PdF MZS15ck Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF M-ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Učitelská propedeutika (79 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IOVk77Úvod do filosofie E. Vonkováz 0/0/.3 4 konzultace.2 1-
PdF:IPPk01Základy odborné komunikace P. Najvark 0/0/.3 4 konzultace.2 1-
PdF:IPSk01Úvod do pedagogiky a psychologie J. Lukaszk 0/0/1.3 16 konzultací.6 1P
PdF:IPPk04Základy dramatické výchovy V. Rodovák 0/0/.7 8 konzultací.3 2-
PdF:IPSk02Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.7 8 konzultací.4 2P
PdF:IPPk06Školní pedagogika 1 P. Najvarz 0/0/1 12 konzultací.6 3Z
PdF:IPSk03Vývojová psychologie E. Řehulkak 0/0/.7 8 konzultací.5 3P
PdF:IPPk08Školní pedagogika 2 P. Najvarzk 0/0/1.3 16 konzultací.6 4Z
PdF:IPPk09Pedagogická komunikace L. Grůzováz 0/0/.7 8 konzultací.2 4P
PdF:IPSk04Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.7 8 konzultací.5 4Z
PdF:IPPk44Pedagogicko-psychologická diagnostika 1 Z. Syslováz 0/0/1 12 konzultací.4 5Z
PdF:SOk001Základy sociální pedagogiky M. Kurowskik 0/0/.7 8 konzultací.3 5-
PdF:ISPk01Inkluzivní speciální pedagogika L. Gajzlerovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 6P
PdF:IPPk45Pedagogicko-psychologická diagnostika 2 Z. Syslovázk 0/0/1.3 8 konzultací.4 6Z
PdF:ISPk02Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/0/1.3 16 konzultací.6 6P
PdF:IPPk14Základy pedagogického výzkumu V. Najvarovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 7P
PdF:IPPk16Plánování a realizace výuky na 1. stupni ZŠ P. Vystrčilovák 0/0/.7 8 konzultací.3 8P
PdF:IPPk18Strategie řízení třídy J. Havelk 0/0/1 12 konzultací.4 9P
PdF:ISPk03Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole V. Vojtovák 0/0/.3 4 konzultace.2 9P
PdF:IPPk23Internacionalizace v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ J. Havelz 0/0/0 dle domluvy.- 10P
75 kreditů

Povinně volitelné předměty

Každý student absolvuje povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 4 kreditů (jeden předmět v 7. semestru a jeden předmět v 8. semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IPSk05Práce s žáky s ADHD a PAS J. Marešz 0/0/.3 4 konzultace.2 7-
PdF:IPSk06Psychohygiena J. Marešz 0/0/.3 4 konzultace.2 7-
PdF:IPSk07Psychodidaktika J. Marešz 0/0/.3 4 konzultace.2 8-
PdF:IPSk08Poradenská psychologie a patopsychologie J. Marešz 0/0/.3 4 konzultace.2 8-
8 kreditů

Oborová a oborově didaktická složka (163 - 165 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ICJk01Úvod do studia jazyka a fonetika J. Tuškováz 0/0/.3 4 konzultace.2 1-
PdF:ICJk02Úvod do studia literatury pro mládež M. Šubrtovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 1-
PdF:IHVk01Hudební teorie a přehled dějin hudby P. Halaz 0/0/0 8 konzultací.2 1-
PdF:IMAk01Základy matematických disciplín J. Panáčovák 0/0/.7 8 konzultací.3 1-
PdF:IFCk01Integrovaný přírodovědný základ 1 P. Sládekz 0/0/1 12 konzultací.2 1P
PdF:ITVk12Základy atletiky a gymnastiky 1 -z 0/0/.7 8 konzultací.2 1P
PdF:ITVk11Zdravotní problematika dětského věku P. Kachlíkzk 0/0/.7 8 konzultací.4 1-
PdF:ICJk04Tvarosloví J. Tuškovázk 0/0/.3 4 hodiny konzultace za semestr.3 2P
PdF:IHVk02Harmonie P. Halaz 0/1/0 4 konzultace.1 2-
PdF:IHVk03Hra na nástroj 1 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace.1 2P
PdF:IMAk02Základy algebry a aritmetiky J. Panáčováz 0/0/.7 8 konzultací.2 2P
PdF:IBIk01Integrovaný přírodovědný základ 2 R. Smolinskýz 0/0/1 12 konzultací.2 2P
PdF:ITIk01Informační technologie 1 M. Dosedlaz 0/0/.7 8 konzultací.2 2P
PdF:ITVk13Základy tělesné výchovy 2 J. Vrbasz 0/0/.7 8 konzultací.2 2P
PdF:ITVk14Základy turistiky a pobytu v přírodě V. Mužíkz 0/0/0 kurz 4 dny.1 2-
PdF:IVVk01Úvod do studia VV H. Stadlerováz 0/0/.3 4 konzultace.2 2P
PdF:ICJk06Skladba H. Křížovák 0/0/.3 4 konzultace.2 3P
PdF:ICJk07Literatura pro mládež 1 M. Šubrtováz 0/0/.3 4 konzultace.2 3P
PdF:IHVk04Hra na nástroj 2 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace.1 3P
PdF:IMAk03Aritmetika 1 J. Beránekzk 0/0/1 12 konzultací.4 3P
PdF:IGEk01Integrovaný společenskovědní základ 1 K. Gorčíkováz 0/0/1 12 konzultací.2 3P
PdF:ITIk02Informační technologie 2 M. Dosedlaz 0/0/.7 8 konzultací.2 3P
PdF:ITVk21Základy sportovních her -z 0/0/.3 4 konzultace.1 3P
PdF:ITVk23Základy zimní turistiky a lyžování -z 0/0/0 kurz 7 dní.4 3-
PdF:IVVk02Umění a tvorba 1 H. Stadlerováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3P
PdF:ICJk08Slovní zásoba a tvoření slov J. Tuškováz 0/0/.3 4 hodiny konzultací.2 4P
PdF:ICJk09Literatura pro mládež 2 M. Šubrtovázk 0/0/.3 4 konzultace.5 4P
PdF:IHVk05Hra na nástroj 3 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace.1 4P
PdF:IHVk07Hlasová výchova 1 M. Olbrzymekz 0/1/0 4 konzultace.1 4P
PdF:IMAk04Aritmetika 2 J. Beránekz 0/0/.7 8 konzultací.2 4P
PdF:IHIk01Integrovaný společenskovědní základ 2 M. Jirečekz 0/0/0 12 konzultací.2 4P
PdF:IVVk03Umění a tvorba 2 M. Kovářováz 0/0/.7 8 konzultací.2 4P
PdF:ITVk24Základy zdravotní tělesné výchovy a psychomotoriky H. Šerákováz 0/0/.3 4 konzultace.1 4P
PdF:IBIk02Aplikace biologie 1 - příroda jako edukační prostředí I. Frýzováz 0/2/02 4-
PdF:IPPk12Didaktika elementárního čtení a psaní J. Havelk 0/0/1 12 konzultací.4 5Z
PdF:ICJk10Stylistika H. Křížovák 0/0/.3 4 konzultace.2 5P
PdF:IHVk06Hra na nástroj 4 J. Kučerovázk 0/1/0 4 konzultace.2 5P
PdF:IHVk08Hlasová výchova 2 V. Richterz 0/1/0 4 konzultace.1 5P
PdF:IMAk05Geometrie 1 L. Lvovskák 0/0/.7 8 konzultací.3 5P
PdF:ITVk32Základy plavání a bruslení -z 0/0/.3 4 konzultace.1 5-
PdF:IVVk04Umění a tvorba 3 H. Stadlerováz 0/0/.7 8 konzultací.2 5P
PdF:ICJk11Didaktika literární výchovy 1 M. Šubrtováz 0/0/.3 4 konzultace.1 6Z
PdF:IHVk09Praktikum z hudební výchovy J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace.1 6-
PdF:IMAk06Geometrie 2 L. Lvovskáz 0/0/.7 8 konzultací.2 6P
PdF:IBIk04Úvod do didaktiky předmětů Člověk a jeho svět A. Žákovskáz 0/0/.7 8 konzultací.2 6-
PdF:IGEk02Integrované terénní vyučování K. Gorčíkováz 0/0/3 4,5 dne.2 6-
PdF:ITIk03Aplikace techniky 1 P. Vybíralz 0/0/.7 8 konzultací.2 6P
PdF:ITVk33Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou V. Mužíkz 0/0/.7 12 konzultací.2 6-
PdF:IVVk05Umění a tvorba 4 P. Novotnázk 0/0/.3 4 konzultace.2 6P
PdF:ICJk13Didaktika českého jazyka 1 J. Tuškováz 0/0/.7 8 konzultací.2 7Z
PdF:ICJk14Didaktika literární výchovy 2 M. Šubrtovázk 0/0/.3 4 konzultace.3 7Z
PdF:IHVk10Didaktika hudební výchovy 1 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace.1 7Z
PdF:IMAk07Didaktika matematiky 1 J. Beránekz 0/0/1 12 konzultací.3 7Z
PdF:IBIk07Didaktika přírodovědných témat Člověk a jeho svět A. Žákovskák 0/0/.7 8 konzultací.3 7Z
PdF:ITIk04Aplikace techniky 2 P. Vybíralz 0/0/.7 8 konzultací.2 7P
PdF:ITVk42Didaktika tělesné výchovy V. Mužíkk 0/0/.7 8 konzultací.2 7Z
PdF:IVVk06Didaktika výtvarné výchovy 1 H. Stadlerováz 0/0/.7 8 konzultací.2 7Z
PdF:ICJk15Didaktika českého jazyka 2 J. Tuškovázk 0/0/.7 8 konzultací.4 8Z
PdF:IHVk11Didaktika hudební výchovy 2 J. Kučerováz 0/1/0 4 konzultace.1 8Z
PdF:IMAk09Didaktika matematiky 2 J. Beránekzk 0/0/1 12 konzultací.5 8Z
PdF:IGEk03Didaktika společenskovědních témat Člověk a jeho svět K. Gorčíkovák 0/0/.7 8 konzultací.3 8Z
PdF:ITVk41Didaktika předmětů o zdraví člověka V. Mužíkk 0/0/.7 8 konzultací.2 8Z
PdF:IVVk07Didaktika výtvarné výchovy 2 H. Stadlerovázk 0/0/.7 8 konzultací.3 8Z
PdF:IHVk12Didaktika hudební výchovy 3 J. Kučerovázk 0/1/0 4 konzultace.2 9Z
140 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky povinně volitelných předmětů v této složce vždy vybírá celý modul zvoleného cizího jazyka. Celkový objem kreditů je 26 kreditů v případě AJ, 24 kreditů u NJ a RJ a 25 kreditů u FJ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IAJk01Fonetika a fonologie 1A - AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 1P
PdF:IAJk02Jazyková cvičení 1A - AJ I. Hůlkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:IAJk03Gramatika 1B - AJ R. Jančaříkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 2P
PdF:IAJk04Jazyková cvičení 1B - AJ I. Hůlkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:IAJk05Gramatika 2A - AJ R. Jančaříkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3P
PdF:IAJk06Jazyková cvičení 2A - AJ I. Hůlkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 --
PdF:IAJk07Fonetika a fonologie 2B - AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 4P
PdF:IAJk08Jazyková cvičení 2B - AJ I. Hůlkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 --
PdF:IAJk09Jazyková cvičení 3A - AJ I. Hůlkováz 0/0/.7 8 hodin.2 5P
PdF:IAJk13Literatura pro děti - AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 6P
PdF:IAJk16Didaktika 4A - AJ S. Hanušováz 0/0/.7 8 konzultací.2 7Z
PdF:IAJk21Didaktika 4B - AJ S. Hanušováz 0/0/1 8 konzultací.2 8Z
PdF:IAJk22Didaktika 5A - AJ S. Hanušováz 0/0/.7 8 konzultací.2 9Z
PdF:NJ010Fonetika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/2/02 1P
PdF:NJ020Fonetika němčiny 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 2P
PdF:NJ030Gramatika němčiny - morfologie 1 H. Pelouškováz 0/2/02 3P
PdF:NJ040Gramatika němčiny - morfologie 2 H. Pelouškováz 0/2/02 4P
PdF:NJ050Gramatika němčiny - syntax 1 H. Pelouškováz 0/2/02 5P
PdF:NJ060Gramatika němčiny - syntax 2 H. Pelouškovázk 0/2/04 6P
PdF:NJ070Didaktika němčiny 1 H. Pelouškováz 0/0/.72 7Z
PdF:NJ080Didaktika němčiny 2 H. Pelouškováz 0/0/.72 8Z
PdF:NJ090Didaktika němčiny 3 H. Pelouškovázk 0/0/.74 9Z
PdF:IRJk01Praktická fonetika 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1P
PdF:IRJk02Jazyková cvičení 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:IRJk04Gramatika 1 - RJ A. Sokolovaz 0/0/.7 8 konzultací.2 2P
PdF:IRJk05Jazyková cvičení 2 - RJ A. Sokolovaz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:IRJk07Gramatika 2 - RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 3P
PdF:IRJk08Jazyková cvičení 3 - RJ S. Koryčánkovázk 0/0/.7 8 konzultací.2 3-
PdF:IRJk10Gramatika 3 - RJ A. Sokolovazk 0/0/.7 8 konzultací.4 4P
PdF:IRJk12Dětská literatura 1 - RJ S. Koryčánkovák 0/0/.7 8 konzultací.2 5P
PdF:IRJk14Didaktika 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 6Z
PdF:IRJk16Didaktika 2 - RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 7Z
PdF:IRJk18Didaktika 3 - RJ S. Koryčánkovák 0/0/.7 8 konzultací.2 8Z
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 M. Červenkováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 M. Červenkovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 4P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 5-
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 6-
PdF:FJ1004Cvičení ze syntaxe francouzštiny V. Bakešováz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 6P
PdF:FJ3006Didaktika francouzštiny 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 7Z
PdF:FJ3007Didaktika francouzštiny 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 8Z
PdF:FJ3051Didaktika francouzštiny 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 9Z
100 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IPPk02Vstupní pedagogická praxe J. Havelz 0/0/0 1 týden.2 1-
PdF:IPPk05Pedagogicko-psychologická praxe V. Rodováz 0/0/1 4 konzultace + 8 hodin praxí.4 2P
PdF:IPPk07Asistentská pedagogická praxe 1 P. Najvarz 0/0/1 4 konzultace + 8 hodin praxí.3 3P
PdF:IPPk10Asistentská pedagogická praxe 2 P. Najvarz 0/0/1 4 konzultace + 8 hodin praxí.3 4P
PdF:IPPk34Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 1 V. Najvarováz 0/0/1 12 hodin praxí.2 5P
PdF:IPPk35Praxe k pedagogicko-psychologické diagnostice 2 V. Najvarováz 0/0/1.3 12 hodin praxí.2 6P
PdF:IPPk15Souvislá pedagogická praxe 1 P. Vystrčilováz 0/0/0 3 týdny.3 7P
PdF:IPPk17Souvislá pedagogická praxe 2 P. Vystrčilováz 0/0/0 3 týdny.3 8P
PdF:IPPk19Souvislá pedagogická praxe 3 J. Havelz 0/0/0 4 týdny.4 9P
PdF:IPPk22Souvislá pedagogická praxe 4 J. Havelz 0/0/0 4 týdny.4 10P
30 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:PP_DPpDiplomová práce - Projekt J. Havelz 0/0/1 Individuální konzultace.4 8P
PdF:PP_DPDiplomová práce J. Havelz 0/0/1 Individuální konzultace.4 9P
PdF:PP_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Havelz 0/0/1 Odevzdání DP.8 10P
16 kreditů

Volitelné předměty (10 - 12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:ICJk03Praktická cvičení z českého jazyka D. Kročaz 0/0/.3 4 konzultace.3 1-
PdF:IMAk11Matematika 1 J. Panáčováz 0/0/.7 8 konzultací.2 1-
PdF:ICJk05Česká literatura v čítankách M. Šubrtováz 0/0/.3 4 konzultace.2 2-
PdF:IMAk12Matematika 2 J. Panáčováz 0/0/.7 8 konzultací.2 2-
PdF:NJ031Jazyková cvičení z němčiny 3 H. Pelouškováz 0/2/02 3-
PdF:IPPk03Jazyky ve škole – propedeutika nejen pro jazykové vzdělávání P. Najvarz 0/0/.7 8 konzultací.2 4-
PdF:NJ041Jazyková cvičení z němčiny 4 H. Pelouškováz 0/2/02 4-
PdF:IRJk13Jazyková cvičení a reálie 1 - RJ S. Koryčánkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 5-
PdF:IAJk12Praktický jazyk 3B - AJ J. Chocholatáz 0/0/1 12 konzultací.2 6-
PdF:IAJk15Praktický jazyk 4A - AJ J. Chocholatáz 0/0/.7 8 konzultací.2 7-
PdF:IMAk10Specifické vzdělávací potřeby v matematice L. Pavlíčkováz 0/0/.7 8 konzultací.2 8-
PdF:ICJk16Jazykový rozbor D. Kročaz 0/0/.5 6 konzultací.2 9-
25 kreditů