Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MALINKA, Kamil, Libuše VODOVÁ, Martina JANČOVÁ, Lenka SOBKOVÁ a Vladimír SCHINDLER. Effective Teaching through Multidisciplinary Lessons Adopting 3D Print – Preliminary Study. In Theo Bastiaens. Proceedings of EdMedia + Innovate Learning. United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), 2022. s. 286-291. ISBN 978-1-939797-62-9.
 2. VODOVÁ, Libuše. Motivace studentů pro studium geologie a paleontologie na středních školách a jejich možné zlepšení. 2022.
 3. PILAŘOVÁ, Tereza a Libuše VODOVÁ. Přírodní poměry a flóra v okolí města Bílovce. In XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2022.
 4. SMUTNÁ, Kateřina a Libuše VODOVÁ. Přírodní poměry a květena v okolí Velkého Beranova. In XIX. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2022.
 5. 2021

 6. VČELOVÁ, Tereza a Libuše VODOVÁ. Přírodní poměry a flóra území jihovýchodně od města Havlíčkův Brod. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 7. DVOŘÁKOVÁ, Lenka a Libuše VODOVÁ. Přírodní poměry a flóra území západně od Černé Hory. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 8. SLÁMOVÁ, Michaela a Libuše VODOVÁ. Přírodní poměry a květena území západně od Olešnice. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 9. URBÁNKOVÁ, Petra a Libuše VODOVÁ. Soubor didaktických prostředků pro výuku vybraných témat z Biologie člověka na ZŠ. In XVIII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2021.
 10. 2020

 11. PETROVÁ, Jana a Libuše VODOVÁ. Didaktické hry jako aktivizující metody v hodinách přírodopisu na základní škole. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2020.
 12. BURDOVÁ, Markéta a Libuše VODOVÁ. Poznávání cévnatých rostlin na základní škole. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou. 2020.
 13. VODOVÁ, Libuše. Recenze článku "Percepcia rastlinných plodov žiakmi základných škôl alebo čo je pekné, je aj dobré". 2020.
 14. VODOVÁ, Libuše a Blažena BRABCOVÁ. Revize zpracování učiva o řasách v přírodopisných učebnicích a pracovních sešitech. 2020.
 15. DOBIÁŠOVÁ, Jana a Libuše VODOVÁ. Výuková sbírka větviček v zimním stavu. In XVII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou, 2020. 2020.
 16. 2019

 17. VODOVÁ, Libuše. Environmentální vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In konference EDUCO 2019: Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů. 2019.
 18. VODOVÁ, Libuše. Environmentální vzdělávání budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In konference EDUCO 2019: Environmentální vzdělávání a udržitelný rozvoj jako nedílná součást přípravy učitelů přírodovědných, humanitních, zemědělských a příbuzných oborů. 2019.
 19. 2018

 20. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ a Kateřina HVĚZDOVÁ. Analýza tématu Řasy ve vybraných učebnicích přírodopisu. Scientia in Educatione. Univerzita Karlova, 2018, roč. 9, č. 1, s. 4-36. ISSN 1804-7106.
 21. VODOVÁ, Libuše. Náměty na výuku vybraných geologických témat na ZŠ. In Didaktika geologie a spolupráce se školami. 2018.
 22. VODOVÁ, Libuše. Návaznost biologického učiva na příkladu tematického celku Biologie rostlin. In Trendy v didaktice biologie. 2018. ISBN 978-80-7603-001-5.
 23. VODOVÁ, Libuše. Návaznost biologického učiva na příkladu tematického celku Biologie rostlin. In Trendy v didaktice biologie. 2018.
 24. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Společenství praxe a integrovaná terénní výuka. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018. DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS: Proceedings of the International Conference. ISBN 978-80-7444-065-6.
 25. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Společenství praxe a integrovaná terénní výuka. In Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2018. 2018.
 26. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Společenství praxe a integrovaná terénní výuka. In Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci+ 2018. 2018.
 27. 2017

 28. VODOVÁ, Libuše a Eduard HOFMANN. Didaktika přírodních věd - rozvíjení profesních kompetencí studentů učitelství projektovou výukou. 2017.
 29. HOFMANN, Eduard a Libuše VODOVÁ. Didaktika přírodních věd na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Geografická revue. Banská Bystrica: FPV UMB Banská Bystrica, Katedra geografie a geológie, 2017, roč. 13, č. 1, s. 61-69, 70 s. ISSN 1336-7072. doi:10.24040/GR.2017.13.1.61-69.
 30. VODOVÁ, Libuše a Eduard HOFMANN. Didaktika přírodních věd na Pedagogické fakultě MU. In Školská geografia – súčasnosť a perspektívy. 2017.
 31. VODOVÁ, Libuše a Eduard HOFMANN. Integrace přírodovědných poznatků v didaktice přírodních věd. In Transdisciplinarita – sdílení – síťování jako výzva na horizontu oborových didaktik. 2017.
 32. VODOVÁ, Libuše. Rozvíjení klíčových kompetencí budoucích učitelů přírodopisu pomocí projektové výuky. In doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. PaedDr. Anna Sandanusová. Ph.D. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Ing. Barbora Jordánová. Sborník z XII. ročníku mezinárodní vědecké konference Výzkum v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 138-143, 158 s. ISBN 978-80-213-2784-9.
 33. VODOVÁ, Libuše. Společenstvím praxe k rozvoji klíčových kompetencí učitelů. In XII. ročník konference EDUCO 2017. 2017.
 34. 2016

 35. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ a Kateřina HVĚZDOVÁ. Analýza učiva o řasách ve vybraných učebnicích přírodopisu. In Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba – hodnocení – používání. 2016.
 36. VODOVÁ, Libuše a Blažena BRABCOVÁ. Jak popularizovat přírodní vědy na příkladu biologie. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 140, č. 03, s. 48-52. ISSN 0323-0449.
 37. JANČOVÁ, Martina, Libuše VODOVÁ, Blažena BRABCOVÁ a Kateřina ŠEVČÍKOVÁ. Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 37-41. ISSN 1211-3387.
 38. VODOVÁ, Libuše. Rozvíjení profesních kompetencí budoucích učitelů přírodopisu pomocí projektové výuky. In XI. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO 2016. 2016.
 39. BRABENCOVÁ, Eliška a Libuše VODOVÁ. The Concept of Material Didactic Instruments for Teaching Selected Botanical Topics at Elementary Schools. In XIII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes. 2016. ISBN 978-80-210-6152-1.
 40. VODOVÁ, Libuše. Úloha praxí v přípravě učitelů přírodopisu. In Trendy v didaktice biologie, 22. a 23. září 2016, PedF UK Praha. 2016.
 41. VODOVÁ, Libuše. Úloha praxí v přípravě učitelů přírodopisu. In Trendy v didaktice biologie,22. a 23. září 2016, PedF UK Praha. 2016. ISBN 978-80-7290-886-8.
 42. 2015

 43. VODOVÁ, Libuše. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení "Poznávání dřevin v zimním stavu" pořádanému v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015. 12 s.
 44. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ, Robert VLK a Boris RYCHNOVSKÝ. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení Metody práce s biologickým materiálem. 2015. 20 s.
 45. VODOVÁ, Libuše. Poznávání dřevin v zimním stavu - v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2015.
 46. VODOVÁ, Libuše. Závěrečná zpráva o konání kurzu Dendrologické vycházky. 2015.
 47. 2014

 48. VODOVÁ, Libuše. Český masiv:pracovní list. 2014. 9 s.
 49. VODOVÁ, Libuše. Čtvrtohory: pracovní list. 2014. 9 s.
 50. VODOVÁ, Libuše. Druhohory: pracovní list. 2014. 11 s.
 51. VODOVÁ, Libuše. Dřevinná vegetace v lidských sídlech a dřeviny parku Lužánky. 2014.
 52. BRABCOVÁ, Blažena, Libuše VODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Jak popularizovat vědu. 2014.
 53. VODOVÁ, Libuše. Jehličnaté stromy a keře: pracovní list. 2014. 9 s.
 54. VODOVÁ, Libuše. Knihovnička učitele přírodopisu. 2014. 6 s.
 55. VODOVÁ, Libuše. Krytosemenné rostliny:pracovní list. 2014. 9 s.
 56. VODOVÁ, Libuše. Květ a květenství: pracovní list. 2014. 16 s.
 57. VODOVÁ, Libuše. Listnaté stromy a keře: pracovní list. 2014. 9 s.
 58. VODOVÁ, Libuše. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení " Dřeviny maloplošného zvláště chráněného území (PR Kamenný vrch) a školní zahrady Kejbaly" pořádaného v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2014. 6 s.
 59. VODOVÁ, Libuše. Metodické materiály k popularizačnímu vystoupení "Dřevinná vegetace v lidských sídlech a dřeviny parku Lužánky" pořádanému v rámci kurzu "Dendrologické vycházky". 2014. 10 s.
 60. VODOVÁ, Libuše. Nahosemenné rostliny: pracovní list. 2014. 9 s.
 61. VODOVÁ, Libuše. Ochrana přírody a krajiny v České republice: obecná a zvláštní ochrana organismů. 2014. 16 s.
 62. VODOVÁ, Libuše. Ochrana přírody a krajiny v České republice: typy územní ochrany. 2014.
 63. VODOVÁ, Libuše. Plod a plodenství: pracovní list. 2014. 9 s.
 64. VODOVÁ, Libuše. Poznáváme nejběžnější dřeviny. 2014. 207 s.
 65. VODOVÁ, Libuše. Poznáváme vybrané druhy původních listnatých dřevin během celého roku. 2014. 16 s.
 66. VODOVÁ, Libuše. Poznávání dřevin na maloplošném zvláště chráněném území (PR Kamenný vrch) a školní zahradě Kejbaly. 2014.
 67. VODOVÁ, Libuše. Prahory a starohory: pracovní list. 2014. 11 s.
 68. VODOVÁ, Libuše. Praktická ochrana přírody a krajiny v České republice: co se skrývá pod zkratkou ÚSES obecná a zvláštní ochrana organismů. 2014.
 69. VODOVÁ, Libuše. Prvohory: pracovní list. 2014. 11 s.
 70. VODOVÁ, Libuše. Přeměněné horniny: pracovní list. 2014. 9 s.
 71. VODOVÁ, Libuše. Rostlinné orgány - list: pracovní list. 2014. 14 s.
 72. VODOVÁ, Libuše. Sedimentární horniny: pracovní list. 2014. 13 s.
 73. VODOVÁ, Libuše. Studentské pojetí integrované tematické výuky na základní škole. In Trendy v didaktice biologie. 2014. ISBN 978-80-7290-787-8.
 74. VODOVÁ, Libuše. Studentské pojetí integrované tematické výuky na základní škole. In Trendy v didaktice biologie. 2014.
 75. VODOVÁ, Libuše. Třetihory: pracovní list. 2014. 11 s.
 76. VODOVÁ, Libuše. Vyvřelé horniny: pracovní list. 2014. 7 s.
 77. VODOVÁ, Libuše. Západní Karpaty: pracovní list. 2014. 9 s.
 78. VODOVÁ, Libuše. Zjišťování potřeb učitelů na jihomoravských základních školách s ohledem na využitelnost metodických materiálů ve výuce přírodopisu. 2014. 5 s.
 79. 2013

