Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MICHALKA, Jozef, Jana MARKOVÁ, Lubica GAHÉROVÁ, Mária MACO, Vít PROCHÁZKA, Jan KOŘEN, Alice SÝKOROVÁ, Pavla ŠTĚPÁNKOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Lekaa MOHAMMAD, Juraj ĎURAŠ, Barbora VELACKOVÁ, Tomáš DOLEŽAL, Kateřina BENEŠOVÁ, Marie LUKÁŠOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Heidi MÓCIKOVÁ. Consolidation Therapy with Brentuximab Vedotin After Autologous Stem Cell Transplantation For Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma In The Czech Republic. In ISHL. 2022.
 2. VIČAR, Petr, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marta KREJČÍ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Natália PODSTAVKOVÁ, Petra DIVÁCKÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeněk BEDNAŘÍK, K. KAMARÁDOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Michael DOUBEK, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Izolovaná infiltrace ledviny suspektními leukemickými buňkami - kazuistika s komplexní diferenciální diagnostikou neobvyklého stavu. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 28, č. 1, s. 38-45. ISSN 1213-5763. doi:10.48095/cctahd2022prolekare.cz5.
 3. ADAM, Zdeněk, David ZEMAN, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Eva VLČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Gabriela ROMANOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL a Viera SANDECKÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a monoklonální gamapatie klinického významu. Onkologie. Olomouc: SOLEN s.r.o., 2022, roč. 16, Suppl. B, s. 33-56. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2022.055.
 4. ADAM, Zdeněk, David ZEMAN, Aleš ČERMÁK, Milan DASTYCH, Martina DOUBKOVÁ, Teodor HORVÁTH, Šárka SKORKOVSKÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR, Martin ŠTORK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Zdeněk KRÁL. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4. Klinické příznaky, diferenciální diagnostika a recentní mezinárodní diagnostická kritéria. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 68, č. 5, s. "E4"-"E19", 16 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2022.070.
 5. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, David ZEMAN, Eva VLČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Pavel ŠLAMPA, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Gabriela ROMANOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Jiří VANÍČEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Veronika MATUŠKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Libor ČERVINEK a Viera SANDECKÁ. Plazmocelulární malignity (mnohočetný myelom, solitární plazmocytom a plazmocelulární leukemie), přehled klinických příznaků, diagnostických kritérií a léčby. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2022, roč. 16, Suppl. B, s. 7-32. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2022.054.
 6. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Zuzana ADAMOVÁ, Luděk POUR, Klára DVOŘÁKOVÁ, Barbora PACKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Martin KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK, Viera SANDECKÁ, Ivanna BOICHUK a Zdeněk KRÁL. Pozvolný vzestup bilirubinu v průběhu léčby mnohočetného myelomu lenalidomidem, bortezomibem a dexametazonem (demaskování dříve nedia­gnostikovaného Gilbertova syndromu) a vymizení nekrobio­tického xantogranulomu po dosažení kompletní remise myelomu. Klin onkol. 2022, roč. 35(4), s. 315-322. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2022315.
 7. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, David ZEMAN, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK a Zdeněk KRÁL. Přehled přínosu daratumumabu pro léčbu všech monoklonálních gamapatií, ale i dalších nemocí a vlastní zkušenosti s léčbou 74 pacientů daratumumabem, lenalidomidem a dexametazonem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2022, roč. 16, Supplementum B, s. 61-82. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2022.057.
 8. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK, Zdeněk KRÁL a Renata KOUKALOVÁ. Rosai-Dorfman-Destombesova choroba – histiocytární onemocnění se zánětlivými projevy. Klin onkol. 2022, roč. 35(4), s. 262-270. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2022262.
 9. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Ivo DEMEL, Benjamin VISEK, Jan VALKA, Martin CERNAN, Pavel JINDRA, Jan NOVAK, Lukas STEJSKAL, Flóra KOVÁCSOVÁ, Tomáš KABUT, Tomas SZOTKOWSKI, Roman HAJEK, Pavel ZAK, Petr CETKOVSKY, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Successful early use of anti-SARS-CoV-2 monoclonal neutralizing antibodies in SARS-CoV-2 infected hematological patients - A Czech multicenter experience. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2022, roč. 40, č. 2, s. 280-286. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2974.
 10. ADAM, Zdeněk, David ZEMAN, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Martin KREJČÍ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Gabriela ROMANOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ a Zdeněk KRÁL. Waldenströmova makroglobulinemie, klinické příznaky, přehled léčebných možností a vlastní zkušenosti s léčbou ibrutinibem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2022, roč. 16, Supplementum B, s. 83-102. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2022.058.
 11. 2021

 12. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVANÁ a Zdeněk KRÁL. Castlemanova nemoc – neinfekční a nemaligní lymfadenopatie se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a systémovými zánětlivými projevy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, č. 4, s. 8-17. ISSN 1805-398X.
 13. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Lucie MARTYKÁNOVÁ, Katerina HORTOVA, Lucie MANDELOVA, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, Michal POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, Renata NOVOTNA, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Radana PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. COVID-19's natural course among ambulatory monitored outpatients. Nature Scientific Reports. London: NATURE RESEARCH, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-89545-1.
 14. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Tomáš KABUT, Štěpán HRABOVSKÝ, Jana PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír HEROUT, Rita PACASOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petr HUSA, P. BEDNÁŘ, Daniel RŮŽEK a Martina LENGEROVÁ. Efektivita časné léčby COVID-19 kombinující remdesivir a rekonvalescentní plazmu s vysokým titrem u hematologických pacientů. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 15. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Luděk POUR, Martin KREJČÍ, Martin ŠTORK, Viera SANDECKÁ a Zdeněk ADAM. Léčba tří pacientů s Erdheimovou-Chesterovou chorobou kladribinem, případně kombinací kladribinu a cyklofosfamidu a přehled léčby této nemoci. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 3, s. 157-164. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/VNL.2021.037.
 16. KREJČÍ, Marta, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Martin KREJČÍ, Zdeňka KNECHTOVÁ a Zdeněk KRÁL. Outcome of COVID-19 infection in 50 multiple myeloma patients treated with novel drugs: single-center experience. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2021, roč. 100, č. 10, s. 2541-2546. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-021-04594-w.
 17. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Štěpán HRABOVSKÝ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Z. POSPÍŠIL, L. MAYRTYKÁNOVÁ, Lucie MANDELOVÁ, Karel HEJDUK, Renata CHLOUPKOVÁ, M. POSPÍŠIL, Martina DOUBKOVÁ, Vladimír MAREK, R. NOVOTNÁ, Martin DOLEČEK, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Kristián BRAT, Renata PAŘÍZKOVÁ, Petr HUSA, Marek MECHL, Zdeněk KRÁL a Martina LENGEROVÁ. Přirozený průběh COVID-19 u primárně ambulantně sledovaných pacientů v JMK – analýza dat pilotního projektu. In II. Český hematologický a transfuziologický sjezd v Transfuze a Hematologie Dnes (2021). 2021.
 18. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Jiří MAYER, Tomáš KABUT, Štěpán HRABOVSKÝ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír HEROUT, Rita PACASOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Petr HUSA, Petr BEDNAR, Daniel RUZEK a Martina LENGEROVÁ. Successful early treatment combining remdesivir with high-titer convalescent plasma among COVID-19-infected hematological patients. Hematological Oncology. MALDEN, USA: WILEY-BLACKWELL, 2021, roč. 39, č. 5, s. 715-720. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2908.
 19. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL, Zuzana ADAMOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Luděk POUR, Martin ŠTORK, Martin KREJČÍ a Viera SANDECKÁ. Transformace IgM-MGUS do Waldenströmovy makroglobulinemie u 2 z 6 pacientů v průběhu léčby syndromu Schnitzlerové. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 3, s. "e15"-"e23", 9 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.046.
 20. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVANÁ, Zdeněk KRÁL a Zuzana ADAMOVÁ. V případech chronické kopřivky s projevy systémového zánětu a bolestí kostí může jít o syndrom Schnitzlerové. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, s. 18-24. ISSN 1805-398X.
 21. 2020

 22. KŘIVA, T., Zdeněk ADAM, M. BRUNLA, C. MACHÁČEK, T NEBESKÝ, Z. %REHÁK, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Zdeněk KRÁL. Bolesti a deformace dolní čelisti – projev fibrózní dysplazie čelisti. Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 1, s. e41-9, 9 s. ISSN 0042-773X.
 23. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Tomáš KABUT, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Bronchoalveolar lavage fluid and serum 1,3-beta-d-glucan testing for invasive pulmonary aspergillosis diagnosis in hematological patients: the role of factors affecting assay performance. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-75132-3.
 24. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Pavlína VOLFOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Castlemanova nemoc, jedna z příčin chronické systémové zánětlivé reakce, někdy i retence tekutin, vaskulitid a poruch imunity – mezinárodní diagnostická kritéria z roku 2017. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 26, č. 2, s. 92-100. ISSN 1213-5763.
 25. SANDECKÁ, Viera, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Luděk POUR. Diagnostic relevance of 18F-FDG PET/CT in newly diagnosed patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): Single-center experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 4, s. 939-945. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_191104N1137.
 26. DOUBKOVÁ, Martina, Zdeněk ADAM, Michael DOUBEK, Teodor HORVÁTH, Luděk POUR, Z. ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Zdeněk KRÁL. Diagnostika a léčba plicní formy histiocytózy z langerhansových buněk. Studia pneumologica et phtiseologica. Praha: Trios, s.r.o., 2020, roč. 80, č. 2, s. 70-75. ISSN 1213-810X.
 27. KRÁL, Zdeněk a Zdeněk ADAM. Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci. Praha: Grada Publishing, 2020. 280 s. ISBN 978-80-271-1250-0.
 28. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Histiocytózy a neoplazie odvozené od makrofágů a dendritických buněk. Srovnání WHO klasifikace z roku 2017 a klasifikace Histiocyte society z roku 2016. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 6, s. "e19"-"e27", 9 s. ISSN 0042-773X.
 29. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL, J. KLIMEŠ, Z. BOLELOUCKÝ a Luděk POUR. Chronický stres, psychická nepohoda a deprese zvyšují četnost infekčních, autoimunitních, ale i maligních nemocí. Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 1, s. 34-38. ISSN 0042-773X.
 30. MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ a Zdeněk KRÁL. Imunoterapie v léčbě klasického Hodgkinova lymfomu. Onkologie. 2020, roč. 2020, č. 5, s. 221-225. ISSN 1802-4475.
 31. KRÁL, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Marta JEŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Léčba Erdheimovy-Chesterovy choroby. Transfuze a hematologie dnes. 2020, roč. 26, č. 4, s. 271-277. ISSN 1213-5763.
 32. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Martina DOUBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Teodor HORVÁTH, Michael DOUBEK, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 26, č. 2, s. 101-112. ISSN 1213-5763.
 33. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM a Čermák ALEŠ. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4. In Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci. I. Praha: Grada Publishing, 2020.
 34. 2019

 35. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ a Martin ŠTORK. Denosumab a bisfosfonáty u mnohočetného myelomu v roce 2019. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 4, s. 320-329. ISSN 1213-5763.
 36. ADAM, Zdeněk, Jeroným KLIMEŠ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL, Alice ONDERKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Jiří VORLÍČEK. Maligní onemocnění, psychika a stres: příběhy pacientů s komentářem psychologa. Praha: Grada Publishing, 2019. 204 s. ISBN 978-80-271-2539-5.
 37. TREGLEROVÁ, Jana, Jiří ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019. ISSN 1213-5763.
 38. TREGLEROVÁ, J, J. ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 3, s. 242-251. ISSN 1213-5763.
 39. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, J NEUBAUER, Z ŘEHÁK a Luděk POUR. Přehled maligních chorob odvozených od histiocytárních a dendritických buněk. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 2, s. 131-146. ISSN 1213-5763.
 40. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, František FOLBER, M. MOULIS, Miroslav TOMÍŠKA, L. ŘÍHOVÁ, Martin ŠTORK, Alena BULIKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, R KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Z. ČERMÁKOVÁ. Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-44. ISSN 0042-773X.
 41. KRÁL, Zdeněk, Jozef MICHALKA, Heidi MOCIKOVA, Jana MARKOVA, Alice SYKOROVA, David BELADA, Alexandra JUNGOVA, Samuel VOKURKA, Marie LUKASOVA, Vit PROCHAZKA, Juraj DURAS, Roman HAJEK, Ladislav DUŠEK, L'ubos DRGONA, Miriam LADICKA, Veronika BALLOVA a Andrei VRANOVSKY. Treatment of Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma: Real-World Data from the Czech Republic and Slovakia. Journal of Cancer. Australia: IVYSPRING INT PUBL, 2019, roč. 10, č. 21, s. 5041-5048. ISSN 1837-9664. doi:10.7150/jca.29308.
 42. 2018

