Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. WEBER, Pavel. Recenze článku: Nutritional and physical activity habits modulation in elderly: the DOREMI system approach. Health Informatics Journal. SAGE publishing, 2021, roč. 2021. ISSN 1460-4582.
 2. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Sociální charakteristiky akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 25 let na geriatrii. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 3, s. 160-166. ISSN 1805-4684.
 3. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Sociální charakteristiky akutně hospitalizovaných seniorů a dynamika jejich změn během 25 let na geriatrii. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 10, č. 3, s. 160-166. ISSN 1805-4684.
 4. 2020

 5. WEBER, Pavel. Editorství tematického sborníku - XXII. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN a 13. BRNĚNSKO - BRATISLAVSKÉ GERONTOLOGICKÉ SYMPOZIUM. In Sborník abstrakt XXII. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN a 13. BRNĚNSKO - BRATISLAVSKÉ GERONTOLOGICKÉ SYMPOZIUM. MUNI PRESS. Brno, Masarykova univerzita: Pavel Weber, 2020. s. 1-36, 37 s.
 6. WEBER, Pavel. Epidemie včera, dnes a zítra – co se při nich obvykle ve společnosti mění? Geriatrie a Gerontologie. 2020, roč. 2020, č. 4, s. 209-213. ISSN 1805-4684.
 7. PRUDIUS, Vadim, Dana WEBEROVÁ, Tomáš HANSLÍK, Adam PEŠTÁL, Ivan ČAPOV a Pavel WEBER. Kazuistika femorální Richterovy kýly u geriatrické pacientky. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 161-163. ISSN 1805-4684.
 8. WEBER, Pavel. Recenze knihy: Vágnerová Tereza a kolektiv - Výživa v geriatrii a gerontologii. Praha: Karolinum, 2020, 200 s. ISBN 978-80-246-4620-6.
 9. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trajektorie změn I v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku během uplynulých 12 let, perorální antidiabetika - vlastní zkušenost. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 123-129. ISSN 1805-4684.
 10. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trajektorie změn II v přístupu k terapii diabetu 2. typu v postproduktivním věku injekčními preparáty (inkretiny a inzulin) v letech 2008-2019 - vlastní zkušenost. Geriatrie a gerontologie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 9, č. 3, s. 130-136. ISSN 1805-4684.
 11. 2019

 12. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Vadim PRUDIUS. Clinical Cases Of Retroperitoneal Hematoma In Old Age – Our Experiences. In 15th EUGMS International Congress of the European Geriatric Medicine Society. 2019.
 13. WEBER, Pavel. Editorství tematického sborníku - XXI. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN. In SBORNÍK ABSTRAKTŮ Gerontologie, zdravé stárnutí a disabilita ve vyšším věku. MUNI PRESS. Brno, Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2019. s. 1-36, 37 s. ISBN 978-80-210-9232-7.
 14. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Falls in anaemic hospitalized elderly patients in 2012-2016 - mutual relationships. Advances in Gerontology. Eskulap, 2019, roč. 32, č. 5, s. 787-794, 9 s. ISSN 1561-9125.
 15. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. New possibilities and their usage in the changing therapeutic strategy in older diabetics type 2 in the years 2008-2018 – own experiences. In EUGMS. Eur Geriatr Med (2019) 10 (Suppl 1):S1–S325. Springer Verlag. 15th International Congress of the European Geriatric Medicine Society 25–27 September 2019, Krakow, 2019. s. 185. ISSN 1878-7657.
 16. WEBER, Pavel. Seniorská populace a diabetes - úskalí a rizika. Česká diabetologie. Praha: We Make Media, s.r.o., 2018, 2019, roč. 2, č. 4, s. 4-10. ISSN 2571-0133.
 17. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Trajectory of changes in an approach to treatment of type 2 diabetes in the years 2008-2018. In Nobutaro Ban. Abstractbook - WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019, Kyoto, Japan. https://reg.c-linkage.co.jp/. Kyoto, Japan: WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019, Kjoto, Japan, 2019. s. woncaaprjpca2019/The 10th Annu.
 18. WEBER, Pavel. XXI. Brněnský geriatrický den. 2019.
 19. WEBER, Pavel. XXI. Brněnský geriatrický den. 13. 3. 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 35 s. ISBN 978-80-210-9232-7.
 20. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Změny v přístupu k léčbě diabetu 2. typu – poznatky a zkušenosti z ambulantní praxe 2008 – 2019. In XVIII. SLOVENSKÝ GERIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou a 45. GRESSNEROVE DNI. 2019.
 21. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Změny v přístupu k terapii diabetu 2.typu během posledních 11 let v diabetologické ambulanci. In 55.Diabetologické dny, Luhačovice. 2019. ISSN 1211-9326.
 22. 2018

 23. WEBER, Pavel. Aktuální demografická situace a prognóza ČR. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 23-46. ISSN 1802-0224.
 24. WEBER, Pavel. Editorství tematického sborníku - XX. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN. In Sborník abstrakt XX. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN. MUNI PRESS. Brno, Masarykova univerzita: Pavel Weber, 2018. s. 1-30, 31 s.
 25. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Hypoglykémie- problém terapie diabetu ve stáří. In XVII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 44.Grešnerovy geriatrické dni, Štrbské Pleso. 2018.
 26. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Insulin and new oral antidiabetic drugs as recently modified therapeutic approach in diabetologic outpatient department. In Manuel Raices Perez-Castañeda Ph.D,. December 12-14. International Diabetes Congress. Plaza America Convention Center, Varadero, Matanzas, Cuba. 2018 Congress Scientific Sec. Habana, Cuba: Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 2018.
 27. WEBER, Pavel. Nárůst seniorské populace = geriatrizace medicíny. Nemocniční listy. Fakultní nemocnice Brno, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 20-40. ISSN 1802-0224.
 28. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Older diabetics – multi-morbidity, problem of therapy, functional abilities and limitations. In Greg Shaw. Abstractbook - IFA 14th Global Conference on Ageing,, Toronto, Canada. The International Federation on Ageing (IFA), 2018.
 29. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Tomáš NEBESKÝ a Lubomír MRHAČ. Plicní embolie ve stáří - představuje diabetes mellitus riziko? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 141-146. ISSN 1805-4684.
 30. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy termoregulace a jejich význam ve vyšším věku. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 11, s. 1091-1097. ISSN 0042-773X.
 31. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, a.s., 2018, roč. 20, č. 1, s. 36-40. ISSN 1212-4540.
 32. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Přínosy a rizika profylaxe tromboembolické nemoci u geriatrického pa­cienta. Kardiologická revue. Ambit Media a.s., 2018, roč. 2018, 20(1), s. 36-40. ISSN 1212-4540.
 33. WEBER, Pavel. Recenze knihy: Výživa vo vyššom veku _ Krajčík Štefan, Mikuš Peter, Bajanová Eva a spol. Bratislava: Herba, 2018, 192 s. ISBN 978-80-89631-84-1.
 34. WEBER, Pavel. Stárnutí staré společnosti (seniorizace) a geriatrizace medicíny. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 7, č. 4, s. 152-155. ISSN 1805-4684.
 35. 2017

 36. WEBER, Pavel. Editorství tematického sborníku - XIX. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN a 7. BRNĚNSKO - BRATISLAVSKÉ GERONTOLOGICKÉ SYMPOZIUM. In Sborník abstrakt XIX. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN a 7. BRNĚNSKO - BRATISLAVSKÉ GERONTOLOGICKÉ SYMPOZIUM. MUNI PRESS. Brno, Masarykova univerzita: Pavel Weber, 2017. s. 1-25, 26 s.
 37. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Polypharmacy and multi-morbidity – allies or rivals in geriatric medicine. In Somjit Prueksaritanond. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2017, Pattaya (Thailand), 1st-4th November 2017. Abstractbook. 1st edition October 2017. Bangkok, Thailand: The Royal College of Family Physicians of Thailand, 2017. s. 261-628. ISBN 978-616-92988-0-9.
 38. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Pulmonary embolism in the hospitalized 65+ in relation to presence of diabetes in 2007–2015. Advances in gerontology = Uspekhi gerontologii / Rossiiskaia akademiia nauk, Gerontologicheskoe obshchestvo. Sankt-Peterburg: Ėskulap, 2017, roč. 30, č. 5, s. 703-708. ISSN 1561-9125.
 39. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Cora REBHORN, Heike L. RITTNER, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK a Jiří JARKOVSKÝ. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross sectional observational study. In Neurológia pre prax. 2017. ISSN 1337-4451.
 40. RAPUTOVÁ, Jana, Iva ŠROTOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Claudia SOMMER, Nurcan ÜCEYLER, Frank BIRKLEIN, Heike L. RITTNER, Cora REBHORN, Blanka ADAMOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Eva KRÁLÍČKOVÁ NEKVAPILOVÁ, Lucas FORER, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Jindřich OLŠOVSKÝ, Pavel WEBER, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Sensory phenotype and risk factors for painful diabetic neuropathy: a cross-sectional observational study. Pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 158, č. 12, s. 2340-2353. ISSN 0304-3959. doi:10.1097/j.pain.0000000000001034.
 41. 2016

 42. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Akutní a pozdní komplikace diabetu - představují významný problém ve vyšším věku? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 5, č. 4, s. 196-201. ISSN 1805-4684.
 43. BIELAKOVÁ, Katarína, Emmanuela FERNANDOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Josef BEDNAR. Can we improve the therapy of Clostridium difficile infection in elderly patients? Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Springer Wien, 2016, roč. 128, 15-16, s. 592-598. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-016-1056-z.
 44. WEBER, Pavel. Editorství tematického sborníku - XVIII. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN. MUNI PRESS. Brno, Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2016. 28 s. ISBN 978-80-210-8166-6.
 45. WEBER, Pavel. Editorství tematického sborníku: XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. In Editorství tematického sborníku XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. MUNI PRESS. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1-22. ISBN 978-80-210-8166-6.
 46. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatric Rehabilitation from the Geriatrician’s Viewpoint– 12-Years Experiences with the Elderly Admitted to the Acute Geriatric Wards. 2016.
 47. WEBER, Pavel. Geriatrická rehabilitace - prevence možné disability. 2016. ISBN 978-80-210-8166-6.
 48. WEBER, Pavel. Geriatrický pacient – realita každodenní klinické praxe současné medicíny. Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2016, roč. 2, č. 3, s. 150-155. ISSN 2336-4998.
 49. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Multimorbidita - závažný problém v přístupu k terapii diabetiků vyššího věku. 2016. ISBN 978-80-260-9362-6.
 50. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Polyfarmakoterapie nahlížená nejen prismatem multimorbidity, ale jako další geriatrický syndrom. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, Suppl 3, s. "3S135"-"3S139", 5 s. ISSN 0042-773X.
 51. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Polypharmacy: A Key Issue of Contemporary Geriatric Medicine. In David P. Morales. Drug Overdoses and Alcohol Withdrawal: Prevalence, Trends and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 107-140. Substance Abuse Assessment, Interventions and Treatment. ISBN 978-1-63483-873-3.
 52. PRUDIUS, Dana a Pavel WEBER. Pulmonary Embolism in Old Age: Has It Any Exceptionality And Uniqueness? In Leon V. Berhardt. Advances in Medicine and Biology. New York: Nova Science Publishers, 2016. s. 211-231. Volume 97. ISBN 978-1-63484-710-0.
 53. WEBER, Pavel. Recenze knihy: Chronic Diseases in Geriatric Patients - Editor: Tuck Yean Yong. Bentham Science Publishers: Bentham books, 2016, roč. 2016, s. 1-205, 206 s. ISBN 978-1-68108-246-2.
 54. BEDNAŘÍK, Josef, Eva VLČKOVÁ, Iva ŠROTOVÁ, Ivana KOVAĽOVÁ, Jana RAPUTOVÁ, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ a Pavel WEBER. Rizikové faktory a senzitivní fenotyp bolestivé diabetické neuropatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016. ISSN 1210-7859.
 55. WEBER, Pavel. XVIII. Brněnský geriatrický den s mezinárodní účastí. 2016.
 56. 2015

 57. WEBER, Pavel. Ako optimalizovať prisečníky polymorbidity a polyfarmakoterapie. In XIV. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni. 2015.
 58. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Analysis of the Occurrence of Geriatric Giants during 17 years. In 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges; Oslo. 2015. ISSN 1878-7649.
 59. PURMOVÁ, Soňa, Pavel WEBER, Šárka BOHATÁ, Renata ŠREFLOVÁ a Pavel TRČKA. Atypický průběh disekce hrudní aorty u 80leté ženy. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 4, č. 2, s. 103-108. ISSN 1805-4684.
 60. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Diabetes ve vyšším věku. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 7-28. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 61. WEBER, Pavel. Editoství tematického sborníku: XVII. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN a 11. BRNĚNSKO – BRATISLAVSKÉ GERONTOLOGICKÉ SYMPOZIUM. In SBORNÍK ABSTRAKTŮ Gerontologie,. MUNI PRESS. Brno, Masarykova univerzita: Pavel Weber, 2015. s. 1-30, 31 s. ISBN 978-80-210-7773-7.
 62. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Gastrointestinální trakt - zvláštnosti, úskalí a rizika nemocí ve stáří. In XX.Zlínský geriatrický den. 2015.
 63. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Geriatric giants - contemporary occurrence in 12,210 in-patients. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, roč. 116, č. 7, s. 408-416. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2015_078.
 64. WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrická multimorbidita – jeden z klíčových problémů současné medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1042-1048. ISSN 0042-773X.
 65. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Komplexní geriatrické vyšetření v onkologii. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 35-48. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 66. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Multimorbidita a polyfarmakoterapie - do jaké míry jsou tyto pojmy vzájemně blízké a kdy se stávají kontroverzní? In XLIII. Reimanove dni s medzinárodnou účasťou; Prešov. 2015. ISBN 978-80-89682-07-2.
 67. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Multimorbidita nahlížená prismatem polyfarmakoterapie a vice versa. In XVII. Brněnský geriatrický den; Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7773-7.
 68. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Dana WEBEROVÁ. Nejčastější etiologie mikrocytárních anemií u seniorů. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 58-69. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 69. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance u starších nemocných. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 130-140. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 70. WEBER, Pavel. Rub a líc multimorbidity a farmakoterapie - klíčový problém medicíny budoucnosti. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 189-199. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
 71. MAKOVIČKOVÁ, Pavla, Pavel WEBER, Filip SOKOL a J. MRÁZOVÁ. Sepse podmíněná purulentní spondylodiscitidou u 80letého muže. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 95, č. 5, s. 225-227. ISSN 0032-6739.
 72. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Specifika diagnostiky a léčby ve stáří. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 20-34. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 73. WEBER, Pavel, Dana PRUDIUS, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Specifika gastrointestinálního traktu ve stáří a některých vybraných chorob GIT. Geriatria. Bratislava: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť SLS, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 65-73. ISSN 1335-1850.
 74. PRUDIUS, Dana, Vadym PRUDIUS, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Úskalí antikoagulační terapie v pozdním stáří – případy retroperitoneálního hematomu. In XVII. Brněnský geriatrický den; Brno. 2015. ISBN 978-80-210-7773-7.
 75. WEBER, Pavel. XVII. Brněnský geriatrický den : 11. 3. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 30 s. ISBN 978-80-210-7773-7.
 76. 2014

 77. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Anemie z nedostatku železa a geriatrická medicína. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 179-182. ISSN 1805-4684.
 78. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER a Dana PRUDIUS. Clostridium difficile - a dangerous pathogen for older persons. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 171-174. ISSN 1805-4684.
 79. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Cukrovka jako civilizační nemoc a zásadní problém geriatrické medicíny. In Stolička M. Sborník XVIII. Gerontologické dny Ostrava, Motto kongresu: „60+ A KVALITA ŽIVOTA. Ostrava, 2014. s. 1-5, 6 s.
 80. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Deceased elderly in-patients with pulmonary embolism. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Comenius University, 2014, roč. 115, č. 12, s. 786-790. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2014_152.
 81. PRUDIUS, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Vadym PRUDIUS, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Dehydratace ve stáří. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 188-190. ISSN 1805-4684.
 82. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Diabetes mellitus – geriatrické syndromy, cíle a možnosti léčby ve vyšším věku. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 194-198. ISSN 1805-4684.
 83. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Diabetes mellitus - pohled internisty, geriatra a diabetologa současně. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 427-429. ISSN 1212-4184.
 84. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. How to approach to the therapy of diabetes in the elderly. Advances in Gerontology. St. Petersburg: Springer Science + Business Media, 2014, roč. 27, č. 3, s. 519-530. ISSN 2079-0570.
 85. VELANOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Marta KREJČÍ. Infarkt myokardu jako první příznak esenciální trombocytémie u mladého muže. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 94, č. 6, s. 282-285. ISSN 0032-6739.
 86. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Late Diabetic Complications in Diabetologic Outpatient Department – Results. In Controlling Diabetes and its More Severe Complications Congress. 2014.
 87. WEBER, Pavel. Lze předcházet cukrovce a jejím komplikacím ve stáří? In XIX. Zlínský Geriatrický den. 2014.
 88. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Dana PRUDIUS. Lze předcházet vzniku a rozvoji demenci? In XIX. Zlínský Geriatrický den. 2014.
 89. MELUZÍNOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Mikrocytární anémie. In Matějovská Kubešová H., Holík J., Marek V. Sborník - XXII. Brněnské dny Praktického lékařství „ O čem se nepřednáší“. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 4 s.
 90. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana PRUDIUS a Katarína BIELAKOVÁ. Můžeme mluvit o prevenci diabetu? In Weber P. Abstrakta XVI. Brněnský geriatrický den. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 21-23. ISBN 978-80-210-6716-5.
 91. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolie ve stáří. In XIII.Slovenský geriatrický kongres a 40.Gressnerove dni, Trenčín, Slovensko. 2014.
 92. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici? In XVI. Brněnský geriatrický den. 2014.
 93. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Poruchy příjmu tekutin a iontové dysbalance. In XXII. Brněnské dny praktického lékařství "O čem se nepřednáší". 2014.
 94. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 1, s. 25-28. ISSN 1805-4684.
 95. WEBER, Pavel. Průsečíky polymorbidity a polyfarmakoterapie. In Matějovská Kubešová H., Holík J., Marek V. Sborník - XXII. Brněnské dny Praktického lékařství „ O čem se nepřednáší“, Brno, 26. – 27. 9. 2014, s.1-17. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 1-17, 18 s.
 96. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Dana PRUDIUS. Specifika zažívacího ústrojí a nemocí GIT ve vyšším věku. In 10. bratislavsko-brnenský geriatrický deň a 26. celoslovenská geriatrická konferencia „Výživa a ochorenia tráviaceho traktu seniorov“. 2014.
 97. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Stoffwechsel, Hormon- und Immunsystem. In Hermann Wolfgang Heiß. Altersmedizin aktuell. 32. vyd. München: Ecomed MEDIZIN, 2014. s. 1-32. Heiß. ISBN 978-3-609-10370-9.
 98. PRUDIUS, Dana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Trombembolická nemoc ve vyšším věku. In XIX. Zlínský geriatrický den. 2014.
 99. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. Vývoj zdravotního a funkčního stavu seniorů diabetiků žijících ve vlastním prostředí. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 4, s. 421-426. ISSN 1212-4184.
 100. WEBER, Pavel. XVI. Brněnský geriatrický den: 12. 3. 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 31 s. ISBN 978-80-210-6716-5.
 101. 2013

 102. MELUZÍNOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Alzheimerova demence – epidemie 21. století: můžeme a umíme jí předcházet? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 4, č. 2, s. 192-196. ISSN 1805-4684.
 103. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Jan MATEJOVSKY. Benefits and pitfalls of cardiovascular medication in seniors. Wiener klinische Wochenschrift. Vídeň: SPRINGER WIEN, 2013, roč. 125, 15-16, s. 425-436. ISSN 0043-5325. doi:10.1007/s00508-013-0395-2.
 104. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, František NÉMETH, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Diabetes mellitus – existují možnosti prevence? Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 2, č. 4, s. 223-226. ISSN 1805-4684.
 105. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Petr CANOV. Falls and anemia - Cause and Effect, Mutual relationship. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
 106. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, František NÉMETH, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Lze předcházet vzniku cukrovky? In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 28-32. ISBN 978-80-210-6312-9.
 107. MELUZÍNOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Prevence a časný záchyt kognitivních poruch. In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 46-50. ISBN 978-80-210-6312-9.
 108. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů. In Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 24-27. ISBN 978-80-210-6312-9.
 109. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Vladimír MAREK, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Katarína BIELAKOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Miroslav PENKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Rastislav BEHARKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel KUKLÍNEK, Eva UHLÍŘOVÁ a Petr HUSA. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 s. vydání 1. ISBN 978-80-210-6312-9.
 110. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Pulmonary Embolism - analysis of our experiences among 269 elderly in-patients and its cours in 2005-2012y. In 9th Congress of the EUGMS - Improving outcomes in Geriatric Medicine, Venice Lido (IT). 2013.
 111. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ, Emmanuela FERNANDOVÁ, J. MATEJOVSKY, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Journal of Aging Research & Clinical Practice. Toulouse: Celsius, 2013, roč. 2, č. 3, s. 271-275. ISSN 2258-8094.
 112. 2012

 113. GREGOROVÁ, Tereza, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Zdeněk ŠILHART a Katarína BIELAKOVÁ. Aneurysma abdominální aorty jako příčina akutního dyspeptického syndromu. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
 114. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Petr CANOV. Diabetes mellitus in advanced age – diabetologist’s and geriatrician’s view. In Prague Medical Report 113, 2012, Supplement, p.7. 2012. ISSN 1214-6994.
 115. WEBER, Pavel. Diabetický pacient v ordinaci PL. In Hana Matějovská Kubešová, Josef Holík, Vladimír Marek. Farmakoterapie v ordinaci praktického lékaře. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 30-32. ISBN 978-80-210-5952-8.
 116. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Factors affecting the development and course of cognitive disorders in teh elderly. Kuprevich Gerontological Journal. 2012, roč. 3/2012, 4-5, s. 17-25. ISSN 1990-5327.
 117. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie v geriatrické medicíně – dvě strany jedné mince. Kardiologická revue. 2012, roč. 14/2012, č. 1, s. 17-21. ISSN 1212-4540.
 118. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Léčba bolesti u geriatrických pacientů - známe jejich úskalí? Geriatrie a gerontologie. 2012, roč. 1/2012, č. 2, s. 91-94. ISSN 1805-4684.
 119. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Soňa DEMETEROVÁ. Ledviny jako hlavní eliminační cesta většiny farmak - rizika a úskalí ve stáří. In XIX. kongres České internistické společnosti. 2012.
 120. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Dana WEBEROVÁ. Long-term Anticoagulant Therapy with Warfarin and its Risks and Pitfalls in Old Age. In 6th European Congress of Pharmacology – EPHAR 2012. 2012.
 121. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Možnosti zlepšení efektvitiy terapie kardiovaskulárních chorob u seniorů. Geriatrie a gerontologie. 2012, roč. 1/2012, č. 2, s. 81-84. ISSN 1805-4684.
 122. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. OCCURRENCE OF PULMONARY EMBOLISM AMONG 260 IN-PATIENTS OF ACUTE GERIATRIC DEPARTMENT AGED 65+YEARS IN 2005-2010. Advances in Gerontology / Uspekhi gerontologii. 2012, roč. 25, č. 3, s. 506-512. ISSN 1561-9125.
 123. WEBEROVÁ, Dana, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petr CANOV a Petronela AMBROŠOVÁ. Plicní embolizace u hospitalizovaných starších 65 let na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství 2005-2010. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
 124. WEBER, Pavel. Polymorbidní senior z pohledu internisty - geriatra. In X. konres praktických lékařů a sester. 2012.
 125. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, Tereza GREGOROVÁ, Igor ČERNÝ a Marta ČÍHALOVÁ. Primární hyperparatyreóza při ektopicky uloženém adenomu příštitných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcémie. In XIV. Brněnský geriatrický den 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
 126. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Dana WEBEROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Marie ČERNÁ. Přínos stanovení GADA u T1D a LADA. In In: Abstrakta, XLVIII. Diabetologické dny, Luhačovice,. 2012. ISSN 1802-1891.
 127. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Pulmonary Embolism in the Elderly - Significance and Particularities. In Ufuk Cobanoglu (ed.). Pulmonary Embolism. Rijeka: InTech, 2012. s. 37-66. ISBN 978-953-51-0233-5.
 128. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Dana WEBEROVÁ, Petr CANOV, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Pulmonary Embolism in the Elderly as the Cause of the Death. In Congress of the Clinical Section IAGG-ER, Prague, 29-31 August 2012. 2012. ISSN 1214-6994.
 129. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Specifické poruchy GIT ve stáří. In Interní medicína pro praxi. VII konference ambulantních internistů. 2012. ISSN 1803-5868.
 130. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ a Jan MATĚJOVSKÝ. The elderly and cardiovascular medication. Kuprevich Gerontological Journal. 2012, roč. 3/2012, 4-5, s. 25-31. ISSN 1990-5327.
 131. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Treatment of pulmonary embolism of 260 in-patients of acute medical department in the elderly. In Congress of the Clinical Section IAGG-ER. 2012.
 132. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Pavel WEBER. Úskalí AB terapie s ohleden na střevní záněty. In XIV. Brněnský geriatrický den. 2012. ISBN 978-80-210-5792-0.
 133. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Vitamin D a kardiovaskulární choroby. Kardiologická revue. 2012, roč. 14, č. 1, s. 11-14. ISSN 1212-4540.
 134. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Blanka VEPŘEKOVÁ, Pavel WEBER, Katarína BIELAKOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Vitamin D and cardiovascular diseases. Kuprevich Gerontological Journal. 2012, roč. 3/2012, 4-5, s. 11-17, 17 s. ISSN 1990-5327.
 135. WEBER, Pavel. XIV. Brněnský geriatrický den. 2012.
 136. WEBER, Pavel. XIV. Brněnský geriatrický den a 6. Brněnsko-Bratislavské gerontologické symposium. In Sborník abstrakt XIV. Brněnský geriatrický den a 6. Brněnsko-Bratislavské gerontologické symposium, Brno, 14.3.2012. 2012. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2012. 32 s. ISBN 978-80-210-5792-0.
 137. WEBER, Pavel. Zvláštnosti a rizika farmakoterapie ve stáří. In Komplexní pohled na život a problematiku seniorů - geriatrický seminář. 2012.
 138. 2011

 139. MELUZÍNOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Alzheimerova demence – syndrom geriatrické medicíny. In XXXII. Výročná konferenci Slovenské společnosti všeobecného lekárstva „Všeobecný lekár- základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti“, Vysoké Tatry- Starý Smokovec. 2011.
 140. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Petr CANOV, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Death of pulmonary embolism in the elderly according to age, gender and mobility. In VII european congress of IAGG "Healthy And Active Ageing For All Europeans". 2011.
 141. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Delirantní stavy u interně nemocných seniorů. In XIII. Brněnský geriatrický den. 2011. ISBN 978-80-210-5424-0.
 142. WEBER, Pavel. Dyslipidémie – riziko kardiovaskulárních chorob a nový přístup k léčbě – kyselina nikotinová. In XIII. Brněnský geriatrický den - sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-210-5424-0.
 143. WEBER, Pavel. Elderly Patients with Multi-Morbidity, Frailty and Geriatric Syndromes - Therapeutic Problem of Contemporary and Incoming Medicine at Intensive Care Unit (ICU) from the Geriatrician's Viewpoint. In Sophie E. LeClaire. Intensive Care Units : Stress, Procedures and Mortality Rates. 1.vyd. New York: Nova Science Publishers, 2011. s. 1-44. Nova Biomedical Books. ISBN 978-1-61728-967-5.
 144. WEBER, Pavel. Elderly Patients with Multi-Morbidity, Frailty and Geriatric Syndromes: Therapeutic Problem of Contemporary and Incoming Medicine at Intensive Care Unit. New York: Nova Science Publishers, 2011. 82 s. Aging Issues, Health and Financial Alternatives. ISBN 978-1-61761-176-6.
 145. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Faktory ovlivňující vznik a průběh kognitivních poruch u seniorů. Vnitřní lékařství. Ambit Media, 2011, roč. 57, č. 5, s. 502-506. ISSN 0042-773X.
 146. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Petr CANOV, Dana WEBEROVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. GAD antibodies in T1D and LADA - relation to age, BMI, C-peptide, IA-2and HLA DRB1*03 AND DRB1*04 alleles. Advances in Gerontology / Uspekhi Gerontologii. 2011, roč. 24, č. 2, s. 312-318. ISSN 1561-9125.
 147. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrické syndromy. In XXXII. Výročná konferenci Slovenské společnosti všeobecného lekárstva „Všeobecný lekár- základný pilier efektívnej zdravotnej starostlivosti“, Vysoké Tatry- Starý Smokovec. 2011.
 148. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Geriatrické syndromy a syndrom frailty - zlatý grál geriatrické mediciny. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 2011, 57(11), 5 s. ISSN 1801-7592.
 149. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Katarína BIELAKOVÁ. Geriatrické syndromy a syndrom frailty – zlatý grál geriatrické medicíny. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. "nestrankovano", 5 s. ISSN 0042-773X.
 150. WEBER, Pavel. Geriatrický pacient. Definice a zvláštnosti. In Kongres s mezinárodní účastí, Letovice Care 2011. 2011.
 151. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Geriatrie. In Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. 30 s. Vnitřní lékařství 1. ISBN 978-80-247-2110-1.
 152. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Marie ČERNÁ. Glutamic acid decarboxylase autoantibody (GADA) testing: association with clinical characteristics, beta cell function and cardio-metabolic risk factors in T1D and LADA. In In: Abstrakt Book: 7th Congress of the EUGMS; Malaga; Spain. 2011.
 153. ČERNÁ, Marie, M. ČEJKOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Pavel KUKLÍNEK, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Pavel WEBER. HLA alleles in autoimmune diabetes mellitus with onset after 35 year. In VII European Congress of IAGG, „Healthy and Active Ageing for All Europeanss". 2011. ISSN 1594-0667.
 154. WEBER, Pavel. Klinická geriatrie v geriatrických syndromech. In Celostátní lékařský kongres, Zlín. 2011.
 155. CANOV, Petr, Pavel WEBER a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Krční lymfadenopatie u polymorbidní geriatrické pacientky. In XIII. brněnský geriatrický den. 2011. ISBN 978-80-210-5424-0.
 156. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Ledviny ve stáří a renální selhání. In 23. celoslovenská geriatrická konferenci 9. bratislavsko - brněnský geriatrický ďeň. 2011.
 157. WEBEROVÁ, Dana, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Petr CANOV. Occurrence of pulmonary embolism among 528 in-patients of acute geriatric department aged 65+ y. In VII European Congress of IAGG, „Healthy and Active Ageing for All Europeanss. 2011. ISSN 1594-0667.
 158. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Martin VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných. Časopis lékařů českých. 2011, roč. 150, č. 6, s. 334-338. ISSN 0008-7335.
 159. BIELAKOVÁ, Katarína, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Milan VRBA, Marie KOLÁŘOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Monika KORBELOVÁ NAGYOVÁ. Onemocnění vyvolané Clostridium difficile u geriatrických nemocných hospitalizovaných v letech 2007-2010 na KIGOPL Brno. In XIII. Brněnský geriatrický den. 2011. ISBN 978-80-210-5424-0.
 160. WEBER, Pavel a Petronela AMBROŠOVÁ. Polyfarmakoterapie a polypragmazie - základní problém geriatrické medicíny. Lékařské listy. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 30-34. ISSN 0044-1996.
 161. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Prevalence and cofactors of depression in seniors living in their own environment. Kuprevich Gerontological Journal. 2011, Neuveden, č. 1, s. 45-53. ISSN 1990-5327.
 162. BIELAKOVÁ, Katarína, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel WEBER, I. ČERNÝ, M. ČIHALOVÁ a Tereza GREGOROVÁ. Primární hyperparathyreosa při ektopicky uloženém adenomu příštítných tělísek v horním mediastinu jako příčina hyperkalcemie. Praktický lékař. 2011, roč. 91, č. 10, s. 614-618. ISSN 0032-6739.
 163. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ a J. MATĚJOVSKÝ. Senioři a kardiovaskulární medikace. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. 561-570. ISSN 0042-773X.
 164. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Specifika geriatrie a nemocí vyššího věku. In MEFA - VI. Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2011.
 165. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Petr CANOV. Velké geriatrické syndromy - faktor ovlivňující zásadním spůsobem soběstačnost a závislost v séniu. In 15. Pražské gerontologické dny 2011. 2011.
 166. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Katarína BIELAKOVÁ a Dana WEBEROVÁ. Velké geriatrické syndromy - limitní faktor soběstačnosti seniorů. In X. Slovenský geriatrický kongres a 37. Grešnerove dni „Naliehave situácie v geriatrii“ Bratislava (Slovensko). 2011.
 167. WEBER, Pavel. XIII. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN - „MULTIDIMENSIONÁLNÍ POHLED NA SENIORY. 2011.
 168. WEBER, Pavel. XIII.Brněnský geriatrický den: "Multidimensionální pohled na seniory s kardiovaskulárními chorobami". Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011. 38 s. ISBN 978-80-210-5424-0.
 169. 2010