 80. VODOVÁ, Libuše. Ekologické sítě a greenways jako nástroje revitalizace krajiny. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 22, č. 5, s. 20-21. ISSN 1210-3004.
 81. VODOVÁ, Libuše. Fungování lokálního biokoridoru na příkladu toku řeky Brtnice. 1. vydání. Kostelec na Hané: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, Ministerstvo životního prostředí, 2013. s. 82-89. ISBN 978-80-86636-39-9.
 82. VODOVÁ, Libuše. Optimalizace ekologické sítě Brtnicka na základě biogeografických podkladů. In Přírodní infrastruktura ÚSES. 2013.
 83. 2012

 84. VODOVÁ, Libuše, Boris RYCHNOVSKÝ a Zdeňka LOSOSOVÁ. Didaktika přírodopisného učiva ve speciálních a rozšiřujících odborných předmětech na PdF MU. In BIOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH STRUKTUROVANÉHO STUDIA (Sborník abstraktů), s. 13. 2012.
 85. VODOVÁ, Libuše. Didaktika přírodopisu na PdF MU. In Biologické a environmentální vzdělávání v podmínkách strukturovaného studia, s.11. 2012.
 86. FRÝZOVÁ, Iva a Libuše VODOVÁ. Studentský pedagogický projekt jako součást výuky studentů přírodovědných oboru na PdF MU. In Biologické a environmentální vzdělávání v podmínkách strukturovaného učiva, s.7. 2012.
 87. VODOVÁ, Libuše. Změny v rozšíření pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris (L.) TOD.) v přírodní rezervaci Údolí Brtnice. Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny. Archaia Brno, o.p.s.: Brno, 2012, roč. 2012, č. 13, s. 61-66. ISSN 1801-5972.
 88. 2011

 89. VODOVÁ, Libuše, Eliška BARTOŠOVÁ, Jan LABOHÝ, Jan MICHOIN, Pavel PICHLER a Michal PLÍSKA. Skály, sutě a jeskyně. 1. vyd. Drnovice: Občanské sdružení Drnka, 2011. s. 53-55, 75 s. ISBN 978-80-904591-1-3.
 90. 2009

 91. SAUL, Jiří, Martin CULEK a Libuše VODOVÁ. Flóra a vegetace Babího lomu. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera, 2009. s. 27-34. ISBN 978-80-85763-51-5.
 92. VODOVÁ, Libuše. Ostrůvky diverzit v kulturní krajině na příkladu Brtnicka. Brno: Př F MU, 2009.
 93. VODOVÁ, Libuše. Výmladkové lesy vyšších poloh na Českomoravské vrchovině. Brno: LDF MZLU, 2009. ISBN 978-80-7375-292-7.
 94. VODOVÁ, Libuše. Významné lokality harmonické kulturní krajiny severní části Brtnicka. Praha: Př F UK, 2009. ISBN 978-80-86561-53-0.
 95. 2008

 96. VODOVÁ, Libuše. Výzkum fauny měkkýšů v údolí Brtnice. Brno: Př F MU, 2008.
 97. 2007

 98. VODOVÁ, Libuše. Mapování lokalit pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) v údolí Brtnice. Brno: PřF MU, 2007.
 99. VODOVÁ, Libuše. Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) jako indikátor migrace. Bratislava: PrF UK, 2007. ISBN 978-80-88870-65-4.
 100. 2006

 101. VODOVÁ, Libuše. Biogeograficé podklady pro návrh optimalizované ekologické sítě v okolí Střížova. Brno: Ekologický institut Veronica, 2006. Venkovská krajina - Sborník příspěvků z konference. ISBN 80-239-7166-2.
 102. VODOVÁ, Libuše. Biogeografické podklady pro návrh optimalizované ekologické sítě v okolí Střížova. České Budějovice: Česká geografická společnost, 2006. Česká geografie v evropském prostoru. ISBN 80-7040-879-0.
 103. VODOVÁ, Libuše. Geobiocenologická charakteristika a návrh ekologické sítě v okolí Střížova. Brno: Př F MU, 2006.
 104. VODOVÁ, Libuše. Geobiocenologický výzkum v okolí Střížova. Bratislava: PrF UK, 2006. ISBN 80-88870-57-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 21:48