. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2017. s. 43-45, 2 s. ISSN 1335-7263.
 61. ŠUBRTOVÁ, Milena. La personnification de la Mort en littérature pour enfants. In Figurations de la mort et du deuil en littérature de jeunesse. 2017.
 62. ŠUBRTOVÁ, Milena. Multikulturní tematika a migrace v současné české próze pro děti. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na PdF UK v Bratislavě. 2017.
 63. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nové obrazové putování dějinami Evropy. In Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2017. s. 62-63. ISSN 0323-0449.
 64. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obrazový narativ a jeho pozice v současné české tvorbě pro děti a mládež. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na PdF UK v Bratislavě. 2017.
 65. ŠUBRTOVÁ, Milena. Osobní korespondence v pohybu mezi pólem dokumentárnosti a literárnosti. Nad edicí korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové. In 10. archivní čtvrtek na téma Osobní korespondence: literární dílo či historický pramen? (Ústav pomocných věd historických a archivnictví a Brněnská pobočka archivní společnosti; FF MU). 2017.
 66. ŠUBRTOVÁ, Milena. Plaketa Ludmily Podjavorinskej. Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY, 2017.
 67. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohled pod pokličku autismu. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2017. ISSN 1214-309X.
 68. ŠUBRTOVÁ, Milena. Posudek grantového projektu pro Vedeckou grantovou agentúru MŠ SR a SAV, komísia č. 12. 2017.
 69. ŠUBRTOVÁ, Milena. Posudek pro odborný časopis O dieťati, jazyku, literatúre. PdF PU, 2017.
 70. LOLLOK, Marek, Jana Marie TUŠKOVÁ, Milena ŠUBRTOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Pracovní seminář k novému studijnímu oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. 2017.
 71. ŠUBRTOVÁ, Milena. Proměny ikonotextové komunikace s dětmi 21. století. Jak vypadá čas a smrt v obrázkových knihách pro děti. In Viera Anoškinová. Zborník. Medzinárodne sympózium BIB 2017. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2017. s. 86-95. ISBN 978-80-89154-55-5.
 72. ŠUBRTOVÁ, Milena. Recenzní posudek na publikaci Radka Malého a Renáty Fučíkové Franz Kafka. Práh, 2017.
 73. ŠUBRTOVÁ, Milena. Skok k přijetí smrti. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2017. ISSN 1214-309X.
 74. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná francouzská beletrie pro děti a mládež v českých překladech. In Adela Mitrová - Radoslav Rusňák. Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2017. s. 76-89. ISBN 978-80-555-1769-8.
 75. ŠUBRTOVÁ, Milena. Sviť, sluníčko, sviť. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2017. s. 43-44. ISSN 1335-7263.
 76. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tajemné příběhy na Špilberku. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bibiana, 2017. s. 49-50. ISSN 1335-7263.
 77. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tradice české obrázkové knížky a inovativnost její současné podoby. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na UAM v Poznani. 2017.
 78. 2016

 79. ŠUBRTOVÁ, Milena. Aktuální témata v české a světové literatuře pro děti a mládež. In Knihovna Rájec-Jestřebí. 2016.
 80. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bajky vylíhnuté z nespoutané fantazie. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 81. ŠUBRTOVÁ, Milena. Cena děkana. Pedagogická fakulta MU, 2016.
 82. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka oborové rady DSP (OU). oborová rada DSP Didaktika českého jazyka a literatury, PdF OU Ostrava, 2016 - 2019.
 83. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka oborové rady DSP (UP). oborová rada DSP Specializace v pedagogice pro obor Didaktika literatury, PdF UP Olomouc, 2016 - 2019.
 84. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka odborné poroty v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež. Magnesia Litera, 2016.
 85. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka redakční rady. Impulsy, 2016. ISSN 2336-727X.
 86. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dětští robinsoni z ghetta. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 87. ŠUBRTOVÁ, Milena. Francouzská literatura pro děti a mládež. In Impulsy. 1. vyd. Brno: KJM, 2016. ISSN 1804-4255.
 88. ŠUBRTOVÁ, Milena. Francouzská literatura pro děti a mládež v překladech do češtiny od 90. let 20. století do současnosti. In Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990. 2016.
 89. ŠUBRTOVÁ, Milena. Imaginativní v realistickém: cesty do nitra dětského hrdiny v české próze pro děti a mládež. Literární archiv. Praha: Památník národního písemnictví, 2016, roč. 2016, č. 48, s. 16-28. ISSN 0231-5904.
 90. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jak se řekne válka v cestovštině. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 91. ŠUBRTOVÁ, Milena. Karel a dětští čtenáři. Jak se stát dobrým autorem pro děti. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 92. ŠUBRTOVÁ, Milena. Karel IV. na deset způsobů. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2016. s. 63-66. ISSN 1335-7263.
 93. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho ovlivňování dětské četby. In Jana Čeňková. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016. s. 9-26. ISBN 978-80-246-3413-5.
 94. ŠUBRTOVÁ, Milena. L oeuvre de Pavel Čech et son appartenance a la "tribu" des enfants. In Yannick Bellenger-Morvan, Colette Gauthier. Littérature pour la jeunesse et identités culturelles populaires. 1. vyd. Reims: EPURE, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2016. s. 239-249. ISBN 978-2-37496-019-7.
 95. ŠUBRTOVÁ, Milena. La chanson dans la littérature de jeunesse tcheque. In La chanson dans la littérature pour l´enfance et la jeunesse. 2016.
 96. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nadčasovost ilustrací Stanislava Kolíbala. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, 2016. s. 44-45. ISSN 1335-7263.
 97. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obrázková knížka a její estetickovýchovný potenciál. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na PdF PU v Prešově. 2016.
 98. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obrázková knížka a její podoby v současné literatuře pro děti a mládež. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na PdF UK v Bratislavě. 2016.
 99. ŠUBRTOVÁ, Milena. Panorama současné české a světové literatury pro děti a mládež 2016. In Krajská knihovna Pardubice. 2016.
 100. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové důkazy. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 101. ŠUBRTOVÁ, Milena. Praha kreslená srdcem. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 102. ŠUBRTOVÁ, Milena. předsedkyně oborové rady DSP Jazyková a literární komunikace. 2016 - 2020.
 103. ŠUBRTOVÁ, Milena. Reflexe smrti v současné české a světové literatuře pro děti a mládež. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na PdF UK v Bratislavě. 2016.
 104. ŠUBRTOVÁ, Milena. Střídavá péče jedenácti babiček. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 105. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematizace handicapu v současné české literatuře pro děti a mládež. In přednáška v rámci programu Erasmus+ na PdF PU v Prešově. 2016.
 106. ŠUBRTOVÁ, Milena. Umberto Eco a Eugenio Carmi dětem. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 107. ŠUBRTOVÁ, Milena. V Česku oceňují vynálezce. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2016. s. 44-46. ISSN 1335-7263.
 108. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vítězové, kteří jsou zajatci. In iLiteratura.cz. iLiteratura, 2016. ISSN 1214-309X.
 109. ŠUBRTOVÁ, Milena. Zlatí čeští ilustrátoři knih pro děti a mládež (scénář a text k výstavě ilustrací). MZM Brno, 2016.
 110. ŠUBRTOVÁ, Milena. Známe pohádky Hanse Christiana Andersena? In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2016. s. 63-66. ISSN 1335-7263.
 111. 2015

 112. ŠUBRTOVÁ, Milena. Časopis pro děti chytrých rodičů. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2015. s. 48-49. ISSN 1335-7263.
 113. ŠUBRTOVÁ, Milena. Česká literatura pro děti a mládež ve světle literárních cen. In Přednáška pro studenty bohemistiky, Uniwersytet Wroclawski. 2015.
 114. ŠUBRTOVÁ, Milena. České stopy v historii BIB. In Medzinárodné sympózium BIB 15. 2015.
 115. ŠUBRTOVÁ, Milena. České stopy v historii Bienále ilustrací Bratislava. In Viera Anoškinová. Zborník Medzinárodné sympózium BIB 2015. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2015. s. 102-111. ISBN 978-80-89154-44-9.
 116. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka oborové rady doktorského studia. Didaktika českého jazyka a literatury, Ostravská univerzita, 2015.
 117. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty pro výroční knižní ceny Magnesia Litera (2015). 2015.
 118. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jakou řečí mluví básník? In iLiteratura. 2015. ISSN 1214-309X.
 119. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kam odchází básník. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2015. s. 34-35. ISSN 1335-7263.
 120. ŠUBRTOVÁ, Milena. Krb neporušitelného přátelství. Korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové. 1. vyd. Brno: Archiv města Brna, 2015. 318 s. Fontes brunense I. ISBN 978-80-86736-47-1.
 121. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho ovlivňování dětské četby. In Současnost literatury pro děti a mládež. 2015.
 122. ŠUBRTOVÁ, Milena. Na útěku před problémy. In iLiteratura. 2015.
 123. ŠUBRTOVÁ, Milena. Největší Češi v obrázkových knížkách Renáty Fučíkové. In Seminář Chceme číst dětem, Centrum dětského čtenářství KJM v Brně. 2015.
 124. ŠUBRTOVÁ, Milena. Panorama současné české literatury pro děti a mládež. In Cyklus přednášek pro Univerzitu třetího věku, MU. 2015.
 125. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádky ze staré krabice. In iLiteratura. 2015. ISSN 1214-309X.
 126. ŠUBRTOVÁ, Milena. Posuny tematické hranice v současné české literatuře pro děti a mládež. In PdF UK, Bratislava. 2015.
 127. ŠUBRTOVÁ, Milena. Proč obrazy potřebují knihu. In iLiteratura. 2015. ISSN 1214-309X.
 128. ŠUBRTOVÁ, Milena. Raketa na cestě k dětským čtenářům. In iLiteratura.cz. 1. vyd. iLiteratura, 2015. ISSN 1214-309X.
 129. ŠUBRTOVÁ, Milena. Recenzní posudek publikace Bibliografie literatury pro děti a mládež českého Slezska a severovýchodní Moravy. 2015.
 130. ŠUBRTOVÁ, Milena. Recenzní posudek publikace Lexikon českých nakladatelství dětské knihy. 2015.
 131. ŠUBRTOVÁ, Milena. Z Malajsie přes Tibet do vlastního nitra. In iLiteratura. 2015. ISSN 1214-309X.
 132. ŠUBRTOVÁ, Milena. Zlatá stuha nově uvázaná. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, 2015. s. 63-64. ISSN 1335-7263.
 133. ŠUBRTOVÁ, Milena. Život jako dar i ztráta. In iLiteratura. 2015. ISSN 1214-309X.
 134. 2014

 135. ŠUBRTOVÁ, Milena. Albatros (Státní nakladatelství dětské knihy). In Michal Přibáň. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Praha: Academia, 2014. s. 21-47. 11624. ISBN 978-80-200-2407-7.
 136. ŠUBRTOVÁ, Milena. Babička v moderním ošacení. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava, 2014. s. 49-50. ISSN 1335-7263.
 137. ŠUBRTOVÁ, Milena. Český komiks žije! In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava, 2014. s. 51-52. ISSN 1335-7263.
 138. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka komise pro dětskou knihu a ilustraci Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. 2014. 2014.
 139. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty pro Státní cenu za literaturu (2014). 2014.
 140. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty pro výroční knižní ceny Magnesia Litera (2014). 2014.
 141. ŠUBRTOVÁ, Milena. David Bohm - Ondřej Buddeus: Hlava v hlavě (recenze). In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava, 2014. s. 68-69. ISSN 1335-7263.
 142. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ekologická agitka (recenze na knížku Josteina Gaardera Anna). In iLiteratura. iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 143. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ivana B. Engelmaierová: Srdcový erb (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 144. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jak namalovat duši (recenze Renáta Fučíková: Hus a Chelčický). In iLiteratura. iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 145. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná. 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 146. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kam až se může v dětské literatuře. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava, 2014. s. 16-17. ISSN 1335-7263.
 147. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kdo se bude bát? (recenze Jan Čumlivski a kol. : 12 malých hororů). In iLiteratura.cz. 2014. ISSN 1214-309X.
 148. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´oeuvre de Pavel Čech et son appartenance au "tribu" des enfants. In La littérature pour la jeunesse: vecteur d´une identité culturelle et populaire? 2014.
 149. ŠUBRTOVÁ, Milena. Malá gratulace velkému nakladatelství. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava, 2014. s. 58-59. ISSN 1335-7263.
 150. ŠUBRTOVÁ, Milena. Synkretičnost v ikonotextech Renáty Fučíkové. In Miroslava Režná - Hana Zeleňáková. O interpretácii umeleckého textu 27. Intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež. 1. vyd. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2014. s. 27-41. ISBN 978-80-558-0715-7.
 151. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tabu a detabuizace v literatuře pro děti a mládež od 19. století do současnosti. In Tabu v literatuře a v knihovnách. 2014.
 152. ŠUBRTOVÁ, Milena. Verše s rytmem příboje (recenze Radek Malý: Moře slané vody). In iLiteratura. iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 153. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vlastní jména v titulech realisticky laděné české prózy. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 184-190. ISBN 978-80-210-6631-1.
 154. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vlastní jména v titulech realisticky laděné české prózy pro děti a mládež. In Vlastní jména v textech a kontextech. 2014.
 155. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vratislav Maňák: Muž z hodin (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2014. ISSN 1214-309X.
 156. ŠUBRTOVÁ, Milena. Výtahem k poznání vlastní duše (recenze Eva Prchalová: Cesta svatým Vít-ahem). In iLiteratura.cz. 2014. ISSN 1214-309X.
 157. ŠUBRTOVÁ, Milena. 1. oponentský posudek pro grantovou agenturu SR VEGA (komise č. 12). 2014.
 158. ŠUBRTOVÁ, Milena. 2. oponentský posudek pro grantovou agenturu SR VEGA (komise č. 12). 2014.
 159. 2013

 160. ŠUBRTOVÁ, Milena. Artistic Literature in Relation to Children with Special Educational Needs. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8-36. ISBN 978-80-210-6281-8.
 161. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka komise pro dětskou knihu a ilustraci Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. 2013. 2013.
 162. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty pro Státní cenu za literaturu (2013). 2013.
 163. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dagmar Klímová - Jaroslav Otčenášek: Česká pohádka v 19. století (recenze). In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2013. s. 224-225. č. 3.
 164. ŠUBRTOVÁ, Milena. Eva Papoušková: Kosprd a Telecí (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 165. POUČOVÁ, Marcela a Milena ŠUBRTOVÁ. Historie ediční řady Père Castor – od handicapu k literatuře a umění. In Bezbariérová knihovna - Morava; Jak komunikovat s mentálně postiženými uživateli v knihovnách?, KJM Brno. 2013.
 166. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jaroslav Vrchlický: Začarovaný tatrmánek (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 167. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jostein Gaarder: To je otázka (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 168. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ke konstruktu jinakosti v tvorbě Markéty Pilátové pro děti. O dieťati, jazyku, literatúre. Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2013, roč. 1, č. 1, s. 48-60. ISSN 1339-3200.
 169. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kitty Crowther: Návštěva malé smrti (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 170. ŠUBRTOVÁ, Milena. La représentation de la Seconde Guerre mondiale dans la littérature tcheque pour les enfants. In Enfants en temps de guerre et littératures de jeunesse (XXe-XXIe siecles). 1. vyd. Paris: Bibliotheque nationale de France - Presses Universitaires Blaise Pascal, 2013. s. 116-123. ISBN 978-2-35494-051-5.
 171. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ladislav Havránek - Ferdinand Krch: Rýmovačky naší Kačky (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 172. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ladislav Karpianus: Intr (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 173. ŠUBRTOVÁ, Milena. Listy spoza Moravy. Jarní defilé. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, 2013. s. 35-37. č. 2. ISSN 1335-7263.
 174. ŠUBRTOVÁ, Milena. Listy spoza Moravy. Už jsem čtenář. In Revue Bibiana. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, 2013. s. 60-61. č. 3.
 175. ŠUBRTOVÁ, Milena. Listy spoza Moravy. V podzimním víru knižních veletrhů. In Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, 2013. s. 46-47. č. 4. ISSN 1335-7263.
 176. ŠUBRTOVÁ, Milena. Magdalena Wagnerová: Ryba Chyba (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 177. ŠUBRTOVÁ, Milena. Panorama současné české a světové literatury pro děti a mládež. In Pokladnice aneb Nejen současná literatura pro děti a mládež, MZK a KDK, Brno. 2013.
 178. ŠUBRTOVÁ, Milena. Radek Malý: Kamarádi z abecedy (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 179. ŠUBRTOVÁ, Milena. Radovan Lipus - David Vávra: O smutné továrně (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 180. ŠUBRTOVÁ, Milena. Renáta Fučíková: Ludmila, Václav a Boleslav (recenze). In iLiteratura.cz. 1. vyd. iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 181. ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež. In Forum Bohemicum, PdF MU Brno. 2013.
 182. ŠUBRTOVÁ, Milena. Smrt v literatuře pro děti a mládež. In OKNA 2013, Centrum dětského čtenářství ve spolupráci s KJM v Brně a SKIP. 2013.
 183. ŠUBRTOVÁ, Milena. Sophie Curtil: Pár hřebíčků a nic víc (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 184. ŠUBRTOVÁ, Milena. Svatava Urbanová: Dialogy Ivy Procházkové (recenze). 1. vyd. Praha: iLiteratura.cz, 2013. ISSN 1214-309X.
 185. ŠUBRTOVÁ, Milena, Jitka ZÍTKOVÁ, Naděžda SIEGLOVÁ, Jiří POLÁČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA a Ivan NĚMEC. Zlatá stuha. Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, 2013.
 186. 2012

 187. ŠUBRTOVÁ, Milena. Astrid Lindgren: Jižní louka (recenze). iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 188. ŠUBRTOVÁ, Milena. AUGUSTA Pavel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 45-46, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 189. ŠUBRTOVÁ, Milena. BERNARDINOVÁ Eva. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 60-61, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 190. ŠUBRTOVÁ, Milena. BEZDĚKOVÁ Zdeňka. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 63. ISBN 978-80-7277-506-4.
 191. ŠUBRTOVÁ, Milena. BLAŽÍČKOVÁ Anna. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 65-66, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 192. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bolliger, Max - Sís, Petr: Šťastný skřítek (recenze). iLiteratura, 2012. ISSN 1214-309X.
 193. ŠUBRTOVÁ, Milena. BORSKÁ Ilona. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 67-68, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 194. ŠUBRTOVÁ, Milena. BOŘKOVCOVÁ Hana. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 68-69, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 195. ŠUBRTOVÁ, Milena. BOUČEK Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 69-70, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 196. ŠUBRTOVÁ, Milena. BŘEZINOVÁ Ivona. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 78-80, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 197. ŠUBRTOVÁ, Milena. Březinová Ivona: Blbnutí s Oscarem (recenze). iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 198. ŠUBRTOVÁ, Milena. Co přinesl lyrický vítr. Současná česká poezie pro děti. In Ondrej Sliacky. Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK, 2012. s. 112-120. ISBN 978-80-8119-067-4.
 199. ŠUBRTOVÁ, Milena. ČERNÁ Olga. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 95-96, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 200. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka komise pro dětskou knihu a ilustraci Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. 2012. 2012.
 201. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty pro Státní cenu za literaturu (2012). 2012.
 202. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dauvillier, Loic: Dítě s hvězdičkou (recenze). iLiteratura, 2012. ISSN 1214-309X.
 203. ŠUBRTOVÁ, Milena. Domov pro Marťany (recenze). iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 204. ŠUBRTOVÁ, Milena. Fischerová, Daniela: Milion melounů (recenze). iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 205. ŠUBRTOVÁ, Milena. Fischerová Sylva: Egbérie a Olténie. iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 206. ŠUBRTOVÁ, Milena. Handicap a jeho zobrazení v literatuře pro děti a mládež ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-154. ISBN 978-80-210-6053-1.
 207. ŠUBRTOVÁ, Milena. Historie Evropy. Obrazové putování. Recenze. 1. vyd. Bratislava: Bibiana, medzinárodny dom umenia pre deti, 2012. 3 s. ISSN 1335-7263.
 208. ŠUBRTOVÁ, Milena. Holub, Jiří: Jak se zbavit mstivý Soni (recenze). iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 209. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jak namalovat hudbu (recenze). iLiteratura, 2012. ISSN 1214-309X.
 210. ŠUBRTOVÁ, Milena. Křehké vánoční poselství (recenze). iLiteratura, 2012. ISSN 1214-309X.
 211. ŠUBRTOVÁ, Milena. Le Golem de Prague comme élément de la tradition culturelle juive et ses formes littéraires dans le contexte de la littérature tcheque. In Miroslava Novotná, Colette Gauthier. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 185-194. ISBN 978-80-210-5924-5.
 212. ŠUBRTOVÁ, Milena. Le monde des insectes dans la littérature pour enfants. In Květuše Kunešová. Figure de l animal en littérature de jeunesse: un loup de fable ou une espece protégée? Hradec Králové: Gaudeaumus, Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 48-57. ISBN 978-80-7435-231-7.
 213. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´image de la seconde guerre mondiale dans la littérature enfantine tcheque. In Enfants en temps de guerre et littératures de jeunesse (20-21e siecles). 2012.
 214. ŠUBRTOVÁ, Milena. PECHÁČKOVÁ Ivana. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 309. ISBN 978-80-7277-506-4.
 215. ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 216. ŠUBRTOVÁ, Milena. Stránský, Jiří: O chamtivém králi (recenze). iLiteratura.cz, 2012. ISSN 1214-309X.
 217. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika handicapu v české literatuře pro děti a mládež první poloviny 20. století. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 129-138. ISBN 978-80-210-6053-1.
 218. 2011

 219. ŠUBRTOVÁ, Milena. Aktuální tendence v současné české literatuře pro děti a mládež. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2011, roč. 2011, 22-23, s. 103-112. ISSN 1801-6782.
 220. ŠUBRTOVÁ, Milena. Březinová, Ivona: Kluk a pes (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 221. ŠUBRTOVÁ, Milena a Martin REISSNER. Česká kniha pro děti a mládež 2010. Czech Books for Children and Young People 2010. 1. vyd. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2011. 46 s. ISBN 978-80-86310-95-4.
 222. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka komise pro dětskou knihu a ilustraci Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. 2011.
 223. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka širší poroty celostátní literární soutěže Magnesia Litera. 2011.
 224. ŠUBRTOVÁ, Milena. František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků. In Marie Vítková, Dagmar Opatřilová (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with health disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 540-549. ISBN 978-80-7315-216-1.
 225. ŠUBRTOVÁ, Milena. František Bakule a jeho metody práce s handicapovanými dětmi ve svědectví bývalých žáků a spolupracovníků. In Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with health disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
 226. ŠUBRTOVÁ, Milena. František Bakule jako průkopník integrativní pedagogiky a obraz jeho pedagogického působení v literární tvorbě Ludmily Durdíkové. In Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of pupils with special educational needs V. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 193-201. 330. ISBN 978-80-7315-220-8.
 227. ŠUBRTOVÁ, Milena. Gaarder, Jostein: Hrad v Pyrenejích (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 228. ŠUBRTOVÁ, Milena a Eva MINÁŘOVÁ. Jazyk a literatura v komunikaci V. 2011.
 229. ŠUBRTOVÁ, Milena. La figure de l´album dans les littératures contemporaines francaise et tcheque pour enfants. In De l´image a l´imaginaire. Littérature de jeunesse. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 55-62. ISBN 978-80-7435-096-2.
 230. ŠUBRTOVÁ, Milena. Le monde des insectes dans la littérature pour enfants. In Figure de l'animal en littérature de jeunesse: un loup de fable ou une espèce protégée? 2011.
 231. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literatura pro děti a mládež s tematikou handicapu. In Literatura a handicapy. Přednáška pro Centrum dětského čtenářství KJM v Brně. 2011.
 232. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literature for Children and Young People. In Balvín, J. - Debnár, V. (eds.) Czech Literature Guide. 1. vyd. Praha: Institut umění. Divadelní ústav, 2011. s. 37-40. 628. ISBN 978-80-7008-272-0.
 233. ŠUBRTOVÁ, Milena. Metamorfóza ve vývoji pohádkové postavy. In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. 2011.
 234. ŠUBRTOVÁ, Milena. Metamorfóza ve vývoji pohádkové postavy (K problematice Pinocchia v různých literárních koncepcích a kontextech). In Markéta Andričíková. Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, 2011. s. 148-158. ISBN 978-80-555-0490-2.
 235. ŠUBRTOVÁ, Milena. Metamorfóza ve vývoji pohádkové postavy (K problematice Pinocchia v různých literárních koncepcích a kontextech). In Andričíkovák M. (ed.) Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. 2011. ISBN 978-80-555-0489-6.
 236. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nová literatura pro děti a mládež. Portál české literatury, www.czechlit.cz, 2011.
 237. ŠUBRTOVÁ, Milena. Objevné putování (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 238. ŠUBRTOVÁ, Milena. Olga Černá: Z domu a zahrady (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 239. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádková kouzla ve službách formativních cílů (Nad pohádkovou tvorbou Ivony Březinové). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 279-286. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 240. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 241. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11-63. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 242. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové travestie jako žánrová inovace v současné pohádce (Nad texty Magdaleny Wagnerové). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 187-195. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 243. ŠUBRTOVÁ, Milena. Polévka jako metafora (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 244. ŠUBRTOVÁ, Milena. Procházková Iva: Uzly a pomeranče (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 245. ŠUBRTOVÁ, Milena. redaktorka literárního časopisu iLiteratura.cz (2011). 2011.
 246. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná česká a světová literatura pro děti. Hra a hravost jako ústřední kompoziční princip v současné tvorbě pro děti, dominance obrazu nad slovesností. In Práce s dětmi v knihovnách. Knihovnický inovační kurz v MZK. 2011.
 247. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná česká a světová literatura pro děti. Návodnost a užitkovost, propojení estetických aspektů s formativními. In Práce s dětmi v knihovnách. Knihovnický inovační kurz v MZK. 2011.
 248. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná česká a světová literatura pro děti. Příklon k autenticitě a osobnímu prožitku, detabuizace a filozofizace v literatuře pro děti a mládež. In Práce s dětmi v knihovnách. Knihovnický inovační kurz v MZK. 2011.
 249. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná česká a světová literatura pro děti. Současná literatura pro děti a mládež - literatura rozostřených hranic, adaptace a reinterpretace klasického fondu pro děti. In Práce s dětmi v knihovnách. Knihovnický inovační kurz v MZK. 2011.
 250. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná literatura pro děti a mládež - literatura nejasných hranic. In Marta Žilková. O interpretácii umeleckého textu 26. Transformácia detského aspektu a recepčná prax. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 187-198, 11 s. ISBN 978-80-8094-925-9.
 251. ŠUBRTOVÁ, Milena. Svět hmyzu v české literatuře pro děti. Bohemica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 101-113. ISSN 1213-2144.
 252. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematizace dětské hry v pohádkových prózách Olgy Černé. In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 271-277. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 253. ŠUBRTOVÁ, Milena. Urbánková Dagmar: Chlebová Lhota (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 254. ŠUBRTOVÁ, Milena. Výběr z českých pohádkových titulů 1990-2010. In Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 287-296. NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 255. ŠUBRTOVÁ, Milena. Wagnerová Magdalena: Krys Veliký (recenze). iLiteratura.cz, 2011. ISSN 1214-309X.
 256. 2010

 257. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka komise pro dětskou knihu a ilustraci Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. 2010.
 258. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty celostátní literární soutěže Magnesia Litera. 2010.
 259. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dahlův zbojnický lišák. 1. vyd. Brno: Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2010. 1 s. č. 1-2. ISSN 1211-3484.
 260. ŠUBRTOVÁ, Milena. Detektivní román pro děti a mládež. In Francouzský detektivní román; Centrum dětského čtenářství KJM Brno. 2010.
 261. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ivan Binar: Bibiana píská na prsty. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 262. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ivona Březinová: Okno do komína, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 263. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ján Uličiansky: Malá princezna, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 264. ŠUBRTOVÁ, Milena. Josef Hiršal; Petr Nikl: Hiršalův skicák, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 265. ŠUBRTOVÁ, Milena. Keltské pohádky, recenze. 1. vyd. iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 266. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´ oeuvre littéraire de Lída Durdíková -Faucher et les débuts de la collection Albums du Pere Castor. In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 190-197. ISBN 978-80-210-5209-3.
 267. ŠUBRTOVÁ, Milena. Le Golem de Prague comme un élément de la tradition culturelle juive et ses formes littéraires dans le contexte de la littérature tcheque contemporaine pour les jeunes. In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 2010.
 268. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ludmila Durdíková v českém a francouzském kontextu literatury pro děti a mládež. In Chceme dětem číst 2, Centrum dětského čtenářství KJM v Brně. 2010.
 269. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ludmila Durdíková-Faucher, česká autorka spoluzakladatelkou moderní ediční koncepce francouzské literatury pro děti a mládež. In IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?). 2010.
 270. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ludmila Durdíková-Faucher: Česká autorka spoluzakladatelkou moderní ediční koncepce francouzské literatury pro děti a mládež. In Lenka Jungmannová. Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura(?). 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 2010. s. 175-183. ISBN 978-80-85778-71-7.
 271. ŠUBRTOVÁ, Milena. Luisa Nováková: Proměny české pohádky, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 272. ŠUBRTOVÁ, Milena. Marek Toman: Můj golem, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 273. ŠUBRTOVÁ, Milena. Marka Míková: JO537, recenze. 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 274. ŠUBRTOVÁ, Milena. Markéta Pilátová: Víla Vivivíla a stíny zvířat, recenze. ww.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 275. ŠUBRTOVÁ, Milena. Medvědí druhé čtení. 1. vyd. Brno: Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2010. 2 s. č. 1-2. ISSN 1211-3484.
 276. ŠUBRTOVÁ, Milena. Návodná literatura v tvorbě Ivony Březinové. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 12, 1-2, s. 117-122. ISSN 1213-2144.
 277. ŠUBRTOVÁ, Milena. O jedné menšině v dětské próze. In Křižovatky literatury pro mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2010. s. 58-62. ISBN 978-80-87505-00-7.
 278. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz normalizace v polistopadové literatuře pro děti a mládež. Bohemica Olomucensia Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, roč. 2, č. 4, s. 82-88. ISSN 1803-876X.
 279. ŠUBRTOVÁ, Milena. Olga Černá: Jitka a kytka, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 280. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pavel Šrut: Pan Kdybych hledá kamaráda, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 281. ŠUBRTOVÁ, Milena. Petr Koťátko: Wormsův svět, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. ISSN 1214-309X.
 282. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pierre Bailly; Céline Fraipont: Prcek Chlupino1., recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 283. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádková sklizeň. Brno: Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2010. 2 s. č. 1-2. ISSN 1211-3484.
 284. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pootevřená dvířka Wilsonovy trilogie. 1. vyd. Brno: Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2010. 1 s. č. 1-2. ISSN 1211-3484.
 285. ŠUBRTOVÁ, Milena a Martin REISSNER. Poslouchám, učím se, čtu... I Hear, I Explore, I Read... Česká kniha pro děti a mládež 2009 (Czech Books for Children and Young People 2009). 1. vyd. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2010. 74 s.
 286. ŠUBRTOVÁ, Milena. Potterovský glosář o formě. In Křižovatky literatury pro mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2010. s. 31-34. ISBN 978-80-87505-00-7.
 287. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pour une typologie de la littérature policiere pour enfants. Didactique du FLE dans les pays slaves:revue scientifique internationale. Nitra: SAUF, 2010, roč. 2, č. 1, s. 10-16. ISSN 1337-9283.
 288. ŠUBRTOVÁ, Milena. Práce s uměleckou literaturou v mateřské škole speciální. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 165-174. ISBN 978-80-7315-201-7.
 289. ŠUBRTOVÁ, Milena. Předčtenářské období "spojující" a "rozdělující". In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 11 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 290. ŠUBRTOVÁ, Milena. Předčtenářské období "spojující" a "rozdělující" (vystoupení na konferenci). In ŠKOLA PRO VŠECHNY Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
 291. ŠUBRTOVÁ, Milena. Radek Malý: Kam až smí smích, recenze. www.iliteratura.cz, 2010. 2 s. ISSN 1214-309X.
 292. ŠUBRTOVÁ, Milena. redaktorka literárního časopisu iLiteratura.cz. 2010.
 293. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současná literatura pro děti a mládež - literatura nejasných hranic. In Transformácia detského aspektu a recepčná prax. 2010.
 294. ŠUBRTOVÁ, Milena. Specifičnost dětského vnímání při recepci literárního textu - rozvíjení předčtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vítková, M.; Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 295. ŠUBRTOVÁ, Milena. Specifičnost dětského vnímání při recepci literárního textu- rozvíjení předčtenářské gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vystoupení na konferenci). In ŠKOLA PRO VŠECHNY Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
 296. ŠUBRTOVÁ, Milena. Světová literatura pro mládež jako téma diplomové práce - mezinárodní instituce, organizace, literární ocenění. In Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. první. Brno: Muni press, 2010. s. 21-24. ISBN 978-80-210-5208-6.
 297. ŠUBRTOVÁ, Milena. The Depiction of Conception and Birth in Childrens Literature. In Řehulka, Evžen (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 141-147. ISBN 978-80-210-5259-8.
 298. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tři zastavení u pohádkových postav zlatého fondu světové literatury pro děti. In Seminář pro pracovníky dětských oddělení, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 2010.
 299. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vítězství divočiny aneb Experiment formy. In Křižovatky literatury pro mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2010. s. 20-23. ISBN 978-80-87505-00-7.
 300. ŠUBRTOVÁ, Milena. Výběr četby pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v předčtenářském období. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. s. 169-180. ISBN 978-80-7315-202-4.
 301. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vzpomínky, které zavazují. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2010, roč. 24, č. 2, s. 34-35. ISSN 0862-1985.
 302. ŠUBRTOVÁ, Milena. Zvířata pod drobnohledem prozaičky. 1. vyd. Brno: Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, 2010. 1 s. č. 1-2. ISSN 1211-3484.
 303. 2009

 304. ŠUBRTOVÁ, Milena. Anorexia nervosa and its depiction in literature for children and young people. In General issues in health education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 12 s. ISBN 978-80-210-4929-1.
 305. ŠUBRTOVÁ, Milena. Autenticita, intimita a osobní prožitek v literatuře jako jedna z tendencí polistopadové prózy pro děti a mládež. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 67-79. ISBN 978-80-904218-3-7.
 306. ŠUBRTOVÁ, Milena. Autenticita, intimita a osobní prožitek v literatuře jako jedna z tendencí polistopadové prózy pro děti a mládež. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí (Kontexty, problémy, trendy). 2009.
 307. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bajky v konfekčním hávu. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF Brno, 2009, roč. 14 (19), č. 1, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
 308. ŠUBRTOVÁ, Milena. Čarodějné rodinné objevy. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF Brno, 2009, roč. 14 (19), č. 1, s. 22-23. ISSN 1211-3484.
 309. ŠUBRTOVÁ, Milena. členka poroty. Magnesia Litera, 2009.
 310. ŠUBRTOVÁ, Milena. Hra a motivační strategie v české literatuře pro děti a mládež na počátku 21. století. In Genologické a medziliterárne štúdie. Priesečníky umenia a vedy. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. s. 290-300. ISBN 978-80-8068-964-3.
 311. ŠUBRTOVÁ, Milena. Joann Sfar - Malý princ. iLiteratura, 2009. ISSN 1214-309X.
 312. ŠUBRTOVÁ, Milena. L image du héros handicapé dans la littérature contemporaine tcheque pour enfants et adolescents. In Littérature, jeunesse et handicap: questions d´acces, questions de construction. 1. vyd. Paris: Éditions de l INS HEA, 2009. s. 133-140. ISBN 978-2-912489-85-2.
 313. ŠUBRTOVÁ, Milena. La figure de l´album dans les littératures contemporaines fr. et tcheques pour enfants. In De l´image a l´imaginaire. 2009.
 314. ŠUBRTOVÁ, Milena. Marcello d Orta - Já to doufejme ňák zmáknu (recenze). 1. vyd. www.iliteratura.cz, 2009. ISSN 1214-309X.
 315. ŠUBRTOVÁ, Milena. Margareth Mahy - Proměna (recenze). 2009. vyd. www.iliteratura.cz, 2009. ISSN 1214-309X.
 316. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nebeská idyla bez otázek. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF Brno, 2009, roč. 14 (19), 2-3, s. 25-26. ISSN 1211-3484.
 317. REISSNER, Martin a Milena ŠUBRTOVÁ. New Names in Literature for Children and Youth. In New Names in Literature for Children and Youth. 1. vyd. Slavkov u Brna: Bedřich Maleček BM Typo, 2009. 60 s. ISBN 978-80-903707-9-1.
 318. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz normalizační doby v polistopadové literatuře pro děti a mládež. In Mezinárodní literárněvědná konference Dvě dekády demokracie. Česká literatura 1989-2009. 2009.
 319. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz početí a porodu v literatuře pro děti. In 5. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21, Škola a zdraví pro 21. století. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.
 320. ŠUBRTOVÁ, Milena. Putování světovou literaturou pro mládež (I-IV). In Seminář Centra dětského čtenářství, KJM Brno. 2009.
 321. ŠUBRTOVÁ, Milena. Robert Silverio - O medvědovi, který chtěl do opery (recenze). 1. vyd. www.iliteratura.cz, 2009. ISSN 1214-309X.
 322. ŠUBRTOVÁ, Milena. Simplicity of childrens plays in Olga Černá stories. In New Names in Literature for Children and Youth. Literatura pro děti a mládež - mezníky a směřování. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2009. s. 19-23. ISBN 978-80-903707-9-1.
 323. ŠUBRTOVÁ, Milena. Specializované edice literatury pro děti a mládež zohledňující potřeby dyslektických žáků. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 324. ŠUBRTOVÁ, Milena. Specifika literatury pro děti a mládež ve vztahu k dyslektickým čtenářům. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 261-274. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 325. ŠUBRTOVÁ, Milena. Stéphane Sénégas - L éphémere (recenze). 1. vyd. www.iliteratura.cz, 2009. ISSN 1214-309X.
 326. ŠUBRTOVÁ, Milena. Strašidlo Sušinka. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF Brno, 2009, roč. 14 (19), č. 1, s. 25. ISSN 1211-3484.
 327. ŠUBRTOVÁ, Milena. Světová literatura pro děti a mládež - mezinárodní instituce a literární ocenění. In Literární téma v bakalářských a diplomových pracích. 2009.
 328. ŠUBRTOVÁ, Milena. Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vydání. Brno: MU, 2009. s. 147-154. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 329. ŠUBRTOVÁ, Milena. Umělecká literatura pro děti a mládež s romskou tematikou jako jeden z prostředků multikulturní výchovy při edukaci a integraci romských žáků. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 330. ŠUBRTOVÁ, Milena. V hájemství dětského světa - podoby současné obrázkové knížky pro děti. In Komunikace s dětmi a mládeží - spojující i rozdělující. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 285-290. ISBN 978-80-7368-765-6.
 331. ŠUBRTOVÁ, Milena. V hájemství dětského světa - Podoby současné obrázkové knížky pro děti. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi a mládeží - spojující a rozdělující. 2009.
 332. ŠUBRTOVÁ, Milena. When Children Die In War: Death in War Literature for Children and Youth. Bookbird: A Journal of International Childrens Literature. 2009, roč. 47, č. 4, s. 1-8. ISSN 0006-7377.
 333. ŠUBRTOVÁ, Milena. Words, images and play in Petr Nikls works. In New Names in Literature for Children and Youth. Literatura pro děti a mládež - mezníky a směřování. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2009. s. 24-33. ISBN 978-80-903707-9-1.
 334. 2008

 335. ŠUBRTOVÁ, Milena. Comenius slovem i obrazem. Jan Amos Komenský. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2008, roč. 133, č. 2, s. 37-38. ISSN 0323-0449.
 336. ŠUBRTOVÁ, Milena. Création littéraire de Lída Durdíková-Faucher et le début des éditions Album du Pere Castor. In Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. 2008.
 337. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dobré knihy dětem - příspěvek k četbě dětí v meziválečném období. In Od početí ke školní brašně. 1. vyd. Pardubice: Východočeské muzeum, 2008. s. 257-267. ISBN 978-80-87151-01-3.
 338. ŠUBRTOVÁ, Milena. Gaarderova prvotina pro děti. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 31-32. ISSN 1211-3484.
 339. ŠUBRTOVÁ, Milena. In margine Harry Potter. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 1, s. 7-9. ISSN 1211-3484.
 340. ŠUBRTOVÁ, Milena. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido - Masarykova univerzita, 2008. s. 261-278. 278. ISBN 978-80-210-4708-2.
 341. ŠUBRTOVÁ, Milena. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 1-20. ISBN 978-80-7315-167-6.
 342. ŠUBRTOVÁ, Milena. Komunikace v próze pro mládež s nekompetentním vypravěčem. In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 44-49. ISBN 978-80-210-4533-0.
 343. ŠUBRTOVÁ, Milena. Lída Durdíková a počátky novátorské knižní edice pro děti. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2008, roč. 133, č. 2, s. 9-12. ISSN 0323-0449.
 344. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literární postava v procesu literárněvýchovné komunikace. In Jazyk a literatúra v škole, zážitok a poznanie. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008. s. 289-582. ISBN 978-80-8068-788-5.
 345. ŠUBRTOVÁ, Milena, Svatava URBANOVÁ a Věra BROŽOVÁ. Literatura pro děti a mládež. In Dějiny české literatury 1945-1989 IV. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 731-762, 31 s. 10684. ISBN 978-80-200-1631-7.
 346. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literatura pro děti a mládež. In BROŽOVÁ, Věra a Svatava URBANOVÁ. Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 523-542. 10697. ISBN 978-80-200-1583-9.
 347. ŠUBRTOVÁ, Milena. Mentální anorexie a její obraz v literatuře pro děti a mládež. In 4. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 348. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nemetonburk již potřetí. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 15-16. ISSN 1211-3484.
 349. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nenaplněná očekávání. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 28. ISSN 1211-3484.
 350. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nespolehlivý vypravěč v autorské pohádce. In Teória umeleckého diela 3. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-8068-742-7.
 351. ŠUBRTOVÁ, Milena. Niklovy záhrátky. Weles. Brno: Weles, o. s., 2008, č. 34, s. 142-145. ISSN 1214-2948.
 352. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz smrti v současné české literatuře pro děti a mládež. In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2008. s. 70-83, 13 s. ISBN 978-80-8068-918-6.
 353. ŠUBRTOVÁ, Milena. Poezie prázdninového pokladu. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 2, s. 20-21. ISSN 1211-3484.
 354. ŠUBRTOVÁ, Milena. Prózy Olgy Černé. In Nová jména v české a slovenské literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2008. s. 27-31. Ladění. ISBN 978-80-903707-6-0.
 355. ŠUBRTOVÁ, Milena. R. Fučíková - Jan Amos Komenský. 1. vyd. Praha: iliteratura.cz, 2008. 2 s.
 356. ŠUBRTOVÁ, Milena. Slova, obrazy a hra v tvorbě Petra Nikla. In Nová jména v české a slovenské literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2008. s. 17-21, 78 s. Ladění. ISBN 978-80-903707-6-0.
 357. ŠUBRTOVÁ, Milena. Spotřební Sářin svět idyly. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 2, s. 31. ISSN 1211-3484.
 358. ŠUBRTOVÁ, Milena. Velká cesta ke kořenům. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 2, s. 27-28. ISSN 1211-3484.
 359. ŠUBRTOVÁ, Milena. Výchova k umírání. Bibiana, revue o umení pre deti a mládež. Bratislava: Bibiana, medzinár. dom umenia pre deti, 2008, roč. 15, č. 3, s. 31-37. ISSN 1335-7263.
 360. 2007

