PdF MZS15cp Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský prezenční
Zahrnut v programu: PdF M-ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Učitelská propedeutika (79 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IOVp77Úvod do filozofie E. Vonkováz 1/0/02 1-
PdF:IPPp01Základy odborné komunikace P. Najvark 1/0/02 1-
PdF:IPSp01Úvod do pedagogiky a psychologie J. Lukaszk 2/2/06 1P
PdF:IPPp04Základy dramatické výchovy V. Rodovák 0/2/03 2-
PdF:IPSp02Sociální psychologie J. Krásak 1/1/04 2P
PdF:IPPp06Školní pedagogika 1 P. Najvarz 1/2/06 3Z
PdF:IPSp03Vývojová psychologie E. Řehulkak 1/1/05 3Z
PdF:IPSp04Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/05 4Z
PdF:IPPp09Pedagogická komunikace J. Havelz 0/2/02 4P
PdF:IPPp08Školní pedagogika 2 P. Najvarzk 1/1/26 4Z
PdF:IPPp44Pedagogicko-psychologická diagnostika 1 Z. Syslováz 1/2/04 5Z
PdF:SOp001Základy sociální pedagogiky M. Kurowskik 2/0/03 5-
PdF:IPPp45Pedagogicko-psychologická diagnostika 2 Z. Syslovázk 0/2/04 6Z
PdF:ISPp02Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/4/06 6P
PdF:ISPp01Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 1/1/04 6P
PdF:IPPp14Základy pedagogického výzkumu V. Najvarovázk 0/2/04 7P
PdF:IPPp16Teorie a praxe projektové výuky P. Vystrčilovák 0/2/03 8P
PdF:ISPp03Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole D. Opatřilovák 0/1/02 9P
PdF:IPPp18Strategie řízení třídy J. Havelk 1/2/04 9P
PdF:IPPp23Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ J. Havelz 0/0/0- 10P
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Každý student absolvuje povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 4 kreditů (jeden předmět v 7. semestru a jeden předmět v 8. semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IPSp05Práce s žáky s ADHD a PAS J. Marešz 0/1/02 7-
PdF:IPSp06Psychohygiena J. Marešz 0/1/02 7-
PdF:IPSp07Psychodidaktika J. Marešz 0/1/02 8-
PdF:IPSp08Poradenská psychologie a patopsychologie J. Marešz 0/1/02 8-
8 kreditů

Oborová a oborově didaktická složka (163 - 165 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ICJp01Úvod do studia jazyka a fonetika J. Tuškováz 0/1/0 0.2 1-
PdF:ICJp02Úvod do studia literatury pro mládež M. Šubrtovázk 1/1/04 1-
PdF:IHVp01Hudební teorie a přehled dějin hudby P. Halaz 2/0/02 1-
PdF:IMAp01Základy matematických disciplín J. Beránekk 0/2/03 1-
PdF:IFCp01Integrovaný přírodovědný základ 1 P. Sládekz 0/0/22 1P
PdF:ITVp12Základy atletiky a gymnastiky 1 J. Vrbasz 0/0/22 1P
PdF:ITVp11Zdravotní problematika dětského věku P. Kachlíkzk 1/0/14 1-
PdF:ICJp04Tvarosloví J. Tuškovázk 0/1/0 0.3 2P
PdF:IHVp02Harmonie P. Halaz 0/1/01 2-
PdF:IHVp03Hra na nástroj 1 J. Kučerováz 0/1/01 2P
PdF:IMAp02Základy algebry a aritmetiky J. Beránekz 0/2/02 2P
PdF:IBIp01Integrovaný přírodovědný základ 2 R. Smolinskýz 0/0/22 2P
PdF:ITIp01Informační technologie 1 M. Dosedlaz 0/2/02 2P
PdF:ITVp13Základy tělesné výchovy 2 J. Vrbasz 0/0/22 2P
PdF:ITVp14Základy letní turistiky a pobytu v přírodě J. Vrbasz 0/0/0 kurz 4 dny.1 2-
PdF:IVVp01Úvod do studia VV H. Stadlerováz 1/0/02 2P
PdF:ICJp06Skladba H. Křížovák 0/1/02 3P
PdF:ICJp07Literatura pro mládež 1 M. Šubrtováz 1/0/0 0.2 3P
PdF:IHVp04Hra na nástroj 2 J. Kučerováz 0/1/01 3P
PdF:IMAp03Aritmetika 1 J. Beránekzk 1/2/04 3P
PdF:IGEp01Integrovaný společenskovědní základ 1 E. Hofmannz 0/2/02 3P
PdF:ITIp02Informační technologie 2 M. Dosedlaz 0/2/02 3P
PdF:ITVp21Základy sportovních her J. Vrbasz 0/1/01 3P
PdF:ITVp23Základy zimní turistiky a lyžování J. Vrbasz 0/0/0 kurz 7 dní.4 3-
PdF:IVVp02Umění a tvorba 1 H. Stadlerováz 0/2/02 3P
PdF:ICJp08Slovní zásoba a tvoření slov J. Tuškováz 0/1/02 4P
PdF:ICJp09Literatura pro mládež 2 M. Šubrtovázk 1/0/05 4P
