Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HAVELKOVÁ, Kristýna, Jan VÁLEK, Irena PLUCKOVÁ a Lucie BUTOROVÁ. Srovnání učebnic chemie pro ZŠ v kontextu učebnic dalších přírodovědných oborů. In Trendy ve vzdělávání 2024. 2024.
  2. HAVELKOVÁ, Kristýna, Jan VÁLEK, Irena PLUCKOVÁ a Lucie BUTOROVÁ. Srovnání učebnic chemie pro ZŠ v kontextu učebnic dalších přírodovědných oborů. In Trendy ve vzdělávání 2024. 2024. ISBN 978-80-244-6461-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/pdf.24.24464619.

  2021

  1. MATOUŠKOVÁ, Adéla, Irena PLUCKOVÁ a Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ. Profesní portfolio a jeho přínos pro učitele. Online. In Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020. Úloha odborného vzdělávání v 21. století. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021, s. 87-94. ISBN 978-80-7509-781-1.

  2020

  1. MATOUŠKOVÁ, Adéla, Irena PLUCKOVÁ a Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ. Profesní portfolio a jeho přínos pro učitele. In 12. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. 2020. ISBN 978-80-7509-725-5.

  2018

  1. BORTLÍKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. CO SI ŽÁCI PŘEDSTAVUJÍ POD SLOVY KYSLÍK A UHLÍK? In Mgr. Jana Bronerská, PhD. AKTUÁLNE PROBLÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC V TEÓRII PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA Recenzovaný zborník z konferencie. Trnava: TRNAVSKÁ UNIVERZITA, PdF TRNAVA, 2018, s. 11-17. ISBN 978-80-568-0107-9.

  2017

  1. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Kateřina ŠMEJKALOVÁ. Domácnost aneb svět v malém. Online. In Martin Rusek, Dagmar Stárková, Iva B. Metelková. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. první. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, 2017, s. 209-214. ISBN 978-80-7290-929-2.
  2. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. Identifikace miskoncepcí ve vybraných aspektech anorganické chemie pomocí pojmových map. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. 2017.
  3. BORTLÍKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. IDENTIFIKACE MISKONCEPCÍ VE VYBRANÝCH ASPEKTECH ANORGANICKÉ CHEMIE POMOCÍ POJMOVÝCH MAP. In Kričfaluši Dana (Ed.). MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 285-290. ISBN 978-80-7464-942-4.
  4. BORTLÍKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Martina ZOUHAROVÁ. Integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole. Online. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 144-147. ISBN 978-80-210-8590-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-19.
  5. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Martina ZOUHAROVÁ. Integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole. In 11. mezinárodní vědecká konference - Didaktická konference 2017. 2017.

  2016

  1. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. Miskoncepce žáků základních škol ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie. In 12. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DOKTORANCKIE Z ZAKRESU DYDAKTYKI CHEMII. 2016.
  2. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. Miskoncepce žáků základních škol ve vybraných aspektech učiva anorganické chemie. In 12. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DOKTORANCKIE Z ZAKRESU DYDAKTYKI CHEMII. 2016.
  3. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Alžběta MÁLKOVÁ. Projektová výuka nebo integrovaná tematická výuka?. Online. In Martin Rusek. Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s. 148-153. ISBN 978-80-7290-864-6.
  4. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Alžběta MÁLKOVÁ. Projektová výuka nebo integrovaná tematická výuka? In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. 2016.
  5. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. Rešerše odborné literatury týkající se prekonceptů jako východiska k problematice miskonceptů. In 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. 2016.
  6. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. Rešerše odborné literatury týkající se prekonceptů jako východiska k problematice miskonceptů. In Šulcová Renata, Matúš Ivan (eds.). 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie. Sborník příspěvků. první. Praha: Nakladatelství P3K s.r.o., 2016, s. 116-119. ISBN 978-80-87343-59-3.
  7. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. The most Common Misconceptions of Primary School Students Associated with Oxygen. In 7 th International Conference Research in Didactics of the Science (DidSci). 2016.