 43. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk RÁČIL, Blanka ROBEŠOVÁ, Jiřina PROCHÁZKOVÁ, Andrea ŽMIJÁKOVÁ, Katarína KŠEŇÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Dlouhodobé výsledky alogenních transplantací krvetvorných buněk u 533 pacientů s různými hematologickými malignitami – zkušenost jednoho centra. In I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha in Transfuze a hematologie dnes. 2018.
 44. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Z. ŘEHÁK, E. POUROVÁ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Chronická recidivující kopřivka, bolesti kostí i kloubů, horečka nejasného původu a monoklonální imunoglobulin typu IgM = syndrom Schnitzlerové. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 2, s. 88-103. ISSN 1213-5763.
 45. ADAM, Zdeněk, Zita CHOVANCOVÁ, Markéta NOVÁ, Pavel FABIÁN, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marek SLÁVIK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Remise „the disease associated/related with immunoglobulin IgG4“ provázeného mnohočetnou lymfadenopatií po léčbě rituximabem a dexametazonem: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, č. 3, s. 290-299. ISSN 0042-773X.
 46. ŠTORK, Martin, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL, Lucie BROŽOVÁ, Roberta VELICHOVÁ a Luděk POUR. Retreatment with lenalidomide is an effective option in heavily pretreated refractory multiple myeloma patients. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 585-591. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_170519N363.
 47. PETRÁKOVÁ, Katarína, Jiří VYSKOČIL, Peter GRELL, Ondřej MÁJEK, Renata SOUMAROVÁ, Jiri NOVAK, Petr BURKOŇ, Zdeněk KRÁL, Tomáš KAZDA a Rostislav VYZULA. Second cancers in Hodgkin's lymphoma long-term survivals: A 60-year single institutional experience with real-life cohort of 871 patients. International Journal of Clinical Practice. HOBOKEN: Medicom International, 2018, roč. 72, č. 9, s. 1-9. ISSN 1368-5031. doi:10.1111/ijcp.13235.
 48. 2017

 49. SANDECKÁ, Viera, Roman HÁJEK, Luděk POUR, I. SPICKA, V. SCUDLA, E. GREGORA, J. RADOCHA, L. WALTEROVA, P. KESSLER, L. ZAHRADOVA, D. ADAMOVA, K. VALENTOVA, I. VONKE, J. OBERNAUEROVA, D. STAROSTKA, M. WROBEL, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, L. RIHOVA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, J. STRAUB, J. MINARIK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a V. MAISNAR. A first Czech analysis of 1887 cases with monoclonal gammopathy of undetermined significance. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 99, č. 1, s. 80-90. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12894.
 50. MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ, J. SOUKUP, M. KALINOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk KRÁL a M. MAYER. Angioimunoblastický T-lymfom: přehled problematiky, zkušenosti centra a kazuistika sekvenčního vzniku difuzního velkobuněčného B-lymfomu. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2017, roč. 23, č. 4, s. 215-222. ISSN 1213-5763.
 51. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X.
 52. ŠTORK, Martin, Jitka VACULOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Zdeněk KRÁL. Novinky v léčbě mnohočetného myelomu. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2017, roč. 19, č. 1, s. 20–22. ISSN 1212-7299.
 53. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Zdeněk ADAM, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Přínos nových inhibitorů angiogeneze (bevacizumab a aflibercept) pro léčbu mnohočetné angiomatózy: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 10, s. 672-678. ISSN 0042-773X.
 54. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.
 55. 2016

 56. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, Jozef KUBINYI, Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.
 57. MÓCIKOVÁ, H., J. MARKOVÁ, Ľ. GAHÉROVÁ, Zdeněk KRÁL, A. SÝKOROVÁ, D. BELADA, V. PROCHÁZKA, L. MARTÍNKOVÁ, T. PAPAJÍK a T. KOZÁK. Léčba relabovaného a refrakterního Hodgkinova lymfomu – doporučení české studijní skupiny Hodgkinův lymfom. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 5, s. 342-346. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016342.
 58. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.
 59. ADAM, Zdeněk, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Michal MAŠEK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 114-124. ISSN 0042-773X.
 60. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva POUROVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Pomalidomid v léčbě mnohočetného myelomu vlastní zkušenosti a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 12, s. 962-968. ISSN 0042-773X.
 61. ADAM, Zdeněk, Anna ŠEDIVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Hana PETRÁŠOVÁ, Petr SZTURZ, Zdenka ADAMOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Schnitzlerové syndrom : Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 9, s. 713-727. ISSN 0042-773X.
 62. ADAM, Zdeněk, Jiří MAŠLAŇ, Leoš KŘEN, Roman KODET, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 491-499. ISSN 0042-773X.
 63. ŠTORK, Martin, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Luděk POUR. Využití nových léků v primoterapii mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 413-422. ISSN 0042-773X.
 64. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Eva POUROVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Změny v prognóze a v léčbě Waldenströmovy makroglobulinemie: přehled literatury a vlastní zkušenosti. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 1, s. 25-39. ISSN 0042-773X.
 65. 2015

 66. MÓCIKOVÁ, Heidi, Robert PYTLIK, Pavla STEPANKOVA, Jozef MICHALKA, Jana MARKOVA, Jan KOREN, Lucie BURESOVA, Ludek RAIDA a Zdeněk KRÁL. Can Rituximab Improve the Outcome of Patients with Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin's Lymphoma? Acta Haematologica. Basel: Karger, 2015, roč. 134, č. 3, s. 187-192. ISSN 0001-5792. doi:10.1159/000381327.
 67. ZÍTKOVÁ, Marie, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL a Petra JUŘENÍKOVÁ. Kvantifikace ošetřovatelské péče v oboru hematoonkologie. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 21, č. 2, s. 101-108. ISSN 1213-5763.
 68. JANÍKOVÁ, Andrea a Zdeněk KRÁL. Lymfomy v seniu. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 226-233. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 69. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, Eva POUROVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Monoklonální imunoglobulin a kožní nemoci ze skupiny mucinóz - scleredema adultorum Buschke a scleromyxedema: popis 4 případů a přehled léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1072-1087. ISSN 0042-773X.
 70. ADAM, Zdeněk, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva MICHALKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta ČERNÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Myopatie při Waldenströmově makroglobulinemii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 821-828. ISSN 0042-773X.
 71. KREJČÍ, Marta, Andrea JANÍKOVÁ, František FOLBER, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Outcomes of 167 healthy sibling donors after peripheral blood stem cell mobilization with G-CSF 16 mu g/kg/day: efficacy and safety. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 5, s. 787-792. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2015_094.
 72. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.
 73. ADAM, Zdeněk, Jiří LITZMAN, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, E. POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Scleroedema adultorum Buschke a scleromyxedema. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 3, s. 150-158. ISSN 1805-0611.
 74. 2014

 75. HANKE, Ivo a Zdeněk KRÁL. Nitrohrudní lymfomy-podíl chirurga na diagnostice a komplexní léčbě. In Letovice Care. 2014.
 76. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Jiří PRÁŠEK, Tomáš NEBESKÝ, Zdenka ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 499-511. ISSN 0042-773X.
 77. 2013

 78. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 11, s. 1022-1026. ISSN 0042-773X.
 79. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk MECHL, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 70 Patienten mit sehr seltenen onkologischen Erkrankungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 80. ADAM, Zdeněk, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Léčba AL-amyloidózy v roce 2012, přínos nových léků (bortezomibu, thalidomidu a lenalidomidu). Přehled publikovaných klinických studií. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 37-58, 27 s. ISSN 0042-773X.
 81. ADAM, Zdeněk, A. PEJCHALOVÁ, G. CHLUPOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Libor ČERVINEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840. ISSN 0042-773X.
 82. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš SVOBODA, Ivo HANKE, Igor PENKA, Renata KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Ivana ČERVINKOVÁ, Tereza ŠTORKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312. ISSN 0042-773X.
 83. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.
 84. TOMIŠKA, Miroslav, Šárka NOVOTNÁ, Jana TŮMOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ, David ŠÁLEK, Jozef MICHALKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Andrea JANÍKOVÁ. Vitamin D insufficiency is not associated with disease aggressivity in newly diagnosed non-Hodgkin lymphoma patients. In 12th International Conference on Malignant Lymphoma, Palazzo dei Congressi, Lugano, Switzerland, June 19–22, 2013. 2013. ISSN 0278-0232.
 85. 2012

 86. JANÍKOVÁ, Andrea, Andrea MAREČKOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Boris TICHÝ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. A real-time (PCR) for a real life ...? Quantitative evaluation of BCL2/IGH in follicular lymphoma and its implications for clinical practice. Experimental hematology. New York: Elsevier Science Inc, 2012, roč. 40, č. 7, s. 528-539. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2012.02.005.
 87. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, P. BUČKOVÁ, I. ČERVINKOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Blokáda receptoru pro interleukin-1 preparátem anakinra vedla u pacienta s Erdheimovou-Chesterovou nemocí k vymizení patologické únavy, k poklesu markerů zánětu a ústupu fibrózy v retroperitoneu – popis případu a přehled literárních údajů. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 313– 318. ISSN 0042-773X.
 88. VON TRESCKOW, Bastian, Annette PLUETSCHOW, Michael FUCHS, Beate KLIMM, Jana MARKOVA, Andreas LOHRI, Zdeněk KRÁL, Richard GREIL, Max S. TOPP, Julia MEISSNER, Josee M. ZIJLSTRA, Martin SOEKLER, Harald STEIN, Hans T. EICH, Rolf P. MUELLER, Volker DIEHL, Peter BORCHMANN a Andreas ENGERT. Dose-Intensification in Early Unfavorable Hodgkin's Lymphoma: Final Analysis of the German Hodgkin Study Group HD14 Trial. Journal of Clinical Oncology. United States: American Society of Clinical Oncology, 2012, roč. 30, č. 9, s. 907-913. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2011.38.5807.
 89. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ZAHRADOVÁ a Zdeněk KRÁL. Eozinofilie. Postgraduální medicína. 2012, roč. 14, č. 2, s. 215-227. ISSN 1212-4184.
 90. ŠMARDOVÁ, Lenka, Igor CRHA, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Andrea JANÍKOVÁ, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Fertilita u pacientů s Hodgkinovým lymfomem léčených režimem BEACOPP. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 91. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Kladribin je velmi účinným lékem pro léčbu histiocytózy z Langerhansových buněk a vzácných histiocytárních nemocí ze skupiny juvenilního xantogranulomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 455-465. ISSN 0042-773X.
 92. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír VAŠKŮ a Jiří MAYER. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie. 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27. ISSN 1805-0611.
 93. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Igor CRHA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL, A. REVEL a Pavel VENTRUBA. Kryokonzervace ovariální tkáně u onkologických pacientek – 6 let klinických zkušeností. Česká gynekologie. 2012, roč. 77, č. 2, s. 118-126. ISSN 1210-7832.
 94. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, J. ĎURAŠ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk kladribinem dosáhla u 9 z 10 dospělých pacientů dlouhodobé kompletní remise. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 4, s. 255–261. ISSN 0862-495X.
 95. KŘEN, Leoš, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ, Andrea JANÍKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Zdeněk KRÁL. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified in classical Hodgkin lymphoma: Possible implications. Pathology Research and Practice. Jena, Germany: Elsevier GmbH, 2012, roč. 208, č. 1, s. 45-49. ISSN 0344-0338. doi:10.1016/j.prp.2011.11.004.
 96. KŘEN, Leoš, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ, Andrea JANÍKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Zdeněk KRÁL. Multifunkční imunomodulační proteiny HLA-E a HLA-G v klasickém Hodgkinově lymfomu: potenciální význam. In Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012. s. 307-309. ISBN 978-80-86793-23-8.
 97. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Iva MOTYČKOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, J. ŠTOURAČOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Oční víčka se žlutými granulomy a kašel - periokulární xanthogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377. ISSN 0042-773X.
 98. ADAM, Zdeněk, M. ELLEDER, Mojmír MOULIS, Michal TICHÝ, I. ČERVINKOVÁ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Ivo HANKE, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Přínos PET-CT vyšetření pro rozhodování o léčbě lokalizované nodulární formy plicní AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 3, s. 241–252. ISSN 0042-773X.
 99. ENGERT, Andreas, Heinz HAVERKAMP, Carsten KOBE, Jana MARKOVA, Christoph RENNER, Antony HO, Josee ZIJLSTRA, Zdeněk KRÁL, Michael FUCHS, Michael HALLEK, Lothar KANZ, Hartmut DOEHNER, Bernd DOERKEN, Nicole ENGEL, Max TOPP, Susanne KLUTMANN, Holger AMTHAUER, Andreas BOCKISCH, Regine KLUGE, Clemens KRATOCHWIL, Otmar SCHOBER, Richard GREIL, Reinhard ANDREESEN, Michael KNEBA, Michael PFREUNDSCHUH, Harald STEIN, Hans Theodor EICH, Rolf-Peter MUELLER, Markus DIETLEIN, Peter BORCHMANN a Volker DIEHL. Reduced-intensity chemotherapy and PET-guided radiotherapy in patients with advanced stage Hodgkin's lymphoma (HD15 trial): a randomised, open-label, phase 3 non-inferiority trial. Lancet. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2012, roč. 379, č. 9828, s. 1791-1799. ISSN 0140-6736. doi:10.1016/S0140-6736(11)61940-5.
 100. ADAM, Zdeněk, Gabriela CHLUPOVÁ, Aleš NEUMANN, Barbora JAKUBCOVÁ, Jan SIMONIDES, Zdenka ADAMOVÁ, Jiří KÖNIG, Petr KRUPA, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica – syndrom Osler-Weber-Rendu. Popis případu a zkušeností s léčbou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 477-489. ISSN 0042-773X.
 101. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Účinnost lenalidomidu u vzácných krevních chorob: u histiocytózy z Langerhansových buněk, multicentrické Castlemanovy choroby, POEMS syndromu, Erdheimovy-Chesterovy choroby a angiomatózy. Popis případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 11, s. 856-866. ISSN 0042-773X.
 102. ADAM, Zdeněk, Martin ŠTORK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Yvona POSPÍŠILOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubucin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2012, roč. 58, č. 12, s. 896-903. ISSN 0042-773X.
 103. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Vývoj koagulačních markerů chronické diseminované intravaskulární koagulace (DIK) u pacienta s mnohočetnou angiomatózou v průběhu léčby antiangiogenními léky: interferonem alfa, thalidomidem a lenalidomidem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 2, s. 145–153. ISSN 0042-773X.
 104. ŠMARDOVÁ, Lenka, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Zdeněk KRÁL, Milan NAVRÁTIL, Jana CHAROUZKOVÁ a Jiří MAYER. Záchranná léčba režimem IGEV u pacientů s Hodgkinovým lymfomem, zkušenosti jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2012.
 105. 2011

 106. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Difúzní velkobuněčný B-lymfom. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 3, s. 330-337. ISSN 1212-4184.
 107. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Z. ŘEHÁK. Kožní projevy monoklonálních gamapatií – zkušenosti jednoho pracoviště. Česká dermatovenerologie. 2011, roč. 1, č. 2, s. 30-37. ISSN 1805-0611.
 108. MOCIKOVÁ, H., R. PYTLÍK, L. RAIDA, A. SÝKOROVÁ, J. MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, P. JINDRA, K. STEINEROVÁ, V. VÁLKOVÁ, M. TRNKOVÁ, B. VACKOVÁ, M. TRNĚNÝ, K. INDRÁK, D. BELADA, Jiří MAYER, V. KOZA a T. KOZÁK. Léčba pacientů s relabovaným/refraktérním Hodgkinovým lymfomem. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 2, s. 121-125. ISSN 0862-495X.
 109. VANÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. MR dokumentované vymizení infiltrace infundibula hypofýzy u pacientů s histiocytózou z Langerhansových buněk po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 10, s. 871–875. ISSN 0042-773X.
 110. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 111. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor ČERVINEK, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Markéta HERMANOVÁ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381. ISSN 0862-495X.
 112. MOCIKOVA, Heidi, Robert PYTLIK, Jana MARKOVA, Kateřina STEINEROVA, Zdeněk KRÁL, David BELADA, Marie TRNKOVA, Marek TRNENY, Vladimír KOZA, Jiří MAYER, Pavel ŽÁK a Tomáš KOZAK. Pre-transplant positron emission tomography in patients with relapsed Hodgkin lymphoma. Leukemia & Lymphoma. 2011, roč. 52, č. 9, s. 1668-1674. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.573889.
 113. MICHALKA, Jozef, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Mojmír MOULIS, Zdeněk KRÁL, Ivo HANKE a Jiří MAYER. Transformace folikulárního lymfomu – výjimka nebo pravidlo? Transfuze a hematologie dnes. 2011, roč. 17, č. 3, s. 137-143. ISSN 1213-5763.
 114. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 115. 2010

 116. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Robert PYTLÍK, Andrea JANÍKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Časná FDG-PET a její význam pro prognózu a volbu léčebné strategie u mladších pacientů s DLBCL vyššího rizika (aaIPI 2-3). 2010. ISSN 1213-5763.
 117. KRÁL, Zdeněk, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Hodgkinova choroba. In Klinická a radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 689-694. ISBN 978-80-8063-302-8.
 118. ŠMARDOVÁ, Lenka, Veronika ŤÁPALOVÁ, Martin HUSER, Andrea JANÍKOVÁ a Zdeněk KRÁL. Chemotherapy induced premature ovarian failure does not need to be permanent, a case report. In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.
 119. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Léčba Hodgkinova lymfomu v těhotenství. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 162-163. ISSN 1802-4475.
 120. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Ochrana reprodukce u nemocných s Hodgkinským lymfomem. Onkologie. Olomouc: Solen, 2010, roč. 4, č. 3, s. 159-161. ISSN 1802-4475.
 121. MOCIKOVA, H., R. PYTLÍK, L. RAIDA, J. MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, K. STEINEROVÁ, B. VACKOVÁ, M. TRNKOVÁ, Stanislav TRNĚNÝ, D. BELADA, E. FABER, V. VÁLKOVÁ, J. MAYER, V. KOZA a T. KOZÁK. Positive pretransplantation positron emission tomography indicates poor prognosis in relapsed hodgkin lymphoma patients. In Haematologica, 15th Congress of the European Hematology Association, Spain, Barcelona, 2010. 2010. ISSN 0390-6078.
 122. MÓCIKOVÁ, Heidi, Robert PYTLÍK, Jana MARKOVÁ, Kateřina STEINEROVÁ, Zdeněk KRÁL, David BELADA, Marie TRNKOVÁ, Marek TRNĚNÝ, Vladimír KOZA, Jiří MAYER, Pavel ŽÁK a Tomáš KOZÁK. Pozitivní PET před autologní transplantací periferních kmenových buněk je spojen se zlou prognózou u pacientů s relabovaným Hodgkinovým lymfomem. 2010. ISSN 1213-5763.
 123. ENGERT, Andreas, Annette PLÜTSCHOW, Hans Theodor EICH, Andreas LOHRI, Bernd DÖRKEN, Peter BORCHMANN, Bernhard BERGER, Richard GREIL, Kay C. WILLBORN, Martin WILHELM, Jürgen DEBUS, Michael J. EBLE, Martin SÖKLER, Antony HO, Andreas RANK, Arnold GANSER, Lorenz TRÜMPER, Carsten BOKEMEYER, Hartmut KIRCHNER, Jörg SCHUBERT, Zdeněk KRÁL, Michael FUCHS, Hans-Konrad MÜLLER-HERMELINK, Rolf-Peter MÜLLER a Volker DIEHL. Reduced Treatment Intensity in Patients with Early-Stage Hodgkins Lymphoma. The New England journal of medicine. Boston: Massachusetts Medical Society, 2010, roč. 363, č. 7, s. 640-652. ISSN 0028-4793.
 124. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Heidi MÓCIKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Lubica ŽIKAVSKÁ, Kateřina KLÁSKOVÁ, Magdalena SKOPALOVÁ, Karel BOLČÁK, Kateřina DĚDEČKOVÁ, Irena ČOUPKOVÁ, Zďeňka VERNEROVÁ, Kateřina KAMARÁDOVÁ, Vít CAMPR a Tomáš KOZÁK. Redukce toxicity primární léčby pokročilého Hodgkinova lymfomu. GHSG, studie HD15. 2010. ISSN 1213-5763.
 125. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Heidi MOCIKOVÁ, L. ŽIKAVSKÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, M. SKOPALOVÁ, Karol BOLČÁK, K. DĚDEČKOVÁ, J. KUBEŠ, Irena ČOUPKOVÁ, Leoš KŘEN, Z. VERNEROVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, J. SOUKUP, K. KLÁSKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a T. KOZÁK. Treatment of advanced stages of Hodgkin lymphoma in the Czech Republic. Sixteen years of cooperation with GHSG (1995-2010). In 8th International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2010. ISSN 0390-6078.
 126. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva POUROVÁ, O. SYNEK, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Marek MECHL, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Josef FEIT, J. VOKURKOVÁ, Zdeněk KRÁL, O. BEDNAŘÍK, Pavel ŠLAMPA, H. DOLEŽALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823. ISSN 0042-773X.
 127. 2009

 128. JANÍKOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Zdeněk KRÁL. Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu folikulárního lymfomu. Onkologie. 2009, roč. 3, č. 3, s. 105-109. ISSN 1802-4475.
 129. JANÍKOVÁ, Andrea, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jaroslava VINKLÁRKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Michal ŠTÍCHA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří MAYER. Efficacious but insidious: A retrospective analysis of fludarabine induced myelotoxicity using long term culture initiating cells in 100 follicular lymphoma patients. Experimental Hematology. 2009, roč. 37, č. 11, s. 1266–1273. ISSN 0301-472X.
 130. KRÁL, Zdeněk, Jana MARKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, L. ŽIKAVSKÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Leoš KŘEN, Irena ČOUPKOVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, K. DĚDEČKOVÁ, Z. VERNEROVÁ, J. SOUKUP, K. KLÁSKOVÁ, T. KOZÁK a Jiří MAYER. Léčba počátečních a intermediárních stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2009.
 131. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, L. ŽIKAVSKÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Heidi MÓCIKOVÁ, M. SKOPALOVÁ, Karol BOLČÁK, K. DĚDEČKOVÁ, I. ČOUPKOVÁ, Leoš KŘEN, Z. VERNEROVÁ, K. KAMARÁDOVÁ, V. CAMPR, J. SOUKUP, L. HYNKOVÁ, M. FOGLOVÁ, M. KALAŠOVÁ-MÁŠLOVÁ, K. KLÁSKOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a T. KOZÁK. Léčba pokročilých stádií Hodgkinova lymfomu ve spolupráci s GHSG. In 3rd International Symposium on Hodgkin Lymphoma. 2009.
 132. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Andrea JANÍKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea NAVRÁTILOVÁ a Jiří MAYER. Nodulární Hodgkinův lymfom s predominancí lymfocytů, naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 133. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří MAYER a Jana SKŘIČKOVÁ. Případ raritní nádorové duplicity - Hodgkinova lymfomu a malobuněčného plicního karcinomu (kazuistika). In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 134. KLASKOVA, Katerina, Jana MARKOVA, E. DRAGOMIRECKA, J. PRASKO, L. ZIKAVSKA, Zdeněk KRÁL, Lenka SMARDOVA, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Subjective outcome in long-term survivors of Hodgkin lymphoma: a cross-sectional study of patients treated 1995 to 2003 within the GHSG trials in the Czech Republic. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009. ISBN 0390-6078.
 135. 2008

 136. JANÍKOVÁ, Andrea. AKTUÁLNÍ POHLED NA UDRŽOVACÍ TERAPII RITUXIMABEM („RITUXIMAB- MAINTENANCE“) U FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 14/2008, č. 2, s. 79-85. ISSN 1213-5763.
 137. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Pavel ŠTOURAČ, Ingrid VÁŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. An early relapse of Hodgkin´s lymphoma that is demonstrated as a paraneoplastic cerebellar degeneration. In Annals of Oncology (Supplement). 2008. ISSN 0923-7534.
 138. TESAŘOVÁ, E., J. MAYER, R. PECASOVÁ, Z. KRÁL, Alena BULIKOVÁ, M NEMIČKOVÁ a S. MICHLÍČKOVÁ. COST - BENEFIT analýza léčby transfuzními přípravky trombocytového typu na interní hematoonkologické klinice ve fakultní nemocnici Brno v roce 2008. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 62 - 62. ISSN 1213-5763.
 139. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Pavel ŠTOURAČ, Ingrid VÁŠOVÁ, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Časný relaps Hodgkinova lymfomu manifestující se jako paraneoplastická cerebellární degenerace (kazuistika). In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 140. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA Executive Office, Rotterdam, Nizozemí, 2008. s. 561-561. ISSN 0390-6078.
 141. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Annals of Oncology (Supplement). Glasgow, United Kingdom: European Society for Medical Oncology, 2008. s. 263-263. ISSN 0923-7534.
 142. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan MATUŠKA, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti. In Transfúze a hematologie dnes. 2008. ISSN 1213-5763.
 143. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii "šité na míru" nebo slepá ulička? Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-5763.
 144. JANÍKOVÁ, Andrea. DNA MIKROČIPY (MICROARRAYS) V DIAGNOSTICE FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU: CESTA K TERAPII „ŠITÉ NA MÍRU“ NEBO SLEPÁ ULIČKA? Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008, roč. 14/2008, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-5763.
 145. BORCHMANN, P., A. ENGERT, A. PLUETSCHOW, M. FLUCHS, J. MARKOVA, A. LOHRI, Zdeněk KRÁL, R. GREIL, M. TOPP, M. VILLALOBOS, J. ZIJLSTRA, M. SOEKLER, H. STEIN, H. EICH, R. MUELLER a V. DIEHL. Dose-Intensified Combined Modality Treatment with 2 Cycles of BEACOPP Escalated Followed by 2 Cycles of ABVD and IF-RT in Patients with Early Unfavourable Hodgkin Lymphoma (HL): An Analysis of the German Hodgkin Study Group (GHSG) HD14 Trial. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, s. 143-143.
 146. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Fertility in male patients with newly diagnosed Hodgkin´s lymphoma. In European Andrology (suplementum). Praha, Česká Republika: Androgeos, 2008. s. 44-44. ISSN 1802-4793.
 147. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Hodgkinův lymfom. In Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 169-176. ISBN 978-80-247-2502-4.
 148. KLÁSKOVÁ, K., J. MARKOVÁ, Z. KRÁL, L. ŠMARDOVÁ, M. FOGLOVÁ, E: DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, J. VORLÍČEK, H. FLECHTNER a T. KOZÁK. Kvalita života pacientů dlouhodobě přežívajících po léčbě Hodgkinova lymfomu. 2008.
 149. KRÁL, Z., J. MARKOVÁ, L. ŠMARDOVÁ, T. KOZÁK, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Léčba lokalizovaného a středně pokročilého stadia hodgkinova lymfomu podle protokolů německé hodgkinovy skupiny. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 74 - 74. ISSN 1213-5763.
 150. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Z. KRÁL, L. ŠMARDOVÁ, M. KLABUSAY, M. BRABENCOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Mantle CELL lymfom - retrospektivní zhodnocení výsledků léčby a charakteristik souboru 107 pacientů léčených na IHOK FN Brno v letech 1997 - 2007. 2008.
 151. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. 1. vyd. Brno: GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY A FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, 2008. 58 s. Grant IGA MZ ČR - NR8469-3/2005-2007.
 152. KRÁL, Zdeněk, J. MARKOVÁ, V. BALLOVÁ a H. MÓCIKOVÁ. Pozdní následky Hodgkinova lymfomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.1, s. 150-153. ISSN 1213-5763.
 153. MARKOVÁ, J., V. BALLOVÁ, Zdeněk KRÁL a H. MÓCIKOVÁ. Pozdní následky léčby Hodgkinova lymfomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.1, s. 150-153. ISSN 1213-5763.
 154. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian function damage with gonadoliberine analogues during chemotherapy in Hodgkin lymphoma patients. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2008, roč. 23, č. 4, s. 863-868, 5 s. ISSN 0268-1161.
 155. KLÁSKOVÁ, Katka, Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, Jiří VORLÍČEK, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Quality of live in long-term survivors of Hodgkin lymphoma treated within the GHSG in the Czech Republic: a crosssectional study of patients treated 1995 to 2003. In Annals of Oncology. Glasgow, United Kingdom: European Society of Medical Oncology, 2008. s. 236-236. ISSN 0923-7534.
 156. KLÁSKOVÁ, Katka, Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, E. DRAGOMIRECKÁ, J. PRAŠKO, Jiří VORLÍČEK, Tomáš KOZÁK a H. FLECHTNER. Quality of live in long-term survivors of Hodgkin lymphoma treated within the GHSG in the Czech Republic: a crosssectional study of patients treated 1995 to 2003. In Onkologie. Basel, Švýcarsko: Karger AG, 2008. s. 178-178. ISBN 978-3-8055-9021-1.
 157. KRÁL, Zdeněk, Andrea JANÍKOVÁ, Karol BOLČÁK a Jiří MAYER. Remarkable prognostic value and contribution in staging of F-18-FDG-positron emission tomography in follicular lymphoma. In Annals of Oncology 19; 2008 Suppl 4. 10th International Conference on Malignant Lymphoma 2008, 2008. 1 s. ISSN 0923-7534.
 158. ŽIKAVSKÁ, L., Jana MARKOVÁ, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, Heidi MOCIKOVÁ, Robert PYTLÍK, Katka KLÁSKOVÁ, Petra ŠTĚPÁNKOVÁ, David BELADA, J. MALÝ, Marek TRNĚNÝ, Jiří VORLÍČEK a Tomáš KOZÁK. Rodinný výskyt maligních lymfoproliferativních onemocnění u pacientů s Hodgkinským lymfomem. Retrospektivní analýza. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2008. s. 90-90. ISSN 1213-5763.
 159. NAVRÁTIL, Milan. Role FDG-PET vyšetření u lymfomů z T- a NK buněk. Transfuze a hematologie dnes. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2008, roč. 14, Supl 2, s. 72-73. ISSN 1213-5763.
 160. VÁŠOVÁ, Ingrid, Milan NAVRÁTIL, D. ŠÁLEK, Karol BOLČÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk KRÁL. Role of FDG-PET in T-CELL and NK-CELL lymphomas. 2008.
 161. JANÍKOVÁ, Andrea, Karol BOLČÁK, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Zdeněk KRÁL. Value of [F-18]fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of follicular lymphoma: The end of a dilemma? CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA. 2008, roč. 8, č. 5, s. 287-293. ISSN 1557-9190.
 162. JANÍKOVÁ, Andrea, Boris TICHÝ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠUPÍKOVÁ, Jiří MAYER, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Využití DNA čipu pro stanovení genové exprese v diagnostice lymfomů. In Transfuze a hematologie dnes 2008; 14: (Suppl 2) 11. XV. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd 2008, 2008. s. 11. ISSN 1213-5763.
 163. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jana ŠUPÍKOVÁ, Jiří NEUBAUER, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří MAYER. VYUŽITÍ TENKOJEHLOVÉ ASPIRACE UZLINY V ANALÝZE GENOVÉ EXPRESE PACIENTŮ S FOLIKULÁRNÍM LYMFOMEM. In Transfuze a hematologie dnes 2008; 14: (Suppl 2) 89. XV.Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjez 2008, 2008. s. 89. ISSN 1213-5763.
 164. MARKOVÁ, Jana, Zdeněk KRÁL, Lenka ŠMARDOVÁ, K. DĚDEČKOVÁ, M. SKOPALOVÁ a Karol BOLČÁK. Význam FDG-PET při hodnocení reziduálního tumoru po chemoterapii BEACOPP u pokročilých stadií Hodgkinova lymfomu, studie HD 15 GHSG, naše výsledky. In Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost LEP, 2008. s. 73-73. ISSN 1213-5763.
 165. 2007

 166. KRÁL, Zdeněk, Ingrid VÁŠOVÁ, David ŠÁLEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Anaplastický velkobuněčný lymfom: naše zkušenosti a výsledky. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 98. ISBN 978-80-7346-078-5.
 167. ŠÁLEK, David, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Andrea JANÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace periferních kmenových buněk krvetvorby u nonhodgkinských lymfomů - výsledky jednoho pracoviště. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 56. ISBN 978-80-7346-078-5.
 168. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Gonadoliberine analogues administration for ovarian function protection during chemotherapy. Human Reproduction. Oxford: Oxford Journals, 2007, roč. 56, S1, s. 120-121. ISSN 0268-1161.
 169. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Z. KRÁL. Hodgkinův lymfom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 183-186, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 170. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Kryokonzervace ovariální tkáně - šance na záchranu fertility žen s rakovinou. Čes. Gynek. Praha: ČLS J.E.P., 2007, roč. 72, č. 1, s. 68-73, 5 s. ISSN 1210-7832.
 171. KRÁL, Zdeněk, Jana MARKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Libuše KALVODOVÁ, Jiří MAYER, Tomáš KOZÁK a Jiří VORLÍČEK. Léčba lokalizovaného a pokročilého stádia Hodgkinovy choroby podle protokolu Německé studijní skkupiny pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 35. ISBN 978-80-7346-078-5.
 172. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Ovarian function preservation dutiny chemotherapy with gonadoliberine analogues. In 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) - Book of Abstracts, Berlin, November 2007. 1. vyd. Berlin: ESGO, 2007. s. 124. ISSN 1802-128X.
 173. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Ovarian tissue cryopreservation - new opportunity to preserve fertility in female cancer patients. Eur J Gynaec Oncol. Canada: IROG Canada Inc., 2007, roč. 28, č. 4, s. 249-256, 10 s. ISSN 3925-2930.
 174. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prevence poškození ovariálních funkcí aplikací analog gonadoliberinu u pacientek léčených pro Hodgkinův lymfom. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
 175. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Igor CRHA, Zdeněk KRÁL, Pavel VENTRUBA a Jiří VORLÍČEK. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/Teh Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 176. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL a Igor CRHA. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Haematologica/The Hematology Journal. 2007. ISSN 0390-6078.
 177. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In 31st British International Congress of Obstetrics and Gynaecology - Book of Abstracts. Royal College of Obstetriciants and Gynecologists Bulletin 07/ 2007. 1. vyd. London: RCOG, 2007. s. 60-61. ISSN 1802-128X.
 178. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří JARKOVSKÝ. Prevention of ovarian damage during chemotherapy by gonadoliberine analogues administration. In Abstract book of 19th World Congress on Fertility and Sterility of International Federation of Fertility Societies (IFFS). Durban: IFFS, 2007. s. 44. ISSN 1802-128X.
 179. 2006

 180. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Fertility preservation strategies in women undergoing chemotherapy for haematological malignancy. Eur Clinics Obstet Gynecol. Belgium: Springer, 2006, roč. 2, č. 2, s. 77-78. ISSN 1613-3412.
 181. HUSER, Martin, Robert HUDEČEK, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ a Zdenk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). 1. vyd. Florencie: Taylor a Francis, 2006. 1 s. Gynecological Endocrinology 2005, vol 22, supl. 1.
 182. HUSER, Martin, Igor CRHA, Robert HUDEČEK, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Gonadal protection with GnRH analogues during chemotherapy – cytotoxic dose derived cohort study (OVARONKO). Gynecological Endocrinology. 2006, roč. 22, S1, s. 141-142. ISSN 0951-3590.
 183. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, I VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jindřich ŠPINAR. Kardiopulmonální výkonnost a kvalita života u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2006, roč. 15, č. 2. ISSN 1210-5481.
 184. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Kardiopulmonální výkonnost u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 45.
 185. 2005

 186. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. . Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. In Human Reproduction. 20 (S1). Copenhagen: Oxfor Journals, 2005. s. 123.
 187. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Martin HUSER a Igor CRHA. Damage to ovarian functions in young women treated with ABVD and BEACOPP chemotherapy for Hodgkin lymfoma. In Annals of Oncology. 2005. ISSN 0923-7534.
 188. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In Annals of Oncology. United Kingdom: The European Society of Medical Oncology, 2005. s. 198-199. ISSN 0923-7534.
 189. HUSER, Martin, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Igor CRHA, Pavel VENTRUBA a Zdeněk KRÁL. Kryokonzervace ovariální tkáně: šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN 1211-6645.
 190. HUSER, Martin, Eva JURÁNKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 191. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Možnosti ochrany reprodukčních funkcí u žen podstupujících chemoterapii pro hematologickou malignitu. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 2005, roč. 1(9), č. 1, s. 6-8. ISSN 1211-6645.
 192. ŠMARDOVÁ, Lenka, Martin HUSER, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Ingrid VÁŠOVÁ, Barbora WAGNEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Poškození fertility a možnosti její ochrany u pacientů podstupujících systémovou léčbu chemoterapií pro Hodgkinův lymfom, literární přehled a vlastní zkušenosti. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 4, s. 162-169. ISSN 1213-5763.
 193. HUSER, Martin, Hana VIŠŇOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK, Jana ŽÁKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ a Zdeněk KRÁL. Reproductive function protection in women undergoing chemotherapy for hematological malignancy. ESHRE abstract book, Human Reproduction Suppl 2005. Belgium, 2005, roč. 1, S1, s. 123.
 194. 2004

 195. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Hodgkinova choroba. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 497-511. ISBN 80-247-0896-5.
 196. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Igor CRHA, Hana VIŠŇOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Impaired fertility in men with newly diagnosed Hodgkins lymphoma. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2004. s. 25-25. ISSN 1466-4860.
 197. 2003

 198. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Taťána ČERNOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Incidence of Hodgkins lymphoma in the lung, an infrequent case of pulmonary infiltration without mediastinal lymphadenopathy. In The Hematology Journal. Nature Publishing Group. London, United Kingdom: EHA - The European Hematology Association, 2003. s. 286-286. ISSN 1466-4860.
 199. 2002

 200. ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 21 s. ISBN 80-210-2778-9.
 201. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK a Zdeněk KRÁL. Metastázy nádorů neznámé primární lokalizace. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada, 2002. s. 321-328, 612 s. ISBN 80-7169-792-3.
 202. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu: I. Klasifikace, patogeneze a diagnostika. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 2, s. 47-57. ISSN 0862-495X.
 203. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu II. Léčba a prognóza. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 3, s. 86-92. ISSN 0862-495X.
 204. 2000

 205. VAŠKŮ, Vladimír, Zdeněk ADAM a Zdeněk KRÁL. Kožní T-lymfomy a současné léčebné postupy. Klinická onkologie. Brno: ApS spol. s r.o., 2000, roč. 13, č. 2, s. 35-41. ISSN 0862-495X.
 206. 1997

 207. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Hana KUBEŠOVÁ, Igor KISS a Dagmar BURGETOVÁ. Cefpirom v empirické terapii febrilní neuropenie u onkologicky nemocných. Vnitřní lékařství. 1997, č. 43, s. 503-506.
 208. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ADAM, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Roman HÁJEK, Igor KISS, Miroslav PENKA a Milan NAVRÁTIL. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 209. KUBEŠOVÁ, Hana, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Tolerance reversní izolace nemocných s hematologickými malignitami v aseptické jednotce. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 77, č. 2, s. 91-93. ISSN 0032-6739.
 210. 1995

 211. PENKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ a Zdeněk KRÁL. Transplantace kostní dřeně a kmenových buněk. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská, 1995.
 212. 1994

 213. KUBEŠOVÁ, Hana a Zdeněk KRÁL. Herpesin jako součást empirické terapie febrilní neutropenie. 1994.
 214. KUBEŠOVÁ, Hana a Zdeněk KRÁL. Klinické použití Herpesinu v tabletové formě. In Lachema. 1994. s. 36.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 08:06