Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KAROLYI, Matěj a Martin KOMENDA. Přehled elektronických informačních zdrojů ve zdravotnictví ČR. : Creative Connections s. r. o, 2019. s. 40-49, 10 s. ISBN 978-80-86742-46-5.
 2. 2018

 3. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ a Martin KOMENDA. First step towards enhancement of searching within medical curriculum in Czech language using morphological analysis. In Zvacek S.,Uhomoibhi J.,McLaren B.M.,Reilly R.. CSEDU 2018 - Proceedings of the 10th International Conference on Computer Supported Education. Setúbal: SciTePress, 2018. s. 288-293, 6 s. ISBN 978-989-758-291-2.
 4. WOODHAM, Luke, Jakub ŠČAVNICKÝ, Matěj KAROLYI a Martin KOMENDA. Interactive presentation of evaluation data in training against medical errors. In MEI 2018: 3rd International Conference on Medical Education Informatics. 2018.
 5. KLUGAR, Miloslav, Andrea POKORNÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Radim LÍČENÍK, Jan MUŽÍK, Dana DOLANOVÁ, Martin KOMENDA, Jakub GREGOR a Ladislav DUŠEK. Metodické postupy pro vytvoření a posuzování nově vytvořených KDP. Praha: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, 2018. 1.0.
 6. ŠČAVNICKÝ, Jakub, Matěj KAROLYI, Petra RŮŽIČKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Hana HARAZIM, Petr ŠTOURAČ a Martin KOMENDA. Pitfalls in users' evaluation of algorithms for text-based similarity detection in medical education. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. PROCEEDINGS OF THE 2018 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (FEDCSIS). New York: IEEE, 2018. s. 109-116, 8 s. ISBN 978-83-949419-5-6.
 7. KOMENDA, Martin, Jakub ŠČAVNICKÝ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Matěj KAROLYI, Petr ŠTOURAČ a Daniel SCHWARZ. Similarity detection between virtual patients and medical curriculum using R. In John Mantas, Zdenko Sonicki, Mihaela Crişan-Vida, Kristina Fišter, Maria Hägglund, Aikaterini Kolokathi, Mira Hercigonja-Szekeres. Studies in Health Technology and Informatics 255. Amsterdam: IOS Press, 2018. s. 222-226, 5 s. ISBN 978-1-61499-920-1. doi:10.3233/978-1-61499-921-8-222.
 8. 2017

 9. DUŠEK, Ladislav, Jan MUŽÍK, Matěj KAROLYI, Michal ŠALKO, Denisa KREJČÍ a Martin KOMENDA. A pilot interactive data viewer for cancer screening. In Jiří Hřebíček, Ralf Denzer, Gerald Schimak, Tomáš Pitner. Environmental Software Systems: Computer Science for Environmental Protection. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. s. 173-183, 11 s. ISBN 978-3-319-89934-3. doi:10.1007/978-3-319-89935-0_15.
 10. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Christos VAITSIS, Dimitris SPACHOS a Luke WOODHAM. A Pilot Medical Curriculum Analysis and Visualization According to Medbiquitous Standards. In Panagiotis D. Bamidis, Stathis Th. Konstantinidis, Pedro Pereira Rodrigues. 2017 IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2017. s. 144-149, 6 s. ISBN 978-1-5386-1710-6. doi:10.1109/CBMS.2017.118.
 11. BROŽOVÁ, Lucie, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Jiří KALINA, B. PAVLICKOVA, Martin KOMENDA, Jiří JARKOVSKÝ, P. NEMEC, D. HORINEK, Z. STEFANIKOVA, Luděk POUR, R. HAJEK a V. MAISNAR. Czech Registry of Monoclonal Gammopathies – Technical Solution, Data Collection and Visualisation. Klinická onkologie, Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S43"-"2S50". ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S43.
 12. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Radka JANOUŠOVÁ, Martin VÍTA a Daniel SCHWARZ. Finding overlapping terms in medical and health care curriculum using text mining methods: rehabilitation representation – a proof of concept. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2017. ISSN 1805-9163.
 13. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI a Ivo ŠNÁBL. Interaktivní webové portály z produkce ÚZIS ČR. : Creative Connections s. r. o., 2017. s. 70-72, 6 s. ISBN 978-80-86742-46-5.
 14. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Andrea POKORNÁ a Christos VAITSIS. Medical and Healthcare Curriculum Exploratory Analysis. In Randell, R., Cornet, R., McCowan, C., Peek, N., Scott, P.J.. Informatics for Health: Connected Citizen-Led Wellness and Population Health. 235, Studies in Health Technology and Informatics : Informatics for Health: Connected Citizen-Led Wellness and Population Health. Amsterdam: IOS Press, 2017. s. 231-235, 5 s. ISBN 978-1-61499-752-8. doi:10.3233/978-1-61499-753-5-231.
 15. VAITSIS, Christos, Dimitris SPACHOS, Matěj KAROLYI, Luke WOODHAM, Nabil ZARY, Panagiotis BAMIDIS a Martin KOMENDA. Standardization in medical education: review, collection and selection of standards to address technical and educational aspects in outcome-based medical education. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2017, roč. 5, č. 1, s. 28-39. ISSN 1805-9163.
 16. WOODHAM, Luke, Martin KOMENDA, Christos VAISTSIS, Matěj KAROLYI, Dimitris SPACHOS a Daniel SCHWARZ. The MEDCIN project - describing outcome-based medical curricula using MedBiquitous standards. In MedBiquitous Annual Conference 2017. 2017.
 17. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Roman VYŠKOVSKÝ, Kateřina JEŽOVÁ a Jakub ŠČAVNICKÝ. Towards a Keyword Extraction in Medical and Healthcare Education. In Ganzha, M; Maciaszek, L; Paprzycki, M.. Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS). New York: IEEE, 2017. s. 173-176, 4 s. ISBN 978-83-946253-7-5. doi:10.15439/2017F351.
 18. KOMENDA, Martin a Jakub GREGOR. Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8693-7.
 19. KOMENDA, Martin a Jakub GREGOR. Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8692-0.
 20. 2016

 21. KOMENDA, Martin a Matěj KAROLYI. A Survey on Data-driven Decision Support Systems Using Effective Narrative Pattern. In Sauvage, S., Sánchez-Pérez, J.M., Rizzoli, A.E.. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Toulouse, France, 2016. s. 819-826, 489 s. ISBN 978-88-903574-5-9.
 22. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Andrea POKORNÁ, Martin VÍTA a Vincent KRÍŽ. Automatic Keyword Extraction from Medical and Healthcare Curriculum. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 8 : Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warzaw; Los Alamitos: Polskie Towarzystwo Informatyczne; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016. s. 287-290, 4 s. ISBN 978-83-60810-90-3. doi:10.15439/2016F156.
 23. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel KELLNER, Martin KOMENDA, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina sportiva Bohemica & Slovaca, Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2016, roč. 25, č. 2, s. 65-76. ISSN 1210-5481.
 24. KOMENDA, Martin, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Pavel KELLNER, Jan ŠVANCARA a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 10-18. ISSN 1805-9163.
 25. KOMENDA, Martin, Martin VÍTA, Matěj KAROLYI, Vincent KRÍŽ a Andrea POKORNÁ. Word2vec in practice: A similarity analysis of medical and healthcare disciplines. 2016. doi:10.1007/s10654-016-0183-1.
 26. 2015

 27. KOMENDA, Martin, Andrea POKORNÁ a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Current projects and challenges at Masaryk University. In MEFANET 2015 conference. 2015.
 28. KOMENDA, Martin, Martin VÍTA, Christos VAITSIS, Daniel SCHWARZ, Andrea POKORNÁ, Nabil ZARY a Ladislav DUŠEK. Curriculum Mapping with Academic Analytics in Medical and Healthcare Education. Plos One, San Francisco: Public Library Science, 2015, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0143748.
 29. VÍTA, Martin, Martin KOMENDA a Andrea POKORNÁ. Exploring Medical Curricula Using Social Network Analysis Methods. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warsaw, Los Alamitos: Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE, 2015. s. 297-302, 6 s. ISBN 978-83-60810-66-8. doi:10.15439/2015F312.
 30. HOLČÍK, Jiří a Martin KOMENDA. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8095-9.
 31. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Christos VAITSIS, Nabil ZARY, Jaroslav ŠTĚRBA a Ladislav DUŠEK. OPTIMED Platform: Curriculum Harmonisation System for Medical and Healthcare Education. In Cornet, R., Stoicu-Tivadar, L., Hörbst, A., Parra Calderón, C.L., Andersen, S.K., Hercigonja-Szekeres, M.511-515. Digital Healthcare Empowering Europeans: Proceedings of MIE2015. Amsterdam: IOS Press, 2015. s. 511-515, 5 s. ISBN 978-1-61499-511-1. doi:10.3233/978-1-61499-512-8-511.
 32. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Jan ŠVANCARA, Christos VAITSIS, Nabil ZARY a Ladislav DUŠEK. Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine, Oxford: Pergamon-Elsevier Science Press, 2015, roč. 63, August 01, s. 74-82. ISSN 0010-4825. doi:10.1016/j.compbiomed.2015.05.006.
 33. BARICK, Uttam Kumar, Daniel SCHWARZ, Behsad ZOMORODI, Rituraj MOHANTY, Arun GOWDA a Martin KOMENDA. Real world evidence: a form of big data, transforming healthcare data into actionable real time. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2015, roč. 3, č. 1. ISSN 1805-9163.
 34. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. The role of information technologies in medical curriculum harmonisation. In 2nd International Conference on Medical Education Informatics. 2015.
 35. 2014

 36. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří HOLČÍK a Ladislav DUŠEK. A Framework for Curriculum Management - The Use of Outcome-based Approach in Practice. In ask others Susan Zvacek, Maria Teresa Restivo, James Onohuome Uhomoibhi, Markus Helfert:. Proceedings of the 6th International Conference on Computer Supported Education. Barcelona: SciTePress, 2014. s. 473-478, 6 s. ISBN 978-989-758-020-8. doi:10.5220/0004948104730478.
 37. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723.
 38. KOMENDA, Martin, Čestmír ŠTUKA, Martin VEJRAŽKA a Jan TRNKA. Moderní trendy v problematice testování. 2014.
 39. 2013

 40. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Daniel SCHWARZ, Ivo KŘIKAVA, Martin KOMENDA, Roman ŠTOUDEK, Olga SMÉKALOVÁ, Martina KOSINOVÁ, Richard HŮLEK, Jan MALÁSKA, Radim ŠUSTR, Ivo ŠNÁBL, Ladislav DUŠEK a Roman GÁL. AKUTNE.CZ algorithms and SEPSIS-Q scenarios as interactive tools for problem based learning sessions in medical education. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2013, roč. 1, č. 2, s. 61-73. ISSN 1805-9163.
 41. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Building platform for optimization of medical education. In EFMI STC: Sharing Knowledge and Tools for Decision Support in Biomedicine and Health Care. 2013.
 42. KOMENDA, Martin a Lucie PEKÁRKOVÁ. Curriculum planning and construction: How to combine outcome-based approach with process-oriented paradigm. In Jiří Hřebíček, Jan Ministr, Tomáš Pitner. 10th Summer School of Applied Informatics. Brno: Littera, 2013. s. 97-103, 140 s. ISBN 978-80-85763-72-0.
 43. SCHWARZ, Daniel, Hana HARAZIM, Petr ŠTOURAČ, Martin KOMENDA a Ladislav DUŠEK. Infrastructure of clinical cases for medical education. In Jana Kapounová, Kateřina Kostolányová. Information and Communication Technology in Education. Proceedings. first, 2013. Ostrava: University of Ostrava, 2013. s. 268-273, 320 s. ISBN 978-80-7464-324-8.
 44. SCHWARZ, Daniel, Petr ŠTOURAČ, Martin KOMENDA, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Jakub GREGOR, Richard HŮLEK, Olga SMÉKALOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK a Ladislav DUŠEK. Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of medical Internet research, Toronto: JMIR Publications Inc., 2013, roč. 15, č. 7, s. 298-311. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/jmir.2590.
 45. KOMENDA, Martin. Systém pro optimalizaci medicínského kurikula. In Jiří Hřebíček, Jan Minister, Tomáš Pitner. 9. letní škola aplikované informatiky. Brno: Muni Press, 2013. s. 41-44, 162 s. ISBN 978-80-210-6058-6.
 46. ŠTUKA, Čestmír, Patrícia MARTINKOVÁ, Martin VEJRAŽKA, Jan TRNKA a Martin KOMENDA. Testování při výuce medicíny. Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 156 s. ISBN 978-80-246-2369-6.
 47. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Towards a System of Enhanced Transparency of Medical Curriculum. European Journal for Biomedical Informatics, 2013. ISSN 1801-5603.
 48. KOMENDA, Martin a Daniel SCHWARZ. Visual Analytics in Environmental Research: A Survey on Challenges, Methods and Available Tools. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Miroslav Kubásek, Andrea E. Rizzoli. Environmental Software Systems : Fostering Information Sharing. IFIP AICT vol. 413. Heidelberg: Springer, 2013. s. 618-629, 12 s. ISBN 978-3-642-41150-2. doi:10.1007/978-3-642-41151-9_58.
 49. 2012

 50. MAJERNÍK, Jaroslav, Daniel SCHWARZ, Martin KOMENDA a Ladislav DUŠEK. A Unified Educational Platform of Multimedia Support in Education at Medical Faculties of MEFANET Project. Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier Ltd., 2012, roč. 55, č. 2012, s. 476-484. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.527.
 51. ŠNAJDROVÁ, Lenka, Jakub GREGOR, Martin KOMENDA, Daniel SCHWARZ a Ladislav DUŠEK. Five years of MEFANET: progress and developments. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav.. MEFANET Report 05. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. s. 7-13, 7 s. ISBN 978-80-904731-3-3.
 52. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Jitka FEBEROVÁ, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. Medical faculties educational network: Multidimensional quality assessment. Computer Methods and Programs in Biomedicine, ELSEVIER, 2012, roč. 108, č. 3, s. 900-909. ISSN 0169-2607. doi:10.1016/j.cmpb.2012.05.002.
 53. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. MEFANET report 05 - Technology enhanced learning in medical education. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. 98 s. ISBN 978-80-904731-3-3.
 54. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA a Ladislav DUŠEK. MEFANET 2012 – 6. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 2012.
 55. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Ladislav DUŠEK, Martin VEJRAŽKA a Jitka FEBEROVÁ. Strengthening the cooperation in education among medical faculties: the MEFANET project experience and its extensions. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav.. MEFANET Report 05. Brno: Facta medica, s.r.o., 2012. s. 23-30, 8 s. ISBN 978-80-904731-3-3.
 56. 2011

