Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HAITLOVÁ, Alena a Vladislav MUŽÍK. Svalová zdatnost dětí v době postcovidové. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2023. 2023.

  2022

  1. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. The development, current state and challenges of Czech PE and its didactics. In B. Höger & K. Kleiner. Sports Didactics in Europe: History, Current Trends and Future Developments. Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH, 2022, s. 27-46. ISBN 978-3-8309-4167-5.
  2. HLAVIZŇOVÁ, Romana a Vladislav MUŽÍK. Vztah mezi životním stylem učitelů a jejich působením na žáky v oblasti zdravého životního stylu. Online. In Leona Mužíková, Jitka Reissmannová. Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022. 1. vyd. elektronické: Masarykova univerzita, 2022, s. 50-51. ISBN 978-80-280-0341-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0341-2022-14.
  3. HLAVIZŇOVÁ, Romana a Vladislav MUŽÍK. Vztah mezi životním stylem učitelů a vzděláváním žáků v oblasti zdravého životního stylu. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2022. 2022.

  2021

  1. MUŽÍK, Vladislav. Edukační program Pohyb a výživa. In MatchMaking Event Social Pharmacy. 2021.
  2. KOUŘILOVÁ, Iva, Hana JANOŠKOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Lenka ADÁMKOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jaroslav VRBAS, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Pohyb a zdraví v publikacích KTVVZ MUNI PED. In Život ve zdraví 2021. 2021.
  3. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. (Re)start pro zdraví a kondici. Motivační program. In Mezioborová konference Život ve zdraví 2021. 2021.
  4. VLČEK, Petr, Leona MUŽÍKOVÁ, Jaroslav VRBAS, Vladislav MUŽÍK a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2021. 2021.

  2020

  1. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. 151 let české tělesné výchovy aneb od gymnastiky k parkouru. In Disportare 2020. 2020. ISBN 978-80-7394-830-6.
  2. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. 151 LET ČESKÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY ANEB OD GYMNASTIKY K PARKOURU. In DISPORTARE 2020. 2020.

  2019

  1. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Abeceda pohybové aktivity dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9405-5.
  2. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Abeceda pohybové aktivity dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9405-5.
  3. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Compensation exercises - Pilates. Online. In In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Eportál MU, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9384-3.
  4. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „výživa a zdraví“. 2019.
  5. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Fitness training using aids. Online. In In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Elportál MU, 2019. ISBN 978-80-210-9384-3.
  6. MUŽÍK, Vladislav, Viléma NOVOTNÁ, Petra MATOŠKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Fórum kinantropologie 2019: vzdělávání v kinantropologii. 2019.
  7. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál MU. ISBN 978-80-210-9384-3.
  8. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9383-6.
  9. MUŽÍK, Vladislav. Poznámka k profesní přípravě učitelů tělesné výchovy. In Fórum kinantropologie 2019: vzdělávání v kinantropologii. 2019.
  10. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Iva KOUŘILOVÁ. Profesní příprava učitelů - zamyšlení nad kongruencí v tělesné výchově a výchově ke zdraví. In Vědecký seminář kinantropologie, Ostravská univerzita. 2019.
  11. MUŽÍK, Vladislav. 150 let české tělesné výchovy - od prostných k parkouru. In Kam jsme došli, doskákali a dojeli za 150 let: motivační konference u příležitosti 150. výročí zavedení tělocviku do škol. 2019.

  2018

  1. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem "digitální zdravotní gramotnost a výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví". 2018.
  2. VLČEK, Petr, Iva KOUŘILOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Evaluační kritéria a výstupové standardy tělesné výchovy ve španělsku – vybrané kvality projektovaného kurikula. In Scientia Movens 2018 Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference konané dne 27. února 2018. 2018. ISBN 978-80-87647-42-4.
  3. MUŽÍK, Vladislav, Viléma NOVOTNÁ, Petra MATOŠKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Petr VLČEK. Fórum kinantropologie 2018: vzdělávání v kinantropologii. 2018.
  4. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Kondiční cvičení. In In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Elportál MU, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
  5. MUŽÍK, Vladislav, Martina HABRDLOVÁ, Iva KOUŘILOVÁ a Michal LUPAČ. Kurikulum tělesné výchovy a profesní příprava učitelů. In Vědecký seminář kinantropologie, Ostravská univerzita. 2018.
  6. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Physical activities in PE classes and in free time activities. Online. In JANOŠKOVÁ, Hana, ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion. Masarykova universita. Brno, 2018.
  7. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Pohybové aktivity v tělesné výchově a volnočasových aktivitách. Online. In Physical Activities for Prevention and Health Promotion. Masarykova universita. Brno, 2018.
  8. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Revize obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. In Život ve zdraví 2018. 2018.
  9. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Revize obsahu základního vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví. Online. In Barbora Hošková a Jitka Slaná Reissmannová. Život ve zdraví 2018: teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 66-70. ISBN 978-80-210-9176-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9176-2018.
  10. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Iva KOUŘILOVÁ. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. In Kompenzační cvičení - Pilates. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
  11. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
  12. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8891-7.
  13. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.

  2017

  1. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „zdravotní gramotnost-cesta ke zdraví“. 2017.
  2. MUŽÍK, Vladislav, Viléma NOVOTNÁ, Petra MATOŠKOVÁ a Marek TRÁVNÍČEK. Fórum kinantropologie 2017: vzdělávání v kinantropologii. 2017.
  3. MUŽÍK, Vladislav. Kurikulum tělesné výchovy ve vztahu ke kinantropologii. In Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. Frýdlant nad Ostravicí. 2017.
  4. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Perspektivy utváření pohybového a výživového režimu dětí. Online. In Procházková Lenka. Život ve zdraví 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 126-134. ISBN 978-80-210-8875-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Perspektivy utváření pohybového a výživového režimu dětí. In Life in Health 2017. 2017.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Pohybová gramotnost a perspektivy pohybového režimu dětí. In Fórum kinantropologie 2017: Vzdělávání v kinantropologii. 2017.
  7. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Vánoce a zdraví 6. ročník. 2017.
  8. LUPAČ, Michal, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Vliv tělovýchovných koncepcí a kvality projektovaného kurikula na realizaci tělesné výchovy v praxi. In Didactica Viva 2017. 2017.

  2016

  1. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 227 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. ISBN 978-80-210-8463-6.
  2. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 226 s. ISBN 978-80-210-8464-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016.
  3. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.
  4. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem „organizace, programy a projekty podpory zdraví a prevence rizikového chování“. 2016.
  5. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Edukační program Pohyb a výživa – výsledky a kurikulární perspektivy. In Matošková Petra, Chrudimský Jan (Eds.). Fórum kinantropologie 2016. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016, s. 1-22. ISBN 978-80-87647-32-5.
  6. MUŽÍK, Vladislav a Viléma NOVOTNÁ. Fórum kinantropologie: vzdělávání v kinantropologii. 2016.
  7. JANÍK, Tomáš, Vladislav MUŽÍK a Petr VLČEK. Implementace kurikulární reformy v České republice: obecné problémy konkretizované pohledem na kurikulum tělesné výchovy. In Porubský, Š. et al. Premeny školského kurikula: slovenská a česká skúsenosť. Banská Bystrica: Belianum, 2016, s. 131-141. Mimo ediční řadu. ISBN 978-80-557-1092-1.
  8. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography - Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016, 169 s. Physical education and Health education, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016.
  9. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 169 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3.
  10. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK a Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 169 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8519-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016.
  11. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Konečné výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa. Online. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 188-205. ISBN 978-80-210-8477-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
  12. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  13. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
  14. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání v tělesné výchově. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 131-143. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.6.
  15. MUŽÍK, Vladislav a Michal LUPAČ. Realizace kurikula tělesné výchovy v oblasti vědomostí. In Hana Klimtová. Pedagogická kinantropologie: Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 30. 3. – 31. 3. 2016. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra studií lidského pohybu, 2016, s. 13-16. ISBN 978-80-263-1051-8.
  16. HŘIVNOVÁ, Michaela, Vladislav MUŽÍK a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Vánoce a zdraví 5. ročník. 2016.

  2015

  1. MUŽÍK, Vladislav. Aktuální trendy v tělesné výchově na základní škole. In Optimální působení tělesné zátěže. Konference, Univerzita Hradec Králové. 2015.
  2. NOVOTNÁ, Viléma a Vladislav MUŽÍK. Fórum kinantropologie: vzdělávání v kinantropologii. 2015.
  3. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Obsah vzdělávání v tělesné výchově - problém kongruence. Online. In Petra Matošková. Fórum kinantropologie 2015: Vzdělávání v kinantropologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015, s. 15. ISBN 978-80-87647-24-0.
  4. MUŽÍK, Vladislav, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Podněty pro přípravu učitelů v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Online. In Petra Matošková. Fórum kinantropologie 2015: Vzdělávání v kinantropologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015, s. 14. ISBN 978-80-87647-24-0.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa – grant MŠMT. In 21. ročník konference Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
  6. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa - výsledky pokusného ověřování. In Dětská obezita a výživa v teorii a praxi. Konference Společnosti pro výživu, Praha. 2015.
  7. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. POHYB a VÝŽIVA edukační program MŠMT pro 1. stupeň ZŠ: výsledky pokusného ověřování edukačního programu. Praha: NÚV, 2015, 16 s.
  8. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. POHYB a VÝŽIVA edukační program MŠMT pro 1. stupeň ZŠ: výsledky pokusného ověřování edukačního programu. Poster. Praha: NÚV, 2015.
  9. MUŽÍK, Vladislav. Pojetí tělesné výchovy v současném vzdělání. In Fialová, L., Kašpar L., Králová K. Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 30-36. ISBN 978-80-87647-23-3.
  10. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa. In Výchova ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2015.
  11. VLČEK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Martina HABRDLOVÁ a Michal LUPAČ. Problém kongruece v kurikulu tělesné výchovy v České republice. In KURIKULÁRNA REFORMA A PERSPEKTÍVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY. 2015.
  12. VLČEK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Martina HABRDLOVÁ a Michal LUPAČ. Problém kongruece v kurikulu tělesné výchovy v České republice. In KURIKULÁRNA REFORMA A PERSPEKTÍVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY. 2015.
  13. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Stěžejní výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015, s. 339-345. ISBN 978-80-210-8139-0.
  14. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Stěžejní výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In Škola a zdraví v 21. století. Konference s mezinárodní účastí, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2015.
  15. VAŠÍČKOVÁ, Jana, Vladislav MUŽÍK, Hana LEPKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ, Miroslava SALAVCOVÁ, Jaroslava VATALOVÁ, Zdeněk BROŽ, Pavel PALIČKA, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Erik SIGMUND, Ondřej JEŠINA, Nikola KŘÍSTEK, Jana PELCLOVÁ a Zdeněk HAMŘÍK. Strategická oblast 1: Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání. Online. In Zdeněk Hamřík. Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: Akční plán č. 1: Podpora pohybové aktivity na období 2015-2020. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2015, s. 9-19.
  16. REISSMANNOVÁ, Jitka a Vladislav MUŽÍK. Výchova ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. 2015.
  17. TUPÝ, Jan, Vladislav MUŽÍK, Ludmila MIKLÁNKOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jiří HAVEL a Marcela JANÍKOVÁ. Výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa (PaV) na 1. stupni ZŠ. Praha: MŠMT, NÚV, 2015, 52 s.

