Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ a Jiří ŠIMURDA. Functional consequences of different distribution of NCX and PMCA between t-tubular and surface membranes in a model of the human ventricular cardiomyocyte. In 47th Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2023.
  2. NOVÁKOVÁ, Marie a Michal PÁSEK. Matematický model jako nástroj pro vysvětlení účinků látek na mechanickou restituci kardiomyocytu morčete. In 98. Fyziologické dny. 2023.

  2022

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa CHMELÍKOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Tomáš BÁRTA, Jiří PACHERNÍK, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Inherited arrhythmias: from gene variants to ionic channel dysfunctions. In 14th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research: France – new EU Members. 2022.
  2. NOVÁKOVÁ, Marie a Michal PÁSEK. Mechanická restituce a látky ovlivňující vápníkové transporty v kardiomyocytu. 2022.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Olga ŠVECOVÁ, Larisa CHMELÍKOVÁ, Štefan ZELENÁK, Katarzyna Anna RADASZKIEWICZ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Tomáš BÁRTA, Iva SYNKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Translational research in the field of inherited arrhythmias. In Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022. 2022.

  2021

  1. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, Markéta BÉBAROVÁ a Georges CHRISTE. Divergent estimates of the ratio between Na+-Ca2+ current densities in t-tubular and surface membranes of rat ventricular cardiomyocytes. Journal of Cell Science. Cambridge: Company of Biologists Ltd., 2021, roč. 134, č. 14, s. 1-7. ISSN 0021-9533. doi:10.1242/jcs.258228.
  2. SYNKOVÁ, Iva, Markéta BÉBAROVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Larisa CHMELIKOVA, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOSEK, Michal PÁSEK, Pavel VÍT, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Rostislav NAVRATIL a Tomáš NOVOTNÝ. Long-QT founder variant T309I-Kv7.1 with dominant negative pattern may predispose delayed afterdepolarizations under β-adrenergic stimulation. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-81670-1.

  2020

  1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as routine parameter for description of ionic membrane current: is it always the best option? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 24-32. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2019.11.011.
  2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Distribution of data in cellular electrophysiology: Is it always normal? PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 11-17. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2020.05.008.
  3. VAVERKA, Jiri, Jiří MOUDR, Petr LOKAJ, Jiri BURSA a Michal PÁSEK. Impact of Decreased Transmural Conduction Velocity on the Function of the Human Left Ventricle: A Simulation Study. Biomed Research International. London: Hindawi Publishing Corporation, 2020, roč. 2020, APR 2020, s. 1-11. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2020/2867865.
  4. BÉBAROVÁ, Markéta, Michal PÁSEK a Ivan ZAHRADNIK. Toward more accurate data in cardiac cellular electrophysiology. PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, roč. 157, NOV 2020, s. 1-2. ISSN 0079-6107. doi:10.1016/j.pbiomolbio.2020.06.006.

  2019

  1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Inappropriate conversion of current magnitude to current density may misinterpret results. In 43rd EWGCCE Meeting. 2019. ISSN 1532-2092.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Iva SYNKOVÁ, Irena ANDRŠOVÁ, Larisa BAIAZITOVA, Olga ŠVECOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Pavel VÍT, Iveta VALÁŠKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Rostislav NAVRÁTIL a Tomáš NOVOTNÝ. Mutace T309I asociovaná se syndromem dlouhého QT typu 1: akumulace IKs jako mechanismus ochrany srdce proti arytmii. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.
  3. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Srdeční inward rectifier draslíkové proudy: jejich protektivní úloha a metody analýzy. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie 2019. 2019. ISBN 978-80-972360-5-2.

  2018

  1. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Current density as quantity which is not always independent on membrane capacitance. In 42nd Meeting of the European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2018.
  2. VAVERKA, J., J. BURŠA, Josef ŠUMBERA a Michal PÁSEK. Effect of Transmural Differences in Excitation-Contraction Delay and Contraction Velocity on Left Ventricle Isovolumic Contraction: A Simulation Study. Biomed Research International. London: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 4798512, s. 1-10. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2018/4798512.
  3. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Korelace iontového membránového proudu a kapacity buněčné membrány při měření na buněčných liniích. In 46. zasedání Komise experimentální kardiologie. 2018.
  4. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Přepočet velikosti iontových proudů na hustotu proudu: je vždy racionální? In 94. Fyziologické dny. 2018. ISSN 1804-4409.

  2017

  1. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ a Georges CHRISTÉ. A modified mathematical model of human ventricular cardiomyocyte incorporating separate t-tubular and surface dyads and submembrane spaces. In Vladimír Fuis. Engineering Mechanics 2017. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2017. s. 750-753. ISBN 978-80-214-5497-2.
  2. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Correlation between magnitude of cardiac ionic currents and cell membrane capacity: always positive? In 41st Meeting of European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology. 2017. ISSN 1532-2092. doi:10.1093/ehjci/eux150.001.
  3. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a G. CHRISTÉ. Different Densities of Na-Ca Exchange Current in T-Tubular and Surface Membranes and Their Impact on Cellular Activity in a Model of Rat Ventricular Cardiomyocyte. Biomed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2017, roč. 2017, č. 6343821, s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2017/6343821.
  4. KULA, Roman, Markéta BÉBAROVÁ, Jiří ŠIMURDA a Michal PÁSEK. Korelace velikosti iontových proudů a kapacity buněčné membrány: vždy přítomna? In 45. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
  5. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.

  2016

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Acetylcholine-sensitive potassium channels in the heart and their interaction with addictive drugs. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research : France-New EU Members. 2016.
  2. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Georges CHRISTÉ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Acute effects of ethanol on action potential and intracellular Ca2+ transient in cardiac ventricular cells: a simulation study. Medical & Biological Engineering & Computing. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2016, roč. 54, č. 5, s. 753-762. ISSN 0140-0118. doi:10.1007/s11517-015-1366-8.
  3. HOŘÁKOVÁ, Zuzana, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Markéta BÉBAROVÁ. Effect of ethanol and acetaldehyde at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current I-K1: Separate and combined effect. Journal of Physiology and Pharmacology. Krakow: Polish Physiological Society, 2016, roč. 67, č. 3, s. 339-351. ISSN 0867-5910.
  4. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol at clinically relevant concentrations on atrial inward rectifier potassium current sensitive to acetylcholine. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. New York: Springer, 2016, roč. 389, č. 10, s. 1049-1058. ISSN 0028-1298. doi:10.1007/s00210-016-1265-z.

  2015

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Citlivost draslíkového proudu IK1 k působení ethanolu je nižší u síňových než u komorových srdečních buněk potkana. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Changes of action potential configuration under ethanol related to its effects on inward rectifier currents in rat and guinea-pig cardiomyocytes. In 20. konference patologické a klinické fyziologie. 2015. ISBN 978-80-260-7934-7.
  3. ŠIMURDOVÁ, Milena, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Jiří ŠIMURDA. Kvantitativní model účinku ethanolu na IK1 kanál u komorových srdečních buněk potkana. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
  4. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Účinek etanolu na elektrickou aktivitu srdečních komorových buněk: experimentální a výpočtový přístup. In 91. Fyziologické dny. 2015. ISSN 1801-6103.
  5. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Zuzana HOŘÁKOVÁ, Jan HOŠEK, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv etanolu na konstitutivně aktivní složku draslíkového proudu citlivého na acetylcholin je srovnatelný u různých živočišných druhů. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015. ISSN 1801-6103.

  2014

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Dual effect of ethanol on inward rectifier potassium current Ik1 in rat ventricular myocytes. Journal of Physiology and Pharmacology. Kraków: Polish Physiological Society, 2014, roč. 65, č. 4, s. 497-509. ISSN 0867-5910.
  2. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive H. ORCHARD. Effect of Ca2+ Efflux Pathway Distribution and Exogenous Ca2+ Buffers on Intracellular Ca2+ Dynamics in the Rat Ventricular Myocyte: A Simulation Study. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 920208, s. 1-12. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/920208.
  3. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Georges CHRISTÉ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol on action potential in ventricular cardiomyocytes: experimental and computational approach. In Physiology 2014. 2014.
  4. SKOPALÍK, Josef, Michal PÁSEK, Milan RYCHTARIK, Zdenek KORISTEK, Eva GABRIELOVA, Peter SCHEER, Peter MATEJOVIČ, Martin MODRIANSKY a Martin KLABUSAY. Formation of Cell-To-Cell Connection between Bone Marrow Cells and Isolated Rat Cardiomyocytes in a Cocultivation Model. Journal of Cell Science & Therapy. Los Angeles: OMICS Publishing Group, 2014, roč. 5, č. 5, s. 1-8. ISSN 2157-7013. doi:10.4172/2157-7013.1000185.
  5. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a G. CHRISTÉ. SENSITIVITY OF ACTION POTENTIAL TO CHANGES OF INWARD RECTIFIER POTASSIUM CURRENT IK1 IS DIFFERENT IN RECENT MODELS OF HUMAN VENTRICULAR CARDIOMYOCYTES. In Vladimír Fuis. Engineering Mechanics 2014. Brno: University of Technology, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2014. s. 476-479. ISBN 978-80-214-4871-1.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv ethanolu a jeho primárního metabolitu acetaldehydu na draslíkový proud typu inward rectifier IK1 v komorových a síňových buňkách potkana. In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
  7. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Změny draslíkového proudu typu "inward rectifier" (IK1) vyvolané ethanolem a jeho primárním metabolitem acetaldehydem. In 90. Fyziologické dny, Bratislava. 2014. ISBN 978-80-223-3555-3.

