Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Jiří ČENĚK, David LACKO, Lenka HAVELKOVÁ, Martin HANUS, Wei-lun LU, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Jie SHEN a Čeněk ŠAŠINKA. A comparison of performance using extrinsic and intrinsic bivariate cartographic visualizations with respect to cognitive style in experienced map users. CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE. 2023, roč. 2023, č. 2023, s. 1-14. ISSN 1545-0465. doi:10.1080/15230406.2023.2264752.
  2. STACHOŇ, Zdeněk a Ítalo SOUSA DE SENA. Designing Learning Activities in Minecraft for Formal Education in Geography. INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING. GERMANY: KASSEL UNIV PRESS GMBH, 2023, roč. 2023, č. 4, s. 32-49. ISSN 1863-0383. doi:10.3991/ijet.v18i04.36307.
  3. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Jie-Li TSAI, Ioannis GIANNOPOULOS, David LACKO, Zdeněk STACHOŇ, Fitz JAN a Čeněk ŠAŠINKA. Exploring cross-cultural variations in visual attention patterns inside and outside national borders using immersive virtual reality. SCIENTIFIC REPORTS. ENGLAND: NATURE PORTFOLIO, 2023, roč. 2023, č. 13, s. 1-12. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-023-46103-1.
  4. ŠAŠINKA, Čeněk, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Immersive Virtual Reality In Education: Overcoming Challenges And Evaluating Opportunities. In 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2023. ISBN 978-84-09-55942-8. doi:10.21125/iceri.2023.
  5. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. Jak vyučovat v kolaborativních imerzivních virtuálních prostředích (CIVE): od humanitních věd po přírodní, ve školách i knihovnách. 2023.

  2022

  1. LANG, Matěj, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Brýle pro rozšířenou realitu: letová podpora pilotů ultralehkých letadel - funkční prototyp. 2022.
  2. CHRÁST, Josef a Zdeněk STACHOŇ. Cartographic Analysis of the Construction of Fabricius' Map of Moravia (1569). Kartografija i Geoinformacije. Croatian Cartographic Society, 2022, roč. 21, č. 38, s. 52-80. ISSN 1333-896X. doi:10.32909/kg.21.38.3.
  3. SEDLÁK, Michal, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Milan DOLEŽAL. Collaborative and individual learning of geography in immersive virtual reality : An effectiveness study. PLoS One. San Francisco: Public Library of Science, 2022, roč. 17, č. 10, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0276267.
  4. JOCHECOVÁ, Kateřina, Michal ČERNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Hana ŠVEDOVÁ, Natálie KÁČOVÁ, Jiří CHMELÍK, Vojtěch BRŮŽA, Ondřej KVARDA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ a Čeněk ŠAŠINKA. Geography Education in a Collaborative Virtual Environment : A Qualitative Study on Geography Teachers. International Journal of Geo-Information. 2022, roč. 11, č. 3, s. 1-15. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi11030180.
  5. KALHOUS, David, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Metrics for the identification of primary centers of government from historical itineraries: Přemysl Otakar II: A case study. SocArxiv Papers. 2022, s. 1-30. doi:10.31235/osf.io/anq4y.
  6. KVARDA, Ondřej a Zdeněk STACHOŇ. Multivariate Mapping techniques and Immersive Virtual Environments. In Abstracts of the ICA. 2022. doi:10.5194/ica-abs-5-99-2022.
  7. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Dajana SNOPKOVÁ, Pavel UGWITZ a Ondřej KVARDA. Návrh na přílohu normy ČSN ISO 23601 (018017). Brno: Masarykova univerzita, 2022. 33 s. TL02000103-V6.
  8. LANG, Matěj, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Ověřené technické řešení - propojení AR brýlí se senzory pro piloty ULL. 2022.
  9. ZHU, Litao, Jie SHEN, Jingyi ZHOU, Zdeněk STACHOŇ, Shuai HONG a Xing WANG. Personalized landmark adaptive visualization method for pedestrian navigation maps: Considering user familiarity. Transactions in GIS. Wiley, 2022, roč. 26, č. 2, s. 669-690. ISSN 1361-1682. doi:10.1111/tgis.12877.
  10. SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří HLADÍK, Vojtěch JUŘÍK, Ondřej KVARDA a Petr KUBÍČEK. Retracing evacuation strategy: A virtual reality game-based investigation into the influence of building’s spatial configuration in an emergency. Spatial Cognition & Computation. Taylor & Francis, 2022, roč. 22, 1-2, s. 30-50. ISSN 1387-5868. doi:10.1080/13875868.2021.1913497.
  11. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ a Ondřej KVARDA. Využití virtuální reality pro parametrizaci agentních modelů pro potřeby korektní reprezentace behaviorálních vlastností osob. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 23 s. TL02000103-V7.

  2021

  1. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Dajana SNOPKOVÁ, Jiří CHMELÍK, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Tomáš ŘEZNÍK. A Comparison of Monoscopic and Stereoscopic 3D Visualizations: Effect on Spatial Planning in Digital Twins. Remote Sensing. MDPI, 2021, roč. 13, č. 15, s. 1-21. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs13152976.
  2. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Stanislav POPELKA, Pavel UGWITZ a David LACKO. A comparison of the performance on extrinsic and intrinsic cartographic visualizations through correctness, response time and cognitive processing. PLoS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-23. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0250164.
  3. SNOPKOVÁ, Dajana, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ, Jiří HLADÍK, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina JOCHECOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Petr KUBÍČEK. Časoprostorová analýza trajektorií evakuačních tras ve virtuálních a reálných prostředích. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
  4. MERTEL, Adam, David ZBÍRAL, Zdeněk STACHOŇ a Hana HOŘÍNKOVÁ. Historical Geocoding Assistant. SoftwareX. Elsevier, 2021, roč. 14, June, s. 1-7. ISSN 2352-7110. doi:10.1016/j.softx.2021.100682.
  5. SNOPKOVÁ, Dajana, Ondřej UHLÍK, Ondřej KVARDA, Zdeněk STACHOŇ a Petr KUBÍČEK. Spatio-temporal comparison of agent trajectory with evacuation routes in real and virtual environments. In International Cartographic Conference, Florence. 2021. doi:10.5194/ica-abs-3-273-2021.
  6. KUBÍČEK, Petr, Tomáš APELTAUER, Zdeněk STACHOŇ, Jiří APELTAUER, Čeněk ŠAŠINKA, Dajana SNOPKOVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Ondřej KVARDA, Hana ŠVEDOVÁ a Kateřina JOCHECOVÁ. Testování chování osob ve virtuálním a reálném prostředí - evaluační studie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 85 s. TL02000103-V2.
  7. UGWITZ, Pavel, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Vojtěch JUŘÍK. Toggle Toolkit: A Tool for Conducting Experiments in Unity Virtual Environments. Behavior Research Methods. Springer New York LLC, 2021, roč. 53, č. 4, s. 1581-1591. ISSN 1554-351X. doi:10.3758/s13428-020-01510-4.
  8. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ a Lukáš HERMAN. Vliv grafických proměnných na rychlost vizuálního vyhledávání na mapách. In Cesty kartografie - 24. kartografické konference. 2021. ISBN 978-80-7599-071-6.
  9. UGWITZ, Pavel, Lukáš HERMAN a Zdeněk STACHOŇ. 3D VISUALIZATION OF HISTORICAL BUILDINGS: METHODS, THEIR UTILITY IN THE TOURISM INDUSTRY AND BEYOND. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Hradec Králové: Civitas per Populi, o.p.s., 2021, Neuveden, č. 1, s. 43-62. ISSN 1805-3246.

