PdF BHV3Shp Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6017Multikulturní lekce na základních školách L. Gulováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6024Výchova v práci učitele R. Pospíšilz 0/2/02 2-
PdF:SZ6025Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV005Nauka o hudebních formách M. Košutzk 0/1/03 1P
PdF:HV011Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie P. Halazk 1/0/03 1P
PdF:HV014Intonace a sluchová analýza 1 V. Richterz 0/1/02 2-
PdF:HV016Základy sbormistrovství 1 E. Tomaštíkz 0/2/02 4P
PdF:HV017Základy sbormistrovství 2 E. Tomaštíkzk 0/2/04 5P
PdF:HV020Harmonie 1 P. Halaz 0/2/03 2P
PdF:HV021Harmonie 2 P. Halazk 0/2/04 3P
PdF:HV204Nauka o hudebních nástrojích M. Košutk 0/1/02 5P
PdF:HV209Hudební software M. Sedláčekz 0/1/02 4-
PdF:HV212Hudební analýza 1 M. Košutz 0/1/02 4-
PdF:HV213Hudební analýza 2 M. Košutz 0/1/02 5-
PdF:HV215Intonace a sluchová analýza 2 V. Richterz 0/1/02 3-
PdF:HV222Dějiny hudby 1 V. Richterk 2/0/03 1P
PdF:HV223Dějiny hudby 2 V. Richterk 2/0/03 2P
PdF:HV224Dějiny hudby 3 V. Richterk 2/0/03 3P
PdF:HV225Dějiny hudby 4 V. Richterk 2/0/03 4P
PdF:HV226Hra na nástroj a hlasová výchova 1 P. Halak 0/2/03 1P
PdF:HV227Hra na nástroj a hlasová výchova 2 P. Halak 0/2/03 2P
PdF:HV228Hra na nástroj a hlasová výchova 3 P. Halak 0/2/03 3P
PdF:HV229Hra na nástroj a hlasová výchova 4 P. Halak 0/2/03 4P
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV002Komorní hra P. Halak 0/2/03 6-
PdF:HV003Interpretační seminář P. Halaz 0/2/03 5-
PdF:HV010Etnomuzikologický seminář J. Kučerováz 0/2/03 4-
PdF:HV230Hra na nástroj 5 P. Halaz 0/1/03 5-
PdF:HV52Pěvecký sbor PdF MU M. Olbrzymekz 0/4/04 2-
PdF:HV53Collegium musicum E. Tomaštíkz 0/4/04 3-
20 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV018Didaktické praktikum z hudební výchovy 1 J. Kučerováz 0/2/02 5Z
PdF:HV019Didaktické praktikum z hudební výchovy 2 J. Kučerovázk 0/2/03 6Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6055+SZ6085 nebo SZ6007+SZ6086, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6055Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Asistentská praxe - asistent pedagoga 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Asistentská praxe - doučování 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Asistentská praxe - doučování 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:HV_BPpBakalářská práce - Projekt V. Richterz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:HV_BPBakalářská práce V. Richterz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:HV_BPdBakalářské práce - Dokončení V. Richterz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů