Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Simona KORYČÁNKOVÁ. Člen programmnogo komiteta meždunarodnogo simpoziuma. Leksikografija cyfrovoj epochi/ Lexicography of the Digital Age, 2021.
 2. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Člen programmnogo komiteta meždunarodnoj naučnoj konferencii Aktualnyje problemy lingvistiki i literaturovedenija. Current Issues of Linguistics and Literary Studies, 2021.
 3. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Nezávislé odborné komise MŠMT pro posouzení validity maturitních didaktických testů z ruského jazyka. Poradní orgán MŠMT - Nezávislá odborná komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů, 2021.
 4. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka poroty Ceny Wernera von Siemense pro nejlepší diplomovou práci. 2021.
 5. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka vědecké rady FF Přešovské univerzity - externí členka. Vědecká rada Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově, 2021.
 6. SOKOLOVA, Anastasija, Simona KORYČÁNKOVÁ, Janina KREJČÍ a Tatiana SAVCHENKO. Členky poroty celostátního kola Soutěže v ruském jazyce (MŠMT). Odborná porota celostátního kola Soutěže v ruském jazyce (MŠMT), 2021 - 2021.
 7. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Istorija razvitija i osnovnyje napravlenija leksikografii v komparativnom aspekte (na primere slovarej češskogo i russkogo jazykov). In Leksikografija cyfrovoj epochi/ Lexicography of the digital age. 2021.
 8. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Productive member of the International Rewiev Board. The International Perm Forum Science and Global Challenges of the 21st Century, 2021.
 9. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Anastasija SOKOLOVA, Aneta ČERMÁKOVÁ a Lucie VAHALOVÁ. Přednáška prof. Andrzeje Charciarka: Paralelní korpus InterCorp a možnosti jeho využití v překladatelské praxi. Brno, 2021.
 10. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Aneta ČERMÁKOVÁ. Transformacija leksičeskich jedinic-realij v processe perevoda povesti Škol'niki Olega Pavlova na češskij jazyk. Przeglad rusystyczny. Katowice: Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 144-156. ISSN 0137-298X. doi:10.31261/pr.10081.
 11. 2020

 12. KREJČÍ, Janina, Tatiana SAVCHENKO, Simona KORYČÁNKOVÁ a Anastasija SOKOLOVA. Международная конференция "Актуальные проблемы обучения русскому языку XIV". 2020.
 13. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Anastasija SOKOLOVA. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. 200 s. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:17/CZ.MUNI.P210-9781-2020.
 14. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Nezávislé odborné komise MŠMT pro posouzení validity maturitních didaktických testů z ruského jazyka. Poradní orgán MŠMT - Nezávislá odborná komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů, 2020.
 15. TRUHLÁŘOVÁ, Oxana a Simona KORYČÁNKOVÁ. Istorija razvitija i osnovnyje napravlenija istoričeskoj leksikografii v kompativnom aspektě (na primere istoričeskich slovarej češskogo i russkogo jazykov). Voprosy Leksikografii. Tomsk: Tomsk State University, 2020, roč. 18, DEC 2020, s. 73-97. ISSN 2227-4200. doi:10.17223/22274200/18/4.
 16. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetic texts in teaching of Russian on B1 level (on the example of working with vocabulary denoting perception in the poems of O. Březina and V. S. Solovyov). In Simona Koryčánková, Anastasija Sokolova. Current issues of the Russian language teaching XIV. 1st electronic edition. Brno: Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 39-45. ISBN 978-80-210-9781-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9781-2020-5.
 17. 2019

 18. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Nezávislé odborné komise MŠMT pro posouzení validity maturitních didaktických testů z ruského jazyka. Poradní orgán MŠMT - Nezávislá odborná komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů, 2019.
 19. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka organizačního výboru: International Scientific and Pedagogical Forum of Philologists. Language, Culture, Translation: Comparative Studies. 2019.
 20. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu Bulletin of Udmurt University. Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology, 2019. ISSN 2412-9534.
 21. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu Pedagogy of Art. NETWORK Electronic scientific journal "Pedagogy of Art", 2019. ISSN 1997-4558.
 22. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu Philologia rossica. Philologia rossica, 2019. ISSN 2694-8826.
 23. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu Surgut State Pedagogical University BULLETIN. an academic journal The Surgut State Pedagogical University Bulletin, 2019. ISSN 2078-7626.
 24. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu WEST-EAST. WEST – EAST. Scientific Journal, 2019. ISSN 2587-5434.
 25. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty / Scientific Board of the Faculty of Education MU, 2019.
 26. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vedecká rada Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2019.
 27. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Delegát Pedagogické fakulty MU v Radě vysokých škol. Rada vysokých škol / HEI, 2019.
 28. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. Chudožestvennaja realizacija perceptivnych obrazov v stihotvorenii O. Bržeziny Bratstvo verjaščich (na materiale originalnogo i perevodnych tekstov). Text Book Publishing. Ruská federace Tomsk: Faculty of Philology, Tomsk State University, 2019, roč. 2019, č. 21, s. 5-22. ISSN 2306-2061. doi:10.17223/23062061/21/1.
 29. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Janina KREJČÍ. Instruction in speech etiquette as a means of formation of sociolinguistic competence in the course of language education. WEST-EAST. Tbilisi: Publishing House "Universal", 2019, roč. 1, č. 1, s. 83-90. ISSN 2587-5434. doi:10.33739/2587-5434-2019-83-90.
 30. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. K voprosu o sredstvach vyraženija perceptivnoj semantiki v romaně Diny Rubinoj Sindrom Petruški. Philologia rossica. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-70. ISSN 2694-8826.
 31. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Mesto aksiologičeskoj kategorii Vsejedinstva v russkoj literaturnoj kritike konca XIX veka. In Josef Dohnal. REVITALIZACE HODNOT: UMĚNÍ A LITERATURA IV. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. s. 479-489. ISBN 978-80-263-1476-9.
 32. KLEINOVÁ, Lucie, Michaela BOHÁČOVÁ, Alexandra GONČARENKO, Petra LOPUCHOVSKÁ, Eliška POSPÍŠILOVÁ a Simona KORYČÁNKOVÁ. Prezentace Katedry ruského jazyka a literatury na Noci vědců 2019. Brno, 2019.
 33. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Předsedkyně poroty soutěžní přehlídky ARS POETICA – Puškinův památník (JmK). Pedagogická fakulta MU Katedra ruského jazyka a literatury, 2019.
 34. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Předsedkyně poroty Ústředního kola konverzační soutěže v ruském jazyce SŠ I, SŠ II a SŠ III. Národní institut pro další vzdělávání - celostátní konverzační soutěž v ruském jazyce. Praha, 2018, 2019.
 35. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Recenzent monografie: Rozboudová L., Konečný J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo. 2019.
 36. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Semantic realization of the lexeme “beauty” in the system of V. Solovyov's poetry. WEST-EAST. Tbilisi: Publishing House "Universal", 2019, roč. 2/2019, č. 2, s. 11-15. ISSN 2587-5434. doi:10.33739/2587-5434-2019-2-2-11-15.
 37. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Semantic realization of the lexeme “beauty” in the system of V. Solovyov's poetry. 2019. doi:10.33739/2587-5434-2019-2-2-11-15.
 38. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Skvosty křesťanské architektury : exteriéry a interiéry v porovnávacím rusko - českém aspektu. In Aktuální problémy výuky ruského jazyka Vzdělávací program s akreditací v systému DVPP. 2019.
 39. 2018