  2020

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Milan KONEČNÝ, Stanislav POPELKA a David LACKO. AN EYE-TRACKING ANALYSIS OF VISUAL SEARCH TASK ON CARTOGRAPHIC STIMULI. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 36-41. ISSN 1314-0604.
  2. HERMAN, Lukáš, Martina FALTEJSKOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Comparison of Static Perspective Views and 2D Maps – The Role of Age, Spatial Abilities, and Task Nature. In Darina Mísařová, Jana Petráková. Proceedings of 27th Central European Conference: (Teaching) Regional Geography. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 43-54. ISBN 978-80-210-9693-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020-4.
  3. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Daniela HALÁMKOVÁ, Jiří ČENĚK, Vojtěch JUŘÍK a Stanislav POPELKA. COMPARISON OF THE EXTRINSIC AND INTRINSIC VISUALIZATION METHODS: EXPLORATIVE EYE-TRACKING ANALYSIS. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 42-48. ISSN 1314-0604.
  4. LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Zdeněk STACHOŇ a Wei-lun LU. Cross-Cultural Differences in Cognitive Style, Individualism/Collectivism and Map Reading between Central European and East Asian University Students. Studia Psychologica. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2020, roč. 62, č. 1, s. 23-43. ISSN 0039-3320. doi:10.31577/sp.2020.01.789.
  5. ÇÖLTEKIN, Arzu, Ian LOCHHEAD, Marguerite MADDEN, Sidonie CHRISTOPHE, Alexandre DEVAUX, Christopher PETTIT, Oliver LOCK, Shashwat SHUKLA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Dajana SNOPKOVÁ, Sergio BERNARDES a Nicholas HEDLEY. Extended Reality in Spatial Sciences: A Review of Research Challenges and Future Directions. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 7, s. 1-29. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi9070439.
  6. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, David LACKO, Jiří ČENĚK, Pavel UGWITZ, Wei-lun LU, Vojtěch JUŘÍK a Daniela HALÁMKOVÁ. Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 43-48. ISBN 978-80-244-5731-4.
  7. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Pavel UGWITZ a Petr KUBÍČEK. POSSIBILITIES OF QUANTITATIVE ANALYSIS OF HYPSOGRAPHY EDUCATION PROCESS IN COLLABORATIVE IMMERSIVE VIRTUAL REALITY. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 425-429. ISSN 1314-0604.
  8. UGWITZ, Pavel, Zdeněk STACHOŇ a Pavel POSPÍŠIL. RENDERING A SERIES OF 3D DYNAMIC VISUALIZATIONS IN (GEOGRAPHIC) EXPERIMENTAL TASKS. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan; Marinova, Silvia. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 628-634. ISSN 1314-0604.
  9. LACKO, David, Jiří ČENĚK, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Wei-lun LU a Zdeněk STACHOŇ. Souběžná validita metod měřících analytický a holistický kognitivní styl – předběžná analýza. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas : Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 201-212. ISBN 978-80-244-5731-4.
  10. KONEČNÝ, Milan, Temenoujka Lubenova BANDROVA, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Jie SHEN, Irina ROTANOVA, Jan BRODSKÝ a Pavel ŠPULÁK. Strategies of disaster risk reduction on the background of U.N. GGIM and Digital Belt and Road efforts. In Bandrova T., Konečný M., Marinova S. Proceedings Vol. 1, 8th International Conference on Cartography and GIS, 2020, Nessebar, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 572-588. ISSN 1314-0604.
  11. KONEČNÝ, Milan, Temenoujka Lubenova BANDROVA, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Jie SHEN, I ROTANOVA, Jan BRODSKÝ a Pavel ŠPULÁK. Strategies of Disaster Risk Reduction on the Background of UN GGIM and Digital Belt and Road Efforts. 8th International Conference on Cartography and GIS, vol. 1. 2020, s. 572-588. ISSN 1314-0604.
  12. ŠAŠINKOVÁ, Alžběta, Čeněk ŠAŠINKA, Pavel UGWITZ, Jan FITZ, Zdeněk STACHOŇ, Jiří ČENĚK, David LACKO, Wei-lun LU a Vojtěch JUŘÍK. Technologie eye-trackingu v imerzivní virtuální realitě: Možnosti a limity v interkulturním výzkumu. In Maierová, Eva; Viktorová, Lucie; Dolejš, Martin; Dominik, Tomáš. PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci: Filozofická fakulta, 2020. s. 234-240. ISBN 978-80-244-5731-4.
  13. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Dajana SNOPKOVÁ, Adrianne John GALANG, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. The 3D hype : Evaluating the potential of real 3D visualization in geo-related applications. PLoS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0233353.
  14. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK a Lukáš HERMAN. Virtual and Immersive Environments. In Wilson, J. P. The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge. 3rd Quarter 2020 Edition. Ithaca, New York: UCGIS, 2020. doi:10.22224/gistbok/2020.3.9.
  15. SNOPKOVÁ, Dajana, Pavel UGWITZ, Jiří HLADÍK, Zdeněk STACHOŇ a Petr KUBÍČEK. Vliv prostorových parametrů budovy na evakuační chování. In Výroční konference České Geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň. 2020.
  16. KUBÍČEK, Petr, Dajana SNOPKOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Ondřej UHLÍK, Vojtěch JUŘÍK, Pavel UGWITZ, Čeněk ŠAŠINKA, Petra OKŘINOVÁ, Jiří APELTAUER a Tomáš APELTAUER. Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2020, roč. 66/108, č. 11, s. 218-227. ISSN 1805-7446.
  17. UGWITZ, Pavel, Zdeněk STACHOŇ a Petr KUBÍČEK. 3D vizualizace historických monumentů. In Výroční konference České Geografické společnosti: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň. 2020.