  2014

  1. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. aj. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-070-1.
  2. SÜSS, Vladimír a Vladislav MUŽÍK. Fórum pedagogické kinantropologie. 2014.
  3. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Veronika BŘEZKOVÁ. Metody sebehodnocení pohybového a výživového chování dětí. In IX. ročník konference Společnosti pro výživu, České pediatrické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. 2014.
  4. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro školní družinu – Šest pravidel (VI P) denního režimu ve školní družině. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014.
  5. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro školní jídelnu – Šest pravidel pro školní jídelnu. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014.
  6. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro školu – Šest priorit školy v oblasti pohybu a výživy. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014.
  7. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Motivační plakát pro třídu – Šest priorit žáka v oblasti pohybu a výživy. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014.
  8. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Jan TUPÝ. Pohyb a výživa do škol, projekt MŠMT. In Efektivní strategie podpory zdraví II - konference SZÚ. 2014.
  9. MUŽÍK, Vladislav, Leona MUŽÍKOVÁ a Hana DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a výživa. Šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-069-5.
  10. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ – informace pro rodiče. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014, 4 s.
  11. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ - informace pro veřejnost. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014.
  12. MUŽÍK, Vladislav. Pohybová gramotnost – cíl školní tělesné výchovy. In Pohybová gramotnost. Odborný seminář, Senát Parlamentu ČR. 2014.
  13. MUŽÍK, Vladislav. Pohybová gramotnost v kurikulu tělesné výchovy. In Matošková Petra (Ed.). Fórum pedagogické kinantropologie: sborník abstraktů, textů a prezentací ze semináře „Fórum pedagogické kinantropologie“ pořádaného ve dnech 24.–26. 9. 2014. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014, 10 s. ISBN 978-80-87647-19-6.
  14. MUŽÍK, Vladislav, Marek TRÁVNÍČEK, Jaroslav VRBAS, Hana ŠERÁKOVÁ a Michal LUPAČ. Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. In Fórum pedagogické kinantropologie. 2014.
  15. MUŽÍK, Vladislav. Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa). In Optimální působení tělesné zátěže. Konference, Univerzita Hradec Králové. 2014.
  16. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Poznatky z procesu pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In IX. ročník konference Společnosti pro výživu, České pediatrické společnosti, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. 2014.
  17. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Projekt Pohyb a výživa – metodické materiály. In Pracovní setkání zaměřené na výchovu ke zdraví ve studiu učitelství na pedagogických fakultách v ČR. 2014.
  18. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Projekt Pohyb a výživa jako důsledek výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. In Konference Škola a zdraví v 21. století. 2014.
  19. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Projekt Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In Mezinárodní seminář pedagogické kinantropologie. Frýdlant nad Ostravicí. 2014.
  20. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pyramida pohybu. Online. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014.
  21. MUŽÍK, Vladislav. Tělesná výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. In Optimální působení tělesné zátěže. Konference, Univerzita Hradec Králové. 2014.
  22. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 1 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-072-5.
  23. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 2 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-074-9.
  24. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 3 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-075-6.
  25. MUŽÍKOVÁ, Leona, Veronika BŘEZKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Výživa i pohyb. Pracovní sešit pro VIP školáky 4 - 5 [online]. Online. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-7481-072-5.
  26. FIALOVÁ, Ludmila, Libor FLEMR, Eva MARÁDOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 234 s. Školství. ISBN 978-80-246-2885-1.