 40. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Особенности преподавания РКИ в славянской аудитории. Русский язык в современной Чехии. In Russkij jazyk i russkaja reč v XXI veke: problemy i perspektivy. 2018.
 41. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Лексико-семантическая реализация ключевых образов-символов природного пространства в творчестве В. Соловьева и О. Бржезины. In Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 2018.
 42. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Лексико-семантическая реализация философски значимых поэтических образов в творчестве В. Соловьева и О. Бржезины (параллели и сходства). In Česká slavistika 2018. 2018. ISBN 978-80-88296-00-3.
 43. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 594 s. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
 44. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu "West-East". West-East, 2018. ISSN 2587-5434.
 45. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko- semantičeskaja realizacija filosofski značimych poetičeskich obrazov v tvorčestve V. Solovjova i O. Březiny (paralleli i schodstva). In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Česká slavistika 2018. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2018. s. 41-48. ISBN 978-80-88296-00-3.
 46. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija ključevych obrazov-simvolov prirodnogo prostranstva v trorčestve V.S. Solovjova i O. Březiny. In Simona Koryčánková. Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII/Current Issues of the Russian Language Teaching XIII, 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 314-320. ISBN 978-80-210-9077-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9077-2018.
 47. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva, Simona KORYČÁNKOVÁ, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Anastasia SOKOLOVA, Tatiana SAVCHENKO, Janina KREJČÍ, Olga BOBRZYKOVÁ a Helena RYTÍŘOVÁ. Organizace a uspořádání Puškinova památníku (ARS POETICA) 2018. 2018.
 48. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRYUKOVA a Daria OLITSKAYA. Perceptivnaja kartina mira v poetičeskom perevode (na materiale russkogo i německogo perevodov stichotvorenija O. Březiny Vzgljad smerti. Tomsk State University Journal. Ruská federace: Tomsk State University, 2018, roč. 2018, č. 426, s. 39-46. ISSN 1561-7793. doi:10.17223/15617793/426/4.
 49. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Russkij jazyk v Čechii segodnja: osobennosti prepodavanija RKI v slavjanskoj auditorii. In Interaktive Unterrichtsmethoden und Materiallen fur Russisch als Fremdsprache an Hochschulen (Viadrina Europa Universitat Frankfurt (Oder). 2018.
 50. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Specifika perevoda poezii (na primere češsko-russkogo perevoda poezii O. Březiny). In Przestrzenie przekladu 4 (Instytut Filologii Wschodnioslowianskiej) Uniwersytetu Slaskiego Katowice. 2018.
 51. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vsejedinstvo kak kategorija aksiologii v sootnošenii s napravlenijami russkoj literaturnoj kritiki 19ogo veka. In Cennosti v literature i iskusstve IV. 2018.
 52. 2017

 53. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Nezávislé odborné komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů z ruského jazyka. Poradní orgán MŠMT - Nezávislá odborná komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů, 2017.
 54. KORYČÁNKOVÁ, Simona. D.S.Merežkovskij i zarožděnije simvolizma. In Josef Dohnal. Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů; Ústav slavistiky FF MU; Tribun EU, 2017. s. 169-178. ISBN 978-80-263-1306-9.
 55. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVA. Chudožestvennyj potencial obrazov čuvstvennogo vosprijatija v poetičeskom tvorčestve češskich i russkich simvolistov. In Dialog kultur IX. 2017.
 56. TRUHLÁŘOVÁ, Oxana a Simona KORYČÁNKOVÁ. Istorija razvitija i osnovnyje napravlenija istoričeskoj lexikografii (komparativnyj obzor vybrannych češskich i russkich istoričeskich slovarej). In Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Filologija v XXI veke: slovo, text, kommunikacija". 2017.
 57. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja variativnost poetičeskogo prostranstva smyslovogo kompleksa Vsejedinstvo (na primere stichotvorenij Vladimira Solovjova). In Biblioteka Przegladu Rusycystycznego. Русистика и современность. Старые вопросы, новые ответы. 1. vyd. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, “Śląsk”, 2017. s. 43-55. ISBN 978-83-7164-973-8.
 58. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Mariánský kult v katolictví a pravoslaví. In Aktuální problémy výuky ruského jazyka, 23. seminář, UK. 2017.
 59. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRYUKOVA. On Linguistic Expression of Perceptive Images in the Poetic Works of Otokar Březina (Compared with Translations by Konstantin Balmont). In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 67-74. Filologie. ISBN 978-80-906798-3-2.
 60. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Předsedkyně poroty Ústředního kola konverzační soutěže v ruském jazyce SŠ I, SŠ II a SŠ III. Národní institut pro další vzdělávání - konverzační soutěž SŠ, 2017.
 61. 2016

 62. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Čestná medaile Univerzity L. N. Gumiljova (Astana, Kazachstán). L. N. Gumilyov Eurasian National University, 2016.
 63. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Nezávislé odborné komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů z ruského jazyka. Poradní orgán MŠMT - Nezávislá odborná komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů, 2016.
 64. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka poroty Ústředního kola konverzační soutěže v ruském jazyce SŠ I a SŠ II. Národní institut pro další vzdělávání - konverzační soutěž SŠ, 2016.
 65. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady časopisu "Cross-Cultural Studies: Education and Science". "Cross-Cultural Studies: Education and Science" ("Кросс-культурные исследования: образование и наука"), 2016. ISSN 2470-1262.
 66. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu "Surgut State Pedagogical University Bulletin". 2016. ISSN 2078-7626.
 67. KORYČÁNKOVÁ, Simona. D.S.Merežkovskij i zarožděnije simvolizma. In Cennosti v literature i iskusstve III. 2016.
 68. NAUMOVA, Natalia, Simona KORYČÁNKOVÁ, Oxana USHAKOVA a Jan ŠPLÍCHAL. E-learningový kurz Reálie Ruska. Brno, 2016.
 69. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov prirody v poeticheskich tekstach V. S. Solovjova. In Mgr. Anastasia Sokolova, Ph.D. (ed.). Current issues of the Russian language teaching XII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 194-202. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
 70. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov prirody v poeticheskich tekstach V. S. Solovjova. In Current issues of the Russian language teaching XII. 2016. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
 71. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov sveta, cveta i zvuka v poetičeskom tvorčestve russkich simvolistov. 2016.
 72. KORYČÁNKOVÁ, Simona. K problematice jazykového vyjádření percepčních obrazů v básnické tvorbě O. Březiny (ve srovnání s překlady K. Balmonta). In V. kongres českých slavistů. 2016.
 73. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncepce vzdělávání a transformace výuky ruštiny – současný stav a perspektivy oboru. 2016.
 74. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Krasota čelověka kak obraz soveršenstva organičeskogo mira i prirody v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Euroasian National University. Russian studies and modernity. 1. vyd. Astana Kazakhstan: Russian Philology Department Astana, 2016. s. 24-30. ISBN 978-601-301-783-9.
 75. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Krasota čelověka kak obraz soveršenstva organičeskogo mira i prirody v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russian studies and modernity. 2016.
 76. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel MORAVEC. Křesťanství - pravoslaví a katolictví, historie, atributy a tradice víry. In 22. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka, PdF UK, Praha. 2016.
 77. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija obrazov čeloveka v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In N. S. Bolotnova. Russkaja rečevaja kultura i tekst. 1. vyd. Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij fakultet, 2016. s. 216-222. ISBN 978-5-89702-404-9.
 78. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija obrazov čeloveka v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkaja rečevaja kultura i tekst. 2016.
 79. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel MORAVEC. Mariánský kult v katolictví a pravoslaví. 2016.
 80. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9.
 81. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA a Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-8446-9.
 82. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Předsedkyně poroty Ústředního kola konverzační soutěže v ruském jazyce SŠ I, SŠ II a SŠ III (2018). Národní institut pro další vzdělávání - konverzační soutěž SŠ, 2016 - 2018.
 83. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sistema podgotovki učitelej russkogo jazyka v Češskoj Respublike - sovremennoje sostojanije, zadači i perspektivy napravlenija. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 89-98. ISSN 1803-4950.
 84. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Symbolika a její duchovní rozměr v životě současného člověka. In U3V: Spirituální dimenze člověka - živá teologie. 2016.
 85. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Zvukovyje obrazy v poetičeskich tekstach V.S.Solovjova. 2016.
 86. 2015

 87. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Duchovnyje těčenija Centralnoj Jevropy i ich vlijanije na kulturno-obščestvennuju žizn konca XIX načala XX veka. In Ivo Pospíšil. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek-Galium, 2015. s. 429-437. ISBN 978-80-905336-7-7.
 88. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka. In Jana Kostincová. Dialog kultur VIII. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 70-77. ISBN 978-80-7435-621-6.
 89. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije perceptivnych obrazov v poezii serebrjanogo veka. In Dialog kultur VIII. 2015.
 90. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel MORAVEC. Katolictví a pravoslaví - shody a rozdíly. In Cyklus přednášek pro vyučující a širokou veřejnost - Ruské centrum. 2015.
 91. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel MORAVEC. Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. 2015.
 92. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel MORAVEC. Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. In U3V MU. 2015.
 93. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskije sredstva vyraženija avtorskogo mirovosprijatija v tekste originala i perevoda. In Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kultury, XIII Kongress MAPRJAL, Granada. 2015. ISBN 978-5-9906635-0-3.
 94. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskije sredstva vyraženija avtorskogo mirovosprijatija v tekste originala i perevoda (na materiale stichotvorenija O.Březiny Nastrojenije). In L.A.Verbickaja a kol. Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kultury, Materialy Kongressa MAPRJAL, Granada. 1. vyd. Sankt-Peterburg: MAPRJAL, 2015. s. 150-157. ISBN 978-5-9906636-2-6.
 95. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVA. Perceptivnost kak idiostilevaja charakteristika poetičeskogo tvorčestva češskich i russkich simvolistov (na materiale O.Březiny i K. Balmonta). Rusin Journal Library. Tomsk State University: Association Rus, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 69-84. ISSN 2345-1734. doi:10.17223/23451734/3/6.
 96. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Perceptivnost kak idiostilevaja charakteristika poetičeskogo tvorčestva češskich i russkich simvolistov (na materiale stichotvorenij O. Březiny i K. Balmonta). In Hľadanie ekvivalentnosti VIII. Ruský jazyk a spoločnosť v minulom storočí. 2015.
 97. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVA. Perceptivnost ključevych chudožestvennych obrazov v poezii jevropejskich i russkich simvolistov. In Nikoleta Mertová. Hľadanie ekvivalentností VII. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity Prešov, 2015. s. 211-219. ISBN 978-80-555-1430-7.
 98. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetičeskaja realizacija ocenočnych kategorij Krasota, Dobro, Istina v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Josef Dohnal. Revitalizace hodnot: Umění a literatura II. první. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015. s. 341-348. ISBN 978-80-263-0909-3.
 99. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija vizualno-perceptivnych obrazov v poetičeskom tvorčestve serebrjanogo veka. In Jiří Gazda. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky 4. 1. vyd. Brno: ČAS, ÚS FFMU, 2015. s. 93-100. ISBN 978-80-906183-0-5.
 100. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija zvukovogo prostranstva v poetičeskom tvorčestve V. S. Solovjova. Novaja rusistika/ Nová rusistika. Brno: Česká asociace slavistů v.o.s., 2015, Ročník VII, č. 1, s. 13-22. ISSN 1803-4950.
 101. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vícejazyčná lingvistická terminologie - cíle, struktura a využití ve výuce (na příkladu RJ). In 21. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka. 2015.
 102. 2014