  2019

  1. ZHU, Litao, Hana ŠVEDOVÁ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Jiafeng SHI, Dajana SNOPKOVÁ a Xiao LI. An instance-based scoring system for indoor landmark salience evaluation. Geografie. Praha: Czech Geographical Society, 2019, roč. 124, č. 2, s. 103-131. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2019124020103.
  2. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Coincident Visualization of Uncertainty and Value for Point Symbols. In Abstracts of the International Cartographic Association. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-194-2019.
  3. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Alžběta STRNADOVÁ, Milan DOLEŽAL, Hynek TEJKL, Tomáš URBÁNEK, Hana SVATOŇOVÁ, Pavel UGWITZ a Vojtěch JUŘÍK. Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.
  4. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Zbyněk ŠTĚRBA, Stephan ANGSUESSER, Sara Irina FABRIKANT, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Cross-cultural differences in figure–ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. Taylor & Francis, 2019, roč. 46, č. 1, s. 82-94. ISSN 1523-0406. doi:10.1080/15230406.2018.1470575.
  5. KONEČNÝ, Milan, Temenoujka Lubenova BANDROVA, Petr KUBÍČEK, Silvia MARINOVA, Radim ŠTAMPACH, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš ŘEZNÍK. Digital Earth for Disaster Mitigation. In Huadong Guo, Michael F. Goodchild, Alessandro Annoni. Manual of Digital Earth. první. Singapore: International Society for Digital Earth, 2019. s. 495-526. ISBN 978-981-329-914-6. doi:10.1007/978-981-32-9915-3_15.
  6. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Jie SHEN, Xinqian WU a Milan KONEČNÝ. Evaluation of Map Signs for Evacuation Purposes. In 29th International Cartographic Conference. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-347-2019.
  7. UGWITZ, Pavel, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Eye-Tracking in VR: From Heatmaps to Object AoIs. In 14th International Conference on Spatial Information Theory. 2019.
  8. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Vojtěch JUŘÍK, Tomáš URBÁNEK a Jiří CHMELÍK. Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth. Taylor & Francis, 2019, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581.
  9. SNOPKOVÁ, Dajana, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Zdeněk STACHOŇ. Navigation in Indoor Environments: Does the Type of Visual Learning Stimulus Matter? ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2019, roč. 8, č. 6, s. 1-26. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8060251.
  10. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Zdeněk STACHOŇ, Jie SHEN, Lukáš HERMAN, Tomáš ŘEZNÍK, Karel STANĚK, Radim ŠTAMPACH a Šimon LEITGEB. Population Distribution Modelling at Fine Spatio-temporal Scale Based on Mobile Phone Data. International Journal of Digital Earth. Abingdon: Taylor & Francis Ltd, 2019, roč. 12, č. 11, s. 1319-1340. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2018.1548654.
  11. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Prostorová analýza navigace ve virtuálním geografickém prostředí (VGE). In 23, kartografická konference Kutná Hora. 2019.
  12. UGWITZ, Pavel, Zdeněk STACHOŇ a Lukáš HERMAN. Prototyp nástroje TrailScript pro evaluaci chování ve virtuálním prostředí. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko;. Kognícia a umelý Kognícia a umelý život 2019 život 2019. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 126-128. ISBN 978-80-223-4720-4.
  13. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Čeněk ŠAŠINKA. Spatial Analysis of Navigation in Virtual Geographic Environments. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 9, č. 9, s. 1-22. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app9091873.
  14. ENGEL, Zbyněk, Filip HRBÁČEK, Kamil LÁSKA, Daniel NÝVLT a Zdeněk STACHOŇ. Surface mass balance of Davies Dome and Whisky Glacier on James Ross Island, north-eastern Antarctic Peninsula, based on different volume-mass conversion approaches. Czech Polar Reports. Brno: muniPress Masaryk University Brno, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-12. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2019-1-1.
  15. MULÍČEK, Ondřej a Zdeněk STACHOŇ. Technologies and the representations of activity spaces of older adults. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. Swedish Society for Anthropology and Geography, 2019, roč. 101, č. 4, s. 307-321. ISSN 0435-3684. doi:10.1080/04353684.2019.1667259.
  16. LACKO, David, Čeněk ŠAŠINKA, Stanislav POPELKA a Zdeněk STACHOŇ. The Eye-Tracking Measurement and Cartographic Stimuli. In 20th European Conference on Eye Movements, Alicante, Spain, 19.8. 2019. 2019.
  17. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Sascha TAMM, Aleš MATAS a Markéta KUKAŇOVÁ. The Impact of Global/Local Bias on Task-Solving in Map-Related Tasks Employing Extrinsic and Intrinsic Visualization of Risk Uncertainty Maps. The Cartographic Journal. Abingdon-on-Thames: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2019, roč. 56, č. 2, s. 175-191. ISSN 0008-7041. doi:10.1080/00087041.2017.1414018.
  18. ZHU, Litao, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ a Hana ŠVEDOVÁ. The Influence of Spatial Familiarity on Landmark Salience Sensibility Based on Eye Tracking. In 29th International Cartographic Conference. 2019. ISSN 2570-2106. doi:10.5194/ica-abs-1-438-2019.
  19. MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ, Tomáš GLOMB, Tomáš HAMPEJS, Vojtěch KAŠE, Aleš CHALUPA a Dalibor PAPOUŠEK. The role of spatial visual analysis in historical religious studies. Geografie - Sborník České geografické společnosti. PRAGUE: CZECH GEOGRAPHIC SOC, 2019, roč. 124, č. 3, s. 265-280. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2019124030265.
  20. STACHOŇ, Zdeněk, Ondřej KVARDA, Lukáš HERMAN a Čeněk ŠAŠINKA. Virtuální realita v procesu komunikace kartografické informace. In Igor Farkaš; Martin Takáč; Peter Gergeľ; Matúš Tomko;. Kognícia a umelý Kognícia a umelý život 2019 život 2019. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 101-103. ISBN 978-80-223-4720-4.
  21. KUBÍČEK, Petr, Milan KONEČNÝ, Jie SHEN, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH, Xinqian WU, Lukáš HERMAN, Karel STANĚK a Tomáš ŘEZNÍK. Vizualizace nejistoty pro bodové znaky - vliv grafických proměnných a kulturního prostředí. In 23. kartografická konference. 2019. ISBN 978-80-01-06639-3.

  2018

  1. LI, Xiao, Jie SHEN, Jiafeng SHI a Zdeněk STACHOŇ. AN INSTANCE-BASED SCORING SYSTEM FOR INDOOR LANDMARK SALIENCE EVALUATION. In Temenoujka Bandrova, Milan Konečný. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY AND GIS, VOLS 1 AND 2. Bulharsko: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 393-400. ISSN 1314-0604.
  2. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Alžběta STRNADOVÁ a Petr KUBÍČEK. Behavior Analysis in Virtual Geovisualizations : Towards Ecological Validity. In Bandrova, Temenoujka; Konečný, Milan. 7th International Conference on Cartography and GIS : Proceedings, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 518-527. ISSN 1314-0604.
  3. HERMAN, Lukáš a Zdeněk STACHOŇ. Controlling 3D Geovisualizations on Touch Screen – The Role of Users Age and Gestures Intuitiveness. In Bandrova T., Konečný M. Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 473-480. ISSN 1314-0604.
  4. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ČENĚK, Stephan ANGSÜSSER, Petr KUBÍČEK, Zbyněk ŠTĚRBA a Martina BILÍKOVÁ. Effect of Size, Shape and Map Background in Cartographic Visualization: Experimental Study on Czech and Chinese Populations. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-15. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110427.
  5. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ, Daniel VRBÍK, Jan RUSSNÁK a Tomáš ŘEZNÍK. Evaluation of User Performance in Interactive and Static 3D Maps. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel, Switzerland: MDPI, 2018, roč. 7, č. 11, s. 1-25. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7110415.
  6. CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Generative Historiography of Ancient Religions : How to Model the Spread of Religions in the Ancient Mediterranean. In Historical Network Research Conference, 11.-13.9.2018, Brno, Czech Republic. 2018.
  7. HERMAN, Lukáš a Zdeněk STACHOŇ. How deal with user interaction in 3D geovisualizations? In ICA Commisions Joint Workshop - Atlases, Cognition, Usability. 2018.
  8. HERMAN, Lukáš, Ondřej KVARDA a Zdeněk STACHOŇ. Cheap and Immersive Virtual Reality: Application in Cartography. In Zlatanova, S., Dragicevic, S., Sithole, G. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-4. Gottingen: Copernicus GmbH, 2018. s. 329-334. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-4-261-2018.
  9. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Pavel UGWITZ a Milan DOLEŽAL. Interakce s virtuálním 3D prostředím : od senzomotoriky ke kognici. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018 : sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 35-37. ISBN 978-80-88123-24-8.
  10. LÁSKA, Kamil, Zbyněk ENGEL, Daniel NÝVLT, Zdeněk STACHOŇ, Jan KAVAN, Jana SMOLÍKOVÁ, Radim STUCHLÍK, Stefan LIPPL a Matthias BRAUN. Is the positive mass balance of north-eastern Antarctic Peninsula glaciers persistent after 2015? In European Geosciences Union General Assembly 2018. 2018. ISSN 1029-7006.
  11. CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Modeling the spread of religion : The spread of Egyptian cults in the Agean Sea throughout the early Hellenistic period (323-167 BCE). In MERCURY workshop : Simulating Roman Economies, 3.-4.10.2018, Oxford, Velká Británie. 2018.
  12. GLOMB, Tomáš, Adam MERTEL, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk STACHOŇ a Aleš CHALUPA. Ptolemaic military operations were a dominant factor in the spread of Egyptian cults across the early Hellenistic Aegean Sea. PLOS ONE. 2018, roč. 13, č. 3, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0193786.
  13. LÁSKA, Kamil, Zbyněk ENGEL, Daniel NÝVLT, Zdeněk STACHOŇ, Jan KAVAN a Michael MATĚJKA. Response of glaciers on James Ross Island to regional climate variability. In SCAR/IASC Open Science Conference, Davos. 2018. ISBN 978-0-948277-54-2.
  14. ENGEL, Zbyněk, Kamil LÁSKA, Daniel NÝVLT a Zdeněk STACHOŇ. Surface mass balance of small glaciers on James Ross Island, north-eastern Antarctic Peninsula, during 2009–2015. Journal of Glaciology. 2018, roč. 64, č. 245, s. 349-361. ISSN 0022-1430. doi:10.1017/jog.2018.17.
  15. CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Zdeněk POSPÍŠIL a Jan FOUSEK. Šíření „orientálních kultů“ po cestách starověkého Středomoří : Případové studie egyptských kultů a Mithraismu. In Kognice a umělý život 2018, Brno, 30.5.-1.6.2018. 2018.
  16. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ a Jan RUSSNÁK. The Design and Testing of 3DmoveR: an Experimental Tool for Usability Studies of Interactive 3D Maps. Cartographic Perspectives. Milwaukee: North American Cartographic Information Society, 2018, roč. 2018, č. 90, s. 31-63. ISSN 1048-9053. doi:10.14714/CP90.1411.
  17. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Filip MÁLEK, Martin KREJČÍ a Lukáš HERMAN. The Role of Hue and Realism in Virtual Reality. In Bandrova T., Konečný M. Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2018. s. 932-941. ISSN 1314-0604.
  18. CHRÁST, Josef a Zdeněk STACHOŇ. Tiskové matrice map Johanna Christopha Müllera. In Z dějin geodézie a kartografie 19: mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti. 2018. ISBN 978-80-7037-310-1.
  19. UGWITZ, Pavel a Zdeněk STACHOŇ. VISUAL ELEMENTS IN VIRTUAL ENVIRONMENTS: FINDING PARALLELS BETWEEN CGI VISUALIZATIONS AND HUMAN PERCEPTION. In Bandrova, T.; Konecny, M. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY AND GIS, VOLS 1 AND 2. SOFIA: BULGARIAN CARTOGRAPHIC ASSOC, 2018. s. 500-506. ISSN 1314-0604.
  20. CHRÁST, Josef a Zdeněk STACHOŇ. Vývoj obsahu map Moravy od Johanna Christopha Müllera. In Z dějin geodézie a kartografie 19: mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti. 2018. ISBN 978-80-7037-310-1.

  2017

  1. HERMAN, Lukáš, Tomáš ŘEZNÍK a Zdeněk STACHOŇ. Achieving 3D Thematic Cartography through Open Source: Synergy of QGIS and Three.js. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
  2. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Jiří APELTAUER a Tomáš URBÁNEK. Cartographic Design and Usability of Visual Variables for Linear Features. Cartographic Journal. Oxon, England: TAYLOR & FRANCIS LTD, 2017, roč. 54, č. 1, s. 91-102. ISSN 0008-7041. doi:10.1080/00087041.2016.1168141.
  3. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Pavel UGWITZ, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Information Availability : The Influence of the User Interface on Spatial Awareness in Virtual Geovisualizations. In 28th International Cartographic Conference, 2.-7. 7. 2017, Washington DC. 2017.
  4. STACHOŇ, Zdeněk a Josef CHRÁST. K otázkám kartometrických analýz na starých mapách. In Ing. Antonín Švejda. Z dějin geodézie a kartografie 18: mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2017. s. 165-174. ISBN 978-80-7037-249-4.
  5. STACHOŇ, Zdeněk a Josef CHRÁST. Když mapa slaví narozeniny: 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy. 2017.
  6. STUCHLÍK, Radim, Jan RUSSNÁK, Tomáš PLOJHAR a Zdeněk STACHOŇ. Measurement of snow cover depth using 100 × 100 meters sampling plot and Structure from Motion method in Adventdalen, Svalbard. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 2, s. 155 - 168. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2016-2-14.
  7. MERTEL, Adam, Tomáš GLOMB a Zdeněk STACHOŇ. Regrowing Egyptian cults: The potential of using modern computational methods in the study of ancient religions. In Digital Humanities 2017 conference, Montreal, 8-11 August. 2017.
  8. LÁSKA, Kamil, Zbyněk ENGEL, Daniel NÝVLT, Zdeněk STACHOŇ, Stefan LIPPL a Matthias BRAUN. Response of glacier mass on recent temperature cooling in northeastern Antarctic Peninsula. In The EGU General Assembly 2017. 2017. ISSN 1029-7006.
  9. NEHYBA, Slavomír, Martin HANÁČEK, Zbyněk ENGEL a Zdeněk STACHOŇ. Rise and fall of a small ice-dammed lake - role of deglaciation processes and morphology. Geomorphology. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 295, October, s. 662-679. ISSN 0169-555X. doi:10.1016/j.geomorph.2017.08.019.
  10. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří CHMELÍK, Klára KUBÍČKOVÁ, Lukáš HERMAN a Vojtěch JUŘÍK. The Complex Tasks with 3D Cartographic Visualization – The Role of Immersion and Interactivity. In 28th International Cartographic Conference. 2017.
  11. ŠAŠINKA, Čeněk, Kamil MORONG a Zdeněk STACHOŇ. The Hypothesis Platform : An Online Tool for Experimental Research into Work with Maps and Behavior in Electronic Environments. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI, 2017, roč. 6, č. 12, s. 1-22. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi6120407.
  12. STUCHLÍK, Radim, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK, Michal SEDLÁK, Fotios LIAROKAPIS, Pavel UGWITZ, Vojtěch JUŘÍK, Kateřina CHMELAŘOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA, Tomáš URBÁNEK, Radovan ŠIKL a Hana SVATOŇOVÁ. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In CGE Lisbon Symposium 2017: Inegrating Knowledge and Understanding in Geography Education. 2017.
  13. STUCHLÍK, Radim, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK, Lukáš HERMAN a Petr KUBÍČEK. Utilization of virtual reality for teaching 3D tasks in geography. In IGU - Commission on Geographical Education Lisbon Symposium. 2017.
  14. HERMAN, Lukáš, Vojtěch JUŘÍK, Zdeněk STACHOŇ a Pavel UGWITZ. Virtuální realita v kartografii - použitelnost, interaktivita a jejich testování. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
  15. UGWITZ, Pavel, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Visual cognitive styles in virtual environments: Constructing and evaluating adequate task. In Kognicia a umelý život XVII, 2017. 2017. ISBN 978-80-223-4346-6.
  16. CHMELAŘOVÁ, Kateřina, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Visualization of Environment-related Information in Augmented Reality : Analysis of User Needs. In Peterson, M. Advances in Cartography and GIScience. ICACI 2017. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Washington, Spojené státy americké: Springer, Cham, 2017. s. 283-292. ISBN 978-3-319-57335-9. doi:10.1007/978-3-319-57336-6_20.
  17. CHRÁST, Josef a Zdeněk STACHOŇ. Vliv restaurování na kartometrické vlastnosti starých map. In Ing. Antonín Švejda. Z dějin geodézie a kartografie 18: mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2017. s. 155-164. ISBN 978-80-7037-249-4.
  18. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Filip MÁLEK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Jiří CHMELÍK a Hana SVATOŇOVÁ. Vybrané uživatelské aspekty trojrozměrné vizualizace. 2017. ISBN 978-80-7494-351-5.
  19. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. When the Display Matters : A Multifaceted Perspective on 3D Geovisualizations. Open Geosciences. Berlin: De Gruyter Open, 2017, roč. 9, č. 1, s. 89-100. ISSN 2391-5447. doi:10.1515/geo-2017-0007.