  2015

  1. MÁLKOVÁ, Alžběta, Monika ŠINDELKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. „Cesta za papírem“ aneb propojování poznatků přírodovědných předmětů na základní škole. Online. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 104-112. ISBN 978-80-210-7996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  2. MÁLKOVÁ, Alžběta, Monika ŠINDELKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. „Cesta za papírem“ aneb propojování poznatků přírodovědných předmětů na základní škole. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  3. PLUCKOVÁ, Irena a Monika ŠINDELKOVÁ. Chemická kouzla a triky II. In Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI. 1. vyd. MU, 2015.
  4. PLUCKOVÁ, Irena a Monika ŠINDELKOVÁ. Jak na kouzla a filmové triky? No přece s chemií! Noc vědců, 2015.
  5. PLUCKOVÁ, Irena, Dušan VIČAR, Tomáš MILÉŘ, Petr SLÁDEK, Ivo SVOBODA, Kateřina ŠMEJKALOVÁ a Jiří ŠIBOR. Jak se zachovat, když... 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2015, 95 s. ISBN 978-80-7289-746-9.
  6. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. Nejčastější miskoncepty žáků základních škol vycházející z pojmu ochrana v chemickém kontextu. Online. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 209-219. ISBN 978-80-210-7996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
  7. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Nejčastější miskoncepty žáků základních škol vycházející z pojmu ochrana v chemickém kontextu. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  8. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Nejčastější miskoncepty žáků základních škol vycházející z pojmu ochrana v chemickém kontextu. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  9. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Postoje studentů učitelství přírodovědných předmětů k nadaným žákům. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2015, s. 117-125. ISBN 978-80-210-8146-8.
  10. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Postoje studentů učitelství přírodovědných předmětů k nadaným žákům. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. 2015.
  11. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Prekoncepty žáků předcházející chemický experiment. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD‑ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2015, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
  12. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ a Alžběta MÁLKOVÁ. Projektová výuka nebo integrovaná tematická výuka? In Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII. 2015. ISBN 978-80-7290-842-4.
  13. MÁLKOVÁ, Alžběta, Monika ŠINDELKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Přínos projektové výuky pro studenty pedagogické fakulty Masarykovy univerzity během jejich vysokoškolského studia. In DANIELOVÁ, L. (ed.). Sborník abstraktů ze 7. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. 2015. ISBN 978-80-7509-321-9.
  14. MÁLKOVÁ, Alžběta, Monika ŠINDELKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Přínos projektové výuky pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity během jejich vysokoškolského studia. In DANIELOVÁ, L., SCHMIED, J. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2015. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 270-280. ISBN 978-80-7509-287-8.
  15. PLUCKOVÁ, Irena, Alžběta MÁLKOVÁ a Monika ŠINDELKOVÁ. Příprava na školní chemický experiment jako business plán. In XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015. ISBN 978-80-210-7844-4.
  16. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Souvislost chemického experimentu a znalostí žáků v procesu zkušenostního učení. In Jiřina Novotná (ed.). 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. Brno: PdF MU, 2015, s. 158-167. ISBN 978-80-210-8143-7.
  17. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Souvislost chemického experimentu a znalostí žáků v procesu zkušenostního učení. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 2015.
  18. ŠINDELKOVÁ, Monika, Alžběta MÁLKOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Souvislost chemického experimentu a znalostí žáků v procesu zkušenostního učení. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.
  19. PLUCKOVÁ, Irena. Systém praxí na PdF MU v Brně aneb Bez praxe to zkrátka nejde. In přednáška pro studenty UHK. 2015.
  20. ŠINDELKOVÁ, Monika a Irena PLUCKOVÁ. The most Common Primary School Pupils' Misconceptions Based on the Concept of Protection in the Chemical Context. International Letters of Social and Humanistic Sciences. Switzerland: SciPress Ltd., Switzerland, 2015, roč. 65, NY, s. 130-137. ISSN 2300-2697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILSHS.65.130.
  21. PLUCKOVÁ, Irena, Hana CÍDLOVÁ a Monika ŠINDELKOVÁ. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie - DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. 2015.
  22. PLUCKOVÁ, Irena a Monika ŠINDELKOVÁ. Zajímavá chemie. 2015.
  23. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ, Michaela JURČÁKOVÁ a Klára ŠUMBEROVÁ. ,,Život v pohybu" integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015. ISBN 978-80-210-8038-6.
  24. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ, Michaela JURČÁKOVÁ a Klára ŠUMBEROVÁ. ,,Život v pohybu“ integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole. In Sborník příspěvků z konference Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015.
  25. ŠINDELKOVÁ, Monika, Irena PLUCKOVÁ, Michaela JURČÁKOVÁ a Klára ŠUMBEROVÁ. ,,Život v pohybu“ integrovaná tematická výuka jako motivační prvek přírodovědné výuky na základní škole. In Monika Šindelková (ed.). Sborník příspěvků z konference Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 63-67. ISBN 978-80-210-8136-9.

  2014

  1. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Jak se zachovám, když... 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014, 116 s. ISBN 978-80-210-6798-1.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Počasí a podnebí. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
  4. PLUCKOVÁ, Irena. Seminář Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ - Chemické pokusy jednoduše, ekonomicky a integrovaně I. 2014.
  5. PLUCKOVÁ, Irena. Seminář Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ - Chemické pokusy jednoduše, ekonomicky a integrovaně II. 2014.
  6. PLUCKOVÁ, Irena. Seminář Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ - Chemické pokusy jednoduše, ekonomicky a integrovaně III. 2014.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Kateřina MRÁZKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014, 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.
  9. PLUCKOVÁ, Irena. Zajímavá chemie. 1. vyd. MU Brno: Dětská univerzita Masarykovy univerzity - MjUNI, 2014., 2014.

  2013

  1. LNĚNIČKA, Libor, Hana SVATOŇOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Eduard HOFMANN, Vladislav NAVRÁTIL, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013. Děkan Pedagogické fakulty MU, 2013.
  2. PLUCKOVÁ, Irena. Seminář Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. 2013.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Aleš RUDA, Kateřina MRÁZKOVÁ a Marta ROMAŇÁKOVÁ. Svět a krajina pohledem z výšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 115 s. ISBN 978-80-210-6263-4.
  4. PLUCKOVÁ, Irena. Systém hospitační a kontrolní činnosti ředitele školy, plán kontrol a hospitací. 2013, 32 s.

  2012

  1. PLUCKOVÁ, Irena. Cena děkana Pedagogické fakulty MU. Pedagogická fakulta MU, 2012.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Iva FRÝZOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. Teacher‘s book. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5793-7.
  5. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5109-6.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6 - Materiál pro učitele. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Libor LNĚNIČKA, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1–6. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 402 s. ISBN 978-80-210-5755-5.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 461 s. ISBN 978-80-210-5801-9.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1-6. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 461 s. ISBN 978-80-210-5803-3.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 75 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
  12. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
  13. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012, 70 s. ISBN 978-80-210-5794-4.
  14. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
  15. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 85 s. ISBN 978-80-210-5795-1.
  16. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 85 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
  17. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
  18. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 83 s. ISBN 978-80-210-5796-8.
  19. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
  20. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Materiál pro učitele. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 47 s. ISBN 978-80-210-5711-1.
  21. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5797-5.
  22. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5712-8.
  23. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když…. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.
  24. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5798-2.
  25. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 6 - Robinsonem dnes aneb Jak si poradíme, když… Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy. 1. vydání. Brno: Muni press, 2012, 73 s. ISBN 978-80-210-5754-8.
  26. ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ, Eva TRNOVÁ a Josef TRNA. Interactive Multimedia Textbook – A Way to Increasing Learners Interest In Chemistry Classes. Online. In Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM). Conference Proceedings 2012: Learning Science in the Society of Computers. 1. vyd. Barcelona, Spain: Centre for Research in Science and Mathematics Education (CRECIM), 2012, s. 233-244. ISBN 978-84-615-8954-8.
  27. PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. METODOLOGICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU V DIDAKTICE CHEMIE. RESEARCH METHODOLOGY OF CHEMISTRY EDUCATION. Sborník přednášek z Mezinárodního semináře doktorského studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 197 s. ISBN 978-80-210-5908-5.
  28. PLUCKOVÁ, Irena. Recyklace papíru ve školní laboratoři - Metodický a pracovní list pro výuku chemie. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2012, roč. 137, č. 01, s. 55 - 59. ISSN 0323-0449.

  2011

  1. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Hana SVOBODOVÁ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrated science 1 - Going by car. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011, 57 s. ISBN 978-80-210-5665-7.
  2. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2011, 86 s. ISBN 978-80-210-5545-2.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 4 - Počasí a podnebí. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 83 s. ISBN 978-80-210-5552-0.
  4. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Aleš RUDA, Vladislav NAVRÁTIL, Hana SVOBODOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Boris RYCHNOVSKÝ. Integrovaná přírodověda 5 - Šaty dělají člověka. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2011. ISBN 978-80-210-5712-8.
  5. PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. Mezinárodní seminář doktorského studia "Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie". 2011.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ a Aleš RUDA. Postindustriální krajina Oslavanska a její environmentální zátěže. In Vladimír Herber. Fyzickogeografický sborník 9. Fyzická geografie a životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 114 - 119. ISBN 978-80-210-5673-2.
  7. PLUCKOVÁ, Irena, Jiří ŠIBOR a Libuše KONEČNÁ. Projektová výuka na základních a středních školách. In Projektová výuka ve školství. 1. vyd. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2011, s. 39 - 58, 19 s. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-226-1.
  8. PLUCKOVÁ, Irena. Úroveň přírodovědných znalostí studentů 1. ročníku oboru Učitelství pro I. stupeň. BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS Časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2011, Ročník 20, 3x, s. 361 - 366, 5 s. ISSN 1210-3349.
  9. ŠIBOR, Jiří, Irena PLUCKOVÁ a Josef MACH. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. překlad chemické terminologie. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011, 131 s. ISBN 978-80-7289-282-2.
  10. PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL a Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životního prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, IV., 2/2010, s. 206-212. ISSN 1337-6748.

  2010

  1. ADAMČÍK, Ondřej, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Drogy nejčastěji zneužívané školní mládeží. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní konference 29. září - 1. října 2010 v Trojanovicích. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010, s. 11 - 18, 7 s. ISBN 978-80-7368-426-6.
  2. MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Chemie; Úvod do obecné a anorganické chemie. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2010, 108 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-133-7.
  3. MACH, Josef a Irena PLUCKOVÁ. Chemie; Úvod do obecné a anorganické chemie - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010, 75 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-134-4.
  4. PLUCKOVÁ, Irena a Hana SVATOŇOVÁ. Integrace přírodovědných předmětů na ZŠ a její podpora z ESF. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Přírodovědecká fakulta, 2010, s. 217 - 222. ISBN 978-80-7368-426-6.
  5. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA a Vladislav NAVRÁTIL. INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Workshop: "Naše domácnost", 10.12., PdF MU. 2010.
  6. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 55 s. ISBN 978-80-210-5105-8.
  7. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Eduard HOFMANN. Integrovaná přírodověda 1 - Jezdíme autem. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 90 s. ISBN 978-80-210-5109-6.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 75 s. ISBN 978-80-210-5205-5.
  10. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 73 s. ISBN 978-80-210-5396-0.
  11. SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Darina MÍSAŘOVÁ, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Vladislav NAVRÁTIL, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ, Eduard HOFMANN a Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov. Učitelův námětovník. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2010, 75 s. ISBN 978-80-210-5397-7.
  12. MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Multimediální interaktivní učebnice - Chemie 8. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-239-6.
  13. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Aleš RUDA. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA Téma: Jezdíme autem. PdF MU 17.2. 2010.
  14. HOFMANN, Eduard, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Aleš RUDA. Workshop: INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA. Téma: Domácnost - svět v malém. PdF MU 27.8. 2010.
  15. SVATOŇOVÁ, Hana, Vladislav NAVRÁTIL a Irena PLUCKOVÁ. Zátěže životní prostředí jako dědictví důlní a energetické minulosti postindustriální krajiny Oslavanska. In Kongres slovenské geografické společnosti. 2010.

  2009

  1. HLÁVKOVÁ, Barbora a Irena PLUCKOVÁ. E-learning podpora výuky chemie na katedře chemie, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie - 2. část. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2009, s. 359-364. ISBN 978-80-7041-839-0.
  2. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
  3. SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, Aleš RUDA, Darina FOLTÝNOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Integrovaná přírodověda - Jezdíme autem. 2009.
  4. PLUCKOVÁ, Irena. Integrovaná přírodověda na 2. stupni ZŠ - skutečnost či pouhá teorie? In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie - 2. část. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2009, s. 447- 450. ISBN 978-80-7041-839-0.
  5. KUBARTOVÁ, Pavlína a Irena PLUCKOVÁ. Mezipředmětové vztahy fyziky a chemie a jejich souvislost se školním pokusem. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie - 2. část. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2009, s. 442-446. ISBN 978-80-7041-839-0.
  6. HOFMANN, Eduard, Hana SVATOŇOVÁ, Boris RYCHNOVSKÝ, František ČAPKA, Iva FRÝZOVÁ, Helena JEDLIČKOVÁ, Irena PLUCKOVÁ, Ladislav DVOŘÁK a Pavel VYHŇÁK. Pracovní listy a studijní materiály k terénní výuce. 1. vyd. Katedra geografie PdF MU, 2009, 73 s.
  7. VOJTĚŠEK, Martin, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Propagace technických disciplín v rámci výuky chemie: textil, textilní průmysl a odívání. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. první. Hradec Králové: Gaudeamus (Univerzita Hradec Králové), 2009, s. 469-475, 6 s. ISBN 978-80-7041-839-0.

  2008

  1. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
  2. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
  3. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
  4. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  5. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
  6. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
  7. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
  8. SVATOŇOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy. Evropský sociální fond, operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, 2008.
  9. PLUCKOVÁ, Irena. Využití videomédií ve výuce chemie na ZŠ. PedF MU, 2008.

  2007

  1. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007, 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
  2. ZÁRUBA, Milan a Irena PLUCKOVÁ. Projekt pro žáky devátých tříd základních škol v rámci průřezového tématu Environmentální výchova VÝROBA ALKOHOLU. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 157-161. ISBN 978-80-210-4504-0.
  3. HLÁVKOVÁ, Barbora a Irena PLUCKOVÁ. Projektová výuka v chemii? Navržený projekt na téma "Jsme to co jíme" pro žáky 9. tříd ZŠ obsahující průřezové téma ENvironmentální výchova. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 44-47. ISBN 978-80-210-4504-0.
  4. PLUCKOVÁ, Irena. Příprava budoucích učitelů chemie na environmentální výchovu v didakticky zaměřených předmětech ve výuce na katedře chemie PdF MU Brno. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 88-91. ISBN 978-80-210-4504-0.

  2006

  1. PLUCKOVÁ, Irena a Tomáš CETL. Drogy a jejich problematika nejen z chemického hlediska - I. Opiáty a stimulační drogy. 2006.
  2. PLUCKOVÁ, Irena a Tomáš CETL. Drogy a jejich problematika nejen z chemického hlediska - II. Canabis a jeho deriváty. Halucinogeny. Těkavé látky (inhalanty). Alkohol a kouření. 2006.
  3. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006, 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  4. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006, 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
  5. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, 4 s. ISBN 80-7231-139-5.
  6. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ a Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006, 5 s. ISBN 80-7368-244-3.
  7. PLUCKOVÁ, Irena, Barbora HLÁVKOVÁ a Veronika DOSEDĚLOVÁ. Lidské tělo z chemického hlediska. 2006.

  2005

  1. PLUCKOVÁ, Irena. Integrace přírodovědných předmětů na ZŠ-tvorba učebního textu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus nakladatelství Univerzity Hradec Králové, 2005, od 471. Aktuální otázky výuky chemie. ISBN 80-7041-511-8.
  2. KOŠŤÁLOVÁ, Lucie, Irena PLUCKOVÁ a Josef BUDIŠ. Tvorba a využití databáze školních chemických pokusů v RVP ZŠ. Praha, 2005.

  2004

  1. BUDIŠ, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Pár vět o pedagogické praxi. první. Pdf MU Brno: Pdf MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3378-9.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Problémová výuka ve fyzikální chemii. In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2004. ISBN 80-210-3319-3.
  3. BUDIŠ, Josef, Pier Albino COLOMBO, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie - 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 82 s. ISBN 80-210-3542-0.
  4. BUDIŠ, Josef a Irena PLUCKOVÁ. Využití videopokusů ve výuce chemii na ZŠ. první. PdF MU Brno: PdF MU Brno, 2004.

  2003

  1. BUDIŠ, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Estetické city a školní chemické pokusy. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003, s. 90-95, 5 s. ISBN 80-7042-960-7.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Postavení a význam fyzikální chemie v procesu pregraduální přípravy učitelů. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, s. 179-182. ISBN 80-7042-960-7.

  2002

  1. BUDIŠ, Josef. Videopokusy ve výuce chemie. první vydání. Trnava: Trnavská univerzita Pedagogická fakulta, 2002, 4 s. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnavi. ISBN 80-89074-47-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 20:14