PdF BNJ3Sck Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6091Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/0/.3 4 hodiny.2 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
32 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Oborová část (119 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_B101, NJ_B102, NJ_B201, NJ_B202, NJ_B204. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_AA10Úvod do studia němčiny H. Pelouškováz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Úvod do akademického psaní H. Pelouškováz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_B101Jazyková cvičení B1+/1 H. Pelouškováz 0/4/0 12 hodin v kombinované formě.4 1-
PdF:NJ_B102Jazyková cvičení B1+/2 H. Pelouškovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Jazyková cvičení B2 H. Pelouškováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Jazyková cvičení B2+/1 H. Pelouškováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Jazyková cvičení B2+/2 H. Pelouškovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_D201Gramatická cvičení 1 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.1 1-
PdF:NJ_G100Fonetika a fonologie němčiny H. Pelouškovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
PdF:NJ_G200Morfologie němčiny H. Pelouškovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_G300Syntax němčiny H. Pelouškovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3P
PdF:NJ_G400Lexikologie a stylistika němčiny H. Pelouškovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_K100Kultura a společnost německy mluvících zemí H. Pelouškováz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L101Úvod do analýzy literárního textu H. Pelouškováz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102Německy psaná literatura před rokem 1900 H. Pelouškováz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103Německy psaná literatura po roce 1900 H. Pelouškováz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
44 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti volí předměty v hodnotě 58 kreditů. Předměty Studentská konference (NJ_S100) a Semestrální práce (NJ_S200) lze zapsat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D301Prezentační dovednosti v němčině H. Pelouškováz 0/1/0 3 x 2 hodiny v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Kreativní psaní V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G110Typické chyby v německé výslovnosti H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 1-
PdF:NJ_G120Fonetika a fonologie: Suprasegmentální rovina němčiny H. Pelouškovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_G130Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence H. Pelouškovák 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 1-
PdF:NJ_G210Vnitřní struktura slovních forem v němčině H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G220Třídy německé flexe H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_G310Kontrastivní syntax 1 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_G320Kontrastivní syntax 2 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G420Slovotvorba kontrastivně H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G600Textová lingvistika H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G980Bilingvismus H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G990Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Tématický literární seminář H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_L130Mezinárodní literární seminář I H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_M301Němčina jako vyučovací jazyk V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivace ve výuce cizího jazyka V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Práce se slovní zásobou H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_S100Studentská konference H. Pelouškovák 0/0/1 celodenní konference.4 2-
PdF:NJ_S200Semestrální práce H. Pelouškovák 0/0/1 konzultace min. 6 hod.6 2-
50 kreditů

Volitelné předměty (18 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_G111Cvičení z německé fonetiky 1 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G211Cvičení z německé morfologie H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G311Cvičení z německé syntaxe H. Pelouškováz 0/2/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_G411Cvičení z lexikologie a slovotvorby H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_K110Reálie projektovou formou V. Janíkováz 0/1/02 --
PdF:NJ_K130Spolková země Bavorsko H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M130Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_M303Videoweb V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P001Překladatelský seminář H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P002Překladatelský seminář - pasivní překlad H. Pelouškováz 0/1/02 --
PdF:NJ_P003Překladatelský seminář 3 (aktivní překlad) H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
PdF:NJ_P004Překladatelský seminář 4 (analýza překladů) H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 --
24 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M100Základy oborové didaktiky H. Pelouškovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Strategie učení se cizímu jazyku H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6036+SZ6088 nebo SZ6032+SZ6087, všichni pak povinně plní SZ6033, SZ6037 a SZ6089.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6036Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6088Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6032Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6087Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/2.5 30 hodin.2 4P
PdF:SZ6033Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/0/1 (3 x 180 minut).2 3P
PdF:SZ6037Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/0/1 3 x 180 minut.2 4P
PdF:SZ6089Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_BPpBakalářská práce - Projekt H. Pelouškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:NJ_BPBakalářská práce H. Pelouškováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:NJ_BPdBakalářská práce - Dokončení H. Pelouškováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů