PdF BFY3Shp Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-FY3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6021Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
26 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0007Moderní témata T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 6-
PdF:FC1001Úvod do studia fyziky a přírodních věd T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.4 1-
PdF:FC1002Matematika pro fyziky 1 P. Sládekzk 2/2/0 12 hodin.5 1-
PdF:FC1003Mechanika a molekulová fyzika P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.5 2Z
PdF:FC1004Cvičení z mechaniky a molekulové fyziky J. Válekz 0/2/0 8 hodin.2 2-
PdF:FC1005Matematika pro fyziky 2 P. Sládekzk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC1006Elektřina a magnetismus P. Sládekzk 2/0/0 12 hodin.4 3Z
PdF:FC1007Cvičení z elektřiny a magnetismu L. Paweraz 0/2/0 8 hodin.2 3-
PdF:FC1008Teoretická fyzika 1 - Speciální teorie relativity J. Válekzk 1/1/0 8 hodin.3 3P
PdF:FC1009Fyzikální měření 1 L. Pawerak 0/0/2 8 hodin.3 3-
PdF:FC1010Kmity a vlny P. Sládekzk 2/1/0 12 hodin.4 4Z
PdF:FC1011Optika P. Sládekzk 1/1/0 12 hodin.3 4Z
PdF:FC1012Fyzikální měření 2 L. Pawerak 0/0/2 8 hodin.3 4-
PdF:FC1013Fyzika atomu a mikrosvěta J. Válekzk 2/1/0 12 hodin.4 5P
PdF:FC1014Fyzikální měření 3 L. Pawerak 0/0/2 8 hodin.3 5-
PdF:FC1015Astronomie a astrofyzika T. Miléřk 2/1/0 12 hodin.3 6P
PdF:FC1016Fyzikální repetitorium P. Sládekz 0/1/0 4 hodiny.2 6-
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC1801Práce ve fyzikální laboratoři L. Pawerak 0/0/1 4 hodiny.5 3-
PdF:FC1802Seminář k fyzikálnímu měření 1 L. Paweraz 0/0/1 4 hodiny.2 3-
PdF:FC1803Fyzikální exkurze 1 J. Válekk 0/0/1 1den.3 3-
PdF:FC1804Počítače ve fyzice J. Válekk 0/0/1 4 hodiny.3 3-
PdF:FC1805Terénní cvičení (podzim) L. Pawerak 0/0/1 1 den.3 3-
PdF:FC1806Seminář k fyzikálnímu měření 2 L. Paweraz 0/0/1 4 hodiny.3 4-
PdF:FC1807Fyzikální exkurze 2 J. Válekk 0/0/1 1 den.3 4-
PdF:FC1808Terénní cvičení (jaro) L. Pawerak 0/0/1 1 den.3 4-
PdF:FC1809Seminář k fyzikálnímu měření 3 L. Paweraz 0/0/1 4 hodiny.2 5-
PdF:FC1810Praktická fyzika P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 5-
PdF:FC1811Vybrané kapitoly z kosmologie T. Miléřk 0/1/0 4 hodiny.3 5-
PdF:FC1812Hygiena školního prostředí J. Šibork 0/0/2 4 hodiny.3 6-
PdF:FC1813Ekopraktikum T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 6-
PdF:FC1814Pokročilé fyzikální praktikum P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 6-
42 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0001Didaktika přírodních věd H. Cídlovázk 2/0/1 12 hodin.5 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_BPpBakalářská práce - Projekt J. Válekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:FC_BPBakalářská práce J. Válekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:FC_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Válekz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů