PdF BAJ3Scp Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-AJ3S Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (38 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměy za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp002Vstupní test A2 - NJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp031Němčina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp032Němčina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (111 kr.)

Povinné předměty (P+PV 101 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ1101Praktický jazyk 1A Z. Janíkz 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1102Praktický jazyk 1B I. Headlandová Kalischovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 2P
PdF:AJ1103Praktický jazyk 2A Z. Janíkz 0/4/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 3P
PdF:AJ1104Praktický jazyk 2B Z. Janíkz 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 4P
PdF:AJ1105Praktický jazyk 3A - úroveň C1 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 5P
PdF:AJ1106Praktický jazyk 3B I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
PdF:AJ1201Fonetika a fonologie A I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ1202Fonetika a fonologie B I. Headlandová Kalischovázk 1/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 2P
PdF:AJ1203Gramatika A R. Jančaříkováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 1P
PdF:AJ1204Gramatika B R. Jančaříkovázk 1/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 2P
PdF:AJ1205Syntax A M. Adamz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 3P
PdF:AJ1206Syntax B R. Povolnázk 0/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 4P
PdF:AJ1207Funkční lingvistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 1/1/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 5P
PdF:AJ1208Úvod do jazykovědy pro učitele M. Adamzk 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 1P
PdF:AJ1209Základy lexikologie O. Dontcheva-Navrátilovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 6P
PdF:AJ1210Základy psaní B. Kašpárkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 4P
PdF:AJ1211Vybrané kapitoly ze syntaxe R. Povolnák 1/0/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 4P
PdF:AJ1301Historie, kultura a literatura Velké Británie I Z. Janíkzk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 3P
PdF:AJ1302Historie, kultura a literatura Velké Británie II L. Podroužkovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 4P
PdF:AJ1303Historie, kultura a literatura USA I L. Podroužkovázk 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.5 5P
PdF:AJ1304Historie, kultura a literatura USA II L. Podroužkovák 0/3/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 6P
PdF:AJ1305Kritické čtení Z. Krškovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 4P
PdF:AJ1306Vztahy mezi kulturami A J. Zerzovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 5P
PdF:AJ1307Vztahy mezi kulturami B L. Podroužkovák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 6P
PdF:AJ1408Intenzivní jazykový a metodický kurz S. Hanušováz 0/0/3.3 týden.2 3P
PdF:AJ1409Využití technologií ve výuce AJ S. Hanušováz 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.2 6P
89 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si zapíše povinně volitelné předměty v hodnotě min. 12 kreditů celkem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0103Jazyková cvičení A I. Headlandová Kalischováz 0/2/03 3-
PdF:AJ0106Mluvený projev A I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 2 hodiny.3 2-
PdF:AJ0110Jazyková cvičení B I. Headlandová Kalischováz 0/2/03 4-
PdF:AJ0112Mluvený projev B I. Headlandová Kalischováz 0/2/0 2 hodiny.3 4-
PdF:AJ0221Funkční větná perspektiva M. Adamz 0/2/0 2 hodiny.3 4-
PdF:AJ0311Dílna tvůrčího psaní L. Podroužkováz 0/2/0 2 hodiny.3 3-
PdF:AJ5203Gramatická cvičení A R. Jančaříkovák 0/1/0 dopolední blok 8.30-13.30, sobota 8.10.2016 a sobota 17.12. 2016.3 2-
PdF:AJ5208Gramatická cvičení B R. Jančaříkovák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 4-
PdF:AJ5209Intonace zblízka I. Headlandová Kalischovák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 5-
PdF:AJ5210Syntaktická analýza R. Povolnák 0/1/0 12 hodin ve 2 blocích.3 5-
PdF:ONLINE_AAngličtina Online J. Zerzovák 0/0/0 online.2 3-
32 kreditů

Volitelné předměty (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0107Prezentační dovednosti a základy rétoriky pro budoucí učitele 1 Z. Krškováz 0/2/02 4-
PdF:AJ0202Překladatelská cvičení online A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/0/0 online.2 5-
PdF:AJ0203Akademické dovednosti: poslech O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/0 2 hodiny.2 3-
PdF:AJ0204Akademické dovednosti: psaní O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/02 4-
PdF:AJ0206Úvod do teorie překladu A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 3-
PdF:AJ0207Výslovnostní cvičení A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 2-
PdF:AJ0212Sociolingvistika a výuka angličtiny O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/0 hodiny.2 5-
PdF:AJ0215Úvod do teorie překladu B O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 4-
PdF:AJ0216Výslovnostní cvičení B O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 3-
PdF:AJ0301Anglosaská filmová tvorba I. Headlandová Kalischováz 0/1.5/0 1x3 hodiny 1 za 14 dní.3 4-
PdF:AJ0302Současné události v anglicky mluvících zemích L. Podroužkovák 0/2/0 2 hodiny.3 2-
PdF:AJ0303Tvůrčí psaní poezie L. Podroužkováz 0/0/0 online.2 4-
PdF:AJ0307Zpěv ve výuce angličtiny L. Podroužkováz 0/2/02 5-
PdF:AJ0313Tvůrčí psaní L. Podroužkováz 0/2/02 2-
PdF:AJ0403Hudba při výuce jazyka A. Dobrovolnáz 0/2/02 3-
PdF:AJ0405Týmový výukový projekt A. Dobrovolnák 0/0/3.3 týden.2 4-
PdF:AJ0502Editování časopisu v AJ G. Oaklandovák 0/1/02 5-
PdF:AJ0505Jak na stereotypy ve škole A. Dobrovolnáz 0/2/02 3-
PdF:ONLINE_AAngličtina Online J. Zerzovák 0/0/0 online.2 2-
PdF:ONLINE_ASAngličtina Online - Mluvený projev S. Hanušovák 0/0/0 online.2 2-
42 kreditů

Oborové didaktiky (13 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ1401Základy didaktiky angličtiny 1 A. Dobrovolnák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 3Z
PdF:AJ1402Základy didaktiky angličtiny 2 A. Dobrovolnák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 4Z
PdF:AJ1403Základy didaktiky angličtiny 3 A. Dobrovolnázk 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.4 5Z
PdF:AJ1404Základy didaktiky angličtiny 4 A. Dobrovolnák 0/2/0 kombinované studium: výuka v blocích.3 6Z
13 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_BPpBakalářská práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:AJ_BPBakalářská práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:AJ_BPdBakalářská práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů