PdF MZS15cp Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF M-ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Učitelská propedeutika (79 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IOV77Úvod do filozofie E. Vonkováz 1/0/02 1-
PdF:IPP01Základy odborné komunikace P. Najvark 1/0/0 4 konzultace za semestr v KS.2 1-
PdF:IPP04Základy dramatické výchovy V. Rodovák 0/2/0 8 konzultací za semestr v KS.3 2-
PdF:IPP06Školní pedagogika 1 P. Najvarz 1/2/0 12 konzultací za semestr v KS.6 3Z
PdF:IPP08Školní pedagogika 2 P. Najvarzk 1/1/0 8 konzultací za semestr v KS.6 4Z
PdF:IPP09Pedagogická komunikace L. Grůzováz 0/2/0 8 konzultací za semestr v KS.2 4P
PdF:IPP14Základy pedagogického výzkumu V. Najvarovázk 0/2/0 8 konzultací za semestr v KS.4 7-
PdF:IPP16Plánování a realizace výuky na 1. stupni ZŠ P. Vystrčilovák 0/2/0 8 konzultací za semestr v KS.3 8-
PdF:IPP18Strategie řízení třídy J. Havelk 1/2/0 12 konzultací za semestr v KS.4 9-
PdF:IPP23Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ J. Havelz 0/0/0- 10P
PdF:IPP44Pedagogicko-psychologická diagnostika 1 Z. Syslováz 1/2/0 12 konzultací za semestr v KS.4 5Z
PdF:IPP45Pedagogicko-psychologická diagnostika 2 Z. Syslovázk 0/2/0 8 konzultací za semestr v KS.4 6Z
PdF:IPS01Úvod do pedagogiky a psychologie J. Lukaszk 2/2/0 16 konzultací za semestr v KS.6 1P
PdF:IPS02Sociální psychologie J. Krásak 1/1/04 2-
PdF:IPS03Vývojová psychologie E. Řehulkak 1/1/05 3Z
PdF:IPS04Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/05 4P
PdF:ISP01Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 1/1/04 6P
PdF:ISP02Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/4/06 6Z
PdF:ISP03Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole V. Vojtovák 0/1/02 9Z
PdF:SO001Základy sociální pedagogiky M. Kurowskik 2/0/03 5P
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Každý student absolvuje povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 4 kreditů (jeden předmět v 7. semestru a jeden předmět v 8. semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IPS05Práce s žáky s ADHD a PAS J. Marešz 0/1/02 --
PdF:IPS06Psychohygiena J. Marešz 0/1/02 --
PdF:IPS07Psychodidaktika J. Marešz 0/1/02 --
PdF:IPS08Poradenská psychologie a patopsychologie J. Marešz 0/1/02 --
8 kreditů

Oborová a oborově didaktická složka (164 - 165 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IBI01Integrovaný přírodovědný základ 2 R. Smolinskýz 0/0/22 2-
PdF:IBI02Aplikace biologie 1 - příroda jako edukační prostředí I. Frýzováz 0/2/02 4-
PdF:IBI04Úvod do didaktiky předmětů Člověk a jeho svět A. Žákovskáz 0/2/02 6Z
PdF:IBI07Didaktika přírodovědných témat Člověk a jeho svět A. Žákovskák 0/2/03 7Z
PdF:IBI09Aplikace biologie 2 - didaktika výuky na školní zahradě I. Frýzováz 0/2/02 5-
PdF:ICJ01Úvod do studia jazyka a fonetika J. Tuškováz 0/1/0 4 hodiny (2 x 2) v kombinované formě.2 1-
PdF:ICJ02Úvod do studia literatury pro mládež M. Šubrtovázk 1/1/0 KOMBINOVANÉ STUDIUM 8 konzultací.4 1-
PdF:ICJ04Tvarosloví J. Tuškovázk 0/1/0 0.3 2-
PdF:ICJ06Skladba H. Křížovák 0/1/02 3-
PdF:ICJ07Literatura pro mládež 1 M. Šubrtováz 1/0/0 0.2 3-
PdF:ICJ08Slovní zásoba a tvoření slov J. Tuškováz 0/1/02 4-
PdF:ICJ09Literatura pro mládež 2 M. Šubrtovázk 1/0/05 4-
PdF:ICJ10Stylistika H. Křížovák 0/1/02 5-
PdF:ICJ13Didaktika českého jazyka 1 H. Křížováz 0/2/02 7Z
PdF:ICJ14Didaktika literární výchovy M. Šubrtovázk 0/2/04 6-
PdF:ICJ15Didaktika českého jazyka 2 J. Tuškovázk 0/2/04 8Z
PdF:IFC01Integrovaný přírodovědný základ 1 P. Sládekz 0/0/22 1-
PdF:IGE01Integrovaný společenskovědní základ 1 E. Hofmannz 0/2/02 3-
PdF:IGE02Integrované terénní vyučování K. Gorčíkováz 0/0/3 5D.2 6-
PdF:IGE03Didaktika společenskovědních témat Člověk a jeho svět K. Gorčíkovák 0/2/03 8Z
PdF:IHI01Integrovaný společenskovědní základ 2 M. Jirečekz 0/0/22 4-
PdF:IHV01Hudební teorie a přehled dějin hudby P. Halaz 2/0/0 8 konzultací za semestr (v kombinované formě).3 1-
PdF:IHV02Hra na nástroj 1 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).2 2-
PdF:IHV05Hra na nástroj 4 J. Kučerovázk 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).3 5-
PdF:IHV06Hlasová výchova 1 V. Richterz 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).2 4-
PdF:IHV08Didaktika hudební výchovy 1 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).2 6Z
PdF:IHV09Didaktika hudební výchovy 2 J. Kučerovázk 0/1/0 4 konzultace za semestr (v kombinované formě).3 7Z
PdF:IMA01Úvod do studia matematiky J. Beránekk 0/2/03 1-
PdF:IMA02Základy algebry a aritmetiky 1 J. Beránekz 0/2/02 2-
PdF:IMA03Základy algebry a aritmetiky 2 J. Beránekzk 1/2/04 3-
PdF:IMA04Základy kombinatoriky J. Beránekz 0/2/02 4-
PdF:IMA05Geometrie 1 L. Lvovskák 0/2/03 5-
PdF:IMA06Geometrie 2 L. Lvovskáz 0/2/02 6-
PdF:IMA07Didaktika matematiky 1 J. Beránekz 1/2/03 7Z
PdF:IMA09Didaktika matematiky 2 J. Beránekzk 1/2/05 8Z
PdF:IPP12Didaktika elementárního čtení a psaní J. Havelk 1/2/0 12 konzultací za semestr v KS.4 5-
PdF:ITI01Informační technologie 1 M. Dosedlaz 0/2/02 2-
PdF:ITI02Informační technologie 2 M. Dosedlaz 0/2/02 3-
PdF:ITI03Aplikace techniky 1 P. Vybíralz 0/2/02 6-
PdF:ITI04Aplikace techniky 2 P. Vybíralz 0/2/02 7-
PdF:ITV011Zdravotní problematika dětského věku P. Kachlíkzk 1/0/1 8 hodin.4 1-
PdF:ITV012Základy tělesné výchovy 1 H. Janoškováz 0/0/2 8 hodin.2 1-
PdF:ITV021Základy tělesné výchovy 2 a základy turistiky V. Mužíkz 0/0/1 4 hodiny, + 3 dny kurz.2 2-
PdF:ITV031Základy tělesné výchovy 3 V. Mužíkz 0/0/1 4 hodiny.2 3-
PdF:ITV032Základy zimní turistiky a pobytu v přírodě V. Mužíkz 0/0/0 kurz 5 dní.2 3-
PdF:ITV041Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky H. Šerákováz 0/0/1 4 hodiny.2 4-
PdF:ITV051Základy plavání a bruslení V. Mužíkz 0/0/22 5-
PdF:ITV061Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/1/1 8 hodin.2 6Z
PdF:ITV071Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkz 0/2/0 8 hodin.2 7Z
PdF:ITV081Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 3 L. Mužíkovák 0/2/0 8 hodin.3 8-
PdF:IVV01Umění a tvorba 1 H. Stadlerováz 0/2/02 3-
PdF:IVV02Umění a tvorba 2 H. Stadlerovák 0/2/03 4-
PdF:IVV06Didaktika výtvarné výchovy 1 H. Stadlerováz 0/2/02 6Z
PdF:IVV07Didaktika výtvarné výchovy 2 H. Stadlerovázk 0/2/03 7Z
PdF:IVV09Reflektované praxe výtvarné výchovy H. Stadlerováz 0/0/22 8-
140 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka. Celkový objem kreditů je 25 kreditů v případě AJ a FJ, 24 kreditů u NJ a RJ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 6-
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1-
PdF:FJ1014Jazyková cvičení - francouzština 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3-
PdF:FJ1016Jazyková cvičení - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 4-
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 5-
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 6-
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 M. Červenkovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 4-
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 M. Červenkováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3-
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2-
PdF:FJ3006Didaktika francouzštiny 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 7Z
PdF:FJ3007Didaktika francouzštiny 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 8Z
PdF:FJ3051Didaktika francouzštiny 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 9Z
PdF:IAJ01Fonetika a fonologie 1A - AJ J. Chocholatáz 0/2/02 1-
PdF:IAJ02Jazyková cvičení 1A - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 1-
PdF:IAJ03Gramatika 1B - AJ R. Jančaříkováz 0/2/02 2-
PdF:IAJ04Jazyková cvičení 1B - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 2-
PdF:IAJ05Gramatika 2A - AJ R. Jančaříkováz 0/2/02 3-
PdF:IAJ06Jazyková cvičení 2A - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 3-
PdF:IAJ07Fonetika a fonologie 2B - AJ J. Chocholatáz 0/2/02 4-
PdF:IAJ08Jazyková cvičení 2B - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 4-
PdF:IAJ09Jazyková cvičení 3A - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 5-
PdF:IAJ12Praktický jazyk 3B - AJ J. Chocholatáz 0/3/02 6-
PdF:IAJ13Literatura pro děti - AJ L. Podroužkováz 0/2/02 6-
PdF:IAJ15Praktický jazyk 4A - AJ J. Chocholatáz 0/2/02 7-
PdF:IAJ16Didaktika 4A - AJ S. Hanušováz 0/2/02 7Z
PdF:IAJ17Příprava na jazykovou zkoušku z AJ J. Chocholatáz 0/2/02 8-
PdF:IAJ18Jazyková zkouška z AJ J. Chocholatázk 0/3/03 8-
PdF:IAJ21Didaktika 4B - AJ S. Hanušováz 0/2/02 8Z
PdF:IAJ22Didaktika 5A - AJ S. Hanušováz 0/2/02 9Z
PdF:IRJ01Praktická fonetika 1 - RJ A. Sokolovaz 0/2/02 1-
PdF:IRJ02Jazyková cvičení 1 - RJ A. Sokolovaz 0/2/02 1-
PdF:IRJ04Gramatika 1 - RJ A. Sokolovaz 2/0/02 2-
PdF:IRJ05Jazyková cvičení 2 - RJ A. Sokolovaz 0/2/02 2-
PdF:IRJ07Gramatika 2 - RJ A. Sokolovaz 2/0/02 3-
PdF:IRJ08Jazyková cvičení 3 - RJ A. Sokolovazk 0/2/02 3-
PdF:IRJ10Gramatika 3 - RJ A. Sokolovazk 2/0/04 4-
PdF:IRJ12Dětská literatura 1 - RJ O. Poddenezhnak 0/2/02 5-
PdF:IRJ14Didaktika 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 6Z
PdF:IRJ16Didaktika 2 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 7Z
PdF:IRJ18Didaktika 3 - RJ S. Koryčánkovák 0/2/02 8Z
PdF:IVV03Individuální umělecký projekt H. Stadlerovák 0/2/03 5-
PdF:IVV04Intermediální projekty v praxi primárního vzdělávání H. Stadlerovák 0/2/03 5-
PdF:IVV05Speciální výtvarná výchova H. Stadlerovák 0/2/03 5-
PdF:IVV08Současné umění R. Horáčekk 2/0/03 5-
PdF:NJ010Fonetika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:NJ011Jazyková cvičení z němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1-
PdF:NJ020Fonetika němčiny 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2-
PdF:NJ021Jazyková cvičení z němčiny 2 H. Pelouškováz 0/2/02 2-
PdF:NJ030Gramatika němčiny - morfologie 1 H. Pelouškováz 0/2/02 3-
PdF:NJ040Gramatika němčiny - morfologie 2 H. Pelouškováz 0/2/02 4-
PdF:NJ050Gramatika němčiny - syntax 1 H. Pelouškováz 0/2/02 5-
PdF:NJ060Gramatika němčiny - syntax 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 6-
PdF:NJ070Didaktika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/0/.72 7Z
PdF:NJ080Didaktika němčiny 2 H. Pelouškováz 0/0/.72 8Z
PdF:NJ090Didaktika němčiny 3 H. Pelouškovázk 0/0/.74 9Z
129 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IPP02Vstupní pedagogická praxe J. Havelz 0/0/0 1 týden v PS / 2 dny v KS.2 1-
PdF:IPP05Pedagogicko-psychologická praxe V. Rodováz 0/1/2 4 konzultace a 8 hodin praxe v ZŠ za semestr v KS.4 2-
PdF:IPP07Asistentská pedagogická praxe 1 P. Najvarz 0/1/2 4 konzultace a 8 hodin praxe v ZŠ za semestr v KS.3 3Z
PdF:IPP10Asistentská pedagogická praxe 2 P. Najvarz 0/1/2 4 konzultace a 8 hodin praxe v ZŠ za semestr v KS.3 4Z
PdF:IPP15Souvislá pedagogická praxe 1 P. Vystrčilováz 0/0/0 3 týdny.3 7P
PdF:IPP17Souvislá pedagogická praxe 2 P. Vystrčilováz 0/0/0 3 týdny.3 8P
PdF:IPP19Souvislá pedagogická praxe 3 J. Havelz 0/0/0 4 týdny.4 9Z
PdF:IPP22Souvislá pedagogická praxe 4 J. Havelz 0/0/0 4 týdny.4 10Z
PdF:IPP34Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1 V. Najvarováz 0/0/2 12 hodin praxe za semestr v KS.2 5-
PdF:IPP35Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2 V. Najvarováz 0/0/0 1 týden.2 6P
30 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:PP_DPpDiplomová práce - Projekt J. Havelz 0/0/1 Individuální konzultace.4 8P
PdF:PP_DPDiplomová práce J. Havelz 0/0/1 Individuální konzultace.4 9P
PdF:PP_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Havelz 0/0/1 Odevzdání DP.8 10P
16 kreditů

Volitelné předměty (10 - 11 kr.)

Volitelné předměty si studující volí v celkové hodnotě 10-11 kreditů (dle profilace) z nabídky MU.