 170. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. ACUTE CORONARY SYNDROME IN SENIORS OVER 75 YEARS OF AGE. Kuprevich gerontological journal. Belgorod, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 13-21. ISSN 1990-5327.
 171. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Beáta HEMMELOVÁ, Filip MAREK a Jan HLAVSA. Ampullary tumours (ampullomas) in the elderly - an interdisciplinary problem. The Indian journals of medical research. Indiie: Council Of Medical Research, 2010, roč. 97, č. 131, s. 418-421. ISSN 0971-5916.
 172. WEBER, Pavel. Care for the elderly in the Czech Republic: approach to geriatric syndromes in a teaching hospital. In Seminari della scuola di specializzazione in geriatria, Florence (Italy), 14 luglio 2010. 2010.
 173. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Co je stárnutí z hlediska patofyziologie. Medical Tribune. 2010, VI, č. 25, s. 5-25, 20 s. ISSN 1214-8911.
 174. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Jan MATĚJOVSKÝ, Kamila GREPLOVÁ a Jan ŠLAPÁK. Consumption of medications in elderly and risks of polypharmacotherapy - do we have adequate information? Belgorod state university scinetific bulletin.Medicine Pharmacy. Belgorod, 2010, roč. 12, č. 1, s. 111-117. ISSN 1990-5327.
 175. WEBER, Pavel a František NÉMETH. Diabetes mellitus. In Geriatria. Bratislava: Herba spol., s.r.o., 2010. s. 448-456, 8 s. Dieškova edícia 4. ISBN 978-80-89171-73-6.
 176. WEBER, Pavel. Epidemiologie a rizika pádů u seniorů. In Sborník přednášek XV. Zlínský geriatrický den, Zlín, 3. září 2010, s.6-8. 2010.
 177. WEBER, Pavel. Geriatric Syndromes and Frailty. In 25th World Congress of the Society of Arts and Sciences, Tábor, Czech Republic, 27th June – 2nd July 2010. 2010.
 178. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Kamila GREPLOVÁ. Geriatric syndromes and self-sufficiency – occurrence in 11,495 geriatric in-patients 65+ years,. In Dublin (Ireland), 29th September-1st October 2010. In: European Geriatric Medicine, Vol.1, Suppl.1, S116. 2010. ISSN 1878-7649.
 179. WEBER, Pavel. Geriatrie - doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. In Celostátní seminář pro praktické lékaře Společnost všeobecného lékařství JEP, Brno, 20.2.2010. 2010.
 180. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Iatrogenie versus farmakoterapie – velký geriatrický syndrom. In IX. Slovenský geriatrický kongres a 36. Grešnerove dni „Pokroky v geriatrii za 40 rokov“ Košice (Slovensko), 22.-24. septembra 2010. 2010.
 181. TOPINKOVÁ, Eva, Pavla MÁDLOVÁ, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, MK CHAMRÁDOVÁ a Dana FIALOVÁ. Inappropriate prescribing in geriatric patiens at hospital admission as determined by STOPP/START criteria. In In: European Geriatric Medicine, Vol.1, Suppl.1, S79. Dublin (Ireland), 29th September-1st October 2010. 2010. ISSN 1878-7649.
 182. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Interní medicina a kognitivní funkce ve stáří. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost, 2010, roč. 2011, č. 57, s. 502-506. ISSN 0042-773X.
 183. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Kamila GREPLOVÁ. Longevity among patients admitted to acute geriatric department between 1995 - 2009 years. In COLONGY, The 1st International congress on controversies in longevity, health and ageing, Barcelona (Spain), 24-27 June 2010; Program and Abstracts, P25. 2010.
 184. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Jana HRUBANOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Polyfarmakoterapie – zásadní problém geriatrické medicíny. In Sborník abstrakt: 14. Pražské gerontologické dny, Praha, 27.-28.5.2010. 2010.
 185. CABEJŠKOVÁ, Lucie, Pavel WEBER, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Ctirad MACHÁČEK a Petronela AMBROŠOVÁ. Srdeční tamponáda vzniklá na podkladě disekce a ruptury aneurysmatu ascendentní aorty u 80-letého muže. Geriatria. 2010, roč. 14, 3/2010, s. 138-142. ISSN 1335-1850.
 186. WEBER, Pavel a František NÉMETH. Tromboembolická choroba. In Geriatria. Bratislava: Herba, spol.s.r.o., 2010. s. 242-247, 5 s. Dieškova Edícia 4. ISBN 978-80-89171-73-6.
 187. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Pavlína ČEJKOVÁ a Marie ČERNÁ. Type 1 diabetes and LADA - occurrence of HLA - DRB1 03 and DRB1 04 alles in two age different groups of diabetics. Advances Gerontology. 2010, roč. 23, 2/2010, s. 243-248, 5 s. ISSN 1561-9125.
 188. WEBER, Pavel. XII. Brněnský geriatrický den a X. Brněnsko- bratislavské gerontologické sympozium. In Sborník abstrakt XII. Brněnský geriatrický den a X. Brněnsko- bratislavské gerontologické sympozium, Brno, 31.3.2010. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. 48 s. ISBN 978-80-210-5141-6.
 189. WEBER, Pavel. XII. Brněnský geriatrický den 2010. 2010.
 190. 2009

 191. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Petr KALA a Pavel WEBER. Acute coronary syndrome in seniors above 75 years of age. In The Journal of Nutrition, Health and Ageing. 2009. ISSN 1279-7707.
 192. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia-Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 193. WEBER, Pavel. Akutní selhání ledvin a poruchy iontové a acidobazické rovnováhy. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Na Bělidle 34, Praha 5: Galén, 2009. s. 125-141, 16 s. 9788072626205. ISBN 978-80-7262-620-5.
 194. WEBER, Pavel. Akutní stavy a komplikace u starších diabetiků. Lékařské listy (Příloha Zdravotnických novin). 2009, roč. 18, č. 17, s. 17-20. ISSN 0044-1996.
 195. WEBER, Pavel. Akutní stavy u endokrinních chorob. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Na Bělidle 34, Praha 5: Galén, 2009. s. 149-159, 10 s. 9788072626205. ISBN 978-80-7262-620-5.
 196. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
 197. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Alzheimerova demence – jeden z velkých geriatrických syndromů. In : 21. Celoslovenská geriatrická konferenci a 8. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava,. 2009.
 198. WEBER, Pavel, Jana HRUBANOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ a Jan ŠLAPÁK. Anemia in elderly an imporatant diagnostic and therapeutic problem in geriatric medicine. Advances gerontology. 2009, roč. 22, č. 4, s. 662-666, 4 s. ISSN 1561-9125.
 199. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Anémie ve vyšším věku. In VIII. Slovenský geriatrický kongres a 35. Grešnerove dni „Multidisciplinarita v geriatrii“ Tále (Slovensko), 23.-25. septembra 2009. 2009.
 200. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER a Petronela AMBROŠOVÁ. Delirantní stavy u pacientů vyššího věku. In Sborník abstrakt XI. Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres ČGGS, Brno, 19.-20.3.2009. 2009. ISBN 978-80-210-4820-1.
 201. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Diabetes mellitus – specifika v geriatrické medicíně a nové pohledy na terapii. In VIII. Slovenský geriatrický kongres a 35. Grešnerove dni „Multidisciplinarita v geriatrii“ Tále (Slovensko), 23.-25. septembra 2009. 2009.
 202. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Jana NEVRLÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Pavla ČEJKOVÁ a Marie ČERNÁ. Diabetes 1. typu a LADA – výskyt HLA DRB1*03 a DRB1*04 alel u dvou věkově odlišných skupin diabetiků. In 45.Diabetologické dny, Luhačovice, 23.-25.4.2009. 2009. ISSN 1211-9326.
 203. WEBER, Pavel, Dana WEBEROVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Experience with Management of Older Diabetics: Self-Sufficiency as a Main Limiting Factor. In IAHSA’s 8th International Conference - Leadership Beyond Borders - in London (UK), 19-22 July 2009. 2009. ISBN 978-3-540-73034-7.
 204. WEBER, Pavel. Geriatrická medicína – pohled internisty. In Košťálová M. et al. Sborník Acta Aphasiologica III. - VIII. Afaziologické sympozium, Brno, 5.-6.3.2009,. Brno: LF MU a FN Brno, 2009. s. 6-9. ISBN 978-80-904020-1-0.
 205. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Hypotermie a hypertermie - rizikové stavy časté v geriatrické medicíně. In Sborník abstrakt 13. Pražské gerontologické dny a 1. Gerontofarmakologický den, Praha, 20.-22.5.2009. 2009.
 206. AMBROŠOVÁ, Petronela, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Imobilizační syndrom ve stáří. In 21. Celoslovenská geriatrická konferenci a 8. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava,. 2009.
 207. WEBER, Pavel. Kritické stavy trávícího ústrojí ve stáří. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Na Bělidle 34, Praha 5: Galén, 2009. s. 103-121. 9788072626205. ISBN 978-80-7262-620-5.
 208. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Nežádoucí účinky léků - významný problém geriatrické medicíny. In Sborník abstrakt XI.XII.Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres ČGGS, Brno, 19.-20.3.2009, s.27-28. Brno: Sborník abstrakt XI. Brněnský geriatrický den a 15. výroční kongres ČGGS, 2009. s. 27-28. ISBN 978-80-210-4820-1.
 209. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Jana HRUBANOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Our experiences with anemia in the old age is it a sign or additional disease? In 19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Paris (France), 5-9 July 2009. 2009. ISSN 1211-9326.
 210. WEBER, Pavel. Polypragmazie nebo účelná farmakoterapie u seniorů? In XVII. Brněnské dny praktického lékařství, Brno, 9.-10.10.2009. 2009.
 211. WEBER, Pavel. Polypragmazie nebo účelná farmakoterapie u seniorů? In Kubešová H., Holík J., Marek V. Sborník XVII. Brněnské dny praktického lékařství „Praktický lékař a civilizační nemoci“, Brno, 9.-10.10.2009, s.30-33. Protis, s.r.o. Brno: LF Masarykovy univerzity Brno, 2009. s. 30-33. ISBN 978-80-903674-7-0.
 212. WEBER, Pavel, Petronela AMBROŠOVÁ, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Jana HRUBANOVÁ. Poruchy termoregulace ve stáří – geriatrické syndromy. In 21. Celoslovenská geriatrická konferenci a 8. Bratislavsko- brnenský geriatrický deň, Bratislava. 2009.
 213. WEBER, Pavel. Problémy farmakoterapie starších nemocných. In XVI. kongres České internistické společnosti, Praha, 13---16.9.2009. 2009. ISSN 1801-7592.
 214. WEBER, Pavel, Blanka VEPŘEKOVÁ a Zdeněk KADAŇKA. Psychiatrická problematika v intenzivní medicíně vyššího věku. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Na Bělidle 34, Praha 5: Galén, 2009. s. 163-172, 9 s. 9788072626205. ISBN 978-80-7262-620-5.
 215. WEBER, Pavel. Terapie diabetu ve stáří. In 13. Pražské gerontologické dny a 1. Gerontofarmakologický den , Praha, 20.-22.5.2009, s.36. 2009.
 216. WEBER, Pavel. XI. Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres ČGGS. In Sborník abstrakt XI. Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres ČGGS, Brno, 19.-20.3.2009. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. 34 s. ISBN 978-80-210-4820-1.
 217. WEBER, Pavel. XI.Brněnský geriatrický den a 15. Výroční kongres ČGGS. 2009.
 218. 2008

 219. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Petr KALA a Jindřich ŠPINAR. Akutní koronární syndrom u seniorů nad 75 let. Česká geriatrická revue. Brno: Media Hall, 2008, roč. 6, č. 3, s. 41-46. ISSN 1214-0732.
 220. WEBER, Pavel, Hana KUBEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Petronela AMBROŠOVÁ. Akutní stavy u chorob jater, žlučníku a žlučových cest ve stáří. Česká geriatrická revue. 2008, roč. 3, č. 6, s. 156-160. ISSN 1214-0732.
 221. WEBER, Pavel. Diabetes mellitus - specifika a komplikace ve stáří. Interní medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 10, s. 456-460. ISSN 1212-4540.
 222. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER, Petronela AMBROŠOVÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Disekce aneurysmatu ascendentní aorty - příčina srdeční tamponády. Geriatria. Bratislava, 2008, XIV., č. 3, s. 135-139. ISSN 1335-1850.
 223. ČEJKOVÁ, P., Peter NOVOTA, M. ČERNÁ, Zuzana KOLOŠTOVÁ, D. NOVAKOVA, P. KUČERA, M. ANDEL, Pavel WEBER a E. ŽĎÁRSKÝ. HLA DRB1,DQB1 and insulin promoter VNTR polymorphisms:interactions and the association with adult-onset diabetes mellitus in Czech patiens. International Journal of immunogenetics. 2008, roč. 35, č. 1, s. 133-144. ISSN 1744-3121.
 224. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Insulin treatment in diabetics 75+years: experiences and results in outpatient care. Advances gerontology. 2008, roč. 21, č. 1, s. 143-147. ISSN 1561-9125.
 225. WEBER, Pavel, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ, Hana KUBEŠOVÁ a Petronela AMBROŠOVÁ. Mezenterická ichemie a mezenterická žilní trombóza v geriatrické medicíně. Ćeská geriatrická revue. 2008, roč. 3, č. 6, s. 161-164. ISSN 1214-0732.
 226. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Poruchy příjmu potravy ve stáří. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 10, č. 2, s. 64-68, 4 s. ISSN 1212-7299.
 227. WEBER, Pavel. Praktický lékař - geriatr první linie. Lékařské listy. 2008, roč. 16, č. 16, s. 3-7. ISSN 0044-1996.
 228. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Přínosy a rizika medikamentózní terapie kardiovaskulárních chorob u seniorů. Česká geriatrická revue. Brno: Media Hall, 2008, roč. 6, č. 3, s. 32-40. ISSN 1214-0732.
 229. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Specifické rysy diagnostiky a léčby bolesti v geriatrii. Bolest. Praha: Tigis, 2008, roč. 11, č. 1, s. 16-22. ISSN 1212-0634.
 230. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA a Filip MAREK. Tailored antireflux surgery. The Journal of Nutrition, Health and Aging. 2008, roč. 12, č. 9, s. 678-680. ISSN 1279-7707.
 231. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Jan MATĚJOVSKÝ, Hana MELUZÍNOVÁ a Pavel WEBER. Výskyt a související aspekty deprese u seniorů žijících ve vlastním prostředí. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Media Hall, 2008, roč. 6, č. 4, s. 227-231. ISSN 1214-0732.
 232. 2007