  2013

  1. MUŽÍK, Vladislav, Jana ŠAFAŘÍKOVÁ, Vladimír SÜSS a Zdenka MARVANOVÁ. Cesty ke zkoumání výuky tělesné výchovy: význam Analýzy didaktické interakce (ADI) a její modifikace (MADI). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 2, s. 195-223. ISSN 1211-4669.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Člen oborové rady. Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Pedagogická fakulta MU, 2013.
  3. MUŽÍK, Vladislav. Člen pracovní skupiny. Pracovní skupina pro tvorbu vzdělávacích standardů MŠMT ČR : tělesná výchova, 2013.
  4. MUŽÍK, Vladislav. Člen redakční rady. Česká kinantropologie : časopis České kinantropologické společnosti, 2013.
  5. MUŽÍK, Vladislav. Člen redakční rady. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, 2013.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Člen vědecké rady. Vědecká rada Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013.
  7. MUŽÍK, Vladislav. Člen vědecké rady. Vědecká rada Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 2013.
  8. MUŽÍK, Vladislav. Člen vědecké rady. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2013.
  9. MUŽÍK, Vladislav. Člen vědeckého výboru konference. Optimální působení tělesné zátěže, Hradec Králové, 2013.
  10. MUŽÍK, Vladislav. Člen výkonného výboru. Česká kinantropologická společnost, 2013.
  11. MUŽÍK, Vladislav. Fakta a mýty o školní tělesné výchově. Online. In Brigita Stloukalová. Optimální působení tělesné zátěže. Sborník příspěvků 19. ročníku konference konané ve dnech 26.-27.3.2013. 1. vyd. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2013, s. 157-172.
  12. MUŽÍK, Vladislav. Fakta a mýty o školní tělesné výchově. 2013.
  13. SÜSS, Vladimír a Vladislav MUŽÍK. Fórum pedagogické kinantropologie. 2013.
  14. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  15. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  16. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Kvalitativní aspekty vzdělávacích programů a standardů. In Petra Matošková. Fórum pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2013, s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-87647-07-3.
  17. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Kvalitativní aspekty vzdělávacích programů a standardů. In Fórum pedagogické kinantropologie. 2013.
  18. MUŽÍK, Vladislav. Limity školní tělesné výchovy a projekt Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In Význam školní tělesné výchovy ve společnosti. Seminář Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Praha, Senát Parlamentu České republiky. 2013.
  19. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Pohyb a výživa - projekt MŠMT. In Výživa jako možnost aktivního přístupu ke zdraví, Olomouc 2013. 2013.
  20. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ. In Seminář o problematice tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ, Frýdlant nad Ostravicí. 2013.
  21. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků 1. stupně ZŠ. In Fórum pedagogické kinantropologie. 2013.
  22. MUŽÍK, Vladislav. Projekt MŠMT Pohyb a výživa. In Rozhovor v České televizi. 2013.
  23. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Standardy základního vzdělávání v tělesné výchově. In Pohybové aktivity ve vědě a praxi, vědecká konference, Praha. 2013.
  24. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Standardy základního vzdělávání v tělesné výchově. In Pohybové aktivity ve vědě a praxi, vědecká konference, Praha. 2013.

  2012

  1. SÜSS, Vladimír a Vladislav MUŽÍK. Fórum pedagogické kinantropologie. 2012.
  2. VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Kurikulum TV v německy mluvící oblasti. In Forum pedagogické kinantropologie. 2012. ISBN 978-80-86317-98-4.
  3. VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Kurikulum TV v německy mluvící oblasti. In Forum pedagogické kinantropologie. 2012.
  4. VLČEK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 2012, roč. 16, č. 1, s. 31-46, 15 s. ISSN 1211-9261.
  5. MUŽÍK, Vladislav, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Überlegungen zur Lehrplanarbeit im Sportunterricht. In X. Sommerakademie: Kompetenzorientiert Sport unterrichten. 2012.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Víme, jaké názory má česká veřejnost na úroveň tělesné výchovy? (I. část). Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2012, roč. 78/2012, č. 1, s. 2-8. ISSN 1210-7689.
  7. MUŽÍK, Vladislav. Víme, jaké názory má česká veřejnost na úroveň tělesné výchovy? (II. část). Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2012, roč. 78/2012, č. 2, s. 2-8. ISSN 1210-7689.
  8. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Zamyšlení nad pojímáním kvality vzdělávání v tělesné výchově. In Fórum pedagogické kinantropologie 2012. 2012. ISBN 978-80-86317-98-4.
  9. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Zamyšlení nad pojímáním kvality vzdělávání v tělesné výchově. In Fórum pedagogické kinantropologie 2012. 2012.
  10. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Petr VLČEK. Zur aktuelle Lage des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik. In X. Sommerakademie: Kompetenzorientiert Sport unterrichten. Magglingen, Schweiz. 2012.

  2011

  1. MUŽÍK, Vladislav, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Co je skutečným cílem školní tělesné výchovy? In Matošková, P.; Pravečková, P. Fórum pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011, s. 33-35. ISBN 978-80-86317-88-5.
  2. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Experience with Health Education in Basic School. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 135-162. ISBN 978-80-210-5723-4.
  3. SÜSS, Vladimír a Vladislav MUŽÍK. Fórum pedagogické kinantropologie. 2011.
  4. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Health Promotion in the Curriculum of Physical Education. In Krejčí, M. Health Education and Quality of Life III. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2011, s. 278-285. ISBN 978-80-7394-303-5.
  5. MUŽÍK, Vladislav. Model of Physical Education at the Primary School Level. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
  6. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK, Petr VLČEK a Jaroslav VRBAS. Modelling of Physical Education and Physical Regimen in Lower Primary Schools. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 271-280. ISBN 978-80-210-5720-3.
  7. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. Ohlédnutí za výzkumem ve školní tělesné výchově. In Matošková, P.; Pravečková, P. Fórum pedagogické kinantropologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011, s. 36-40. ISBN 978-80-86317-88-5.
  8. MUŽÍK, Vladislav a Petra VODÁKOVÁ. Schooltime Physical Activity in Lower Primary School Pupils. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1st. ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 191-205. ISBN 978-80-210-5524-7.

  2010

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. CURRENT STATE OF HEALTH EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INSPIRATION FROM ABROAD. In KREJČÍ, M. Adequate movement regime and bio - psycho-social determinants of active life style. 1. vyd. České Budějovice: University of South Bohemia, 2010, s. 129-135. ISBN 978-80-7394-239-7.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Člen redakční rady časopisu Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
  3. MUŽÍK, Vladislav. Člen vědeckého výboru konference Škola, zdraví a pohyb. 2010.
  4. MUŽÍK, Vladislav a Petr VLČEK. K použité terminologii. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, s. 11-16. ISBN 978-80-210-5371-7.
  5. MUŽÍK, Vladislav, Iveta PLECOVÁ a Jaroslav VRBAS. Monitoring pohybové aktivity a zdatnosti žáků na 1. stupni ZŠ. In KLIMTOVÁ, H. (ed.) Pedagogická kinantropologie. Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14.4.-16.4. 2010. 1. vyd. Brno: Tribun EU s. r. o., 2010, s. 5-11. ISBN 978-80-7399-116-6.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Názory občanů České republiky na realizaci kurikula tělesné výchovy v základním vzdělávání. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, s. 57-72. ISBN 978-80-210-5371-7.
  7. MUŽÍK, Vladislav a Lenka HOŠKOVÁ. Názory žáků základní školy na realizaci kurikula tělesné výchovy. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, s. 75-91. ISBN 978-80-210-5371-7.
  8. MUŽÍK, Vladislav a Václav PECH. Pohyb jako základní potřeba dětí. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, s. 19-33. ISBN 978-80-210-5371-7.
  9. MUŽÍK, Vladislav, Alena KUCHAŘOVÁ a Petra VODÁKOVÁ. Pohybová aktivita dětí v mladším školním věku. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, s. 105-121. ISBN 978-80-210-5371-7.
  10. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Jaroslav VRBAS a Jaroslava BÁRTOVÁ. Školáci v pohybu - projekt podpory pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010, s. 171-179. ISBN 978-80-210-5371-7.
  11. MUŽÍK, Vladislav. THE CZECH PUBLIC’S OPINIONS ON THE EDUCATIONAL CONTENT OF PHYSICAL EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 73-84. ISBN 978-80-210-5260-4.

  2009

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona a Vladislav MUŽÍK. Current State of Health Education in the Czech Republic and Inspiration from Abroad. In Health Education and Quality of Life II. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 130. ISBN 978-80-7394-180-2.
  2. SÜSS, Vladimír a Vladislav MUŽÍK. Intervenční pohybové programy. 2009.
  3. MUŽÍK, Vladislav, Iveta PLECOVÁ a Barbora ŠVEHLÍKOVÁ. Intervenční projekt Pyramidulka. In Intervenční pohybové programy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009, s. 119-125. ISBN 978-80-86317-73-1.
  4. KUBRICHTOVÁ, Lenka, Vladislav MUŽÍK a Jan TUPÝ. Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví XII. 2009.
  5. REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Názory učitelů Jihomoravského kraje na výuku úpolů na základních školách. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 88-96, 8 s. ISBN 978-80-210-4858-4.
  6. KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 27 s. ISBN 978-80-210-4996-3.
  7. TRÁVNÍČEK, Marek. Realizace školní tělesné výchovy pohledem učitelů 1. stupně základní školy. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 79-87. ISBN 978-80-210-4858-4.
  8. MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 168 s. ISBN 978-80-210-4858-4.
  9. MUŽÍK, Vladislav. The Czech Public`s Opinions on Physical Education in Primary Schools. In School and Health 21 Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 19-31. ISBN 978-80-210-4930-7.
  10. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public`s Opinions on the educational content of Physical Education and Health Education in Primary Education. In 5th International Conference School and Health 21 Book of abstracts School and Health for 21st Century. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2.

  2008

  1. MUŽÍK, Vladislav a Barbora ŠVEHLÍKOVÁ. Activitygram - pokus o intervenci do tělesné výchovy na základní škole. In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 139-143. ISBN 978-80-210-4589-7.
  2. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637.
  3. MUŽÍK, Vladislav. Exercise And Health. In Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 82-91. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
  4. MUŽÍK, Vladislav a Lubomír DOBRÝ. Charakteristiky kvalitní tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2008, roč. 74, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-7689.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Lubomír DOBRÝ. Jak propašovat zdravotní benefity a jiné užitečnosti do ŠVP? Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2008, roč. 74, č. 4, s. 2-4. ISSN 1210-7689.
  6. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Názory občanů ČR na tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví na ZŠ. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 15-15. ISBN 978-80-210-4677-1.
  7. KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008, 30 s. ISBN 978-80-210-4677-1.
  8. MUŽÍK, Vladislav. Relationship between Project and Realization Form of Curriculum in Physical Education at Primary School. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008, s. 59-75, 16 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
  9. MUŽÍK, Vladislav, Lubomír DOBRÝ a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 152 s. ISBN 978-80-210-4589-7.
  10. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools. In Abstracts Overview 4th International Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: MU, 2008, s. 30. ISBN 978-80-7392-044-9.
  11. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Iveta PLECOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Barbora ŠVEHLÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumné sondy do kurikula tělesné výchovy na základní škole. In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 80-93. ISBN 978-80-210-4589-7.

  2007

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona. Model výchovy ke zdraví na základní škole. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 27-28. ISBN 978-80-210-4369-5.
  2. ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Obezita a nadváha dětí mladšího školního věku. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007, s. 36 - 36. ISBN 978-80-86633-98-5.
  3. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education - International Comparison. In Health Education and Quality of Live. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, s. 1-5. ISBN 978-80-7040-993-0.
  4. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education on the Educational System in the Czech Republic and Other Countries. In ŘEHULKA, Evžen et. al. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 549-559. ISBN 978-80-7315-138-6.
  5. MUŽÍK, Vladislav. Pohyb a zdraví. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 27. ISBN 978-80-210-4369-5.
  6. KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 34 s. ISBN 978-80-210-4369-5.
  7. MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století (myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, 97 s. ISBN 978-80-210-4258-2.
  8. MUŽÍK, Vladislav, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Eva GOTTVALDOVÁ, Karolína HLAVATÁ, Alexandra KOŠŤÁLOVÁ, Lenka KUBRICHTOVÁ, Hana SOVINOVÁ a Leona ŠKALOUDOVÁ. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 152 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-156-0.

  2006

  1. MUŽÍKOVÁ, Leona, Vladislav MUŽÍK a Petr KACHLÍK. Health Education in the School and Health 21 Layout. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 1. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006, s. 133-170. ISBN 978-80-7315-119-5.
  2. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006, s. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5.
  3. MUŽÍK, Vladislav a Marek TRÁVNÍČEK. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základní škole. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58, č. 4, s. 386-398. ISSN 1335-1982.
  4. JONÁŠOVÁ, Daniela, Jana MICHÁLKOVÁ a Vladislav MUŽÍK. Učení v pohybu aneb výuka pro neposedy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 40 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 80-210-4074-2.
  5. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Jitka REISSMANNOVÁ a Alice PROKOPOVÁ. Zkušenosti z prvního roku výuky předmětů studijního oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví ve studiu učitelství pro ZŠ na PdF MU. 1. vyd. Praha: Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006, 5 s. EDUCO č. 1. ISBN 80-86561-28-3.

  2005

  1. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, s. 1 - 10.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Geneze oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě MU v Brně. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, s. 1 - 20.
  3. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005, s. 1 - 21.
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Vladislav MUŽÍK, Leona MUŽÍKOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví a integrační procesy ve výuce zdravovědných disciplín na pedagogické fakultě mu v Brně. In Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktik prírodovedných, poĺnohospodárských a príbuzných odborov. FPV UKF Nitra, Slovensko. Nitra, Slovensko: UKF Nitra, Slovensko, 2005, s. 76-80. Prirodovedec č.171. ISBN 80-8050-848-8.
  5. JONÁŠOVÁ, Daniela a Vladislav MUŽÍK. Kinestetický učební styl. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005, s. 51-52, 3 s.
  6. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Physical Education in Czech Republic. In PÜHSE, Uwe a Markus GERBER. International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2005, s. 188-205. ISBN 1-84126-161-0.
  7. MUŽÍK, Vladislav a Marek TRÁVNÍČEK. Poslání tělesné výchovy na základní škole. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 260-273. ISBN 80-210-3870-5.
  8. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jan ZACHRLA. Rámcový vzdělávací program a pojetí tělesné výchovy. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s. 13-17. ISBN 80-7368-041-6.
  9. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005, s. 108-108, 11 s. ISBN 80-210-3863-2.
  10. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005, s. 3-9.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In Fórum výchovy ke zdraví. Příručka pro učitele. Soubor vybraných příspěvků ze semináře Fórum výchovy ke zdraví VII. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze a Kalokagathie, s.r.o., 2004, s. 21-23. ISBN 80-903439-3-7.
  3. MUŽÍK, Vladislav. Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport - Länderbericht Tschechische Republik. Bewegunserziehung. 2004, roč. 58, č. 5, s. 14-15. ISSN 1726-4375.
  4. DUŠKOVÁ, Diana, Vladislav MUŽÍK a Hana ŠERÁKOVÁ. Netradiční pomůcky pro tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ (Náměty na zhotovení a uplatnění pomůcek pro pohybové hry a zábavy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 70 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 80-210-3533-1.
  5. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. In Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 267-271. ISBN 80-7083-901-5.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Vytvořme lepší podmínky pro přípravu učitelů. Učitelské listy. Praha: Agentura STROM, 2004, roč. 12, č. 4, s. 3-3. ISSN 1210-6313.

  2003

  1. MUŽÍK, Vladislav a Hana STOJANÍKOVÁ. Der effektive Sportlehrer. Walter Mengisen, Max Stierlin. In Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003, s. 100-107. ISBN 3-907963-32-6.
  2. MUŽÍK, Vladislav a Tomáš JANÍK. Kvalita vyučování v tělesné výchově. In Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie 17. - 19. října 2003 v Daňkovicích. Praha, 2003.
  3. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Teachers and health education. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health. Brno: Nakladatelství - Pavel Křepela, 2003, s. 23-29. ISBN 80-86669-02-5.
  4. ZACHRLA, Jan a Vladislav MUŽÍK. Změny v některých složkách zdatnosti. Pohybová aktivita jako prostředek ovlivňování člověka. In Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Praha: FTVS UK v Praze, 2003, 4 s. ISBN 80-86317-28-5.

  2002

  1. MUŽÍK, Vladislav. Tělesná výchova - součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. In STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a MSD, spol. s r.o., 2002, s. 62-69. ISBN 80-86633-00-4.