 103. MALENOVÁ, Eva, Simona KORYČÁNKOVÁ, Oxana USHAKOVA, Natalia NAUMOVA a Irina HOBZOVÁ. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. 2014.
 104. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Avtorskoe mirovosprijatije i osobennosti jego jazykovogo vyraženija v tekste originala i perevoda (na materiale poetičeskich tekstov O. Brzeziny i K. Balmonta). Vestnik Udmurtskogo gosudarstvennogo universiteta. Iževsk: Udmurtskij Gosudarstvennyj Universitet, 2014, roč. 2014, 5-2, s. 135-140. ISSN 1810-5505.
 105. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka Nezávislé odborné komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů z ruského jazyka (2018). Poradní orgán MŠMT - Nezávislá odborná komise pro posouzení validity maturitních didaktických testů, 2014 - 2018.
 106. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Členka redakční rady odborného časopisu "Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology". 2014. ISSN 2412-9534.
 107. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Duchovnyje těčenija Centralnoj Jevropy konca 19 i načala 20 veka. In Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 2014.
 108. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Hodina ruštiny s ruskojazyčným internetem. In portál EDUCOLAND. Brno PdF MU, 2014. 4 s.
 109. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Idějnyje predposylki jazykovogo oformlenija obrazov krasoty v proizvedenijach russkich i češskich simvolistov. In Ladislav Vobořil. Rossica Olomucensia LIII. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 99-103. ISBN 978-80-244-4077-4.
 110. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel MORAVEC. Katolictví a pravoslaví. V čem se lišíme a co máme společného. In U3V MU. 2014.
 111. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskoje oformlenije zvukoobrazov v poezii V. S. Solovjova. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI. 2014.
 112. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Metodika výuky ruštiny. Využití projektu Educoland ve výuce ruského jazyka. In 20. celostátní seminář k aktuálním otázkám výuky ruského jazyka. 2014.
 113. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obščejevropejskije kompetencii vladěnija inostrannym jazykom (dokumentacionnoje soprovožděnije). 2014.
 114. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Principy otraženija Krasoty v filosofskoj poezii V. S. Solovjova. In Dialog kultur VII. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, 2014. s. 3-9. ISBN 978-80-7435-389-5.
 115. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Razvitije socialnoj pedagogiki v Cheshskoj Respublike i mesto socialnogo pedagoga v cheshskoj socialno-vospitatelnoj sisteme. Obrazovanie i nauka v Rossii i zarubezhom. Moskva: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostju «Moskovskij Dvor», 2014, roč. 15, č. 6, s. 4-12. ISSN 2221-4607.
 116. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Realizacija interaktivnych kursov i metodičeskije aspekty distancionnogo prepodavanija RKI. Educoland. In Seminar povyšenija kvalifikacii. 2014.
 117. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Realizacija ocenočnych kategorij "Istina", "Dobro" i "Krasota" v poetičeskom tvorčestve V. S. Solovjova. In Hodnoty v literatuře a umění II. 2014.
 118. MALENOVÁ, Eva a Simona KORYČÁNKOVÁ. Ruština hrou v rámci Dne vědy na MU. 2014.
 119. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Sociální pedagog v procesu ozdravění klimatu školy - inspirace z ruských škol. In Škola a zdraví pro 21. století. 2014.
 120. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Symbolika a její duchovní rozměr v životě současného člověka. In U3V Spirituální dimenze. 2014.
 121. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Verbalizacija vizualno-perceptivnych obrazov v poetičeskom tvorčestve serebrjanogo veka. In Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky V. 2014.
 122. 2013

 123. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Interaktivnyj kurs - leksikologija russkogo jazyka. In Kurs povyšenija kvalifikacii prepodavatelej tomskich vuzov. 2013.
 124. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja realizacija filosofskoj ideji Logosa-Slova v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In D.V.Larkovič. Slovesnoje tvorčestvo: znak - obraz - smysl. 1. vyd. Surgut: Surgutskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij Universitet, 2013. s. 167-171. ISBN 978-5-93190-315-6.
 125. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 201 s. ISBN 978-80-210-6658-8.
 126. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Novyje tendencii v razvitii russkoj kultury načala XX veka (na primere produkcii russkoj teatralnoj sceny). In Cizí jazyky IX : Rusko: země - jazyk - kultura. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 36-43. ISBN 978-80-261-0303-5.
 127. KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line podderzhka načalnogo etapa obučenija russkomu jazyku - fonetičeskij kurs. Razgovornaja praktika. In Kurs povyšenija kvalifikacii prepodavatelej tomskich vuzov. 2013.
 128. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Podgotovka VKR na kafedre russkogo jazyka pedfaka v Brno: metodičeskij i praktičeskij aspekty. In Povyšenije kvalifikacii prepodavatelej tomskich vuzov. 2013.
 129. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Princypy otraženija krasoty v filosofskoj poezii V.S.Solovjova. In Dialog kultur VII. 2013.
 130. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Ljubov VONDROUŠKOVÁ. Rusko, Rusové a Morava III. 2013.
 131. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Russkij jazyk kak inostrannyj - problemy perevoda s blizkorodstvennych jazykov: teoretičeskij i metodičeskij aspekty. In Kurs povyšenija kvalifikacii prepodavatelej tomskich vuzov. 2013.
 132. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Ljubov VONDROUŠKOVÁ. Russkije i Moravija III. 1. vyd. Brno: RKOSM, o.s., PdF MU, 2013. 144 s. ISBN 978-80-904509-4-3.
 133. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Slovesnaja realizacija obrazov "dolnego" v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Hľadanie ekvivalentností VI. 2013. ISBN 978-80-555-0890-0.
 134. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Slovesnaja realizacija obrazov "dolnego" v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In PhDr. Ľubomír Guzi, Ph.D. Hľadanie ekvivalentností VI. 1. vyd. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, FF PU v Prešove, 2013. s. 40-50. ISBN 978-80-555-0890-0.
 135. JANÍKOVÁ, Věra, Brigitte SORGER, Simona KORYČÁNKOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Petra SUQUET a Radek VOGEL. Vícejazyčná lingvistická terminologie. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 78 s. ISBN 978-80-86956-70-1.
 136. 2012

 137. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktivnyje slovoobrazovatelnyje processy 90 godov. In Pospíšil Ivo, Šaur Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 83-91. 1. ISBN 978-80-210-5904-7.
 138. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. Koryčánková, Simona (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 635 s. ISBN 978-80-210-5991-7.
 139. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Eva MALENOVÁ, Irina HOBZOVÁ, Oxana USHAKOVA a Natalia NAUMOVA. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. 2012.
 140. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Editor of journal Stil. Meždunarodno udruženije Stil, 2012.
 141. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Intervju dlja TV-Universitet. Tomsk: Tomská státní univerzita, 2012.
 142. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Ispolzovanie Interneta na uroke russkogo jazyka. Metodičeskije aspekty obučenija. In Odborná přednáška - Udmurtská státní univerzita, Iževsk, Ruská federace. 2012.
 143. KORYČÁNKOVÁ, Simona. K voprosu o obščih teoretičeskih osnovah kulturnyh i jazykovyh impulsov stilja ART NOVEAU. In S. Koryčánková. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 421-428, 8 s. . 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 394-399. ISBN 978-80-210-5991-7.
 144. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Kafedra russkogo jazyka i literatury Pedagogičeskogo fakulteta. Sistema obučenija i kompjuternaja podderžka universiteta Masarika. Tomsk: Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij universitet, Tomsk, Ruská federace, 2012.
 145. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncepcija obučenija russkoj leksikologii s pomoščju on-line kursa Moodle. In Odborná přednáška - Udmurtská státní univerzita, Iževsk, Ruská federace. 2012.
 146. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Lingvističeskoje modelirovanije situacii vosprijatija v poezii simvolistov (na materiale russkogo i češskogo jazykov). In Slavjanskije jazyki i kultury v sovremennom mire. Trudy i materialy. 1. vyd. Moskva: Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet, 2012. s. 241-243. ISBN 978-5-211-06356-3.
 147. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Lingvističeskoje modelirovanije situacii vosprijatija v poezii simvolistov (na materiale russkogo i češskogo jazykov). In Slavjanskije jazyki i kultury v sovremennom mire. Trudy i materialy. 2012.
 148. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Motivacionno svjazannyje slova i ih rol v sozdanii perceptivnych obrazov (na materiale poezii Serebrjanogo veka). In Aktualnyje problemy motivologii v lingvistike XXI veka. 2012.
 149. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Motivacionno svjazannyje slova i ich rol v sozdanii perceptivnyh obrazov (na materiale poezii Serebrjanogo veka). In O. I. Blinova. Aktualnyje problemy motivologii v lingvistike XXI veka. 1. vyd. Tomsk: Tomská Státní univerzita, 2012. s. 203-213. Motivologija 1. ISBN 978-5-7511-2110-5.
 150. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obučenije praktičeskomu russkomu jazyku v inojazyčnoj auditorii s primeněnijem novych technologij. In Odborná přednáška - Udmurtská státní univerzita, Iževsk, Rusko. 2012.
 151. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obučenije russkomu jazyku na Pedagogičeskom fakultetě universiteta Masarika, istorija i sovremennost. In Konference Aktuální problémy výuky ruského jazyka X. 2012.
 152. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Otraženije chudožestvennogo sinteza v iskusstve novogo veka. Stil. Bělehrad, Srbsko: Meždunarodno udruženije Stil, 2012, roč. 2012, 11., s. 441-448. ISSN 1451-3145.
 153. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Otraženije lingvističeskoj modeli vosprijatija v tekste originala i perevoda (na materiale russkoj i češskoj poezii načala XX veka). Tekst.Kniga.Knigoizdanie. Tomsk: Tomskij Gosudarstvennyj universitet, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 12-17. ISSN 2306-2061.
 154. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Primeněnije novych těchnologij v obučenii osnovam proiznošenija v russkom jazyke. In Odborná přednáška - Udmurtská státní univerzita, Iževsk, Ruská federace. 2012.
 155. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 156-162. ISBN 978-80-261-0158-1.
 156. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Problematika vyjádření percepce v poetických obrazech ruských a českých symbolistů. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 2012.
 157. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Rabota s kompjuterom i on-line kursami na uroke russkogo jazyka. In Odborná přednáška - Udmurtská státní univerzita, Iževsk, Rusko. 2012.
 158. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Larisa KRJUKOVOVÁ. Realizacija učebnogo kursa Lingvističeskij analiz teksta v inojazyčnoj auditorii (k voprosu integrativnogo vzaimodějstvija s jevropejskimi vuzami). In Děmeškina T.A. Tradicii i innovacii v filologii XXI veka. Tomská univerzita. Tomsk: Tomskij Gosudarstvennyj universitet, 2012. s. 290-293. ISBN 978-5-7511-2100-6.
 159. MALENOVÁ, Eva a Simona KORYČÁNKOVÁ. Setkání s... - Mgr. Jiří Klapka (předseda České asociace rusistů) na KRJaL PedF. 2012.
 160. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sistema obučenija v Češskoj Respublike. Russkij jazyk i jego mesto v sisteme drugich inostrannych jazykov v Čechii. In Veřejná přednáška - Tomská Státní Pedagogická univerzita, Tomsk, Ruská federace. 2012.
 161. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Socialnyj pedagog – jego obrazovanije i professionalnaja orientacija v Češskoj Respublike. In Frizen, M. A. (ed.). Socialnoe razvitije i stanovlenije ličnosti v obrazovatělnoj srede Kamčatskogo kraja. Petropavlovsk-Kamčatskij: Ministerstvo obrazovanija i nauki Kamčatskogo kraja, 2012. s. 53-63. ISBN 978-5-7968-0463-6.
 162. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Anna DVIZOVOVÁ. Sovremennyje tendencii v razvitii russkich slovosočetanij (na primere materiala tekstov russkich pisatelej i sovremennoj razgovornoj reči). 2012.
 163. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sravnitelnyj analiz emocionalnoj leksiki russkogo i češskogo poetičeskogo teksta v češskoj auditorii. In Borisova Je. G., Aniskina N. V. Ponimanije v kommunikacii: Čelovek v informacionnom prostranstve. Sbornik naučnyh trudov. v 3 tomach. 1. vyd. Jaroslavl, Rusko: Jaroslavskij Gosudarstvennyj Pedagogičeskij universitet, 2012. s. 365-370. ISBN 978-5-87555-825-2.
 164. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Universitet Masarika. Analiz podchodov k obučeniju russkomu jazyku na Pedfake v Brno. In Odborná přednáška - Udmurtská státní univerzita, Iževsk, Ruská federace. 2012.
 165. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vosprijatije russkojazyčnogo poetičeskogo teksta v češskoj auditorii (na primere leksiko-semantičeskogo analiza stichotvorenij russkich simvolistov). In Bolotnova N.S. Russkaja rečevaja kultura i tekst. 1. vyd. Tomsk: Tomská Pedagogická Univerzita, 2012. s. 132-137. ISBN 978-5-89702-315-8.
 166. 2011

 167. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Istočniki obrazov Sofii v poezii russkich simvolistov serebrjanogo veka. In Izdatělskij centr BGU. Russkij jazyk: Sistěma i funkcionirovanije. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitět, 2011. s. 43-47. ISBN 978-985-476-975-2.
 168. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Istočniki obrazov Sofii v poezii russkich simvolistov serebrjanogo veka. In Russkij jazyk: Sistěma i funkcionirovanije. 2011. ISBN 978-985-476-975-2.
 169. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Istorija, sovremennoje sostojanije i novyje tendencii sostavlenija russko-češskich i češsko-russkich perevodnych slovarej. Filologija. Tomsk: Tomsk State University, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 54-58. ISSN 1998-6645.
 170. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obščije istočniki vybrannych obrazov ispanskogo i russkogo simvolizma. In Universidad de Granada. Investigaciones comparadas ruso-espaňolas: aspectos teóricos y metodológicos. Universidad de Granada: Jizo Ediciones, Granada, 2011. s. 386-391. ISBN 978-84-938920-0-5.
 171. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obščije istočniki vybrannych obrazov ispanskogo i russkogo simvolizma. In Investigaciones comparadas ruso-espaňolas: aspectos teóricos y metodológicos. 2011. ISBN 978-84-938920-0-5.
 172. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Opyt prepodavanija psichogigijeny studentam - buduščim pedagogam. In SPbGMU. Zdorovje čelověka - 6. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet imeni akademika I.P.Pavlova, 2011. s. 183-185. ISBN 978-5-88999-081-9.
 173. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Priroda gnostičeskih obrazov sv. Sofii v poezii V.S.Solovjova. In Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. Lomonosova. Tekst: problemy i perspektivy. Moskva: Filologičeskij fakultet MGU, 2011. s. 146-148. ISBN 978-5-317-03864-9.
 174. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Kateřina KONEČNÁ. Pristavočnyje glagoly dobit i dobyt v russko-češskom sopostavitelnom analize. In Evrazijskij nacionalnyj universitet Gumiljova. Til žene ruchanijat: ozekti meseleler. Astana: Kazachstán, 2011. s. 90-97. ISBN 978-601-7010-23-2.
 175. KORYČÁNKOVÁ, Simona. V.M.Bechterew and fundamentals of health psychology. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 33-42. ISBN 978-80-210-5524-7.
 176. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Zanjatija po lingvističeskomu analizu teksta dlja magisterskogo obučenija stilistike russkogo jazyka v češskich vuzach. In Prešovská univerzita. Vyučovanie ruštiny ako cudzieho jazyka vo viackultúrnom priestore. Prešov: Knižnica Prešovskej univerzity v Prešově, 2011. s. 126-135. ISBN 978-80-555-0505-3.
 177. 2010