  2016

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK a Milan KONEČNÝ. Cartographic Principles for Standardized Cartographic Visualization for Crisis Management Community. In Bandrova T., Konecny M. Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2016. s. 781-788. ISSN 1314-0604.
  2. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. Cognitive Aspects of Collaboration in 3D Virtual Environments. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 663-670. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-663-2016.
  3. HERMAN, Lukáš a Zdeněk STACHOŇ. Comparison of User Performance with Interactive and Static 3D Visualization – Pilot Study. In Halounova, L. et al. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLI-B2. GOTTINGEN: Copernicus GmbH, 2016. s. 655-661. ISSN 2194-9034. doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-655-2016.
  4. NÝVLT, Daniel, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Miloš BARTÁK, Zdeněk STACHOŇ, Václav PAVEL, Bedřich MLČOCH a Kamil LÁSKA. Death age, seasonality, taphonomy and colonization of seal carcasses from Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctic Peninsula. Antarctic Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 28, č. 1, s. 3-16. ISSN 0954-1020. doi:10.1017/S095410201500036X.
  5. HANÁČEK, Martin, Slavomír NEHYBA, Zbyněk ENGEL a Zdeněk STACHOŇ. Development of small ice-dammed lake and its sedimentary infill (Nordenskiöldbreen, Spitsbergen). In Kavan J., Bernardová A. (eds.): Polar Ecology Conference 2016, 19. 9. - 21. 9. 2016, České Budějovice, p. 37-38. 2016. ISBN 978-80-7394-594-7.
  6. POPELKA, Stanislav, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Jitka DOLEŽALOVÁ. Eyetribe Tracker Data Accuracy Evaluation and Its Interconnection with Hypothesis Software for Cartographic Purposes. Computational Intelligence and Neuroscience. 2016, roč. 2016, February, s. "nestrankovano", 14 s. ISSN 1687-5265. doi:10.1155/2016/9172506.
  7. MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš GLOMB. GIS FOR RELIGIOUS STUDIES. In Bandrova T., Konecny M. Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Vol. 1 and Vol. 2. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2016. s. 259-265. ISSN 1314-0604.
  8. JUŘÍK, Vojtěch, Lukáš HERMAN, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jiří CHMELÍK. Is More Less? How 3D visualization affects cognition. In Oslavy 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU, 10.5. 2016, Brno. 2016.
  9. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Lukáš HERMAN, Jan RUSSNÁK a Radim ŠTAMPACH. Návrh znakové sady pro geografickou podporu krizového řízení. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-248-3901-1.
  10. DOBROVOLNÝ, Petr, Michal RYBNÍČEK, Ulf BÜNTGEN, Miroslav TRNKA, Rudolf BRÁZDIL, Zdeněk STACHOŇ, Ondřej PROKOP a Tomáš KOLÁŘ. Recent growth coherence in long-term oak (Quercus spp.) ring width chronologies in the Czech Republic. Climate Research. 2016, roč. 70, 2-3, s. 133-141. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01402.
  11. BRÁZDIL, Rudolf, Pavel RAŠKA, Miroslav TRNKA, Pavel ZAHRADNÍČEK, Hubert VALÁŠEK, Petr DOBROVOLNÝ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Pavel TREML a Zdeněk STACHOŇ. The Central European drought of 1947: causes and consequences, with particular reference to the Czech Lands. Climate Research. 2016, roč. 70, 2-3, s. 161-178. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01387.
  12. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Radim STUCHLÍK, Jiří HLADÍK a Petr KUBÍČEK. Touch Interaction with 3D Geographical Visualization on Web: Selected Technological and User Issues. In Dimopoulou, E., van Oosterom, P. ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XLII-2/W2. Athens, Greece: Copernicus GmbH, 2016. s. 33-40. ISSN 1682-1750. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W2-33-2016.
  13. JUŘÍK, Vojtěch, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Vliv formy 3D zobrazení geografické informace na její kognitivní zpracování. In Farkaš, Igor; Takáč, Martin; Rybár, Ján; Kelemen, Jozef. Kognicia a umelý život XV, 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-223-3875-2.
  14. ŠAŠINKA, Čeněk, Markéta KUKAŇOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Stanislav POPELKA a Kamil MORONG. Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda. Sociální procesy a osobnost 2015: Sborník příspěvků. 2016. s. 339–346. ISBN 978-80-210-8298-4.

  2015

  1. STACHOŇ, Zdeněk a Milan KONEČNÝ. Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech. 2015.
  2. STACHOŇ, Zdeněk, Jiří KOZEL a Jan RUSSNÁK. Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat pro indexy mapových děl. 2015.
  3. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Lukáš HERMAN a Jan RUSSNÁK. Certifikovaná metodika tvorby znakové sady pro využití v rámci geografické podpory krizového řízení. 2015.
  4. STACHOŇ, Zdeněk a Milan KONEČNÝ. DIE K.K. HAUPT UND RESIDENZSTADT WIENN MIT ALLEN VORSTAEDTEN. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 8 s. ISBN 978-80-210-7969-4.
  5. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ a Jaromír ČAPEK. Evaluating Cartographic Visualizations Using Blank Maps And From the Perspective of the Individual Differences: A Pilot Study. In 4th Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology. Singapur: Neuveden, 2015. s. 1-14. ISSN 2251-1865.
  6. HERMAN, Lukáš, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Radka BÁČOVÁ a Jan RUSSNÁK. Geoinformatika jako podpora při řešení mimořádných událostí. In Sborník abstraktů z 21. kartografické konference. 2015. ISBN 978-80-260-8586-7.
  7. MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš GLOMB. GIS in Historical Research. In Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis (GEHIR Workshop, Brno). 2015.
  8. MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ a Tomáš GLOMB. Historical Spatial Datasets. Selected Issues. In 1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna. 2015.
  9. ŠPRIŇAROVÁ, Kateřina, Vojtěch JUŘÍK, Čeněk ŠAŠINKA, Lukáš HERMAN, Zbyněk ŠTĚRBA, Zdeněk STACHOŇ, Jiří CHMELÍK a Barbora KOZLÍKOVÁ. Human-computer Interaction in Real 3D and Pseudo-3D Cartographic Visualization: A Comparative Study. In Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. Cartography - Maps Connecting the World: 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. 1st. ed. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 59-73. ISBN 978-3-319-17737-3. doi:10.1007/978-3-319-17738-0_5.
  10. LÁSKA, Kamil, Daniel NÝVLT, Zbyněk ENGEL a Zdeněk STACHOŇ. Monitoring of land-based glaciers on James Ross Island, Antarctic Peninsula. In Geophysical Research Abstracts. 2015. ISSN 1029-7006.
  11. PALEČEK, Václav, Zdeněk STACHOŇ a Lukáš HERMAN. Možnosti tvorby pasportu uměleckých děl v rámci Masarykovy univerzity. In Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2015. 2015. ISBN 978-80-263-0988-8.
  12. KUBÍČEK, Petr, Radka BÁČOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Multivariate Data Visualization and Usability: Preliminary Notes. In Jan Brus, Alena Vondráková, Vít Voženílek. Modern Trends in Cartography. Heidelberg: Springer, 2015. s. 385 - 394. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. ISBN 978-3-319-07925-7. doi:10.1007/978-3-319-07926-4_29.
  13. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. New Approach to Experimental Testing in Cartography. In Gartner Georg; Huang, Haosheng. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography, Vienna, 10-12 November 2015. Vienna: Vienna University of Technology, 2015. s. 182-184. ISBN 978-1-907075-03-2.
  14. WALTER, Vilém, Lukáš HERMAN a Zdeněk STACHOŇ. Reconstructive 3D models of the Brno for the years 1400, 1645 and 1749 and their use in education. In Gartner G., Huang H. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. Vienna: Research Group Cartography, Vienna University of Technology, 2015. s. 266-271. ISBN 978-1-907075-03-2.
  15. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. first. Brno: Masaryk University, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
  16. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
  17. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 s. ISBN 978-80-210-7893-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
  18. STACHOŇ, Zdeněk, Milan KONEČNÝ a Jiří KOZEL. Specializovaná mapa s odborným obsahem - Klady listů vybraných mapových děl na území ČR. 2015.
  19. BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav TRNKA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Jan BALEK, Lenka BARTOŠOVÁ, Ivan BIČÍK, Pavel CUDLÍN, Petr ČERMÁK, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Aleš FARDA, Martin HANEL, Jiří HLADÍK, Petr HLAVINKA, Bohumír JANSKÝ, Pavel JEŽÍK, Karel KLEM, Jan KOCUM, Tomáš KOLÁŘ, Oldřich KOTYZA, Tomáš KYNCL, Eliška KRKOŠKA LORENCOVÁ, Jaromír MACKŮ, Jiří MIKŠOVSKÝ, Martin MOŽNÝ, Radomír MUZIKÁŘ, Ivan NOVOTNÝ, Adam PÁRTL, Petr PAŘIL, Radek POKORNÝ, Michal RYBNÍČEK, Daniela SEMERÁDOVÁ, Eva SOUKALOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Petr ŠTĚPÁNEK, Přemysl ŠTYCH, Pavel TREML, Otmar URBAN, David VAČKÁŘ, Hubert VALÁŠEK, Adam VIZINA, Radek VLNAS, Jan VOPRAVIL, Pavel ZAHRADNÍČEK a Zdeněk ŽALUD. Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015. 400 s. Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI. ISBN 978-80-87902-11-0.
  20. STACHOŇ, Zdeněk, Radim ŠTAMPACH a Michal SEDLÁK. SW Hypothesis – a web based platform for experimental study and psychological testing. In Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice 2015, international symposium and workshop, Brno, Czech Republic. 2015.
  21. STUCHLÍK, Radim, Zdeněk STACHOŇ, Kamil LÁSKA a Petr KUBÍČEK. Unmanned Aerial Vehicle – Efficient mapping tool available for recent research in polar regions. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2015, roč. 5, č. 2, s. 210-221. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2015-2-18.
  22. BARTÁK, Miloš, Peter VÁCZI, Zdeněk STACHOŇ a Svatava KUBEŠOVÁ. Vegetation mapping of moss-dominated areas of northern part of James Ross Island (Antarctica) and a suggestion of protective measures. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 5, č. 1, s. 75-87. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2015-1-8.
  23. STEHLÍKOVÁ, Jana, Helena ŘEZNÍKOVÁ, H KOČOVÁ a Zdeněk STACHOŇ. Visualization Problems in Worldwide Map Portals. In Brus J., Vondrakova A., Vozenilek V. Modern Trends in Cartography. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Cham., 2015. s. 213-225. ISBN 978-3-319-07925-7. doi:10.1007/978-3-319-07926-4_17.
  24. ŠAŠINKA, Čeněk, Markéta KUKAŇOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Michal SEDLÁK, Stanislav POPELKA a Kamil MORONG. Vliv metody kartografické vizualizace na zapamatování a přesnost prostorové lokalizace cílových objektů: empirická studie ověřující možnost užití smíšeného výzkumného designu. In Sociální procesy a osobnost 2015, 18th annual international conference, Brno, Czech Republic. 2015.
  25. RUSSNÁK, Jan, Zdeněk STACHOŇ a Milan KONEČNÝ. Využití tematických informací ze starých map. In Vondráková, A., Brus, J., Voženílek, V. Sborník abstraktů z 21. kartografické konference. Olomouc: Kartografická společnost ČR, 2015. s. 55. ISBN 978-80-260-8586-7.

  2014

  1. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK, Zdeněk STACHOŇ a David MIKSTEIN. Cartographic Symbols for 3D Visualization in Facility Management Domain. In Georg Gartner, Haosheng Huang. Proceedings of the 11th International Symposium on Location-Based Services. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. s. 164-167. ISBN 978-1-907075-07-0.
  2. RUSSNÁK, Jan, Zdeněk STACHOŇ a Milan KONEČNÝ. Digitalizace mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity. In Václav Čada, Otakar Čerba, Radek Fiala, Karel Jedlička, Jan Ježek, Josef Sebera. Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014. první. Brno: Tribun EU, s. r. o.,, 2014. s. 56-57. ISBN 978-80-263-0796-9.
  3. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Empirical Evaluation of Cartographic Visualizations Using Blank Maps: A Pilot Study. In AAG Annual Meeting. 2014.
  4. ŠAŠINKA, Čeněk a Zdeněk STACHOŇ. Experimentální zkoumání kognitivních procesů pomocí původního webového nástroje MuTeP: zkoumání práce na mapách v kontextu osobnosti uživatele. In Kelemen, J.; Rybár, J.; Farkaš, I.; Takáč, M. Kognitivní věda a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 235-242. ISBN 978-80-7248-863-6.
  5. RUSSNÁK, Jan, Zdeněk STACHOŇ a Milan KONEČNÝ. Extended usability of old map information. In Temenoujka Bandrova, Milan Konecny. 5th International Conference on Cartography and GIS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2014. s. 353-361. ISSN 1314-0604.
  6. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK a Zdeněk STACHOŇ. Geografie ve filatelii. Rozpravy z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2014, roč. 2014, č. 17, s. 306-316. ISSN 0232-0916.
  7. KONEČNÝ, Milan, E. GERYK, Radim ŠTAMPACH a Zdeněk STACHOŇ. Geography in philately. In 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE DIGITAL EARTH (ISDE8). BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2014. s. "nestrankovano", 6 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/18/1/012088.
  8. ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK, Sascha TAMM, Zbyněk ŠTĚRBA a Jiří ČENĚK. Influence of cartographic visualization methods on cognitive processing: comparison of extrinsic and intrinsic visualization of avalanche hazard maps. Perception. 2014, roč. 43, S, s. 156-157. ISSN 0301-0066.
  9. STACHOŇ, Zdeněk, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ a Milan KONEČNÝ. Map of the Lands of the Bohemian Crown from 1747. Mapa Zemí Koruny České z roku 1747. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 s. ISBN 978-80-210-7125-4.
  10. Map Series (software)
   KOZEL, Jiří, Zdeněk STACHOŇ a Jiří DUFKA. Map Series. 2014.
  11. STACHOŇ, Zdeněk. Mapy generálního štábu německé armády v mapové sbírce Geografického ústavu. Rozpravy z dějin geodézie a kartografie. 2014, roč. 2014, č. 17, s. 285-291. ISSN 0232-0916.
  12. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Petr KUBÍČEK a Sascha TAMM. Mixed Research Design in Cartography: A Combination of Qualitative and Quantitative Approaches. Kartographische Nachrichten. 2014, roč. 64, č. 5, s. 262-269. ISSN 0022-9164.
  13. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Petr KUBÍČEK a Zbyněk ŠTĚRBA. MuTeP – alternativní nástroj pro testování kartografických vizualizací a sběr dat. In Sborník abstraktů 23. sjezd České geografické společnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.
  14. HERMAN, Lukáš, Zdeněk STACHOŇ, Zbyněk ŠTĚRBA, Čeněk ŠAŠINKA, Kateřina ŠPRIŇAROVÁ, Vojtěch JUŘÍK, Jiří CHMELÍK, Barbora KOZLÍKOVÁ a Rastislav TISOVČÍK. Role uživatelského rozhraní při práci s 3D prostorovými daty. In Sborník abstraktù příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014. 2014. ISBN 978-80-263-0796-9.
  15. STACHOŇ, Zdeněk, Jan RUSSNÁK, Daniel NÝVLT a Filip HRBÁČEK. Stabilisation of geodetic points in the surroundings of Johann Gregor Mendel Station, James Ross Island, Antarctica. Czech Polar Reports. Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 1, s. 80-89. ISSN 1805-0689.
  16. BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hubert VALÁŠEK, Lukáš DOLÁK, Zdeněk STACHOŇ, Eva SOUKALOVÁ a Petr DOBROVOLNÝ. The use of taxation records in assessing historical floods in South Moravia, Czech Republic. Hydrology and Earth System Sciences. 2014, roč. 18, č. 10, s. 3873-3889. ISSN 1027-5606. doi:10.5194/hess-18-3873-2014.
  17. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Usability testing of cartographic visualizations: principles and research methods. In Bandrova, Konečný. 5th International Conference on Cartography and GIS Proceedings Vol. 1 and Vol. 2. Riviera (Bulgaria): Bulgarian Cartographic Association, 2014. s. 333-340. ISSN 1314-0604.
  18. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. Vybrané kognitivní aspekty vizualizace polohové nejistoty v geografických datech. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2014, roč. 119, č. 1, s. 67-90. ISSN 1212-0014.

  2013

  1. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ a Radka BÁČOVÁ. Experimentální atlas vybraných civilizačních chorob. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 63 s. ISBN 978-80-210-6655-7.
  2. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zbyněk ŠTĚRBA, Jiří ZBOŘIL, Šárka BŘEZINOVÁ a Josef ŠVANCARA. Influence of Graphic Design of Cartographic Symbols on Perception Structure. Kartographische Nachrichten. 2013, Neuveden, č. 4, s. 216-220. ISSN 0022-9164.
  3. KONEČNÝ, Milan, Jiří KOZEL a Zdeněk STACHOŇ. Map Archive on Institute of Geography, Masaryk University – New Possibilities. In Manfred F. Buchroithner. Proceedings of the 26th International Cartographic Conference. Dresden: International Cartographic Association, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-1-907075-06-3.
  4. STACHOŇ, Zdeněk, Milan Václav DRÁPELA, Miroslav KOLÁŘ a Milan KONEČNÝ. MAP OF THE WORLD by NICOLAS SANSON. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6347-1.
  5. KOZEL, Jiří a Zdeněk STACHOŇ. Využití starých map a nástrojů pro zpřístupnění a jejich analýzu pro výukové účely. In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 95-100. ISBN 978-80-210-6110-1.

  2012

  1. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Petr DUDA, Lukáš HERMAN, Miroslav KOLÁŘ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Zbyněk ŠTĚRBA. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-210-6014-2.
  2. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. Human cognition: people in the world and world in their minds. In Universal Ontology of Geographic Space: Semantic Enrichment for Spatial Data. Ljubljana: IGI Global, 2012. s. 97-122. ISBN 978-1-4666-0327-1. doi:10.4018/978-1-4666-0327-1.ch005.
  3. KOZEL, Jiří a Zdeněk STACHOŇ. KARTOGRAFICKÁ VIZUALIZACE SENZOROVÝCH DAT. In Milan Konečný, Petr Kubíček. Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 85-91. ISBN 978-80-210-6014-2.
  4. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ a Zdeněk STACHOŇ. Map of the Czech Sokol Community in the year 1913. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 2 s. ISBN 978-80-210-5961-0.
  5. KUBÍČEK, Petr, Čeněk ŠAŠINKA a Zdeněk STACHOŇ. UNCERTAINTY VISUALIZATION TESTING. In Bandrova, T., Konecny, M., Zhelezov, G. Proceedings of the 4th conference on Cartography and GIS. Sofia: Bulgarian Cartographic Association, 2012. s. 247-256. ISSN 1314-0604.

  2011

  1. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
  2. ŠTĚRBA, Zbyněk, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA, Jiří ZBOŘIL, Šárka BŘEZINOVÁ a Václav TALHOFER. Evaluace kartografických znakových sad v kontextu osobnosti uživatele. Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenského úradu geodézie a kartografie. Praha: Český úřad geodetický a kartografický, 2011, roč. 99/57, č. 8, s. 173-182. ISSN 0016-7096.
  3. HERMAN, Lukáš, Jan RUSSNÁK, Zdeněk STACHOŇ a Daniel VRBÍK. Historický atlas vybraných území Evropy a Afriky podle Klaudia Ptolemaia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 56 s. ISBN 978-80-210-5625-1.
  4. STACHOŇ, Zdeněk a Jiří KOZEL. Map Archive Accessibility Using Thesauri. In Proceedings of the 25th International Cartographic Conference Paris. Paris: International Cartographic Association, 2011. s. "nestránkováno", 4 s. ISBN 978-1-907075-05-6.
  5. DRÁPELA, Milan Václav, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ a Zdeněk STACHOŇ. Map of Silesia from Martin Helwig by Abraham Ortelius (1570). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2 s. ISBN 978-80-210-5577-3.
  6. GRYGAR MATYS, T., T. NOVÁKOVÁ, M. MIHALJEVIČ, L. STRNAD, I. SVĚTLÍK, L. KOPTÍKOVÁ, L. LISÁ, Rudolf BRÁZDIL, Zdeněk MÁČKA, Zdeněk STACHOŇ, H. SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ a D.S. WRAY. Surprisingly small increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the Strážnice area, Czech Republic, in the last 1300 years. Catena. Elsevier, 2011, roč. 86, č. 3, s. 192-207. ISSN 0341-8162. doi:10.1016/j.catena.2011.04.003.
  7. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Čeněk ŠAŠINKA. The usability of selected base maps for crises management: users' perspectives. SpringerLink, Applied Geomatics. Springer, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 189–198. ISSN 1866-9298.

  2010

  1. ŠAŠINKA, Čeněk, Šárka BŘEZINOVÁ, Jiří ZBOŘIL a Zdeněk STACHOŇ. Analýza činnosti operátorů HZS v krajských operačních střediscích v perspektivě teorie informačního chování: empirický výzkum. In Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 367-370. ISBN 978-80-7248-589-5.
  2. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Edvard GERYK a Radim ŠTAMPACH. Cartographic tools for health data presentation. NaturNet - Redime newsletter Special Edition. Dresden: IGN e. V. a BOW, 2010, roč. 2010, 1 s. ISSN 1801-6480.
  3. STACHOŇ, Zdeněk. ISSUES OF DIGITIZATION IN ARCHIVING PROCESS. In Preservation in Digital Cartography. 1. vydání. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. s. 257-272. Archiving Aspects. ISBN 978-3-642-12733-5.
  4. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Milan KONEČNÝ, Zdeněk STACHOŇ a Miroslav KOLÁŘ. MAP OF OLD GERMANIA (GERMANIAE VETERIS) by Guiljelm Blaeu (1662). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 8 s. ISBN 978-80-210-5278-9.
  5. ZBOŘIL, Jiří a Zdeněk STACHOŇ. Metody kartografické vizualizace a kvalita rozhodovacích procesů. v tisku. Česká geografická společnost, 2010.
  6. ŠAŠINKA, Čeněk, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Kamil MORONG. MuTeP - multivariantní testovací program. 2010.
  7. STACHOŇ, Zdeněk, Čeněk ŠAŠINKA a Václav TALHOFER. PERCEPTION OF VARIOUS CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS UNDER SPECIFIC CONDITION. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management - Towards Better Solutions. 1. vydání. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. s. 349-360. Lecture notes in geoinformation and cartography. ISBN 978-3-642-03441-1.
  8. ZBOŘIL, Jiří a Zdeněk STACHOŇ. Problematika volby vhodných způsobů vizualizace prostorových dat na mapách pro krizový management. In Geomatika v projektech 2010. Brno: Tribun EU, 2010. s. 43-45. ISBN 978-80-7399-113-5.
  9. ŠAŠINKA, Čeněk, Šárka BŘEZINOVÁ, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Utilization of Spatial Data in Emergency Response: System Optimization Based on Analysis of Working Practices. In Proceedings Digital earth in the service of society: sharing information, building knowledge. Nessebar, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia, International Society for Digital Earth, 2010. 8 s. ISBN 978-954-724-039-1.
  10. DRÁPELA, Milan Václav, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ a Kateřina TAJOVSKÁ. Využití elektronických médií k výuce dějin kartografie. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 2010, p. č. 211, jaro 2010, s. 37-40. ISSN 0232-0916.
  11. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH a Edvard GERYK. Web portal for health data presentation. In 58. Deutscher Kartographentag 2010. první. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V., 2010. s. 34.

  2009

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Miroslav KOLÁŘ a Milan KONEČNÝ. MAP OF BOHEMIA BY JOHANN CHRISTOPH MÜLLER. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. Př-12/09-02/58. ISBN 978-80-210-4956-7.
  2. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK, Milan KONEČNÝ, Edvard GERYK a Jiří PAVELKA. Návrh portálu pro vizualizaci dat zdravotního stavu obyvatelstva. In Geomatika v projektech 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 45-47, 50 s. ISBN 978-80-7399-842-4.
  3. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK a Zdeněk HAVLÍČEK. Nové mapové technologie v kartografické komunikaci. Kartografické listy. Bratislava, 2009, roč. 17/2009, č. 17, 127 s. ISSN 1336-5274.
  4. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ a Zdeněk HAVLÍČEK. Nové mapové technologie v kartografické komunikaci. In 18. kartografická konference, Olomouc, 30. 9. – 2. 10. 2009. Olomouc: Kartografická společnost ČR, 2009. 1 s.
  5. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. PERCEPTION OF VARIOUS CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS UNDER SPECIFIC CONDITION. In Proceedings Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
  6. STACHOŇ, Zdeněk a Čeněk ŠAŠINKA. POSSIBILITIES OF CARTOGRAPHIC REPRESENTATION EXPERIMENTAL TESTING. In Interregional Symposium GI 2009. Dresden: IGN e. V., 2009. 132 s. ISSN 1801-6480.
  7. SLIVIAKOVÁ, Andrea, Zdeněk STACHOŇ, Čeněk ŠAŠINKA a Jiří ZBOŘIL. Posuzování uživatelských charakteristik kartografických produktů: interakce člověk a GIS. In Kognice a umělý život 2009. Opava: Slezská univerzita, 2009. s. 297-304. ISBN 978-80-7248-516-1.
  8. MULÍČKOVÁ, Eva a Zdeněk STACHOŇ. SEMANTIC ISSUES OF GEODATA INTEGRATION IN EMERGENCY MANAGEMENT. In Proceedings Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Brno: Masaryk University, 2009. 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.

  2008

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Petr KUBÍČEK a Věroslav KAPLAN. ALTERNATIVE GEOSPATIAL DATA HANDLING AND AUGMENTED REALITY. In ALTERNATIVE GEOSPATIAL DATA HANDLING AND AUGMENTED REALITY. 2008. Dresden: IGN e. V. a BOW, 2008. s. 102-105. ISSN 1801-6480.
  2. FOLTÝNOVÁ, Darina, Jarmila BRÁZDILOVÁ, Zdeněk STACHOŇ a Gustav ŠAFR. Geografické informace v zdravotnické záchranné službě a možnosti jejich dynamické vizualizace. In Výroční mezinárodní konferece ČGS. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 8 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
  3. STACHOŇ, Zdeněk. GEOGRAPHICAL NAMES ON MAPS FOR RISK MANAGEMENT. In Proceedings 2. Second International Conference On Cartography & GIS. Sofia, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 2008. s. 161-165. ISBN 978-954-724-038-4.
  4. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ a Zdeněk STACHOŇ. MAP OF ARCHDUCHY OF AUSTRIA BY NICOLAS SANSON FROM 1692. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 8 s. Př-7/08-02/58. ISBN 978-80-210-4693-1.
  5. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Nádory a kartografie. Zdravotnictví v ČR. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, č. 4, s. 135-135, 195 s. ISSN 1213-6050.
  6. KONEČNÝ, Milan, Edvard GERYK, Petr KUBÍČEK, Radim ŠTAMPACH, Jiří KOZEL, Zdeněk STACHOŇ, Jaroslav MICHÁLEK, Jakub ODEHNAL, Petr DÍTĚ, Petr KOŠKA, Roman KRAUS a Jiří HOLUB. Prevalence nádorů v České republice 1989-2005-2015. 1. vyd. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno a Občanské sdružení podpory zdraví a onkologické prevence, 2008. 257 s. ISBN 978-80-903255-2-4.
  7. STACHOŇ, Zdeněk a Věroslav KAPLAN. ROZŠÍŘENÁ REALITA- MOŽNOSTI VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ. In Riešení krízových situácií vo špecifickom prostredí. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2008. s. 20 - 25. ISBN 978-80-8070-849-8.
  8. FOLTÝNOVÁ, Darina a Zdeněk STACHOŇ. Současný stav využití geodat v klíčových organizacích krizového řízení v ČR. In Výroční metinárodní konferece ČGS. Liberec: Česká geografická společnost, 2008. s. 86-93. ISBN 978-80-7372-367-5.
  9. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Václav TALHOFER a Jiří ZBOŘIL. Spatial Information And Crisis Management. In Proceedings 1. Second International Conference On Cartography & GIS. Sofia, Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, 2008. s. 391-392. ISBN 978-954-724-036-0.
  10. KUBÍČEK, Petr, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Thematic Mobile Mapping. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1st edition. Brno: Masaryk University, Brno, 2008. s. 416-420. PdF 15/08-02/58. ISBN 978-80-210-4600-9.
  11. FOLTÝNOVÁ, Darina a Zdeněk STACHOŇ. Využití GIS v orgánech činných v krizovém řízení ČR. In Geoinformatika ve veřejné správě, Brno 28.-30.5.2008. Brno: MSD, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-7392-031-9.

  2007

  1. STACHOŇ, Zdeněk, Jiří ZBOŘIL a Petr HORÁK. Architektura systému MobilDat. In Geografická data v informační společnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2007. s. 121-124. Ročník 53, publikace č.43. ISBN 978-80-85881-28-8.
  2. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ a Zdeněk STACHOŇ. J.A.Comenius´ Map of Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 8 s. 55-991A-2007 02/58 12/Př. ISBN 978-80-210-4412-8.
  3. KAPLAN, Věroslav a Zdeněk STACHOŇ. MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ GOOGLE MAPS PRO ZOBRAZENÍ PROSTOROVÝCH DAT. In Súčasné trendy v kartografii. Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 114-119. ISBN 978-80-89060-11-5.
  4. HORÁK, Petr, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ a Jiří ZBOŘIL. Návrh architektury serverového systému MobilDat. In Informační systémy v zemědělství a lesnictví: Sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-213-1643-0.
  5. STACHOŇ, Zdeněk, Věroslav KAPLAN, Jiří KOZEL a Tomáš ŘEZNÍK. POSSIBILITIES OF WEB SERVICES IN RISK MANAGEMENT. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-8.
  6. ŘEZNÍK, Tomáš, Zdeněk STACHOŇ, Jiří KOZEL a Věroslav KAPLAN. Practical Risk Management Online. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-9.
  7. STACHOŇ, Zdeněk a Jiří ZBOŘIL. Tematické mobilní mapování - zkušenosti z pilotního projektu. In Geografická data v informační společnosti. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2007. s. 141-148. Ročník 53, publikace č.43. ISBN 978-80-85881-28-8.
  8. STACHOŇ, Zdeněk. USABILITY OF AUTOMATED NAME PLACEMENT. In XXIII International Cartographic Conference Abstract of Papers. Moskva: Roskartografia, 2007. s. 1-7.
  9. STACHOŇ, Zdeněk a Jiří ZBOŘIL. Využití fotodokumentace pro účely mobilního mapování. In Súčasné trendy v kartografii. Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 178-183. ISBN 978-80-89060-11-5.

  2006

  1. DRÁPELA, Milan Václav, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ a Kateřina TAJOVSKÁ. Dějiny kartografie - multimedialní on-line učebnice. Brno: Geografický ústav PřF MU Brno, 2006. 50 s. www.geogr.muni.cz/dejiny/ucebnice/.
  2. KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK a Zdeněk STACHOŇ. DYNAMIC GEOVISUALISATION IN CRISIS MANAGEMENT. In Modern technologies, education and proffesional practise in geodesy and related fields. 2006. vyd. Sofia: Union of Surveyors and Land managers in Bulgaria, 2006. s. 286-287, 607 s. ISBN 80-903478-3-5.
  3. KONEČNÝ, Milan, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Jiří ZBOŘIL. Multimedia textbook of Cartography and Geoinformatics. In International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for geoinformatics. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2006. s. 12-17, 205 s. ISSN 1213-239X.
  4. KONEČNÝ, Milan, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Zbyšek PODHRÁZSKÝ. Multimedia Textbook of Cartography and Geoinformatics. In First international conference on cartography and GIS. Sofia Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Bulgaria, 2006. s. 34-35, 84 s. ISBN 954-724-028-5.
  5. HORÁK, Petr, Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Karel STANĚK a Jiří ZBOŘIL. Podpora mobilního lesnického mapování prostřednictvím náčrtů. In Informační systémy v zemědělství a lesnictví. 2006. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 1-6. ISBN 80-213-1494-X.
  6. STACHOŇ, Zdeněk. Problémy automatického umísťování geografických názvů do mapy. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. s. 1-5. ISBN 80-7040-879-0.
  7. KAPLAN, Věroslav, Zdeněk STACHOŇ a Milan KONEČNÝ. USABILITY OF ELECTRONIC LEARNING MATERIALS IN CARTOGRAPHY. In Modern technologies, education and proffesional practise in geodesy and related fields. 2006. vyd. Sofia, Bulgaria: Union of Surveyors and Land managers in Bulgaria, 2006. s. 295-299, 607 s. ISBN 80-903478-3-5.

  2005

  1. DRÁPELA, Milan Václav, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ a Kateřina TAJOVSKÁ. Multimediální učebnice dějiny kartografie. In Mapa v informační společnosti. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 72-76. ISBN 80-7231-015-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 05:43