PdF:IHVp05Hra na nástroj 3 J. Kučerováz 0/1/01 4P
PdF:IHVp07Hlasová výchova 1 V. Richterz 0/1/01 4P
PdF:IMAp04Aritmetika 2 J. Beránekz 0/2/02 4P
PdF:IHIp01Integrovaný společenskovědní základ 2 M. Jirečekz 0/0/22 4P
PdF:IVVp03Umění a tvorba 2 M. Kovářováz 0/2/02 4P
PdF:ITVp24Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky H. Šerákováz 0/0/11 4P
PdF:IBIp02Aplikace biologie 1 - příroda jako edukační prostředí I. Frýzováz 0/2/02 4-
PdF:IPPp12Didaktika elementárního čtení a psaní J. Havelk 1/2/04 5Z
PdF:ICJp10Stylistika H. Křížovák 0/1/02 5P
PdF:IHVp06Hra na nástroj 4 J. Kučerovázk 0/1/02 5P
PdF:IHVp08Hlasová výchova 2 V. Richterz 0/1/01 5P
PdF:IMAp05Geometrie 1 L. Lvovskák 0/2/03 5P
PdF:ITVp32Základy plavání a bruslení J. Vrbasz 0/0/11 5-
PdF:IVVp04Umění a tvorba 3 H. Stadlerováz 0/2/02 5P
PdF:ICJp11Didaktika literární výchovy 1 M. Šubrtováz 1/0/01 6Z
PdF:IHVp09Praktikum z hudební výchovy J. Kučerováz 0/1/01 6-
PdF:IMAp06Geometrie 2 L. Lvovskáz 0/2/02 6P
PdF:IBIp04Úvod do didaktiky předmětů Člověk a jeho svět A. Žákovskáz 0/2/02 6-
PdF:IGEp02Integrované terénní vyučování E. Hofmannz 0/0/3 5D.2 6-
PdF:ITIp03Aplikace techniky 1 P. Vybíralz 0/2/02 6P
PdF:ITVp33Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou V. Mužíkz 0/2/12 6-
PdF:IVVp05Umění a tvorba 4 M. Kovářovázk 0/1/02 6P
PdF:ICJp13Didaktika českého jazyka 1 H. Křížováz 0/2/02 7Z
PdF:ICJp14Didaktika literární výchovy 2 M. Šubrtovázk 0/1/03 7Z
PdF:IHVp10Didaktika Hv 1 J. Kučerováz 0/1/01 7Z
PdF:IMAp07Didaktika matematiky 1 J. Beránekz 1/2/03 7Z
PdF:IBIp07Didaktika přírodovědných témat Člověk a jeho svět A. Žákovskák 0/2/03 7Z
PdF:ITIp04Aplikace techniky 2 P. Vybíralz 0/2/02 7P
PdF:ITVp42Didaktika tělesné výchovy V. Mužíkk 0/2/02 7Z
PdF:IVVp06Didaktika výtvarné výchovy 1 H. Stadlerováz 0/2/02 7Z
PdF:ICJp15Didaktika českého jazyka 2 J. Tuškovázk 0/2/04 8Z
PdF:IHVp11Didaktika Hv 2 J. Kučerováz 0/1/01 8Z
PdF:IMAp09Didaktika matematiky 2 J. Beránekzk 1/2/05 8Z
PdF:IGEp03Didaktika společenskovědních témat Člověk a jeho svět E. Hofmannk 0/2/03 8Z
PdF:ITVp41Didaktika předmětů o zdraví člověka L. Mužíkovák 0/2/02 8Z
PdF:IVVp07Didaktika výtvarné výchovy 2 H. Stadlerovázk 0/2/03 8Z
PdF:IHVp12Didaktika Hv 3 J. Kučerovázk 0/1/02 9Z
140 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka. Celkový objem kreditů je 26 kreditů v případě AJ, 24 kreditů u NJ a RJ a 25 kreditů u FJ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IAJp01Fonetika a fonologie 1A - AJ J. Chocholatáz 0/2/02 1P
PdF:IAJp02Jazyková cvičení 1A - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 1-
PdF:IAJp03Gramatika 1B - AJ R. Jančaříkováz 0/2/02 2P
PdF:IAJp04Jazyková cvičení 1B - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 2-
PdF:IAJp05Gramatika 2A - AJ R. Jančaříkováz 0/2/02 3P
PdF:IAJp06Jazyková cvičení 2A - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 --
PdF:IAJp07Fonetika a fonologie 2B - AJ J. Chocholatáz 0/2/02 4P
PdF:IAJp08Jazyková cvičení 2B - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 --
PdF:IAJp09Jazyková cvičení 3A - AJ I. Hůlkováz 0/2/02 5P
PdF:IAJp13Literatura pro děti - AJ L. Podroužkováz 0/2/02 6P
PdF:IAJp16Didaktika 4A - AJ S. Hanušováz 0/2/02 7Z
PdF:IAJp21Didaktika 4B - AJ S. Hanušováz 0/2/02 8Z
PdF:IAJp22Didaktika 5A - AJ S. Hanušováz 0/2/02 9Z
PdF:NJ010Fonetika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1P
PdF:NJ020Fonetika němčiny 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2P
PdF:NJ030Gramatika němčiny - morfologie 1 H. Pelouškováz 0/2/02 3P
PdF:NJ040Gramatika němčiny - morfologie 2 H. Pelouškováz 0/2/02 4P
PdF:NJ050Gramatika němčiny - syntax 1 H. Pelouškováz 0/2/02 5P