 178. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Člen prezidiuma orgkomiteta meždunarodnoj naučnoj konferencii Russkaja rečevaja kultura i tekst. Russkaja rečevaja kultura i tekst Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2010.
 179. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Educatión y Salud - proyecto multidisciplinario de la Universidad Masaryk. In Universidad de Granada, Facultad de Psicología, Campus Universitario de Cartuja, 18071. 2010.
 180. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Estudio de las relaciones mutuas entre la enseňanza y la sanidad desde el punto de vista de la prevencion. In Universitat de Barcelona, Facultat de Psicología. 2010.
 181. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Ispolzovanije novyh technologij i programm distancionnogo obučenija v češskich vuzach i na Pedfake v Brno. In Tomská státní univerzita Filologická fakulta. 2010.
 182. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov Božestva v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkaja rečevaja kultura i tekst. 1. vyd. Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2010. s. 211-216, 5 s. ISBN 978-5-89702-256-4.
 183. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Jazykovoje oformlenije obrazov Božestva v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkaja rečevaja kultura i text Tomskij Gosudarsvennyj Pedagogičeskij Universitet. 2010.
 184. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Larisa Borisovna Krjukova - Sintaksičeskije osobennosti russkogo jazyka. 2010.
 185. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Larisa Borisovna Krjukova - Sistěma orazovanija v Rossii i žizň v Sibiri. 2010.
 186. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Poetika russkogo simvolizma v jazykovom kontekste proizvedenij V.S.Solovjova. Surgut: Surgutská státní pedagogická univerzita, 2010. s. 67-74, 7 s.
 187. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Predsedatěl 5oj sekcii Novyje informacionnyje technologii v rusistike. II Congreso internacional "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas". Granada : Universidad de Granada, 2010.
 188. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sofiologičeskaja tradicija i jejo otraženije v leksiko-semantičeskoj strukture obrazov Božestva v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkij jazyk: istoričeskije sudby i sovremennost. Trudy i materialy. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet, 2010. s. 708-710. ISBN 978-5-211-05818-7.
 189. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sofiologičeskaja tradicija i jejo otraženije v leksiko-semantičeskoj strukture obrazov Božestva v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkij jazyk: istoričeskije sudby i sovremennost. Trudy i materialy. Moskva : Moskovskij gosudarstvennyj universitet. 2010.
 190. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Škola i zdorovje - sotrudničestvo v oblasti profilaktiki. In vyžádáná přednáška na Institutu psychologie AV Moskva, Rusko. 2010.
 191. KORYČÁNKOVÁ, Simona. V. M. Bechtěrev a základy psychologie zdraví. In 6. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2010.
 192. KORYČÁNKOVÁ, Simona. V. M. Bechtěrev v otázce psychologie zdraví. In Škola a zdraví ve filozofických a historických souvislostech, Škola a zdraví 21. 2010.
 193. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vozmozhnosti ispolzovanija programm-kursov distancionnogo obuchenija russkomu jazyku v vuzah. In II Congreso internacional "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas". Granada: Universidad de Granada, 2010. s. 1530-1535, 5 s. ISBN 978-84-8041-145-5.
 194. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vozmozhnosti ispolzovanija programm-kursov distancionnogo obuchenija russkomu jazyku v vuzah. In II Congreso internacional "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas". Granada : Universidad de Granada. 2010.
 195. 2009

 196. GRENAROVÁ, Renée, Simona KORYČÁNKOVÁ a Irina HOBZOVÁ. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku. 2009.
 197. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Aktualnyje problemy russkogo jazyka IX. 1. vyd. Brno: PdF MU KRJaL, 2009. 260 s. ISBN 978-80-210-5057-0.
 198. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Aktualnyje voprosy pěrvičnoj profilaktiki narkozavisimosti v češskich načalnych školach. Věstnik KRAUNC. Gumanitarnyje nauki. Petropavlovsk-Kamčatskij: Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 71-77. ISSN 1816-8280.
 199. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Ispolzovanije novyh technologij i programm distancionnogo obučenija na urokach russkogo jazyka v vuze. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IX. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta, 2009. s. 232-237, 5 s. ISBN 978-80-210-5057-0.
 200. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncept Bog i jego realizacija v poetičeskih proizvedenijah V.S.Solovjova. In Acta facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis Hľadanie ekvivalentostí III. 1. vyd. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešově Filozofická fakulta, 2009. s. 520-531. ISBN 978-80-8068-621-5.
 201. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Tomáš ČECH. Kulturno-jazykovyje osobennosti v meždunarodnoj kommunikacii v rusko-češskom aspektě issledovanija. Vyžádaná přednáška pro studenty Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Filologické fakulty. 2009.
 202. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Tomáš ČECH a Jessica GRAYBILL. Kulturnyje specifiki i stereotipy v vospitanii i jazykovoj kommunikaciji v obučenii za granicej. Vyžádaná přednáška pro studenty Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Filologické fakulty. 2009.
 203. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksičeskaja osnova mističeski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova. In Aktualnyje problemy lingvistiki: sbornik statej meždunarodnoj konferencii. 2. vyd. Surgut, Rusko: Surgutskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, Rossija, 2009. s. 45-51, 274 s. ISBN 5-89545-122-5.
 204. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Tomáš ČECH. Naučno-pedagogičeskaja dějatělnost češskich issledovatělej na stažirovke v Rossii. Univerzitní vysílání. Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet imeni Vitusa Beringa, 2009.
 205. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Tomáš ČECH. Obrazovanije i naučnyje issledovanija v Universitětě Masarika i na Pedagogičeskom fakultětě. Vyžádaná přednáška pro pedagogy Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Psychologicko-pedagogické fakulty. 2009.
 206. KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line kurs russkogo jazyka. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije. 1. vyd. Minsk: Bělorusskij gosudarstvennyj universitet Minsk, 2009. s. 203-206. ISBN 978-985-500-300-8.
 207. KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line kurz russkogo jazyka. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije. Bělorusskij Gosudarstvennyj universitet Minsk. 2009. ISBN 978-985-500-302-2.
 208. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Pedagogičesko-issledovatělskaja rabota kafedry russkogo jazyka i literatury Pedagogičeskogo fakultěta universitěta Masarika. In Vyžádaná přednáška pro pedagogy Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Filologické fakulty. 2009. 2009.
 209. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Prepodavanie russkogo jazyka kak inostrannogo na Pedfake Un-ta Masarika. In Fortbildungsseminar fur Slawiste: Materialien fur Russisch als Fremdsprache an Hochschulen: Auswahl und Einsatz (Frankfurt Oder). 2009.
 210. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Prepodavanije russkogo jazyka v češkoj sredě s ispolzovaniem novyh technologij. In Europa-Universitat Vadrina Frankfurt (Oder). 2009.
 211. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Profilaktika i lečenije narkozavisimosti i alkogolizma v kontekstě sovremennogo obščestva. Vyžádaná přednáška pro pracovníky Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Narkologického centra. 2009.
 212. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Religiozno-filosofskaja tradicija leksičeskogo oformlenija obrazov svjatoj Sofii v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Hľadanie ekvivalentností IV. 1. vyd. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, 2009. s. 372-380, 8 s. ISBN 978-80-555-0066-9.
 213. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Sistěma profilaktiky i specializirovannoj pomošči dětjam školnogo vozrasta v Čechii. Vyžádaná přednáška pro studenty Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Sociálně-ekonomické fakulty. 2009.
 214. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Tomáš ČECH. Sovremennyje tendencii razvitija obrazovanija v Češskoj respublike. Vyžádaná přednáška pro studenty Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Sociálně-ekonomické fakulty. 2009.
 215. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Stilističeskije resursy russkogo jazyka. In Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder). 2009.
 216. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vladimír Solovjov - mystik, filozof, básník. In Slavistická sekce brněnské pobočky Literárněvědné společnosti. 2009.
 217. ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Vospitanije k zdorovju i issledovanije problematiky zdorovja v češskich uslovijach. Vyžádaná přednáška pro studenty Kamčatské statní univerzity Vituse Beringa, Psychologicko-pedagogické fakulty. 2009.
 218. 2008

 219. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncept "svet" i ego nominanty v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire. 1. vyd. Heron Press Sofia: Meždunarodnaja associacija prepodavatelej russkogo jazyka, Varna, 2008. s. 125-132, 7 s. ISBN 978-954-580-216-4.
 220. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičekaja variantnost cvetooboznačenij v mistiko-filosofskoj strukture stichotvorenij V.S.Solovjova. In La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas. 1. vyd. Španělsko, Granada: MIRS Granada, 2008. s. 953-960. ISBN 978-5-91395-009-3.
 221. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja variantnost poetičeskih obrazov Božestva v stichotvorenijach v.Solovjova. In Inovacii v issledovanijach russkogo jazyka, literatury i kultury. 1. vyd. Bulharsko, Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo Paisij Chilendarski, 2008. s. 366-373.
 222. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskaja variantnost poetičeskih obrazov so značenijem cveta v stichotvorenijach V.S.Solovjova. In Tekst i jazykovaja ličnost. 1. vyd. Rusko, Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2008. s. 25-31, 6 s. ISBN 978-5-89702-199-4.
 223. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskie plasty filosofsko-mističeskoj poezii V.S.Solovjova. In Wschod-Zachod. Dialog kultur. Tom 1. Jezyk rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej. 1. vyd. Polsko, Slupsk: Akademia Pomorska w Slupsku, 2008. s. 186-190. ISBN 978-83-7467-122-4.
 224. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Manifesty russkogo simvolizma. In Cizí jazyky VIII. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 21-29. ISBN 978-80-7043-585-4.
 225. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Ochrana kačestva žizni kak koping-strategija razvivajuščegosja burnout-sindroma. In Valeologija:sučasnij stan, naprjamki ta perspektivi rozvitku. 1. vyd. Charkov: Univerzita Charkov, 2008. s. 214-218. ISBN 978-966-8603-20-4.
 226. KORYČÁNKOVÁ, Simona. On-line urok russkogo jazyka. In Russkij jazyk v jazykovom i kulturnom prostranstve Jevropy i mira. Polsko, Varšava: Uniwesytet Warszawski, 2008. ISBN 978-83-61116-02-8.
 227. 2007

 228. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Koncept Bog i jego nominanty v poetičeskom tvorčestve V.S.Solovjova. In Russkij jazyk: istoričeskije sudby i sovremennost. 1. vyd. Moskva, MGU: III Meždunarodnyj kongress issledovatelej russkogo jazyka, 2007. s. 660-661. ISBN 978-5-317-01900-6.
 229. ŘEHULKA, Evžen a Simona KORYČÁNKOVÁ. Kriterii psichičeskogo zdorovja studentov-buduščich učitelej. In Human Health - 5. 1. vyd. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja akademija postdiplomnogo pedagogičeskogo obrazovanija, 2007. s. 78-79. ISBN 978-5-7434-0416-2.
 230. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu V. Povídka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 116 s. Manifesty ruského symbolismu. ISBN 80-210-4217-6.
 231. KLEIN, Pavel a Simona KORYČÁNKOVÁ. Poetika teatral´nogo iskusstva stilja modern. In Litteraria Humanitas. Problémy poetiky XIV. 2006. vyd. BRNO: FF MU, 2007. s. 89-98. ISBN 80-210-4179-X.
 232. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Simvolizm včera i segodnja (K izdaniju manifestov russkogo simvolizma). In Dialog kultur IV. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra slavistiky, 2007. s. 223-228. ISBN 978-80-86845-73-9.
 233. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Teoretičeskije osnovy russkogo baleta kak praobraz razvitija teatralnogo iskusstva v Jevrope. In Slavjanskije čtěnija. 1. vyd. Omsk: Omskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2007. s. 15-19. ISBN 5-8149-0446-1.
 234. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Urok "Muzei Moskvy i Sankt-Peterburga" s ispolzovanijem Runeta. In Vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho: súčasné metodické postupy. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. s. 54-62. ISBN 978-80-8068-667-3.
 235. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Urok russkogo jazyka s ispolzovanijem Interneta. In Russkij jazyk: sistema i funkcionirovanije (k 80letiju professora P.P.Šuby). 1. vyd. Bělorusko, Minsk: Minsk:RIVSh, 2007. s. 316-320.
 236. 2006

 237. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Anglicizmy c sovremennoj russkoj chozjajstvennoj i ekonomičeskoj sferach. PdFMU. Brno: Portál na podporu tvorby školních vzdělávacích programů PdF MU, 2006.
 238. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Český projekt: Dramatika ruského symbolismu. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2006, XV., 3/2005, s. 64-66. ISSN 1211-7676.
 239. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Dorovský Ivan: Slovanské meziliterární shody a rozdíly. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, č. 03, s. 73-74. ISSN 1211-3387.
 240. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Dramaturgija russkogo simvolizma. In Studia Slavica Hungarica 50/3-4. Budapešť, 2006. s. 427-429. ISBN 0039-33-63.
 241. KLEIN, Pavel a Simona KORYČÁNKOVÁ. Litteraria Humanitas XII. Moderna - Avantgarda - Postmoderna. In Studia Slavica Hungarica 50/3-4. Budapest: Slavica Hungarica, 2006. s. 429-432. ISSN 1213-1253.
 242. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu. Kritika. 1. vyd. Brno: MU Kraví Hora, 2006. 162 s. Manifesty ruského symbolismu. ISBN 80-210-3900-0.
 243. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Příprava výuky Rj s využitím internetu. PdF MU. Brno: Portál podpory tvorby školních vzdělávacích programů, 2006. PdF MU Portál.
 244. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Ruská lexikologie a stylistika. PdF MU, 2006. Moodlinka PdF MU.
 245. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Semantičeskaja variantnost obrazov Svjatoj Sofii v poetičeskom tvorčestve Vladimira Solovjova. Przeglad Rusycystyczny. Katowice: Polskie towarzystwo rusycystyczne, 2006, XXVIII, 3/115, s. 49-59. ISSN 0137-298X.
 246. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Slovar russkoj molodjoži. PdF MU. Brno: Portál na podporu tvorby školních vzdělávacích programů, 2006.
 247. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Suščnost i specifika russkoj filosofii. PdF MU. Brno: Portál na podporu tvorby školních vzdělávacích programů, 2006. PdF MU Portál.
 248. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Svjatyje na Rusi i fenomen starčestva. PdF MU Portál. Brno: Portál na podporu tvorby školních vzdělávacích programů, 2006.
 249. 2005

 250. KLEIN, Pavel a Simona KORYČÁNKOVÁ. Comparative Cultural Studies In Central Europe. Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005, roč. 38, č. 4, s. 64-66. ISSN 1211-3387.
 251. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu. III. Divadlo. Brno. Brno: PdF MU Brno, 2005. 146 s. Manifesty ruského symbolismu III. ISBN 80-210-3616-8.
 252. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Nekotoryje leksičeskije osobennosti poetičeskich proizvedenij russkogo simvolizma. In V poiskach ekvivalentnosti. II. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově Filozofická fakulta, 2005. s. 102-110. ISBN 80-8068-314-X.
 253. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Něskolko slov o koncepte kak osnovnom ponjatii lingvokulturologii. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku VII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. s. 81-86. ISBN 80-210-3845-4.
 254. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Russkoje Pravoslavije i Rimskoje Katoličestvo. Kanoničeskije različija. In Dialog kultur III. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005. s. 177-185, 7 s. ISBN 80-86845-15-X.
 255. 2004

 256. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Dramatika ruského symbolismu II. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2004, roč. 48, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-0811.
 257. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Internet a jeho využití při přípravě hodiny Rj. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21.století. 1. vyd. Praha: UK PedF Praha, 2004. s. 169-171. ISBN 80-7290-177-X.
 258. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Obučenije naučnomu stilju na urokach russkogo jazyka v češskich vuzach. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. 1. vyd. Dobrá Voda: Fakulta Humanitních studií ZČU v Plzni, 2004. s. 478-483. ISBN 80-86473-59-7.
 259. 2003

 260. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Cvetočnaja gamma i jeje značenije v poetičeskom tvorčestve Vladimira Solovjova. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. 1. vyd. Prešov, 2003. s. 38-47. ISBN 80-8068-204-6.
 261. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Dramatika ruského symbolismu. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2003, roč. 46, č. 4, s. 143. ISSN 1210-0811.
 262. KORYČÁNKOVÁ, Simona. K problematike fenomena russkogo simvolizma. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 88-92. ISBN 80-210-3285-5.
 263. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu II. Umění. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2003. 131 s. BRNO, PdF. ISBN 80-210-3297-9.
 264. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Semantičeskaja variantnost slova zvezda i ego upotreblenije v poezii V. Solovjova. In Sborník katedry ruského a francouzského jazyka - Rusistika v současných podmínkách. 1. vyd. Plzeň Západočeská univerzita: Západočeská univerzita Plzeň, 2003. s. 48-52.
 265. 2002

 266. KORYČÁNKOVÁ, Simona a Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu I. Poezie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 157 s. MU. ISBN 80-210-3030-5.
 267. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Variantnaja semantika slova svět v mnogoplanovoj glubině kontěksta stichotvorenij Vladimira Solovjova. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 217-224.
 268. 2001

 269. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Filosofskaja poezija Vladimira Solovjova. Russkij jazyk za ruběžom. Moskva: Voskresenje, 2001, roč. 2000, 3-4, s. 95-98. ISSN 0131-615X.
 270. KORYČÁNKOVÁ, Simona. K někotorym gnostičeskim motivam v poetičeskoj mysli V.S.Solovjova. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku V. Brno: PdF MU Brno, 2001. s. 75-79. V. ISBN 80-210-2744-4.
 271. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Nekotoryje leksičeskije osobennosti poezii V.Solovjova. In Vladimir Solovjov po sto rokoch. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2001. s. 175-185. Vladimír Solovjov po sto rokoch. ISBN 80-8050-441-5.
 272. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Od egyptských piktogramů k jazyku elektronických médií. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: VVŠPV, 2001. s. 186-189. XIX. vědecké kolokvium. ISBN 80-7231-071-2.
 273. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Otraženije vnešněgo i vnutrenněgo ja M.J.Lermontova v jego proizveděnijach. In O jazykových, literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta. Prešov 1. Prešov: Acta facultatis philosophicae universitatis Prešoviensis, 2001. s. 287-293. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konfer. ISBN 80-8068-046-9.
 274. 2000

 275. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Fenomén vzniku pomezních vědních disciplín a jejich aplikace v lingvistice a matematice. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2000. s. 156-159. XVIII. Mezinárodní kolokvium. ISBN 80-7231-059-3.
 276. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Religiozno-filosofskoje osmyslenie sudby i tvorčestva A.S.Puškina v literaturnoj kritike V.Solovjova. In Litteraria humanitas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 187-194. A.S.Puškin v evropských kulturních souvislostech. ISBN 80-210-2300-7.
 277. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Russkije svjatyje. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Bánská Bystrica: Associacija rusistov Slovakii, 2000. s. 92-101. 3. ISBN 80-968315-3-4.
 278. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Sofiologija kak odna iz osnov russkoj duchovnoj mysli. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku IV. Brno MU: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 103-107. VI. ISBN 80-210-2467-4.
 279. 1999

 280. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Christianskoe i mističeskoje načala v filosofii Vladimira Solovjova. In Russkij jazyk, literatura i kultura na rubeže vekov. 1. vyd. Bratislava: MAPRJAL, 1999. s. 32-35. 2.
 281. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Rol masonstva v russkoj duchovnoj i obščestvennoj mysli. In Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku III. Pedagogická fakulta. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999. s. 43-48. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku.
 282. 1996

 283. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Vladimir Solovjov, russkij filosof i poet. Pedagogická fakulta. Brno: Pedagogická fakulta Brno, 1996. s. 64-67. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku.
 284. 1995

 285. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Dva semináře pro ruštináře. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. Plzeň: Jiří Fraus, 1995, roč. 38, 7/8, s. 294-295. ISSN 1210-1811.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2022 01:15