 233. MARKOVÁ, Barbara, Pavel WEBER a Hana BEISLOVÁ. Akutní srdeční selhání na podkladě maligní infekční endokarditidy aortální chlopně:kazuistika. Česká geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 2, s. 85-89. ISSN 1214-0732.
 234. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana KUBEŠOVÁ a Zuzana NAVRÁTILOVÁ. Dekubitus-komplexní pohled geriatra. Interní medicína pro praxi. 2007, roč. 9, č. 11, s. 499-506. ISSN 1212-7299.
 235. WEBER, Pavel. Diabetes mellitus z pohledu geriatra. Lékařské listy. 2007, roč. 56, č. 12, s. 31-33. ISSN 0044-1996.
 236. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Ein Vergleich von Selbständigkeit und kognitivem Status bei 3464 geriatrischen Patienten mit und ohne Diabetes melllitus. European Journal of Geriatrics. 2007, roč. 9, č. 4, s. 186-190. ISSN 1439-1147.
 237. WEBER, Pavel, Zdeněk KALA, Petr DÍTĚ a Hana KUBEŠOVÁ. Gastrointestinální krvácení a diarea ve stáří. Česká geriatrická revue. Brno: Medica Healthworld, Bidláky 20, Brno, 2007, roč. 5, č. 3, s. 134-140. ISSN 1214-0732.
 238. AMBROŠOVÁ, Petronela, Pavel WEBER, Zdeněk KALA a Šárka BOHATÁ. Infiltrující karcinom ureteru imitující direkci aneurysmatu břišní aorty. Geriatria. 2007, roč. 13, č. 3, s. 132-137, 5 s. ISSN 1335-1850.
 239. ČEJKOVÁ, P., P. NOVOTA, M. ČERNÁ, K. KOLOŠTOVÁ, D. NOVÁKOVÁ, P. KUČERA, J. NOVÁK, M. ANDĚL, Pavel WEBER a E. ŽĎÁRSKÝ. KCNJ11 E23K Polymorphism and Diabetes Mellitus with Adult Onset in Czech Patients. Folia Biologica. 2007, roč. 53, č. 53, s. 173-175. ISSN 0015-5500.
 240. ŠLAPÁK, Jan, Pavel WEBER, Marek MECHL a Leoš KŘEN. Kraniofaryngeom u 79letého muže. Praktický Lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 1, č. 87, s. 46-47. ISSN 0032-6739.
 241. ŠPANIHEL, Jan, Pavel WEBER, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Lucie KŘIKAVOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Maligní fibrózní histiocytom břišní dutiny mimoorgánové lokalizace. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 143-145. ISSN 1212-7299.
 242. DÍTĚTOVÁ, Katarína, Pavel WEBER a Jan ŠLAPÁK. Mnohočetné abscesy jater při exacerbaci toxonutritivní chronické pankreatitidy. Geriatra. 2007, roč. 13, č. 1, s. 40-47. ISSN 1335-1850.
 243. WEBER, Pavel, Petr DÍTĚ, Zdeněk KALA a Hana KUBEŠOVÁ. Náhlé příhody břišní ve stáří I. Česká geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 1, s. 18-23. ISSN 1801-8661.
 244. WEBER, Pavel. Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. In Vnitřní lékařství. Druhé,doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2007. 546 s. 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.
 245. 2006

 246. MELUZÍNOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zuzana NAVRÁTILOVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Dekubitus - jak dále v diagnostice, prevenci a léčbě? Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 144-149. ISSN 1212-7973.
 247. ŠLAPÁK, Jan, Katarína DÍTĚTOVÁ, Pavel WEBER a Martin KRBEC. Delirantní stavy i pacientů vyššího věku po implantaci totální náhrady kolenního či kyčelního kloubu. Česká geriatrická revue. 2006, roč. 4, č. 3, s. 172-177. ISSN 1214-0732.
 248. WAVRUCH, Martin, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Martina ŽIKAVSKÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ, Pavel WEBER, Jana TISOŇOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ, Peter KRUTÝ a Milan KRIŠKA. Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii. Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 135-139. ISSN 1212-7973.
 249. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Kamila GREPLOVÁ, Jan ŠLAPÁK a Jan MATĚJOVSKÝ. Léčba opioidy ve stáří a možnosti minimalizace rizik léčby. Bolest. Praha: Tigis, 2006, roč. 3, č. 3, s. 153-158. ISSN 1212-0634.
 250. AMBROŠOVÁ, Petronela a Pavel WEBER. Nonaneuryzmatická ruptúra aorty descendens pri penetrujúcom aterosklerotickom vrede. Geriatria. 2006, roč. 12, č. 3, s. 137-141. ISSN 1335-1850.
 251. WEBER, Pavel. Riziko liekov v geriatrii. Interná medicína. 2006, roč. 6, č. 2, s. 89-94, 5 s. ISSN 1212-7299.
 252. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ, Jan MATĚJOVSKÝ, Kristina MAZALOVÁ a Jan ŠLAPÁK. Spotřeba léčiv v seniorské populaci a rizika polyfarmakoterapie ve stáří. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 145, č. 9, s. 708-711. ISSN 0008-7335.
 253. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Miroslav PENKA, Jana HRUBANOVÁ a Martina ŠLECHTOVÁ. Warfarin a úskalí jeho užití ve vyšším věku. Geriatria. Bratislava, 2006, roč. 145, č. 4, s. 150-155. ISSN 1335-1850.
 254. 2005

 255. WEBER, Pavel. Altersmedizin aktuell Interdisziplinäre geriatrische Versorgung. Německo: Kessler druck Medien, Bobingen, 2005. 822 s. 2005. ISBN 3-609-10370-1.
 256. WEBER, Pavel. Aneuryzma oblouku aorty jako příčina vzniku chrapotu u 85leté ženy. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 5, s. 286-288. ISSN 0032-6739.
 257. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Diabetes mellitus in old age-relation to obesity. European journal of geriatrics. 2005, roč. 7, č. 2005, s. 11-16. ISSN 1439-1147.
 258. WEBER, Pavel. Geriatrie jako interdisciplinární vědní obor na prahu 21. století. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 2, s. 123-130. ISSN 0042-773X.
 259. WEBER, Pavel a Jitka SVAČINOVÁ. Glaucoma - A Therapeutic Problem in Multi-Morbid Seniors from the Geriatrician´s Viewpoint, Chapter X. In Glaucoma - A Therapeutic Problem in Multi-Morbid Seniors from the Geriatrician´s Viewpoint, Chapter X. New York: NOva Biomedical Books, 2005. 23 s. 2004. ISBN 1-59454-238-4.
 260. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Hypertenze a stárnutí srdce z pohledu geriatra. Kardiologická revue. 2005, s. 160-165. ISSN 1212-4540.
 261. WEBER, Pavel. Inkontinence stolice ve stáří. Medicína pro praxi. 2005, roč. 4, č. 2005, s. 143-146. ISSN 1214-8687.
 262. ŠIMÁČKOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zdeněk ŠILHART a Marek MECHL. Průběh aneuryzmatu abdominální aorty u 79letého muže. Geriatria. 2005, roč. 11, č. 4, s. 187-193. ISSN 1335-1850.
 263. WEBER, Pavel. Stárnoucí oko - jeho specifika a choroby. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 10, s. 666-669. ISSN 0008-7335.
 264. WEBER, Pavel. Vnitřní lékařství III. - skriptum. In Vnitřní lékařství III. - skriptum. Praha. Praha: Galén, 2005. 14 s. 2007. ISBN 80-210-3673-7.
 265. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Kamila MAZALOVÁ a Lenka MALÁSKOVÁ. Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie. Česká geriatrická revue 2005. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 18-24. ISSN 1214-0732.
 266. 2004

 267. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, B. KOCOURKOVÁ, A. STRIOVÁ, E. FENCLOVÁ, J. SLÍVOVÁ, D. HEJLOVÁ a J. ŠANDOVÁ. Dyslipidémie u hypertenzních diabetiků jak ji léčíme po 5 letech? Geriatria. Bratislava, 2004, roč. 10, č. 2, s. 64-71. ISSN 1335-1850.
 268. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Hana MELUZÍNOVÁ a Kamila MAZALOVÁ. Gastrointestinální trakt ve stáří příčiny a důsledky poruch příjmu potravy a tekutin. Česká geriatrická revue. 2004, roč. 2, č. 1, s. 50-60, 10 s. ISSN 1214-0732.
 269. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ a Katarína DÍTĚTOVÁ. Polyfarmakoterapie v klinické gerontologii. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, č. 8, s. 547-551. ISSN 0008-7335.
 270. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Vlasta POLCAROVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Předoperační vyšetření geriatrického nemocného. Postgraduální medicína. Praha, 2004, roč. 6, 3, příloha, s. 18-22, 4 s. ISSN 1212-4184.
 271. VONDRA, K., M. VOBORSKÁ, Milan KVAPIL, Pavel WEBER, H. DVOŘÁKOVÁ, S. STANICKÁ a Václav ZAMRAZIL. Somatostatin: Beneficial Effects on Remission in Young Adult Patients with Newly Diagnosed Diabetes Mellitus Type 1. Physiol. Res. 2004, roč. 53, č. 1, s. 115-117.
 272. WEBER, Pavel. Současné možnosti terapie starších diabetiků 2. typu. Geriatria. 2004, roč. 2004, č. 1, s. 34-42. ISSN 1335-1850.
 273. WEBER, Pavel. Velké geriatrické syndromy vztah k polymorbiditě a dysaptibilitě v séniu. Postgraduální medicína. Praha, 2004, roč. 6, 3, příl., s. 13-17, 4 s. ISSN 1212-4184.
 274. DÍTĚTOVÁ, Katarína, Pavel WEBER a Petr HROBAŘ. Velkobuněčný B lymfom předního mediastina u 85-letého muže. Geriatria. 2004, roč. 10, č. 3, s. 130-134. ISSN 1335-1850.
 275. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Změny stárnoucího organizmu z hlediska patofyziologie. Vliv stárnutí na snížení a poruchy funkcí orgánů - možnost léčebného ovlivnění. In Astra PRINT Hradec Králové. Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS J.E.Purkyně, 2004. ISBN 80-239-2870-8.
 276. 2003