PdF:NJ060Gramatika němčiny - syntax 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 6P
PdF:NJ070Didaktika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/0/.72 7Z
PdF:NJ080Didaktika němčiny 2 H. Pelouškováz 0/0/.72 8Z
PdF:NJ090Didaktika němčiny 3 V. Janíkovázk 0/0/.74 9Z
PdF:IRJp01Praktická fonetika 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 1P
PdF:IRJp02Jazyková cvičení 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 1-
PdF:IRJp04Gramatika 1 - RJ S. Koryčánkováz 2/0/02 2P
PdF:IRJp05Jazyková cvičení 2 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 2-
PdF:IRJp07Gramatika 2 - RJ S. Koryčánkováz 2/0/02 3P
PdF:IRJp08Jazyková cvičení 3 - RJ S. Koryčánkovázk 0/2/02 3-
PdF:IRJp10Gramatika 3 - RJ S. Koryčánkovázk 2/0/04 4P
PdF:IRJp12Dětská literatura 1 - RJ S. Koryčánkovák 0/2/02 5P
PdF:IRJp14Didaktika 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 6Z
PdF:IRJp16Didaktika 2 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 7Z
PdF:IRJp18Didaktika 3 - RJ S. Koryčánkovák 0/2/02 8Z
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací.4 4P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 5-
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 6-
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 6P
PdF:FJ3006Didaktika francouzštiny 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 7Z
PdF:FJ3007Didaktika francouzštiny 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 8Z
PdF:FJ3051Didaktika francouzštiny 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 9Z
100 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IPPp02Vstupní pedagogická praxe J. Havelz 0/0/0 1 týden.2 1-
PdF:IPPp05Pedagogicko-psychologická praxe V. Rodováz 0/1/24 2P
PdF:IPPp07Asistentská pedagogická praxe 1 P. Najvarz 0/1/23 3P
PdF:IPPp10Asistentská pedagogická praxe 2 P. Najvarz 0/1/23 4P
PdF:IPPp34Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1 V. Najvarováz 0/0/22 5P
PdF:IPPp35Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2 V. Najvarováz 0/0/0 1 týden.2 6P
PdF:IPPp15Souvislá pedagogická praxe 1 P. Vystrčilováz 0/0/0 3 týdny.3 7P
PdF:IPPp17Souvislá pedagogická praxe 2 P. Vystrčilováz 0/0/0 3 týdny.3 8P
PdF:IPPp19Souvislá pedagogická praxe 3 J. Havelz 0/0/0 4 týdny.4 9P
PdF:IPPp22Souvislá pedagogická praxe 4 J. Havelz 0/0/0 4 týdny.4 10P
30 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:PP_DPpDiplomová práce - Projekt J. Havelz 0/0/1 Individuální konzultace.4 8P
PdF:PP_DPDiplomová práce J. Havelz 0/0/1 Individuální konzultace.4 9P
PdF:PP_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Havelz 0/0/1 Odevzdání DP.8 10P
16 kreditů

Volitelné předměty (10 - 12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ICJp03Praktická cvičení z českého jazyka H. Křížováz 0/1/0 0.3 1-
PdF:IMAp11Matematika 1 J. Panáčováz 0/1/02 1-
PdF:ICJp05Česká literatura v čítankách M. Šubrtováz 1/0/0 0.2 2-
PdF:IMAp12Matematika 2 J. Panáčováz 0/1/02 2-
PdF:NJ031Jazyková cvičení z němčiny 3 H. Pelouškováz 0/2/02 3-
PdF:NJ041Jazyková cvičení z němčiny 4 H. Pelouškováz 0/2/02 4-
PdF:IRJp13Jazyková cvičení a reálie 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/2/02 5-
PdF:ISPp04Strategie intervence problémů v chování žáků ve výuce V. Vojtováz 0/2/02 6-
PdF:IAJp12Praktický jazyk 3B - AJ J. Chocholatáz 0/3/02 6-
PdF:IMAp08Metody řešení matematických úloh L. Pavlíčkováz 0/2/02 7-
PdF:IAJp15Praktický jazyk 4A - AJ J. Chocholatáz 0/2/02 7-
PdF:IMAp10Specifické vzdělávací potřeby v matematice L. Pavlíčkováz 0/2/02 8-
PdF:IPPp20Inkluzivní vzdělávání v primární škole J. Havelk 0/2/03 9-
PdF:IPPp21Úvod do metody instrumentálního obohacování J. Kratochvílováz 0/1/02 9-
30 kreditů