Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC, Ivan ČAPOV a Igor PENKA. Rizikové faktory infekcí v místě chirurgického výkonu. In https://www.narodni-kongres-cchs.cz/CCHS_sbornik_abstraktu_A4_V2.pdf?id=116. 2023.

  2022

  1. HANSLÍK, Tomáš, Michal BENEJ, Tetiana SHATOKHINA, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Adam KŘENEK a Igor PENKA. Komparace makroskopických a mikroskopických vzdáleností plicních metastáz od resekční linie. In XII. Podlahovy chirurgické dny; XIII. Interaktivní sympozium hojení ran. 2022. ISBN 978-80-01-07053-6.
  2. PRUDIUS, Vadim, Adam PEŠTÁL, Tomáš HANSLÍK, Filip KNOTEK, Petr DAŇA, Zdeněk CHOVANEC, Ivan ČAPOV a Igor PENKA. Možností mini-invazivní léčby empyému hrudníku 2.-3. stupně. Retrospektivní studie 2015-2020. In XXVII. setkaní pneumologů a XI. setkaní pneumologů a pneumochirurgů. 2022. ISSN 1802-0518.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr DOLEŽAL, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. NPWT: USE, BUT NOT ABUSE! In WUWHS 2022 HYBRID CONGRESS ABU DHABI UAE. 2022.

  2021

  1. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Chondrosarkom sterna - kazuistika. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2021, roč. 8, č. 1, s. 100-104. ISSN 2464-7195.
  2. HANSLÍK, Tomáš, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Michal BENEJ, Zdeněk DVOŘÁK, Tetiana SHATOKHINA, Vladimír ČERVEŇÁK, Vadim PRUDIUS, Petr DAŇA, Ivan ČAPOV, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ a Igor PENKA. Sarkom hrudní stěny. In XX. Dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2021.

  2020

  1. BERKOVÁ, Alena, Petr VLČEK, Tamara VYSTRČILOVÁ, Ilona KREJČOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Zdeněk CHOVANEC, Sabina SVOBODOVÁ a Ivan ČAPOV. Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů. ONKOLOGICKÁ REVUE. Praha: Current Media s.r.o., 2020, roč. 7, č. 4, s. 1-8. ISSN 2464-7195.
  2. PRUDIUS, Vadim, Dana WEBEROVÁ, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Ivan ČAPOV a Pavel WEBER. Kazuistika femorální Richterovy kýly u geriatrické pacientky. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 161-163. ISSN 1805-4684.
  3. HANSLÍK, Tomáš, Zdeněk CHOVANEC, Alena BERKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK a Tetiana SHATOKHINA. Netypický projev nemalobuněčného plicního karcinomu. Onkologická revue. Praha: Current Media, s.r.o., 2020, roč. 7, č. 6, s. 22-25. ISSN 2464-7195.
  4. CHOVANEC, Zdeněk, Michal REŠKA, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Jiří VESELÝ, Zdeněk DVOŘÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Sternal chondrosarcoma – a case report. Onkol Revue. Current Media s.r.o., 2020, roč. 8, č. 1, s. 1–5, 6 s. ISSN 2464-7195.
  5. CHOVANEC, Zdeněk, Alena BERKOVÁ, Vladimír ČERVEŇÁK, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Ivan ČAPOV. Zralý diferencovaný teratom tymu. Náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2020, roč. 7, č. 6, s. 58-62. ISSN 2464-7195.

  2019

  1. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Michal BENEJ, Adam PEŠTÁL, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Diagnostika a léčba spontánního pneumothoraxu. In XV. Hustopečské dny ambulantní chirurgie. 2019.
  2. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Adam PEŠTÁL, Vadim PRUDIUS a Tomáš HANSLÍK. Empyém hrudníku - spolupráce chirurga a radiologa. In Paprsky  Vysočiny 2019 XVIII. ročník, Fórum periferní radiologie. 2019.
  3. TICHÝ, Michal, Lucia KNOPFOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Petr VLČEK, Jana KATOLICKÁ, Ivan ČAPOV, Markéta HERMANOVÁ, Jan ŠMARDA a Petr BENEŠ. High c-Myb Expression Associates with Good Prognosis in Colorectal Carcinoma. Journal of Cancer. Australia: IVYSPRING INT PUBL, 2019, roč. 10, č. 6, s. 1393-1397. ISSN 1837-9664. doi:10.7150/jca.29530.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Jakub HABR, Jan KONEČNÝ a Petr DOLEŽAL. Key factors for the development of pressure ulcers in surgical practice. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Prague: Ambit Media a.s., 2019, roč. 82, Supplementum 1, s. 60-65. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019S60.
  5. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. NPWT: use, but not abuse.. In NPWT _ Poznan_2019. 2019.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Open abdomen - challenge for surgeon. In EWMA 2019. 2019.
  7. ČUNDRLE, Ivan, Michal BENEJ, Petr SUK, Vladimír ŠRÁMEK, Ivan ČAPOV a Kristián BRAT. Plicní resekce za použítí extrakorporální membránové oxygenace u pacientky po předchozí pneumonektomii. Studia pneumologica et phthiseologica. Trios s.r.o., 2019, roč. 79, 5/2019, s. 195-198, 14 s. ISSN 1213-810X.
  8. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Podtlaková terapie v prevenci pooperačních komplikací. In SYNDROM DIABETICKÉ NOHY 29.11.2019 Praha. 2019.
  9. HANSLÍK, Tomáš, Petr VLČEK, Martin PÁRAL, Luděk HNÍZDIL, Ivan ČAPOV a Lenka VEVERKOVÁ. Uskřinutí střeva jako komplikace laparoskopie - kazuistika. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019.
  10. CHOVANEC, Zdeněk, Jakub HABR, Ivan ČAPOV a Lenka VEVERKOVÁ. Virtuální chirurgie – naše zkušenosti - Simulace. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019. ISBN 978-80-88170-25-9.
  11. HABR, Jakub, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Virtuální chirurgie aneb "poučení z chyb v bezpečném prostředí". In XIII. pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2019.
  12. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Výsledky analýzy nemocných léčených NPWT. In Kongres SSPLR 2019 s medzinárodnou účasťou 14. – 16. NOVEMBER 2019 Kongres Hotel Chopok, Demänovská dolina. 2019.
  13. ČAPOV, Ivan a Lenka VEVERKOVÁ. XI. Podlahovy chirurgické dny a XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019.
  14. HABR, Jakub, Michal REŠKA, Jan KONEČNÝ, Michal KAŠPAR, Roman HASARA a Ivan ČAPOV. Zlomeniny distálního radia - 10 leté zhodnocení. In XI. Podlahovy chirurgické dny. 2019.
  15. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Vadim PRUDIUS, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. ZNAČENÍ PLICNÍCH NODULARIT PŘED PLÁNOVANOU VIDEOTORAKOSKOPICKOU (VTS) RESEKCÍ. JAKÉ MÁME MOŽNOSTI. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2019. ISBN 978-80-88170-25-9.

  2018

  1. CHOVANEC, Zdeněk, Vladimír ČERVEŇÁK, Michal BENEJ, Martin PÁRAL, Ivan ČAPOV a Jiří VANÍČEK. Diferenciální diagnostika a hodnocení mnohočetných plicních uzlů (nodularit) z pohledu radiologa a hrudního chirurga. Naše zkušenosti se značením plicních ložisek pod CT s následnou VTS klínovitou resekcí. (dvojpřednáška – spolupráce intervenčního radiologa a hrudního chirurga). In 13. Ostravské chirurgické dny miniinvazivní chirurgie. 2018.
  2. ČAPOV, Ivan, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. MÉTASTASES SOLITAIRES DU DIAPHRAGME. In Societe Francaise de Chirurgie Thoraciquue et Cardio- Vasculare. 2018.
  3. ČAPOV, Ivan, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. MÉTASTASES SOLITAIRES DU DIAPHRAGME. In Societe Francaise de Chirurgie Thoraciquue et Cardio- Vasculare (http:www.sfctcv.net). 2018.
  4. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV a Lenka VEVERKOVÁ. Možnosti řešení inkontinence stolice - srovnání výsledků. In ČAPOV II.MULTIOBOROVÉ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE PR0BLEMATIKOU PÁNEVNÍHO DNA. 2018.
  5. PRUDIUS, Vadim, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Michal REŠKA. Neovascularization after ischemic conditioning of the stomach and the influence of follow-up neoadjuvant chemotherapy thereon. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. POZNAN: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, 2018, roč. 13, č. 3, s. 299-305. ISSN 1895-4588. doi:10.5114/wiitm.2018.75907.
  6. REŠKA, Michal, Jan KONEČNÝ, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. OUR EXPERIENCE WITH CHEST WALL STABILIZATION. In 19th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May, 6-8, 2018 Valencia, Spain. 2018.
  7. REŠKA, Michal, Jan KONEČNÝ, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Adam PEŠTÁL. OUR EXPERIENCE WITH CHEST WALL STABILIZATION. In European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Volume 44, Issue 2 Supplement, May 2018. 2018. ISSN 1863-9933.
  8. PÁRAL, Martin, Jan ŽÁK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Petr VLČEK. Peroperační laserové měření perfuse tkání - naše první zkušenosti. In Ostravské chirurgické dny, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGI. 2018. ISBN 978-80-87562-83-3.
  9. PÁRAL, Martin, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Petr VLČEK a Jan ŽÁK. Peroperační laserové měření perfuse tkání - naše první zkušenosti. In Ostravské chirurgické dny, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. 2018.
  10. VEVERKOVÁ, Lenka, Kateřina KREJSOVÁ, M. KACAFÍRKOVÁ, Michal REŠKA, Petr VLČEK, Jan ŽÁK, Jan KONEČNÝ a Ivan ČAPOV. Pres­sure injuries prevention is better than solv­­ing of their complications. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 32-37. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S32.
  11. KONEČNÝ, Jan, Michal REŠKA, Roman HASARA, Jan ČIERNIK, Ivan ČAPOV a Lenka VEVERKOVÁ. RARE COMPLICATION OF THORACIC AIR GUN SHOT INJURY. In 19th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May, 6-8, 2018 Valencia, Spain. 2018.
  12. KONEČNÝ, Jan, Michal REŠKA, Roman HASARA, Jan ČIERNIK, Ivan ČAPOV a Lenka VEVERKOVÁ. RARE COMPLICATION OF THORACIC AIR GUN SHOT INJURY. In European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Volume 44, Issue 2 Supplement, May 2018. 2018. ISSN 1863-9933.
  13. BENEJ, Michal, Andrea BENEJOVÁ, M PÁRAL, Zdeněk CHOVANEC, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. Torakoskopické (VATS) lobektomie - indikace, postupy a naše zkušenosti. In XXVI. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology IV. Beskydské dny, Karolinka. 2018.
  14. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Martin PÁRAL a Jan ŽÁK. Transabdominální a transperineální výkony při řešení dysfunkce pánevního dna. In Ostravské chirurgické dny, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. 2018. ISBN 978-80-87562-83-3.

  2017

  1. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jana SKŘIČKOVÁ, Karel HEJDUK, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, H. ČOUPKOVÁ a V. HYTYCH. Association of the postoperative white blood cells (WBC) count in peripheral blood after radical surgical treatment of left upper lobe non-small cell lung cancer (NSCLC) with overall survival - single center results. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, roč. 118, č. 5, s. 299-301. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2017_073.
  2. BENEJOVÁ, Andrea, Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Hamanův syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: Geum, 2017. ISSN 1802-0518.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Zdeněk KŘÍŽ, Eva BRICHTOVÁ a Ivan ČAPOV. Infiltrace horní hrudní apertury - superior sulcus tumor - chirurgický přístup. In XI. Podlahovy chirurgické dny XII. Interaktivní kongres hojení ran. 2017.
  4. BENEJ, Michal, Iva ZAMBO, Ondřej BILEK a Ivan ČAPOV. SOFT TISSUE METASTASIS OF MEDIASTINAL NON-FUNCTIONING PARAGANGLIOMA WITH UNUSUAL TTF-1 EXPRESSION: A POTENTIAL DIAGNOSTIC PITFALL. POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY. CRACOW: VESALIUS UNIV MEDICAL PUBL, 2017, roč. 68, č. 4, s. 354-358. ISSN 1233-9687. doi:10.5114/pjp.2017.73931.
  5. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Michal REŠKA, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Uniportal VATS v diagnostice a terapii onemocnění plic a mezihrudí – naše iniciální zkušenosti. In XX. Československý pneumologický kongres, 14. – 16. 6. 2017,Štrbské pleso, Slovenská Republika. 2017.
  6. ČAPOV, Ivan a Lenka VEVERKOVÁ. X. Podlahovy chirurgické dny a XI. interaktivní kongres hojení ran. 2017.
  7. CHOVANEC, Zdeněk, Jana KUDĚLKOVÁ, Jakub HABR a Ivan ČAPOV. Základní specializační kurz virtuální laparoskopické chirurgie. In XVII. dni mladých chirurgov prof.MUDr.Stanislava Čárskeho, DrSc. 2017.

  2016

  1. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Helena ČOUPKOVÁ a Ondřej BÍLEK. Aktuální indikace anatomických segmentektomii plic v onkochirurgii, Klinická Onkologie,2016, 29, (Supplementum 2), 2S101. 2016.
  2. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV a Martin PÁRAL. Anatomické plicní segmentektomie a jejich role v současné onkochirurgii, Sborník abstrakt, II. Beskdydské pneumologické dny, Soláň, 8. -9.4.2016. 2016.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, K. KREJSOVÁ, A. GERŠLOVÁ, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Michal REŠKA, Jan KONEČNÝ a Libor URBÁNEK. Decubitus as a Cause of Death even in the 21st Century. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2016, roč. 79, Supplement 1, s. "S37"-"S39", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S37.
  4. BENEJOVÁ, Andrea, Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Hammanův syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Nakladatelství Geum s.r.o., 2016, s. 18-21. ISSN 1802-0518.
  5. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Jan CAGAŠ, Štěpán CHALUPNÍK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Hemoroidy: možnosti a hranice konzervativní léčby. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 46-49. ISSN 1805-398X.
  6. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV a Michal BENEJ. Chirurgická diagnostika a léčba karcinomu plic. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2016. ISSN 2464-7195.
  7. PEŠTÁL, Adam, Michal BENEJ, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. Chirurgie v diagnostice a léčbě karcinomu plic. In ČLS JEP. Klinická onkologie BOD Sborník abstrakt. Praha: Care Comm s.r.o., 2016. s. 2S97, 1 s. ISSN 0862-495X.
  8. CHOVANEC, Zdeněk a Ivan ČAPOV. Možnosti video-mediastinoskopie v diagnostice a léčbě. In Hradecký Den Kardiotorakální Chirurgie. 2016.
  9. BENEJ, Michal a Ivan ČAPOV. Observační kohortní studie apikálních perivaskulárních pleurálních defektů (PPD) ve vztahu k lokalizaci subpleurálních bul a etiologii spontánního pneumotoraxu v dvoudimenzionálním (2D) a třídimenzionálním (3D) torakoskopickém zobrazení. Slovenská Chirurgia. 2016, s. 62–64. ISSN 1336-5975.
  10. TICHÝ, Michal, Lucia KNOPFOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Lucie PEKARČÍKOVÁ, Lenka VEVERKOVÁ, Petr VLČEK, Jana KATOLICKÁ, Ivan ČAPOV, Markéta HERMANOVÁ, Jan ŠMARDA a Petr BENEŠ. Overexpression of c-Myb is associated with suppression of distant metastases in colorectal carcinoma. Tumor Biology. Springer Netherlands, 2016, roč. 37, č. 8, s. 10723-10729. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-016-4956-7.
  11. HOCH, J., A. FERKO, Milan BLAHA, A. RYŠKA, Ivan ČAPOV, Ladislav DUŠEK, J. FEIT, M. GREGA, Markéta HERMANOVÁ, E. HOVORKOVÁ, R. CHMELOVÁ, Z. KALA, D. KLOS, R. KODET, D. LANGER, D. HADŽI-NIKOLOV, J. ÖRHALMI, J. PÁRAL, M. TICHÝ, I. TUČKOVÁ, M. VJACLOVSKÝ a Petr VLČEK. Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta - výsledky multicentrické studie. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 7, s. 262-271. ISSN 0035-9351.
  12. BENEJ, Michal, Iva ZAMBO a Ivan ČAPOV. Peroperační imunohistochemická diferenciace adenokarcinomů v plicních lézích pomocí TTF -1 a její význam pro „konvenční“ a VATS lobektomie, Sborník abstrakt. Bratislava:, 70. Chirurgický deň Kostlivého. 2016.
  13. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Retrospektivní analýza výsledků plicních metastazektomií měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. chirurgické klinice LF MU a FNUSA v intervalu 24 měsíců. Ortopedie. Praha: Mladá fronta, 2016, roč. 10, č. 1, s. 60-63. ISSN 1802-1727.
  14. CHOVANEC, Zdeněk, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ a Martin PÁRAL. Vícenásobné nádorové onemocnění plic – kazuistika a přehled literatury. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 4, s. 287-290. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016287.

  2015

  1. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Hemoroidy - diagnostika a léčba. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 38-42. ISSN 1805-398X.
  2. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Hodnocení N- stádia nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) na podkladě „medicíny založené na důkazech – (EBM)“ a našich zkušeností, Sborník abstrakt. Brno: XIX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 2015, ISBN 978-80-88112-00-6, s. 151. 2015.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Tomáš PASEKA, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. I. simulační centrum virtuální chirurgie. In Chirurgické sympozium Nemocnice TGM Hodonín, Hotel Zámek Čejkovice. 2015.
  4. DUDOŇOVÁ, A., Michal BENEJ, Jana SKŘIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ a Ivan ČAPOV. Méně častá příčina recidivujícího pleurálního výpotku ve vyšším věku - kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2015, roč. 75, č. 4, s. 137-140. ISSN 1213-810X.
  5. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Metastazektomie plicních metastáz měkotkáńových sarkomů (STS) na I.Chirurgické klinice LFMU a FNUSA v Brně, Sborník abstrakt. Brno: Frejkovy Dny 2015, ISBN 978-80-7525-014-8, 2015, s. 42. 2015.
  6. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. In XVIII. Setkání­ Klubu Mladých Onkologů - Diagnostika a Terapie Nádorů Plic. 2015.
  7. VEVERKOVÁ, Lenka, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. „Pane doktore, bolí mne nohy…“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 17, č. 3, s. 133-136. ISSN 1212-7299.
  8. CAGAŠ, J., Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, J. KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ a M. TICHÝ. Peroperační detekce sentinelové uzliny při resekci pro karcinom kolon - předběžné výsledky. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 94, č. 3, s. 156-159. ISSN 0035-9351.
  9. HNÍZDIL, L., J. DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Raritní nález metastázy světlobuněčného karcinomu z renálních buněk v terénu polynodózní strumy. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 94, č. 2, s. 82-84. ISSN 0035-9351.
  10. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Martin PÁRAL a Stanislav ŠPELDA. Reevaluace stagingu nodálního statusu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v intencích revidovaných ESTS doporučení a našich zkušeností. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 3, s. 142-145. ISSN 1802-4475.
  11. ČAPOV, Ivan, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Zdeněk CHOVANEC a Michal BENEJ. Résections pulmonaires répétées pour les métastases. In 68e Congrès SFCTCV 2015. 2015.
  12. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER a Jan ŽÁK. Resekce bránice u metastáz sarkomového původu, Sborník abstrakt. Bratislava: XV. Dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc 2015, s. 16. 2015.
  13. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC a Martin PÁRAL. Strategie léčby plicních metastáz měkkotkáňových sarkomů (STS) na I. Chirurgické klinice LF MU a FN USA, Sborník abstrakt. IX. Podlahovy chirurgické dny 2015, s. 16. 2015.
  14. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Více násobné primární nádorové onemocnění­ plic (Multiple Primary Lung Cancer - MPLC), kasuistika. In XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. 2015.
  15. CHOVANEC, Zdeněk, Adam PEŠTÁL, Michal BENEJ, Martin PÁRAL a Ivan ČAPOV. Vícenásobné primární nádorové onemocnění plic (Multiple Primary Lung Cancer – MPLC), kasuistika. In XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. 2015.

  2014

  1. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Zdeněk CHOVANEC. Adenokarcinom kardie – kasuistika, taktika chirurgické léčby. Brno. Brno: www.linkos.cz, ČOS, 2014. 1 s.
  2. BENEJ, Michal a Ivan ČAPOV. Autonomie lymfatické drenáže levého horního laloku a její vliv na onkologickou strategii léčby NSCLC levého horního laloku – In Sborník VIII. Bratislavské vianočné dni, 2014. 2014.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Comparison of Two Non-Invasive Methods of Microbial Analysis in Surgery Practice: Incision Swabbing and the Indirect Imprint Technique. Surgical infections. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2014, roč. 15, č. 6, s. 786-793. ISSN 1096-2964. doi:10.1089/sur.2013.168.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Jan ŽÁK a Ivan ČAPOV. Does negative pressure wound therapy reduce wound infection? In Third International Vivano Conference held from 19th – 21st March 2014 in Nuremberg, Germany. 2014. ISSN 2334-1858.
  5. JEŘÁBEK, Jiří, Tomáš NOVOTNÝ, Karel VESELÝ, Jan CAGAŠ, Václav JEDLIČKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Evaluation of three purely polypropylene meshes of different pore sizes in an onlay position in a New Zealand white rabbit model. Hernia. New York: Springer, 2014, roč. 18, č. 6, s. 855-864. ISSN 1265-4906. doi:10.1007/s10029-014-1278-9.
  6. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Michal BENEJ. Chirurgické řešení postpneumonektomické bronchopleurální píštěle, algoritmus, kasuistika. Brno: BVV, 2014. 1 s.
  7. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Indirect imprint sampling technique using a filter paper pad for microbial analysis. In The 2nd Asian Clinical Congress (ACC2), Kyoto, Japan on April 3-5, 2014. 2014.
  8. RUČKA, Zdeněk, Irena KRONTORÁD KOUTNÁ, Lenka TESAŘOVÁ, Michaela POTĚŠILOVÁ, Stanislav STEJSKAL, Pavel ŠIMARA, Petr VAŇHARA, Jan DOLEŽEL, Václav ZVONÍČEK, Oldřich COUFAL a Ivan ČAPOV. Intravenous insulin therapy during lung resection does not affect lung function or surfactant proteins. BMC Pulmonary Medicine. London, United Kingdom: BIOMED CENTRAL LTD, 2014, roč. 14, č. 1, s. 155-163. ISSN 1471-2466. doi:10.1186/1471-2466-14-155.
  9. BENEJ, Michal, H. ČOUPKOVÁ, Ivan ČAPOV, S. HARUŠTIAK, Jan WECHSLER a J. HALÁMKOVÁ. Metachronní plicní metastázy mamárního karcinomu nebo duplexní malignita? Pohled chirurga a onkologa - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 10, s. 516-519. ISSN 0035-9351.
  10. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA a Ivan ČAPOV. Mikrobiální etiologie torpidních ranných infekcí v chirurgii, srovnání stěrové a nepřímé otiskové techniky v chirurgické praxi. 2014.
  11. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří KORBIČKA, Jan CAGAŠ, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA, Daniel BARTUŠEK a Hana STREITOVÁ. Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2014, roč. 77, č. 3, s. 349-352. ISSN 1210-7859.
  12. VEVERKOVÁ, Lenka, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŽÁK, Michal REŠKA, Jan KONEČNÝ, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine. ELSEVIER, 2014, roč. 6, September 01, s. 15-17. ISSN 2213-9095. doi:10.1016/j.wndm.2014.07.001.
  13. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL a Ivan ČAPOV. Patologická tekutinová kolekce mezenteria, diferenciální diagnostika mezenteriální cysty - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 147-150. ISSN 0035-9351.
  14. URBÁNEK, Libor, Ivan ČAPOV, Jan CAGAŠ, Renata TEJKALOVÁ a Jaromíra KRATOCHVÍLOVÁ. Problematika klostridiové kolitidy na chirurgickém pracovišti. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 2, s. 70-75. ISSN 0035-9351.
  15. PASEKA, Tomáš, Jan CAGAŠ, Ivan ČAPOV a Petr VLČEK. Sentinelová uzlina a karcinom kolorekta - budoucnost či slepá ulička? In Dny všeobecné a ambulantní chirurgie 2014. 2014.
  16. PASEKA, Tomáš a Ivan ČAPOV. Simulátory virtuální chirurgie - drahá hračka nebo nezbytná nutnost? 2014.
  17. CHOVANEC, Zdeněk, Monika ŠVORCOVÁ, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Spontánní ruptura jícnu. In XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2014.
  18. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA a Ivan ČAPOV. Srovnání stěrové a nepřímé otiskové techniky v chirurgické praxi. In 68.chirurgický deň Kostlivého. 2014. ISSN 1339-8202.
  19. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, R. BENEJ, V. JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, J. DOLEŽEL, M. VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. "Syndrom mizející plíce" a jeho komplikace – pohled chirurga – kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2014, roč. 74, č. 1, s. 31-34. ISSN 1213-810X.
  20. ČAPOV, Ivan a Eva SEDLÁČKOVÁ. Tumory mediastina. In Zdeněk Krška, David Hoskovec, Luboš Petruželka. Chirurgická onkologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 365-372. ISBN 978-80-247-4284-7.
  21. ČAPOV, Ivan a Lenka VEVERKOVÁ. VIII.Mezinárodní kongres robotické a miniinvazivní chirurgie a VIII kongres hojení ran..... 2014.
  22. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV a Adam PEŠTÁL. Vliv postradiačních změn na chirurgickou strategii léčby intratorakálních septických fokusů v intencích „salvage surgery“ – In Sborník II. sjezd České pneumologické a ftizeologické společnosti Olomouc , 2014. 2014.
  23. ČAPOV, Ivan a Miroslav SOUČEK. Základy diferenciální diagnostiky (určeno pro studenty LF MU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7612-9.

  2013

  1. RUČKA, Zdeněk, Petr VAŇHARA, Irena KRONTORÁD KOUTNÁ, Lenka TESAŘOVÁ, Michaela POTĚŠILOVÁ, Stanislav STEJSKAL, Pavel ŠIMARA, Jan DOLEŽEL, Václav ZVONÍČEK, Oldřich COUFAL a Ivan ČAPOV. Differential effects of insulin and dexamethasone on pulmonary surfactant-associated genes and proteins in A549 and H441 cells and lung tissue. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE. UNITED STATES: SPANDIDOS PUBL LTD, 2013, roč. 32, č. 1, s. 211-218. ISSN 1107-3756. doi:10.3892/ijmm.2013.1363.
  2. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Chirurgické přístupy k pokročilému a recidivujícímu empyému hrudníku. 2013.
  3. CHOVANEC, Zdeněk, Miroslav VOTAVA, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Indirect imprint sampling technique using filter paper pad for microbial analysis. 2013. ISSN 1948-5948. doi:10.4172/1948-5948.S1.010.
  4. BENEJ, Michal a Ivan ČAPOV. Možnosti invazivní diagnostiky expanzivních procesů mediastina. 2013.
  5. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL a Ivan ČAPOV. Patologická tekutinová kolekce mezenteria, Dif. dg. mezenteriální cysty. In XIII. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc. 2013.
  6. ČAPOV, Ivan, Lenka VEVERKOVÁ a Petr VLČEK. Robotická chirurgie. 1. vyd. Bratislava: Prima-Print a.s. Továrníky, 2013. s. 3 - 9. Principy chirurgie III. ISBN 978-80-89017-09-6.
  7. BENEJ, Michal, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Videomediastinoskopie (VMSC) – zlatý standard v diagnostice (nejen) lymfadenopatie horního mediastina. 2013.

  2012

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Václav JEDLIČKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. ANALYSIS OF THE VARIOUS PROCEDURES USED IN GREAT SAPHENOUS VEIN SURGERY AND BENEFIT OF DAFLON 500 MG TO POSTOPERATIVE SYMPTOMS. In 25th World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012. ISSN 0392-9590.
  2. KONEČNÝ, Jan, Michal REŠKA, Jan ČIERNIK, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Artroskopické ošetření traumatického hemartrosu kolenního kloubu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. Bánská Bystrica: MARKO BB s.r.o., 2012, roč. 16, č. 3, s. 18-22. ISSN 1336-6572.
  3. KONEČNÝ, Jan, Lenka VEVERKOVÁ, Michal REŠKA, Ivan ČAPOV a Jan ČIERNIK. Blunt trauma of lower limbs arteries – unusual mechanism. In 13th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 2012. ISSN 1863-9933. doi:10.1007/s00068-012-0185-y.
  4. CHOVANEC, Zdeněk, Luděk HNÍZDIL, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Jan WECHSLER a Ivan ČAPOV. Cizí těles v GIT - vybrané kazuistiky. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VI. mezinárodní kongres hojení ran. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
  5. CHOVANEC, Zdeněk, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Empyém hrudníku. In Pracovní den sekce mladých chirurgů ČCHS, Naše chyby a omyly VI., chirurgie a experimentální medicína. 2012.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Ivana PROCHÁZKOVÁ, Jan KONEČNÝ a Ivan ČAPOV. Endovenous ablation of varicose veins and errors. In 25th World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012. ISSN 0392-9590.
  7. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. GIST jícnu. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie Brno. 2012.
  8. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Hrudní drenáž pro poranění hrudníku – opravdu snadný lékařský zákrok? In IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov. 2012.
  9. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Jan CAGAŠ, Bohuslav KIANIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax. Bratislava: SAMEDI, 2012, roč. 11, č. 1, s. 10-15. ISSN 1336-1473.
  10. ČAPOV, Ivan, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL a Martin VESELÝ. Je oprávněné provedení pneumonectomie v léčbě plícních metastáz. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 90, č. 11, s. 631-633. ISSN 0035-9351.
  11. BENEJ, Michal, JEDLIČKA Adam PEŠTÁL VÁCLAV a Ivan ČAPOV. Klasický vs.miniinvazivní přístup v léčbě empyému hrudníku. 2012.
  12. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Jan ČERNÝ, Zdeněk CHOVANEC, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Luxace srdce po intraperikardiální pneumonektomii – kasuistika. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
  13. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA, Martin VESELÝ, Jan WECHSLER a Ivan ČAPOV. Metody odběru vzorku na kultivační vyšetření v chirurgické praxi, otiskové metody. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti. Praha: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, 2012, roč. 91, č. 12, s. 654-659. ISSN 0035-9351.
  14. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA a Ivan ČAPOV. Microbial etiology of infection at surgical department: a comparison of two non-invasive methods of microbial analysis. 2012. ISSN 1609-2759.
  15. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA a Ivan ČAPOV. Mikrobiální etiologie raných infekcí na chirurgickém pracovišti. In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí "Meziooborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů". Univerzita Pardubice, Pardubice, 26.-27. ledna 2012. 2012. ISSN 1802-6400.
  16. REŠKA, Michal, Jan ČIERNIK, Jan KONEČNÝ, Lenka VEVERKOVÁ, Michal KAŠPAR, Martin KÁBELA a Ivan ČAPOV. NPWT: NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY AT A COMPLICATED MULTIPLE EXTREMITY INJURIES. 2012. doi:10.1007/s00068-012-0185-y.
  17. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Penetrující poranění perikardu, srdce. In VII. Traumatologický den Praha. 2012.
  18. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Pohrudniční empyém a jeho chirurgická léčba, strategie terapie na I.chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně. In Slovenský chirurgický kongres, XXXIX. Spoločený zjazd Českých a Slovenských chirurgov. 2012. ISBN 978-80-7097-969-3.
  19. ČAPOV, Ivan, Lenka VEVERKOVÁ, Petr VLČEK, Jan KALAČ, Jan WECHSLER, Zdeněk KALA a Jiří VESELÝ. První česko-moravská chirurgická kuchařka, aneb, Jak to dělám já : (chirurgové sobě). 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 239 s. ISBN 978-80-7262-946-6.
  20. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum – kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2012, roč. 90, č. 11, s. 634-636. ISSN 0035-9351.
  21. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Strategie chirurgické léčby karcinomu jícnu na I.chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2012.
  22. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KONEČNÝ, Michal REŠKA a Ivan ČAPOV. Trauma intimal dissection of arteries of the limbs. In 25th World Congress of the International Union of Angiology, Praha. 2012. ISSN 0392-9590.
  23. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan ŽÁK, Petr VLČEK a Zdeněk WILHELM. Treatment of large infected chest wounds. 2012. ISSN 1609-2759.
  24. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Jan KALAČ, Zdeněk WILHELM a Jan DOLEŽEL. TREATMENT OF LARGE INFECTED CHEST WOUNDS. In 4th Congres of the World Union of Wound Healing Societies, September 2-6,2012 PACIFICO YOKOHAMA, Yokohama Japan. 2012.
  25. CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Wound - swabbing vs imprint technique? A comparision of two noninvasive methods of microbial analysisi. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies, WUWHS 2012, Yokohama Japan. 2012.

  2011

  1. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdenek CHOVANEC. Aktuální role video-mediastinoskopie v diagnostice i terapii NSCLC. In XVII. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti, Sborník abstrakt. 2011.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV a Jan ŽÁK. Analysis of the various procedures used in great saphenous vein surgery and benefit of Daflon 500 mg®* to postoperative symptoms. In XII Simpósio Internacional de Angiologia e Cirurgia Vascular, Porto 21 e 22 de Outubro 2011. 2011.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV a Jan ŽÁK. Analysis of the various procedures used in great saphenous vein surgery and benefit of Daflon 500 mg®* to postoperative symptoms. 2011.
  4. JEŘÁBEK, Jiří, Jan CAGAŠ, Ivan ČAPOV a Petr VLČEK. Aplikace zvířecího modelu ve výzkumu biofyzikálních vlastností chirurgických kýlních materiálů. In Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, Sborník abstraktů a přednášek. 2011. ISBN 978-80-7177-993-3.
  5. ŽÁK, Jan, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Fistulace střevní - možnosti terapeutického využití systému V.A.C. 2011.
  6. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdenek CHOVANEC. Chirurgická léčba bronchopleurální píštěle. 2011.
  7. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Jan ŽÁK. Krach může mít tři příčiny – ženy, sázky a rady odborníků, aneb tajemství úspěchu je účelná vytrvalost. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Brno. 2011.
  8. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Pancoastův nádor a jeho chirurgická léčba. In ÍV. setkání hrudních chirurgů Plzeň 2010. 2011.
  9. VESELÝ, Martin, Jan SMETKA, Zdeněk CHOVANEC, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Pleuropulmonální solitární fibrózní nádor – kasuistika. 2011. 1 s.
  10. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, J. VLČEK, Adam PEŠTÁL, I DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Plikace (zřasení) bránice a modifikovaná fundoplikace dle Belseyho v léčbě eventrace bránice a gastroezofageálního refluxu u dospělého muže. In XXXVIII. Společný sjezd českých a slovenských chirurgů, Brno. 2011, Sborník abstrakt. 2011.
  11. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Zdeněk CHOVANEC, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Použití tkáňových lepidel v hrudní chirurgii. Hojeni ran. Semily: Geum, 2011, roč. 5, č. 4, s. 4-5. ISSN 1802-6400.
  12. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, Jiří VESELÝ, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV a Pavel JANÍČEK. Resekce a rekonstrukce hrudní stěny pro primární či metastatické nádorové onemocnění. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2011, roč. 78, č. 4, s. 361-366. ISSN 0001-5415.
  13. VLČEK, P, Ivan ČAPOV, J. KORBIČKA, J CAGAŠ, P. VLČKOVÁ a L VEVERKOVÁ. Robotic vs. conventional laparoscopic pelvic floor dysfunction surgery. In European Colorectal Congress. 2011.
  14. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Štěpán CHALUPNÍK a Jiří KORBIČKA. Robotic vs. Conventional Laparoscopic Rectopexy for Rectal Prolapse. A Single Center Experience. In 3rd Worlwide Congress CRSA, Houston, USA. 2011.
  15. CHOVANEC, Zdeněk, Miroslav VOTAVA, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Role mikroorganismů v hojení ran. Hojení ran. Praha: Nakladatelství Geum Praha, 2011, roč. 5, č. 5, s. 7-10. ISSN 1802-6400.
  16. VLČEK, Petr, Štěpán CHALUPNÍK, J. KORBIČKA, J. JEŘÁBEK, I. ROVNÝ, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Srovnání laparoskopických a roboticky asistovaných výkonů na kolorektu. In VI.MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE, BRNO,16-19.10.2011. 2011.
  17. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Zdeněk CHOVANEC. Strategie chirurgické léčby adenokarcinomu oblasti kardie na I. chirurgické klinice LF MU a FN USA v Brně. In Sborník přednášek XVIII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, České Budějovice, Nemocnice České Budějovice, 2011. 2011.
  18. ČAPOV, Ivan a Lenka VEVERKOVÁ. VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE V. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. 2011.
  19. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Petr DIVIŠ, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL a Radek TOMČÍK. Co nového v léčbě hemoroidů? Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o, 2010, roč. 7., 1., s. 9-13. ISSN 1214-8687.
  2. DOLEŽEL, jan, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Četnost metastatického postižení mediastinálních uzlin při plicní metastazektomii – první výsledky. In GEUM sro. Hojení ran,2010,4, Suplementum 1, p.8, ISSN 1802-6400. 1. vyd. Semily: (V.Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VII.český chirurgický sjezd, XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, 19.-20.10.2010 Brno, 2010. s. 8. ISSN 1802-6400.
  3. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Early Experiences with Sacral Nerve Neuromodulation in Czech Republic. 2010.
  4. ŽÁK, Jan, Lenka VEVERKOVÁ a Ivan ČAPOV. Fistulace střevní - možnosti terapeutického využití systému V.A.C. Hojení ran. 2010, roč. 4.ročník, s. 57-58. ISSN 1802-6400.
  5. VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA, Petr DIVIŠ, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL a Radek TOMČÍK. Současné možnosti léčby hemoroidů. Medicína po promoci. Praha 2: MEDICAL TRIBUNE, 2010, roč. 11, Suppl 1, s. 38-44. ISSN 1212-9445.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK a Jan DOLEŽEL. "State of art "robotické chirurgie. Endoskopie. 779 00 Olomouc: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51,, 2010, roč. 19,, 2010, 1, s. 17-20. ISSN 1211-1074.
  7. KONEČNÝ, Jan, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Michal REŠKA. Střelné dutinové poranění. Hojení ran. Semily: Nakladatelství GEUM, 2010, roč. 4.ročník, s. 24-24. ISSN 1802-6400.
  8. VESELÝ, Martin, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. Synchronní nádorová duplicita – kasuistika. In 4. setkání hrudních chirurgů. 2010.
  9. DOLEŽEL, Jan, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Martin VESELÝ, Petr DIVIŠ, Ivan ČAPOV, D. ZVONICKOVA, Z. RUCKA a Irena KRONTORÁD KOUTNÁ. The effect of insulin intake during lung resections - first results. In British Journal of Surgery. 2010. ISSN 0007-1323.
  10. DOLEŽEL, Jan, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. The frequency of metastatic mediastinal lymph node involvement during lung metastasectomy for extrapulmonary origin - first results. In 2th Central European Lung Cancer Conference, Budapest,2-4.12.2010. 2010.
  11. DOLEŽEL, jan, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. The Value of Systematic Mediastinal Lymphadenectomy in Surgery of Lung Metastasis- first results. In British Journal of Surgery. British Journal of Surgery 2010,94(S4),p. 62. 94(S4. Geneva: European Society for surgical Research,Geneva 8-12.6.2010, 2010. s. 62. ISSN 1365-2168.
  12. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Videomediastinoskopie. 2010.
  13. DOLEŽEL, Jan, Adam PEŠTÁL, Ivan ČAPOV, Zdeněk RUČKA a Irena KRONTORÁD KOUTNÁ. Vliv intravenózně podávaného inzulínu na hodnoty krevních plynů při resekci plic- první výsledky. 1. vyd. Semily: V.Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, VII.český chirurgický sjezd, XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, 2010. s. 9. ISSN 1802-6400.
  14. VLČEK, Petr, Lenka VEVERKOVÁ, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Bohuslav KIANIČKA, Petra VLČKOVÁ a Jiří DOLINA. Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta. Endoskopie. 779 00 Olomouc: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51,, 2010, roč. 19,, 2010, 1, s. 9-13. ISSN 1211-1074.
  15. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Lenka VEVERKOVÁ, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Využití robotického systému da Vinci při řešení kompletního prolapsu rekta. 2010.
  16. ČAPOV, Ivan, Lenka VEVERKOVÁ, Jan WECHSLER a Petr VLČEK. XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. 2010.

  2009

  1. KORBIČKA, Jiří, Petr VLČEK, Štěpán CHALUPNÍK, Jan DOLEŽEL, Ivan ČAPOV a Radek TOMČÍK. Co dělat při podezření na hemoroidy? Interní medicina pro praxi. Praha: Solen, 2009, roč. 11, 6/2009, s. 301-303. ISSN 1212-7299.
  2. ČAPOV, Ivan, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ a Jiří KORBIČKA. Co nového v léčbě hemoroidů z chirurgického pohledu. Interní medicina pro praxi. Praha: Solen, 2009, roč. 11, 6/2009, s. 36-41, 5 s. ISSN 1212-7299.
  3. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Efekt pleurodézy dle hladiny C-reaktivního proteinu. 2009.
  4. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Petr DIVIŠ a Lenka VEVERKOVÁ. Chirugická léčba karcinomu rekta – naše zkušenosti. In Komplexní péče o karcinom rekta - konference. 2009.
  5. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV a Václav JEDLIČKA. Chirurgická léčba nádorů hrudní stěny - indikace, taktika a výsledky. České Budějovice, 2009. 1 s.
  6. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Jan KALAČ a Ivan ČAPOV. Infekce v chirurgii. Geum s.r.o, 2009, roč. 2009/3, 1., s. 51-52. ISSN 1802-6400.
  7. VEVERKOVÁ, Lenka, Michal REŠKA, Martin KÁBELA, Jan KONEČNÝ, Ivan ČAPOV a Ivana PROCHÁZKOVÁ. Intimal dissection of arteries of the limbs. In CEVJ Vol8 No1. CEVJ Vol8 No1. Praha: Phlebomedica spol. sro, 2009. s. 21. ISSN 1214-3901.
  8. ČAPOV, Ivan a Lenka VEVERKOVÁ. IV. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2009.
  9. CAGAŠ, Jan, Jiří JEŘÁBEK a Ivan ČAPOV. Laparoskopická sleeve gastrektomie s přešitím resekční linie. In IV. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2009.
  10. DIVIŠ, Petr, Ivan ČAPOV a Jan ŽÁK. Laparoskopie jako součást komplexního řešení jaterních metastáz. 2009.
  11. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Large chest wall resection for the primary chest wall neoplasm, technique and results. In European Multidisciplinary Conference in Thoracic Oncology, Lugano 2009. 2009.
  12. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivana PROCHÁZKOVÁ, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Ligovat nebo neligovat saphenofemorální junkci? Vaskulárna medicína. Bratislava: SOLEN, s.r.o., Bratislava, 2009. ISSN 1338-0206.
  13. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Zdeněk CHOVANEC, Lenka VEVERKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Maligní teratom mediastina -kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2009, roč. 88, č. 5, s. 222-224. ISSN 1803-6597.
  14. DOLEŽEL, Jan, Lenka VEVERKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, M SZKORUPA a J VODIČKA. Mediastinální lymfadenectomie v chirurgii plícních metastáz. Praha: Česká Lékařská Společnost JEP, 2009. Rozhledy v chirurgii, roč 88 č.5 strana 259-261.
  15. DIVIŠ, Petr a Ivan ČAPOV. Možnosti hodnocení neoadjuvantní chemoradioterapie u tumorů rekta T3. In Bedrnův den, Hradec Králové, 23.-24.4.2009. 2009.
  16. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Jan ŽÁK a Ivan ČAPOV. Otevřené pleurální okénko v léčbě pokročilého empyému hrudníku: zkušenosti s léčbou dvaceti rizikových pacientů. Praha: Česká lékařská společnost. J.E.Purkyně, 2009. Rozhledy v chirurgii, roč 88 č.5 strana 229-33.
  17. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Robot assisted colorectal surgery. In British Journal of Surgery. 96(S5), 2009. Oxford, United Kingdom: British Journal of Surgery Society Ltd, 2009. s. 88.
  18. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Petra VLČKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Robot – assisted colorectal surgery. In 44 th Congress of the European Society for Surgical Research. 2009.
  19. DOLEŽEL, Jan, Václav JEDLIČKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Robot-Assisted Mediastinal Lymphadenectomy. Nimmes: British Journal of surgery, 2009. s. 66-67, 72 s.
  20. DOLEŽEL, Jan, Václav JEDLIČKA, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Robot-Assisted Mediastinal Lymphadenectomy. In Final program- Abstract book. 2009.
  21. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Václav JEDLIČKA a Lenka VEVERKOVÁ. Robotic – Assisted Pelvic Floor Dysfunction Surgery. In Colorectal Congress - Benign Colorectal Diseases-, St. Gallen, Switzerland. 2009.
  22. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Václav JEDLIČKA, Štěpán CHALUPNÍK a Lenka VEVERKOVÁ. Robotic – Assisted Pelvic Floor Dysfunction Surgery. In Colorectal Congress - Benign Colorectal Diseases-, St. Gallen, Switzerland. 2009.
  23. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Jan DOLEŽEL, Štěpán CHALUPNÍK, Martin DVOŘÁK, Petr FILIPENSKÝ a Pavel VENTRUBA. Robotické výkony – výhody a nevýhody. 1/2009. Brno: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně www.fnusa.cz, 2009. 2 s. Svatoanenské listy.
  24. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Jiří KORBIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ a Jan DOLEŽEL. Roboticky asistované výkony pro prolaps rekta. In 2.Pražský den robotické chirurgie, Praha, Nem. Na Homolce. 2009.
  25. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ivo ROVNÝ a Jiří JEŘÁBEK. Roboticky asistované výkony při řešení prolapsu rekta. In Hojení ran 2009, supplementum 3,3.ročník. Hojení ran 2009, suppl.3, 3. Semily: GEUM,s.r.o, 2009. s. 16-16. ISBN 978-80-86256-71-9.
  26. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ivo ROVNÝ a Jiří JEŘÁBEK. Roboticky asistované výkony při řešení prolapsu rekta. In IV.mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie,Brno, ČR. 2009.
  27. VEVERKOVÁ, Lenka, Zdeněk CHOVANEC, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Significance of mikroorganismus in surgical Wounds. In Denmark. Volume 9, Supplement May,. Denmark: EWMA Journal, 2009. s. 133. ISSN 1609-2759.
  28. DIVIŠ, Petr, Ivan ČAPOV, Jan ŽÁK, Jana KATOLICKÁ a Kristýna DIVIŠOVÁ. Systematická péče o pacienta s disseminovaným kolorektálním karcinomem. In 4. mezinárodní kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu,Plzeň ,10.-12.6.2009, sborník. 2009.
  29. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Zdeněk CHOVANEC. The Role Of Thoracic Surgery In Treatment Of Pulmonary Metastasis. In Lung Cancer, vol. 64, Supplement. 2009. ISSN 0169-5002.
  30. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KONEČNÝ, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Libor PÁČ a Vratislav PITR. Tissue laser interaction in endovenous treatment. In 37 th Annual Meeting of European Radiation Research Society. Praha 2009. Praha: MANUS Ltd, 2009. s. 162. ISBN 978-80-86571-03-4.
  31. VESELÝ, Martin, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Zdeněk CHOVANEC a Ivan ČAPOV. Tkáňová lepidla v hrudní chirurgii. 2009.
  32. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ a Ivo ROVNÝ. Využití robotického systému da Vinci při řešení kolorektální problematiky na I.chir. klinice. In Robot pro kraj - konference. 2009.
  33. CHALUPNÍK, Štěpán, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA a Ivan ČAPOV. Využití robotického systému da Vinci při řešení prolapsu rekta. In Pracovní den Koloproktologické sekce ČCHS - Moderní technologie a techniky v koloproktologii a viscerosyntéze. 2009.

  2008

  1. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Jiří DOLINA, Jan LATA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Anorektální dysfunkce a možnosti chirurgické léčby. In V.ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD,XXXVI.SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ,XV.PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2008. 2008.
  2. JEDLIČKA, Václav, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Jiří ONDRÁŠEK, Martin VESELÝ a Ivan ČAPOV. Bodná penetrující poranění hrudníku: volba optimálního léčebného postupu. In Sborník přednášek 3. Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie a 2. sympozia hrudních chirurgů ČR s mezinárodní účastí, supplementum časopisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. GEUM s.r.o., 2008. s. 22-24. ISBN 978-80-86256-63-4.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KONEČNÝ, Jan KALAČ, Martin KÁBELA a Ivan ČAPOV. Effectivness of endovascular oblieration GVS. Laser in medical science. Německo: Springer Verl, 2008, roč. 23, 1-2008, s. 89 -90. ISSN 0268-8921.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Martin KÁBELA, Ivana PROCHÁZKOVÁ a Ivan ČAPOV. Endovenous thermal ablation GSV. Praha: Phlebomedica spol. s.r.o., 2008. 2 s. CEVJ vol 7, No1 February 2008. ISSN 1214-3901.
  5. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK a Jan WECHSLER. Experiment v chirurgii na králičích žilách. Medical Tribune. 2008, roč. 27/2008, s. VI - VII, 2 s.
  6. DIVIŠ, Petr. GIST. In ČAPOV, Ivan a Jan ŽÁK. Spolek lékařů českých. 2008.
  7. JEŘÁBEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER a Tomáš NOVOTNÝ. Chirurgické síťky – přehled v současnosti dostupných materiálů a biomechanické vlastnosti používaných sítěk. In XXX. STREDOSLOVENSKÉ CHIRURGICKÉ DNI, 3. – 4. apríla 2008, Tále, Slovensko. 2008.
  8. ČAPOV, Ivan a Jan WECHSLER. Chirurgie orgánových metastáz, kapitola Jaterní metastázy. In PENKA, Igor. chirurgie orgánových metastáz. první. Praha 2008: Galén, 2008. s. 85-98. ISBN 978-80-7262-493-5.
  9. JEŘÁBEK, Jiří, Štěpán CHALUPNÍK, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Laparoskopická a roboticky asistovaná sleeve gastrectomy. In III. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie... Praha: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o., 2008. s. 24-24. ISBN 978-80-86256-63-4.
  10. KONEČNÝ, Jan, Jana MARTINKOVÁ, Martin KÁBELA, Antonín RANDULA a Ivan ČAPOV. Laser in treatment of finger sprains. Lasers in Medical Science. Německo: Springer Verl., 2008, roč. 23/2008, č. 1, s. 110. ISSN 0268-8921.
  11. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ a Ivan ČAPOV. Mozaika komplexní léčby diabetické nohy. Informace pro lékařské praxe. Praha 4, Konstantinova 1481/20: Švějnohová přátele s.r.o., 2008, roč. 3/2008, s. 24 - 25. ISSN 1214-486X.
  12. ČAPOV, Ivan, Lenka VEVERKOVÁ, Petr VLČEK a Jan DOLEŽEL. Možnosti využití robotických systémů v moderní chirurgii. In IV Hustopečské dny ambulantní chirurgie,18.4.2008, Hustopeče. 2008.
  13. KONEČNÝ, Jan, Lenka VEVERKOVÁ, Michal REŠKA, Ivan ČAPOV a Petr DIVIŠ. MRSA infection in traumatology. In 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - Abstract Book. 2008. s. 511.
  14. DIVIŠ, Petr. Naše zkušenosti s použitím V.A.C. systému v léčbě chronických ran. In VEVERKOVÁ, Lenka a Ivan ČAPOV. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM V.A.C. 2008.
  15. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL, Martin VESELÝ a Jiří VESELÝ. Naše zkušenosti s resekcí hrudní stěny na I. chirurgické klinice LF MU Brno 2000 -2008. In Sborník přednášek XV. kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti. 2008. vyd. Bardějov, 2008. s. 56-57.
  16. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Peroperační ultrasonografie v průběhu videomediastinoskopie. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Bánská Bystrica: MARKO BB s.r.o., 2008, XII, č. 1, s. 15-19. ISSN 1336-6572.
  17. ČAPOV, Ivan a Adam PEŠTÁL. Předoperační příprava. Praha: Galén, 2008. 181 s. Chirurgie orgánových metastáz. ISBN 978-80-7262-493-5.
  18. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA, Jan LATA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Robot-Assisted Colorectal Surgery.A Two Years Single Center Experience. Colorectal Disease. Oxford, England: Wiley – Blackwell, 2008, Volume 10, 2/2008, s. 9. ISSN 1462-8910.
  19. DOLEŽEL, Jan, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Václav JEDLIČKA. Robotic – Assisted lung lobectomy –First experience. Roma: www.miraweb.org, 2008. 1 s.
  20. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Lenka VEVERKOVÁ, Jiří DOLINA a Daniel BARTUŠEK. Robotic Surgery in the treatment of Pelvic Floor Dysfunction. www.miraweb.org, 2008. s. 62.
  21. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Štěpán CHALUPNÍK a Jan DOLEŽEL. Robotické výkony v chirurgii - výhody a nevýhody. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická Univerzita, 2008, roč. 12, 2-A, s. 739-742. ISSN 1335-2393.
  22. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Štěpán CHALUPNÍK, Jiří KORBIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Jiří JEŘÁBEK a Jan WECHSLER. Robotické výkony v kolorektální chirurgii. Rozhledy v chirugii. Praha: Olympia, 2008, roč. 87, 3/2008, s. 135-137. ISSN 0035-9351.
  23. VLČEK, Petr, Ivan ČAPOV, Štěpán CHALUPNÍK, Václav JEDLIČKA, Lenka VEVERKOVÁ, Jan DOLEŽEL, Jiří DOLINA, Jan LATA, Petra VLČKOVÁ a Daniel BARTUŠEK. Roboticky asistované výkony při řešení anorektální dysfunkce. Hojení ran. 2008, roč. 2/08, 2/08, s. 34-35. ISSN 1802-6400.
  24. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum. In VIII. Kongres mladých chirurgů. 2008.
  25. VESELÝ, Martin, Jan DOLEŽEL, Adam PEŠTÁL, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Spontánní pneumomediastinum. In XVII. Moravskoslezské dny pneumologie. 2008.
  26. JEŘÁBEK, Jiří, Ivan ČAPOV a Jan WECHSLER. Study of biomechanical properties of common surgical meshes. Impact of structure, filament and pore size for stability and elasticity of the mesh. In Abstract Book of the 30th Congress of the European Hernia Society, Sevilla 7-10 May 2008. Neuveden: Neuveden, 2008. s. 91-91.
  27. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Technique and value of the sentinel node detection during the lung resection for the early stage NSCLC. In 11th CELCC (Central European Lung Cancer Conference). 2008.
  28. KÁBELA, Martin, Lenka VEVERKOVÁ, Jan KONEČNÝ a Ivan ČAPOV. Thrombgenesis and d-dimer liberation by endovenose laser therapy (EVLT). Lasers in Medical Science. Německo: Springer Verl., 2008, roč. 23/2008, č. 1, s. 111. ISSN 0268-8921.
  29. JEŘÁBEK, Jiří, Ivan ČAPOV a Petr VLČEK. Use of the surgical glue for mesh fixation in laparoscopic groin hernia repair. In Abstract Book of the 30th Congress of the European Hernia Society, Sevilla 7-10 May 2008. Neuveden: Neuveden, 2008. s. 48-48.
  30. CHALUPNÍK, Štěpán, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV a Ivo ROVNÝ. Využití robotického systému da Vinci při řešení poruchy dynamiky pánevního dna. In sborníku abstrakt - X. setkání českých a slovenských chirurgů na moravě 15-16. května 2008 Nové Město na Moravě. 2008.
  31. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivana PROCHÁZKOVÁ, Petr VLČEK a Ivan ČAPOV. Zvládnutí otoku - jeden ze základních předpokaldů pro hojení diabetických defektů. Zdravotnické noviny Lékařské listy. Mezi vodami 1952/9 143,00 Praha: Mladá Fronta a.s., 2008, roč. 17/2008,57, s. 19 -22, 3 s.

  2007

  1. JEDLIČKA, Václav, Jiří VESELÝ, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. COMPLEX TREATMENT OF THE CHEST WALL MALIGNANCIES: COOPERATION BETWEEN THORACIC AND PLASTIC SURGEON. In International Congress of Plastic Surgery. 2007. vyd. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  2. KORBIČKA, Jiří, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL, Štěpán CHALUPNÍK, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. EFFECTIVITY OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR SURGICAL TREATMENT OF LOCAL ADVANCED RECTAL CANCER. In Abstracts of 3rd ASCS International Scientific congress „Exploring New Frontiers and Innovations In Colorectal Surgery , 19.-23.11.2007 Singapore, FP-9, str. 49. 2007. s. 49.
  3. KORBIČKA, Jiří, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL, Štěpán CHALUPNÍK, Dagmar BRANČÍKOVÁ a Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ. EFFECTIVITY OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR SURGICAL TREATMENT OF LOCAL ADVANCED RECTAL CANCER. In Abstracts of 3rd ASCS International Scientific congress „Exploring New Frontiers and Innovations In Colorectal Surgery , 19.-23.11.2007 Singapore, FP-9, str. 49. 2007. s. 49.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KONEČNÝ, Martin KÁBELA, Jan KALAČ a Ivan ČAPOV. Effectivness of endovascular obliteration GSV. Laser in medical science. Německo: Springer Verl, 2007, roč. 22/2007, s. 19 -20. ISSN 0268-8921.
  5. JEŘÁBEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Štěpán CHALUPNÍK, Michal REŠKA a Tomáš NOVOTNÝ. Fixace síťky lepidlem při TAPP plastice tříselné kýly. In IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě - sborník abstrakt. 2007.
  6. DIVIŠ, Petr. GIST z pohledu chirurga. In ČAPOV, Ivan a Petr VLČEK. XII.zlínské chirurgické dny, Všemina. 2007.
  7. VESELÝ, Martin, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Hodnocení efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů. In XVI.ročník Konference mladých lékařů - sborník abstrakt. 2007. vyd. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2007. s. 33-34.
  8. ČAPOV, Ivan, Jan DOLEŽEL a Roman TRUBAČ. Chirurgická sutura, šicí materiál a techniky sití v chirurgii kapitola : Dutina hrudní a uzávěr hrudní stěny. In Chirurgická sutura, šicí materiál a techniky sití v chirurgii- skripta, kapitola : Dutina hrudní a uzávěr hrudní stěny. Praha: B Braun, Aesculap Akademie, 2007. s. 56-60, 4 s. odborná kniha. ISBN 978-80-87023-00-6.
  9. ČAPOV, Ivan, Roman TRUBAČ, Jiří VESELÝ a Ivan JUSTAN. Chirurgická sutura, šicí materiál a techniky šití v chirurgii, skripta, kapitola Kožní sutura a krytí kožních defektů. Praha: IPVZ Praha, 2007. 8 s. Chirurgická sutura, skripta. ISBN 978-80-87023-00-6.
  10. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivana SVÍŽENSKÁ, Libor PÁČ, Jan KALAČ, Ivan ČAPOV a Martin KÁBELA. Jak daleko se šíří teplo přes žilní stěnu při EVLT? In Praktická Flebologie. 16/1/2007. Praha, 2007. s. 19. ISSN 1210-5406.
  11. KONEČNÝ, Jan, Jana MARTÍNKOVÁ, Martin KÁBELA, Antonín RANDULA a Ivan ČAPOV. Laser in treatment of finger sprains. Lasers in Medical Science. Germany: Springer, 2007, roč. 22/2007, s. 40. ISSN 0268-8921.
  12. DIVIŠ, Petr. Limity jaterních resekcí v chirurgii. In ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER a Jan ŽÁK. 61.chirurgický ďeň kostlivého. 2007.
  13. ČAPOV, Ivan a Jan DOLEŽEL. Lobectomie assistee par robot: nos premieres experiences. In 60 eme Congres de la Société Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. 2007.
  14. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Mediastinoskopie – diagnostická metoda stále ještě živá, žádaná a potřebná. Kazuistiky v pneumologii a ORL - mimořádné vydání. Praha: GEUM Praha, s.r.o, 2007, září, s. S15-S16, 2 s. ISSN 1802-0518.
  15. JEDLIČKA, Václav, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Karel VESELÝ, Otakar BEDNAŘÍK a Ivan ČAPOV. Metastazektomie vícečetných plicních metastáz nízce diferencovaného synoviálního sarkomu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Nakladatelství Olympia, a.s. Praha, 2007, roč. 86, č. 2, s. 85-88. ISSN 0035-9351.
  16. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Petr VLČEK, Jan DOLEŽEL a František PIKEŠ. Mikromechanický lékařský operační počítačový systém da Vinci. Vladimír Mařík, Olga Štěpánková Jiří Lažanský a kolektiv UMĚLÁ INTELIGENCE, 2007. s. 407- 411. ACADEMIA, Praha. ISBN 978-80-200-1470-2.
  17. PEŠTÁL, Adam, Petr HÝŽA, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan DOLEŽEL a Martin VESELÝ. Muscle flap closure of the postpneumonectomy empyema space. TA-Service s.r.o. Brno, Česká Rebublika, 2007. s. 39.
  18. PEŠTÁL, Adam, Petr HÝŽA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Muscle Flap Closure of the Postpneumonectomy Empyema Space. In International Congress of Plastic Surgery. Brno: TA-Service Brno, 2007. 1 s. ISBN 978-80-239-9323-3.
  19. VESELÝ, Martin, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Odhad efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů. 2007. vyd. Brno: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 33. ISBN 978-80-254-0470-6.
  20. VESELÝ, Martin, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL, Václav JEDLIČKA a Adam PEŠTÁL. Odhad efektu pleurodézy dle hladiny zánětlivých markerů. In Spolek lékařů České lékařské společnosti J.E. Purkyně. 2007.
  21. DOLEŽEL, Jan, Petr VLČEK, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Martin VESELÝ, Ivan ČAPOV, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Résection des tumeurs étendues de la paroi thoracique des enfants et des adolescents. In Journée Automne, Paris 2007, SFCTCV. 2007.
  22. DOLEŽEL, Jan, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL a Martin VESELÝ. Robotická plicní lobektomie. In XVI.Moravskoslezské pneumologické dny v Brně, 5.-6. října 2007. 2007. ISBN 978-80-254-0470-6.
  23. CHALUPNÍK, Štěpán, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Jiří KORBIČKA. Robotické operace nízkých tumorů rekta. In IV. Hodonínské laparoskopické sympozium. 2007.
  24. CHALUPNÍK, Štěpán, Petr VLČEK, Jiří KORBIČKA, Ivan ČAPOV, Ivo ROVNÝ a Lenka VEVERKOVÁ. Robotické operace v kolorektální chirurgii a chirurgii pánevního dna. In Spolek lékařů 2007. 2007.
  25. KÁBELA, Martin, Lenka VEVERKOVÁ, Jan KONEČNÝ a Ivan ČAPOV. Thrombogenesis and D-dimer liberation by endovenose laser therapy (EVLT). In LASER IN MEDICAL SCIENCE. GERMANY: SPRINGER, 2007. s. 41. ISSN 0268-8921.

  2006

  1. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV, Jan DOLEŽEL, Pavel PILER a Vladislav HORVÁT. Algoritmus ošetření penetračního poranění srdce. In XIII.Pražské chirurgické dny. Praha: Česká chirurgická společnost, 2006. s. 14-15.
  2. DIVIŠ, Petr. Gastrointestinal stromal tumours-clinical experience. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2006, roč. 79/2006, č. 2, s. 99-103. ISSN 1211-3395.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, I. KALAČ, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Libor PÁČ, Ivana SVÍŽENSKÁ a V. PITR. Laser-tissue interaction in endovenous laser treatment. Bratislavske Lekárske Listy. Bratislava, 2006, roč. 107, 6-7, s. 231-234. ISSN 0006-9248.
  4. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jana SKŘIČKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. LUNG VOLUME REDUCTION SURGERY OF EMPHYSEMA PULMONUM: LUNG FUNCTION EXAMINATIONS. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 75-79. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  5. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Martin PAVLÍK, Václav JEDLIČKA, Jiří VESELÝ, Václav ZVONÍČEK, D. HANÁK, J. TIHON, Adam PEŠTÁL, Roman KRAUS a Jan DOLEŽEL. Rare incidence of pulmonary gangrene - algorithm of treatment. Magyar Sebészet. 2006, roč. 59, s. 28-31. ISSN 0025-0295.
  6. ČAPOV, Ivan a lenka VEVERKOVÁ. Robotic Surgery – Reality of Fantasy? Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 2, s. 71-74. ISSN 1211-3395.
  7. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV a Libor PÁČ. Subfasciální endoskopická chirurgie perforátorů - SEPS. 1. vyd. Martin: Július Mazuch a kol.:Chirurgické aspekty chronickej venoznej insuficiencie dolných končatín, 2006. 9 s. ISBN 80-8063-212-X.
  8. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Jan DOLEŽEL. Ultrasound examination during mediastinoscopy. Europien Surgery, Acta Chirurgica Austriaca. Vídeň: Springel, 2006, č. 38, s. 44.
  9. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Dagmar ZVONÍČKOVÁ. Ultrazvukové vyšetření při mediastinoskopii. In 4th Slovak Surgical Congres With International Participation 2006. Nitra: Slovenská chirurgická spoločnost, 2006. s. 55.
  10. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL, Petr VLČEK, Antonín KRPENSKÝ a Karel VESELÝ. Videomediastinoskopie v diagnostice maligních expanzí mediastina způsobujících syndrom horní duté žíly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti. Bánská Bystrica: MARKO BB s.r.o., 2006, roč. 10, č. 2, s. 5-8, 3 s. ISSN 1336-6572.

  2005

  1. JEDLIČKA, Václav, Petr VLČEK, Lenka VEVERKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Antonín KRPENSKÝ, Karel VESELÝ, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Détection du ganglion sentinelle contenant des micrométastases avec la technique au bleu patenté. In Journées d´automne de la Société Francaise de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. 2005.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivana SVÍŽENSKÁ, Libor PÁČ, Vratislav PITR, Jan KALAČ, Ivan ČAPOV a Jan WECHSLER. How far the heat spreads from the laser beam through the venous wall ? Laser in medical science. Florence: Springer Verl., 2005, roč. 20 / 2005, s. 531 - 532. ISSN 0268-8921.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Libor PÁČ, Ivana SVÍŽENSKÁ a Vratislav PITR. Morphological changes in rabbits veins following laser therapy. Praktická flebologie. Praha: Phlebomedica, 2005, roč. 14/2005, č. 2, s. 62-63. ISSN 1210-3411.
  4. VEVERKOVÁ, Lenka, Václav JEDLIČKA, Jan KALAČ, Ivan ČAPOV, Ivana SVÍŽENSKÁ a Libor PÁČ. SEPS - endoskopická léčba insuficientních perforátorů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2005, IX/2005, č. 3, s. 16 - 20. ISSN 1336-6572.
  5. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Adam PEŠTÁL a Jan DOLEŽEL. Torakochirurgická léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. In Ročenka intenzivní medicíny 2005, Galén, ISBN 80-7262-344-3. 2005. s. 30-41, 11 s. ISBN 80-7262-344-3.
  6. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Jan DOLEŽEL. Využití ultrazvuku v hrudní chirurgii, vyšetření plic a mediastina. In III. Haĺakové dni Martin. Martin, 2005. s. 55-56.

  2004

  1. JEDLIČKA, Václav, Dagmar ZVONÍČKOVÁ, Adam PEŠTÁL, Jan DOLEŽEL a Ivan ČAPOV. Akutní respirační selhání po plicní resekci: spolupráce chirurga a anesteziologa v prevenci a léčbě. In Ročenka intenzivní medicíny 2004,. Galén, 2004. s. 41-44. ISBN 80-7262-274-9.
  2. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Chondrosakrom hrudní stěny. In Spolek lékařů J.E.P. 2004.
  3. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Libor PÁČ, Ivana SVÍŽENSKÁ a Michal PÍTR. Morphological changes in rabbits vein following laser therapy. In Laser Florence 2004 - Lasers in Medical Science, Vol 19. vol. 19. Florence: Springer Ver., 2004. s. 12 - 13. ISBN 0268921.
  4. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Multioborová spolupráce při resekcích hrudní stěny. In XIII. Moravskoslezské pneumologické dny. Brno: Ta-Service s.r.o., 2004. s. 15-16, 1 s.
  5. ZVONÍČKOVÁ, Dagmar, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Václav ZVONÍČEK. Účinnost předoperačně podaného rofecoxibu v analgezii po torakotomiích. In Sborník abstrakt XI. kongresu ČSARIM Liberec. I. Galén Praha, 2004. s. 127-127. ISBN 80-7262-282-X.

  2003

  1. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Tomáš STAŠEK a Jan WECHSLER. Detekce sentinelové uzliny a její význam v chirurgické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic : přehled. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2003, roč. 82, květen, s. 273-277. ISSN 0035-9351.
  2. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA, Adam PEŠTÁL, Renata ŠÍPKOVÁ, Aleš REJTHAR, Antonín KRPENSKÝ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Diagnostika kostních mikrometastáz u malobuněčné formy plicního karcinomu - první výsledky. Rozhledy v chirurgii. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2003, roč. 82, březen, s. 145-148. ISSN 0035-9351.
  3. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Katemenniální pneumothorax, diagnostika, terapie - kazuistika. In X. Luhačovické pneumologické dny. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2003. s. 17.
  4. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA, Jiří VLČEK, Adam PEŠTÁL, Jana KATOLICKÁ a Jan DOLEŽEL. KRITÉRIA ONKOLOGICKÉ OPERABILITY U NEMALOBUNĚČNÉ FORMY PLICNÍ RAKOVINY. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2003, roč. 16, č. 2, s. 49-53. ISSN 0862-495X.
  5. PEŠTÁL, Adam, Václav JEDLIČKA, Ivan ČAPOV a Jan DOLEŽEL. Plicní peroperační ultrasonografie - další krok k detekci plicních "coin lesion". In IX. Tománkovy dny, Zlín 2003. Baťova nemocnice Zlín: Baťova nemocnice Zlín, 2003. s. 5-6-, 2 s.
  6. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV, Adam PEŠTÁL, Tomáš STAŠEK a Jan DOLEŽEL. Videomediastinoscopy for the diagnosis of the diseases of the lung and mediastinum. Magyar Sebészet. 2003, roč. 56, č. 6, s. 229-233, 4 s. ISSN 0025-0295.

  2002

  1. VLČEK, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Hana BINKOVÁ. Operační riziko u pneumologických pacientů. Abstrakt. Studia pneumologica et phthiseologica. PRAHA: Excerpta Medica, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 76. ISSN 1213-810X.
  2. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV a Adam PEŠTÁL. The sentinel node detection in the lung cancer surgery: initial results of a clinical study. In European Society of Thoracic Surgeons, 10th Annual meeting, Abstracts book. Istanbul: European Society of Thoracic Surgeons, 2002. s. 165.

  2001

  1. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Studia pneumologica et phthiseologica. Martin, Slovensko: Osveta, s.r.o., 2001, roč. 61, č. 1, s. 33-34. ISSN 0371-2222.
  2. VLČEK, J., Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, P. HOMOLKA, J. SIEGLOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Studia Pneumologica et Phthiseologica. Praha: Slovenská pneumologická a ftizeolog.spol, 2001, roč. 61, č. 1, s. 33-34. ISSN 0371-2222.
  3. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Jana KRYNSKÁ, Josef DUŠA a Václav JEDLIČKA. Katameniální penumothorax - popis případu. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2001, roč. 80, č. 9, s. 456-458. ISSN 0035-9351.

  2000

  1. WECHSLER, Jan, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Neurogenní blastom z retroperitonea v dutině břišní. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 660-661. ISSN 0006-9248.
  2. PEŠTÁL, Adam, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Jan DOLEŽEL. Plicní biopsie VATS a diagnostika intersticiálních plicních procesů. In X. Moravskoslezské dny Olomouc. Olomouc: FN Olomouc, 2000. s. 22-23.
  3. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Redukční operace emfyzému plic : výsledky léčby za 12 měsíců. Abstrakt. Respirace. Olomouc, 2000, VI., Supl. 2, s. 28. ISSN 1211-572X.
  4. VLČEK, J., Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, P. HOMOLKA, J. SIEGLOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Redukční operace emfyzému plic: výsledky léčby za 12 měsíců. In Respirace. Astra Zeneca, Czech Republic, Pobřežní 3, 186 00 Praha, 2000. s. 28. Suplementum 2. ISBN 1211-572X.
  5. ČERNÝ, Vladimír, R. PAŘÍZKOVÁ, Pavel CEJPEK, Jan WECHSLER, Ivan ČAPOV, Pavel JANÍČEK, J. HORÁK a Michal MAŠEK. Úrazy. In Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. s. 236-420. ISBN 80-7262-042-8.
  6. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA a Martin PAVLÍK. VATS versus minitorakotomie. Miniinvazívní terapie. 2000, roč. 3, č. 5, s. 18. ISSN 1211-5177.

  1999

  1. WECHSLER, Jan, V. JEDLIČKA, J. KERVITZER, J. NOVOTNÝ, Martin PAVLÍK, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. A case of a pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Acta Chirurgica Hungarica. 1999, roč. 38, č. 1, s. 53-55. ISSN 0231-4614.
  2. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Josef ŠUMBERA, Milan PAVLÍK a Václav JEDLIČKA. Pericardial Absces - a Rare Complication of Sepsis. Acta Chirurgica Hungarica. Maďarsko, 1999, roč. 38, č. 1, s. 19-21. ISSN 0231-4614.
  3. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Josef ŠUMBERA a Martin PAVLÍK. Pericardial abscess - a rare complikation of sepsis. Acta Chirurgica Hungarica. 1999, roč. 38, č. 1, s. 19-21. ISSN HU0231-4614.
  4. JEDLIČKA, Václav, Ivan ČAPOV a Adam PEŠTÁL. Postavení chirurgie ve stagingu a terapii pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1999, roč. 78, č. 1, s. 9-12. ISSN 0862-495X.
  5. WECHSLER, Jan, Ivan ČAPOV, Jiří VOKURKA a Jan ŽÁK. Problémy po operacích zhoubných nádorů slinivky břišní. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, spol. s r.o., 1999, roč. 3, č. 3, s. 5-7.
  6. PAVLÍK, Martin, Dagmar ČTVRTEČKOVÁ, Václav ZVONÍČEK, Pavel ŠEVČÍK, Ivan ČAPOV a Václav JEDLIČKA. The improvement of arterial oxygenation during one-lung ventilation - effect of different CPAP levels. Acta Chirurgica Hungarica. 1999, roč. 38, č. 1, s. 103-105. ISSN HU0231-4614.
  7. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Jiří VOKURKA, Pavel MACH, Václav JEDLIČKA a Jan ŽÁK. Život ohrožující krvácení v krajině hrudníku. Bratisl Lek Listy. 1999, roč. 99, č. 12, s. 668-669. ISSN 0006-9248.

  1998

  1. WECHSLER, Jan, Václav JEDLIČKA, Jan KERWITZER, Jan NOVOTNÝ, Martin PAVLÍK, Adam PEŠTÁL a Ivan ČAPOV. A case of a pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Acta Chirurgica Hungarica. 1998, roč. 38, č. 1, s. 53-55, 2 s. ISSN HU0231-4614.
  2. HOMOLKA, Pavel, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK a Ivan ČAPOV. Functional lung examination in patiens with emphysema before lung reduction surgery. Abstracts. In XVI. Martin Days of Respiration with international participation. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, 1998. s. 29-59.
  3. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA a Adam PEŠTÁL. Prevence vzduchové netěsnosti při videotorakoskopické resekci emfyzematózní plíce. Miniinvazivní terapie. 1998, roč. 3, č. 5, s. 172-174. ISSN 1211-5177.
  4. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER a Václav JEDLIČKA. Spontán PTX videothorakoszos kezelése. Magyar Sebészet. 1998, roč. 51, č. 5, s. 75-77. ISSN 0025-0295.

  1997

  1. JEDLIČKA, Václav a Ivan ČAPOV. A case of the intrathoracic dislocation of the subclavian venous catheter. In 1s world congess of thoracic surgery. 1997.
  2. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER a Karel HUŠEK. Agresívní angiomyxom pelveoperitoneální oblasti. Rozhledy v chirurgii. 1997, roč. 76, č. 12, s. 613-615. ISSN 0035-9951.
  3. ČAPOV, Ivan a Jan WECHSLER. Clinical experience with VATS procedure. In 5.mezinárodní kongres hrudní chirurgie. Bratislava, 1997.
  4. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER, Václav JEDLIČKA a Jiří VOKURKA. Je videotorakoskopie indikována u první epizody spontánního pneumothoraxu? Bratisl Lek Listy. 1997, roč. 98, č. 9, s. 500-502, 2 s. ISSN 0006-9248.
  5. ČAPOV, Ivan. VATS procedure as primary treatment for first episode spontaneous PNO. Bratislavské lékarske listy. Praha: CLS, 1997, roč. 98, č. 9, s. 500-502. ISSN 0006-9248.
  6. ČAPOV, Ivan, Jan WECHSLER a Václav JEDLIČKA. Videomediastinoskopie a její význam v hrudní chirurgii. Miniinvazivní terapie. 1997, roč. 2, č. 2, s. 18-19. ISSN 1211-5177.
  7. ČAPOV, Ivan. Videothoracoscopic treatment of spontaneous pneumothorax. Jornal de Pneumologia. 1997, roč. 35, suppl.1, s. 35. ISSN 0102-3586.
  8. ČAPOV, Ivan. Videothoracoscopic treatment of spontaneous pneumothorax. In Sborník prací 4.světový kongres videothorakoskopické chirurg. Sao Paulo, 1997.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 21:10