  2001

  1. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Erfahrungen mit den Gesundheitswochen in der tschechischen Grundschule. Ed. Ilg, H., Mengisen, W., Mahlitz, D.-C. In Schul- und Unterrichtsbelastungen bei SchuelerInnen und Lehrpersonen - Moeglichkeiten der Bewaeltigung durch bewegungsbetonte Gesundheitsfoerderung. Magglingen: BASPO, 2001, s. 135-142.
  2. MUŽÍK, Vladislav, Leona PILLEROVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Jana VESELÁ a Jan ZACHRLA. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. Ed. Liba, J., Dragová, J., Ferencová, J. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001, s. 388-393. ISBN 80-8068-037-X.
  3. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Lea PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Mezinárodní projekt Týdny zdraví na základní škole. In Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie "Pedagogická profesia v kontexte aktuálních společenských zmien. Prešov: Nadácia Škola dokorán, 2001.
  4. STOJANÍKOVÁ, Hana, Leona PILLEROVÁ a Vladislav MUŽÍK. Některé efekty výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy. In SEBERA, Martin. Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001, s. 79-83. ISBN 80-210-2712-6.
  5. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týden zdraví v podmínkách české školy. Ed. Dobrý, L., Souček, O. In Pedagogická kinantropologie 2001. Praha: Karolinum, 2001, s. 109-114. ISBN 80-246-0322-5.
  6. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ, Leona PILLEROVÁ a Jan ZACHRLA. Týdny zdraví na základní škole a jejich účinnost. Ed. Válková, H., Hanelová, Z. In Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 354-357. ISBN 80-244-0322-6.
  7. NYKODÝM, Jiří a Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001, s. 63-65. ISBN 80-210-2712-6.
  8. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA a Jiří NYKODÝM. Vybrané efekty projektu Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ. In Nové poznatky v kinntropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001, s. 63-68. ISBN 80-210-2764-9.
  9. NOVÁČEK, Vojtěch, Vladislav MUŽÍK a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001, 46 s. ISBN 80-210-2642-1.

  2000

  1. ZACHRLA, Jan a Vladislav MUŽÍK. Některé efekty modelového pohybového režimu žáků na 1. stupni ZŠ. In ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana a Zdenka MARVANOVÁ. Pedagogická kinantropologie 2000. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, s. 95-99. ISBN 80-246-0168-0.
  2. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA a Jiří NYKODÝM. Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. RS 99003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 47 s.

  1999

  1. HINSCHING, Jochen a Vladislav MUŽÍK. Bewegung - Gesundheit - Schulentwicklung. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 36-43. ISBN 80-210-2246-9.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Gesundheitlich vorbeugende Körpererziehung - eine neue Richtung in der Tschechischen Schule. In BUSSARD, Jean-Claude a Frédéric ROTH. Welcher sportunterricht für welche Schule? Bulle: ASEP/SVSS Verlag, 1999, s. 91-96.
  3. TUPÝ, Jan a Vladislav MUŽÍK. Kvalitativní dotazování v grantovém projektu Zdravotně orientovaná tělesná výchova ve vzdělávacích programech na 1. stupni základní školy. In DOBRÝ, Lubomír, Jana ŠAFAŘÍKOVÁ a Zdena MARVANOVÁ. Pedagogická kinantropologie '98. Praha: Karolinum, 1999, s. 59-61. ISBN 80-7184-854-9.
  4. MUŽÍK, Vladislav. Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. In Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999, s. 11-13. ISBN 80-7042-149-9.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Ilona DOHNALOVÁ. Projekt Týdny zdraví na základní škole v České republice. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, s. 393-397. ISBN 80-244-0004-9.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Sportbezogene Gesundheitserziehung in Tschechien und das Projekt einer gesundheitsorientierten Körpererziehung für die erste Schulstufe. In GRÖSSING, Stefan a Rudi STADLER. Fächerübergreifender Unterricht in der Sport- und Bewegungserziehung. Salzburg: Universität Salzburg, 1999, s. 37-43. ISBN 3-901709-05-3.
  7. MUŽÍK, Vladislav a Jan TUPÝ. Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 5-14. ISBN 80-210-2246-9.
  8. TUPÝ, Jan, Vladislav MUŽÍK a Dana FELTLOVÁ. Vliv seminářů zdravotně orientované tělesné výchovy na činnost učitelů v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 50-55. ISBN 80-210-2246-9.

  1998

  1. MUŽÍK, Vladislav a Petr KOTYZA. Český projekt zdravotně orientovaná tělesná výchova. In Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1. stupni základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998, s. 98-103. ISBN 80-8055-220-7.
  2. TUPÝ, Jan a Vladislav MUŽÍK. Didaktické řídící styly na 1. stupni základní školy. Těl. Vých. Sport. Mlád. Praha, 1998, roč. 64, č. 8, s. 44-46. ISSN 1210-7689.
  3. TUPÝ, Jan a Vladislav MUŽÍK. Kolik varovných hlasů bude ještě třeba? Těl. Vých. Sport. Mlád. 1998, roč. 64, č. 3, s. 6-8. ISSN 1210-7689.
  4. PAVLÍK, Josef a Vladislav MUŽÍK. Konference o zdravotně orientované tělesné výchově. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost., 1998, II., č. 2, s. 91-92. ISSN 1211-9261.
  5. MUŽÍK, Vladislav. Mezinárodní kongres Welcher Sportunterricht für welche Schule? Těl. Vých. Sport. Mlád. Praha, 1998, roč. 64, č. 8, s. 44-45. ISSN 1210-7689.
  6. MUŽÍK, Vladislav a Jan TUPÝ. Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně ZŠ. Brno: MŠMT ČR, 1998, 39 s.
  7. MUŽÍK, Vladislav. Sportwissenschaft in Tschechien zwischen gestern und heute. DVS-Informationen: Sportwissenschaft in Ost- und Ostmitteleuropa. Viertljahresschrift der Deutschen Vereinung für Sportwissenschaft. 1998, roč. 13, č. 1, s. 22-24. ISSN 0944-6222.
  8. MUŽÍK, Vladislav. What is the Primary Aim of Motor Activity Education in Schools? In Sport Kinetics ´97. 1. vyd. Hamburg: Czwalina, 1998, s. 185-188. ISBN 3-88020-332-6.
  9. KLÁROVÁ, Renata. Zdravotně orientovaná tělesná výchova a rozvoj koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. In MUŽÍK, Vladislav. Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta, 1998, s. 11-17.