  2013

  1. PÁSEK, Michal a Jiří ŠIMURDA. A MATHEMATICAL MODEL OF RAT VENTRICULAR CARDIOMYOCYTE WITH A NOVEL DESCRIPTION OF INTRACELLULAR AND T-TUBULAR Ca2+ DYNAMICS. Engineering mechanics. Praha: Association for Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 6, s. 471-480. ISSN 1802-1484.
  2. HRABCOVÁ, Dana, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. EFFECT OF ION CONCENTRATION CHANGES IN T-TUBULES ON INTRACELLULAR SIGNALS CONTROLLING MECHANICAL ACTIVITY IN A MODEL OF HUMAN VENTRICULAR CARDIOMYOCYTE. Engineering mechanics. Praha: Association for Engineering Mechanics, 2013, roč. 20, č. 6, s. 481-490. ISSN 1802-1484.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ethanol and its principle metabolite acetaldehyde affect inward rectifier potassium current IK1 in rat ventricular myocytes. In 63. Česko-Slovenské Farmakologické dny. 2013. ISSN 1213-8118.

  2012

  1. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. A new quantitative description of intracellular and t-tubular Ca2+ dynamics in a model of the rat ventricular cardiomyocyte. In 14th Conference on Human Biomechanics. 2012.
  2. HRABCOVÁ, Dana, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. Effect of ion concentration changes in t-tubules on membrane currents and intracellular Ca2+ transient in a model of human ventricular cardiomyocyte. In 14th Conference on Human Biomechanics. 2012.
  3. PÁSEK, Michal. Nové aspekty funkce srdečních t-tubulů. In Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. 2012. ISSN 1801-6103.
  4. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Role of t-tubules in the control of trans-sarcolemmal ion flux and intracellular Ca2+ in a model of the rat cardiac ventricular myocyte. European Biophysics Journal With Biophysics Letters. SPRINGER, 2012, roč. 41, č. 6, s. 491-503. ISSN 0175-7571. doi:10.1007/s00249-012-0804-x.

  2011

  1. PÁSEK, Michal a Jiří ŠIMURDA. A new quantitative description of intracellular Ca2+ dynamics in the model of rat ventricular myocyte. In Fuis V. Engineering Mechanics 2011. 17. vyd. Praha: Ústav Termomechaniky AVČR, v.v.i., 2011. s. 451-454. ISBN 978-80-87012-33-8.
  2. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Computer model of the rat ventricular myocyte with different ICa inactivation at the peripheral and t-tubule membranes. In Physiology 2011. 2011.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z fyziologie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.

  2010

  1. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Effect of BAPTA and EGTA on inactivation of ICa in a model of rat ventricular myocyte. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 293-296. ISSN 1211-412X.
  2. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Effect of BAPTA and EGTA on inactivation of ICa in a model of rat ventricular myocyte. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dana OHLÍDALOVÁ, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ethanol on action potential and ionic membrane currents in rat ventricular myocytes. Acta Physiologica. Oxford: Blackwell Publishing, 2010, roč. 200, č. 4, s. 301-314. ISSN 1748-1708. doi:10.1111/j.1748-1716.2010.02162.x.
  4. KILIANOVÁ, Anna, Markéta BÉBAROVÁ, Klára BERÁNKOVÁ, Radka OPATŘILOVÁ, Michal PÁSEK a Ladislava BARTOŠOVÁ. Effect of Newly Synthesized Compounds 44Bu and 444 on QRS-Complex Width and Fast Sodium Current: Differences between Isomers. Acta Veterinaria Brno. Brno, 2010, roč. 79, č. 1, s. 41-49. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201079010041.
  5. OHLÍDALOVÁ, Dana, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. Physiological consequences of ion concentration changes in transverse-axial tubular system in a model of human ventricular cardiomyocyte. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 114-117. ISSN 1211-412X.
  6. OHLÍDALOVÁ, Dana, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. Physiological consequences of ion concentration changes in transverse-axial tubular system in a model of human ventricular cardiomyocyte. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
  7. OHLÍDALOVÁ, Dana, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. Physiological consequences of ion concentration changes in transverse-axial tubular system in a model of human ventricular cardiomyocyte. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno. Brno: VUTIUM Press, 2010, roč. 20, č. 1, s. 114-117. ISSN 1211-412X.
  8. OHLÍDALOVÁ, Dana, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. Physiological consequences of ion concentration changes in transverse-axial tubular system in a model of human ventricular cardiomyocyte. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 2010. ISBN 978-80-214-4105-7.
  9. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8.

  2009

  1. OHLÍDALOVÁ, D., Michal PÁSEK a Jiří ŠIMURDA. Analysis of ion concentration changes in transverse-axial tubular system in a model of human ventricular cardiomyocyte. In ESF workshop CARDIAC DYNAMICS (Smolenice). 2009.
  2. OHLÍDALOVÁ, Dana, Michal PÁSEK a Jiří ŠIMURDA. Analysis of ion concentration changes in transverse-axial tubular system in a model of human ventricular cardiomyocyte. In ESF workshop CARDIAC DYNAMICS (Smolenice). 2009.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of antipsychotic drug perphenazine on fast sodium current and transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology. Německo: Springer, 2009, roč. 380, č. 2, s. 125-133. ISSN 0028-1298.
  4. OHLÍDALOVÁ, D., Michal PÁSEK a Jiří ŠIMURDA. Model of electrical activity of human right ventricular cardiac cell with description of T-system function. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY (Liptovský Ján). 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
  5. OHLÍDALOVÁ, Dana, Michal PÁSEK a Jiří ŠIMURDA. Model of electrical activity of human right ventricular cardiac cell with description of T-system function. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY (Liptovský Ján). 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
  6. SKOPALÍK, J., Michal PÁSEK, E. GABRIELOVA, M. RICHTARIK, M. MODRIANSKY a Martin KLABUSAY. Rat cardiomyocytes and bone marrow cell in coculture. In ESF workshop CARDIAC DYNAMICS (Smolenice). 2009.
  7. PÁSEK, Michal, M. FOWLER, Jiří ŠIMURDA, G. SMITH a C. ORCHARD. Simulation of the effects of BAPTA and EGTA on inactivation of ICa in a model of the rat ventricular myocyte. In Physiology 2009 (Dublin). 2009.
  8. ORCHARD, C., Michal PÁSEK a F. BRETTE. The role of mammalian cardiac t-tubules in excitation-contraction coupling: experimental and computational approaches. Experimental Physiology. Wiley-Blackwell Publishing, Inc, 2009, roč. 94, č. 5, s. 509-519. ISSN 0958-0670.

  2008

  1. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, C. ORCHARD a G. CHRISTÉ. A model of the guinea-pig ventricular cardiac myocyte incorporating a transverse-axial tubular system. Progress in Biophysics and Molecular Biology. Great Britain: Elsevier Ltd., 2008, roč. 96, 1-3, s. 258-280. ISSN 0079-6107.
  2. CHRISTÉ, Georges, Mohamed CHAHINE, Philippe CHEVALIER a Michal PÁSEK. Changes in action potentials and intracellular ionic homeostasis in a ventricular cell model related to a persistent sodium current in SCN5A mutations underlying LQT3. Progress in Biophysics and Molecular Biology. Great Britain: Elsevier Ltd., 2008, roč. 96, 1-3, s. 281-293, 12 s. ISSN 0079-6107.
  3. ŠIMURDA, Jiří, Georges CHRISTÉ a Michal PÁSEK. Modelling in cardiac electrophysiology. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2008, roč. 2008, June, s. 1-4. ISSN 1211-412X.
  4. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, Georges CHRISTÉ a Clive ORCHARD. Modelling the cardiac transverse-axial tubular system. Progress in Biophysics and Molecular Biology. Great Britain: Elsevier Ltd., 2008, roč. 96, 1-3, s. 226-243, 17 s. ISSN 0079-6107.
  5. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Dagmar JANSOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Perphenazine-Induced block of sodium and transient outward potassium current: experimental and simulation study. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-5. ISSN 1211-412X.
  6. PÁSEK, Michal, F. BRETTE, A. NELSON, C. PEARCE, A. QAISER, G. CHRISTÉ a C. ORCHARD. Quantification of t-tubule area and protein distribution in rat cardiac ventricular myocytes. Progress in Biophysics and Molecular Biology. Great Britain: Elsevier Ltd., 2008, roč. 96, 1-3, s. 244-257. ISSN 0079-6107.
  7. ŠIMURDA, Jiří, Michal PÁSEK a Milena ŠIMURDOVÁ. Resolution of action voltage of cardiac cells into components represented by transferred charges. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2008, roč. 19, č. 1, s. 1-4. ISSN 1211-412X.

  2007

  1. PÁSEK, Michal. Computer modelling in cardiac cell electrophysiology. Engineering Mechanics. 2007, roč. 15, č. 5, s. 365-372. ISSN 1802-1484.
  2. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, Georges CHRISTÉ a Clive ORCHARD. Modelling t-tubule function in cardiac ventricular myocytes. In Life Sciences 2007 (Glasgow). 2007.
  3. PÁSEK, Michal. Physiological consequences of ion concentration changes in the transverse-axial tubular system of rat and guinea pig ventricular cardiomyocytes. Physiological Research. Prague: Institute of Physiology AS-CR, 2007, roč. 56, č. 3, s. 27P-28P, 2 s. ISSN 0862-8408.
  4. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská Fakulta, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
  5. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z Fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská fakulta Brno, 2007. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
  6. PÁSEK, Michal a Jiří ŠIMURDA. Use of quantitative model to assess the fractional area of t-tubular membrane in ventricular cardiomyocyte. In Engineering Mechanics 2007. 1th ed. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 213-216. ISBN 978-80-87012-06-2.

  2006

  1. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ a Jiří ŠIMURDA. A model of IKto-channel function in rat ventricular cardiomyocytes. In Engineering Mechanics 2006. Svratka: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006. s. 1-5. ISBN 80-86246-27-2.
  2. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, Clive ORCHARD a Georges CHRISTÉ. Activity-dependent changes of [Ca2+] in the transverse-axial tubular system reduce SR Ca2+ content and Ca2+ transient amplitude in rat and guinea pig cardiac ventricular myocytes: a simulation study. In Main Meeting of the Physiological Society (London). 2006.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of haloperidol on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. European Journal of Pharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 550, 1-3, s. 15-23. ISSN 0014-2999.
  4. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Bohuslava TARABOVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Ĺubica LACINOVÁ. Effects of sigma receptor ligand haloperidol on ionic currents in rat cardiomyocyte. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2006, roč. 40, č. 6, s. 981. ISSN 0022-2828.
  5. PÁSEK, Michal, Markéta BÉBAROVÁ, Peter MATEJOVIČ a Marie NOVÁKOVÁ. Interaction of haloperidol with IKto-channels in cardiac cells: a quantitative model. In Human Biomechanics 2006. Brno: University of Technology, 2006. s. 1-5. ISBN 80-214-3232-2.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Gediminas RAČKAUSKAS, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Marie NOVÁKOVÁ. The effect of perphenazine on transient outward potassium current in rat ventricular myocytes. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2006, roč. 18, č. 1, s. 364-366. ISSN 1211-412X.
  7. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, G. RAČKAUSKAS, Milena ŠIMURDOVÁ, Jiří ŠIMURDA a Marie NOVÁKOVÁ. The Effect Of Perphenazine On Transient Outward Potassium Current In Rat Ventricular Myocytes. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 18. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology, 2006. s. 364-366. ISBN 80-214-3152-0.
  8. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Georges CHRISTÉ. The functional role of cardiac T-tubules in a model of rat ventricular myocytes. Philosophical Transactions of the Royal Society. London (UK): The Royal Society, 2006, roč. 364, č. 1842, s. 1187-1206. ISSN 1364-503X.
  9. CHRISTÉ, Georges, Michal PÁSEK a Jiří ŠIMURDA. Voltage homogenity over the membrane of cardiac cell with a transverse-axial tubular system. In Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2006. s. 333-335. ISBN 80-214-3152-0.

  2005

  1. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. A novel quantitative description of electrophysiological processes in guinea pig ventricular cardiomyocytes. In Engineering Mechanics 2005. First edition. Svratka: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. s. 1-14. ISBN 80-85918-93-5.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Action potential voltage clamp analysis of rate-dependent changes of action potential in rat ventricular myocytes. In Physiological Research. 2005. ISSN 0862-8408.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Analýza frekvenčně závislých změn průběhu akčního napětí metodou vnuceného akčního napětí u komorových srdečních buněk potkana. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice (Slovensko): ZZ design studio - Ing. Zvonimír Záviš, 2005. s. 12-14. ISBN 80-969280-0-7.
  4. CHRISTÉ, Georges, Jiří ŠIMURDA, Clive ORCHARD a Michal PÁSEK. Cycling of cations between T-tubular and surface membranes in a model of guinea-pig ventricular cardiomyocyte. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier Ltd., 2005, roč. 39, č. 1, s. 174-175. ISSN 0022-2828.
  5. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on action potential and ionic currents in rat ventricular myocytes. General Physiology and Biophysics. 2005, roč. 24, č. 3, s. 311-325. ISSN 0231-5882.
  6. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of Ajmaline on Action Potential and Ionic Currents in Rat Ventricular Myocytes with Focus on Transient Outward Current. In The 29th meeting of the European Working Group of Cardiac Cellular Electrophysiology, Antwerp (Belgium), 9. – 11. 9. 2005. 2005.
  7. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on course of action potential and ionic membrane currents in rat ventricular myocytes. In Scripta Medica. 2005. ISSN 1211-3395.
  8. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Effect of ajmaline on transient outward current Ito in rat ventricular myocytes. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2005, roč. 24, č. 1, s. 27-45. ISSN 0231-5882.
  9. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK a Marie NOVÁKOVÁ. Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Transient Outward Potassium Current in Rat Cardiomyocytes. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. London, U.K.: Academic Press, 2005, roč. 39, č. 1, s. 173. ISSN 0022-2828.
  10. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Effect of sigma receptor ligand haloperidol on cardiac excitability. Physiological Research. Praha: Inst of Physiology, Academy of Sciences, 2005, roč. 54, č. 3, s. 36P, 1 s. ISSN 0862-8408.
  11. CHRISTÉ, Georges, L. RESTIER, M. CHAHINE, P. CHEVALIER a Michal PÁSEK. Effects of a persistent sodium current through mutated hNav1.5 sodium channels on intracellular ionic homeostasis in a ventricular cell model. In Computers in cardiology 2005. Lyon: IEEE, 2005. s. 997-1000. ISBN 0-7803-9337-6.
  12. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, Clive ORCHARD a Georges CHRISTÉ. Physiological role of transverse-axial tubular system in cardiac ventricular myocytes: a simulation study. In Computers in cardiology 2005. Lyon: IEEE, 2005. s. 993-995. ISBN 0-7803-9337-6.
  13. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA, Clive ORCHARD a Georges CHRISTÉ. Quantitative exploration of T-tubular membrane parameters in a model of rat ventricular cardiomyocyte. Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier Ltd., 2005, roč. 39, č. 1, s. 177-178. ISSN 0022-2828.
  14. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ a Ĺubica LACINOVÁ. Účinky sigma ligandu haloperidolu na membránové proudy kardiomyocytů potkana. In Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81. Fyziologických dňoch. Košice: Universita J.P. Šafárika Košice, 2005. s. 139-140. ISBN 80-969280-0-7.

  2004

  1. LANGHAM, Elise, Rychard CLAYTON, Michal PÁSEK a Clive ORCHARD. A Computational model of the effects of acidosis on intracellular Ca2+ in rat ventricular myocytes. In Meeting of The Physiological Society (Oxford). 2004.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Action potential voltage clamp method used in analysis of rate-dependent changes of action potential. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: VUTIUM Press, 2004, roč. 17, č. 1, s. 375-377. ISSN 1211-412X.
  3. CHRISTÉ, Georges, Michal PÁSEK, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Concentration changes in Ca2+ and K+ in the t-tubules of rat and guinea pig as estimated in two models of ventricular myocytes. In Meeting of The Physiological Society (Oxford). 2004.
  4. ŠIMURDA, Jiří, Michal PÁSEK, Georges CHRISTÉ a Milena ŠIMURDOVÁ. Distribution of ionic concentrations in tubular system of cardiomyocytes. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 17. vyd. Brno: VUTIUM Press, 2004. s. 378-380. ISBN 80-214-2633-0.
  5. TARABOVÁ, Bohuslava, Marie NOVÁKOVÁ, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ a Lubica LACINOVÁ. Effect of haloperidol on voltage dependent cardiac ion channels. In Membrane Channels, Transporters and Receptors. 1. vyd. Bratislava: Institute of Molecular Physiology and Genetics, 2004. s. 54.
  6. NOVÁKOVÁ, Marie, Markéta BÉBAROVÁ, Michal PÁSEK, Peter MATEJOVIČ, Bohuslava TARABOVÁ, Olga KRIŽANOVÁ a Lubica LACINOVÁ. Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Cardiac Excitability. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Montpellier, Francie: INSERM, 2004. s. 33.
  7. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL- KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. Masarykova universita v Brně -LF, 2. vyd. ISBN 80-210-3486-6.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 2. přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3486-6.
  9. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ, Jiří ŠIMURDA a Clive ORCHARD. Changes of [Ca2+] in the t-tubule lumen during activity may modulate the inotropic state of rat cardiac ventricular myocytes. In Meeting of The Physiological Society (Oxford). 2004.
  10. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Ion concentration changes in transverse-axial tubular system of rat and guinea pig ventricular cardiomyocytes: a simulation study. In 4th International Symposium on Membrane Channels, Transporters and Receptors (Smolenice). 2004.
  11. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Ionic concentration changes in the tubular system of rat ventricular cardiac cell model. In Engineering Mechanics 2004. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 1-9. ISBN 80-85918-88-9.
  12. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Membrane currents underlying rate-dependent changes of action potential in rat ventricular myocytes. In Proceeding of Workshop in Cardiovascular Physiology: Signal transduction in Cardio-Vascular System. 2004.
  13. ŠIMURDA, Jií, Michal PÁSEK, Georges CHRISTÉ a Milena ŠIMURDOVÁ. Modelling the distribution of [Ca2+] within the cardiac t-tubule: effects of Ca2+ current distribution and changes in extracellular [Ca2+]. In Meeting of the Physiological Society (Oxford). 2004.
  14. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Physiological consequences of ionic concentration changes in cardiac cell tubular System. In Biomechanics of Man. Plzeň: University of West Bohemia Pilsen, 2004. s. 1-4. ISBN 80-7043-315-9.
  15. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Quantitative analysis of ionic concentration changes in tubular system of guinea pig ventricular cardiomyocyte. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 17. vyd. Brno: VUTIUM Press, 2004. s. 405-407. ISBN 80-214-2633-0.
  16. PÁSEK, Michal a Jiří ŠIMURDA. Quantitative modelling of interaction of propafenone with sodium channels in cardiac cells. Medical & Biological Engineering & Computing. IFMBE, 2004, roč. 42, č. 2, s. 151-157. ISSN 0140-0118.
  17. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Role of INa and Ito in rate-dependent effect of ajmaline: action potential voltage clamp analysis. In Physiological Research. 2004. ISSN 0862-8408.

  2003

  1. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. A quantitative model of the cardiac ventricular cell incorporating the transverse-axial tubular system. General Physiology and Biophysics. R&D print, Bratislava, 2003, roč. 22, č. 3, s. 355-368. ISSN 0231-5882.
  2. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Analýza frekvenční závislosti působení antiarytmik na srdeční buňky metodou vnuceného akčního napětí. In Sborník abstrakt, Medifórum 2003. 2003. ISBN 80-86607-05-4.
  3. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Comparison of ajmaline- and propafenone-induced block of Ito in rat ventricular myocytes. In Abstract Book of 3rd FEPS Congress. 2003.
  4. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Frekvenční závislost blokády Ito a INa u komorových srdečních buněk: srovnání vlivu ajmalinu a propafenonu. In Program a sborník abstraktů, 79. Fyziologické dny. 2003.
  5. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Frequency dependence of Ito and INa block in ventricular cardiomyocytes: comparison of the effect of ajmaline and propafenone. In Physiological Research. 2003.
  6. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Impact of T-tubules on electrical activity of cardiac cells evaluated in a quantitative model. In 3rd FEPS Congress -abstract book. 2003.
  7. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Quantitative modelling of effect of transverse - axial tubular system on electrical activity of cardiac cells: Development of model II. In Engineering mechanics 2003. Praha: UTAM AV ČR, 2003. s. 1-9. ISBN 80-86246-18-3.
  8. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Rate dependent changes of action potential waveform in rat ventricular myocytes. Action potential voltage clamp experiments. In Proceedings of symposium: Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. Brno: neuveden, 2003. 7 s. ISBN 80-7013-394-5.

  2002

  1. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ajmaline-induced block of potassium currents in rat ventricular myocytes. In Abstract book of the 4th international symposium on membrane channels, transporters and receptors. 2002. ISBN 978-80-87012-11-6.
  2. BAHNÍKOVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Ajmaline-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes. Scripta medica. Brno, 2002, roč. 75, č. 4, s. 169-177. ISSN 1211-3395.
  3. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Arrhythmogenic effect of extracellular K-depletion is prevented by the transverse-axial tubular system in a ventricular cardiac cell model. Scripta Medica Fac.Med.Univ.Masaryk.Brun. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 75, č. 4, s. 179-186. ISSN 1211-3395.
  4. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Quantitative modelling of effect of transverse-axial tubular system on electrical activity of cardiac cells under low [K]e). In Analysis of biomedical signals and images. 16.Brno. Brno University of Technology: Vutium Press, 2002. s. 424-426. ISBN 80-214-2120-7.
  5. PÁSEK, Michal, Georges. CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Quantitative modelling of effect of transverse-axial tubular system on electricalactivity of cardiac cells: Development of model. In Engineering Mechanics 2002. Svratka: Národní konference s mezinárodní účastí, 2002. s. 1-2. ISBN 80-86246-18-3.
  6. PÁSEK, Michal, Georges. CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Role of TAT-system in cardiac excitability: investigation in a quantitative model of a ventricular cardiac cell. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. 2002.
  7. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. The effect of ajmaline on ionic currents of rat ventricular myocytes. In Physiological Research. 2002.
  8. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. The role of transverse-axial tubular system in ventricular cardiac cell arrhythmogenesis: A simulation study. In Biomechanics of man 2002. Čejkovice: Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, 2002. s. 42-44. ISBN 80-86317-23-4.
  9. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv ajmalinu na elektrofyziologické vlastnosti membrány komorových kardiomyocytů potkana. In MediFórum. 2002. ISBN 80-86607-01-1.
  10. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Vliv ajmalinu na iontové proudy srdečních buněk potkana. In Program and abstracts. 2002.
  11. MATEJOVIČ, Peter, Markéta BAHNÍKOVÁ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Voltage and frequency dependent block of sodium current in cardiac cells: comparison of the effect of antiarrhythmic drugs. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2002, roč. 16, č. 1, s. 214-216. ISSN 1211-412X.
  12. BAHNÍKOVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Voltage clamp analysis of ajmaline-induced block of potassium currents in rat ventricular myocytes. Analysis of Biomedical Signals and Images. Brno: Vutium Press, 2002, roč. 16, č. 1, s. 217-219. ISSN 1211-412X.

  2001

  1. PÁSEK, Michal, Georges CHRISTÉ a Jiří ŠIMURDA. Computer modelling of effect of transversal tubules on excitation - contraction coupling in cardiac cells (Basic study). In Engineering Mechanics 2001. Svratka: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. s. 196-201. ISBN 80-85918-64-1.
  2. PÁSEK, Michal a Jiří ŠLICHTA. Effect of modulation of ionic channel conductivities on restitution processes in cardiac cells (Computer modelling). In Mechatronics robotics and biomechanics. Třešť: Institute of Solid Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, 2001. s. 235-236. ISBN 80-7204-207-6.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. Masarykova univerzita v Brně, 1. vyd. ISBN 80-210-2654-5.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Mohamed AL-KUBATI, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Jan PEŇÁZ, Robert ROMAN, Yveta ŠTOURAČOVÁ, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Fyziologická cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 78 s. ISBN 80-210-2654-5.
  5. ŠIMURDA, Jiří, Milena ŠIMURDOVÁ, Michal PÁSEK a Pavel BRAVENÝ. Quantitative analysis of cardiac electrical restitution. European Biophysics Journal. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2001, roč. 2001, September, s. 500-514. ISSN 1432-1017.
  6. PÁSEK, Michal a Jiří ŠIMURDA. Quantitative modelling of interaction of propafenone with sodium channels in cardiac cells. In Proceedings of the International Federation for Medical and Biologocal Engineering. Pula (Croatia): Faculty of Electrical Engineering, Zagreb, 2001. s. 1028-1031. ISBN 953-184-024-5.

  1998

  1. PÁSEK, Michal, Jiří ŠIMURDA a Milena ŠIMURDOVÁ. Mathematical model of interaction of propafenone with sodium channels in the heart. Analysis of BiomedicalSignals and Images. Brno: Vitium Press, 1998, roč. 1998.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 21:28