 57. POKORNÁ, Andrea a Martin KOMENDA. Computer-based knowledge evaluation in health workers education. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav.. MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-105, 5 s. ISBN 978-80-210-5539-1.
 58. KOMENDA, Martin. EMEE - efektivní sledování a hodnocení vzdělávání. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-7435-104-4.
 59. KOMENDA, Martin, Lucie PEKÁRKOVÁ a Daniel SCHWARZ. EMEE – Well-founded feedback in learning management systems. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, 2011, s. 142-145. ISSN 1804-7890.
 60. KOMENDA, Martin, Lucie PEKÁRKOVÁ a Daniel SCHWARZ. EMEE – Well-founded feedback in learning management systems. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2.
 61. KOMENDA, Martin. Implementace konceptu EMEE do prostředí LMS Moodle. In MoodleMoot.cz. 2011. ISBN 978-80-248-2496-3.
 62. KOMENDA, Martin a Lucie PEKÁRKOVÁ. Integrace EMEE do systémů pro řízení výuky. In 8.letní škola aplikované informatiky. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2011. s. 99-106, 7 s. ISBN 978-80-7392-186-6.
 63. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. Komplexní e-publikační systém MEFANET. In MoodleMoot.cz. 2011. ISBN 978-80-248-2496-3.
 64. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Jaroslav MAJERNÍK, Vladimír MIHÁL, Stanislav ŠTÍPEK a Ladislav DUŠEK. MEFANET after four years of progressing: standardization of educational web platform among medical faculties. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav.. MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 119-124, 6 s. ISBN 978-80-210-5539-1.
 65. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. MEFANET project: multidimensional quality assessment. In AMEE 2011. 2011.
 66. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 152 s. ISBN 978-80-210-5539-1.
 67. KOMENDA, Martin, Jakub GREGOR a Daniel SCHWARZ. MEFANET 2010: virtual or real medicine? E-learning in morphological fields of medicine. In Schwarz, Daniel - Komenda, Martin - Štípek, Stanislav - Mihál, Vladimír - Dušek, Ladislav.. MEFANET report 04 - Efficient multimedia teaching tools in medical education. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 7-10, 4 s. ISBN 978-80-210-5539-1.
 68. SCHWARZ, Daniel a Martin KOMENDA. Nástroje kazuistické výuky pro vzdělávání v klinické medicíně. 2011.
 69. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 70. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Ladislav DUŠEK. Standardization of Educational Web Platform among All Medical Schools in the Mefanet project. In Multimedia teaching atlas of speech disorderes and related cognitive functions. 2011.
 71. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. Vícerozměrné hodnocení kvality v prostředí vzdělávací sítě MEFANET. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 158-163, 218 s. ISBN 978-80-7435-153-2.
 72. 2010

 73. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin KOMENDA, Jiří KRATOCHVÍL a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Elektronická podpora vzdělávání: Best practice pedagogů LF MU. 2010.
 74. KOMENDA, Martin a Lucie PEKÁRKOVÁ. EMEE - Efektivní monitorování a hodnocení vzdělávání. In 7. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. Brno: nakladatelství Littera, 2010. s. 78-86. ISBN 978-80-85763-59-1.
 75. KOMENDA, Martin a Zdeněk ADAM. E-testing in hematooncology. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 144-146, 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1.
 76. SCHWARZ, Daniel, Ivo ŠNÁBL, Martin KOMENDA a Ladislav DUŠEK. Jednotná portálová platforma pro sdílení a nabídku elektronického vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET ver 1.7. 2010.
 77. SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA, Stanislav ŠTÍPEK, Vladimír MIHÁL a Ladislav DUŠEK. MEFANET report 03 - Medical teaching with the use of advanced technology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1.
 78. KOMENDA, Martin, Jakub GREGOR a Daniel SCHWARZ. MEFANET 2009 presented e-learning as an important part of education in oncology. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 7-12, 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1.
 79. KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Ivo ŠNÁBL, Ladislav DUŠEK, Stanislav ŠTÍPEK a Vladimír MIHÁL. The common portal platform in the MEFANET. In AMEE 2010. 2010.
 80. ADAM, Zdeněk, Martin KOMENDA, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Daniel SCHWARZ a Jiří VORLÍČEK. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství, Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 624-8. ISSN 0042-773X.
 81. 2009

 82. PEKÁRKOVÁ, Lucie, Martin KOMENDA a Jaroslav RÁČEK. Monitorování forem výuky informatických předmětů na Fakultě informatiky MU. In 6. letní škola aplikované informatiky. Brno: Littera, 2009. s. 86-92, 7 s. ISBN 978-80-85763-53-9.
 83. 2008

 84. REGNER, Břetislav a Martin KOMENDA. Využití informačních technologií pro testování a zkoušení. In MEFANET REPORT 01, Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 173-174, 218 s. ISBN 978-80-210-4539-2.
 85. 2007

 86. KOMENDA, Martin. Rozvoj elektronické podpory výuky na LF MU. In Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 88-90, 105 s. ISBN 80-210-4213-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 5. 2019 18:42