  1997

  1. MUŽÍK, Vladislav. Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně ZŠ. Výzkumná zpráva grantového úkolu RS 97 091. Brno: MŠMT ČR, 1997, 40 s.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Příspěvek ke zkvalitnění učitelského vzdělání v tělesné výchově. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. 1997, roč. 1, č. 1, s. 67-73. ISSN 1211-9261.
  3. MUŽÍK, Vladislav. Sportwissenschaft in Tschechien zwischen gestern und heute. In Leistung im Sport - Fitness im Leben. Hamburg: Czwalina Verlag, 1997, s. 196-197. ISBN 3-88020-306-7.
  4. ŘEJHOVÁ, Ilona a Vladislav MUŽÍK. Tělesná výchova. In Vzdělávací program Národní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, s. 124-129. ISBN 80-04-26683-5.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997, 139 s. ISBN 80-85783-17-7.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Variabilní vyučování v tělesné výchově na 1. stupni základní školy. In Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997, s. 116-118. ISBN 80-902147-2-X.
  7. MUŽÍK, Vladislav. What is the primary aim of motoric behaviour education at school? In Sport Kinetics 97. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universitaet, 1997, s. 131-132.
  8. ŘEJHOVÁ, Ilona a Vladislav MUŽÍK. Zájmová tělesná výchova. In Vzdělávací program Národní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997, s. 153. ISBN 80-04-26683-5.
  9. ŘEJHOVÁ, Ilona a Vladislav MUŽÍK. Zdravotní tělesná výchova. In Vzdělávací program Národní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatel ství, 1997, s. 152. ISBN 80-04-26683-5.

  1996

  1. MUŽÍK, Vladislav, Katarina BOTKOVÁ a Josef LIBA. Der aktuelle Stand der Gesundheitserziehung in der Tschechischen und Slowakischen Republik. In Bericht über die I. Internationale Sommerakademie für Bewegung, Spiel und Sport in der Schule. Bern: Sekretariat SVSS, 1996, s. 90-91.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Efektivnost řízení učební činnosti žáků na 1. stupni ZŠ. In Problémy a perspektívy telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku. Prešov: UJPŠ, 1996, s. 65-70.
  3. MUŽÍK, Vladislav a Jitka KOPŘIVOVÁ. Gesundheitsförderung in den neuen Erziehungs- und Bildungskonzeptionen der Tschechischen Republik. In Bericht über die I. Internationale Sommerakademie für Bewegung, Spiel und Sport in der Schule. Bern: Sekretariat SVSS, 1996, s. 54-55.
  4. MUŽÍK, Vladislav. Nové trendy v tělesné výchově na 1. st. ZŠ. In Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 73-74. ISBN 80-210-1480-6.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Uplatnění alternativních přístupů v tělesné výchově na 1. st. ZŠ. In Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 75-77. ISBN 80-210-1480-6.

  1995

  1. MUŽÍK, Vladislav. Zu einer neuen Auffassung des Sportunterrichts in der Primarstufe. Leibesübungen - Leibeserziehung. 1995, roč. 49, č. 4, s. 28-30.

  1994

  1. MUŽÍK, Vladislav a Marie BLAHUTKOVÁ. Determinanty motivace mládeže k pohybové aktivitě. In Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, s. 18-21. ISBN 80-210-0874-1.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Jak dál v tělesné výchově. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1994, roč. 1994, 1/2, s. 25-26. ISSN 0323-0449.
  3. MUŽÍK, Vladislav a Alena HURYCHOVÁ. K novému pojetí didaktiky tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, 35 s. ISBN 80-210-1020-7.
  4. MUŽÍK, Vladislav. Mezinárodní spolupráce v oblasti tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 47-48. ISSN 1210-7689.
  5. MUŽÍK, Vladislav a Radko DORAZIL. Sporné otázky v přístupu k tělesné výchově. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1994, roč. 1994, 7/8, s. 158-159. ISSN 0323-0449.
  6. MUŽÍK, Vladislav. Zkušenosti s uplatněním didaktických stylů v tělesné výchověna 1. st. základní školy. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 15-18. ISSN 1210-7689.

  1993

  1. BLAHUTKOVÁ, Marie a Vladislav MUŽÍK. Determinanty motivace mládeže k pohybové aktivitě. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 118-121. ISBN 80-210-0874-1.
  2. MUŽÍK, Vladislav. Didaktické styly a jejich přínos pro výuku tělesné výchovy. Telesná výchova a Šport. 1993, roč. 3, č. 3, s. 13-15. ISSN 1335-2245.
  3. MUŽÍK, Vladislav. K efektivnosti přípravy studentů na Pedagogické fakultě MU v Brně. In Teoretické a didaktické problémy telesnej výchovy v píprave učiteĺov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica: UMB, 1993, s. 57-60.
  4. MUŽÍK, Vladislav, J. TUPÝ a E. DORAZIL. Tělesná výchova na I.st. ZŠ. Zpravodaj pro učitele tělesné výchovy. 1993, roč. 1, č. 3, s. 1-15.
  5. MUŽÍK, Vladislav. Úloha zpětné informace při vedení učitele k účinné interakcia komunikaci. In Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 1993, s. 121-129. ISBN 80-7041-720-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 15:12