 361. ŠUBRTOVÁ, Milena. Autoři francouzské literatury pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 70 s. 410.
 362. ŠUBRTOVÁ, Milena a Ivan DOROVSKÝ. Autoři světové literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2007. Nakladatelství Olomouc. ISBN 978-80-7182-228-8.
 363. ŠUBRTOVÁ, Milena. Brněnské impulzy v literatuře pro děti. Z dějin světové literatury pro děti a mládež I. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. 67 s. edice Ladění. ISBN 978-80-903707-4-6.
 364. ŠUBRTOVÁ, Milena. Další renesanční dobrodružství. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 4, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
 365. JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Dánská literatura pro děti a mládež. In ŠEBELOVÁ, Zuzana, Athena ALCHAZIDU a Milena ŠUBRTOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. 2007. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2007. s. 30 - 33, 3 s. I. ISBN 978-80-7277-314-5.
 366. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dobrodružství z rudolfinské Prahy. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 1, s. 19-20. ISSN 1211-3484.
 367. ŠUBRTOVÁ, Milena. Editorství tematického sborníku - literatura pro děti a mládež. In Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. ISBN 978-80-903707-3-9.
 368. ŠUBRTOVÁ, Milena. Eva Bernardinová, Jiří Havel, Magdalena Wagnerová, Hana Bořkovcová, Jiří Weinberger. 2007.
 369. ŠUBRTOVÁ, Milena. Francouzská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 7 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5.
 370. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jiná tvář Astrid Lindgrenové. Respekt. Praha: R-PRESSE, spol. s r. o., 2007, roč. 18, č. 26, s. 20. ISSN 0862-6545.
 371. ŠUBRTOVÁ, Milena. Koloběh života a smrti v próze Hany Pražákové a Markéty Zinnerové. In Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007. s. 32-37. ISBN 80-903339-9-0.
 372. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´image du héros handicapé dans la littérature contemporaine tcheque pour enfants et adolescents. In Littérature de jeunesse et handicap. 2007.
 373. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literární postava v procesu literárněvýchovné komunikace. In Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie. 2007.
 374. ŠUBRTOVÁ, Milena a Svatava URBANOVÁ. Literatura pro děti a mládež. In Dějiny české literatury 1945-1989. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 2. díl. ISBN 978-80-200-1528-0.
 375. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literatura pro děti a mládež a její možnosti v tzv. výchově k umírání. In Hodnoty a výchova. 2007. ISBN 978-80-86633-75-6.
 376. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literatura pro děti a mládež a její možnosti v tzv. výchově k umírání. In Hodnoty a výchova. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007. s. 475-484. ISBN 978-80-86633-78-6.
 377. ŠUBRTOVÁ, Milena. L´udo Ondrejov demýtizovaný. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 3, s. 32. ISSN 1211-3484.
 378. ŠUBRTOVÁ, Milena. Mezi autopsií a literaturou. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 4, s. 9-10. ISSN 1211-3484.
 379. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nové cesty v současné české literatuře pro děti. In Slovo o slove. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. s. 28-30. ISBN 978-80-8068-646-8.
 380. ŠUBRTOVÁ, Milena. Odkaz Zdeňky Bezděkové. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 2, s. 38. ISSN 1211-3484.
 381. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádky brazilských indiánů. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-3484.
 382. ŠUBRTOVÁ, Milena. Sté výročí Astrid Lindgrenové. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 4, s. 37-38. ISSN 1211-3484.
 383. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tajemství života a smrti v próze pro děti a mládež. In Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatúry 2. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. s. 105-112. ISBN 978-80-8094-176-5.
 384. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 127 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 104. ISBN 978-80-210-4413-5.
 385. ŠUBRTOVÁ, Milena. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (Nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 10 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 386. ŠUBRTOVÁ, Milena. Umělecká literatura ve vztahu k inkluzi handicapovaných dětí (Nad prozaickou tvorbou Jiřího Šedého). Art Literature in Relation to Inclusion of Children with Disabilities (About the Prosaic Work of Jiří Šedý). In VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 203-208. ISBN 978-80-7315-163-8.
 387. ŠUBRTOVÁ, Milena. Výseč z dětského života. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12(17), č. 4, s. 23. ISSN 1211-3484.
 388. ŠUBRTOVÁ, Milena. Završení Stroudovy trilogie. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 1, s. 30. ISSN 1211-3484.
 389. ŠUBRTOVÁ, Milena. Znovu objevená Hrubínova říkadla. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 4, s. 24-26. ISSN 1211-3484.
 390. ŠUBRTOVÁ, Milena. Životopis legendy dětské literatury. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 1, s. 32-34. ISSN 1211-3484.
 391. 2006

 392. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bretaň v zrcadle legend a pověstí. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-3484.
 393. ŠUBRTOVÁ, Milena. Editorka tematického sborníku. In Cesty současné literatury pro děti a mládež: Dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006. 95 s. ISBN 80-903339-9-0.
 394. ŠUBRTOVÁ, Milena. Hra a motivační strategie v literatuře pro děti a mládež. In Místa bez hranic. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2006. s. 181-186. ISBN 80-7220-274-X.
 395. ŠUBRTOVÁ, Milena. Hrátky s Mistrem Leonardem. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 4, s. 21-22. ISSN 1211-3484.
 396. ŠUBRTOVÁ, Milena. Komunikace v próze pro mládež s nekompetentním vypravěčem. Nad románem Marka Haddona Podivný případ se psem. In Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006.
 397. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kronikářka dětského světa. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 4, s. 42. ISSN 1211-3484.
 398. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literatura pro mládež a didaktika literární výchovy v pregraduální přípravě učitele pro 1. st. ZŠ na Pedagogické fakultě MU v Brně. In Príprava učiteĺov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. s. 494-498. ISBN 80-8068-372-7.
 399. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literatura pro mládež jako obrana proti hrozbě ztráty historické paměti. In Slovo o slove. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. s. 169-172. ISBN 80-8068-491-X.
 400. ŠUBRTOVÁ, Milena. Magie mezi Prahou a Londýnem. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 3, s. 15-16. ISSN 1211-3484.
 401. ŠUBRTOVÁ, Milena. Mýtus v historii lidstva. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 2, s. 35-36. ISSN 1211-3484.
 402. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nebojsové ze Švédska. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 4, s. 22-23. ISSN 1211-3484.
 403. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nizozemský bestsellerový návod. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 1, s. 23-24. ISSN 1211-3484.
 404. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nová slovanská fantasy. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 1, s. 15-16. ISSN 1211-3484.
 405. ŠUBRTOVÁ, Milena. Objevný překlad finských pohádek. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 4, s. 30. ISSN 1211-3484.
 406. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz handicapovaného hrdiny v současné české literatuře pro děti a mládež. Školní vzdělávací programy (internetový portál). Brno: PdF MU, 2006.
 407. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz Romů v české literatuře pro děti a mládež. Školní vzdělávací programy (internetový portál). Brno: PdF MU, 2006.
 408. ŠUBRTOVÁ, Milena. Patří myši do nebe? Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 3, s. 13-14. ISSN 1211-3484.
 409. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pětice výročí s Medvídkem Pú. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 1, s. 40-41. ISSN 1211-3484.
 410. ŠUBRTOVÁ, Milena. Praktická bilance dětské literatury. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 2, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
 411. ŠUBRTOVÁ, Milena. Příběhy s vánoční vůní. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 1, s. 27-28. ISSN 1211-3484.
 412. ŠUBRTOVÁ, Milena. Příběhy znovu vyprávěné (Nad návraty Starých pověstí českých). In Cesty současné literatury pro děti a mládež: Dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2006. s. 18-24. ISBN 80-903339-9-0.
 413. ŠUBRTOVÁ, Milena. Romové v próze s dětským hrdinou. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 1, s. 9-13. ISSN 1211-3484.
 414. ŠUBRTOVÁ, Milena. Smrt v literatuře pro mládež jako kulturní metafora (Nad románem I. Carmodyové Šerokraj). In Komunikace s dětmi v zrcadle času. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 60-64. ISBN 80-7368-271-0.
 415. ŠUBRTOVÁ, Milena. Světová literatura pro mládež: její koncepce a postavení v pregraduální přípravě učitelů pro 1. stupeň ZŠ. In Odborová didaktika pri príprave učiteĺa materinského a cudzieho jazyka - Fachdidaktik im Mutter - und Fremdsprachenunterricht. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku - Filozofická fakulta Univerzity Passau, 2006. s. 239-245. ISBN 80-8084-082-2.
 416. 2005

 417. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dívka s pomeranči. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, roč. 129, č. 4, s. 46-47. ISSN 0323-0449.
 418. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dobrodružství na moři. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2005, roč. 10(15), č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-3484.
 419. ŠUBRTOVÁ, Milena. Editorství tematického sborníku. In Cesty současné literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2005. 111 s. ISBN 80-903339-6-6.
 420. ŠUBRTOVÁ, Milena. Francouzská literatura pro mládež a multikulturní aspekty. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2005. s. 110-114. ISBN 80-7368-121-8.
 421. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kniha jako dobrodružství. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2005, roč. 10(15), č. 2, s. 26-27. ISSN 1211-3484.
 422. ŠUBRTOVÁ, Milena. Naléhavost v narační strategii. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2005. s. 103- 109, 6 s. ISBN 80-8068-368-9.
 423. ŠUBRTOVÁ, Milena. O výchově a výcviku rodičů. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10 (15), č. 4, s. 25-26. ISSN 1211-3484.
 424. ŠUBRTOVÁ, Milena. Podoby pohádkové travestie. In Cesty současné literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2005. s. 73-77, 4 s.
 425. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádky bez nápadu. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2005, roč. 10 (15), č. 2, s. 13-14. ISSN 1211-3484.
 426. ŠUBRTOVÁ, Milena. Protektorátní erotikon. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, roč. 2005, č. 22, s. 134-135. ISSN 1214-2948.
 427. ŠUBRTOVÁ, Milena. Slibné vykročení Jonathana Strouda. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10 (15), č. 4, s. 23-24. ISSN 1211-3484.
 428. ŠUBRTOVÁ, Milena. Světové oslavy na domácí půdě. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2005, roč. 10 (15), č. 2, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 429. ŠUBRTOVÁ, Milena. Špatně ohlídaný andělíček. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, č. 21, s. 108-110. ISSN 1214-2948.
 430. 2004

 431. ŠUBRTOVÁ, Milena. Aktuální témata současné francouzské literatury pro děti a mládež. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi ve společné Evropě. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2004. s. 26-29.
 432. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bestsellerová juvenilie z Francie. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9(14), č. 3, s. 26-28, 2 s. ISSN 1211-3484.
 433. ŠUBRTOVÁ, Milena. Četba pro milovníky zvířat. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9(14), č. 4, s. 25-26. ISSN 1211-3484.
 434. SIEGLOVÁ, Naděžda a Milena ŠUBRTOVÁ. Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. 2004.
 435. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dům důmyslné konstrukce. Weles. Brno: Wendryňská literárně - estetická spol., 2004, č. 20, s. 112-114, 2 s. ISSN 1214-2948.
 436. ŠUBRTOVÁ, Milena. Editorství tematického sborníku. In Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2004. 100 s. ISBN 80-903339-2-3.
 437. ŠUBRTOVÁ, Milena. Fenomén outsiderství v próze pro děti a mládež. In URBANOVÁ, Svatava a A KOL. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90.letech XX.století. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. s. 123-131. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
 438. ŠUBRTOVÁ, Milena. Filozofizace literatury pro děti a mládež. In URBANOVÁ, Svatava a A KOL. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90.letech XX.století. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. s. 145-161. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
 439. ŠUBRTOVÁ, Milena. Hledání výrazu. Weles. Brno: Wendryňská literárně - estetická spol., 2004, č. 19, s. 117-118. ISSN 1214-2948.
 440. ŠUBRTOVÁ, Milena. K překladům slovenské literatury pro děti a mládež do češtiny od 90. let 20. století. In Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2004. s. 26-32. ISBN 80-903339-2-3.
 441. ŠUBRTOVÁ, Milena. Magdalena Wagnerová - Jablečňák. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, roč. 128, č. 5, s. 44-44. ISSN 0323-0449.
 442. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz handicapovaného hrdiny v české literatuře pro děti a mládež 90. let. In URBANOVÁ, Svatava a A KOL. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90.letech XX.století. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. s. 132-144. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
 443. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádka jako dobrý úmysl. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9 (14), č. 2, s. 24-25. ISSN 1211-3484.
 444. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádky z domácí zahrádky. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9(14), č. 4, s. 19-20. ISSN 1211-3484.
 445. ŠUBRTOVÁ, Milena. Role vypravěče v pohádkách pro malé čtenáře. In URBANOVÁ, Svatava a A KOL. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež v 90.letech XX.století. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004. s. 91-98. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
 446. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tahar Ben Jelloun: Tati, co je to rasismus? Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, roč. 129, č. 2, s. 46-47. ISSN 0323-0449.
 447. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tajuplný příběh z Benátek. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9 (14), č. 1, s. 27-28. ISSN 1211-3484.
 448. ŠUBRTOVÁ, Milena. Transformované klasické pohádky. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9(14), č. 4, s. 26-27. ISSN 1211-3484.
 449. ŠUBRTOVÁ, Milena. Úskalí takzvané stravagace. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2004, roč. 9 (14), č. 2, s. 20-21. ISSN 1211-3484.
 450. 2003

 451. ŠUBRTOVÁ, Milena. Artemis Fowl. Operace Arktida. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003, roč. 128, č. 3, s. 39-39. ISSN 0323-0449.
 452. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dětský svět v literatuře pro dospělé. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2003, roč. 8 (13), č. 3, s. 31-31. ISSN 1211-3484.
 453. ŠUBRTOVÁ, Milena. Fenomén outsiderství ve vývoji prózy pro děti a mládež. In Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace. 1. vyd. Slavkov u Brna: BM Typo, 2003. s. 29-34, 5 s. ISBN 80-903339-0-7.
 454. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádky z jiného světa. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2003, roč. 8 (13), č. 2, s. 21-22, 1 s. ISSN 1211-3484.
 455. ŠUBRTOVÁ, Milena. Promarněná příležitost. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2003, roč. 8 (13), č. 4, s. 16. ISSN 1211-3484.
 456. ŠUBRTOVÁ, Milena. Role vypravěče v pohádkách pro malé čtenáře. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v proměnách doby. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2003. s. 74-78. ISBN 80-7042-305-6.
 457. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tournierův vztah k literatuře pro děti. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2003, roč. 8 (13), č. 4, s. 9-11. ISSN 1211-3484.
 458. ŠUBRTOVÁ, Milena. Unikající svět dětského folkloru. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2003, roč. 8 (13), č. 4, s. 33-34, 1 s. ISSN 1211-3484.
 459. 2002

 460. ŠUBRTOVÁ, Milena. K prvkům hry v próze ze života dětí. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 18-21. ISBN 80-7042-246-7.
 461. ŠUBRTOVÁ, Milena. Mateřídouška. In Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host, Votobia, 2002. s. 145-149. ISBN 80-794041-4.
 462. ŠUBRTOVÁ, Milena. Na vlně zájmu o pohádkové říše. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2002, roč. 7 (12), č. 2, s. 20-21. ISSN 1211-3484.
 463. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nekonečný příběh nově. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2002, roč. 7(12), č. 1, s. 22-23. ISSN 1211-3484.
 464. ŠUBRTOVÁ, Milena. Obraz handicapovaného hrdiny v české lit. pro děti a mládež 90. let (dualita zážitkovosti a funkčnosti). In O zážitkovosti a funkčnosti v literatúre pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Vydavatelstvo Náuka, 2002. s. 67-74. ISBN 80-89038-17-4.
 465. ŠUBRTOVÁ, Milena. Sluníčko. In Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host, Votobia, 2002. s. 225-227. ISBN 80-794041-4.
 466. ŠUBRTOVÁ, Milena. Za horizontem dívčího románku. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2002, roč. 7 (12), č. 2, s. 22. ISSN 1211-3484.
 467. 2001

 468. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bibliografická příručka. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6(11), č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
 469. ŠUBRTOVÁ, Milena. K narační strategii v novele pro děti. In Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Vydavatelstvo Náuka, 2001. s. 65-70. ISBN 80-89038-06-9.
 470. ŠUBRTOVÁ, Milena. K pojetí dětského hrdiny v příběhové próze pro děti v 70. letech 20. století. In Žánrové kontexty v literatúre pre mládež (v prelomoch posledného tridsatŕočia. Prešov: Vydavatelstvo Náuka, 2001. s. 89-99. ISBN 80-89038-07-7.
 471. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nad sborníkem Zlatý máj. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6 (11), č. 2, s. 38. ISSN 1211-3484.
 472. ŠUBRTOVÁ, Milena. O dospívání citlivě a vesele. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6 (11), č. 2, s. 30-31. ISSN 1211-3484.
 473. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pouhý kalendář anekdot. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6 (11), č. 2, s. 25. ISSN 1211-3484.
 474. ŠUBRTOVÁ, Milena. Procházkova vánoční etuda. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6 (11), č. 1, s. 16-17. ISSN 1211-3484.
 475. ŠUBRTOVÁ, Milena. Špatný start edice Tlapky. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2001, roč. 6 (11), č. 1, s. 21. ISSN 1211-3484.
 476. 2000

 477. ŠUBRTOVÁ, Milena. Cesta k básnickému slovu. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2000, roč. 10, č. 1, s. 18. ISSN 1211-3484.
 478. ŠUBRTOVÁ, Milena. Filozofizace v próze Daniely Fischerové. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2000. s. 37-39. ISBN 80-7042-168-1.
 479. ŠUBRTOVÁ, Milena. Literární časopisy pro děti v 90. letech. In Proměny literatury pro mládež - vstup do nového tisíciletí. první. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2000. s. 74-80. ISBN 80-210-2521-2.
 480. ŠUBRTOVÁ, Milena. Malá veršovaná zoologie. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2000, roč. 5 (10), č. 2, s. 17. ISSN 1211-3484.
 481. ŠUBRTOVÁ, Milena. Osobitá poetika romských pohádek. Host. Brno: Host - vydavatelství, s.r.o., 2000, XVI, č. 5, s. 8-9. ISSN 1211-9938.
 482. ŠUBRTOVÁ, Milena. Poselství v jednoduchém příběhu. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2000, roč. 5 (10), č. 2, s. 24. ISSN 1211-3484.
 483. ŠUBRTOVÁ, Milena. Reedice knih Aleny Vostré. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2000, roč. 5 (10), č. 4, s. 14. ISSN 1211-3484.
 484. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ryze amatérské říkanky. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2000, roč. 10, č. 1, s. 20. ISSN 1211-3484.
 485. ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník chlapecké literatury. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2000, roč. 5 (10), č. 3, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 486. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vyprávění o romském údělu. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2000, roč. 5 (10), č. 3, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
 487. 1999

 488. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nad skripty Blanky Janáčkové. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4 (9), č. 3, s. 25-26. ISSN 1211-3484.
 489. ŠUBRTOVÁ, Milena. Náročný příběh Tove Janssonové. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4 (9), č. 2, s. 21. ISSN 1211-3484.
 490. ŠUBRTOVÁ, Milena. Průměrný pohádkový debut. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4 (9), č. 3, s. 15-16. ISSN 1211-3484.
 491. 1998

 492. ŠUBRTOVÁ, Milena. Domov jako útočiště. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3 (8), č. 3, s. 9-10. ISSN 1211-3484.
 493. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ezop v novém hávu. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3 (8), č. 3, s. 15. ISSN 1211-3484.
 494. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 16 s. Item. ISBN 80-7204-072-3.
 495. ŠUBRTOVÁ, Milena. Kapitoly ze světové literatury pro mládež II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 16 s. Item. ISBN 80-7204-093-6.
 496. ŠUBRTOVÁ, Milena. Mezi minulostí a dneškem. Ladění. Brno: PdF MU, 1998, roč. 3 (8), č. 1, s. 10-11. ISSN 1211-3484.
 497. ŠUBRTOVÁ, Milena. O dnešní tvorbě pro mládež. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3 (8), č. 2, s. 22. ISSN 1211-3484.
 498. ŠUBRTOVÁ, Milena. Ota Hofman a knihy pro mládež. red. František Šalé. In TAUSSIG, Pavel, Magdalena WAGNEROVÁ a Milena ŠUBRTOVÁ. Ota Hofman. Vydání první. Boskovice: Albert, 1998. s. 7-28, 160 s. Dětský film. a tel. festival Oty Hofmana. ISBN 80-85834-54-5.
 499. ŠUBRTOVÁ, Milena. Tříkrát začínajícím čtenářům. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3 (8), č. 4, s. 13. ISSN 1211-3484.
 500. ŠUBRTOVÁ, Milena. Velké dračí zklamání. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3 (8), č. 2, s. 11. ISSN 1211-3484.
 501. 1997

 502. ŠUBRTOVÁ, Milena. Bajky i nebajky podruhé. Ladění. 1997, roč. 2, č. 3, s. 16-17. ISSN 1211-3484.
 503. ŠUBRTOVÁ, Milena. K projektu Zlatý fond. Zlatý máj. 1997, roč. 41, č. 1, s. 5-6. ISSN 0044-4871.
 504. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nad reedicemi z Albatrosu. Ladění. 1997, roč. 2, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-3484.
 505. ŠUBRTOVÁ, Milena. Nadčasový příběh z bezčasí. Ladění. 1997, roč. 2, č. 3, s. 15. ISSN 1211-3484.
 506. ŠUBRTOVÁ, Milena. Návraty Tove Janssonové. Ladění. 1997, roč. 2, č. 3, s. 8-10. ISSN 1211-3484.
 507. ŠUBRTOVÁ, Milena. Problematický výbor z folklóru. Ladění. 1997, roč. 2, č. 1, s. 17. ISSN 1211-3484.
 508. ŠUBRTOVÁ, Milena. Verše z postýlky. Ladění. 1997, roč. 2, č. 2, s. 11-12. ISSN 1211-3484.
 509. ŠUBRTOVÁ, Milena. 1000 českých nej... Ladění. 1997, roč. 2, č. 3, s. 24. ISSN 1211-3484.
 510. 1996

 511. ŠUBRTOVÁ, Milena a Naděžda SIEGLOVÁ. Golden Fund of Czech Literature for Childern. Bookbird. 1996, roč. 34, č. 1, s. 60-61. ISSN 0008-7377.
 512. SIEGLOVÁ, Naděžda a Milena ŠUBRTOVÁ. Golden Fund of Czech Literature for Childern. Bookbird. 1996, roč. 34, č. 1, s. 61-62. ISSN 0008-7377.
 513. ŠUBRTOVÁ, Milena. Současnost v dětské literatuře. In Současná literatura pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 1996. ISBN 80-7083-164-2.
 514. ŠUBRTOVÁ, Milena. Studium literatury pro mládež v oboru učitelství pro I. st. ZŠ. Ladění. 1996, roč. 6, č. 1, s. 16-19. ISSN 1211-3484.
 515. ŠUBRTOVÁ, Milena. Z diskuse o zlatém fondu české literatury pro děti a mládež. Ladění. 1996, roč. 6, č. 1, s. 2-6. ISSN 1211-3488.
 516. ŠUBRTOVÁ, Milena. Zlatý fond české literatury pro děti a mládež. Zlatý máj. 1996, roč. 40, č. 1, s. 4-6. ISSN 0044-4871.
 517. 1995

 518. ŠUBRTOVÁ, Milena. Dětská literatura po roce 1945- próza. Brno: CERM, 1995. ISBN 80-85867-84-2.
 519. ŠUBRTOVÁ, Milena. Jaroslav Kvapil - Princezna Pampeliška. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1995, roč. 119, 7/8, s. 175. ISSN 0323-0449.
 520. ŠUBRTOVÁ, Milena. K intertextovosti v pohádkách Marie Majerové. In Literatura v literatuře. Praha-Opava: ÚČL AV ČR a SU Opava, 1995. ISBN 80-85778-11-4.
 521. ŠUBRTOVÁ, Milena. Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945. Brno: CERM, 1995. ISBN 80-85867-48-6.
 522. ŠUBRTOVÁ, Milena. Zlatý fond české literatury pro děti a mládež. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. V Brně: Moravská zemská knihovna, 1995, roč. 9, č. 3, s. 2-7. ISSN 0862-1985.
 523. 1988

 524. ŠUBRTOVÁ, Milena. Vydavatelství Zabloudil dětem. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1988, roč. 3 (8), č. 1, s. 17. ISSN 1211-3484.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 8. 2022 22:00