 277. WEBER, Pavel. Demence v ČR pohled internisty a geriatra. Vnitřní lékařství. 2003, roč. 49, č. 3, s. 170-171. ISSN 0042-773X.
 278. WEBER, Pavel. Diabetes mellitus etiopatogeneza a klinika ve stáří. Geriatria. Bratislava, 2003, roč. 9, č. 3, s. 120-6. ISSN 1335-1850.
 279. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, B. KOCOURKOVÁ, A. STRIOVÁ, E. FENCLOVÁ, J. SLÍVOVÁ, D. HEJLOVÁ a J. ŠANDOVÁ. Hypertenze u diabetiků 2. typu změna v přístupu k léčbě během 5 let. Geriatria. 2003, roč. 9, č. 1, s. 8-14. ISSN 1335-1850.
 280. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Ischemická choroba srdeční klinický obraz a možnosti její prevence. Sociální péče. 2003, roč. 4, č. 1, s. 6-10. ISSN 1213-2330.
 281. WEBER, Pavel, H. MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, B. KOCOURKOVÁ, A. STRIOVÁ, E. FENCLOVÁ, J. SLÍVOVÁ, D. HEJLOVÁ a J. ŠANDOVÁ. Jak se změnil náš postoj k terapii hypertenzních diabetiků v posledních letech? Lékařské listy. Praha, 2003, roč. 52, č. 37, s. 28-9. ISSN 0044-1996.
 282. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Josef HOLÍK. Jaký je náš postoj k nemocnému během posledních 72 hodin jeho života? Praktický lékař. 2003, č. 6, s. 351-353.
 283. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, H. MELUZÍNOVÁ a Hana KUBEŠOVÁ. Je obezita problémem starších diabetiků? Lék. obzor. 2003, roč. 52, č. 10, s. 295-7. ISSN 0457-4214.
 284. MELUZÍNOVÁ, H., Pavel WEBER a Hana KUBEŠOVÁ. Makrocytární anémie ve stáří - diagnostický problém? Lék. obzor. 2003, roč. 52, č. 10, s. 307-10. ISSN 0457-4214.
 285. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a Vlasta POLCAROVÁ. Některé aspekty diagnostiky a léčby bolesti v ordinaci praktického lékaře. Lékařské listy. Praha, 2003, roč. 52, č. 19, s. 23-25. ISSN 0044-1996.
 286. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří, jejich příčiny a důsledky. Lékařské listy. 2003, roč. 52, č. 22, s. 18-22.
 287. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a H. MELUZÍNOVÁ. Poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří jejich příčiny a důsledky. Lékařské listy. Praha, 2003, roč. 52, č. 22, s. 18-22. ISSN 0044-1996.
 288. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Josef HOLÍK. Posledních 72 hodin života nemocného jsme dostatečně profesionální? Geriatria. Bratislava, 2003, roč. 9, č. 2, s. 68-73. ISSN 1335-1850.
 289. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a Hana MELUZÍNOVÁ. Problém příjmu stravy a tekutin v geriatrii. Geriatria. 2003, roč. 9, č. 1, s. 36-45. ISSN 1335-1850.
 290. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK, Pavel WEBER a H. MELUZÍNOVÁ. Příčiny a důsledky změn stravování a příjmu tekutin ve stáří. Praktický lékař. Praha, 2003, roč. 83, č. 5, s. 281-6. ISSN 0032-6739.
 291. WEBER, Pavel, Pavel ROTREKL, H. MELUZÍNOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Srdeční selhání ve stáří. Sociální péče. 2003, roč. 4, č. 1, s. 11-14. ISSN 1213-2330.
 292. WEBER, Pavel a Hana MELUZÍNOVÁ. Stárnoucí srdce a možnosti jeho vyšetřování. Sociální péče. 2003, roč. 4, č. 1, s. 2-5. ISSN 1213-2330.
 293. KUBEŠOVÁ, Hana, Ladislav KABELKA, J. MATĚJOVSKÝ a Pavel WEBER. Umírání mimo nemocnici z etického, právního a ekonomického hlediska. Česká geriatrická revue. 2003, roč. 1, č. 3, s. 48-52.
 294. ROTREKL, Pavel a Pavel WEBER. Vybrané kapitoly z angiologie. Sociální péče. 2003, roč. 4, č. 4, s. 1-8. ISSN 1213-2330.
 295. 2002

 296. KUBEŠOVÁ, Hana, M. KYASOVÁ, Pavel WEBER a Josef HOLÍK. Dekubity jako zrcadlo kvality zdravotnické péče. Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, č. 31, s. 30-33. ISSN 0044-1996.
 297. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Diabetic patients of advanced age: Complications and treatment. Geriatrics Today. 2002, roč. 5, č. 1, s. 48-51. ISSN 1496-3892.
 298. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Geriatrie - interdisciplinární klinický obor s těsným vztahem k praktickému lékařství. Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, 9/2002, s. 6-9. ISSN 0044-1996.
 299. KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER a Vlasta POLCAROVÁ. Jsou poruchy chování atributem stáří? Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, 9/2002, s. 10-12. ISSN 0044-1996.
 300. WEBER, Pavel, Vlasta POLCAROVÁ, Dalibor PACÍK, Hana KUBEŠOVÁ a Hana MELUZÍNOVÁ. Močová inkontinence. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., 2002, roč. 51, č. 9, s. 17-20. ISSN 0044-1996.
 301. WEBER, Pavel a Petr DÍTĚ. Některá specifika chorob trávicího ústrojí ve vyšším věku. Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, č. 9, s. 14-16. ISSN 0044-1996.
 302. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Procento nediagnostikovaných depresí ve vyšším věku je velmi vysoké. Zdravotnické noviny - Zdravotně sociální příloha. 2002, s. XIV.-XVI., 3 s. ISSN 0044-1996.
 303. WEBER, Pavel a Jindřich VOMELA. Úskalí a rizika operačního řešení u starší populace. Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, č. 9, s. 21-25. ISSN 0044-1996.
 304. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Pavel WEBER a D. ŘEHÁKOVÁ. Změny krvetvorby a hemostázy. Geriatria. 2002, roč. 8, č. 4, s. 176-182. ISSN 1335-1850.
 305. 2001

 306. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Klasifikace, diagnosa a farmakoterapie depresí ve stáří. Lékařské listy. 2001, č. 9, s. 30-33.
 307. KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Pavel WEBER. Pohled na praktického lékaře - geriatra první linie. Lékařské listy. 2001, č. 9, s. 10-15.
 308. 2000

 309. WEBER, Pavel. A Millennium Medley on the Care or Older People. 2000. 4 s.
 310. KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Deprese ve vyšším věku. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2000, roč. 2, č. 5, s. 573-578. ISSN 1212-4184.
 311. WEBER, Pavel. Choroby gastrointestálního traktu ve stáří. 2000. 8 s. ISBN 80-210-2379-1.
 312. WEBER, Pavel, Marcela BRADÁČOVÁ, Dana WEBEROVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Minimum z klinické gerontologie pro lékaře a sestru v ambulanci. 2000. 148 s. ISBN 80-7013-314-7.
 313. 1995

 314. WEBER, P., Y. VLAŠICOVÁ, R. LABROVÁ a Bořivoj SEMRÁD. Přínos užití kreatinfosfátů v terapii kardiocerebrálního syndromu u akutního infarktu myokardu ve stáří. Časopis lékařů českých. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995, roč. 134, č. 2, s. 53-56. ISSN 0008-7335.
 315. 1992

 316. WEBER, Pavel. Poruchy glycidové tolerance ve stáří. Brno, 1992. 105 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 9. 2021 20:00