VLON091 Klinická onkologie

Lékařská fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Alfréd Dörr, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (přednášející)
MUDr. Renata Kalábová (přednášející)
Mgr. Libuše Kalvodová (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Arne Rovný (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (přednášející)
Marta Casková (pomocník)
Eva Čechmanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA0822c Farmakologie II - cvičení && VSIP0622p Int. propedeutika II - předn && VLCP0622p Chir. prop.II - p && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška && VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 && VSOT7X1p ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
  • Obecná onkologie
  • Vznik nádorů. Nutriční vlivy na vznik nádorů. Problémy výživy onkologicky nemocných. Morfologická a klinická klasifikace. Protinádorová chemoterapie, hormonoterapie a bioterapie. Radioterapie. Chirurgická léčba nádorů. Diagnostika a léčba pomocí radionuklidů. Infekční komplikace u imunosuprimovaných nemocných, léčba febrilní neutropenie a sepse. Paliativní, podpůrná a analgetická léčba. Akutní stavy u onkologicky nemocných. Trombofilie, poruchy koagulace, hyperkalcemie, maligní osteolýza, hyperleukocytární a hyperviskózní syndrom. Psychologie onkologicky nemocných, příbuzných a ošetřujícího personálu. Transplantace krvetvorné tkáně. Speciální onkologie
  • Karcinomy hlavy a krku. Kožní nádory.Karcinom prsu. Karcinomy trávicí trubice. Urologické tumory. Nádory pleury mediastina a plic. Hematologické maligní choroby.
Literatura
Metody hodnocení
Výuka onkologie sestává pouze z přednášek. K problémům maligních nemocí se studenti dostávají během stáží z jednotlivých klinických oborů (ORL, kožní atd.) Hematologické maligní nemoci a transplantace kostní dřeně jsou probírány v rámci stáží IV. bloku interny.
Informace učitele
Přednášky probíhají na II. interní klinice Brno Bohunice
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.